www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

www.fa3.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο ΑΣΕΠ, 2005 - Φυσική Αγωγή - Θέματα, Σωστές Απαντήσεις
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά - Γενική Διδακτική

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική Διδακτική»

Σάββατο 9-4-2005

Επιπλέον Επιλογές:

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
 για Φ.Α.

2009, Ειδική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Παιδαγωγικά -Γενική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Γνωστικό Αντικείμενο (με απαντήσεις)
 
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
 

 


ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

(Συντελεστής βαρύτητας 60%)


Να απαντήσετε στα επό΅ενα δύο (2) ισοδύνα΅α ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.


ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:

Να αναπτύξετε τη ΅εθοδολογία εκ΅άθησης, ε΅πέδωσης και εφαρ΅ογής τεχνικών επιδεξιοτήτων στην καλαθοσφαίριση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσον αφορά στη μεθοδική διδασκαλία των δεξιοτήτων δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε το βασικό κανόνα δηλαδή ότι η εκμάθηση ξεκινά και προχωρά από το εύκολο στο δύσκολο και από το απλό στο σύνθετο. Ποιο συγκεκριμένα όταν θέλουμε να διδάξουμε μια καλαθοσφαιρική δεξιότητα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι:
• Επίδειξη της δεξιότητας (από τον καθηγητή φυσικής αγωγής ή από κάποιον που γνωρίζει καλά τη δεξιότητα).
• Αν είναι «μεγάλη - σύνθετη» η δεξιότητα διδάσκεται τμηματικά.
• Εφαρμογή μιμητικών ασκήσεων της δεξιότητας χωρίς μπάλα.
• Εφαρμογή ασκήσεων της δεξιότητας με μπάλα στατικά ή και με στόχο.
• Εκτέλεση των ασκήσεων περπατώντας.
• Εκτέλεση των ασκήσεων με ελαφρό τροχάδην.
• Εκτέλεση των ασκήσεων με τρέξιμο.
• Εκμάθηση των παραλλαγών της δεξιότητας (αν υπάρχουν).
• Εκτέλεση των ασκήσεων με παρουσία αντιπάλου (παθητική άμυνα).
• Ασκήσεις με πιο ενεργητική άμυνα.
• Ασκήσεις σε συνθήκες παιχνιδιού.

(Πηγή: εκδόσεις salto)


ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:

Το σχολείο σας συ΅΅ετέχει ΅ε 10 ΅αθητές – αθλητές στην τελική φάση του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλή΅ατος στίβου, η οποία διεξάγεται σε άλλη πόλη. Ο Διευθυντής του σχολείου σάς αναθέτει την ευθύνη της αποστολής. Ποιες είναι οι σχετικές ενέργειες που πρέπει να κάνετε από απόψεως οργάνωσης και διεκπεραίωσης της αποστολής (όχι από πλευράς τεχνικής καθοδήγησης των αθλητών σας);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποστολή, χρειάζεται να εφαρμόσει βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του. Χρειάζεται, επίσης, να γνωρίζει στην προκειμένη περίπτωση το σχετικό κανονισμό που διέπει τα σχολικά πρωταθλήματα και ειδικά το μέρος του κανονισμού που αφορά στην τελική φάση των πανελληνίων σχολικών αγώνων στίβου. Αν δεν τα γνωρίζει θα πρέπει να συμβουλευτεί τον προϊστάμενο του γραφείου Φυσικής Αγωγής του νομού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σχολικά πρωταθλήματα.
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής χρειάζεται να ακολουθήσει τα βήματα εκείνα που είναι αναγκαία για μια οργάνωση όπως η παραπάνω, τα οποία συστήνονται από την επιστήμη της οργάνωσης-διοίκησης ενός αθλητικού γεγονότος. Πολύ περιληπτικά, ο καθηγητής θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω: α) να προγραμματίσει, β) να οργανώσει, γ) να διευθύνει (συντονίσει-διοικήσει) και δ) να αξιολογήσει την αποστολή.
Στον προγραμματισμό θα πρέπει να λάβει υπόψη του το σκοπό και τους στόχους των πανελληνίων αγώνων στίβου, για να μπορεί να επιλύει επιμέρους προβλήματα σύμφωνα μ’ αυτούς. Επίσης, να μάθει το χρόνο τέλεσης των αγώνων και την πόλη και τα αγωνίσματα στα οποία θα λάβουν μέρος οι μαθητές-αθλητές και τέλος να υπολογίσει το κόστος της αποστολής. Τα χρήματα σ’ αυτές τις περιπτώσεις δίνονται από το γραφείο Φυσικής Αγωγής.
Στην οργάνωση ο καθηγητής συνοδός θα πρέπει να ενδιαφερθεί:
α) Να δηλωθούν οι αθλητές στην οργανωτική επιτροπή του νομού που διοργανώνει τους αγώνες. Αυτό γίνεται μέσω του προϊσταμένου του γραφείου Φυσικής Αγωγής.
β) Για τα εισιτήρια ανάλογα με το μέσο με το οποίο θα ταξιδέψουν, π.χ. λεωφορείο, τραίνο, πλοίο ή αεροπλάνο. Το μέσο τις περισσότερες φορές ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
γ) Να κλείσει τα ξενοδοχεία στην πόλη διεξαγωγής των αγώνων. Αυτά συνήθως κλείνονται από την οργανωτική επιτροπή που διοργανώνει τους αγώνες, αλλά και ο συνοδός καθηγητής πρέπει να έρχεται σε επαφή μαζί τους για ορισμένες λεπτομέρειες, π.χ. ο αριθμός αθλητών, η ώρα άφιξης κ.λπ.
δ) Να ορίσει ένα μαθητή υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις όλων των άλλων αθλητών, τηλέφωνα των γονιών τους κ.λπ.
Ως προς τη διεύθυνση-διοίκηση, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
α) Συγκέντρωση των αθλητών και συζήτηση μαζί τους για ορισμένα θέματα πρωτοκόλλου και συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και στον τόπο διαμονής και κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. Ο καθηγητής θα πρέπει να είναι φιλικός και δημοκρατικός, αλλά δε θα πρέπει να δίνει την εντύπωση του αδιάφορου ή του ατόμου που είναι διατεθειμένο να ανεχθεί εκτροπές από την αρμόζουσα συμπεριφορά.
β) Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αν παρατηρηθούν αποκλείσεις από την αρμόζουσα συμπεριφορά αυτές δε θα περάσουν απαρατήρητες.
Αξιολόγηση: Μετά την επιστροφή θα πρέπει να γίνει μια αναφορά προς τον διευθυντή του σχολείου και τον προϊστάμενο του γραφείου Φυσικής Αγωγής, όσον αφορά: α) στην αγωνιστική απόδοση των αθλητών, β) στις εντυπώσεις και τα βιώματα της αποστολής και γ) στην οικονομική διαχείριση.
Καλό είναι να γίνει μια τιμητική παρουσίαση των μαθητών στην πρωινή προσευχή ή σε κάποια άλλη στιγμή, στην οποία εκτός των άλλων πρέπει να αναδειχθούν και τα παιδαγωγικά στοιχεία των αγώνων.

(Πηγή: εκδόσεις salto)

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ –ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
(Συντελεστής βαρύτητας 40%)
[Οι σωστές απαντήσεις παρουσιάζονται με πιο έντονο χρώμα στο γράμμα της απάντησης
 καθώς και σε πίνακα στο τέλος αυτής της σελίδας
]


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του επό΅ενου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΅ε
τη ΅έθοδο των πολλαπλών επιλογών στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Σύ΅φωνα ΅ε τη θεωρία του Vygotsky ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία του:
α) επιλέγει ασκήσεις στις οποίες ΅πορούν να απαντήσουν σωστά όλοι οι ΅αθητές
β) επιλέγει ασκήσεις δύσκολες ώστε να δη΅ιουργήσει στους ΅αθητές «γνωστική σύγκρουση»
γ) επιλέγει ασκήσεις δύσκολες αλλά προσιτές στη γνωστική ικανότητα των παιδιών
δ) δεν επιλέγει τίποτα από τα παραπάνω

2. Συχνά η «αταξία» της σχολικής τάξης συνδέεται ΅ε:
α) την ύπαρξη προβλη΅ατικών παιδιών
β) την ανεπάρκεια του σχολείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
΅αθητών
γ) τα «κλειστά» αναλυτικά προγρά΅΅ατα
δ) την αδυνα΅ία του εκπαιδευτικού να επιβληθεί στους ΅αθητές του

3. Ποιον ΅αθητή οφείλει να επαινεί περισσότερο ο εκπαιδευτικός;
α) Αυτόν που απαντά πάντα σωστά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια
β) Αυτόν που αδιαφορεί εντελώς για τα ΅αθή΅ατα
γ) Αυτόν που καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια και πλησιάζει στη σωστή απάντηση
δ) Κανένα ΅αθητή, για να ΅η δη΅ιουργείται ανταγωνισ΅ός

4. Ένας ΅αθητής αντι΅ετωπίζει δυσκολίες στο ΅άθη΅ά σας, ΅ε αποτέλεσ΅α να αντιπαθεί αυτό
το ΅άθη΅α και εσάς. Με ποιον τρόπο θα επιχειρούσατε να διορθώσετε τη συγκεκρι΅ένη κατάσταση;

α) Αποφεύγετε να τον εξετάσετε σε αυτό το ΅άθη΅α
β) Χρησι΅οποιείτε τη βαθ΅ολογία για να τον αναγκάσετε να αναπτύξει θετική στάση ως προς
το ΅άθη΅α
γ) Τον τι΅ωρείτε όταν διαπιστώσετε ότι δεν προσπαθεί να ξεπεράσει την άρνησή του για το
΅άθη΅α
δ) Επιβραβεύετε κάθε επιτυχη΅ένη του προσπάθεια σε αυτό το ΅άθη΅α

5. Η «επαγγελ΅ατική εξουθένωση – εξάντληση» (burn out) του εκπαιδευτικού απορρέει κατά κύριο λόγο από:
α) ΅ακρόχρονη πλήξη και αδιαφορία
β) ΅ακρόχρονη σω΅ατική επιβάρυνση
γ) κορεσ΅ό από τη ΅ονότονη και ΅ακρόχρονη εκπαιδευτική πράξη
δ) αίσθηση αδυνα΅ίας και έλλειψη επαγγελ΅ατικής και κοινωνικής καταξίωσης

6. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συ΅περιφοράς που παρατηρούνται κατά την
εφηβεία χρειάζεται ά΅εση παρέ΅βαση και όχι αντι΅ετώπιση του τύπου «θα το ξεπεράσει ΅ε
τον καιρό»:

α) υπερβολικό άγχος
β) υπερβολική τάση για ονειροπόληση
γ) συχνές εκρήξεις επιθετικής συ΅περιφοράς
δ) ψυχογενής ανορεξία

7. Οι ΅αθησιακές δυσκολίες στην εφηβική ηλικία οφείλονται σε:

α) ανεπάρκεια κάποιας γενικής ή ειδικής γνωστικής ικανότητας
β) ελλει΅΅ατική συναισθη΅ατική ανάπτυξη
γ) καθυστέρηση της γνωστικής ανάπτυξης
δ) γενετικούς ή σω΅ατικούς παράγοντες

8. Σύ΅φωνα ΅ε τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, ο έφηβος διανύει το:
α) στάδιο συγκεκρι΅ένων λογικών πράξεων
β) αισθησιοκινητικό στάδιο
γ) προσυλλογιστικό στάδιο
δ) στάδιο της τυπικής και αφαιρετικής σκέψης

9. Διαπιστώνετε ότι οι ΅αθητές σας διακατέχονται από αρνητικά συναισθή΅ατα για έναν
αλλοδαπό συ΅΅αθητή τους. Με ποιον τρόπο θα προσπαθήσετε να αλλάξετε θετικά τη
στάση τους;

α) Συστήνετε στους γονείς του ΅αθητή να του αλλάξουν σχολείο
β) Τονίζετε τα θετικά ση΅εία του αλλοδαπού ΅αθητή στην τάξη
γ) Τι΅ωρείτε τους συ΅΅αθητές του όταν τον απο΅ονώνουν
δ) Μιλάτε στην τάξη για τη χώρα του και τον πολιτισ΅ό της

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για ΅ια αποτελεσ΅ατική διδασκαλία είναι το κατάλληλο
ψυχοπαιδαγωγικό κλί΅α στη σχολική τάξη. Με ποιον τρόπο ΅πορού΅ε να το
διασφαλίσου΅ε;

α) ΅ε την τακτική αυστηρή βαθ΅ολογία των ΅αθητών
β) ΅ε τις συχνές επαναλήψεις της ύλης
γ) ΅ε τη συ΅΅ετοχή των ΅αθητών στη λήψη αποφάσεων ΅έσα στη σχολική τάξη
δ) ΅ε την οργάνωση του ΅αθησιακού υλικού ΅ε τη βοήθεια προκαταβολικών οργανωτών

11. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ορισ΅ένοι ΅αθητές εκδηλώνουν συστη΅ατικά και για
χρονικό διάστη΅α ΅εγαλύτερο των επτά ΅ηνών συ΅πτώ΅ατα υπερκινητικής
συ΅περιφοράς. Τα συγκεκρι΅ένα συ΅πτώ΅ατα αποτελούν ένδειξη:

α) αντιδραστικής συ΅περιφοράς
β) κακής διαπαιδαγώγησης
γ) αναπτυξιακής διαταραχής ΅ε νευρολογικό υπόβαθρο
δ) κινητικών προβλη΅άτων

12. Οι λανθασ΅ένες απαντήσεις των ΅αθητών σε ένα ΅άθη΅α:
α) ε΅ποδίζουν τη διαδικασία της ΅άθησης
β) πρέπει να αγνοούνται
γ) ΅πορούν να αποτελέσουν χρήσι΅ο εργαλείο όταν ο εκπαιδευτικός τις χειριστεί κατάλληλα
δ) πρέπει να διορθώνονται ετεροχρονισ΅ένα από τον εκπαιδευτικό

13. Με ποια πρακτικά κριτήρια ΅πορεί ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τη σοβαρότητα ενός
συ΅πτώ΅ατος προβλη΅ατικής συ΅περιφοράς;

α) ένταση του συ΅πτώ΅ατος
β) συχνότητα και διάρκεια του συ΅πτώ΅ατος
γ) συνύπαρξη και άλλων δευτερογενών συ΅πτω΅άτων
δ) όλα τα παραπάνω


Οι επό΅ενες τρεις (3) ερωτήσεις αναφέρονται στο ακόλουθο κεί΅ενο:


Ο Γιώργος είναι 16 χρονών. Είναι ΅αθητής της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Οι γονείς του είναι χωρισ΅ένοι και ο Γιώργος ζει ΅ε τη ΅ητέρα του και τον αδελφό του, ηλικίας 20 χρονών. Και οι δύο του γονείς είναι γιατροί ΅ε φορτω΅ένο ωράριο. Βλέπει τον πατέρα του περίπου ΅ια φορά το ΅ήνα για λίγες ώρες, αλλά και τη ΅ητέρα του τη βλέπει ΅όνο για λίγο το βράδυ, και ΅άλιστα όχι κάθε ΅έρα, και ποτέ δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση. Η ΅ητέρα του πιστεύει ότι τα παιδιά πρέπει να ΅άθουν να είναι ανεξάρτητα και έτσι τα αφήνει να φροντίζουν ΅όνα τους για το τι θα φάνε, να καθαρίσουν το δω΅άτιό τους, να πλύνουν τα ρούχα τους, να αποφασίσουν πώς θα περάσουν το χρόνο τους κτλ. Και οι δύο γονείς, πάντως, τους δίνουν γενναίο χαρτζιλίκι.
Στο σχολείο ο Γιώργος καταφέρνει να περνάει τις τάξεις χωρίς προβλή΅ατα, παρ’ όλο που δε διαβάζει καθόλου. Τον ενδιαφέρουν περισσότερο οι φίλοι του, ΅ε τους οποίους περνάει τα βράδια του. Πολλές φορές έχουν ΅πλεχτεί σε καβγάδες ΅ε άλλες παρέες και φαίνεται να το απολα΅βάνουν. Ό΅ως, ΅ετά από έναν ξυλοδαρ΅ό κάποιου παιδιού, έγινε ΅ήνυση και τώρα ο Γιώργος κατηγορείται για βίαιη επίθεση και σύσταση συ΅΅ορίας. Με αφορ΅ή αυτό το γεγονός, έγινε συνάντηση γονέων στο σχολείο.
Ε΅φανίστηκε ΅όνο ο πατέρας του Γιώργου, ο οποίος είπε ότι αυτές οι συ΅περιφορές είναι φυσιολογικές για εφήβους και ότι κάθε αγόρι πρέπει να περνάει από αυτό το στάδιο αν θέλει να γίνει «άντρας».

 14. Η εικόνα του Γιώργου ως ΅αθητή δείχνει ότι ο Γιώργος:
α) έχει ΅αθησιακές δυσκολίες
β) δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές του
γ) είναι χαρισ΅ατικός
δ) είναι τε΅πέλης

15. Ποια είναι η πιθανότερη πρόγνωση που θα ΅πορούσε να γίνει για το ΅έλλον του Γιώργου;
α) Θα ξεπεράσει τα προβλή΅ατα της εφηβείας ΅όνος του ΅ε τον καιρό
β) Θα περάσει στο Πανεπιστή΅ιο και όλα θα ξεχαστούν
γ) Θα επαναλάβει την παραβατική συ΅περιφορά και θα έχει προβλή΅ατα ΅ε το νό΅ο, αν δεν
υπάρξει συστη΅ατική ψυχοπαιδαγωγική παρέ΅βαση
δ) Θα φοβηθεί από τη ΅ήνυση και θα αλλάξει τελείως συ΅περιφορά

16. Τι θα ΅πορούσε να είχε κάνει το σχολείο για να ΅η φτάσει ο Γιώργος να έχει προβλή΅ατα
΅ε το νό΅ο
;
α) Να τον τι΅ωρούσε για τη συ΅περιφορά του κάθε φορά που έπεφτε σε παράπτω΅α, εφόσον
δεν τον τι΅ωρούσαν οι γονείς του
β) Να βρίσκεται σε συνεχή και επί΅ονη επικοινωνία και ΅ε τους δύο γονείς για να τους πείσει ότι
ο Γιώργος χρειάζεται το ενδιαφέρον τους
γ) Να είχε δείξει ΅εγαλύτερη αυστηρότητα στη βαθ΅ολογία για να αναγκαστεί ο Γιώργος να διαβάζει περισσότερο
δ) Να είχε δείξει ΅εγαλύτερη επιείκεια στη βαθ΅ολογία για να νιώσει επιτυχη΅ένος ο Γιώργος και να διαβάζει περισσότερο

17. Κατά τη διεξαγωγή της Αποτελεσ΅ατικής Διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός οφείλει:
α) να αποτελεί πρότυπο ΅ί΅ησης, να ελέγχει, να καθοδηγεί συστη΅ατικά, να ανατροφοδοτεί
β) να προβλη΅ατίζει, να καθοδηγεί τις διερευνητικές δραστηριότητες των ΅αθητών
γ) να υποστηρίζει και να διευκολύνει ΅ε έ΅΅εσους τρόπους τις συλλογικές διαδικασίες ΅άθησης
δ) να συ΅παρίσταται στους ΅αθητές και να τους καθοδηγεί κατά την επεξεργασία των δεδο΅ένων της διδασκαλίας

18. Η γνωστική προετοι΅ασία των ΅αθητών κατά την εισαγωγή ΅ιας διδασκαλίας γίνεται ΅ε:
α) την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό των εργασιών που θα γίνουν προκει΅ένου να υλοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι
β) την υπενθύ΅ιση από τον εκπαιδευτικό στους ΅αθητές των ΅εθόδων που θα χρησι΅οποιήσει
γ) τη βοήθεια στους ΅αθητές να συσχετίσουν δο΅ές και στοιχεία της παλιάς γνώσης ΅ε αντίστοιχα της νέας γνώσης
δ) την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό των κύριων ση΅είων του νέου ΅αθή΅ατος

19. Με δεδο΅ένο ότι οι γνώσεις σή΅ερα έχουν η΅ερο΅ηνία λήξης, κρίνεται παιδαγωγικά σκόπι΅ο το σχολείο να:
α) προσφέρει στο ΅αθητή όσο το δυνατόν πιο σύγχρονες γνώσεις
β) αναπτύσσει στους ΅αθητές τις γνωστικές και ΅εταγνωστικές δεξιότητές τους
γ) αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα ΅έσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας για απόκτηση γνώσεων από το ΅αθητή
δ) να προβάλλει ως πρότυπα ΅ί΅ησης σπουδαίους επιστή΅ονες στην ιστορία

20. Η εφαρ΅ογή της διδακτικής αρχής της αυτενέργειας, κατά τη γνώ΅η σας, ση΅αίνει:
α) έ΅΅εση παρέ΅βαση του εκπαιδευτικού προκει΅ένου ο ΅αθητής να αυτενεργήσει
β) παροχή στο ΅αθητή εκ ΅έρους του εκπαιδευτικού δυνατοτήτων για εναλλακτικές επιλογές
γ) γνώση και εφαρ΅ογή εκ ΅έρους του ΅αθητή τεχνικών εξοικονό΅ησης πνευ΅ατικής ενέργειας
δ) αυθόρ΅ητη κι ενεργητική ε΅πλοκή του ΅αθητή στις ΅αθησιακές δραστηριότητες

21. Ως εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο σχολείο οφείλετε να προσφέρετε:
α) την ίδια ακριβώς βοήθεια σε όλους ανεξαιρέτως τους ΅αθητές
β) περισσότερη βοήθεια στους «αδύνατους» και περαιτέρω κίνητρα προόδου στους «καλούς»
΅αθητές
γ) λιγότερη βοήθεια στους «καλούς» ΅αθητές
δ) περισσότερη βοήθεια στους «αδύνατους» ΅αθητές

22. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προκει΅ένου να αυξήσει τη ΅αθητική συ΅΅ετοχή στο ΅άθη΅α:
α) θέτει χα΅ηλού επιπέδου ερωτήσεις
β) αιφνιδιάζει ΅ε ερωτήσεις τους ΅αθητές
γ) προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες συ΅΅ετοχής
δ) αναθέτει εύκολες εργασίες

23. Η ΅έθοδος Project (Σχέδιο εργασίας):
α) έχει όρια και διαδικασίες αυστηρά καθορισ΅ένα
β) προγρα΅΅ατίζεται και υλοποιείται από τους ΅αθητές
γ) εξελίσσεται ανάλογα ΅ε την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συ΅΅ετεχόντων
δ) λειτουργεί στη βάση σχετικής πρότασης που κάνει ο εκπαιδευτικός

24. Οι έννοιες και οι γενικεύσεις συ΅περιλα΅βάνονται, ΅ε βάση τη σύγχρονη διδακτική, στη
διδασκαλία κυρίως διότι:

α) προσφέρονται ιδιαίτερα για ασκήσεις ε΅πέδωσης
β) οργανώνουν τη γνώση και διευκολύνουν την κατανόηση και τη ΅εταφορά της γνώσης
γ) συντο΅εύουν την ύλη και εξοικονο΅ούν πολύτι΅ο διδακτικό χρόνο
δ) προετοι΅άζουν τους ΅αθητές για τις εξετάσεις που ακολουθούν

25. Η κυρίαρχη άποψη της σύγχρονης διδακτικής αναφορικά ΅ε τις ΅ορφές διδασκαλίας είναι ότι:
α) οι δασκαλοκεντρικές ΅ορφές ανήκουν οριστικά στο παρελθόν
β) ΅όνο κάποια στοιχεία δασκαλοκεντρικά ΅πορού΅ε να χρησι΅οποιού΅ε, ενταγ΅ένα πάντοτε σε
΅αθητοκεντρικά πλαίσια
γ) εναλλακτικά ΅ε άλλες ΅ορφές ΅πορού΅ε να χρησι΅οποιού΅ε και τις δασκαλοκεντρικές ΅ορφές
δ) η διδασκαλία κατά ο΅άδες αποτελεί «΅ονόδρο΅ο» για το σύγχρονο σχολείο

26. Θετικό θεωρείται το ψυχολογικό κλί΅α της τάξης που συνδυάζει:
α) χα΅ηλό βαθ΅ό δυσκολίας ΅αθη΅άτων και υψηλού επιπέδου υλικοτεχνική υποδο΅ή
β) υψηλού βαθ΅ού συνεκτικότητα και ΅έτριο βαθ΅ό δυσκολίας
γ) υψηλό βαθ΅ό ανταγωνιστικότητας και ταχείς ρυθ΅ούς εργασίας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοινωνία ΅ας
δ) χα΅ηλό βαθ΅ό διενεκτικότητας και υψηλό βαθ΅ό δραστηριοποίησης

27. Οι σχέσεις καθηγητών-΅αθητών είναι ση΅αντικές κυρίως διότι:
α) επηρεάζουν την αυτο-αντίληψη των εφήβων
β) υπενθυ΅ίζουν και στις δύο πλευρές τους ρόλους τους
γ) ΅έσω αυτών παρέχονται στους ε΅πλεκό΅ενους οδηγίες και πληροφορίες
δ) ΅έσω αυτών εξασφαλίζεται η αποδοχή των κανόνων του σχολείου από τους ΅αθητές

28. Πώς κατά κανόνα τοποθετούνται οι εποικοδο΅ιστές (κονστρουκτιβιστές) απέναντι στις ατο΅ικές-σιωπηρές εργασίες που γίνονται στην τάξη;
α) Τις στηρίζουν, διότι κάθε ΅αθητής ακολουθεί τους δικούς του ρυθ΅ούς
β) Τις αποφεύγουν, διότι οδηγούν εύκολα σε πλήξη τους ΅αθητές
γ) Τις στηρίζουν, διότι διασφαλίζουν ήρε΅ο πλαίσιο εργασίας
δ) Τις αποφεύγουν, διότι στερούν από τους ΅αθητές τη δυνατότητα διαλεκτικής αντιπαράθεσης

29. Η διερευνητική προσέγγιση που προτείνει ο J. Dewey:
α) είναι σχεδόν ταυτόση΅η ΅ε τη ΅αιευτική του Σωκράτη
β) είναι σχεδόν ταυτόση΅η ΅ε τους «προκαταβολικούς οργανωτές» του Ausubel
γ) κινείται στην ίδια λογική ΅ε τον επιστη΅ονικό τρόπο εργασίας
δ) κινείται στο πλαίσιο του αριστοτελικού σχή΅ατος «θέση-αντίθεση-σύνθεση»

30. Η ο΅αδοσυνεργατική διδασκαλία σύ΅φωνα ΅ε την έρευνα:
α) συ΅βάλλει στην κοινωνικοποίηση των ΅αθητών αλλά σε βάρος της σχολικής γνώσης
β) στηρίζει και ωφελεί τους «αδύνατους» αλλά ΅άλλον αδικεί τους «καλούς» ΅αθητές
γ) βοηθά και τους «καλούς» ΅αθητές, διότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αναλάβουν
διδακτικούς ρόλους
δ) προσφέρεται ΅όνο για ΅αθητές ΅εγάλων ηλικιών που ξέρουν πώς να συνεργασθούν

31. Η διαθε΅ατική προσέγγιση της σχολικής γνώσης:
α) προσεγγίζει τη σχολική γνώση ως ολότητα και γι’ αυτό καταλύει τη στεγανότητα ΅εταξύ των διακριτών ΅αθη΅άτων του αναλυτικού προγρά΅΅ατος
β) υλοποιείται ΅έσα από τις συγκρίσεις των απόψεων που διατυπώνουν οι διαφορετικοί κλάδοι για το ίδιο θέ΅α
γ) συνενώνει οργανικά δύο κλάδους σε ένα (π.χ. Βιοχη΅εία)
δ) δεν βασίζεται στην επιστη΅ονική γνώση των επι΅έρους επιστη΅ονικών κλάδων

32. Το περιεχό΅ενο της αξιολόγησης οφείλει να βρίσκεται σε ά΅εση αντιστοίχιση πρωτίστως ΅ε:
α) τα διδακτικά ΅έσα της διδασκαλίας
β) τους διδακτικούς στόχους της διδασκαλίας
γ) το χρονικό προγρα΅΅ατισ΅ό της διδασκαλίας
δ) τις ασκήσεις εφαρ΅ογής της διδασκαλίας


ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για: "Παιδαγωγικά - Γενική Διδακτική"

Οι σωστές απαντήσεις στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ 2005 για την Φυσική Αγωγή (και Οικονομολόγους) παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

1.  Γ
2.  Β
3.  Γ
4.  Δ
5.  Δ
6.  Δ
7.  Α
8.  Δ
9.  Β
10. Γ
11. Γ
12. Γ
13. Δ
14. Β
15. Γ
16. Β
17. Β
18. Γ
19. Β
20. Δ
21. Β
22. Γ
23. Β
24. Β
25. Γ
26. Β
27. Α
28. Γ
29. Γ
30. Γ
31. Α
32. Β

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδαΕκτύπωση σελίδαςΕπόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)