www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

www.fa3.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο ΑΣΕΠ,  - Φυσική Αγωγή, ΠΕ11
 - Θέματα και Απαντήσεις από το 2000 έως 2005 -

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΕ11

Επιθυμώντας να συνεισφέρουμε στην όσο το δυνατόν καλύτερή σας προετοιμασία συνάδελφοι πτυχιούχοι για τις επερχόμενες εξετάσεις του ΑΣΕΠ, συγκεντρώσαμε στο site αυτό θέματα (και απαντήσεις για το 2005) των μέχρι τώρα εξεταστικών περιόδων. Σκοπός και ευχή μας είναι να σας δούμε γρήγορα δίπλα μας ως συνάδελφους Καθηγητές και ως νέο αίμα αναζωογόνησης και αναβάθμισης του κλάδου μας και κατ'επέκταση της δημόσιας εκπαίδευσης που υπηρετούμε.

 

Από μέρους μας, (Φυσική Αγωγή, www.fa3.gr) ευχόμαστε σε όλους εσάς

Καλή Επιτυχία!!!

 

Θέματα 2000


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2000
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωστικό Αντικείμενο
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2000

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1ο:

Επιπλέον Επιλογές:

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
 για Φ.Α.

2009, Ειδική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Παιδαγωγικά -Γενική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Γνωστικό Αντικείμενο (με απαντήσεις)
 
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
 

 

Α) Να αναφέρετε επιγραμματικά τις διαδοχικές κινήσεις που κάνει ένας περιφερειακός παίκτης στην καλαθοσφαίριση για να δεχθεί την μπάλα και στη συνέχεια να εκδηλώσει την επίθεσή του.

Β) Να αναφέρετε επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προσωπικής άμυνας ( man to man ) στην καλαθοσφαίριση.

Γ) α) Να αναφέρετε κατά σειρά τις κινήσεις του παίκτη που κάνει μπλοκ στην πετοσφαίριση.

β) Να αναφέρετε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη του παίκτη που κάνει ατομικό μπλοκ στην πετοσφαίριση.

Δ) Να αναφέρετε 6 λόγους για τους οποίους ζητείται τάιμ άουτ σε αγώνα  πετοσφαίρισης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:

Α) α) Η τεχνική τρεξίματος είναι διαφορετική στους δρόμους αντοχής σε σχέση με τους δρόμους ταχύτητας. Να αναφέρετε τις βασικές διαφορές μεταξύ των 2 τεχνικών.

β) I ) Οι τεχνικές που εφαρμόζονται στο άλμα σε μήκος είναι οι εξής: Συσπειρωτικό άλμα, άλμα με δυόμισι διασκελισμούς, άλμα με τρεισήμισι διασκελισμούς, εκτατικό άλμα. Ποια/ες τεχνική/ές είναι κατάλληλη/ες για διδασκαλία στο Δημοτικό και ποια/ες στο Γυμνάσιο-Λύκειο (να αιτιολογήσετε την απάντηση).

ii ) Να περιγράψετε επιγραμματικά την τεχνική/ές που προτείνετε στο άλμα σε μήκος στην ερώτηση Αβ i .

B ) Οι τεχνικές που εφαρμόζονται στο άλμα σε ύψος είναι ψαλίδι και φλοπ ( fosbury ). Ποια/ες από τις παραπάνω τεχνικές είναι κατάλληλη/ες για διδασκαλία στο δημοτικό και ποια/ες στο Γυμνάσιο- Λύκειο (να αιτιολογήστε την απάντηση).

Γ) Οι τρεις σπουδαιότερες φάσεις σε ένα δρόμο ταχύτητας 80 ή 100μ είναι: Η φάση της επιτάχυνσης, η φάση της μέγιστης ταχύτητας και η φάση της αντοχής στην ταχύτητα.

α) Ποια/ες από τις τρεις παραπάνω φάσεις πρέπει να διδάσκεται στο Δημοτικό και ποια/ες στο Γυμνάσιο - Λύκειο (να απαντήσετε επιγραμματικά).

β) Να αναφέρετε, επίσης, επιγραμματικά ποιες βασικές φυσικές ικανότητες (παράγοντες της φυσικής κατάστασης) προσδιορίζουν την απόδοση στις παραπάνω 3 φάσεις των δρόμων ταχύτητας (η αναφορά να γίνει χωριστά για κάθε φάση).

Δ) 1.α) Σε ποιες μορφές διακρίνεται η αλτική ικανότητα. β) Ποιά μορφή της αλτικής ικανότητας είναι απαραίτητη για το άλμα σε ύψος και ποιά για το άλμα σε μήκος. γ) Να αναφέρετε επιγραμματικά ποια από τα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της ΦΑ αναπτύσσουν άμεσα ή έμμεσα την κάθετη αλτική ικανότητα στο Δημοτικό και ποια  στο Γυμνάσιο- Λύκειο.

2. Όπως γνωρίζετε, η ταχύτητα διακρίνεται σε κυκλική και άκυκλη. Να αναφέρετε επιγραμματικά από ποιούς παράγοντες της φυσικής κατάστασης εξαρτάται η ανάπτυξη (βελτίωση) της κυκλικής και της άκυκλης ταχύτητας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:

Α) Κατά την εκτέλεση της κυβίστησης με συσπείρωση ο ασκούμενος πέφτει πίσω στα ισχία και -για να σηκωθεί στα πόδια- απωθεί το έδαφος με τα χέρια. Σε ποιους λόγους οφείλονται τα παραπάνω λάθη; (Να αναφέρετε 2 τρόπους διόρθωσης).

Β) Οι ευαίσθητες φάσεις είναι, όπως είναι γνωστό, περιορισμένες χρονικά περίοδοι στη διαδικασία της ανάπτυξης του ατόμου, στις οποίες το άτομο αντιδρά πιο έντονα σε συγκεκριμένα ερεθίσματα από το περιβάλλον. Με βάση τη θεωρία αυτή να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση: Πώς βρίσκει η θεωρία αυτή εφαρμογή στο μάθημα της ΦΑ στο Δημοτικό και πώς στο Γυμνάσιο- Λύκειο; (Η αναφορά να γίνει σε σχέση με την ικανότητα της αντοχής).

Γ) Είναι γνωστό ότι η ανατροφοδότηση ( feedback ) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εκμάθηση και εκτέλεση των αθλητικών δεξιοτήτων. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

α) Τι ονομάζεται ανατροφοδότηση;

β) Να περιγράψετε με συντομία τις 2 μεγάλες κατηγορίες, στις οποίες χωρίζεται η ανατροφοδότηση (να δώσετε 2 παραδείγματα σε κάθε κατηγορία).

γ) Πότε πρέπει να δίνεται η ανατροφοδότηση και με ποια συχνότητα σε αρχάριους μαθητές που εκτελούν την κυβίστηση;

Δ) Οι διάφορες αθλητικές τεχνικές, για να μελετηθούν, έχουν χωρισθεί από τους ερευνητές σε 2 μεγάλες κατηγορίες: α) σε ανοικτές και κλειστές και  β) σε συνεχόμενες και διακεκομμένες. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: i ) Να τις περιγράψετε, ii ) να κατατάξετε τις αθλητικές δεξιότητες σφαιροβολία, μήκος, μπάσκετ και απλή κυβίστηση ανά κατηγορία.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο:

Α) Σε ποιούς λόγους οφείλεται το φαινόμενο της αναπαράστασης και της αναβίωσης (φολκλορισμός) των διαφόρων παραδοσιακών μορφών (πχ χορός, γάμος κά) στη σύγχρονη εποχή και ποια η συμβολή του στο πολιτιστικό "γίγνεσθαι"; (Να απαντήσετε σε 10 γραμμές).

Β) Ποια είναι η έννοια του τοπικού μουσικοχορευτικού ρεπερτορίου και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του;

Γ) α) Ποια η σχέση αυτοπεποίθησης και απόδοσης στον αθλητισμό;

β) Να αναφέρετε επιγραμματικά 8 πιθανές τεχνικές ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των μαθητών στη διδασκαλία του μαθήματος της ΦΑ.

Δ) α) Να αναφέρετε επιγραμματικά τους κυριότερους αθλητικούς αγώνες της αρχαίας Ελλάδος.

β) Να αναφέρετε τα αγωνίσματα που τελούνταν στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες.

γ) Να αναφέρετε 10 πόλεις και τις χρονολογίες, οι οποίες οργάνωσαν σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες (ανεξαρτήτως χρονολογικής σειράς).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Διδακτική Μεθοδολογία- Παιδαγωγικά Θέματα

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Α) Να αναφέρετε επιγραμματικά τη σχετική μεθοδολογία για την εκμάθηση και βελτίωση του σουτ με άλμα (jump shoot) στην καλαθοσφαίριση.
Β) Να αναφέρετε επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής τρεξίματος με τη μεθοδολογική σειρά εκμάθησής τους στο μάθημα της ΦΑ στο α) Δημοτικό Σχολείο και β) Γυμνάσιο.
Γ) Κατά την κατακόρυφη αναστροφή στο έδαφος, σε ποια θέση θα πρέπει να βρίσκεται ο βοηθός; Πώς πρέπει να δίνει τη βοήθεια; (Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας).
Δ) α) Να αναφερθείτε στους λόγους που επιβάλουν τη χρήση της άμεσης (δασκαλοκεντρικής) μεθόδου κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών.
β) Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την ολική μέθοδο κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών;
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Α) Ο καθηγητής διδάσκει σε 2 τμήματα της Γ! Γυμνασίου το σερβίς στο βόλεϊ. Στο ένα τμήμα, μετά τη διδασκαλία όλων των προασκήσεων. ζητά από τους μαθητές να εκτελέσουν επί 10’ σερβίς. Στο άλλο τμήμα, μετά τη διδασκαλία όλων των προασκήσεων, τους ζητά μέσα σε 10’ να εκτελέσουν τουλάχιστον 20 εύστοχα σερβίς ο καθένας. Σε ποιο τμήμα ο καθηγητής είναι πιο σωστός και γιατί; (Να απαντήσετε το παραπάνω ερώτημα με βάση τη θεωρία στόχων σε 10 σειρές περίπου).
Β) Ένας καθηγητής ΦΑ βλέπει ένα νέο μαθητή της Α! Γυμνασίου, του οποίου γνωρίζει τον αδελφό, που φοιτά στην Α! Λυκείου και του λέει: «Ελπίζω να μη μου δημιουργήσεις κι εσύ προβλήματα, όπως ο άτακτος αδελφός σου». Τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια με βάση τη θεωρία της Αυτοεκπληρούμενης Προφητείας; (Να εξηγήστε την παραπάνω θεωρία σε 10 περίπου σειρές).
Γ) α) Να περιγράψτε τις 4 επικρατέστερες μεθόδους διδασκαλίας (τρόπους παρουσίασης μιας αθλητικής δεξιότητας) στους μαθητές με άθλημα αναφοράς στο άλμα σε μήκος.
β) Να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρησιμοποίηση της ολικής μεθόδου έναντι της μερικής και το αντίστροφο.
Δ) α) Ποιες είναι οι περίοδοι στις οποίες πρέπει να χωρίσετε τον προγραμματισμό της ΦΑ, αν διορισθείτε σ’ ένα Γυμνάσιο κι είστε ο μόνος καθηγητής ΦΑ (να περιγράψετε κάθε περίοδο με 2-3 γραμμές).
β) Να αναφέρετε 5 λόγους που δείχνουν την αξία του προγραμματισμού στη ΦΑ.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:
Σ’ έναν αρχάριο καθηγητή δίνεται η παραίνεση -από παλαιότερους συναδέλφους- «να βάλει τα δυνατά του για να κερδίσει την «πρώτη μάχη» με τους μαθητές του και «να μην του πάρουν τον αέρα»:
α. Σχολιάστε την παραπάνω παραίνεση.
β. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να συμπεριφερθεί ένας καθηγητής σ’ αυτή την πρώτη συνάντηση με τους μαθητές του;


2002

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Διδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά Θέματα»

Κυριακή 1-12-2002


ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ.
• Το ερώτημα συμμετέχει κατά 25% στη διαμόρφωση της βαθμολογίας.

α) Περιγράψτε τη μεθοδολογία διδασκαλίας στο άθλημα της πετοσφαίρισης για το “σερβίς από κάτω μετωπικό” σε παιδιά πέμπτης και έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου (αναφέρετε τα βασικά στάδια εκμάθησης).

β) Περιγράψτε τη μεθοδολογία διδασκαλίας του άλματος εις ύψος με την τεχνική «φλοπ» σε παιδιά γυμνασίου.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ.
• Το ερώτημα συμμετέχει κατά 25% στη διαμόρφωση της βαθμολογίας


Πώς θα οργανώνατε και θα πραγματοποιούσατε καλύτερα μια μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε αρχαιολογικό χώρο για μαθητές γυμνασίου.


Β. Να απαντήσετε στις σαράντα (40) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.
• Oι απαντήσεις να δοθούν στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.
• Kάθε σωστή απάντηση συμμετέχει κατά 1,25% στη διαμόρφωση του βαθμού.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1. Ο μέγιστος χρόνος που δικαιούται μια ομάδα για να εκδηλώσει μια επίθεση σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης είναι:

α) 22”

β) 24”

γ) 30”

δ) 35”


2. O χρόνος διάρκειας ενός αγώνα καλαθοοσφαίρισης είναι:

α) 4Χ10’

β) 2Χ20’

γ) 3Χ10’

δ) 2Χ15’


3. Οι αλλαγές των παικτών που επιτρέπονται σ’ έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης είναι:

α) 3

β) 5

γ) Άνευ περιορισμού

δ) 2 ανά 10’


4. Μία ομάδα σ’ έναν κανονικής διάρκειας αγώνα καλαθοσφαίρισης έχει δικαίωμα να πάρει:

α) 2 τάιμ άουτ

β) 4 τάιμ άουτ

γ) 5 τάιμ άουτ

δ) 6 τάιμ άουτ


5. Κατά την ανάπτυξη του αιφνιδιασμού στην καλαθοσφαίριση η πρώτη πάσα πρέπει να δίνεται:

α) Στο συντονιστή (play maker)

β) Στον κεντρικό παίκτη (center)
γ) Στον παίκτη που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου

δ) Στον παίκτη που βρίσκεται στην κορυφή της ρακέτας


6. Για την καλύτερη αμυντική βελτίωση ενός νέου παίκτη στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης το καλύτερο αμυντικό σύστημα είναι:

α) Άμυνα ζώνης

β) Άμυνα προσαρμογής

γ) Προσωπική άμυνα

δ) Συνδυασμένη άμυνα


7. Κατά τη διάσπαση ζώνης σε αγώνα καλαθοσφαίρισης πρέπει να υπάρχει:

α) Κίνηση της μπάλας

β) Κίνηση των παικτών

γ) Κίνηση και της μπάλας και των παικτών

δ) Συνεχή χρήση ντρίμπλας


 8. Στην καλαθοσφαίριση η προπόνηση για το σουτ σε μαθητές που συμμετέχουν σε αγώνες είναι περισσότερο επωφελής όταν γίνεται:

α) Χωρίς μεγάλες εντάσεις

β) Από κοντινές μόνον αποστάσεις

γ) Υπό αγωνιστικές συνθήκες

δ) Με μπάλα μεγαλύτερων διαστάσεων9. Στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της προσωπικής άμυνας με βοήθεια από την αδύνατη πλευρά είναι:

α) Η προστασία των παικτών από τα φάουλ

β) Ο καλύτερος έλεγχος των ριμπάουντ

γ) Η καλύτερη κάλυψη του χώρου κάτω από το καλάθι

δ) Η μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην μπάλα10. Το σύστημα της υπερφόρτωσης για τη διάσπαση ζώνης στην καλαθοσφαίριση είναι:

α) Η δημιουργία καλών συνθηκών για σουτ από την κορυφή

β) Η δημιουργία καλών συνθηκών για περιφερειακό σουτ με χρήση συνεχών σκριν

γ) Η δημιουργία αριθμητικής υπεροχής των επιθετικών παικτών έναντι των αμυντικών

δ) Η δημιουργία καλών συνθηκών για επιθετικά ριμπάουντ


11. Στην καλαθοσφαίριση η αρχή της αδύνατης πλευράς στην άμυνα αναφέρεται:

α) Στους αμυντικούς που βρίσκονται στην πλευρά της μπάλας

β) Στους αμυντικούς που βρίσκονται μακριά από την μπάλα

γ) Στην άμυνα του κεντρικού της μεσαίας θέσης

δ) Είναι όρος που αναφέρεται αποκλειστικά σε άμυνα ζώνης12. Στην καλαθοσφαίριση το ύψος της στεφάνης του καλαθιού από το έδαφος είναι:

α) 2,95μ

β) 3μ

γ) 3,05

δ) 3,1μ13. Οι επίσημες διαστάσεις ενός γηπέδου χειροσφαίρισης είναι :

α) 36μΧ16μ

β) 40μΧ20μ

γ) 48μΧ28μ

δ) 80μΧ60μ14. Ο αριθμός των παικτών στη χειροσφαίριση που αγωνίζονται εντός του γηπέδου είναι:

α) 5

β) 7

γ) 9

δ) 11


 
15. Ο χρόνος διάρκειας ενός αγώνα χειροσφαίρισης είναι:

α) 2X30’

β) 2X40’

γ) Ο αγώνας τελειώνει όταν η μία ομάδα σημειώσει πρώτη 20 γκολ

δ) 4Χ10’
16. Οι παίκτες στη χειροσφαίριση μπορούν να χειριστούν τη μπάλα:

α) Με όλα τα μέρη του σώματος

β) Με όλα τα μέρη του σώματος, εκτός από τα μέρη κάτω από τα γόνατα

γ) Με όλα τα μέρη του σώματος, εκτός από τα χέρια

δ) Μόνο με τα χέρια17. H περιοχή εντός του αγωνιστικού χώρου στην οποία απαγορεύεται η είσοδος των παικτών και των 2 ομάδων στη χειροσφαίριση είναι:

α) Στην περιοχή των 6μ

β) Στην περιοχή των 9μ

γ) Στη ζώνη αλλαγής

δ) Δεν υπάρχει τέτοια περιοχή18. Η ποινή που δίνεται σε αμυντικό παίκτη όταν παίζει άμυνα μέσα από την γραμμή των 6μ στη χειροσφαίριση είναι:

α) Κίτρινη κάρτα

β) 2’ αποβολή με αντικατάσταση

γ) Κόκκινη κάρτα

δ) Πέναλτυ19. Τα βήματα που επιτρέπεται να πραγματοποιήσει ένας παίκτης στη χειροσφαίριση κρατώντας την μπάλα -πρίν ή μετά τη ντρίμπλα- είναι:

α) 4

β) 3

γ) 2

δ) 120. Το σύστημα το οποίο έχει σχεδόν όμοια αμυντική συμπεριφορά με την άμυνα ζώνης 6:0 στη χειροσφαίριση είναι:

α) 3:2:1
 
β) 4:2

γ) 5:1

δ) 2:2:221. O απλούστερος τρόπος διδασκαλίας αλλαγής της σκυτάλης στη σκυταλοδρομία 4Χ100 είναι:

α) Από αριστερό σε αριστερό χέρι, από δεξί σε δεξί χέρι και από αριστερό σε δεξί χέρι

β) Από δεξί σε αριστερό χέρι, από αριστερό σε δεξί χέρι και από δεξί σε αριστερό χέρι

γ) Από δεξί σε δεξί χέρι, από δεξί σε δεξί χέρι και από δεξί σε δεξί χέρι

δ) Από αριστερό σε αριστερό χέρι, από αριστερό σε αριστερό χέρι και από αριστερό σε αριστερό χέρι


 

22. Στη σφαίρα στην αρχική φάση στον παλμό O’ Μπράιαν η πλάτη του αθλητή είναι στραμμένη:

α) Προς τη διεύθυνση της ρίψεως

β) Aντίθετα από τη διεύθυνση της ρίψεως

γ) Στο πλάι δεξιά

δ) Στο πλάι αριστερά
 
23. Το βάρος της ανδρικής σφαίρας είναι:

α) 6,88 kg

β) 7,26 kg
 
γ) 8,07 kg
 
δ) 9,05kg24. Tο μεγαλύτερο άλμα κατά κανόνα στο 3πλούν είναι:

α) Το 1o

β) Το 2o

γ) Το 3o

δ) Είναι όλα ίδια25. Ένας αθλητής αποκλείεται από έναν αγώνα ταχύτητας:

α) Μετά από μία εσφαλμένη εκκίνηση

β) Μετά από 2 εσφαλμένες εκκινήσεις

γ) Μετά από 3 εσφαλμένες εκκινήσεις

δ) Δεν αποκλείεται όσες εσφαλμένες εκκινήσεις και να κάνει26. Στο άλμα εις ύψος το κέντρο βάρους του αθλητή κατά το άλμα βρίσκεται πάνω από τον πήχη:

α) Στην τεχνική φλοπ

β) Στην τεχνική στραντλ

γ) Στην τεχνική ψαλίδι

δ) Σε καμμία από τις ανωτέρω27. Κατά την εκτέλεση του άλματος εις ύψος με την τεχνική φλοπ το μέλος του σώματος που έρχεται πρώτο σε επαφή με το στρώμα μετά το πέρασμα του πήχη είναι:

α) Τα πόδια

β) Η πλάτη

γ) Τα χέρια

δ) Το κεφάλι28. Tο αγώνισμα στίβου, του οποίου οι σπουδαιότερες φάσεις είναι κατά σειρά η φάση της επιτάχυνσης, η φάση της μέγιστης ταχύτητας και η φάση της αντοχής στην ταχύτητα, είναι:

α) Το άλμα εις μήκος

β) Το άλμα εις ύψος

γ) Τα 100μ

δ) Τα 800μ29. Κατά την εκμάθηση του τροχού, ο βοηθός στέκεται πίσω από τον μαθητή και πρέπει να τον βοηθήσει κρατώντας τον:

α) Απο τη μέση

β) Από τα χέρια

γ) Από τον αυχένα

δ) Από τους μηρούς30. Στην κυβίστηση εμπρός, η σειρά επαφής με το έδαφος είναι:

α) Στήριξη των χεριών, του αυχένα, του άνω μέρος της ράχης, των γλουτών και, τέλος, των πελμάτων

β) Στήριξη των χεριών, του κεφαλιού, της ράχης και, τέλος, των πελμάτων

γ) Στήριξη των χεριών, του κεφαλιού, των γλουτών και, τέλος, των πελμάτων

δ) Στήριξη των χεριών, των γλουτών και, τέλος, των πελμάτων31. Κατά την εκμάθηση της κατακόρυφης στήριξης ο ΚΦΑ βοηθά το μαθητή κρατώντας τον από:

α) Τη μέση

β) Το μηρό

γ) Την κνήμη

δ) Το κεφάλι32. Ο Τσάμικος χορός ονομάζεται αλλιώς και:

α) Λεβέντικος

β) Κλέφτικος

γ) Ακριτικός

δ) Τσακώνικος33. Το τέμπο (ρυθμός) στον Πεντοζάλη είναι:

α) Αργό και γρήγορο, συνεχώς επαναλαμβανόμενο

β) Αργό στην αρχή και γρήγορο στη συνέχεια

γ) Γρήγορο στην αρχή και αργό στη συνέχεια

δ) Αργό στην αρχή, γρήγορο στην συνέχεια και αργό στο τέλος34. Το Τικ (μονό) αποτελείται από:

α) 6 βήματα

β) 9 βήματα

γ) 12 βήματα

δ) 14 βήματα35. Ο Πεντοζάλης έχει μουσικό μέτρο:

α) 2/4

β) 5/8

γ) 7/8
 
δ) 9/8
 
 
 
36. O χορός ο οποίος χορεύεται μόνο από γυναίκες είναι:

α) O Πεντοζάλης

β) O Τσάμικος

γ) O Καλαματιανός

δ) Κανείς από τους προαναφερθέντες37. Η λαβή των χεριών στο Μακελάρικο (Γρήγορο Χασάπικο) είναι:

α) Λαβή ελεύθερη

β) Λαβή από τους ώμους

γ) Λαβή από τα ζωνάρια

δ) Λαβή από τις παλάμες38. Η μουσική του Τσάμικου έχει μέτρο ¾. Το μέτρο ¾ αποτελείται από 3 μέρη. Τα μέρη στο συγκεκριμένο χορό είναι:

α) To 1ο μέρος ισχυρό, το 2ο ασθενές και το 3ο ισχυρό

β) To 1ο μέρος ασθενές, το 2ο ισχυρό και το 3ο ασθενές

γ) To 1ο μέρος ισχυρό, το 2ο ασθενές και το 3ο ασθενές

δ) To 1ο μέρος ασθενές, το 2ο ισχυρό και το 3ο ισχυρό39.
α) 2/4

β) 3/4

γ) 7/8

δ) 9/840. Η λαβή των χεριών στο Τικ είναι:

α) Λαβή από τους ώμους

β) Λαβή σταυρωτά

γ) Λαβή από τις παλάμες με τα χέρια κάτω

δ) Λαβή από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες41. O χορός του οποίου χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το σπάσιμο των γονάτων, είναι:

α) Καλαματιανός

β) Χασάπικος

γ) Πεντοζάλης

δ) Τικ42. Ο Γρήγορος Χασάπικος χορεύεται με:

α) 4 βήματα

β) 6 βήματα

γ) 10 βήματα

δ) 12 βήματα43. Κατά τον Πλάτωνα ο γυναικείος αθλητισμός:

α) Πρέπει να υπάρχει για όλες τις γυναίκες

β) Πρέπει να υπάρχει μόνο για τις παρθένες

γ) Δεν πρέπει να υπάρχει για τις γυναίκες

δ) Πρέπει να υπάρχει μόνο στα πλαίσια των κανόνων της ηθικής44. Η παροχή της αθλητικής παιδείας σύμφωνα με την Αριστοτελική αρετολογία πρέπει:

α) Να δίνεται σε πολύ ήπια μορφή

β) Να δίνεται σε μέγιστη μορφή

γ) Να ακολουθεί την οδό της «μεσότητας», χωρίς παρεκτροπές

δ) Να δίνεται μόνο μέχρι την εφηβική ηλικία


 
45. Oι μυϊκές ίνες ταχείας συστολής επιστρατεύονται:

α) Σε αργές και μικρής έντασης κινήσεις

β) Σε παρατεταμένες και χαμηλής έντασης κινήσεις

γ) Σε γρήγορες και μεγάλης ισχύος κινήσεις

δ) Σε υπομέγιστης προσπάθειας κινήσεις46. Tο οξυγόνο λέγεται χρέος οξυγόνου στη φάση της μυϊκής προσπάθειας που ονομάζεται:

α) Μεταβατική φάση

β) Φάση ομοιοστασίας

γ) Φάση αποκατάστασης

δ) 3 ώρες μετά την άσκηση47. Το πρόγραμμα προπ/σης που θα επιλέγατε για να βελτιώσετε αποτελεσματικά την αερόβια ικανότητα ενός αθλητή είναι:

α) Διάρκεια: 10’, ένταση: 50%, συχνότητα: μία φορά την εβδομάδα

β) Διάρκεια: 25’, ένταση: 60-80%, συχνότητα: 3 φορές την εβδομάδα

γ) Διάρκεια: 30’, ένταση: 80-90%, συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα

δ) Διάρκεια: 10’, ένταση: 90%, συχνότητα: 5 φορές την εβδομάδα48. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες προπονητικού έργου:

α) Ένας μικρόσωμος ξοδεύει περισσότερο οξυγόνο από ένα μεγαλόσωμο

β) Ένας μεγαλόσωμος ξοδεύει περισσότερο οξυγόνο από ένα μικρόσωμο

γ) Ξοδεύουν και οι 2 το ίδιο

δ) Η κατανάλωση του οξυγόνου δεν επηρεάζεται από το μέγεθος του σώματος49. Η μέγιστη καρδιακή συχνότητα επηρεάζεται από:

α) Την ηλικία

β) Την φυσική κατάσταση

γ) Το κάπνισμα

δ) Το φύλο50. Ένας γυμνασμένος αθλητής έχει:

α) Παχύ κοιλιακό τοίχωμα

β) Μεγάλη κοιλιακή χωρητικότητα

γ) Μικρό όγκο παλμού

δ) Ελαττωμένη αιμοσφαιρίνη51. Αναερόβιο κατώφλι είναι:

α) Η ένταση που ενεργοποιείται η φωσφοκρεατίνη

β) Η ένταση που ενεργοποιείται σε μεγάλο ποσοστό ο αναερόβιος μηχανισμός

γ) Η ένταση που παράγει το μέγιστο γαλακτικό οξύ

δ) Η μέγιστη δυνατή ένταση του αερόβιου μηχανισμού52. Ο αθλητής που θα τρέξει μεγαλύτερη απόσταση σε μια προσπάθεια 60’ είναι αυτός που έχει:

α) Αερόβιο κατώφλι 60%

β) Αερόβιο κατώφλι 70%

γ) Αερόβιο κατώφλι 80%

δ) Αερόβιο κατώφλι 90%


 
53. Η VO2max (μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου) είναι:

α) Η διαφορά μεταξύ του συνολικού όγκου ανάμεσα στο εισπνεόμενο και εκπνεόμενο οξυγόνο κατά τη μέγιστη μυϊκή προσπάθεια

β) Η ποσότητα οξυγόνου που εισπνέεται κατά τη μέγιστη μυϊκή προσπάθεια που διαρκεί 1’

γ) Η ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται σε έντονη μυϊκή άσκηση (όχι μέγιστη)
δ) Η ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται σε άσκηση μέτριας μυϊκής έντασης54. Οι αναλογίες για ένα σωστό διαιτολόγιο είναι:

α) Πρωτείνη 10-20%, λίπη 25-30%, υδατάνθρακες 50-65%

β) Πρωτείνη 10-20%, λίπη 50-65%, υδατάνθρακες 10-20%

γ) Πρωτείνη 50-60%, λίπη 20-30%, υδατάνθρακες 10-20%

δ) Πρωτείνη 25-30%, λίπη 10-20%, υδατάνθρακες 70-80%55. Στο σχολείο σας έχετε 8 ομάδες και θέλετε να διοργανώσετε ένα πρωτάθλημα πετοσφαίρισης με το σύσ/μα «ένας προς όλους». Οι αγώνες που θα χρειαστεί να γίνουν είναι:

α) 26

β) 16

γ) 28

δ) 3256. Κατά τον Percival ένας θετικός τύπος προπ/τή πρέπει:

α) Nα βασίζει την προπ/σή του στην ένταση της φωνής του σε όλη τη διάρκεια της προπόνησής του

β) Να δείχνει στους αθλητές του απόλυτη συμπεριφορά για να πετύχει πάντα αυτό που θέλει

γ) Να είναι συνέχεια -τόσο στην προπ/ση όσο και στον αγώνα- σε ένταση, μεταφέροντάς την και στους αθλητές, ώστε να αντιδρούν καλύτερα

δ) Να αφιερώνει χρόνο για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των προπ/σεων και να δίνει πάντα ήρεμα χρήσιμες οδηγίες57. H πρώτη Oλυμπιάδα έγινε το:

α) 496 πΧ

β) 586 πΧ

γ) 694 πΧ

δ) 776 πΧ58. Το στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας είχε μήκος:

α) 178,05μ

β) 181μ

γ) 192,27μ

δ) 200μ59. Η Νύσσα ήταν:

α) Ο καπνός της λατρευτικής θυσίας μετά την τέλεση των αγώνων

β) Tρόπος εκκίνησης των αθλητών

γ) Ο καπνός της θυσίας προς τους θεούς πριν την έναρξη των αγώνων

δ) Το σημείο στο οποίο γύριζαν οι αθλητές για να τρέξουν το δίαυλο


 
60. Τα καθαρώς γυναικεία αγωνίσματα ήταν:

α) Τα Πύθεια

β) Τα Νέμεα

γ) Τα Ηραία

δ) Τα Ίσθμια61. Η γυναίκα η οποία είχε δικαίωμα να παρακολουθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν:

α) Η Καλλιπάτειρα

β) Η Ιέρεια της Δήμητρας Χαμύνης

γ) Η Ιέρεια του Μαντείου των Δελφών

δ) Η Ιέρεια του Διός.


62. Oι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα διαρκούσαν:

α) 10 ημέρες

β) 3 ημέρες

γ) 5 ημέρες

δ) 7 ημέρες63. Η ορκωμοσία των αθλητών στο άγαλμα του Ορκίου Διός γινόταν:

α) Την 1η ημέρα των αγώνων

β) Πριν από κάθε αγώνισμα

γ) Μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος

δ) Την τελευταία ημέρα των αγώνων64. Η κάθε Ολυμπιάδα έπαιρνε το όνομά της:

α) Από το νικητή του σταδίου

β) Από το νικητή της πάλης

γ) Από το νικητή της πυγμής

δ) Από το νικητή του παγκρατίου65. Ο μεγαλύτερος σε απόσταση δρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά την αρχαιότητα ήταν:

α) Το στάδιο

β) Ο δίαυλος

γ) Ο δόλιχος

δ) Ο οπλίτης66. Τα αγωνίσματα των παίδων στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά την αρχαιότητα γινόταν:

α) Την 1η ημέρα

β) Την 2η ημέρα

γ) Την 3η ημέρα

δ) Την τελευταία ημέρα67. Σε μεγάλο βαθμό ο νεοελληνικός χορός υφίσταται τις επιδράσεις της αστυφιλίας και της αλλαγής του τρόπου ζωής:

α) Μετά το 1922

β) Μετά το 1940

γ) Μετά το 1950

δ) Με την παγκοσμιοποίηση68. Στο πλαίσιο της ενωμένης πολιτισμικής Ευρώπης είναι ανάγκη να στραφούμε στην πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας

α) Με αίσθημα νοσταλγίας του χθες

β) Με αίσθημα ξενοφοβίας

γ) Ως παραδοσιόπληκτοι

δ) Δημιουργώντας προϋποθέσεις, ώστε το χθες να αποτελεί δυναμικό στοιχείο του σήμερα69. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των λαϊκών εκδηλώσεων είναι:

α) Η ατομικότητα

β) Ο αυθορμητισμός

γ) Η προέλευσή τους από συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα

δ) Η δυνατότητα προσδιορισμού της προέλευσής τους.


70. Ο πασαδόρος στην πετοσφαίριση από την πίσω ζώνη μπορεί να περάσει στην μπροσά και να κάνει:

α) Μπλοκ

β) Πάσα με άλμα

γ) Καρφί με άλμα

δ) Πλασέ με άλμα71. Ο λίμπερο στην πετοσφαίριση μπορεί να μπει σε κάθε σετ:

α) Μία φορά

β) 2 φορές

γ) 3 φορές

δ) Όσες φορές θέλει72. Οι επίσημες διαστάσεις ενός γηπέδου πετοσφαίρισης είναι:

α) 6μΧ12μ

β) 9μΧ18μ

γ) 10μΧ20μ

δ) 11μΧ19μ73. Το ύψος του φιλέ στην πετοσφαίριση στους άνδρες και τις γυναίκες αντιστοίχως είναι:

α) Άνδρες: 2,33μ, γυναίκες: 2,14μ

β) Άνδρες: 2,43μ, γυναίκες: 2,24μ

γ) Άνδρες: 2,53μ, γυναίκες: 2,34μ

δ) Άνδρες: 2,63μ, γυναίκες: 2,44μ74. O μέγιστος αριθμός κτυπημάτων που μπορεί να κάνει μία ομάδα στην πετοσφαίριση για να επιστρέψει τη μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο είναι:

α) 2 συν την επαφή στο μπλοκ

β) 3 συν την επαφή στο μπλοκ

γ) 3 εκούσια και 3 ακούσια

δ) Άνευ περιορισμού75. Στην πετοσφαίριση η αλλαγή της σειράς περιστροφής των παικτών στο ίδιο σετ:

α) Επιτρέπεται, αρκεί να το ζητήσει ο προπονητής

β) Επιτρέπεται μόνον όταν το επιτρέψει ο διαιτητής

γ) Δεν επιτρέπεται

δ) Επιτρέπεται μετά από τάιμ άουτ76. Ο μέγιστος αριθμός κανονικών αλλαγών που επιτρέπονται στην πετοσφαίριση σε κάθε σετ (εκτός του λίμπερο) είναι:

α) 3

β) 6

γ) 7

δ) Άνευ περιορισμού77. Στην πετοσφαίριση ο παίκτης που σερβίρει πρέπει να εκτελέσει το σερβίς σε:

α) 5’’

β) 8’’

γ) 10’’

δ) 15’’78. Στο μάθημα της πετοσφαίρισης ένας δεξιόχειρας μαθητής Δημοτικού σχολείου στέκεται σε απόσταση 3–4μ από ένα τοίχο με το αριστερό πόδι μπροστά. Με το αριστερό χέρι αφήνει τη μπάλα να αναπηδήσει στο έδαφος και με τη δεξιά παλάμη ανοικτή κτυπά την μπάλα προς τον τοίχο. Η άσκηση αυτή αποτελεί προάσκηση για:

α) Την πάσα

β) Το σερβίς

γ) Τη μανσέτα

δ) Το μπλόκ
 

79. Στην πετοσφαίριση διαθέτετε 2 πασαδόρους και 4 καρφιά. Ποια είναι η σωστή τοποθέτησή τους στη σειρά περιστροφής; (Όπου Π= πασαδόρος και Κ= καρφί).

α)
ΠΚΠ
   
   
ΚΚΚ
β)
ΚΠΚ
   
   
ΚΠΚ
γ)
ΠΚΚ
   
   
ΠΚΚ
δ)
ΚΚΚ
   
   
ΠΚΠ

 

80. Στην υποδοχή του σερβίς στο άθλημα της πετοσφαίρησης ποια είναι η σωστή θέση των παικτών(W):

α)
 

3

 
4 2
 6 
5 1
β)
 

3

 
4 1
 6 
5 2
γ)

3

4 2
 1 
5 6
δ)

3

5 2
 6 
4 1

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1

β

41

δ

2

α

42

β

3

γ

43

α

4

γ

44

γ

5

α

45

γ

6

γ

46

γ

7

γ

47

β

8

γ

48

β

9

δ

49

α

10

γ

50

β

11

β

51

β

12

γ

52

δ

13

β

53

α

14

β

54

α

15

α

55

γ

16

β

56

δ

17

α

57

δ

18

δ

58

γ

19

β

59

δ

20

γ

60

γ

21

β

61

β

22

α

62

γ

23

β

63

α

24

α

64

α

25

β

65

γ

26

γ

66

β

27

β

67

γ

28

γ

68

δ

29

α

69

β

30

α

70

β

31

β

71

δ

32

β

72

β

33

β

73

β

34

α

74

β

35

α

75

γ

36

δ

76

β

37

β

77

β

38

γ

78

β

39

γ

79

β

40

δ

80

α


ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Διδακτική Μεθοδολογία- Παιδαγωγικά Θέματα

 ΕΡΩΤΗΜΑ  1ο:

α)         Περιγράψτε τη μεθοδολογία διδασκαλίας στην πετοσφαίριση  για το “σερβίς από κάτω μετωπικό” σε παιδιά Ε! και Στ! τάξης του Δημοτικού σχολείου (αναφέρετε τα βασικά στάδια εκμάθησης).

 β)        Περιγράψτε τη μεθοδολογία διδασκαλίας του άλματος εις ύψος με την τεχνική «φλοπ» σε παιδιά Γυμνασίου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  2ο:

 

Πώς θα οργανώνατε και θα πραγματοποιούσατε καλύτερα μια μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε αρχαιολογικό χώρο για μαθητές γυμνασίου;

 

Β.        Να απαντήσετε στις 40 ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

 

1.  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διατυπώνει ερωτήσεις, :

α)  Κυρίως προς τους καλούς μαθητές, ώστε να μη χάνει πολύτιμο χρόνο

β)  Κατά κανόνα προς όλους τους μαθητές, ώστε να δραστηριοποιήσει τη σκέψη κατά το δυνατόν όλων των μαθητών

γ)  Κυρίως προς τους αδύνατους μαθητές, ώστε να τους “αναγκάσει” να συμμετάσχουν στο μάθημα

δ) Πάντοτε ονομαστικά προς συγκεκριμένο μαθητή και όχι γενικώς προς όλη την τάξη 
 

2. Κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός πρέπει να:

α) Μένει απολύτως πιστός στις προδιαγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος

β) Μη λαμβάνει υπ’ όψιν του τις προδιαγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος, αν οι μαθητές επιθυμούν να συζητήσουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν

γ) Προσπαθήσει να εντάξει τα ενδιαφέροντα των μαθητών στις προδιαγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος και να τα συνδυάσει με αυτές

δ) Μην ακολουθεί τις προδιαγραφές του Αναλυτικού Προγράμματος, αλλά να επιλέγει θέματα που κατά τη γνώμη του θα προκαλέσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ενδιαφέρον των μαθητών 
 

3. Κατά την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί:

α)  Κατά κανόνα πολυπληθείς ομάδες, γιατί οι αδύνατοι μαθητές αισθάνονται περισσότερο άνετα σε τέτοιες ομάδες

β) Κατά κανόνα ομάδες των 4 μαθητών, γιατί τέτοιες ομάδες λειτουργούν καλύτερα και οδηγούνται σε θετικότερα αποτελέσματα

γ) Εταιρικές ομάδες των 2 μελών, γιατί μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματική συνεργασία μεταξύ των μαθητών

δ) Ομάδες με βάση αποκλειστικά τις προτιμήσεις των μαθητών, ώστε άλλες ομάδες να έχουν περισσότερους και άλλες λιγότερους μαθητές
 
 
 

4. Όταν ένας μαθητής, με τις αταξίες του, παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης, ο δάσκαλος:

α) Τον επιπλήττει

β) Τον αποβάλλει από την τάξη

γ) Του αλλάζει θέση μέσα στην τάξη

δ) Αναζητά τα αίτια 
 

5. Τι σημαίνει ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διεξαγωγή του μαθήματος;

α) Ο μαθητής έχει άποψη ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος

β) Ο μαθητής ανταποκρίνεται πλήρως στις προτάσεις μας για δράση

γ) Ο μαθητής ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα

δ) Ο μαθητής ενδιαφέρεται για τη μάθηση 
 

6. Για μια παιδοκεντρική διάσταση στο μάθημα απαιτείται:

α) Μια συστηματική και εμπεριστατωμένη μελέτη της παιδικής ηλικίας

β) Μια επίπονη προσπάθεια εντοπισμού των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων όλων των παιδιών της τάξη

γ) Αγάπη και ενδιαφέρον για το παιδί

δ) Όλα τα παραπάνω 
 

7. Πώς θα χαρακτηρίζατε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;

α) Δασκαλοκεντρικό

β)  Παιδοκεντρικό

γ)  Συνεργατικό

δ)  Αλληλοδιδακτικό

 
 

8. Πώς διαπιστώνεται η δημοκρατικότητα των διδακτικών στόχων;

α) Από τη σαφή και λειτουργική τους διατύπωση

β) Από την επιστημονική τους τεκμηρίωση

γ) Από το δικαίωμα που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς για πρωτοβουλία κινήσεων

δ) Από την ιδεολογική τους καθαρότητα 
 

9. Αν ένας μαθητής προκαλεί προβλήματα πειθαρχίας, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να:

α) Τον προσβάλει ενώπιον των συμμαθητών του, ώστε να αποφύγει στο μέλλον να εκδηλώσει απείθαρχη συμπεριφορά

β) Του απευθύνει μια δύσκολη ερώτηση, ώστε με αυτό τον τρόπο να τον τιμωρήσει

γ) Τον εντάξει στο μάθημα, προσπαθώντας να τον ενθαρρύνει και να αξιοποιήσει γνώμες και απόψεις του

δ) Αδιαφορήσει και, αν αυτός επιμένει, τότε να τον αποβάλει από την αίθουσα 
 

10. Η σύγχρονη αντίληψη θεωρεί ότι η ομοιογενής -από πλευράς μαθητικού δυναμικού- τάξη είναι:

α) Παιδαγωγικώς ορθή, αλλά οργανωτικώς δύσκολη επιλογή

β) Παιδαγωγικώς λανθασμένη επιλογή

γ) Παιδαγωγικώς αδιάφορη επιλογή

δ) Παιδαγωγικώς χρήσιμη και κοινωνικώς επιβεβλημένη  
 

11. Το μοντέλο σχολικής πειθαρχίας που είναι γνωστό ως «μοντέλο τροποποίησης της συμπεριφοράς» (behavior modification):

α) Εμπεριέχει στοιχεία μίμησης και αυτοκαθοδήγησης

β) Βασίζεται αποκλειστικώς στις δυνατότητες αυτορύθμισης του μαθητή

γ) Προϋποθέτει την οργάνωση της τάξης σε ιεραρχικά δομημένες μικρο-ομάδες

δ) Προσφέρεται μόνο για μαθητές που παρουσιάζουν βαριάς μορφής συναισθηματικές διαταραχές 
 

12. Η σχετική με τα προβλήματα συμπεριφοράς έρευνα διαπιστώνει ότι:

α) Οι αποτελεσματικοί σε θέματα πειθαρχίας εκπαιδευτικοί από την 1η μέρα δίνουν στους μαθητές το μήνυμα ότι «δεν αστειεύονται»

β) Οι αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί υστερούν κυρίως στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων

γ) Οι αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί υστερούν κυρίως στα μέτρα πρόληψης των προβλημάτων

δ) Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν επιδέξια το συνδυασμό ποινών και αμοιβών 
 

13. Οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης αποκτούν λειτουργική σημασία, όταν:

α) Σχετίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προσωπικές επιδιώξεις

β) Πηγάζουν από φιλοσοφικές θεωρήσεις του γραφείου

γ) Στερούνται εμπειρικής βάσης και απέχουν από την πραγματικότητα

δ) Αποτελούν δημιουργήματα του στοχασμού των ειδικών

 
 

14. Οι συγκλίνουσες ερωτήσεις κατά τη διδακτική διαδικασία:

α) Στοχεύουν σε ευρύτερη και βαθύτερη εξέταση του θέματος

β) Απαιτούν από τους μαθητές να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση

γ) Χρησιμεύουν για τη μεταφορά της συζήτησης σε άλλες περιοχές της γνώσης

δ) Ωθούν στην ανακάλυψη μιας απάντησης με πολύ λίγη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό 
 

15. Η γενική άποψη είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν να σκέπτονται δημιουργικά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αρκεί να:

α) Μαθαίνουν απ’ έξω το μάθημά τους,

β) Βρίσκονται σε περιβάλλον δεκτικό σε νεωτεριστικές ιδέες

γ) Αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε επαναλήψεις μαθημάτων

δ) Ακολουθούν μια βήμα- βήμα διαδικασία στην επίλυση των προβλημάτων 
 

16. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται στις σχολικές τάξεις διότι:

α) Εκσυγχρονίζουν τη διδασκαλία

β) Υπηρετούν τους στόχους της διδασκαλίας

γ) Διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό

δ) Προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών 
 

17. Η μάθηση του παιδιού στο σχολείο επιτυγχάνεται καλύτερα:
 
α) Ατομικώς
 
β) Στη δυάδα
 
γ) Στη συνεργαζόμενη ομάδα
 
δ) Είναι ανεξάρτητη από την α), β), γ)  
 
 
18. Ποιο στοιχείο από τα παρακάτω συμβάλλει περισσότερο ώστε να μετατρέψει τους μαθητές μιας σχολικής τάξης από απλό άθροισμα ατόμων σε οργανωμένη κοινωνική ομάδα;
 

α) Το συναισθηματικό
 
β) Το συνεργατικό
 
γ) Το ταξικό
 
δ) Το στοιχείο της κοινής ηλικίας
 
 
 
19. Οι θεωρίες υποστηρίζουν ότι η μάθηση του παιδιού επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν η σχολική τάξη λειτουργεί ως:
 
α) Τυπική ομάδα-σχολική τάξη
 
β) Άτυπη ομάδα-σχολική τάξη
 
γ) Εναλλασσόμενη μορφή (α-β) ομάδας-σχολικής τάξης
 
δ) Ελεύθερη ομάδα-σχολική τάξη
 
 
 
20. Ποια -κατά τη γνώμη σας- είναι η καταλληλότερη μέθοδος, προκειμένου ένας «αδύνατος» μαθητής να βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα;
 
α) Τιμωρούμε το μαθητή
 
β) Του αναθέτουμε λιγότερες ασκήσεις
 
γ) Τον παραπέμπουμε σε ειδική τάξη
 
δ) Του αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο
 
 
21. Θετικό θεωρείται το ψυχολογικό κλίμα της τάξης που συνδυάζει:

α) Χαμηλό βαθμό δυσκολίας στα μαθήματα και υψηλό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής

β) Υψηλό βαθμό συνοχής της ομάδας και μέτριο βαθμό δυσκολίας μαθημάτων

γ) Υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και ταχείς ρυθμούς εργασίας

δ) Χαμηλό βαθμό διένεξης, αλλά υψηλό βαθμό δράσης 
 

22. Κατά την αξιολόγηση ενός μαθητή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τον συγκρίνει με:

α) Τους άλλους μαθητές

β) Βάση το στόχο που καλείται να πετύχει

γ) Έναν καλύτερο μαθητή

δ) Αδύνατο μαθητή 
 

23. Κατά την εφαρμογή της διερευνητικής μορφής διδασκαλίας:

α) Ο εκπαιδευτικός διερευνά από πριν ποιο υλικό είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία του

β) Ακολουθείται η πορεία: καθορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, συγκέντρωση πληροφοριών, έλεγχος των υποθέσεων, συμπεράσματα

γ) Ακολουθείται η πορεία: προσφορά γνώσεων και πληροφοριών από τις οποίες προκύπτει ένα πρόβλημα

δ) Καλείται ένας ερευνητής στην τάξη, ο οποίος επιδεικνύει τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος 
 

24. Η κύρια αποστολή της ερώτησης του εκπαιδευτικού είναι να:

α) Ελέγχει αν οι μαθητές απέκτησαν συγκεκριμένες γνώσεις

β) Δραστηριοποιεί τη σκέψη των μαθητών, προκαλώντας προβληματισμό και διάλογο

γ) Επιβάλει την πειθαρχία

δ) Προβάλει την αυθεντία του 
 

25. Τόσο ο έπαινος όσο και η αποδοκιμασία ως εξωτερικά παρωθητικά μέσα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά με βάση:

α) Την προσωπικότητα του μαθητή

β) Την αιτία για την οποία επαινείται ή αποδοκιμάζεται ο μαθητής

γ) Την ψυχολογική κατάσταση του μαθητή

δ) Το συνδυασμό όλων των παραπάνω 
 

26. Το σημαντικότερο στοιχείο για τη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον είναι:

α) Το συναισθηματικό

β) Το κοινωνικό

γ) Το εργασιακό

δ) Τίποτε από τα παραπάνω

 

27. Αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της προόδου ενός μαθητή και συγχρόνως κριτήριο της μαθησιακής επίδοσής του η σύγκριση:

α) Της επίδοσης του μαθητή με πρότυπα έργα

β) Της επίδοσης του μαθητή με έργα των συμμαθητών του

γ) Του μαθητή με δείγματα της δικής του προηγούμενης επίδοσης

δ) Της επίδοσης του μαθητή με τις προσδοκίες του δασκάλου 
 

28. Ο εκπαιδευτικός με το στιλ διδασκαλίας-αγωγής που εφαρμόζει στην τάξη, μπορεί να προάγει καλύτερα τις διαπροσωπικές σχέσεις:

α) Αν διδάσκει κυρίως με μονόλογο, απευθυνόμενος συχνά και απρόσωπα σε όλη την τάξη

β) Αν διδάσκει με χαλαρό τρόπο, αφήνοντας πολλή ελευθερία στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές για την κατάκτηση της γνώσης

γ) Αν διδάσκει ωθώντας τους μαθητές σε συμμετοχικές και συνεργατικές δραστηριότητες

δ) Αν διδάσκει αγαπώντας και υποβοηθώντας εξίσου όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές 
 

29. Η αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση που αναπτύσσουν οι μαθητές:

α) Έχουν –κυρίως- βιολογική βάση

β) Καθορίζονται με βάση τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του παιδιού

γ) Καθορίζονται απ’ τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές

δ) Καθορίζονται απ’ τη σχολική τους επίδοση


30. Η ανθρωπιστική σχολή του C. Rogers θεωρεί ότι βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να:

α) Ανατροφοδοτεί αμέσως και συστηματικώς με αμοιβές και ποινές τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή

β) Διαμεσολαβεί και να στηρίζει άμεσα τη διαδικασία μάθησης

γ) Προβάλει με πειστικό τρόπο την όλη συμπεριφορά του ως πρότυπο προς μίμηση

δ) Εξασφαλίζει στο μαθητή προϋποθέσεις για ελεύθερη επιλογή και αυτορύθμιση  
 

31. Η εσωτερική οργάνωση θρανίων και επίπλων στη σχολική αίθουσα πρέπει να προβληματίσει τον εκπαιδευτικό, διότι:

α) Καθορίζει το είδος της επικοινωνίας που αναπτύσσεται

β) Καθορίζει τη χωρητικότητα της τάξης

γ) Διευκολύνει την ακουστική της τάξης

δ) Διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο των μαθητών 
 

32. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές αποδεικνύεται ότι:

α) Δικαιώνονται, διότι βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα

β) Διαφοροποιούν τη διδακτική συμπεριφορά τους και -μέσω αυτής- της διαφοροποίησης «δικαιώνονται»

γ) Δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών

δ) Δε συσχετίζονται με την πορεία μάθησης των μαθητών

 

33. Παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι «ένα παιδί χρειάζεται την ενθάρρυνση, όπως ένα φυτό χρειάζεται νερό» για να:

α) Τονίσουν την αδύνατη θέση του παιδιού στην τάξη σε σχέση προς τον εκπαιδευτικό

β) Υποδηλώσουν τη σημασία της ενθάρρυνσης για το παιδί στην προσπάθειά του για κατάκτηση της γνώσης

γ) Δείξουν ότι το παιδί πρέπει να καθοδηγείται και να ελέγχεται συστηματικώς

δ)  Εξισώσουν την ενθάρρυνση με την αμοιβή που παρέχεται στο παιδί 
 

34. Σε ποια από τις παρακάτω ενέργειες προβαίνει ο εκπαιδευτικός για να αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά κάποιων μαθητών του, οι οποίοι επιδιώκουν να αποσπάσουν την προσοχή του στην τάξη;

α) Τους επιπλήττει αυστηρά

β) Τους αναθέτει περισσότερες εργασίες

γ) Αναγνωρίζει τη θετική και αγνοεί την αρνητική συμπεριφορά τους

δ) Τους παραπέμπει στο διευθυντή του σχολείου 
 

35. Τα προβλήματα πειθαρχίας της τάξης συχνά προλαμβάνονται, όταν ο εκπαιδευτικός:

α) Καταστήσει αρκετά ενδιαφέρον το μάθημά του

β) Επιβάλει κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών

γ) Αποδοκιμάζει την ενοχλητική συμπεριφορά στην τάξη

δ) Ειρωνεύεται και σαρκάζει τους άτακτους μαθητές 
 

36. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων οικειότητας στη σχολική τάξη γιατί:

α) Οι μαθητές μαθαίνουν τους κανόνες του σχολείου γρήγορα

β) Ο εκπαιδευτικός αποδεικνύει την αυθεντία του

γ) Η παρώθηση των μαθητών για μάθηση αυξάνει σημαντικά

δ) Η διδακτέα ύλη ολοκληρώνεται ευκολότερα 
 

37. Τα στερεότυπα που αναπτύσσουμε βασίζονται κυρίως:
 
α) Στη φυλή
 
β) Στην εθνότητα
 
γ) Στον πολιτισμό του ατόμου
 
δ) Στα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου
 
 
 
38. Ποια από τις παρακάτω μορφές διαμαθητικών σχέσεων θεωρείτε την καταλληλότερη;
 
α) Την ανταγωνιστική μορφή
 
β) Την ατομική μορφή
 
γ) Τη συνεργατική μορφή
 
δ) Τη συναγωνιστική μορφή
 
 
 
39. Η πνευματική ανεπάρκεια του ατόμου οφείλεται κυρίως:
 
α) Στην κληρονομικότητα
 
β) Στο περιβάλλον
 
γ) Στην εκπαίδευση
 
δ) Σε αστάθμητους παράγοντες
 
 
40. Ο απομονωμένος μαθητής μπορεί να ενταχθεί καλύτερα στην ομάδα της σχολικής τάξης όταν ο δάσκαλος:
 
α) «Τοποθετήσει» έναν άλλο μαθητή πλάι σ΄ αυτόν
 
β) «Τοποθετήσει» αυτόν πλάι σε έναν άλλο μαθητή
 
γ) Αναθέσει σ΄ αυτόν μια εργασία μαζί με έναν άλλο
 
δ) Αναθέσει ομαδικές εργασίες στους μαθητές

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 β
2 γ
3 β
4 δ
5 δ
6 δ
7 α
8 γ
9 γ
10 β
11 α
12 γ
13 α
14 β
15 β
16 β
17 γ
18 β
19 γ
20 δ
21 β
22 β
23 β
24 β
25 δ
26 α
27 γ
28 γ
29 γ
30 δ
31 α
32 β
33 β
34 γ
35 α
36 γ
37 γ
38 γ
39 α
40 δ


 


 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδαΕκτύπωση σελίδαςΕπόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες Διαθεµατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες Διαθεµατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)