www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Μνημόνιο Ελλάδας-Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ)
3 Μαΐου 2010

  Επίσης:
"Μνημόνιο 2"
 

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (Σ (Σ (Σ (ΤΜΣ)
3 Μαΐου 2010

Μνημόνιο
Ελλάδας- Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ

ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ
του...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
1.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
3. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ // σε αρχείο Word
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ // σε αρχείο Word // σε αρχείο Adobe (.pdf)

πηγή: iskra.gr1. Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο συνεννόησης όσον αφορά τους ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι ορίζονται στην επιστολή προθέσεων (ΕπΠ). Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος καθώς και τις υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ πριν από την τροποποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων μέτρων που ενδεχομένως να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράμματος, και θα παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Ταμείο τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση του προγράμματος.
2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα σχετιζόμενα με συνάλλαγμα, τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιμώνται σε όρους «συναλλαγματικών ισοτιμιών του προγράμματος» όπως ορίζονται ακολούθως, με την εξαίρεση των στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο, τα οποία θα μετρώνται σε όρους τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του προγράμματος είναι αυτές που διαμορφώθηκαν την 30ή Απριλίου 2010. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους σκοπούς του προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3315 Δολάρια ΗΠΑ, €1 = 125.81 Γιέν Ιαπωνίας, €1.135 = 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα)

Γενική Κυβέρνηση
3. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει:
• Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόμου 2362/1995 σχετικά με τη «Δημόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών Δαπανών και άλλοι Κανονισμοί».

• Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει δήμους, νομαρχίες και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισμών τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων και των οργανισμών που υπάγονται σε αυτούς, οι οποίοι ταξινομούνται ως τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 95 (ESA 95).

• Τα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν ως Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα μητρώα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

• Ο ορισμός της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης και τυχόν νέα ταμεία, ή άλλα ειδικά προγράμματα προϋπολογισμού και εκτός προϋπολογισμού προγράμματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να φέρουν εις πέρας ενέργειες δημοσιονομικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται στο εγχειρίδιο του ΔΝΤ σχετικά με τις Στατιστικές των Δημοσίων Χρηματοοικονομικών του 2001. Οι αρχές θα ενημερώνουν αμέσως το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων ή και προγραμμάτων.
4. Υποστηρικτικό υλικό : Το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ.Οικ.) θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία έσοδα και τις μηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωμές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την έκδοση νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους , τις μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα μέσα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των καθυστερούμενων υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Τα δεδομένα θα παρέχονται μέσα σε 30 ημέρες. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, σε συνέπεια με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Α. Ανώτατο όριο στον Τροποποιημένο Πρωτογενή Ταμειακό Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης (Κριτήριο Απόδοσης).
5. Ορισμός : O Τροποποιημένος Πρωτογενής Ταμειακός Προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης (ΤΠΤΠΓΚ) ορίζεται ως ο Τροποποιημένος Ταμειακός Προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης (TΤΠΓΚ) μείον τις πληρωμές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο TΤΠΓΚ ορίζεται ως το άθροισμα του ταμειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού , του ταμειακού ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων, την μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των τοπικής αυτοδιοίκησης και τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται από τις ταμειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού δανεισμού στον κρατικό προϋπολογισμό θα εγγράφονται ως ταμειακές δαπάνες.
• Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού. Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται «πάνω από τη γραμμή», βασιζόμενο στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού (επαναλαμβανόμενα έσοδα συν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα μείον επιστροφές φόρων) μείον τις τακτικές δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουν τα χρεολύσια και τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μέσω ομολόγων αλλά περιλαμβάνουν μισθούς και συντάξεις, επιδοτήσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, για ιατρική φροντίδα και κοινωνική προστασία, λειτουργικές και άλλες δαπάνες, επιστρεφόμενους πόρους, πληρωμές σε αντάλλαγμα των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, πληρωμές τόκων, πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα και δαπάνες για το ΝΑΤΟ) του κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύονται μηνιαία από τον επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.
• Το ταμειακό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων. Το ταμειακό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων θα μετράται «πάνω από τη γραμμή», βασιζόμενο στα έσοδα από επενδύσεις μείον τις δαπάνες επενδύσεων του προϋπολογισμού επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από τον επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισμό επενδύσεων.
• Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζονται ως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες. Οι καταθέσεις θα μετρώνται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με την με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονομαστική αξία, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
• Καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων ορίζονται τα στοιχεία του ενεργητικού μείον οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων.
o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν
 Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και άμεσες καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στο εγχώριο εμπορικό τραπεζικό σύστημα και έμμεσες καταθέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις μετρώνται σε ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
 Κατοχή άμεσων και έμμεσων μεριδίων (μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ), από τα ασφαλιστικά ταμεία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας. Η κατοχή των μεριδίων θα μετράται σε τιμές αγοράς στο τέλος του μήνα.
 Άμεση ή έμμεση κατοχή μονάδων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από εταιρίες ελληνικής διαχείρισης (διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ). Κατοχή συμμετοχών θα μετρούνται σε τιμές αγοράς στο τέλος του μήνα.
 Κατοχή ομολόγων κεντρικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί στο εσωτερικό, μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και τα οποία χειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, και έμμεση κατοχή μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι κατοχές θα μετρούνται σε ονομαστική αξία.
o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
6. Προσαρμογές. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι πρωταρχικές δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαμβάνουν πληρωμές σχετιζόμενες με την στήριξη του τραπεζικού τομέα όταν αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος για τη στρατηγική στήριξης και αναδιάρθρωσης τραπεζικού συστήματος. Κόστη που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις σε μετοχές χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), μη-ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση, και εξαγορά προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Παρόλα αυτά, χρηματοπιστωτικές ενέργειες της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή παροχής ρευστότητας, θα αναφέρονται αμέσως στα μέλη του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ. Επιπλέον, αυτό το κριτήριο απόδοσης θα αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω σε περίπτωση υπερβάσεων στα έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης σε σύγκριση με την τρέχουσα πρόβλεψη όπως υποδεικνύεται από τα ακόλουθα:
7. Έσοδα κεντρικής κυβέρνησης (σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010)
8. Ιούνιος 2010: 25,056 εκ. ευρώ
9. Σεπτέμβριος 2010: €41.232 εκατομμύρια.
10. Δεκέμβριος 2010: €58.382 εκατομμύρια.
11. Υποστηρικτικό υλικό.
• Στοιχεία σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού και των κρατικών προϋπολογισμών θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με τις μηνιαίες αναφορές που δημοσιεύονται από τον Ιανουάριο του 2010 στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
• Στοιχεία σχετικά με τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να παρέχονται στο ΔΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Κριτήριο Απόδοσης)
12. Ορισμός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούνται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συν τις δαπάνες του προϋπολογισμού επενδύσεων) μείον τις δαπάνες για τόκους που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που ελέγχονται για το ΚΑ αποκλείουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση των τραπεζών, όταν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα του προγράμματος. Δαπάνες που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση)• μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση• και αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηματοδοτική παρέμβαση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για την στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ.

13. Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται παραπάνω.

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από τη Γενική Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)
14. Ορισμός. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως λογαριασμοί πληρωτέοι προς τους εγχώριους προμηθευτές όταν έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία της λήξης τους. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα τέλη Απριλίου ανήλθε σε 5,6 δισ. ευρώ.

15. Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, όπως ορίζονται παραπάνω. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα.
Δ. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Ενδεικτικός Στόχος)
16. Ορισμός: Το συνολικό απόθεμα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναφέρεται στο χρέος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες του κρατικού προϋπολογισμού και, για τους σκοπούς του προγράμματος, θα ορίζεται ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Θα περιλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε μορφή τίτλων και δανείων. Η συναλλαγματική ισοτιμία του προγράμματος θα εφαρμοστεί σε κάθε μορφή χρέους αποτιμημένου σε νόμισμα εκτός ευρώ. Για τους σκοπούς του προγράμματος, το ανώτατο όριο για το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαμβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωμές για αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση των εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ.
17. Προσαρμογές: Το ανώτατο όριο συνολικού αποθέματος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα προσαρμόζεται προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) των αποθεμάτων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης στα τέλη Δεκεμβρίου2009.

18. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα στοιχεία χρέους που δημοσιεύονται στο ενημερωτικό δελτίο δημοσίου χρέους, το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

E. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (κριτήριο απόδοσης)
19. Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις κεντρικής κυβέρνησης θα αποκλείει εγγυήσεις στήριξης τραπεζών και εγγυήσεις συνδεόμενες με χρηματοδοτούμενα δάνεια της ΕΤΕπ.

20. Υποστηρικτικό υλικό: Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης, εξαιρουμένων αυτών από δημόσιες τράπεζες, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς, προσδιορίζοντας ποσά και δικαιούχους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηνιαία βάση εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα.

ΣΤ. Μη συσσώρευση των εκπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής Κυβέρνησης (διαρκή κριτήρια απόδοσης)
21. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως εκπρόθεσμη οφειλή εξωτερικού χρέους ορίζεται πληρωμή της κεντρικής κυβέρνησης, που δεν πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την ημέρα που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρμόζεται σε συνεχή βάση καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

22. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεμα των εξωτερικών εκπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με χρονική υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

Z. Συνολική Παρακολούθηση και απαιτούμενες εκθέσεις
23. Η απόδοση του προγράμματος θα παρακολουθείται μέσω των στοιχείων που θα παρέχουν στην Ε. Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ για τυχόν αναθεώρηση στοιχείων.

II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

24. Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος η οποία θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2010. Για την προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης, οι αρχές θα συμβουλευτούν ειδικούς από την Ε.Ε./ΔΝΤ/ΕΚΤ και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ετοιμάσει μια έκθεση στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο οι παράμετροι του νέου συστήματος ενισχύουν σημαντικά την μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία. Το νομοσχέδιο σχετικά με το νέο αναλογιστικά-ισορροπημένο σύστημα θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, 2010.
25. Προσδοκώμενα αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα:
• Συγχωνεύσει τα υφιστάμενα ασφαλιστικά ταμεία σε τρία ταμεία μέχρι το 2018.
• Εισάγει ένα νέο σύστημα το οποίο θα ενισχύσει τη σύνδεση των εισφορών με τα επιδόματα, με ενιαίους κανόνες που θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία (ως το σύνολο των κεκτημένων δικαιωμάτων σύμφωνα με το παλιό σύστημα και των επιδομάτων που απορρέουν σύμφωνα με το νέο σύστημα) για όλους τους νυν και τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι που θα συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά θα πάρουν επιδόματα σύμφωνα με αυτό το σύστημα.
• Εισάγει ένα ενοποιημένο, θεσπισμένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, μέχρι το 2015, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993 και των γυναικών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Μετά το 2020, η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής.
• Περιορίσει την πρόωρη συνταξιοδότηση στα 60 μέχρι το 2011, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ασφαλιστεί προ του 1993, εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, και όσους έχουν 35 και πάνω έτη εισφορών.
• Προσαρμόσει αυτόματα τα επιδόματα σύμφωνα με τις μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή, αρχής γενομένης από το 2014 (τα επιδόματα θα είναι «παγωμένα» την περίοδο 2010-2013).
• Περιλαμβάνει μια εγγυημένη σύνταξη για όλους τους πολίτες πάνω από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης ώστε να παρέχεται ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών•
• Επεκτείνει τα έτη σύμφωνα με τα οποία υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές από τα καλύτερα 5 της τελευταίας δεκαετίας στο σύνολο του εργασιακού βίου.
• Αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011 και θα εισάγει αυστηρότερους όρους μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, συμπεριλαμβανομένων και περιοδικών επανελέγχων όσων λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας
Κύριον Dominique Strauss-Kahn,
Διευθύνοντα Σύμβουλο
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Washington DC

Αθήνα 3 Μαΐου 2010

Αγαπητέ Κύριε Strauss-Kahn:

Το συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) περιγράφει την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική την οποία η Ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος αντιστοίχως θα εφαρμόσουν κατά την διάρκεια του υπολοίπου μέρους του 2010 και κατά την περίοδο 2011-2013 για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και την δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική θέση της Ελλάδος κατά την διάρκεια μίας δύσκολης μεταβατικής περιόδου προς μία περισσότερο ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πλήρως απέναντι στις πολιτικές που ορίζονται στο παρόν κείμενο και στα συνημμένα αυτού, για την κατάρτιση αυστηρών προϋπολογισμών κατά τα προσεχή έτη με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε επίπεδο κάτω του 3% το 2014 και για να επιτύχει μία φθίνουσα πορεία στο λόγο δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ από το 2013, για να διαφυλάξει την σταθερότητα του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας της οικονομίας να παράγει, να αποταμιεύει και να εξάγει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευθεί πλήρως και ισομερώς απέναντι στις πολιτικές οι οποίες ορίζονται στην Απόφαση και Σύσταση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 16η Φεβρουαρίου 2010.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης υψηλοτέρων και περισσότερο δίκαιων φορολογικών εσόδων και του περιορισμού της δαπάνης στο λογαριασμό μισθοδοσίας και επιδομάτων, μεταξύ άλλων στοιχείων του προϋπολογισμού.

Εν όψει αυτών των προσπαθειών και για να σηματοδοτήσει τη δέσμευση για μια αποτελεσματική μακροοικονομική πολιτική, η Ελληνική κυβέρνηση ζητά από το Ταμείο να υποστηρίξει το παρόν πολυετές πρόγραμμα στο πλαίσιο ενός Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας (ΔΧΑΕ ή Stand-by Arrangment/SBA) για χρονική περίοδο 36 μηνών με ποσό ίσο προς 26,4 δισεκατομμύρια ΕΤΔ (3.212% της ποσόστωση, 30 δισεκατομμύρια Ευρώ). Παράλληλο αίτημα για οικονομική βοήθεια συνολικού ύψους 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ έχει αποσταλεί στις χώρες της ζώνης του Ευρώ.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα ελέγχεται μέσω ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης και διαρθρωτικών δεικτών σύγκρισης όπως περιγράφεται στο Συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ). Στο πλαίσιο του ΔΧΑΕ του Ταμείου θα υπάρξουν δώδεκα τριμηνιαίοι απολογισμοί του προγράμματος, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ξεκινώντας με τον πρώτο απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο ημερολογιακό τρίμηνο του 2010, και στη συνέχεια σε κάθε επόμενο τρίμηνο μέχρι τον τελευταίο τριμηνιαίο απολογισμό, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια του δευτέρου ημερολογιακού τριμήνου του 2013, με στόχο την αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος και την επίτευξη συνεννόησης για τυχών πρόσθετα μέτρα τα οποία μπορεί να χρειασθούν για την υλοποίηση των στόχων. Κάθε απολογισμός θα περιλαμβάνει την σε βάθος αξιολόγηση του προγράμματος εν όψει της από κοινού χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος από την διμερή διευθέτηση χρηματοδότησης των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για την Ελλάδα.

Οι Ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι οι πολιτικές που παρατίθενται στο συνημμένο μνημόνιο είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος και παραμένουν σε ετοιμότητα ώστε να λάβουν τυχών επιπλέον μέτρα που μπορεί να κριθούν κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Οι αρχές θα συνεννοούνται με το Ταμείο, σύμφωνα με την ακολουθητέα πολιτική του επί αυτών των συνεννοήσεων, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την υιοθέτηση αυτών των μέτρων και πριν από κάθε αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Κάθε πληροφορία που ζητείται από το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος θα παρέχεται.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους κυρίους Juncker, Rehn, και Trichet.

Μετά τιμής

/ / / /
_______________________ _________________________________
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Προβόπουλος
Υπουργός Οικονομικών Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΠΡΟΣ:
Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7
GR 105-63 Αθήνα
Ελλάδα

Η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις στις 9 Μαΐου 2010:
Αίτημα για Διακανονισμό Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας


1. Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για παροχή Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας ισοδύναμου με Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) 26,432.9 εκατομμυρίων για το χρονικό διάστημα 9 Μαΐου 2010 έως και 8 Μαΐου 2013.


2. Το Ταμείο εγκρίνει την παροχή Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας, όπως ορίζεται στο EBS/10/77, Παράρτημα 2 και αποφασίζει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν εκταμιεύσεις σύμφωνα με το Διακανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι, η ενημέρωση που παρέχεται από την Ελλάδα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται ως προηγούμενες δράσεις στον Πίνακα 3 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, που επισυνάπτεται στην επιστολή του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας με ημερομηνία 3 Μαΐου 2010, είναι ακριβής.

3. Το Ταμείο αίρει τον περιορισμό του άρθρου V, παράγραφος 3(b) (iii). (EBS/10/77, Παράρτημα 2, 5/6/10)


Παράβαση υποχρεώσεων του άρθρου VIII, παράγραφος 5
Το Ταμείο εξέτασε την έκθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου που συντάχθηκε σύμφωνα με το EBS/10/79, αναφορικά με την παροχή ανακριβούς ενημέρωσης από την Ελλάδα για τα δημοσιονομικά της δεδομένα και το αντιστοιχούν δημόσιο χρέος για το 2008, και κρίνει ότι η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του άρθρου VIII, παράγραφος 5 των άρθρων της Συμφωνίας για την παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς το Ταμείο. Το Ταμείο αποφασίζει ότι, λόγω των επανορθωτικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την Ελλάδα και των επιπρόσθετων διορθωτικών ενεργειών, για τις οποίες έχει δεσμευθεί η Ελλάδα, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. (EBS/10/79, 5/6/10)

Siddharth Tiwari
Secretary
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»Άρθρο δεύτερο

Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ή Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης) (European Facility of financial Stability - EFSF) και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα και φορείς που συστήνονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς των συμβάσεων του άρθρου πρώτου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους.
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου δεύτερου αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή.Αθήνα Ιουνίου 2010


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ΝΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πίναξ Περιεχομένων

Μορφή του πολιτεύματος, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, (1-25)
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, (Αρθρα 26-50)
Βουλή, Ανάδειξη και συγκρότηση, Οργάνωση και λειτουργία, (Αρθρα 51-77)
Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση, Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης, Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, (Αρθρα 78-86)
Δικαστική Εξουσία, (Αρθρα 87-100Α)

Διοίκηση, Καθεστώς του Αγίου Όρους, Αναθεώρηση του Συντάγματος (Αρθρα 101-120)
  ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ελλάδας-Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
3. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ // σε αρχείο Word
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ // σε αρχείο Word
"ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2" ή 
Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Πρόγραμμα Καλλικράτης,
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης"
 Νόμος 3852/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Συχνές Ερωτήσεις και αντίστοιχες Απαντήσεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.

ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (html, 322 Kb)
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (pdf, 450 Kb)
  (Ανά σειρά άρθρων)
Προϋποθέσεις Διορισμού (1-23)
Υποχρεώσεις, Περιορισμοί (24-38)
Δικαιώματα (39-64),
   [Νέο καθεστώς, Αδειες Οικ. φροντίδας]
Υπηρεσιακές Μεταβολές (65-105)
Πειθαρχικό Δίκαιο (106-147)
Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Συλλογικά Οργανα (148-168)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 2084/1992, Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 165  (Nόμος Σιούφα) 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Ν 2690/1999)
Γενικές Διατάξεις (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης, Διεκπεραίωση υποθέσεων, Πρόσβαση σε έγγραφα, Αμεροληψία, Προθεσμίες, Τήρηση πρωτοκόλλου)
Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Σύμβαση, Διοικητικές Πρσφυγές κ΄ Αναφορές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πνευματική ιδιοκτησία
 (ν.2121/1993)

Αρθρα: 1-28,
Αρθρα: 29-45,
Αρθρα: 46-58,
Αρθρα: 59-77
Σήματα
Ν.2239/1994
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αστικός Κώδικας, Εισαγωγικός Νόμος
Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές
Ενοχικό Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαιώματα Ανθρώπου
Δικαιώματα Παιδιού
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σχέδιο Καποδίστριας
(μέχρι ν.Λακωνίας)
(μέχρι ν.Χίου)
(μέρος Β')
Fax, E-mail στο Δημόσιο.
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΑΔΕΙΕΣ
ν. 3302/2004, Ετήσιες Αδειες Εργαζομένων
Διευκρινίσεις επί του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου
ΝΟΜΟΣ 1483/1984, Γονική άδεια ανατροφής, Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Αδειες όλων των ειδών, Διευκρινίσεις, Παραδείγματα
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣ 1264/1982, Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων.
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
(Το υλικό προέρχονται από διάφορα site αλλά κυρίως από το site της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή συλλογή, ευχαριστούμε.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(πηγή: ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας)

Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ν. 2867/2000 ("Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις")
Ν. 2246/1994 ("Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών")
Ν. 2251/1994 (¨"Προστασία του Καταναλωτή")
Ν. 2672/1998 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήΑ.Δ.Α.Ε.ρα
Ν. 2472/1997 ("Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
Ν. 2121/1993 ("Πνευματική Ιδιοκτησία")
Ν. 3193/2003 ("Κανόνες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης")
Ν. 3115/2003 ("Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών")
Ν. 3431/2006 ("Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις")
Ν. 3471/2006 ("Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα")
Ν. 3625/2007 ("Παιδική Πορνογραφία")
Ν. 3037/2002 ("Απαγόρευση Παιγνίων")
Ν. 3524/2007 ("Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας")
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
ΠΔ. 269/1997 (Διάρθρωση ΕΕΤΤ)
ΠΔ. 150/2001 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές")
ΠΔ. 342/2002 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο") & ΠΔ.343/2002 ("Συνδρομητικές υπηρεσίες)
ΠΔ. 156 & ΠΔ.157/1999
ΠΔ. 165/1999
ΠΔ. 181/1999 ΠΔ. 131/2003 (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
ΠΔ.47/2005 (Διαδικασίες για την Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών)
ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.
Οδηγία ΕΟΚ 90/387/1990
 Οδηγία ΕΟΚ 90/388/1990
 Οδηγία 1999/93/ΕΚ
 Οδηγία 98/34/1998
 Οδηγία 98/48/1998
 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ/1996 (Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων)
Κανονισμοί της Ε.Ε.Τ.Τ. και Α.Δ.Α.Ε.
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 207/6/2001 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του ΕΣΑ
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 248/71/2002 - Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 69452/95 - Εσωτερικής Λειτουργίας
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 206/2/2001 - Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 268/73/2002 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
ΑΔΑΕ - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΔΑΕ - Κανονισμοί για την Διασφάλιση του Απορρήτου
Υ.Α. και Εγκύκλιοι
ΥΑ 76994/1998 ΥΑ - 60266/1996 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΕΕΤΤ)
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/1999 ("περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/2001 ("περί ηλεκτρονικής διοίκησης")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/2001 ("περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου")
ΥΑ 68141/1995 (Κώδικας Δεοντολογίας Ασκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων)
Χρήσιμα links
Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Επιτροπή Ανταγωνισμού Τειρεσίας Α.Ε. Νομοθεσία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Δικηγορικό Γραφείο Έλενας Σπυροπούλου
Διάφορα χρήσιμα
Ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου - Τρόπος απόδειξης
           

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Συνθήκη της Λισσαβώνας