www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ ΝΟΜΟΙ

www.fa3.gr

Βαθμολογική κλίμακα – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Υπηρεσιακά συμβούλια. Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’/ 6-8-2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 210-3393394, -382, -383, -384, -386
Fax : 210-3393389


Αθήνα, 9 Αυγούστου 2004
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.12/763/17380

ΠΡΟΣ
1. Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού

2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού

3. Όλες τις Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοικητικού

4. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού

ΚΟΙΝ.:
 
 1. Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
 2. Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
 3. Γραφεία Νομαρχών 
 4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική κλίμακα – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Υπηρεσιακά συμβούλια. Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’/ 6-8-2004)


Σας γνωστοποιούμε ότι την 6-8-2004 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’) «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».

Με το κεφάλαιο Γ’ του νόμου αυτού εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικώς με τη βαθμολογική κλίμακα, τις προαγωγές, τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999). Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 11 του ν. 3260/2004 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1) Ανακαθορίζεται η βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και καταργούνται οι βαθμοί του διευθυντή και του γενικού διευθυντή. Εφεξής ο διευθυντής και ο γενικός διευθυντής, όπως ισχύει ήδη για τους προϊσταμένους τμημάτων, θα αποτελούν διακεκριμένες βαθμίδες καθηκόντων που αντιστοιχούν στα καθήκοντα των προϊσταμένων διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης αντιστοίχως. Η νέα βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει πέντε (5) βαθμούς οργανικώς ενιαίους μεταξύ τους, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως εξής:

 

 

 

 

Βαθμολογική

         Κλίμακα

                             ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΥΕ

 

 

ΔΕ

 

ΤΕ

 

ΠΕ

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος

προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

 

Ε

 

2 έτη

-

-

-

 

Δ

 

10 έτη

 

 

2 έτη

 

2 έτη

 

 

2 έτη

 

 

Γ

 

10 έτη

 

 

9 έτη

 

8 έτη

 

5 έτη

 

Β

 

-

 

8 έτη

 

7 έτη

 

6 έτη

 

Α

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄.

** Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος. Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά τρία (3) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και κατά δύο (2) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.


 2) Θεσπίζεται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με τριετή θητεία για όλες τις οργανικές μονάδες, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι :

      α) Ως προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

     β) Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, καθώς και ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία στο βαθμό αυτό. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με την προϋπόθεση αυτή, επιλέγονται υπάλληλοι με τον περισσότερο χρόνο στον Α’ βαθμό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι Α’ βαθμού, προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β’ με τα περισσότερα χρόνια στο βαθμό.

     γ) Ως προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με το βαθμό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι Α’ βαθμού, επιλέγονται υπάλληλοι Β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατά κατηγορία ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο Β’ βαθμό ήτοι πέντε (5) έτη προκειμένου για την κατηγορία ΠΕ, έξι (6) έτη για την κατηγορία ΤΕ και οκτώ (8) έτη για την κατηγορία ΔΕ. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιλέγονται υπάλληλοι Β’ βαθμού με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.

      δ) Αυτοδίκαιη τοποθέτηση (χωρίς νέα κρίση) των υπαλλήλων που θα επιλεγούν με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 τρεις φορές ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σε θέση προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν τις πάγιες ρυθμίσεις του βαθμολογικού συστήματος, καθόσον για την πρώτη εφαρμογή ισχύουν οι ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 11 του νέου νόμου, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου γίνουν οι επιλογές προϊσταμένων βάσει του νέου νόμου.

3) Καθορίζεται νέα συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων ως αναγκαία συνέπεια της μεταβολής της βαθμολογικής κλίμακας. Για τον ίδιο λόγο λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του ν. 3051/2002, που είναι μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων των αρχών αυτών, καθώς και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Εξωτερικών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 10).

Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των οποίων η θητεία λήγει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους.

Εφεξής τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και συγκροτούνται από:

    α) Τρεις μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α’, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

    β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου θα ισχύσουν και για τα υπηρεσιακά συμβούλια οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ν. 3260/2004, για τις οποίες παρέχονται οδηγίες κατωτέρω.

Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

 • Α. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς
 • Β. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων καταγραφής των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο
 • Γ. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων
 • Δ. Έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων
 • Ε. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών δίδονται για κάθε ενέργεια οι ακόλουθες οδηγίες και επισυνάπτονται έντυπα υποδείγματα.

Α. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς (παρ. 5 του άρθρου 11)

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάταξης των μονίμων υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν σύμφωνα με το υπόδειγμα Α.

Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει οι υπάλληλοι. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή σε ο.τ.α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι για την ως άνω κατάταξη:

i. Δεν υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.

ii. Από το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας αφαιρούνται επίσης τα εξής χρονικά διαστήματα:

   α) αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 88 του Υ.Κ. (χρόνος διαθεσιμότητας, αργίας, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, προσωρινής παύσης και αναστολής άσκησης καθηκόντων),

   β) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,

   γ) ένα έτος για κάθε φορά που ο υπάλληλος κρίθηκε ως μη προακτέος

   δ) χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

iii. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν και ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται ο χρόνος που απαιτείται στην κατηγορία της οποίας έχουν το τυπικό προσόν. Για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας με κατώτερο τυπικό προσόν ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται αυτός της ΔΕ κατηγορίας.

iv. Ως αφετηρία για την κατάταξη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός Β’. Στο συνολικό χρόνο δημόσιας υπηρεσίας τους συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. Ειδικά για τους αριστούχους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. προσμετράται ένα επιπλέον έτος (άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2738/1999).

v. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος. Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά τρία (3) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και κατά δύο (2) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ (παρ. 2 του άρθρου 81 του Υ.Κ.).

vi. Επισημαίνεται ότι για τους υπηρετούντες γενικούς διευθυντές δεν θα γίνει κατάταξη στο βαθμό Α’, διότι σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3260/2004, οι κατά τη δημοσίευση του νόμου Γενικοί Διευθυντές διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα ως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέων Γενικών Διευθυντών και αποχωρούν με το βαθμό και τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή εφόσον επιλέξουν την αποχώρησή τους στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 (άρθρο 8 του ν. 3260/2004), ήτοι οποτεδήποτε από την ισχύ του νόμου και το αργότερο εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση της τυχόν μη επανεπιλογής τους. Για όσους δεν κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάταξής τους στο βαθμό Α’, αμέσως μόλις συμπληρωθεί το κατά τα ανωτέρω δίμηνο.

Β. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων καταγραφής των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο

Προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο για κάθε δημόσια υπηρεσία και ν.π.δ.δ. των οποίων το προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, θα πρέπει να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη καταγραφής όλων των υφιστάμενων οργανικών θέσεων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών από τις αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απαραίτητη ύστερα και από την κατάργηση των βαθμών του Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή. Οι εν λόγω πράξεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταρτίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα Β. Η έκδοσή τους μπορεί να γίνει παράλληλα με την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης στους ενιαίους βαθμούς.

Η κατάργηση των βαθμών του Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή δεν συνεπάγεται και την κατάργηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων που υπάρχουν, αλλά την αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε θέσεις των ενιαίων βαθμών και την κατανομή τους στις κατηγορίες και τους κλάδους στους οποίους ανήκουν τόσο οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές όσο και οι υφιστάμενες κενές θέσεις βαθμού διευθυντή και γενικού διευθυντή.

Ειδικά η μετατροπή των θέσεων που κατέχουν οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου Γενικοί Διευθυντές σε ενιαίες θέσεις, θα γίνει αμέσως μόλις αυτοί τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων αν επανεπιλεγούν ή μόλις αποχωρήσουν σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.


Γ. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων (παρ. 2 του άρθρου 9)

Δεδομένου ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, θα εκδοθεί μόνο απόφαση συγκρότησής τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του νέου νόμου (παρ. 5 του άρθρου 11 & παρ. 2 του άρθρου 9), αμέσως μετά την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση σύστασής τους. Οι αποφάσεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. υπόδειγμα Γ).

Όσον αφορά τα όργανα που εκδίδουν τις αποφάσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είναι:

- Ο οικείος Υπουργός για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύει.

- Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας για το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η εποπτεία των οποίων έχει περιέλθει σ΄ αυτόν (άρθρο 6 παρ. 3 του ν.2880/2001).

- Ο Νομάρχης για τα υπηρεσιακά συμβούλια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 112 παρ. 11 του Π.Δ. 30/1996).

Δ. Έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 11)

Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης εκδίδεται η πρώτη απόφαση ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

i. Ο οικείος υπουργός ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως τακτικά μέλη τρεις (3) υπαλλήλους από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως προϊστάμενοι διευθύνσεων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη εφαρμογή. Δεδομένου ότι ισχύει το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (άρθρο 96 του Υ.Κ.), οι υπάλληλοι που θα οριστούν ως μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ. Οι εν λόγω υπάλληλοι απαιτείται να υπηρετούν στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου ή στο νομό Αττικής προκειμένου για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

ii. Οι υπάλληλοι που ορίζονται κατά τα ανωτέρω ως τακτικά μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου τοποθετούνται ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, προϊστάμενοι διευθύνσεων για μία τριετία.

iii. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα οριστούν ως τακτικά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης που υφίστανται και οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ειδικότερα όπου ο αριθμός των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης είναι:

 •  από έξι (6) και άνω ορίζονται τρία μέλη, 
 •  από τέσσερις (4) έως και έξι (6) ορίζονται δύο μέλη και
 •  από τέσσερις (4) και κάτω ένα μέλος.

Ως λοιπά μέλη ορίζονται είτε υπάλληλοι με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ άλλου κλάδου που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου είτε υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας άλλης όμως δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. Επισημαίνεται όμως ότι οι εν λόγω υπάλληλοι, όπως και οι υπάλληλοι που ορίζονται ως μέλη των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων δεν θα τοποθετηθούν ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, προϊστάμενοι διευθύνσεων.

Βεβαίως δεν αποκλείεται τα εν λόγω μέλη να έχουν επιλεγεί ή να επιλεγούν στις υπηρεσίες τους ως προϊστάμενοι.

iv. Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου θα αποτελέσουν τα αιρετά μέλη και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων από την 1η Ιανουαρίου 2005 θα οριστούν, με νέα απόφαση, οι υπάλληλοι που θα αναδειχτούν από τις εκλογές οι οποίες ήδη διενεργούνται. Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή μετά την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών.

v. Με την ανωτέρω σύνθεση τα υπηρεσιακά συμβούλια θα επιλέξουν τους προϊσταμένους διεύθυνσης. Στη συνέχεια, από τους επιλεγέντες προϊσταμένους διεύθυνσης θα οριστούν με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου οι δύο (2) αναπληρωτές των τακτικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, δεδομένου ότι αναπληρωτής του προέδρου θα οριστεί ένα από τα τακτικά μέλη.

Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.


vi. Όλες οι διατάξεις οι οποίες ίσχυαν για τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά τη δημοσίευση του ν. 3260/2004 εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου αυτού (όπως τα άρθρα 158, 159 παρ. 2-5, 161 παρ. 1, 162 και 163 του Υπαλληλικού Κώδικα). Επίσης, συμπληρωματικά για όσα θέματα αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων και δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999.

Επισημαίνεται ότι με την απόφαση συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο φύλων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2839/2000. Ειδικότερα, ο αριθμός των οριζομένων από τη διοίκηση μελών τακτικών και αναπληρωματικών κάθε φύλου πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό.

Ε. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου (άρθρο 11)

α. Διαδικασία επιλογής:

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3260/2004 οι επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων πλην των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων θα γίνουν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, ως ακολούθως:

 •  Για την επιλογή δεν απαιτείται έγγραφη αίτηση εκ μέρους των κρινόμενων υπαλλήλων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού να γνωστοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διενέργεια των επιλογών σε όλους τους υποψηφίους ώστε όσοι δεν επιθυμούν να κριθούν να το δηλώσουν εγκαίρως. Η έγγραφη αυτή δήλωσή τους θα εκτιμηθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 •  Ευθύς μόλις οριστούν τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να γίνει ερώτημα για την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων.
 •  Κατ’ αρχήν θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων, όπου προβλέπονται, και στη συνέχεια θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων. Η επιλογή γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα επιλέξει προϊσταμένους ίσους σε αριθμό με τις οργανικές μονάδες που θα καλυφθούν. Για παράδειγμα αν σε μία υπηρεσία υπάρχουν 10 Διευθύνσεις και στις 3 έχουν ήδη τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι οι υπάλληλοι που ορίστηκαν ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου θα επιλεγούν άλλοι επτά (7) προϊστάμενοι διευθύνσεων.
 •  Ειδικά οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό όμως και με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2527/1997. Επομένως, για την πλήρωση ποσοστού 10% του αριθμού των υφισταμένων θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και 20% των προϊσταμένων τμημάτων υποψήφιοι προς επιλογή θα είναι μόνο απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. του οικείου κλάδου που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και οι οποίοι θα κριθούν πριν από τους άλλους υποψηφίους. Όσοι δε εξ αυτών δεν επιλεγούν, θα κριθούν και θα συγκριθούν στη συνέχεια με τους λοιπούς υποψηφίους για τον υπόλοιπο αριθμό των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος του οικείου κλάδου.
 • Οι προϊστάμενοι που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα τοποθετηθούν στις οικείες οργανικές μονάδες με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου για τρία χρόνια. Ωστόσο, όταν η επιλογή ενέχει και το στοιχείο της μετάθεσης, όταν δηλαδή οι προϊστάμενοι που θα επιλεγούν πρόκειται να στελεχώσουν οργανικές μονάδες που είναι κατανεμημένες σε πλείονες αρχές, θα τεθεί ερώτημα στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει για τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων αυτών και στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο θα εκδώσει την πράξη τοποθέτησης. Το ερώτημα αυτό μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το ερώτημα για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

β. Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 11) :

 • Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας κρίνονται οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου κατατάχθηκαν στον Α’ βαθμό και κατά την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος προς το υπηρεσιακό συμβούλιο έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δεκαεπτά (17) έτη για την κατηγορία ΠΕ, εικοσιένα (21) έτη για την κατηγορία ΤΕ και είκοσι τρία (23) έτη για την κατηγορία ΔΕ.

  Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος που θα καταταχθούν στον Α’ βαθμό αρκεί συνολικός χρόνος υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών.
 • Ως προϊστάμενοι τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας κρίνονται οι υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου κατατάχθηκαν στον Α’ βαθμό και έχουν πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό ένα (1) έτος, σύμφωνα με την πράξη κατάταξής τους.
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων κρίνονται και οι υπάλληλοι με βαθμό Α’ ανεξαρτήτως συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε που και αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν κρίνονται και οι υπάλληλοι που έχουν καταταγεί στο βαθμό Β’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό τρία (3) έτη για την κατηγορία ΠΕ, τέσσερα (4) έτη για την κατηγορία ΤΕ και πέντε (5) έτη για την κατηγορία ΔΕ.

γ. Κριτήρια επιλογής (άρθρο 8) :

 •  Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιμώνται η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, η ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για επίτευξη στόχων. Για το σχηματισμό της κρίσης του το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας (άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2738/1999). Επισημαίνεται ότι στο πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων απαιτείται να υπάρχει αιτιολογία από την οποία να προκύπτει η υπεροχή των επιλεγέντων σε σχέση με τους μη επιλεγέντες.
 • Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 3260/2004 ως προϊστάμενοι διεύθυνσης, τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των οικείων οργανισμών αναφορικά με τους κλάδους προσωπικού από τους οποίους μπορούν να προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης θα ακολουθήσουν οδηγίες με σχετική εγκύκλιο, η οποία θα σας γνωστοποιηθεί ευθύς μόλις συσταθεί το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Τέλος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3260/2004, λήγει και η θητεία των μελών των με οποιαδήποτε ονομασία συμβουλίων ή επιτροπών κρίσεως θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης πολιτικών υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των οργανισμών, των επιχειρήσεων και εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει το διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο, πλην αυτών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και των θυγατρικών τους εταιρειών.

Ο Υπουργός

              Προκόπιος Παυλόπουλος 

Εσωτερική διανομή :

- Γραφείο κ. Υπουργού  

- Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

- Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων ΕΣ.Δ.Δ.Α.

-    Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντριών ΕΣ.Δ.Δ.Α.

-    Δ/νση Διοικητικού Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.

 

Επισυναπτόμενα

-    Δύο (2) υποδείγματα διαπιστωτικών πράξεων

-  Ενα (1) υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και δεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ κ΄ΝΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πίναξ Περιεχομένων

Μορφή του πολιτεύματος, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, (1-25)
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, (Αρθρα 26-50)
Βουλή, Ανάδειξη και συγκρότηση, Οργάνωση και λειτουργία, (Αρθρα 51-77)
Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση, Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης, Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης, (Αρθρα 78-86)
Δικαστική Εξουσία, (Αρθρα 87-100Α)

Διοίκηση, Καθεστώς του Αγίου Όρους, Αναθεώρηση του Συντάγματος (Αρθρα 101-120)
ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ελλάδας-Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
3. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ // σε αρχείο Word
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ // σε αρχείο Word
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ // σε αρχείο Word
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Πρόγραμμα Καλλικράτης,
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης"
 Νόμος 3852/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Συχνές Ερωτήσεις και αντίστοιχες Απαντήσεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.

ο ΝΕΟΣ δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (html, 322 Kb)
Ολος ο Νόμος 3528/2007 (pdf, 450 Kb)
  (Ανά σειρά άρθρων)
Προϋποθέσεις Διορισμού (1-23)
Υποχρεώσεις, Περιορισμοί (24-38)
Δικαιώματα (39-64),
   [Νέο καθεστώς, Αδειες Οικ. φροντίδας]
Υπηρεσιακές Μεταβολές (65-105)
Πειθαρχικό Δίκαιο (106-147)
Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Συλλογικά Οργανα (148-168)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 2084/1992, Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 165  (Nόμος Σιούφα) 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Ν 2690/1999)
Γενικές Διατάξεις (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης, Διεκπεραίωση υποθέσεων, Πρόσβαση σε έγγραφα, Αμεροληψία, Προθεσμίες, Τήρηση πρωτοκόλλου)
Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης
Διοικητική Πράξη
Διοικητική Σύμβαση, Διοικητικές Πρσφυγές κ΄ Αναφορές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πνευματική ιδιοκτησία
 (ν.2121/1993)

Αρθρα: 1-28,
Αρθρα: 29-45,
Αρθρα: 46-58,
Αρθρα: 59-77
Σήματα
Ν.2239/1994
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αστικός Κώδικας, Εισαγωγικός Νόμος
Αστικός Κώδικας, Γενικές Αρχές
Ενοχικό Δίκαιο
Εμπράγματο Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαιώματα Ανθρώπου
Δικαιώματα Παιδιού
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σχέδιο Καποδίστριας
(μέχρι ν.Λακωνίας)
(μέχρι ν.Χίου)
(μέρος Β')
Fax, E-mail στο Δημόσιο.
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΑΔΕΙΕΣ
ν. 3302/2004, Ετήσιες Αδειες Εργαζομένων
Διευκρινίσεις επί του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου
ΝΟΜΟΣ 1483/1984, Γονική άδεια ανατροφής, Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
Αδειες όλων των ειδών, Διευκρινίσεις, Παραδείγματα
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣ 1264/1982, Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων.
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
(Το υλικό προέρχονται από διάφορα site αλλά κυρίως από το site της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή συλλογή, ευχαριστούμε.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(πηγή: ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας)

Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ν. 2867/2000 ("Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις")
Ν. 2246/1994 ("Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών")
Ν. 2251/1994 (¨"Προστασία του Καταναλωτή")
Ν. 2672/1998 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Προσωπικά Δεδομένα:
(1-14)-(15-25) / σε .pdf
ή Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α' 50) : Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήΑ.Δ.Α.Ε.ρα
Ν. 2472/1997 ("Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
Ν. 2121/1993 ("Πνευματική Ιδιοκτησία")
Ν. 3193/2003 ("Κανόνες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης")
Ν. 3115/2003 ("Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών")
Ν. 3431/2006 ("Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις")
Ν. 3471/2006 ("Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα")
Ν. 3625/2007 ("Παιδική Πορνογραφία")
Ν. 3037/2002 ("Απαγόρευση Παιγνίων")
Ν. 3524/2007 ("Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας")
ΝΟΜΟΙ-Π.Δ.
ΠΔ. 269/1997 (Διάρθρωση ΕΕΤΤ)
ΠΔ. 150/2001 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές")
ΠΔ. 342/2002 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο") & ΠΔ.343/2002 ("Συνδρομητικές υπηρεσίες)
ΠΔ. 156 & ΠΔ.157/1999
ΠΔ. 165/1999
ΠΔ. 181/1999 ΠΔ. 131/2003 (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
ΠΔ.47/2005 (Διαδικασίες για την Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών)
ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.
Οδηγία ΕΟΚ 90/387/1990
 Οδηγία ΕΟΚ 90/388/1990
 Οδηγία 1999/93/ΕΚ
 Οδηγία 98/34/1998
 Οδηγία 98/48/1998
 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ/1996 (Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων)
Κανονισμοί της Ε.Ε.Τ.Τ. και Α.Δ.Α.Ε.
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 207/6/2001 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του ΕΣΑ
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 248/71/2002 - Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 69452/95 - Εσωτερικής Λειτουργίας
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 206/2/2001 - Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 268/73/2002 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
ΑΔΑΕ - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΔΑΕ - Κανονισμοί για την Διασφάλιση του Απορρήτου
Υ.Α. και Εγκύκλιοι
ΥΑ 76994/1998 ΥΑ - 60266/1996 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΕΕΤΤ)
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/1999 ("περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/2001 ("περί ηλεκτρονικής διοίκησης")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/2001 ("περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου")
ΥΑ 68141/1995 (Κώδικας Δεοντολογίας Ασκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων)
Χρήσιμα links
Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Επιτροπή Ανταγωνισμού Τειρεσίας Α.Ε. Νομοθεσία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Δικηγορικό Γραφείο Έλενας Σπυροπούλου
Διάφορα χρήσιμα
Ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου - Τρόπος απόδειξης
           

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Συνθήκη της Λισσαβώνας