.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
(Προσοχή: Σύμφωνα με το νόμο του Γ4/33225/1-4-2004 Φ.Ε.Κ 442 ΤΒ’ 6-4-2005)Κλικ εδώ για τα "Κριτήρια, διαδικασία και όργανα επιλογής στα ΤΑΔ" [Για το 2007-08]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :     
ΤΜΗΜΑ :     
       
α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΡΙΩΝ:

ΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗ ΦΙΟΥΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα από Τ.Ε.Φ.Α.Α των Ελληνικών Πανεπιστημίων μόρια Δύο (2)

Η κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που έχει αναγνωριστεί από το (ΔΙΚΑΤΣΑ ) μόρια Δύο (2).
Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιμία ή ΣΕΛΜΕ μόρια Δύο (2).

Ειδικά για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει:
να αναγράφεται στο Πτυχίο
να προκύπτει από βεβαίωση η οποία έχει εκδοθεί την ίδια ημερομηνία με αυτή του βασικού τίτλου σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
ή από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που προκύπτει η ειδικότητα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
 
 ΚΥΡΙΑ ή ΠΡΩΤΗ 2  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο άθλημα. μόρια τρία (3).

Το Διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εφόσον προέρχεται από Α.Ε.Ι του εξωτερικού πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ).
 
Α)ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ3  
ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής της Παιδαγωγικής & των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία – Κοινωνιολογία) μόρια τρία (3). Β)ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3  
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο αντίστοιχο άθλημα...  (1,5)Γ)ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ1,5  
...και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής της Παιδαγωγικής & των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία – Κοινωνιολογία) μόρια ενάμιση (1,5).

(Για τους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος.)
Δ)ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ...1,5  

Για κατόχους δευτέρου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι μόριο ένα (1).
 
Δ)ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι 1  
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η μοριοδότηση θα ισχύει για μία μόνο από τις κατηγορίες. Οι νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.
 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη μόρια δέκα (10)10  
Α)4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη μόρια έξι (6)6  
Β)1η έως 6η Παγκόσμια νίκη μόρια πέντε (5)5  
Γ)1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τέσσερα (4)4  
Δ)4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τρία (3)3  
Ε)1η έως 3η Μεσογειακή νίκη μόρια δυόμιση (2,5) 2,5  
ΣΤ)1η Βαλκανική νίκη μόρια δύο (2)2  
Ζ)1η Παγκόσμια νίκη στους σχολικούς ή φοιτητικούς αγώνες μόρια δύο (2)2  
Η)1η Πανελλήνια νίκη στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών μόρια ενάμιση (1,51,5  
Θ)1η Πανελλήνια νίκη στις υπόλοιπες κατηγορίες μόριο ένα (1) 1  
Ι)1η Πανελλήνια νίκη σε σχολικούς αγώνες μόριο ένα (1) 1  
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία στα δύο από τα τέσσερα τελευταία έτη, συνεχόμενα ή ανεξάρτητα σε Αθλητικό Σωματείο ή σε Ομοσπονδία σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες,

ένα (1) μόριο για κάθε έτος...
                 1 ΕΤΟΣ1  
και μέχρι δύο (2) μόρια.                 2 ΕΤΗ2  
ένα (1) μόριο εφόσον ο σύλλογος εδρεύει στο νομό που ανήκει το Τ.Α.Δ και είναι εν ενεργεία προπονητής τους τελευταίους έξι (6) μήνες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται όλος ο Νομός Αττικής , όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ1  
ΠΤΥΧΙΟ

Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου 0,3 μόρια για κάθε πλήρες έτος με ανώτατο όριο τα τεσσεράμιση μόρια (4,5)
 
 1ο ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ=0,3
...
...
15ο ΕΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥ=4,5
0,3-4,5  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για κάθε διδακτικό έτος 0,2 μόρια με ανώτατο όριο τα τρία (3) μόρια. Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόσπασης σε Ομοσπονδίες . Η προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ λαμβάνεται υπόψη ως προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.
 
 1ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ=0,2
...
...
15ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ=3
0,2-3  
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Δύο ( 2 ) μονάδες για όσους είναι από διετίας κάτοικοι του Νομού που εδρεύει το Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ
 
Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου που αναφέρει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Δήμου από διετίας όπως ορίζει το άρθρο 9 του Π.Δ 50/1996 ΦΕΚ 45/8-3-96.
 ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΕΤΙΑΣ2  
   ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ:   
      
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Τριμελής Επιτροπή Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ)
   
  ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΥ   
  Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ   
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνεται υπόψη :

Εντοπιότητα
Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων)
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Ο χρόνος λήψης Πτυχίου
Προπονητική Εμπειρία
Αθλητική Διάκριση
Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση
Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας μορίων γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων από τριμελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.
     

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2)
«Κριτήρια διαδικασία και όργανα επιλογής των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου-Λυκείου (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)»
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
4)
Υπόδειγμα Αίτησης

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από Σεπτ.2007)  
(M.Sc. in USA, σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. στο ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (24-5-2004)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα