.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πως βαθμολογούμε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
(Ομαδοποίηση, βαθμολογική κλίμακα και μέτρο κρίσης)


 

Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των μαθητών


Με τον όρο αξιολόγηση, στη σχολική πράξη, εννοούμε τον προσδιορισμό και την εκτίμηση, με αριθμούς ή με άλλο τρόπο, της επίδοσης των μαθητών, με σκοπό είτε τη βαθμολογία (κατάθεση βαθμών τριμήνου κ.α.), είτε τη διαπίστωση της προόδου τους (αξιολόγηση αποτελεσμάτων διδασκαλίας κ.α.), με ειδικές εξετάσεις ή τεστ.
Επειδή όμως η αξιολόγηση μέσα στο σχολείο κατά κανόνα γινόταν για βαθμολόγηση των μαθητών, για αυτό και η έννοια της αξιολόγησης ταυτίστηκε με την έννοια της βαθμολογίας.


Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των μαθητών παρουσίασε μεγάλες αποκλίσεις συγκριτικά με τα άλλα μαθήματα, όχι τόσο στις αριθμητικές τιμές (βαθμούς), όσο και κυρίως στα εξεταστέα αντικείμενα.

Ακριβώς, επειδή δεν υπήρχε συγκεκριμένη κατά τρίμηνο διδακτέα ύλη και ο κάθε καθηγητής έκανε δικό του πρόγραμμα που αυτοσχεδίαζε, γι΄αυτό και τα αντικείμενα εξέτασης ήταν διαφορετικά από καθηγητή σε καθηγητή, πολλές φορές και σε καθηγητές που δίδασκαν τις ίδιες τάξεις στο ίδιο σχολείο.


Στα νέα αναλυτικά προγράμματα όχι μόνον υπάρχει συγκεκριμένη ύλη για κάθε τάξη και τρίμηνο χωριστά, αλλά και συγκεκριμένα αντικείμενα εξέτασης για βαθμολογία.

 
Ακόμη, επειδή σε μια αξιολόγηση σημασία έχουν, εκτός από τα εξεταστέα αντικείμενα, και τα κριτήρια εξέτασης, δηλαδή το μέτρο και η βαρύτητα που θα δοθεί σε κάθε ένα απ ' αυτά, γι αυτό δίνεται επιπλέον και ειδική βαθμολογική κλίμακα και μέτρο κρίσης για κάθε εξεταστέα ομάδα χωριστά.


Μάλιστα στη Φ.Α., η ειδική αυτή βαθμολογική κλίμακα έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί τα αντικείμενα κρίσης είναι περισσότερα (φυσικές - σωματικές ικανότητες, κινητικές - αθλητικές γνώσεις, συμμετοχή, ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος κ.α. ) από αυτά των άλλων μαθημάτων, που είναι μόνο γνώσεις ή και κρίσεις.
 
Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Φ.Α. τα εξεταστέα αντικείμενα εντάχθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε τρία στοιχεία, που σε κάθε ένα απ ' αυτά δόθηκε η ακόλουθη βαθμολογία:

 
1. Φυσική κατάσταση του μαθητή (κληρονομική ή επίκτητη) με κλίμακα: 0-4 βαθμούς.

Η εξέταση αυτή θα γίνεται είτε κατ΄εκτίμηση, αφού το άνοιγμα κατά κανόνα θα είναι μικρό από 2-4 βαθμούς, είτε με σχετικά τεστ κάποιας φυσικής ικανότητας (ταχύτητας, αντοχής, δύναμης κ.α.), που προβλέπει το τρίμηνο.

2. Η κινητική γνώση, σε θέματα τεχνικής που προβλέπει το τρίμηνο, με κλίμακα: 0-8 βαθμούς.

Η εξέταση θα επικεντρώνεται στην ευχέρεια και στην επιδε­ξιότητα με την οποία θα εκτελείται η άσκηση και όχι στο αποτέλεσμα π. χ. στο μπάσκετ θα υπολογίζεται η σωστή κίνηση του μπασίματος και όχι εάν μπει το καλάθι.

3. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος κ.α. με κλίμακα: 0-8 βαθμούς.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος ΦΑ, που στοχεύει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.α.), τα παραπάνω εξωγυμναστικά στοιχεία πριμοδοτούνται αρκετά, τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές εκείνους που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.α) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις, όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα (περισσότερο για το Λύκειο) για συμμετοχή στο μάθημα αφού μέσα απ' αυτό θα αποκτηθούν και οι κινητικές συνήθειες (τα αθλητικά χόμπι).

- Στο Λύκειο η βαθμολογία θα διαμορφώνεται:

  • κατά 50% από τα εξεταστέα αντικείμενα της κινητικής δραστηριότητας, που διάλεξαν οι μαθητές (δηλαδή τα παραπάνω 1 και 2 μαζί) και
  • κατά 50% από τα άλλα εξωγυμναστικά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον κ.α.).

 
Συμπερασματικά τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος της ΦΑ. για το Γυμνάσιο και το Λύκειο είναι:

Γυμνάσιο

1. Φυσικές ικανότητες: 20% με άριστα 4 βαθμοί (4/20)

2. Αντικείμενα τριμήνου: 40% με άριστα 8 βαθμοί (8/20)

3. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 40% με άριστα 8 βαθμοί (8/20)

Σύνολο: 100% με άριστα 20 ΒαθμοίΛύκειο

1. Kινητική - αθλητική δραστηριότητα επιλογής: 50% με άριστα 10 βαθμοί (10/20)

2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% με άριστα 10 βαθμοί (10/20)

Σύνολο: 100% με άριστα 20 βαθμοί

Σημειώνεται ότι οι μαθητές που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις π.χ. ανήκουν σε ομάδες υψηλών κατηγοριών (προεθνικές - εθνικές) ή ανήκουν σε ομάδες του σχολείου, ή των Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων, ΜΟΑ* , των εξωσχολικών σωματείων κ.α., θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης βαθμολογικής μεταχείρισης - έστω κι αν σ΄ένα αντικείμενο ενός τριμήνου κάπως υστερούν ή εξαιτίας φόρτου υποχρεώσεων (προπονήσεων, αγώνων κ.α.) έχουν μειωμένες παρουσίες** - γιατί η συμμετοχή και η πολύωρη απασχόληση τους σε σχολικές και εξωσχολικές ομάδες δείχνει το ενδιαφέρον και την αγάπη που έχουν για την άσκηση-άθληση, γεγονός που αποτελεί και την τελική επιδίωξη του μαθήματος Φ.Α.

*Σημείωση 1η από Α.Δ.: Τα Μ.Ο.Α. δυστυχώς ποτέ δεν λειτούργησαν από την 1η μέρα της θεσμοθέτησής τους. Αν λειτουργούσαν θα προσέφεραν χιλιάδες θέσεις εργασίας στους αδιόριστους πτυχιούχους μας και θα ήταν η απαρχή του πραγματικού σχολικού αθλητισμού. Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ

**Σημείωση 2η από Α.Δ.: Για να μην δημιουργείται εσφαλμένη εντύπωση - και ιδαίτερα στους νέους συνάδελφούς μας - στην περίπτωση των μαθητών-αθλητών παρέλειψε ο παραπάνω Οδηγός Σπουδών του Αναλυτικού Προγράμματος να αναφέρει ότι μόνο κάτω από ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ δικαιολογούνται οι απουσίες τους (π.χ. απουσίες σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα με βεβαιώσεις Ομοσπονιών, απουσίες σε Προπόνηση μόνο με Εθνική Ομάδα κ.α. Με άλλα λόγια, αν μαθητής μας δεν συμμετέχει στο μάθημά μας λόγω προπόνησης ή "πιασίματος"  που είχε ή θα έχει με το Σωματείο του, οι απουσίες του λαμβάνονται υπόψη για τον τελικό του βαθμό. Αν όμως λείψει σε προπονητικό κάμπινγκ για προετοιμασία με την Εθνική Παίδων/Κορασίδων/Εφήβων κλπ, τότε "μαγκιά του/της", να λείψει όσο χρειστεί και "μπράβο του/της". - Για περισσότερα επ' αυτού δείτε ΕΔΩ

Σημείωση 3η από Α.Δ.: Οφείλουμε να γνωρίζουμε - ιδαίτερα, πάλι, οι νεότεροι στο κλάδο - ότι σε περίπτωση που χρειάζεται να αποδείξουμε πώς προέκυψε κάποιος βαθμός κάποιου μαθητή (π.χ. καταγγελία γονέα ότι αδικήθηκε το παιδί του, ή ότι το "ξένο" παιδί ευνοήθηκε) τότε, με μόνο αρμόδιο τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής, (το θέμα δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Δ/νσης του σχολείου μας  - εκτός και αν προκύψει καταγγελία για διοικητικό μας λάθος ή αμέλεια), θα πρέπει να του παρουσιάσουμε την Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας και συνεπώς το βαθμό που βάλαμε στο παιδί ως αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από τα παραπάνω ποσοστά και συσχετισμούς.

(Οσοι από μας συνάδελφοι γενναιόδωρα προσφέρουμε τα 20άρια ας μην ανησυχούμε. Ισως, άλλωστε, σήμερα για πρώτη φορά να μαθαίνουμε από τα παραπάνω το πως πρέπει  να βαθμολογούμε σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας κ΄Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -ασχετα αν το κρίνουμε θετικά ή αρνητικά)


(Δείτε, σχετικά με το θέμα, ΕΔΩ σε μορφή Excel και [αποθηκεύστε το αρχείο] την πολύ καλή δουλειά του συνάδελφου Χρήστου Ι. Θεοδώρου από την όμορφη Ιθάκη μας.)

 ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.// Πρωτοβουλία με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης/10/2011
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα