www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244):
Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)


Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στα Ιδιωτικά σχολεία του άνω νόμου Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης και στο προσωπικό τους εκτός από τις διατάξεις αυτού που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές και τους διευθυντές των ιδιωτικών Σχολείων.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Εννοια
Αρθρον 1

Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, είναι τα αντίστοιχα προς τα δημόσια σχολεία γενικής δημοτικής ή μέσης Εκπαιδεύσεως τα μη ανήκοντα εις το Κράτος, αλλά ιδρυόμενα και συντηρούμενα υπό φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τα ειδικότερον εις τον παρόντα νόμον οριζόμενα.Εποπτεία
Αρθρον 2

1. Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούντος την επ' αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών οργάνων.
2. Εις Ιδιωτικά σχολεία ανεγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ή εις ανήκοντα εις Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύματα δύναται να διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργικοί Επίτροποι, εξ ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετέχουν των συνεδριάσεων της διοικήσεως των σχολείων και υποβάλλουν μετά την λήξιν των Α' και Β' τετραμήνων εκθέσεις περί της λειτουργίας τούτων.
3. Δί' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ανατίθεται εις υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλους ειδικούς δημοσίους υπαλλήλους ο οικονομικός έλεγχος των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένων σχολείων.
4. Η αποζημίωσις των Υπουργικών Επιτροπών και των Οικονομικών Ελεγκτών καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά πρότασιν της διοικήσεως του σχολείου και καταβάλλεται εκ των εσόδων του ισοτίμου σχολείου.Είδη και τύποι σχολείων
Αρθρον 3

1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως είναι των αυτών μετά των δημοσίων βαθμίδων και τύπων, πλην της εξαιρέσεως της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Απαγορεύεται η ίδρυσις και λειτουργία Ιδιωτικών νυκτερινών σχολείων δημοτικής εκπαιδεύσεως.
3. Κατ' εξαίρεσιν της διατάξεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η ίδρυσις και λειτουργία πειραματικού τύπου ιδιωτικών σχολείων. Η ίδρυσις γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάων, μετ;αίτησιν του ενδιαφερομένου και σύμφωνον γνώμην του Κ.Ε.Μ.Ε. της αυτής αποφάσεως καθορίζονται το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα και αι μέθοδοι διδασκαλίας, τα των τυχόν προσθέτων προσόντων του διδακτικού προσωπικού, ως και παν έτερον θέμα αφορών εις την λειτουργίαν και εποπτείαν των σχολείων τούτων.Οργάνωσις - Πρόγραμμα
Αρθρον 4

1. Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι' αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας.
2. Παρέκκλισις ως προς το πρόγραμμα διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δύναται να επιτραπή κατόπιν αδείας χορηγουμένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον γνώμην του Κ.Ε.Μ.Ε.
3. Εις τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία επιτρέπεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών κατά τα οριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομένης μετά γνώμην του ΚΕΜΕ.Ιδρυσις
Αρθρον 5

1. Η ίδρυσις ιδιωτικού σχολείου γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομένης μετά πρότασιν του αρμοδίου περιφερειακού συμβουλίου δημοτικής ή μέση εκπαιδεύσεως εις την περιφέρειαν του οποίου θα λειτουργήσει το σχολείον.
2. [Αρχή Τροποποίησης] Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ίδρυσης μέχρι δύο σχολείων από κάθε τύπο αυτών - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
Του περιορισμού τούτου εξαιρούνται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και η Χριστιανική Αδελφότης Νέων, αι οποίαι δύνανται να έχουν τα μέχρι της ενάρξεως του σχολικού έτους 1976-77 νομίμως ιδρυθέντα σχολεία.
3. Η άδεια ιδρύσεως εκδίδεται δια πλήρες αυτοτελές σχολείον του ιδρυτού ιδιοκτήτου υποχρεουμένου να θέση αμέσως εις λειτουργίαν όλας μεν τας τάξεις προκειμένου περί δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, την πρώτην δε τάξιν προκειμένου περί λυκείου.
4. Εις περίπτωσιν θανάτου του ιδιοκτήτου συνεχίζεται η λειτουργία του σχολείου, των κληρονόμων υποχρεουμένων όπως προτείνουν εντός 6 μηνών εκπρόσωπον των έχοντα τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα προσόντα δια τοιυς ιδρυτάς.
Παρεχομένης της προθεσμίας ταύτης, το σχολείον παύει λειτουργούν από της λήξεως του σχολικού έτους.
5. Ο εν τη προηγουμένη παραγράφω εκπρόσωπος ορίζεται δι' αποφάσεως του οικείου Γενικού Επιθεωρητού, εάν δε δεν είναι κληρονόμος ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις αποκτήσεως των προσόντων υπό τινος των κληρονόμων. Κατά το διάστημα τούτο το σχολείον λειτουργεί υπό την επωνυμίαν της αρχικής αδείας.
6. Αι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 4 και 5 ισχύουν και δια την περίπτωσιν κηρύξεως του ιδρυτού υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή αντίληψιν ή πτώχευσιν.
7. Μεταβίβασις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, εφ' όσον τα πρόσωπα εις τα οποία μεταβιβάζεται το σχολείον κέκτηνται τα δια τους ιδρυτάς απαιτούμενα προσόντα. Η μεταβίβασις της αδείας ιδρύσεως εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
8. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως του σχολείου, ουδεμία απόλυσις του προσωπικού επιτρέπεται, η δε υπηρεσία του εις το σχολείον θεωρείται συνεχής. Ως μεταβίβασις δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, θεωρείται και η ίδρυσις νέου σχολείου υπό συζύγου ή συγγενούς μέχρι δευτέρου βαθμού του ιδιοκτήτου εφ' όσον το σχολείον λειτουργήσει εις τον αυτόν χώρον εντός διετίας.Προσόντα των ιδρυτών
Αρθρον 6

1. Η άδεια ιδρύσεως ιδιωτικού σχολείου χορηγείται εις Ελληνας πολίτας, εφ' όσον α) έχουν το ενδεδιγμένον ήθος προς καλλιέργειαν της Ελληνικής Παιδείας, β) δεν έχουν στερηθή των πολιτικών των δικαιωμάτων, ουδ' έχουν κηρυχθή εις απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν ή πτώχευσιν, γ) έχουν τίτλον σπουδών παρέχοντα δικαίωμα διορισμού εις την εκπαδευσιν, δ) δεν έχουν καταδικασθή δι' οιονδήποτε αδίκημα εκ των αποτελούντων κώλυμα προς διορισμόν εις δημοσίαν θέσιν, ε) δεν έχουν απολυθή εκ δημοσίας θέσεως ή θέσεως Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού δια λόγους πειθαρχικούς ή δι' ανεπάρκειαν περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των και ς) έχουν συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των.
2. Επιτρέπεται επίσης η ίδρυσις ιδιωτικών σχολείων υπό νομικών προσώπων εφ' όσον (α) η πλειοψηφία της διοικήσεως αυτών προκειμένου δε περί εταιρειών και η πλειοψηφία του κεφαλαίου τούτων, ανήκει εις Έλληνας πολίτας (β) επιδιώκονται δια του καταστατικού των μορφωτικοί και άλλοι σχετικοί με την εκπαίδευσιν σκοποί και (γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου.
3. Δεν συμβιβάζεται η ιδιότης του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ιδρύματος, δημοσίας επιχειρήσεως, οργανισμού κοινής ωφελείας και κληρικού προς την ιδιότητα του ιδιοκτήτου ιδιωτικού σχολείου.Διαδικασία ιδρύσεως
Αρθρον 7

1. Δια την ίδρυσιν ιδιωτικού σχολείου υποβάλλεται προς τον αρμόδιον Επιθεωρητήν αίτησις εις την οποίαν αναφέρεται και η θέσις εις την οποίαν πρόκειται να λειτουργήσεις, ως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Τίτλοι σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
β) Πιστοποιητικόν εμφαίνουν την Ελληνικήν ιθαγένειαν και το έτος γεννήσεως.
γ) Πλήρες αντίγραφον ποινικού μητρώου
δ) Υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν διώκεται και ότι δεν απελύθη εκ δημοσίας θέσεως ή εκ θέσεως εκπαιδευτικού ιδιωτικής εκπαιδεύσεως δια λόγους πειθαρχικούς ή δι' ανεπάρκειαν περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων του.
ε) Γραμμάτιον καταθέσεως του εκάστοτε οριζομένου ποσού υπέρ του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως"
2. Εάν ο αιτών είναι νομικόν πρόσωπον τα δικαιογητικά της προηγουμένης παραγράφου μετ' αντιγράφου του καταστατικού του νομικού προσώπου υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
3. Αίτησις ιδρύσεως μη συνοδευομένη υπό των εν παρ. 1 δικαιολογητικών ή μη περιέχουσα τα οριζόμενα στοιχεία απορρίπτεται ως τύποις απαράδεκτος.
4. Η αίτησις προς ίδρυσιν ιδιωτικού σχολείου υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους και αναφέρεται εις την ίδρυσιν του σχολείου δια το επόμενον σχολικόν έτος.
5. Ο αρμόδιος Επιθεωρητής διαβιβάζει την αίτησιν περί ιδρύσεως εις το οικείον περιφερειακόν συμβούλιον το οποίον αποφαίνεται επί της αιτήσεως μέχρι τέλους του μηνός Φεβρουαρίου, η δε σχετική γνωμοδότησις υποβάλλεται προς το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς έκδοσις της σχετικής αποφάσεως μέχρι τέλους του μηνός Μαρτίου.
Απορριπτική γνωμοδότησις κοινοποιείται εις τον ενδιαφερόμενον υπό του οικείου Επιθεωρητού.'Αδεια λειτουργίας
Αρθρον 8

1. Ιδιωτικόν σχολείον δεν δύναται να λειτουργήσει πριν ή χορηγηθή υπό του οικείου Επιθεωρητού άδεια λειτουργίας μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής καταλληλότητος διδακτηρίων εις την οποίαν δέον να αναφέρεται και η επάρκεια εποπτικών μέσων και σχολικής βιβλιοθήκης.
2. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου του σχολείου υποβαλλομένη εντός του μηνός Μαϊου και ισχύει από του νέου σχολικού έτος. Η αίτησις συνοδεύεται υπό των κάτωθι δικαιολογητικών α) Σχεδίων του υπό χρησιμοποίησιν διδακτηρίου υπογεγραμμένων υπό αρμοδίων μηχανικών και β) Γραμματίου καταθέσεως του εκάστοτε οριζομένου ποσού υπέρ του "Λογαριασμού Γενικής Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως".
3. Εντός πέντε ημερών από της υποβολής της αιτήσεως ο αρμόδιος Επιθεωρητής συγκαλεί την Επιτροπήν καταλληλότητις, η οποία εντός δέκα πέντε ημερών προβαίνει εις αυτοψίαν του οικήματος και αποφαίνεται δια πρακτικού καταχωρουμένου εις ίδιον βιβλίον τηρούμενον εις την Επιθεώρησιν, περί της καταλληλότητός του ή ορίζει τας τυχόν επενεκτέας τροποποιήσεις ή επιδιορθώσεις ή συμπληρώσεις.
Το πρακτικόν υποβάλλεται εις την Επιθεώρησιν εντός 10 ημερών από της πραγματοποιήσεως της αυτοψίας.
4. Εις περίπτωσιν καθ' ην η Επιτροπή αποφανθή ότι δέον όπως επενεχθούν τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις κ.λ.π. τάσσεται προθεσμία μέχρι 31 Ιουλίου προς πραγματοποίησίν των, μετά ταύτα δε ακολουθείται η λοιπή διαδικασία προς χορήγησιν της αδείας λειτουργίας. "5. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου σε διδακτήριο που απέχει λιγότερο από 150 μέτρα από διδακτήριο άλλου σχολείου, εκτός εάν είχαν αρχίσει οι διαδικασίες ανέγερσης του διδακτηρίου πριν από την χορήγηση άδιας λειτουργίας του άλλου σχολείου".
(Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω, από το άρθρ. 18 Ν. 2327/1995, ΦΕΚ Α' 156).
6. Η άδεια λειτουργίας ανανεούται κατ' έτος κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτου, υποβαλομένης μέχρι 31ης Ιουλίου εκάστου έτους και συνοδευομένης υπό γραμματίου καταθέσεως του οικείου παραβόλου.
7. Αδεια ιδρύσεως της οποίας δεν εγένετο χρήις δια χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας κατά τα επόμενα δύο από της χορηγήσεως της σχολικά έτη θεωρείται ως αυτοδικαίως αρθείσα.
8. Αναστολή λειτουργίας τάξεων ή ολοκλήρου σχολείου ή κατάργησις τούτου δεν επιτρέπεται κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους. Δύναται όμως ο ιδιοκτήτης του σχολείου να ζητήσει την αναστολήν λειτουργίας τάξεων ή τμημάτων ή την κατάργησιν ολοκλήρου του σχολείου μέχρι πέντε ημέρας από της λήξεως των κανονικών εγγραφών.
Εις την περίπτωσιν καταργήσεως του σχολείου δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια επανιδρύσεως προ της παρελεύσεως τριετίας.
9. Η μεταφορά ιδιωτικού σχολείου εις έτερον διδακτήριον της αυτής ή ετέρας περιφερείας επιτρέπεται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτου.
Αρθρον 9

1. Οι ιδιοκτήται των ιδιωτικών σχολείων ευθύνονται δια πάσαν πράξιν ή παράλειψιν εκ της οποίας δυσχεραίνεται η αρτία και ομαλή λειτουργία του σχολείου.
2. Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου διαπιστώνων παραβάσεις ή παραλείψεις του Διευθυντού ή του διδακτικού προσωπικού, οφείλει να υποδεικνύη την συμμόρφωσιν αυτών προς τα καθήκοντά των και εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως των να αναφέρη σχετικώς προς τον οικείον Επιθεωρητήν.
3. Ο ιδιοκτήτης δύναται να παρίσταται εις οιανδήποτε συνεδρίασιν του συλλόγου των διδασκόντων, εφ' όσον είναι εκπαιδευτικός.Επωνυμία - Προσωνυμία
Αρθρον 10

1. 'Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον έχει την ιδίαν επωνυμίαν αποτελουμένην εκ του είδους του σχολείου και του ονοματεπωνύμου του ιδιοκτήτου και προκειμένου περί νομικού προσωπου εκ της επωνυμίας αυτού.
2. Το Ιδιωτικόν σχολείον εκτός της επωνυμίας δύναται να έχη και ιδίαν προσωνυμίαν εις την ελληνικήν πάντοτε γλώσσαν, απαγορευομένης της χρήσεως προσωνυμιών ή τίτλων και λέξεων μη ανταποκρινομένων προς το είδος του σχολείου ή τον επιδιωκόμενον υπ' αυτού σκοπόν.
3. Δια την χρήσιν προσωνυμίας απαιτείται άδεια, χορηγουμένη υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτου του σχολείου και μετά γνώμην του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.
4. Η αυτή προσωνυμία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήται υπό σχολείων της αυτής εκπαιδευτικής περιφερείας.
Τα σχολεία των νομών εις τους οποίους υφίστανται περισσότεραι εκπαιδευτικαί περιφέρειαι θεωρούνται ως υπαγόμενα εις την αυτήν εκπαιδευτικήν περιφέρειαν δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου.
5. Υπό την αυτήν προσωνυμίαν δύνανται να λειτουργούν ως ενιαίον ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον περισσότερα του ενός είδους σχολεία, ανήκοντα εις το αυτό φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον.Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Αρθρον 11

1. 'Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1978-1979, οφείλει να έχη εγκεκριμένον "Εσωτερικόν κανονισμόν λειτουργίας", εις τον οποίον αναφέρονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτού, οι όροι υπο τουςοποίους γίνινται δεκτοί οι μαθηταί, ως και αι οικονομικαί και άλλαι υποχρεώσεις των γονέων και κηδεμόνων.
Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται υπό του οικείου Επιθεωρητού.
2. Αντίτυπον του "Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας" παραλαμβάνει ενυπογράφως ο κηδεμών του μαθητού κατά την εγγραφην τούτου εις το σχολείον. Η παραλαβή αποτελεί δήλωσιν αποδοχής αυτού.
3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζωνται γενικαί αρχαί συντάξεως των εσωτερικών κανονισμών των ιδιωτικών σχολείων.Στέγασις
Αρθρον 12

1. Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον στεγάζεται εις ενιαίον διδακτήριον, το οποίον δέον να πληροί τας δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζομένας προϋποθέσεις από πλευράς διδακτηρίου, εποπτικών μέσων και λοιπόύ εξοπλισμού.
2. Συστέγασις σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως επιτρέπεται μόνον εφ' όσον διατίθενται κεκχωρισμένου αύλειοι και κοινόχρηστοι χώροι δι' έκαστον σχολείον.
3. Αναγκαία προϋπόθεσις στεγάσεως είναι η ύπαρξις γραφείου ως και ιδίων βοηθητικών χώρων δια το διδακτικόν προσωπικόν.Τήρησις αρχείου
Αρθρον 13

1. Εις έκαστον ιδιωτικόν σχολείον τηρείται αρχείον ευθύνη του ιδιοκτήτου και του διευθυντού του σχολείου, περιλαμβάνον τα υπό των ισχυουσών διατάξεων προβλεπόμενα βιβλία από της ιδρύσεως του σχολείου.
2. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως του σχολείου εις έτερον πρόσωπον, το αρχείον του σχολείου περιέρχεται εις τον νέον ιδιοκτήτην.
3. Εις περίπτωσιν παύσεως ή διακοπής της λειτουργίας του σχολείου, ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αρχείον εις την οικείαν Επιθεώρησιν.
4. Τα υπό των ιδιωτικών σχολείων τηρούμενα βιβλία θεωρούνται προηγουμένως υπό της οικείας Επιθεωρήσεως.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ΦΟΙΤΗΣΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός Μαθητών
Αρθρον 14

1. Εκαστον ιδιωτικόν σχολείον δέον να έχη αριθμόν μαθητών ανάλογον προς τας αιθούσας διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα, τον αύλειον χώρον, τους κοινοχρήστους χώρους και τας εγκαταστάσεις αθλήσεως.
2. Ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα δεν δύναται να είναι ανώτερος του οριζομένου υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων δια τα δημοτικά σχολεία.
3. Εξαιρετικώς εις τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ο αριθμός των μαθητών δύναται να υπερβαίνει κατά 10% τον οριζόμενον υπό της προηγουμένης παραγράφου.
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται μέχρις αποφοιτήσεως των κατά το σχολικόν έτος 1976-77 εγγεγραμμένων εις εκάστην τάξιν μαθητών.Αργίαι - Εορτολόγια - Ωραι λειτουργίας
Αρθρον 15

1. Αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις ημερών αργίας, διακοπών και εορτών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και δια τα αντίστοιχα ιδιωτικά.
2. Τα ημερήσια ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν μόνον ως πρωϊνά.
3. Η λειτουργία των μεν ημερησίων ιδιωτικών σχολείων δεν δύναται να άρχεται προ της 8ης πρωϊνής, των δε εσπερινών να λήγη μετά την 10.45 νυκτερινήν.
4. Εξαιρετικώς επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δια δύο το πολύ σχολικά έτη, η λειτουργία ιδιωτικού σχολείου κατά τας απογευματινάς ώρας, μόνον εφ' όσον εξ ητιολογημένης εκθέσεως του οικείου Επιθεωρητού προκύπτει ότι ειδικαί τοπικαί συνθήκαι επιβάλλουν τούτο.Εγγραφαί - Φοίτησις - Εξετάσεις
Αρθρον 16

1. Αι ισχύουσαι εκάστοται διατάξεις περί ενάρξεως και λήξεως του σχολικού και διδακτικού έτους, εγγραφών, μετεγγραφών, απουσιών, διεξαγομένων δοκιμασιών, βαθμολογίας, πειθαρχικών ποινών των μαθητών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και δια τους μαθητάς των αντιστοίχων ιδιωτικών σχολείων, πλην των εις τας επομένας παραγράφους αναφερομένων εξαιρέσεων.
2. Αι προαγωγικαί από τάξεως εις τάξιν εξετάσεις των μαθητών, ως και αι απολυτήριοι εξετάσεις του δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, ενεργούνται ενώπιον του διδακτικού προσωπικού του ιδιωτικού σχολείου και συμφώνως προς τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις δια τα δημόσια σχολεία.
3. Αι απολυτήριοι εξτάσεις των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων διεξάγονται ενώπιον επιτροπών αποτελουμένων εκ δημοσίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών του ιδιωτικού λυκείου. Τα της διεξαγωγής των εξετάσεων, της συνθέσεως και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, της εποπτείας γενικώς ως και παν συναφές θέμα ρυθμίζονται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμην του ΚΕΜΡ.
Εις τους καθ' οιονδήποτε τρόπον απασχολουμένους εις τας εξετάσεις ταύτας δημοσίους υπαλλήλους καταβάλλεται αποζημίωσις, οριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
4. Εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, από ιδιωτικόν σχολείον εις δημόσιον ενεργείται άνευ εξετάσεων.
5. Μαθηταί ιδιωτικών λυκείων, δύνανται να εγγραφούν ή μετεγγραφούν εις δημόσια λύκεια μόνον κατόπιν κατατακτηρίου εξετάσεως, ενώπιον καθηγητών του δημοσίου σχολείου εις το οποίο ζητούν να εγγραφούν ή μετεγγραφούν. Τα των εξετάσεων τούτων ρυθμίζονται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά γνώμην του Κ.Ε.Μ.Ε.
6. Η μη επανεγγραφή μαθητή ή η απομάκρυνσις μαθητού εκ του ιδιωτικού σχολείου κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους επιτρέπεται:
α) Δια πειθαρχικόν παράπτωμα του μαθητού, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, εγκρινομένης υπό του οικείου Επιθεωρητού.
β) Δια παράβασιν του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου διαπιστουμένην δια πράξεως του Συλλόγου των διδασκόντων, εγκρινομένης υπό του οικείου Επιθεωρητού.
Μη επανεγγραφή ή απομάκρυνσις μαθητού λόγω μειωμένης επιδόσεως απαγορεύεται.Τίτλοι σπουδών
Αρθρον 17

1. Οι παρεχόμενοι υπό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων τίτλοι σπουδών είναι κατά πάντα ισότιμοι προς τους των αντιστοίχων δημοσίων σχολείων.
2. Οι τίτλοι προαγωγής από τάξεως εις τάξιν των ιδιωτικών λυκείων καθίστανται ισότιμοι προς τους του δημοσίου μετά προηγουμένην επιτυχή κατατακτήριον εξέτασιν εις δημόσιον λύκειον κατά τας κειμένας διατάξεις.
Των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούντα τα αναγνωριζόμενα ως ισότιμα προς τα δημόσια σχολεία.
3. Μαθηταί υποστάντες την κατά την προηγουμένην παράγραφον εξέτασιν αποστερούνται εφεξής παντός δικαιώματος απορρέοντος εκ του χορηγηθέντος εις αυτούς υπό των ιδιωτικών λυκείων τίτλου σπουδών, η δε περαιτέρω μαθητική των κατάστασις καθορίζεται αποκλειστικώς και μόνον εκ της κατατάξεώς των συνεπεία των εξετάσεων τούτων.
4. Μετά την έκδοσιν των τελικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων εκάστης τάξεως ο Διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να εκδίδη και να παραδίδη εις τους κηδεμόνας των μαθητών τον τίτλον σπουδών, επί τη καταβολή μόνον των αναλόγων εκπαιδευτικών τελών.
5. Οι τίτλοι σπουδών διατυπούνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν.
Τα του τύπου των τίτλων σπουδών ιδιωτικών σχολείων καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων,
6. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μετά γνώμην του ΚΕΜΕ, δύναται να αίρεται υφισταμένη ισοτιμία ιδιωτικού σχολείου.Οικονομικαί υποχρεώσεις μαθητών
Αρθρον 18

1. Οι μαθηταί του ιδιωτικού σχολείου καταβάλλουν τα δια του κανονισμού του σχολείου καθοριζόμενα δίδακτρα και τα εκάστοτε νόμιμα τέλη, προκειμένου δε περί οικοτροφείων και τα ανάλογα τροφεία.
2. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται η παρά του ιδιωτικού σχολείου κατακράτησις τίτλου σπουδών δι' οικονομικάς υποχρεώσεις μαθητών.
3. Εις περίπτωσιν αρνήσεως διευθυντού του ιδιωτικού σχολείου να χορηγήσει τον τίτλον σπουδών, ο επιθεωρητής πέραν της ασκήσεως πειθαρχικής κατ' αυτού διώξεως, χορηγεί έγγραφον βεβαίωσιν περί της μαθητικής καταστάσεως του μαθητού, ήτις επέχει θέσιν τίτλου σπουδών, ο τύπος της οποίας καθορίζεται δι' υπουργικής αποφάσεως.
4. Αύξησις των διδάκτρων κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους δεν επιτρέπεται.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

'Εννοια
Αρθρον 19

Σχολικόν οικοτροφείον αποτελεί η εις ίδιον χώρος ενδιαίτησις μαθητών φοιτώντων εις το αυτό σχολείονΙδρυσις - Λειτουργία
Αρθρον 20

1. Η άδεια ιδρύσεως σχολικού οικοτροφείου παρέχεται δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου του σχολείου, εις την οποίαν αναφέρεται η τοποθεσία εγκαταστάσεως του οικοτροφείου, συνοδευομένης υπό γραμματίου καταθέσεως του εκάστοτε προβλεπομένου ποσού υπέρ του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσωες".
2. Ο λαβών άδειαν ιδρύσεως σχολικού οικοτροφείου δεν δύναται να θέση τούτο εις λειτουργίαν πριν ή λάβη άδειαν λειτουργίαν παρεχομένην υπό του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν συμφώνου γνώμης τη Επιτροπής καταλληλότητος διακτηρίων. Δια την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετικήν αίτησιν συνοδευομένην υπό γραμματίου καταθέσεως του προβλεπομένου ποσού υπέρ του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".
3. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου αι αναφερόμεναι εις την άδειαν ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων, ισχύουν και ως προς τα οικοτροφεία.Στέγασις
Αρθρον 21

Αι προϋποθέσεις στεγάσεως, οι όροι λειτουργίας ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια λειτουργίας των σχολικών οικοτροφείων καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδιδομένης μετά γνώμην του ΚΕΜΕ.Εποπτεία και Ελεγχος
Αρθρον 22

Τα σχολικά οικοτροφεία υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκούντος επ' αυτών εποπτείαν και έλεγχον δια των οικείων οργάνων.Διακοπή λειτουργίας
Αρθρον 23

Εις περίπτωσιν διακοπής λειτουργίας του οικοτροφείου ο ιδοκτήτης αυτού οφείλει να αναφέρη τούτο αμέσως εις την Επιθεώρησιν προς έκδοσιν της σχετικής αποφάσεως ανακλήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αυτού.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' : ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύνθεσις - Προσόντα
Αρθρον 24

1. Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου είναι ιδία κατ' αριθμόν με την σύνθεσιν του διδακτικού προσωπικού των δημοσίων σχολείων, ανάλογος προς τα λειτουργούντα τμήματα και ανεξάρτητος της κατά φύλον συνθέσεως.
2. Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου γυμνασίου και λυκείου, είναι ανάλογος προς το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα.
3. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων δέον να έχη τα και δια το διδακτικόν προσωπικόν των δημοσίων σχολείων απαιτούμενα προσόντα, πλην των κατωτέρω εξαιρέσεων:
α) Επιτρέπεται όπως Ελληνες πολίται υπηρετήσαντες μέχρι και του σχολικού έτους 1976-77, ως καθηγηταί Ξένων Γλωσσών, Οικοκυρικών, Τεχνικών και Μουσικής εις ιδιωτικά σχολεία και μη έχοντες τα τυπικά προσόντα σπουδών διορίζωνται εις Ιδιωτικά σχολεία, κατατασσόμενοι εις τους κλάδους Α19, Α11, Α12, Α13 και Α14 του άρθρου 34 του Νο, 309/1976. Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται και δια τους μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος αποφοιτήσαντας του Ειδικού Τμήματος (COUR SPECIAL) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών τους κεκτημένους και απολυτήριον Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου.
β) Επιτρέπεται η πρόσληψις διδασκαλισσών εις θέσεις νηπιαγωγων, εφ' όσον κατά διαπίστωσιν του οικείου Επιθεωρητού δεν προσφέρονται προς πρόσληψιν νηπιαγωγοί.
γ) Επιτρέπεται η πρόσληψις ιδιωτικών εκπαιδευτικών ασχέτως ορίου ηλικίας ουχί όμως πέραν του 70ου έτους.
δ) Επιτρέπεται η πρόσληψις ιδιωτικών εκπαιδευτικών μη εκπληρωσάντων τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις των.Διευθυνταί - Υποδιευθυνταί
Αρθρον 25

1. 'Εκαστον Ιδιωτικόν σχολείον διευθύνει ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα.
2. Εις ην περίπτωσιν αποδεδειγμένως δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα κατά την προηγουμένην παράγραφον προσόντα δια να αναλάβη την διεύθυνσιν του σχολείου, δύναται μετ' ητιολογημένη απόφασιν του οικείου Επιθεωρητού να ανατεθή η διεύθυνσις εις ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν έχοντα κατώτερον του δια τους Διευθυντάς οριζομένου βαθμού.
3. Εάν ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι και εκπαιδευτικός της αντιστοίχου βαθμίδος εκπαιδεύσεως, δύνται να ορίζεται διευθυντής του σχολείου του, εφ' όσον έχει τον υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος προβλεπόμενον κατά περίπτωσιν βαθμόν, φυλαττομένης της ισχύος της προηγουμένης παραγράφου.
4. Ο διορισμός του διευθυντού γίνεται καθ' έκαστον έτος δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου.
5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων δεν δύνανατι να υπηρετούν παραλλήλως εις έτερον εκπαιδευτήριον οιουδήποτε τύπου, υποχρεούμενοι να ευρίσκωνται εις το σχολείον καθ' όλας τας εργασίμους ώρας, δύνανται όμως να διδάσκουν εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον του αυτού εκπαιδευτηρίου.
6. Τον Διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου.Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Περιορισμοί Διευθυντού και Διδακτικού Προσωπικού.
Αρθρον 26

1. Τα ειδικώτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις των διευθυντών των Ιδιωτικών σχολείων και του διδακτικού προσωπικού αυτών είναι τα αυτά προς τα οριζόμενα εκάστοτε δια τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων, φυλαττομένης της ισχύος της παρ. 1 του άρθρ. 27 του παρόντος.
2. Δεν επιτρέπεται εις τους διδάσκοντας όπως, κατά την διδασκαλίαν και την εν γένει αυτών δραστηριότητα εις το σχολείον, αναπτύσσουν απόψεις αντικειμενικάς εις τους υπό του Συντάγματος καθοριζομένους σκοπούς της Παιδείας, ως και να προβαίνουν εις πάσης μορφής εκδηλώσεις και δραστηριότητας υπέρ πολιτικών κομμάτων και ομάδων/ 3. Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου είναι υπεύθυνος δια την από εκπαιδευτικής πλευράς ομαλήν λειτουργίαν του σχολείου.
Οφείλει να συνεργάζεται μετά του ιδιοκτήτου γνωστοποιών εις αυτόν τας παρουσιαζομένας ελλείψεις και υποδεικνύων την συμπλήρωσιν αυτών. Εις περίπτωσιν αμελείας του ιδιοκτήτου ο Διευθυντής οφείλει να αναφέρη σχετικώς εις τον οικείον Επιθεωρητήν, υποκείμενος άλλως εις πειθαρχικόν έλεγχον.Οριον ωρών διδασκαλίας - Υπερωρίαι
Αρθρον 27

1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. Πέραν των ωρών διδασκαλίας, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν και άλλων υπηρεσιών, συνδεομένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συμμετοχή εις διαφόρους συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συμμετοχή εις εορτάς και άλλας εκδηλώσεις, ενημέρωσις γονέων κλπ. παραμένων εις το σχολείον κατά τας ώρας και ημέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδομαδιαίως, δια τους κατά πλήρες διδακτικόν ωράριον απασχολουμένους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους απασχολουμένους με ηλαττωμένον διδακτικόν ωράριον.
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάσκουν πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένου ανωτάτου ορίου υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι δέκα ωρών εβδομαδιαίως, μαθήματα της ειδικότητός των, εις το σχολείον εις το οποίον υπηρετούν ή εις έτερα σχολεία, επί ωριαία αντιμισθία ίση τουλάχιστον προς την αντίστοιχον τοιαύτην, των δημοσίων εκπαιδευτικών.
Η ανάθεσης της υπερωριακής διδασκαλίας ενεργείται προτάσει του ιδιοκτήτου, μετ' έγκρισιν του οικείου |Επιθεωρητού εις τον οποίον υπάγεται το Σχολείον, κοινοποιουμένην και εις την Επιθεώρησιν του σχολείου εις το οποίον κυρίως απασχολείται.
3. Δημόσιοι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαιδεύσεως μέχρι και του βαθμού του Βοηθού Γυμνασιάρχου δύνανται να διδάσκουν υπερωριακώς εις ιδιωτικά σχολεία και μέχρις οκτώ ωρών εβδομαδιαίως κατ' ανώτατον όριον, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρ. 51 του Ν. 1811/51 και του άρθρ. 37 παρ. 13 του Ν. 309/76.Επετηρίς Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Αρθρον 28
.
1. Εκπαιδευτικοί έχοντες τα υπό του παρόντος νόμου οριζόνεβα προσόντα εγγράφονται εις την Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τηρουμένων παρά τη κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, συνοδευομένην υπό των προβλεπομένων προς διορισμόν δικαιολογητικών και γραμματίου καταθέσεως του προβλεπομένου ποσού υπέρ του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".
2. Η καταχώρησις εις την επετηρίδα, γίνεται κατόπιν πράξεως της υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένης Επιτροπής Επετηρίδος.
3. Η επετηρίς ιδιωτικών εκπαιδευτικών κοινοποιείται προς τας επιθεωρήσεις δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως.
4. Εις την επετηρίδα εγγράφονται:
Α' πίναξ: Οι υπηρετούντες κατ' αποκλειστικότητα εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και μη ανήκοντες εις μίαν των επομένων κατηγοριών, ως και οι κεκτημένοι τα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα διορισμού ιδιοκτήται ιδιωτικών σχολείων.
Β' πίναξ:Οι το πρώτον επιθμούντες να διδάξουν εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και μέχρι της συμπληρώσεως διετούς διδακτικής υπηρεσίας, μετά την οποίαν εγγράφονται εις τον Α' πίνακα. "Γ' πίναξ: Οι συνταξιούχοι Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι μη υπερβάντες το 70όν έτος της ηλικίας των, ως και οι συνταξιούχοι Δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι τυγχάνοντες συντάξεως μικροτέρας της αντιστοιχούσης εις πλήρη σύνταξιν υπαλλήλων επί βαθμώ 2ω και μη υπερβάντες το 65ον έτος της ηλικίας των."
Το εδαφ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 11 Ν. 1035/1980 (ΦΕΚ Β' 60).
5. Τα του τρόπου συντάξεως και τηρήσεως της επετηρίδος, κοινοποιήσεως της προς τας επιθεωρήσεις, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αυτής καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού
Αρθρον 29

1. Το διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων, επιλέγεται υπό των ιδιοκτητών αυτών, εκ των εγγεγραμμένων εις τους πίνακας της επετηρίδος ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως και εξ υπαλλήλων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και διορίζεται υπό του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν προτάσεως του ιδιοκτήτου του σχολείου. Ο ιδιοκτήτης κατά την επιλογήν, δεν δεσμεύεται εκ της σειράς εγγραφής εις τον πίνακα.
2. "Εν πάση περιπτώσει η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου σχολείου δέον να περιλαμβάνει κατά ποσοστόν τουλάχιστον 75% ανήκοντας εις τον πίνακα Α' και να μην υπερβαίνη κατά ποσοστόν το 25% δια τους ανήκοντας εις τον πίνακα Β' και 10% δια τους ανήκοντας εις τον πίνακα Γ' ως και τους προερχομένους εξ υπαλλήλων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Παρεκκλίσεις λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων εκ των ορίων τούτων επιτρέπονται, ιδία δι' επαρχιακά ιδιωτικά σχολεία, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού".
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 11 Νομ. 1035/1980 (ΦΕΚ Α' 60).Σχέσις εργασίας και διάρκεια συμβάσεως
Αρθρον 30

1. Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως εκπαιδευτικοί, τελούν επί σχέσει εργασίας ωρισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα εις τας επομένας παραγράφους του παρόντος άρθρου οριζόμενα.
[Αρχή Τροποποίησης]
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β΄ προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρα, ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη.
3.α. Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από:
ι. Τα εδάφια α΄έως ε΄του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος.
ιι. Το άρθρο 11 του ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ΄(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 1566/1985.
ιιι. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 682/1977.
β. Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου μπορεί να καταγγείλει χωρίς αιτιολογία τη σύμβαση μόνο για το 33% των Εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπληρώνουν εξαετή υπηρεσία.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση ενός από αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνει ένας μόνον εκπαιδευτικός και σε διάστημα έως δύο ετών από τη συμπλήρωση της εξαετίας συμπληρώσει εξαετία και άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός από τους δύο .
4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α΄ του άρθρου 28 του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψη του. Κατά την λήξη της εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της ίδιας παραγράφου - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3 ΚΑΙ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2986/02, ΦΕΚ-24 Α [Τέλος Τροποποίησης]
5. Διαρκούσης της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, η σύμβασις δύναται να καταγγελθή υπό του ιδιοκτήτου καταβαλλομένης αποζημιώσεως ενός μηνός δι' έκαστον έτος προσφοράς των υπηρεσιών του εις το αυτό σχολείον και μέχρις 25 ετών, υπολογιζομένης και της υπηρεσίας του επί συμβάσει ωρισμένου χρόνου.

(Βλ. και παρ. 2 και 3 αρθρ. 7 Νομ. 817/1978).

6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συμπληρώσεως του συνταξιμου χρόνου ή του 70ου έτους της ηλικίας των, δικαιούνται αποζημιώσεως ίσης προς το ήμισυ της προβλεπομένης υπό της προηγουμένης παραγράφου δια την περίπτωσιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας.
7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απομακρυνόμενοι ένεκα ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουμένης υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή ένεκα επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως, ουδεμιάς δικαιούνται αποζημιώσεως.
8. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διατελούντες επί σχέσει εργασίας ωρισμένου ή αορίστου χρόνου και απολυόμενοι ένεκα καταργήσεως του σχολείου, εις το οποίον υπηρετούν, δεν δικαιούνται αποζημιώσεως.

(Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 13 Νομ. 1894/1990 ΦΕΚ Α' 110, ο διορισμός στο Δημόσιο Εκπ/κών που απολύθηκαν από το ιδιωτικό σχολείο, ανατρέχει στη χρονολογία διακοπής του ιδιωτ. σχολείου χωρίς δικαίωμα για λήψη αποδοχών)

«9. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον, ως και οι ανήκοντες εις τον πίνακα Α’ και απολυόμενοι κατά την περίπτωσιν στ' της παρ. 4 του άρθρου 33 του παρόντος προσλαμβάνονται κατόπιν αιτήσεώς των, με τον βαθμόν τον οποίον έχουν εις αντίστοιχα σχολεία της δημοσίας γενικής εκπαιδεύσεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προς πλήρωσιν υφισταμένων αναγκών, καταρτιζομένης σχετικής συμβάσεως μεταξύ τούτων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ούτοι τοποθετούνται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εις δημόσια σχολεία, λειτουργούντα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης δια μίαν τριετίαν τουλάχιστον.
Τα της Υπηρεσιακής καταστάσεως, της εξελίξεως αυτών, της μεταθέσεως και τα των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εφεξής εξέλιξις τούτων εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να είναι ευνοϊκωτέρα της εξελίξεως των συγχρόνων των, των διορισθέντων κατά κανονικήν σειράν.
Ούτοι δεν εξελίσσονται πέραν των υπό της παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος προβλεπομένων βαθμών και δεν δύνανται να ασκούν καθήκοντα διευθυντών σχολείων» - (Καταργήθηκε από το εδαφ. 13 αρθ. 95 Νομ. 1566/1985, ΦΕΚ Α' 167).
10. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και επί ιδιοκτητών καταργουμένων ιδιωτικών σχολείων κεκτημένων τα προσόντα διορισμού. - (Καταργήθηκε από το εδαφ. 13 αρθ. 95 Νομ. 1566/1985, ΦΕΚ Α' 167).
11. Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία, μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημοσίας εκπαιδεύσεως, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. απασχολούνται επί ωριαία αντιμισθία, η οποία δεν δύναται να είναι κατωτέρα της οριζομένης εκάστοτε δια τους διδάσκοντας υπερωριακώς εις τα δημόσια σχολεία, δημοσίους εκπαιδευτικούς.Συμπλήρωσις κενουμένων θέσεων
Αρθρον 31

1. Κενουμένης θέσεως διδακτικού προσωπικού κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους, ο ιδιοκτήτης του σχολείου οφείλει όπως εντός 10ημέρου, προτείνει προς τον οικείον Επιθεωρητήν τον διορισμόν αντικαταστάτου, της εγκριτικής αποφάσεως εκδιδομένης εντός τριημέρου από της λήψεως της προτάσεως του ιδιοκτήτου.
Παρεχομένης της τριημέρου ταύτης προθεσμίας, ο αντικαταστάτης νομίμως απασχολείται, εφ' όσον κέκτηται τα νόμιμα προσόντα.
2. Εις περίπτωσιν παραλείψεως του ιδιοκτήτου να προτείνη αντικαταστάτην ο Επιθεωρητής δύναται να αναθέση την αναπλήρωσιν της κενής θέσεως εις εκπαιδευτικόν της αυτής ειδικότητος και εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, συγγενούς ειδικότητος. Ούτος απασχολείται μέχρι λήξεως του διδακτικού έτους, του ιδιοκτήτου υποχρεουμένου να καταβάλλη τας σχετικάς αποδοχάς.Διαδικασία πληρώσεως θέσεως
Αρθρον 32

1. Δια την πλήρωσιν θέσεως διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου, υποβάλλεται προς τον ιδιοκτήτην αυτού αίτησις του ενδιαφερομένου, βεβαίωσις περί της εγγραφής του εις την επετηρίδα, ως και υπεύθυνος δήλωσις περί της ιδιότητός του, της τυχόν απασχολήσεώς του και των ωρών απασχολήσεώς του εις έτερον σχολείον ή φροντιστήριον.
2. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει προτάσεις προσλήψεως διδακτικού προσωπικού ή αναθέσεως διδασκαλίας εις αυτό, εις τον οικείον Επιθεωρητήν κατά το χρονικόν διάστημα από της ενάρξεως του σχολικού έτους μέχρι της ημερομηνίας ενάρξεως των μαθημάτων. Αι προτάσεις δια την πρόσληψιν του Διευθυντού και του απαιτουμένου διδακτικού προσωπικού δια την διενέργειαν των πάσης φύσεως εξετάσεων, υποβάλλονται το βραδύτερον μέχρι της 3ης Αυγούστου.
Αι εγκρίσεις επί των προτάσεων τούτων παρέχονται εντός τριημέρου από της υποβολής των.
3. Εάν κατά την ημέραν ενάρξεως των μαθημάτων, ο ιδιοκτήτης δεν έχη προτείνει την συμπλήρωσιν κενής θέσεως, ο οικείος Επιθεωρητής αναθέτει την διδασκαλίαν των αντιστοίχων ωρών εις εκπαιδευτικόν, έχοντα τα απαιτούμενα προσόντα.Λύσις της σχέσεως εργασίας.
Αρθρον 33

1. Η σχέσις εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτου ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται δια του θανάτου, της εκπτώσεως, της αποδοχής παραιτήσεως και της απολύσεως, μετά πράξιν του οικείου Επιθεωρητού.

(Για την αληθινή έννοια της άνω παρ. 1 βλέπε περιπ.τ β της παρ. 1 άρθρ. 11 Νομ. 1351/1983, ΦΕΚ Α' 56).

2. Ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν κατεδικάσθη δι' αμετακλήτου αποφάσεως εις ποινήν συνεπαγομένην έκπτωσιν δια τους δημοσίους υπαλλήλους.
3. Παραίτησις ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνον τη συναινέσει του ιδιοκτήτου ή δι' αποχρώντα λόγον εκτιμώμενον υπό του οικείου Επιθεωρητού.
Η παραίτησις υποβάλλεται προς τον Επιθεωρητήν δια του ιδιωτικού σχολείου, η δε αποδοχή αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτην, οστις υποχρεούται εντός 5 ημερών να υποβάλη πρότασιν περί διορισμού αντικαταστάτου.
Ο παραιτηθείς δεν δύναται να αποχωρήση του σχολείου, προ της αναλήψεως των καθηκόντων του αντικααστάτου, εκτός εάν παρήλθε μην από της υποβολής της παραιτήσεώς του και δεν του εγένετο κοινοποίησις της αποδοχής της.
Οι διοριζόμενοι εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν, άμα τη αναλήψει υπηρεσίας εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν.
4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν λόγω:
α) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος, διαπιστουμένης υπό της οικείας κατά τόπον πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου και μετ' ένστασιν του ενδιαφερομένου υπό της δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου, ούσης υποχρεωτικής δια τον οικείον ασφαλιστικόν φορέα,
β) συμπληρώσεως του 70ου έτους της ηλικίας των ή χρόνου υπηρεσίας θεμελιούντος δικαίωμα προς λήψιν πλήρους συντάξεως εκ φορέβς ασφαλίσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,
γ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως υπό του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου,
δ) πράξεως τελεσθείσης υπό του ιδιωτικού εκπαιδευτικού εντός της προ του διορισμού του πενταετίας, συνιστώσης έλλειψιν των, εις τον δημόσιον υπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων, εφ' όσον δεν παρήλθε διετία από του διορισμού, μετ' απόφασιν του υπηρεσιακού συμβουλίου.
ε) ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουμένην υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και στηριζομένην εις δύο τουλάχιστον υπηρεσιακάς εκθέσεις συντασσομένας υπό του οικείου επιθεωρητού και απεχούσας αλλήλων εν τουλάχιστον διδακτικόν έτος,
[Αρχή Τροποποίησης]
ς) καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2986/02, ΦΕΚ-24 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
5. Η απόλυσις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ένεκα πειθαρχικού παραπτώματος, ανεπαρκείας ή νόσου επέρχεται από της κοινοποιήσεως της οικείας πράξεως εις τον ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν. Η λύσις της σχέσεως εργασίας δια τους εκπαιδευτικούς της περιπτ. β' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, επέρχεται κατά την λήξιν του διδακτικού έτους.Προαγωγαί
Αρθρον 34

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προάγονται ή λαμβάνουν τον μισθόν του ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου, αναλόγως προς τα προσόντα, το ευδόκιμον και τον χρόνον υπηρεσίας των εις τον αυτόν βαθμόν ή κλιμάκιον κατά τα ισχύοντα εκάστοτε δια την προαγωγήν των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών και κατόπιν αιτήσεως των.
2. Η προαγωγή γίνεται μέχρι του βαθμού της νηπιαγωγού Α' και του Διευθυντού Β' δια τους εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαιδεύσεως και του Γυμνασιάρχου δια τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαιδεύσεως, δια πράξεως του οικείου Επιθεωρητού μετ' απόφασιν του κατά περίπτωσιν αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού εκδιδομένης καθ' έκαστον έτοςτη προτάσει του ιδιοκτήτου εκάστου ιδιωτικού σχολείου, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντών ιδιωτικών σχολείων ως ακολούθως:
α) Διευθυντριας νηπιαγωγείου, εις νηπαγωγόν Α'
β) Διευθυντού δημοτικού σχολείου εις Διευθυντήν Β'
γ) Διεθυντού Γυμνασίου, εις βοηθόν Γυμνασιάρχην και
δ) Διευθυντού Λυκείου εις Γυμνασιάρχην.
4. Εις τους ασκούντας καθήκοντα διευθυντών ιδιωτικών σχολείων, απονέμεται ο προβλεπόμενος δια τους Διευθυντά αντιστοίχων δημοσίων σχολείων οργανικός βαθμός και καταβάλλονται αι αντίστοιχοι αποδοχαί.
Ούτοι απομακρυνόμενοι καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του αυτού σχολείου, διατηρούν τον βαθμόν ον είχον, προ της αναθέσεβς αυτοίς καθηκόντων διευθυντών ιδιωτικών σχολείων.Αδεια - Αναπλήρωσις
Αρθρον 35

1. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των ιδιωτιών σχολείων δικαιούνται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, 10ημέρου κανονικής αδείας μετά πλήρων αποδοχών κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους.
Αι κανονικαί αύται άδειαι χορηγούνται υπό των οικείων Επιθεωρητών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εκτιμήσεως των λόγων ένεκα των οποίων επιβάλλεται η χορήγησις, μετά προηγουμένην γνωμάτευσιν του διευθυντού και του ιδιοκτήτου του σχολείου.
2. Αναρρωτικαί άδειαι χορηγούνται κατά τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν την ισχύουσαν δια τον ασφαλιστικόν φορέα, εις τον οποίον είναι ασφαλισμένοι.
3. Αι κυοφορούαι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται της ειδικής αδείας λόγω κυήσεως και τοκετού, η οποία προβλέπεται υπό του ασφαλιστικού φορέως, εις ον υπάγονται.
4. Οι εν αδεία διατελούντες εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων, οι στρατευόμενοι ως και οι δι' οιονδήποτε λόγον μη ασκούντες τα καθήκοντά των αναπληρούνται προσωρινώς και μέχρις επανόδου του αναπληρουμένου, δι' άλλων εχόντων τα νόμιμα προσόντα, κατά το άρθρ. 24 του παρόντος, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου και έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού. Αμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, ο αναπληρωτής αποχωρεί άνευ ετέρας διαδικασίας.Αποδοχαί
Αρθρον 36

"1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων περιλαμβανομένου και του προσωρινού επιδόματος, το οποίον προβλέπεται υπό της παρ. 2 του άρθρου 6 του Νομ. 754/1978 "περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και άλλων τινών συναφών διατάξεων"" (Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 7 Νομ. 817/1978).
2. Ούτοι δικαιούνται και της καταβαλλομένης εις τους δημοσίους εκπαιδευτικούς αποζημιώσεως δια την συνοδείαν των μαθητών εις σχολικάς εκδρομάς, θεωρούμενοι ως διατελούντες εν διατεταγμένη υπηρεσία.
3. Αι αποδοχαί κατατίθενται υπό του ιδιοκτήτου του σχολίου την 25ην εκάστου μηνός εις το πλησιέστερον υποκατάστημα Τραπέζης εκ του οποίου και εισπράττονται υπό των δικαιούχων. Εξαίρεσις εκ των διατάξεων της παρούσης παραγραφου επιτρέπεται μόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Δια πάσαν άνευ αδείας και αδικαιολόγητον απουσίαν, ιδιωτικού εκπαιδευτικού ενεργείται ανάλογος περικοπή των αποδοών του, επί επί δημοσίων υπαλλήλων δι' αποφάσεως του Διευθυντού του σχολείου κοινοποιουμένης και προς τον οικείον επιθεωρητήν.
5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων λαμβάνουν το σύνολον των αποδοχών του βαθμού των ασχέτως ωρών κατά τας οποίας διδάσκουν.Προσωπικόν ισοτίμων Σχολείων
Αρθρον 37

1. Ο διορισμός, η προαγωγή, η ένταξις και η απόλυσις του διδακτικού προσωπικού των ισοτίμων προς τα Δημόσια Σχολεία, του συνταξιοδοτουμένου εκ του Δημοσίου Ταμείου, γίνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προτάσει του διοικούντος το Σχολείον συλλογικού οργάνου.
Επί προαγωγής, ετάξεως και απολύσεως, ελλείψει προτάσεως, επιλαμβάνεται οίκοθεν το οικείον Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.
2. Αρμόδια συμβούλια δια τα θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως του διδακτικού προσωπικού των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων σχολείων, είναι τα εκάστοτε αντίστοιχα δια τους ομοιοβάθμους των δημοσίου εκπαιδευτικούς.
3. Η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων σχολείων, καθορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμην του κατά περίπτωσιν αρμοδίου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδεύσεως και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
4. Πέραν των υπηρετούντων εκπαιδευτικών εις τας εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου θέσεις, δύναται προς κάλυψιν των αναγκών του σχολείου να υπηρετούν εις τα ισότιμα σχολεία και έτεροι εκπαιδευτικοί έχοντες τα ανάλογα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί ούτοι δεν υπάγονται εις το συνταξιοδοτικόν καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, τα δε θέματα των ρυθμίζονται κατά τας διατάξεις περί ιδιωτικών εκπαιδευτικών.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' : ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

Υπηρεσιακά, Πειθαρχικά και Γνωμοδοτικά Συμβούλια
Αρθρον 38

1. Τα υπό του Π.Δ. 15/1977 "περί συστάσεως και συνθέσεως Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Προσωπικού της Γενικής Εκπαιδεύσεως" (ΦΕΚ 9/14.1.77 τεύχος Α') προβλεπόμενα Συμβούλια ασκούν τας, εις τας επομένας παραγράφους του παρόντος άρθρου αρμοδιότητας και επί θεμάτων της ιδιωτικής δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως.
2. Τα Περιφειακά Υπηρεσιακά Σμβούλια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) έχουν τας ακολούθους αρμοδιότητας.
α. Υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου δι' άπαντα τα θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως και πειθαρχικού δικαίου των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ως και των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαιδεύσεως της παρ.3 του άρθρ. 37 του παρόντος.
β. Υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου δι' άπαντα τα θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως και πειθαρχικού δικαίου του τακτικού διδακτικού προσωπικού των ανεγνωρισμένων ως ισοτίμων προς τα δημόσια νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, εξαιρέσει των προαγωγών.
γ. Πειθαρχικού συμβουλίου επί των ιδιοκτητών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
δ. Πειθαρχικού συμβουλίου εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
ε. Γνωμοδοτικού συμβουλίου επί θεμάτων των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
3. Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Μέσης Εκπαιδεύσεως (Π.Υ.Σ.Μ.Ε.) έχουν τας, εις την προηγουμένην πάράγραφον του παρόντος άρθρου, οριζομένας αρμοδιότητας επί θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως και πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων και των ισοτίμων προς τα δημόσια γυμνασίων και λυκείων, πειθαρχικού συμβουλίου επί των ιδιοκτητών των ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων, πειθαρχικού συμβουλίου εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών των ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων και γνωμοδοτικού συμβουλίου επί θεμάτων των ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων.
4. Τα ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) έχουν αρμοδιότητα εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
5. Τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Μέσης Εκπαιδεύσεως (Α.Π.Υ.Σ.Μ.Ε.) έχουν αρμοδιότητα εκδικάσεως εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
6. Το Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) έχει αρμοδιότητα υπηρεσιακού συμβουλίου επί των προαγωγών του τακτικού διδακτικού προσωπικού των ανεγνωρισμένων ως ισοτίμων προς τα δημόσια νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
7. Το Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Μέσης Εκπαιδεύσεως (Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) έχει αρμοδιότητα υπηρεσιακού συμβουλίου επί των προαγωγών του τακτικού διδιακτικού προσωπικού των ανεγνωρισμένων ως ισοτίμων προς τα δημόσια γυμνασίων και λυκείων.
8. Η υπό της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Π.Δ. 15/1977 προβλεπομένη αρμοδιότητα του Ανωτέρου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαιδεύσεως (Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) επί θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως του διδακτικού προσωπικού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καταργείται.
9. Εις ας περιπτώσεις εξατάζονται υπό των Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Π.Υ.Σ.Μ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε και Α.Π.Υ.Σ.Μ.Ε. θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως και πειθαρχικού δικαίου των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως μετέχουν τούτων αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, υπ' αυτής οριζόμενοι.
10. Ωσαύτως εις ας περιπτώσεις ασκούνται υπό των εν προηγουμένη παραγράφω συμβουλίων αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου επί των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων και γνωμοδοτικού συμβουλίου επί θεμάτων των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν των Συμβουλίων τούτων αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιετών μελών εκπρόσωποι τοθ οικείου Συνδέσμου ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων και προκειμένης της περιπτώσεως εδρευόντων πλειόνων συνδέσμων εις τον αυτόν τόπον, υπό του έχοντος τα πλείονα μέλη.Επιτροπή Επετηρίδος
Αρθρον 39

1. Συνιστάται παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τριμελής επιτροπή επετηρίδος Ιδιωτικών εκπαιδευτικών γενικής εκπαιδεύσεως, αρμοδία δια τον έλεγχον των διαβιβαζομένων εις αυτήν δικαιολογητικών και την γνωμοδότησιν δια την εγγραφήν εις την επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
2. Η Επιτροπή αύτη συγκροτείται σι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας κ“ι Θρησκευμάτων και απότελείται εκ των κάτωθι:
α) Εξ ενός Επόπτου Εκπαιδεύσεως ή Γενικού Επιθεωρητού ή Επιθεωρητού.
β) εκ του Διευθυντού της Διευθύνσεως Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως,
γ) εξ ενός υπαλλήλου της Διευθύνσεως Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως επί βαθμώ 5ω ή 4ω

(Η Επιτροπή της άνω παραγράφου καταργήθηκε από το άρθρ. 12 της ΣΤ 5/5/1982 (ΦΕΚ Β' 213) Απ. Υπ. Προεδρίας και Παιδείας).

3. Αι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εις την Υπηρεσίαν, ήτις βάσει αυτών καταχωρεί τους έχοντας τα προσόντα διδασκαλίας εις την προς τούτο τηρουμένην επετηρίδα.Επιτροπαί καταλληλότητος διδακτηρίων
Αρθρον 40

1. Παρ' εκάστη Γενική Επιθεωρήσει Μέσης Εκπαιδεύσεως και παρ' εκάστη επιθεωρήσι Α' Δημοτικής Εκπαιδεύεως συνιστάται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου τριμελής Επιτροπή έχουσα ως αρμοδιότητα την γνωμοδότησιν περί της καταλληλότητος των υπό των ιδιωτικών σχολείων και οικοτροφείων χρησιμοποιουμένων κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Η Επιτροπή αύτη αποτελείται εκ των κάτωθι:
α) Εκ του Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως ή του Επιθεωρητού Α' Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κατά περίπτωσιν
β) Εξ ενός Σχολιάτρου
γ) Εκ του Προϊσταμένου του Πολεοδομικού Γραφείου του Νομού ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΑΙ

Είδη παραβάσεων
Αρθρον 41

1. Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις των κειμένων διατάξεων περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών και διδακτικού προσωπικού τούτων εκάστου εις τον τομέα αρμοδιότητός του, αποτελεί πειθαρχικόν αδίκημα, τιμωρούμενον δια των εν τω επομένω άρθρω προβλεπομένων ποινών.
2. Μεταξύ των παραβάσεων καταλέγονται ιδία:
α. Λειτουργία ιδιωτικού σχολείου ή οικοτροφείου άνευ αδείας.
β. Μη παράδοσις αρχείου
γ. Παράβασις διατάξεων μισθοδοσίας
δ. Μη συμπλήρωσις κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού και Διευθυντού
ε. Εκπρόθεσμος πρόσληψις προσωπικού ή εκπρόθεσμος διορισμός Διευθυντού.
ς. Απόλυσις προσωπικού κατά παράβασιν των κειμένων διατάξεων.
ζ. Παράνομος έκδοσις τίτλου σπουδών
η. Παράβασις εκπαιδευτικών διατάξεων υπό του διδακτικού προσωπικού και των διευθυντών.
θ. Παρεμπόδισις ασκήσεως ελέγχου υπό της εποπτευούσης αρχής
ι. Αδικαιολόγητος απουσία ή μη κανονική τήρησις του ωραρίου εργασίας υπό των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των σχολείων.
ια. Περέκκλισις εκ του προγρματος διδασκαλίας άνευ αδείας.
ιβ. Παράβασις διατάξεων χρήσεως προσωνυμίας διαφημίσεων και γνωστοποιήσεων.
ιγ. Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού μη έχοντος τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα.
ιδ. Παράβασις στεγαστικών προϋποθέσεων.
ιε. Απασχόλησις διδακτικού προσωπικού άνευ νομίμου διορισμού.
ις. Παράβασις διατάξεων περί διδάκτρων
ιζ. Μη τήρησις των εκπαιδευτικών βιβλίων
ιη. Υπέρβασις επιτρεπομένου ορίου μαθητών κατά τμήμα
ιθ. Πώλησις βιβλίων και γραφικής ύλης εις τους μαθητάς.
κ. Χορήγησις τίτλου σπουδών ή άλλων πιστοποιητικών υπό μη νομίμων λειτουργούντων σχολείων.
κα. Κατ' ιδίαν διδασκαλία υπό των εκπαιδευτικών εις τους μαθητάς του σχολείου των.
κβ. Παράβασις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 26 του παρόντος.Επιβαλλόμεναι ποιναί
Αρθρον 42

1. Πειθαρχικαί κυρώσεις:

Α) Δια τους ιδιοκτήτας των σχολείων:
α) 'Εγγραφος επιπληξις
β) "Πρόστιμο μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών" (Η περιπτ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 άρθρ. 16 Νομ. 2327/1995, ΦΕΚ Α' 156).
γ) Προσωρινή δι' εν έτος άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.
δ) Οριστική άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου.
Β) Δια το διδακτικόν προσωπικόν:
α) Εγγραφος επίπληξις
β) Πρόστιμον μέχρι αποδοχών 3 μηνών
γ) Προσωρινή στέρησις δι' εν έτος του δικαιώματος του διδάσκειν εις δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.
δ) προσωρινή στέρησις δι' εν έτος του δικαιώματος διευθύνσεως ιδιωτικού σχολείου.
ε) Οριστική στέρησις του δικαιώματος διευθύνεις Ιδιωτικόν σχολείον.
ς) Διακοπή του προς προαγωγήν δικαιώματος από 1-5 ετών.
ζ) Υποβιβασμός
η) Απόλυσις

2. Ποινικαί κυρώσεις:

α) Οι ιδρύοντες ή διατηρούντες ιδιωτικόν σχολείον ή οικοτροφείον άνευ αδείας τιμωρούνται πλην της ποινής του προστίμου και δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών.
β) Οι μη παραδίδοντες το αρχείον εις την αρμοδίαν Επιθεώρησιν εντός 20ημέρου από της κοινοιποιήσεως της αποφάσεως περί άρσεως της αδείας ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας διακοής λειτουργίας του σχολείου, τιμωρούνται πλην της ποινής του προστίμου και δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός.
γ) Οι χρησιμοποιούντες μη εγκεκριμένας επωνυμίας ιδιοκτήται ιδιωτικών σχολείων, τιωρούνται πλην της ποινής του προστίμου και δια φυλακίσεως από δέκα ημερών μέχρις ενός μηνός.
δ) Οι διδάσκοντες εις ιδιωτικά σχολεία χωρίς να έχουν τον απαιτούμενον δια την διδασκαλίαν τίτλον σπουδών, τιμωρούνται δια φυλακίσεως ενός μέχρι τριών μηνών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και εις τον ιδιοκτήτην εις το σχολείον του οποίου εγένετο η διδασκαλία.
ε) Οι χορηγούντες τίτλον σπουδών παρανόμως τιμωρούνται και δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
3. Επί παρατάσεων τελεσθεισών υπό νομικών προσώπων ευθύνονται οι νομίμως εκπροσωπούντες ταύτα.
4. Τα εν παρ. 2 του παρόντος αδικήματα διώκονται τη εγκλήσει του οικείου Επιθεωρητού.
5. Διοικητικαί κυρώσεις Ανεξαρτήτως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων ποινών, η άνευ λειτουργία σχολείου συνεπάγεται την άμεσον διακοπήν της λειτουργίας αυτού, πραγματοποιουμένην υπό της κατά τόπον αστυνομικής αρχής, κατόπιν εγγράφου της οικείας Επιθεωρήσεως ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αι παρανόμως χρησιμοποιούμεναι επιγραφαί αφαιρούνται αμέσως, μερίμνη της αρμοδίας κατά τόπον αστυνομικής αρχής, κατόπιν εγγράφου της οικείας Επιθεωρήσεως.
6. Τα υπό στοιχ. κα και κβ της πα. 2 του άρθρ. 41 του παρόντος πειθαρχικά αδικήματα επισύρουν την ποινήν της απολύσεως.

Αρμοδιότης επιβολής ποινών
Αρθρον 43

Αι υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπόμεναι ποιναί επιβάλλονται υπό τας κάτωθι διακρίσεις:
α) Υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου τούτου, αι ποιναί του προστίμου μέχρι των 100.000 δραχμών ή των αποδοχών μέχρις ενός μηνός.
β) Υπό του Επόπτου Εκπαιδεύσεως αι ποιναί προστίμου μέχρι 50.000 δραχμών ή των αποδοχών ενός μηνός.
γ) Υπό του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. ή του Επιθεωρητού Δ.Ε. αι ποιναί προστίμου μέχρις 20.000 δραχμών ή του 1/3 των αποδοχών ενός μηνός.
δ) Υπό του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου πάσαι αι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμεναι πειθαρχικαί ποιναί.Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων
Αρθρον 44

1. Αι πειθαρχικαί αποφάσεις περί επιβολής των κατά το προηγούμενον άρθρον ποινών, πλην των εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέως, υποκεινται εις ένστασιν ως ακολούθως:
α) Των Εποπτων Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως και Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ενώπιον των αντιστοίχων ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Η ένστασις υποβάλλεται εντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως των πειοθαρχικών αποφάσεων, επιδιδομένη εις τον επιβάλλοντα την ποινήν πειθαρχικώς προϊστάμενον ή τον γραμματέα του επιβαλόντως την ποινήν Πειθαρχικού Συμβουλίου.Εφαρμογή πειθαρχικών διατάξεων δημοσίων Εκπαιδευτικών
Αρθρον 45

Δια τα θέματα πειθαρχικού δικαίου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών τα μη ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων Εκπαιδευτικών.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τέλη
Αρθρον 46

1. Δια την ίδρυσιν, λειτουργίαν και μεταφοράν Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, δια την υποβολήν ενστάσεων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων πειθαρχικών κυρώσεων, δια την εγγραφήν εις την επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ως και δια την φοίτησιν και τας εξετάσεις των μαθητών εις τα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών υπ' αυτών, καταβάλλονται παράβολα εξέταστρα και εκπαιδευτικά τέλη, τα οποία καθορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2. Εκ των ανωτέρω τα μεν αναφερόμενα εις τους τίτλους σπουδών επικολλώνται ως ένσημα επί των τίτλων, άπαντα δε τα λοιπά κατατίθενται εις το Δημόσιον Ταμείον ως έσοδον υπέρ του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως".

(Τα ένσημα για το Δημόσιο του άνω άρθρου καταργήθηκαν από την παρ. 37 άρθρ. 29 Νομ. 1473.1984 (ΦΕΚ Α' 127)).

(Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρ. 33 Νομ. 2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18),το ανωτέρω παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασμό ιδιωτικής γενικής εκπαιδεύσεως, ορίζεται από την έναρξη του σχολ. έτους 1991 - 1992 σε 1% των ετησίων διδάκτρων που καταβάλλονται σε κάθε σχολείο. Τοαυτό ισχύει και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η δε διάθεση και διαχείριση των πόρων του άνω λογαριασμού ρυθμίζονται με απόφαση Υπ. Παιδείας).

(Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρ. 16 Νομ. 2327/1995, ΦΕΚ Α' 156, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρ. 33 παρ.3 του Νομ. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α') παραβόλου για τη φοίτηση μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στους ιδιοκτήτες των σχολείων και σχολικών μονάδων της προηγουμένης περίπτωσης που παραλείπυν να εισπράξουν και να καταθέσουν το παράβολο φοίτησης, μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείο εκπαίδευσης, ύψους μέχρι του διπλασίου του οφειλομένου χρηματικού ποσού).Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως
Αρθρον 47

1. Συνιστάται ειδικός λογαριασμός υπό τον τίτλον "Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως" εις τον οποίον περιέρχονται άπαντα τα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα υπέρ τούτου ποσά, δυνάμενος να επιχορηγήται και εκ του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Ο εν τη προηγουμένη παραγράφω ειδικός λογαριασμός τηρείται παρά τη Τραπέζη της Ελλαδος
3. Τα του τρόπου διαχειρίσεως και τα των πληρωμών εις βάρος του Λογαριασμού τούτου, ρυθμίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι σκοποί δια τους οποίους διατίθενται τα έσοδα του Λογαριασμού τούτου, εν οις και η χορήγησις εκπαιδευτικής αδείας μετ' αποδοχών εις ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δια μετεκπαίδευσιν εις την ημεδαπήν ή αλλοδαπήν.
4. 'Απασαι αι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμεναι δαπάναι διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων, και αι αποζημιώσεις δια συμμετοχήν εις Συμβούλια και Επιτροπάς, καταβάλλονται εις βάρος των εσόδων του αυτού Λογαριασμού.
5. Η πηρωμή των διαφόρων δαπανών εις βάρος του "Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως", γίνεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρ. 7 Νομ. 2043/1992 (ΦΕΚ Α' 79), οι διατάξεις των άνω άρθρ. 46 και 47 έχουν εφαρμογή και στα Ιδιωτικά σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).Οικονομική ενίσχυσις Σχολείων
Αρθρον 48

1. Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ανηκόντων εις νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, δύναται να εγγράφωνται σχετικαί πιστώσεις εις τον τακτικόν προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Το ύψος της προς έκαστον των σχολείων τούτων επιχορηγήσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Η ανωτέρω επιχορήγησις περιέρχεται ως έσοδον εις τα οικεία Σχολικά Ταμεία ή Διοικούσας Επιτροπάς και διατίθεται υπ' αυτών κατά τας περί τούτων ισχύουσας διατάξεις.Δωρεάν χορήγησις σχολικών βιβλίων
Αρθρον 49

Επιτρέπεται η, εις τους μαθητάς ισιωτικών νυχτερινών σχολείων Μ.Ε. δωρεάν χορήγησις σχολικών βιβλίων, κατά τα ισχύοντα εκάστοτε περί δωρεάν χορηγήσεως των βιβλίων τουτων εις τους μαθητάς των δημοσίων σχολείων.Απαγόρευσις πωλήσεως βιβλίων και γραφικής ύλης
Αρθρον 50

Απαγορεύεται υπό των ιδιωτικών σχολείων και των εν αυτοίς διδασκόντων η καθ' οιονδήποτε τρόπον πώλησις προς τους μαθητάς, βιβλίων και γραφικής ύλης.Μεταφορά μαθητών
Αρθρον 51

Αι ισχύουσαι εκάστοτε ατέλειαι δια μεταφοράν των μαθητών δημοσίων σχολείων δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ισχύουν και δια τους μαθητάς των εσπερινών ιδιωτικών σχολείων.Ταμείον Επικουρικής Ασφαλίσεως
Αρθρον 52

1. Συνιστάται νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπό τον τίτλον Ταμείον Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως", εδρεύον εις Αθήνας και τελούν υπό την εποπτείαν του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγησις επικουρικής συντάξεως εν περιπτώσει αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και γήρατος εις τα κατά την επομένην παράγραφον ασφαλιζόμενα πρόσωπα ως και εις μέλη της οικογενείας αυτών εν περιπτώσει θανάτου του προστάτου των, ησφαλισμένου ή συνταξιούχου.
3. "Εις την ασφάλισιν του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικώς οι παρέχοντες εξηρτημένην εργασίαν απ' αμοιή κατά κυρίαν απασχόλησιν εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής γενικής εκπαιδεύσεως, εφ' οσον υπάγονται δια την εργασίαν των ταύτην εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως, οι ασκούντες διδακτικά καθήκοντα ιδιοκτήται ιδιωτικών Σχολείων, ως και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εις το Δημόσιον με σύμβασιν ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι προσληφθτες και προσλαμβανόμενοι βάσει του άρθρ. 30 του παρόντος νόμου".
Η παρ. 3 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 57 Νομ. 1140/17- 20 Μαρτ. 1981 (ΦΕΚ Α' 68).
4. Πάσα αμφισβήτησις, περί της υπαγωγής ή μη εις την ασφάλισιν του Ταμείου προσώπου τινός, λύεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
5. Πόροι του Ταμείου είναι μηνιαία εισφορά των ησφαλισμένων και των εργοδοτών, ς και πάσα πρόσοδος εκ της περιουσίας του Ταμείου ή εκ χαριστικής ή ετέρας αιτίας.
6. Το Ταμείον διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτουμένου επί τριετεί θητεία δι' αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Του Συμβουλίου μετέχει, ως Κυβερνητικός Επίτροπος άνευ ψήφου, ανώτερος υπάλληλος του υπουργείου Κοινωνικών πηρεσιών.
7. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται:
α) Η σύνθεσις του διοικητικού Συμβουλίου,τα της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων αυτού, τα των καθηκόντων του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως, τα των αρμοδιοτήτων του Κυβερνητικού Επιτρόπου και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εύρυθμον λειτουργίαν του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η διάρθωσις των υπηρεσιών του Ταμείου, αι αρμοδιότητες αυτών, αι θεσεις και η ιδιότης Προϊσταμένων, ως και τα της αναπληρώσεως αυτών.
γ) Αι οργανικαί θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατά κλάδους και βαθμούς, μη δυνάμεναι να υπερβούν εν συνόλω τας πέντε.
δ) Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού εις τους εισαγωγικούς βαθμούς.
8. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνωικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καθορίζονται:Ο χρόνος ενάρξεως της λειτουργίας του Ταμείου, τα της εκπροσωπήσεως αυτού, αι δαπάναι εν γένει λειτουργίας του, το ποσόν των εισφορών ησφαλισμένων και εργοδότου, ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως αυτών, η προέλευσις και ο τρόπος διαχειρίσεως και διαθέσεως των πόρων και της εξασφαλίσεως εν γένει των κεφαλαίων του Ταμείου, αι προϋποθέσεις τας οποίας δέον να πληρούν τα υπαγόμενα εις την ασφαλισιν πρόσωπα δια να τύχουν παροχών, το ύψος τούτων, ο κύκλος των προστατευομένων υπό του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου προσώπων, ο τρόπος της αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας των ησφαλισμένων και της καταβολής των δια την αναγνώρισιν ταύτης ποσών, καθώς και πάσα άλλη λεπτομέρεια αναγκαία δια την εκπλήρωσιν του σκοπού του Ταμείου, μη αναφερομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του άρθρ. 5 του Νομ. 38/1975 "περί ρυθμίσεως εξοφλήσεως οφειλών εκ καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και πολιτικής, αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων Νόμων επί ετέρων θεμάτων του Υπουργείου τούτου" , και εις συναφή προς ταύτα.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμβασις υπηρετούντος προσωπικού
Αρθρον 53

1. Κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, οι υπηρετούντες επί εξαετίαν τουλάχιστον εις το αυτό ιδιωτικόν Σχολείον ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λογίζονται συμπληρώσαντες εξαετή υπηρεσίαν επί συμβάσει εργασίας ωρισμένου χρόνου. Εις τους εκ τούτων απολυομένους καταβάλλεται αποζημίωσις ίση προς αποδοχάς εξ μηνών, φυλαττομένης της ισχύους των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρ. 30 του παρόντος. Η σύμβασις της εργασίας των συνεχιζόντων την υπηρεσίαν των μετατρέπεται εις αορίστου χρόνου τοιαύτην, προσμετρουμένου κατά πάσαν περίπτωσιν καταβολής αποζημιώσεως χρόνου υπηρεσίας εξ ετών εκ της μέχρις ενάρξεως της ισχύος του παρότνος υπηρεσίας των εις το αυτό σχολείον.
2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες και μη συμπληρώσαντες εξαετή υπηρεσίαν εις το αυτό Ιδιωτικόν Σχολείον Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί παραμένουν μέχρι συμπληρώσεως εξαετούς υπηρεσίας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ. 30 του παρόντος.Αποδοχαί υπηρετούντος προσωπικού
Αρθρον 54

Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου υπηρετούντες εις ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί και κατέχοντες βαθμόν ανώτερον του υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος νομου προβλεπομένου ανωτάτου βαθμού, εις ον δύνανται να προάγωνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, διατηρούν τον βαθμόν τούτον και λαμβάνουν τας αντιστοίχους προς αυτόν αποδοχάς.Απολύσεις εκπαιδευτικών
Αρθρον 55

Κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους 1977-78 δεν επιτρέπεται απόλυσις ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρετούντων εις το αυτό σχολείον επί σχέσει ωρισμένου ή αορίστου χρόνου εις αριθμόν υπερβαίνοντα τους δύο δια σχολεία, εις τα οποία υπηρετούν μέχρις είκοσι εκπαιδευτικοί και εις ποσοστόν 10% δια τους πλέον των είκοσι υπηρετούντας. Προκειμένου περί ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρετούντων εις σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης το ποσοστόν τούτο υπολογίζεται επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας .
Αι πέραν του ποσοστού τούτου γενόμεναι απολύσεις θεωρούνται άκυροι.Κατάργησις Φροντιστηρίων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
Αρθρον 56

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κατργούνται τα φροντιστήρια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, αιρομένων αυτοδικαίως των χορηγηθεισών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αυτώνΛοιπαί μεταβατικαί διατάξεις
Αρθρον 57

1. Αι διατάξεις των άρθ. 6 και 8 του παρόντος, δεν εφαρμόζονται δια τα προ της ενάρξεως της ισχύος αυτού ιδρυθέντα και λειτουργούντα ιδιωτικά σχολεία.
2. Επωνυμίαι και προσωνυμίαι ιδιωτικών σχολείων, εγκακριμέναι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος και αντιβαίνουσαι προς το άρθρο 10 αυτού, τροποποιούνται κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών υποβαλλομένης εντός 3 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του, ανακαλούμεναιο άλλως δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Μέχρις ενάρξεως λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως οι κατά την παρ. 10 του άρθρου 30 του παρόντος πόροι αυτού παρακατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδιδόμενοι εις τούτο, άνευ ετέρας διαδικασίας, άμα τη λειτουργία του.
4. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος νόμου η υπό της δευτέρας περιόδου της παρ. 4 του άρθρ. 30 αυτού προβλεπομένη ανακοίνωσις της προτάσεως του ιδιοκτήτου και οι κατά το άρθρο 55 απολύσεις γίνονται εντός 15 ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
5. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος και επί τέσσαρα έτη από της ενάρξεως της ισχύος αυτού, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτηρος δύναται να ιδρύουν πλείονα των δύο ιδιωτικά σχολεία εξ εκάστης βαθμίδος.Εκδοσις διαταγμάτων και αποφάσεων
Αρθρον 58

Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων Π.Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων, πραγματοποιουμένης εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος, τα αντίστοιχα θέματα εξακολουθούν διεπόμενα υπό των περί τούτων κειμένων διατάξεων.Κατάργησις διατάξεων
Αρθρον 59

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται πάσα διάταξις, γενική ή ειδική αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος ή αναφερομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπ;αυτού.Εναρξις ισχύος
Αρθρον 60

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Σεπτ. 1977.

-Ν. 682/1977 (ΦΕΚ Α' 244): Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων-
 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών