www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Αρθρα 12-τέλος)

νόμος 2817/2000

ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

 

Νομοθεσία
σχετική με ΕΕΕΕΚ

Περισσότερα:

Ν.1566/85, Αρθρα 32-36, Ειδική Αγωγή
Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α'78/14.03.2000,. "Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις"
(Αρθρα:  
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18)
Νόμος 3699-2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΝΟΜΟΣ 3577/2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2643 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.

N3194-2003

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 4/10/2004, Οδηγίες ΙΚΑ

ΦΕΚ 765-19-6-2002 Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος ΕΕΕΕΚ

ΦΕΚ 1319 10 /10/ 2002 Ένταξη - φοίτηση - αποφοίτηση από Σχολεία ΣΜΕΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ 39 5/3/2001 Διορισμοί

ΦΕΚ 1503 8/10/2001 Οργάνωση ΚΔΑΥ

Λήξη διδακτικού έτους Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   -   ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ΦΕΚ 94 22-5-97 Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιπλέον πηγή: ΕΕΕΕΚ Κατερίνης-
(Εξαίρετος ιστότοπος!!! Επισκεφθείτε τον!)

www.fa3.gr
Ιστοσελίδα Αθ. Διονυσόπουλου, Σχολ Συμβούλου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18


Αρθρο 12
Διοικητική υπηρεσία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1. Η παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα Τμήματα: αα) Διοικητικών Υποθέσεων και

Οικονομικών Υποθέσεων

Τo Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων αποτελείται από τα Γραφεία:

Προσωπικού, αρμόδιο για τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του κύριου προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Γραμματείας, αρμόδιο για τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών της Ολομέλειας, του Συντονιστικού Συμβουλίου και των τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων, αρμόδιο για θέματα συντονισμού και εκπροσώπησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο εσωτερικό και εξωτερικό, την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, τις απαντήσεις στη Βουλή των Ελλήνων, τη συνεργασία με φορείς και την επικοινωνία με τους πολίτες, και

Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, αρμόδιο για τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης, δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διεκπεραίωσης των εγγράφων και οδηγιών, τήρησης του Αρχείου, στέγασης των υπηρεσιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τήρησης των βιβλίων Αποθήκης.

Τo Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποτελείται από τα Γραφεία:

Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, αρμόδιο για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τις σχετικές προμήθειες και την εν γένει μισθοδοσία και λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις.

Ειδικού Λογαριασμού του Π.Ι., αρμόδιο για τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Π.Ι.. τη σύναψη συμβάσεων, την κατάρτιση προκηρύξεων, το συντονισμό και την παρακολούθηση των εν γένει προγραμμάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Π.Ι..

Ειδικότερα, το Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι αρμόδιο για: αα) τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων και τη διαδικασία προμήθειας υλικών ή μέσων που πραγματοποιούνται και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

τον έλεγχο παρακολούθησης των δικαιολογητικών, παραστατικών στοιχείων, τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού και

τις κάθε φύσης πληρωμές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γενικά τις πληρωμές που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου. Διεκπεραίωσης και Αρχείου δύναται να προΐσταται και υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ2 Δακτυλογράφων. Στο Γραφεία δύναται να προΐστανται και υπάλληλοι κλάδου ΤΕ1 και ΔΕ1 Διοικητικού. Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία δύναται να προΐστανται δημόσιοι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία που αποσπώνται στο Π.Ι..

Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία οι προϊστάμενοι τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του υπαλληλικού Κώδικα. Στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης τοποθετούνται υπάλληλοι της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης δύναται να αποσπώνται δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 26 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: "15. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του Ειδικού Λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι.. Οι γραμματείς της Ολομέλειας, του Συντονιστικού Συμβουλίου, των Τμημάτων και των Τομέων ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι. από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι. διοικητικός υπάλληλος ή δημόσιος εκπαιδευτικός που διατίθεται ή αποσπάται στο Π.Ι. για το σκοπό αυτόν."


Αρθρο 13
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.

α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 20 του ν. 1268/ 1982 Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Δ.Τ.Π.) μετονομάζεται σε Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους".

Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στα Τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές ή σε λοιπές λειτουργικές μονάδες του Τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα."

Η παρ.3 του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στη Σχολή ή συνολικά στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στη Σύγκλητο."

Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "4. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται οπό τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης."

Οι θέσεις Ε. Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), της τεχνολογικής εκπαίδευσης [ΓΕ) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Ο τρόπος και η διαδικασία της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Δ.Τ.Π., νοείται στο εξής το Ε.Τ.Ε.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ε.Τ.Ε.Π. ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ε.Δ.Τ.Π.. Όπου γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, νοούνται στο εξής οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντιστοίχως.

α) Τo προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του ν. 1268/1982 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) μετονομάζεται σε Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύo κλάδους ως εξής:

Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο I), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη Θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκόμενης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.

Τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο II), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχείο (iii) του ν. 1268/1982."

Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Οι θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανήκουν οργανικά στα Τμήματα, στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα. Οι θέσεις που ανήκουν στα Τμήματα κατανέμονται στους Τομείς."

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν."

Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: "4. α) Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.

β) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί ειδικό διδακτικό έργο, απαιτείται: (i) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο και (ii) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
γ) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο, για το οποίο προορίζεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο." στ) Η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ζ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Ε.Π., νοείται στο εξής το Ε.Ε.ΔΙ.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ε.Ε.ΔΙ.Π. ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ε.Ε.Π..

α) Η παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Τμημάτων και των Σχολών, καθώς επίσης και της Γραμματείας της Συγκλήτου προΐστανται του προσωπικού των Γραμματειών τους και είναι υπεύθυνοι αντίστοιχα έναντι του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη του Ιδρύματος για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης Γραμματείας. Στις αρμοδιότητές τους ανήκει μεταξύ άλλων και η ενημέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει. Αμεσοι διοικητικοί προϊστάμενοι των ανωτέρω είναι οι προβλεπόμενοι κατά τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος."

Στο άρθρο 22 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: "5. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η υποστήριξη αυτή τοποθετείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, είναι δε δυνατόν να κατανέμεται σε υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Γραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Του ανωτέρω προσωπικού προΐσταται διοικητικά ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος. Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο έναντι του αντίστοιχου Διευθυντή Τομέα ή Εργαστηρίου ή Κλινικής κ.λπ. για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του χώρου ευθύνης του. Εφόσον για την υποστήριξη των ανωτέρω λειτουργικών μονάδων του Τμήματος απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατόν η σχετική διαδικασία πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού να πραγματοποιείται και εκτός διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π..".

α) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ανωτέρω έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ζητήσουν τη μετάταξή τους είτε σε οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού, στις οποίες μετατρέπονται αυτοδίκαια οι κατεχόμενες από αυτούς θέσεις Ε.Δ.Τ.Π., είτε σε λοιπές Υπηρεσίες εκτός Α.Ε.Ι., αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω δεν ζητήσουν μετάταξη, αλλά παραμείνουν σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν να ζητήσουν τη μετακίνησή τους σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο είναι συναφές με τους τίτλους σπουδών τους. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης. Εάν η γνώμη του Τμήματος προέλευσης δεν συμφωνεί με τη γνώμη του Τμήματος υποδοχής, τότε για την έκδοση της πράξης του Πρύτανη απαιτείται και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. με ειδικά προσόντα, τα οποία επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο, έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους, σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II. Η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος συνίσταται στην πιστοποίηση της διεξαγωγής εργαστηριακού διδακτικού έργου και διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Τομέα. Όσοι από τους ανωτέρω δεν ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ενταχθούν με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II.

Οι αναφερόμενες στα προηγούμενο εδάφια β' και γ' της παρούσας παραγράφου αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στο εδάφιο στ. της παρ. 1 και στο εδάφιο στ. της παρ. 2του παρόντος άρθρου.

Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη E.E.Π. και Ε.Δ.Τ.Π.. τα οποία εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξή τους μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενο προεδρικά διατάγματα για κάθε κατηγορία προσωπικού.

Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., το οποίο εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν να ζητήσουν να μετακινηθούν από τη μία κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο του Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στον άλλο, εφόσον αποκτήσουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για κατάληψη θέσης της αντίστοιχης κατηγορίας. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογο με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποίο υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

Το επιστημονικό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. σε μόνιμες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, βάσει του ν. 1476/1984, της υπουργικής απόφασης 24/11440/31.12.1986 που κυρώθηκε με το ν. 1735/ 1987 και του άρθρου 91 του ν. 1943/1991, του ν. 2190/1994, του ν. 2266/1994 και του ν. 2738/1999, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει: (i) την παραμονή σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ή (ii) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ή (ii) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Για το ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζονται κατ' αναλογία το προβλεπόμενα στο εδάφιο ε' της παρούσας παραγράφου. Για όσους από τους ανωτέρω επιλέξουν τις περιπτώσεις (ii) ή (iii) , η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι. Στις περιπτώσεις αυτές η γνώμη του αρμόδιου οργάνου συνίσταται στην πιστοποίηση του επιτελούμενου οπό τους ανωτέρω έργου. η) Για την τοποθέτηση σε Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές και λοιπές λειτουργικές μονάδες των Τμημάτων του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3' εδ. β' του παρόντος άρθρου, απαιτείται επιπροσθέτως και αίτηση των ενδιαφερομένων.

α) Οι υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κενές οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. μετατρέπονται αυτοδίκαιο σε κενές οργανικές θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αντιστοίχως. Η υπ. αριθ. 217/ 22.9.1999 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ. αριθ. 55/1998 ΠΥΣ (άρθρο 1 παρ. 51 του ν. 2412/1996) για έγκριση πλήρωσης 42 κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και 96 κενών οργανικών θέσεων Ε.Δ.Τ.Π. ισχύει για την έγκριση πλήρωσης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντιστοίχως.

Η προκήρυξη και η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 509/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των Α.Ε.Ι..

Η προκήρυξη και η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την παροχή ειδικού εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο εδάφιο β' της πορ. 2 του παρόντος άρθρου.

α) Το εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: "α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Γ.Σ. Τμήματος) απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του E.T.E.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα. Η καθεμία οπό τις εν λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα. Στα τμήματα Ξένων Γλωσσών οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π. ανέρχονται σε ποσοστό 10%, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας."

β) Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα μετέχουν, πέραν των μελών που προβλέπονται κατά το εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

Αρθρο 14
Λοιπές διατάξεις

1. Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διώκονται για πράξεις που ετέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με απόφαση του Προέδρου Ν.Σ.Κ. ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις της Ακαδημίας Αθηνών, απασχολούνται στην επιστημονική έρευνα και έχουν διδακτορικό δίπλωμα, μπορούν να ενταχθούν, μετά από κρίση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 7 εδάφιο α' του ν. 1894/1990, σε κενή θέση ερευνητικού προσωπικού συναφή με την επιστημονική στην Ακαδημία απασχόλησή τους, βαθμίδας ανάλογης με τα προσόντα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, χωρίς περιορισμό ορίου ηλικίας. Όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή κρίνονται για ένταξη αμέσως μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, εφόσον η λήψη του διδακτορικού διπλώματος λάβει χώρα εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης, η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε συνιστώμενη με τη σχετική πράξη προσωποπαγή θέση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται τα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού.
3. Η θητεία των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους λήξης της.
4. Το στοιχείο η' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/ 1997 αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής: "η) να αμείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα".

α) Οι κενές οργανικές θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., όπως μετονομάζονται με το άρθρο 13 του παρόντος, ανήκουν στο οικείο Α.Ε.Ι. και μεταφέρονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Πρύτανη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Πρύτανη εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από πρόταση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Οι κενές οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ανήκουν στο οικείο Τ.Ε.Ι. και μεταφέρονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Προέδρου δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Προέδρου εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από πρόταση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

α) Για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών οπό το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική πίστωση, από την οποία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιχορηγούνται τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., οι φοιτητικές ή σπουδαστικές λέσχες τους, καθώς και η λέσχη της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..

Κριτήρια κατανομής της πίστωσης είναι ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, η έδρα του Ιδρύματος ή Σχολής ή Τμήματος, η λειτουργία ή μη λέσχης στο ίδρυμα και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κάθε Ίδρυμα ή στη Σχολή ή Τμήμα.

Με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Α.Ε.Ι. ή του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. μετά από εισήγηση της Εφορίας της Λέσχης, εφόσον υπάρχει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και οι όροι οικονομικής συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών στη σίτιση.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεκτιμώνται ιδίως η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του σιτιζομένου και η εντοπιότητά του.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

α) Τέκνα παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ., τα οποία έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή, είναι φοιτητές ισότιμων και ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και μετοίκησαν στην Ελλάδα, μπορούν να μετεγγράφονται στα οικεία Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, χωρίς εξετάσεις, εφόσον έχουν εγγραφεί σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πριν μετοικήσουν στην Ελλάδα και έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων τουλάχιστον του πρώτου έτους σπουδών του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του Ατομικού Προγράμματος Σπουδών του φοιτητή στο Α.Ε.Ι. προέλευσης.

Η περαιτέρω μετεγγραφή αυτών σε άλλο Α.Ε.Ι. δεν επιτρέπεται

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται:

Στο 30 και 50 εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.

Στο 3ο, 5ο και 7ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη και

Στο 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

Τo ποσοστό των μετεγγραφομένων ορίζεται σε 10% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος που ζητείται η μετεγγραφή στο Τμήμα υποδοχής. Τo ποσοστό αυτό κατανέμεται κάθε χρόνο με απόφαση του Τμήματος υποδοχής στα ανωτέρω εξάμηνα, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για μετεγγραφή.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο ποσοστό, ως κριτήριο για τις μετεγγραφές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος (μ.o.) της συνολικής βαθμολογίας που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών ή του ατομικού προγράμματος σπουδών στο Α.Ε.Ι. προέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα ως άνω, των υποψηφίων, αυτοί μετεγγράφονται ως υπεράριθμοι."

8. Οι φοιτητές των Τμημάτων Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος. Οι διατάξεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 1996- 1997.
9. Στο άρθρο 2 κεφ. Β του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α) προστίθεται περίπτωση 4, ως εξής: "4) Η χορήγηση επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών σε όσες περιπτώσεις τα προσόντα των διδασκόντων δεν συμπίπτουν με τα προσόντα των αντίστοιχων δημόσιων λειτουργών κατά το άρθρο 70 παρ.4 του σ.ν. 2545/1940 (ΦΕΚ 287 A')."

α) Τo Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει Ετήσιους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, με σκοπό την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών και τη σύνδεση της Παιδείας με τις τέχνες.

Για την οργάνωση των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων συστήνεται Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων αποτελείται από ένδεκα μέλη, ως εξής:

Ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της εκπαίδευσης ή των γραμμάτων και των τεχνών, ως Πρόεδρο.

Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.).

Έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Τo Διευθυντή της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.).

Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης (Ο.I.Ε.Λ.Ε.).

viii-xi) Τέσσερα μέλη που είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης ή από το προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής των περιπτώσεων i, v και viii-xi ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους από τους φορείς που εκπροσωπούν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. Η Επιτροπή συγκροτείται νομίμως, εάν έχει ορισθεί η πλειοψηφία των ως άνω προβλεπόμενων μελών.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, συγκροτούνται πενταμελείς περιφερειακές οργανωτικές επιτροπές ανά περιφέρεια για το συντονισμό και την οργάνωση των μαθητικών αγώνων σε περιφερειακό επίπεδο. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, ορίζονται οι κριτικές επιτροπές για καθένα αγώνισμα. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών της παρούσας παραγράφου.

Οι Μαθητικοί Αγώνες περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες διαγωνισμών:

Αρχαίου Δράματος και Σύγχρονου θεάτρου

Μουσικής

Ζωγραφικής

Χορού.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω κατηγορίες-διαγωνισμών.

Στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, της Κύπρου και από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι όροι διεξαγωγής των αγώνων και συμμετοχής των μαθητών, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι όροι συμμετοχής τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση του παρόντος άρθρου, την οργάνωση των Μαθητικών Αγώνων και την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες συνδιοργανώνονται με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό του ή των συνδιοργανωτών φορέων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του συνδιοργανωτή φορέα και Οικονομικών καθορίζονται θέματα πραγματοποίησης δαπάνης των αγώνων, το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, των Περιφερειακών Οργανωτικών και Κριτικών Επιτροπών, της Πανελλήνιας Κριτικής Επιτροπής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αφορά την οργάνωση και την εκτέλεση των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων.

α) Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ1 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α") οι οποίοι είναι διορισμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατέχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εγγράφονται σε επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητός τους που οργανώνονται στα Τ.Ε.Ι..

Η φοίτηση στα προγράμματα αυτά είναι ετήσιας διάρκειας και κατανέμεται σε δύο εξάμηνα. Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, ο βαθμός του οποίου εξάγεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 του π.δ. 498/1984 (ΦΕΚ 176 Α"). Το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποτελεί τίτλο σπουδών και οι κάτοχοι αυτού κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ 17 ή ΠΕ 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του I.Τ.Ε. ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των παραπάνω προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2158/ 1993 "Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις" αντικαθίσταται ως εξής:

α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του Ι.Κ.Γ. ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων για το Ι.Κ.Υ..

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του I.Κ.Γ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία κάθε είδους επιτροπών και ομάδων εργασίας, όπως η προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., η υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

Για τη συμμετοχή και αποζημίωση του πάσης φύσεως προσωπικού στις παραπάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 και των άρθρων 6,8,12 και 21 του ν. 2530/1997.

Οι δαπάνες από τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ., εκτός από τις δαπάνες ομάδων εργασίας και επιτροπών για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε., οι οποίες καλύπτονται από την τεχνική βοήθεια του Κ.Π.Σ. ή το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Στις εξεταστικές επιτροπές του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μετέχουν με αμοιβή υποχρεωτικά μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι αμοιβές τους καθορίζονται από την κ.υ.α. 2013976/557/0022/26.4.1994 (ΦΕΚ 350 Β' ). στ) Για το προσωπικό των άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας ισχύουν οι υπ' αριθμ. 2001748/185/00221 14.2.1996 (ΦΕΚ 99 Β.), 2024163/3844/0022125.6.1996 (ΦΕΚ 486 Β. ) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Οι προαναφερόμενες κ.υ.α. δύνανται να τροποποιούνται ως προς το ύψος των αποζημιώσεων των μελών των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας του εδαφίου στ' του παρόντος με όμοιες αποφάσεις, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του I.Κ.Υ..

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1999".

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν.2083/1992 προστίθενται τα ακόλουθα: "Στους φοιτητές των παρ. 8 και 9 περιλαμβάνονται, εκτός των προπτυχιακών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής "Τίμιος Σταυρός" της Βοστόνης και των Θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου είναι δυνατή η εγγραφή Και φοίτηση για ένα έτος των ομογενών μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον είναι κάτοχοι του τίτλου master οf Divinity.

Αναλόγως εmτρέπεται σε Έλληνες πτυχιούχοuς των Θεολογικών Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η εγγραφή και φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του master οf Theology της Θεολογικής Σχολής της Βοστόνης. Κατά το χρόνο της φοίτησής τους και οι δύo κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.Κ.Γ.) και καταβάλλεται σε αυτούς μηνιαία αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. του I.Κ.Γ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων των υποτροφιών ορίζεται σε τρεις (3) για καθεμία από τις δύo αυτές κατηγορίες".
13. Τα υπηρετούντα κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 394/1983 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που διδάσκουν στα Α.Ε.Ι. και το έργο τους συνίσταται στη διδασκαλία της μουσικής μπορεί να εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι. ή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Α.Ε.I. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 - 14 του ν.2083/1992, όπως εκάστοτε ισχύουν.

α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορεί να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν, για το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών τα ακόλουθα θέματα:

Η ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση επί μέρους ερευνητικών μονάδων του Κέντρου.

Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Κέντρου, η συγκρότηση αυτών, οι αρμοδιότητες αυτών, οι κανόνες λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Η σύσταση θέσεων του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τα θέματα προκήρυξης, εκλογής και εξέλιξης των μελών των κατηγοριών αυτών, τα των αποδοχών αυτών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εν γένει υπηρεσιακή κατάστασή τους.

Στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον από την εφαρμογή τους προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

15. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α) διαγράφεται η φράση "στο πλαίσιο της έγκρισης του τακτικού προϋπολογισμού" ενώ στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση "Η μισθοδοσία των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) καλύπτεται οπό τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος".
16. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') απαλείφεται η φράση "ανά πρόγραμμα σπουδών" και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση "Η Σύγκλητος κατανέμει τις ανωτέρω Θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.".
17. Η παρ. 12 του άρθρου 10 του ν.2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "12. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος του Ε.Α.Π.: α) Όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. στην οποία συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., ως πρόεδρος, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος και ο συντονιστής της Θ.Ε.. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. που ορίζονται ταυτόχρονα και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Προγραμμάτων ή συντονιστές Θ.Ε. και β) επιτρέπεται η μετακίνηση στο Ε.Α.Π. μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου."
18. Συστήνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πενήντα (50) θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις Σχολές του Πανεπιστημίου.
19. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) μπορεί να παρακρατείται από τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα που εκτελούνται από το Κέντρο, ποσοστό μέχρι 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
20. Στις κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 επιτρεπόμενες αμειβόμενες απασχολήσεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης προστίθεται στοιχείο ιβ' με το εξής περιεχόμενο: "ιβ. να αμείβονται από εκτέλεση εφημεριών σε πανεπιστημιακές κλινικές".
21. Το άρθρο μόνο του ν. 1897/1939, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.δ. 4113/1960, ως προς το χρόνο της θητείας και της συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών είναι εξαετής. Το 1/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ανανεώνεται κάθε δύο έτη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύματος. Η θητεία των μελών της παρούσας επιτροπής λήγει την 2.3.2005".
22. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΙΒ/3566/3.5.1999 (ΦΕΚ 708 Β./19.5.1999) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ισχύουν από 1.12.1994.
23. Το Διεθνές Απολυτήριο του άρθρου 10 παρ. 23 του ν. 2327/1995 είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου. Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων του Διεθνούς Απολυτηρίου απαιτείται η συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου, το οποίο τους χορήγησε τον τίτλο αυτόν, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο π.δ.246/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.
24. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να θεσμοθετούνται για κάθε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών αντίστοιχα του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος που λειτουργούν παράλληλα με αυτό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και η διαδικασία πρόσβασης των κατόχων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο τρόπος απόκτησης του τίτλου σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και του απολυτηρίου του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
25. Η διάταξη της πρώτης περιόδου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2517/1997 εφαρμόζεται και για τους υπηρετούντες αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι., των οποίων η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή τους στη βαθμίδα αυτή είχε εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 2517/1997. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997.
26. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για τα διδακτικά βιβλία των Α.Ε.Ι. γίνεται από τα Α.Ε.Ι. σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται ετησίως για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό τους.
27. Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μη αυτοδύναμων Τμημάτων Α.Ε.Ι. συμμετέχουν στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι των μη αυτοδύναμων Τμημάτων συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού των Ιδρυμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
28. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2174/1993, με τις οποίες αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 2083/1992, ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

α) Όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες πριν μεταβιβαστούν σε αυτές δυνάμει του άρθρου 3 του ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α'), ανήκαν στους νομάρχες και στις νομαρχιακές υπηρεσίες ως όργανα του Κράτους, περιέρχονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούνται δια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται "Νομάρχης" νοείται στο εξής "o Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παρεπόμενες σε σχέση με τη λειτουργία της εκπαίδευσης αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε θέματα σχετικά με τη στέγαση, συστέγαση, συντήρηση, μίσθωση και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων, τη μεταφορά των μαθητών, τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την έγκριση των μαθητικών εκδρομών και άλλων τοπικών θεμάτων.

Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 6 του ν.2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α), τα γραφεία φυσικής αγωγής του άρθρου 9 του ν. 1304/1982 (ΦEK 144 Α) και τα γραφεία τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούν τις αρμοδιότητες της περ. α' της παρούσας παραγράφου υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους συνιστάται Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐσταται μετακλητός Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μετακλητοί Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το διορισμό τους εκδίδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται τα υποβλητέα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και να διαθέτουν αυξημένα επιστημονικά και διοικητικά προσόντα και σημαντική διοικητική και διδακτική εμπειρία και ειδικότερα: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Γ.), των Κέντρων και υπηρεσιακών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων, των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, των Σχολικών Συμβούλων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.

Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται, για τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, οι αποδοχές Ειδικού Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και μηνιαίο επίδομα θέσης, ίσο προς το διπλάσιο του προβλεπόμενου για τους Σχολικούς Συμβούλους επιδόματος θέσης.

Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις διευθύνσεις: α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε Διεύθυνση αποτελείται από τα Τμήματα: α) Εκπαιδευτικών θεμάτων και β) Διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων προΐστανται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, που επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τοποθετούνται από τους οικείους αξιολογικούς πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών. Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) ή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) ή των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. - Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) αντίστοιχα.

Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 20 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπηρετούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με απόσπαση δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 6 και 8 του ν. 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α). καθώς και όσοι διορίστηκαν σε κενές θέσεις των υπηρεσιακών μονάδων, ύστερα από - διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε μετά την ισχύ του ν.2218/1994, θεωρούνται ότι κατέχουν αυτοδικαίως αντίστοιχες θέσεις στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και στις γραμματείες των δημόσιων σχολείων. Οι θέσεις αυτές ανακατανέμονται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών, στις γραμματείες των δημόσιων σχολείων και στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της περ. ε' της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατά το άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ. 167Α ) εντός δύo (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα θέματα διορισμού, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν.2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπάλληλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις". Αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για τους υπαλλήλους αυτούς ασκεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔI.Π.) που θα καθορισθούν κατά τις διατάξεις της περ. ιζ' της παρούσας. Σε κενές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης των νομών μπορεί να αποσπώνται για μία τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί των σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του κατά την περ. ιδ' της παρούσας οικείου ανώτερου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των διευθύνσεων και τμημάτων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι μετακλητοί περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης μετά την αποχώρησή τους επανέρχονται στις οργανικές θέσεις τους. Εάν πριν από το διορισμό τους κατείχαν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, επανέρχονται στις θέσεις αυτές, εφόσον είναι κενές, ή τοποθετούνται σε αντίστοιχες κενές ή κενούμενες θέσεις της προτίμησής τους για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους.

Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον Προϊστάμενο των διευθύνσεων της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της ίδιας διεύθυνσης. Για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης των νομών.

Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης συνιστώνται: α) Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). β) Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και γ) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Πρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ως Προέδρου του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Μέλη καθενός από τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ορίζονται δύo προϊστάμενοι διευθύνσεων εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας των νομών, καθώς και δύo αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας, που ανήκουν οργανικά στα σχολεία της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύo αναπληρωματικούς εκπροσώπους. Όταν συζητούνται θέματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν στα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π..Γ.Σ.Δ.Ε., αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, κατά περίπτωση, που ορίζονται από τους οικείους συνδικαλιστικούς φορείς. Για τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους αιρετούς εκπροσώπους των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Εκπαίδευσης. Η ανακήρυξη των εκλεγομένων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την εκλογή αιρετών εκπροσώπων μετέχουν στα ανώτερα υπηρεσιακά συμβούλια εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, που ορίζονται από τις οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και μέλη αυτού δύo διοικητικοί υπάλληλοι του άρθρου 20 του ν. 1566/1985, που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και δύo αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων αυτών με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14του ν. 1586/1966.

Τα Α.Π.Γ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για διετή θητεία. Η πρώτη συγκρότηση αυτών γίνεται εντός μηνός από τη συγκρότηση και λειτουργία των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και η θητεία των μελών τους λήγει την 31.12.2000. Αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης από ομοιόβαθμους των τακτικών μελών. Γραμματέας κάθε συμβουλίου ορίζεται, με την απόφαση συγκρότησης, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη διεύθυνση εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας της περιφερειακής διεύθυνσης, αναπληρούμενος από διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό της ίδιας διεύθυνσης.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Γ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και ο τρόπος λειτουργίας αυτών και αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Επί των προτάσεων των περιφερειακών και ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων εκπαίδευσης και του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. αποφασίζει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τη συγκρότηση του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. παύουν να λειτουργούν τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού, που συστήθηκαν και λειτουργούν στους νομούς και τις νομαρχίες σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 1986/1966 και καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1824/1988 και του άρθρου 3 παρ. 12 του ν. 2190/1994.

Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο που προβλέπεται από το άρθρο 16ο του ν. 2683/1999 μετέχουν, αντί των δύo (2) μόνιμων υπαλλήλων με βαθμό διευθυντή, δύο (2) προϊστάμενοι διεύθυνσης εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος. 30. Τo άρθρο 10 του ν. 2174/1993 (ΦΕΚ 210 Α) αντικαθίσταται ως εξής: "Από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών καλύπτεται και η στέγαση του Κέντρου παιδικού και εφηβικού βιβλίου."

α) Τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) συμβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήτοι: αα) το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γγ) το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δδ) το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διέπονται εφεξής ως προς τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία, την αποζημίωση και τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης.

Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο Συμβούλια είναι οκταμελή και αποτελούνται από:

Δύo μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι..

Ένα Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Συντονιστικό Σύμβουλο αυτού.

Δύo αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου των εκπαιδευτικών, που αναπληρώνονται από τους αιρετούς αναπληρωτές τους.

Δύο εκπαιδευτικούς, έναν της δημόσιας και έναν της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και

Ένα Σχολικό Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ή έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων αυτών.

Η συγκρότηση κάθε Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, ο εισηγητής και ο γραμματέας. Ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος και ως γραμματέας μόνιμος διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός. Όταν το οικείο Συμβούλιο επιλαμβάνεται θεμάτων αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, ύστερα από σχετική προκήρυξη για τη σύνταξη αξιολογικών πινάκων, συμμετέχουν ειδικοί εισηγητές και τρεις βοηθοί γραμματείς που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου Επιλογής τις αιτήσεις και τα συναπτόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τις προκύπτουσες από τα μετρήσιμα κριτήρια αξιολογικές μονάδες του κάθε υποψηφίου κατά περίπτωση και στο σύνολό τους.

Για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Συμβουλίων, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνει σχετικό ερώτημα προς ένα ή περισσότερα A.E.Ι. που εδρεύουν στην περιοχή Αττικής και προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τάσσει εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό των μελών χωρίς πρόταση.

Τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων υπάγονται στα αντίστοιχα Κεντρικό Υπηρεσιακά Συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. - Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Η επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης στους προέδρους, μέλη, ειδικούς εισηγητές και εισηγητές που μετέχουν στα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου.

Τα υπηρεσιακά συμβούλια που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου είναι αρμόδια για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να λειτουργούν για την ολοκλήρωση της επανάκρισης σε εκτέλεση αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

32. Στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς - κληρικούς καταβάλλεται το επιμίσθιο που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από την παροχή εκπαιδευτικού έργου.
33. Οι πράξεις τοποθέτησης σε περισσότερα του ενός σχολεία του εξωτερικού ή σε σχολείο του εξωτερικού και σε Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, με σκοπό τη συμπλήρωση ωραρίου των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδόθηκαν για τα σχολικά έτη 1997-1998 και 1998-1999, ισχύουν από την πρώτη ημέρα έναρξης του αντίστοιχου διδακτικού έτους κάθε χώρας.
34. Ο οικονομικός και διοικητικός προγραμματισμός, η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας εξοπλιστικών μέσων της εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε., καθώς επίσης και η σχετική διαδικασία διαγωνισμού διενεργούνται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
35. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στα Α.Ε.Ι. μη μόνιμοι Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες εντάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ κατηγορίας ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ κατηγορίας του οικείου Τμήματος ή σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ΠΕ κατηγορίας του ίδιου Ιδρύματος. Οι θέσεις του ανωτέρω προσωπικού μεταφέρονται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτικού χαρακτήρα πρυτανική πράξη. Οι εντασσόμενοι διατηρούν τις αποδοχές τους, στην περίπτωση που οι αποδοχές που ελάμβαναν είναι ανώτερες από τις αποδοχές της νέας τους θέσης, μέχρι οι αποδοχές τους να εξισωθούν με αυτές της νέας θέσης. Θέματα που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 118 Α'), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α'), προστίθεται περίοδος ως εξής: "Για όλες αυτές τις ειδικές κατηγορίες ορίζεται, με την ίδια απόφαση, ποσοστό θέσεων καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για κάθε Τμήμα ή Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα ατομικό και συλλογικό όργανα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου."

Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως ακολούθως: "7. Όσοι απέκτησαν τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τον Ιούνιο του 1999 ή αποφοίτησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 1998- 1999 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2000 αποκτήσουν τον τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι φοιτούν στη Δ' τάξη των νυκτερινών T.E.Λ. το σχολικό έτος 1999-2000 και λάβουν πτυχίο ειδικότητας νυκτερινού Τ.Ε.Λ. μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με το σύστημα των γενικών εξετάσεων που καταργείται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Από τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματα και στις Σχολές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΣ.Ε.ΤΕ.Μ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001-2002, ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατίθεται για την εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα αυτά των υπαγομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Κατά τον ορισμό του ανωτέρω ποσοστού θέσεων λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά δεδομένα συμμετοχής αποφοίτων - τελειοφοίτων της τελευταίας πενταετίας στο σύστημα των γενικών εξετάσεων σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του αντίστοιχου έτους".

Με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) συγκροτούνται και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 "Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 206 Α) αντικαθίσταται ως εξής: "Οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρώτο εαρινό εξάμηνο σπουδών Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας με το πτυχίο τους, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα (10) στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, κατά την παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας σε Τμήμα Τ.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με τον τομέα σπουδών του Τ.Ε.Ε. αποφοίτησής τους.

υποψήφιοι για παρακολούθηση του προγράμματος αυτού επιλέγονται από αξιολογικό πίνακα με κριτήριο κατάταξης το μέσο όρο βαθμολογίας στα προαναφερθέντα μαθήματα και σε αριθμό που καθορίζεται από το οικείο Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκείνον του ποσοστού εισαγομένων που έχει καθορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

υποψήφιοι εγγράφονται στο οικείο Τ.Ε.Ι., εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από το ίδιο μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Ιδρύματος, που εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας, οι προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης των κατόχων πτυχίου Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. σε αυτό, η διαδικασία εξετάσεων και εγγραφής τους στο οικείο Τ.Ε.Ι. μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικό με τα παραπάνω θέματα."

Το δεύτερο εδάφιο της Παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 αντικαθίσταται ως εξής: "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο."

38. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α) προστίθενται οι λέξεις "πλήρη ή" μετά τη λέξη "έχουν".
39. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), των οποίων έχει λήξει η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ιδρυτικές τους διατάξεις και εκείνα των οποίων η λειτουργία θα λήξει εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως.
40. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), όπως ισχύει, και της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Πανεπιστημιακά Μουσεία.
41. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για τα συλλογικά όργανα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
42. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, που συγκροτείται με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α), αντί των τριών μόνιμων μελών με βαθμό διευθυντή, ορίζονται τρεις (3) μόνιμοι εκπαιδευτικοί με Α' βαθμό από τους υπηρετούντες στο ίδρυμα αυτό.
43. Στο τέλος της παρ.3 της περ. Γ' του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε σε περ. Α' με το εδ. α' της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.2188/1994, προστίθενται τα εξής: "Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται επίσης στο επίσημο έντυπο του οικείου A.E.I., εφόσον κυκλοφορεί, και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ ενημερώνεται και η σχετικώς τηρούμενη σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο διαδίκτυο (Internet)."
44. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') η φράση "Οι σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας" αντικαθίσταται με τη φράση "Οι σπουδαστές Τμήματος Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι.".
45. α) Στους σχολικούς τροχονόμους του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 2696/1999, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου δήμου, καταβάλλεται από τις σχολικές επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους. Η αποζημίωση βαρύνει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. οπό τον τακτικό προϋπολογισμό.
β) Το ύψος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
46. Τo "Τελόγλειο Ίδρυμα" δύναται να επιχορηγείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

α) Οι εξετάσεις των Γ' και Δ' τάξεων των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες σε πανελλαδικό επίπεδο επί κοινών θεμάτων, αποκλειστικά για τους μαθητές των σχολείων αυτών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται σε ειδικό ποσοστό εισαγωγής καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία των εξετάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Τo δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 32 του π.δ. 246/1998 καταργείται.

48. Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2085/1992, είναι ότι ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
49. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν.2525/1997 διαγράφεται η φράση "...εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985 και...".
50. Για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας επιτρέπεται η είσπραξη εσόδων από εισιτήριο εισόδου, από την πώληση εκδόσεων και αντιγράφων εκθεμάτων και από τη διεξαγωγή λοιπών δραστηριοτήτων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο φορέας, ο τρόπος διαχείρισης, τα είδη των δαπανών που θα καλύπτονται από τα έσοδα αυτά, οι προσλήψεις για τη λειτουργία του φορέα, ο τρόπος και η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς το φορέα, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διατάξεως.
51. Η αριθ. Γ4/902/29.9.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'/27.8.1990) τροποποιείται ως εξής:

Στην παρ. 2 μετά τη φράση "το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται" προστίθεται η φράση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Η φράση "όπως προβλέπεται από την παρ. 5 αυτής της απόφασης" της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "3. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5. Στα Τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε Τμήματος."

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από ειδικούς στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών αυτής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων αποτελεί:

Η μελέτη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.

Η χάραξη κεντρικών αξόνων δράσης.

Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της επόμενης παραγράφου."

Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. ιδρύονται Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ.

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Α.Τ. ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

Στις προϋποθέσεις ίδρυσης και κατάργησης Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία αυτών.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού Φυσικής Αγωγής.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μαθητών.

Στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής των αθλημάτων."

52. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος κατανέμει τις παρεχόμενες θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.."
53. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους."


Αρθρο 15

α) Τα ποσοστά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 καθορίζονται από της ισχύος του προαναφερθέντος νόμου μέχρι 10% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.

Η διαφορά που προκύπτει από τα ήδη καταβληθέντα ποσά των ως άνω μελών στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., βάσει των ποσοστών του ν. 2530/1997, συμψηφίζεται με τα ποσό που καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

Τα ποσοστά του εδαφίου α' του παρόντος υπολογίζονται επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Ειδικώς, το ποσοστό από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος των ως άνω μελών που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αμοιβών τους, αφαιρουμένων επί του ποσού της αμοιβής τους των δαπανών που προορίζονται για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για λογαριασμό των πελατών τους, μη υπολογιζομένων των δαπανών για τη λειτουργία του γραφείου τους.

Καταργείται από τότε που ίσχυσε η υπ' αριθμ. ΙΒ/10900/18.12.1997 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα "Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν.2530/1997" (ΦΕΚ 1163 Β'/30.12.1997).

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται από της ισχύος της ανωτέρω και αργηθείσας απόφασης και σύμφωνα με το ν. 2530/1997 και τις διατάξεις της παρούσας:

Η διαδικασία εισπράξεως και βεβαιώσεως του ποσού που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από τις αμοιβές των εδαφίων δ', ε', στ' και ζ' της παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης και από τις αμοιβές των εδαφίων γ', δ', ε' και στ. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.

Η διαδικασία συμψηφισμού του εδαφίου β. της παρούσας.

οι ειδικότερες προϋποθέσεις και κάθε εν γένει λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

α) Τo Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (E.ΣΥ.Π.) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του Ε.ΣΥ.Π. λειτουργούν τα εξής επί μέρους Συμβούλια:

Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.).

Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.).

Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.).

ανωτέρω Συμβούλια αποτελούν γνωμοδοτικά όργανα προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους αντίστοιχους κατά περίπτωση τομείς. Είναι δυνατή η από κοινού συνεδρίαση όλων ή και δύο Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. για τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Ακαδημαϊκός ή άλλη προσωπικότητα κύρους. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης.

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία και το συντονισμό των επί μέρους Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π..

Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. είναι στελέχη αναγνωρισμένου κύρους του αντίστοιχου εκπαιδευτικού χώρου, με εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων διορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π..

Την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των επί μέρους Συμβουλίων έχει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω των κατά περίπτωση συγγενέστερων προς τις υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες της. Οι μονάδες αυτές έχουν και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των συνεδριάσεων του Ε.ΣΥ.Π..

Η επιστημονική υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του γίνεται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εξειδικευμένους σε συναφή θέματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και οι επί μέρους αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών. Η επιστημονική υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του μπορεί να παρέχεται και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η έδρα και η συγκρότηση του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του, αποτελουμένων από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων και των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, καθώς και από προσωπικότητες από τον εκπαιδευτικό χώρο. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας τους. Ο ορισμός των μελών του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. και των Προέδρων των επί μέρους Συμβουλίων, όπως επίσης και οι αποζημιώσεις των μελών των επιστημονικών επιτροπών. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. μπορούν να κατέχουν θέση Προέδρου ή μελών του Ε.ΣΥ.Π. ή των επί μέρους Συμβουλίων του.

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2327/1995, καθώς επίσης και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου. Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.). νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.), ενώ όπου απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.). Μέχρι της συγκροτήσεως του Ε.ΣΥ.Π. σε σώμα και των επί μέρους Συμβουλίων του, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα όργανα της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να ασκούνται από αυτά.

3. Παρατείνεται μέχρι την 31.8.2000 από την ημερομηνία λήξης του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισμό καθηγητών μουσικής, που κυρώθηκε με την αριθμ. Δ2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/29.12.1995 Τ. Παράρτημα).
4. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων μπορεί να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε. ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
5. Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ή Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου που απώλεσαν γονείς ή αδελφούς κατά τον πρόσφατο σεισμό της 7.9.1999 ή που, συνεπεία του σεισμού, υπέστησαν βαρείς τραυματισμούς που διαπιστώθηκαν από δημόσιο κρατικό νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, εισάγονται κατά τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

α) Το ποσοστό του εδαφίου α. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2452/1999 αυξάνεται σε 25% επί του εκάστοτε αριθμού εισακτέων κάθε Π.Σ.Ε. και εφαρμόζεται και κατά την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.

Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της προαναφερόμενης διάταξης παρατείνεται από της έναρξη ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και η εγγραφή των εν λόγω φοιτητών γίνεται για την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2752/1999 καταλαμβάνει και τους φοιτητές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του προαναφερθέντος νόμου.

7. Η θητεία του Προέδρου, των συμβούλων και των εισηγητών του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000.

α) Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, τις οποίες δύνανται να καταλαμβάνουν αντιστοίχως οι κατέχοντες μία από τις ακόλουθες επιτελικές θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος: α) του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου. β) του Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) του Διευθυντή του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η εκλογή γίνεται από τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, μετά από πρόταση τριών από αυτούς από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο.

Οι Βοηθοί Επίσκοποι αναφέρονται στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, ασκούν δε τα καθήκοντά τους για όσο χρόνο κατέχουν, με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), τις ως άνω θέσεις, άλλως παραμένουν ως Βοηθοί Επίσκοποι στον Αρχιεπίσκοπο.

Οι Βοηθοί Επίσκοποι λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις αποδοχές.

Με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Δελτίο "ΕΚΚΛΗΣΙΑ", καθορίζονται, συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο της αποστολής εκάστου των ως άνω Βοηθών, το εύρος της, τις προϋποθέσεις ασκήσεώς της, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με αυτήν.

Οι Βοηθοί Επίσκοποι εξακολουθούν να είναι και μετά την εκλογή τους εκλόγιμοι για πλήρωση χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 590/1977 "Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος" καταργείται

9. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α1 εφαρμόζεται και για τη διανομή των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου.


Αρθρο 16

1. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και

τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

2. Τα Ιδρύματα των ως άνω τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 1268/1982, όπως ισχύει, για τον πανεπιστημιακό τομέα, και στον ν. 1404/1983, όπως ισχύει, για τον τεχνολογικό τομέα.
3: Στο πλαίσιο της αποστολής των ανωτέρω Ιδρυμάτων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 1268/1982 και αντιστοίχως στο άρθρο 1 του ν. 1404/1983, ισχύουν και τα ακόλουθα:

Τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα δίνουν έμφαση στην προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στην υψηλή θεωρητική και ολοκληρωμένη κατάρτιση του επιστημονικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας.

Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους:

αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικό πεδία, και

μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

α) Η διάρκεια των σπουδών στον πανεπιστημιακό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών.

Η διάρκεια των σπουδών στον τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) εξαμήνων σπουδών, στα οποίο συμπεριλαμβάνεται και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης στο αντίστοιχο επάγγελμα.

5. Η διάρκεια σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που αναφέρονται στο π.δ. 227/1995 (ΦΕΚ 130 Α./20.6.1995) καθορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα που προβλέπεται από το π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59 Α').


Αρθρο 17

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α) διαγράφεται η φράση "μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος".
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2429/1996 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής: "η. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα."
3. Η περ. β. του άρθρου 9 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής: "β. Η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, τα οποία προβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 30.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δαπάνη για την ως άνω ραδιοτηλεοπτική προβολή των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ύψους των εκλογικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από το κόμμα ή το συνασπισμό των κομμάτων. Για τον ανωτέρω υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη ο ειδικός φόρος διαφήμισης και οι εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών Και ταμείων που καταβλήθηκαν για τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών."
4. Τo άρθρο 10 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:


Αρθρο 10
Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές

1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές:

Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, αεροπανό, πανό, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους διαφημιστικού υλικού και η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιοσδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων, στους χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α).

Η διακίνηση κάθε μορφής φυλλαδίων μέσω του τύπου.

Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Απαγορεύεται επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές.

2. Ο αριθμός των εκλογικών κέντρων των οποίων επιτρέπεται να κάνει χρήση ο υποψήφιος βουλευτής, σε όλη τη χώρο, καθορίζεται ως εξής:

Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών με μία (1) εκλογική έδρα μέχρι και έξι (6), ο ανώτατος αριθμός των εκλογικών κέντρων ορίζεται μέχρι δύο (2).

Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών με επτά (7) εκλογικές έδρες μέχρι και είκοσι (20), ο ανώτατος αριθμός των εκλογικών κέντρων ορίζεται μέχρι τρία (3).

Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών με αριθμό εδρών πάνω από είκοσι (20), ο ανώτατος αριθμός των εκλογικών κέντρων ορίζεται μέχρι πέντε (5).

Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ο, κατά τα ανωτέρω, ανώτατος αριθμός εκλογικών κέντρων, αυξάνεται κατά ένα (1).
Στον κατά τα ανωτέρω, ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκλογικών κέντρων συμπεριλαμβάνονται και το γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, εφόσον χρησιμοποιούνται ως εκλογικό κέντρα.
5. Στο άρθρο 29 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) προστίθενται στο τέλος του άρθρου οι λέξεις "και εφεξής".
6. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2429/1996 αντικαθίστανται ως εξής:

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα. Για τον καθορισμό του ορίου αυτού, πολλαπλασιάζεται το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. επί συντελεστή για κάθε εκλογική περιφέρεια, ως εξής:

Για την πρώτη έδρα κάθε περιφέρειας ο συντελεστής ορίζεται σε μία (1) μονάδα.

Για τη δεύτερη και μέχρι και την έβδομη έδρα κάθε περιφέρειας ο ανωτέρω συντελεστής αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5) ανά έδρα.

Για την όγδοη έδρα κάθε εκλογικής περιφέρειας και εφεξής ο συντελεστής αυξάνεται κατά ένα δέκατο (0,1) ανά έδρα. Για τις εκλογικές περιφέρειες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενο, συντελεστής, αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5).

Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς της παραγράφου 1, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μέσο σε προθεσμία πέντε (5) ημερών οπό την προκήρυξη των εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Οι συντελεστές της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

7. Στο άρθρο 12 του ν. 2429/1996 προστίθεται παρ. 5 που έχει ως εξής: "5. Τo ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, για κάθε υποψήφιο βουλευτή, προσδιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται στο άρθρο 12."
8. Τo άρθρο 15 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:


Αρθρο 15
Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια

1. Για κάθε ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών που εισπράττεται από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, με εξαίρεση την κρατική χρηματοδότηση, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης. Για ποσά μικρότερα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών είναι δυνατόν να εκδίδονται κουπόνια συνεισφοράς στο κόμμα ή στο συνασπισμό.
2. Τα στελέχη (μπλοκ) των αποδείξεων είσπραξης και των κουπονιών είναι αριθμημένα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19 του νόμου αυτού. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαιώσεως της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Από το σύνολο των υπολοίπων θεωρημένων κουπονιών που έχουν εκδοθεί από το κόμμα ή το συνασπισμό κομμάτων, τεκμαίρεται ότι εισπράχθηκε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον."
9. Τo άρθρο 16 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:


Αρθρο 16
Δημοσίευση ισολογισμού και έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών

1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που λαμβάνουν κρατική τακτική χρηματοδότηση συντάσσουν κατ' έτος και δημοσιεύουν τον ισολογισμό εσόδων και δαπανών, καθώς και έκθεση στην οποία πρέπει να μνημονεύονται ονομαστικά, με αναφορά αντίστοιχου παραστατικού, τα φυσικό ή νομικό πρόσωπα που εισέφεραν κατά τη διάρκεια του έτους, συνολικό, ποσό μεγαλύτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές. Ο ισολογισμός και η έκθεσή του δημοσιεύονται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους σε δύo τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας.
2. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί των Κομμάτων, που λαμβάνουν κρατική εκλογική χρηματοδότηση, συντάσσουν και δημοσιεύουν, το αργότερο δύo (2) μήνες μετά τη διενέργεια των εκλογών, ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών στην οποία καταχωρούνται, με αναφορά του αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε το κόμμα ή ο συνασπισμός των κομμάτων κατά την εκλογική περίοδο, καθώς και οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες. Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία, σε δύo τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας. Ο ισολογισμός εσόδων και δαπανών, του έτους διενέργειας των εκλογών περιλαμβάνει στα αποτελέσματά του και τα αποτελέσματα της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, η οποία προσαρτάται ως παράρτημα σε αυτόν.
3. Ο τρόπος σύνταξης του ισολογισμού, της έκθεσής του και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Αντίγραφο του ισολογισμού, της έκθεσής του, της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων, στα οποία δημοσιεύθηκαν, αποστέλλονται από τα κόμματα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση, στην Επιτροπή του άρθρου 19 του νόμου αυτού, ώστε να διεξαχθεί ο σχετικός έλεγχος, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."
10. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που συμμετείχαν, αυτοτελώς ή σε συνασπισμό, σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν δικαιούνται κρατική, τακτική ή εκλογική χρηματοδότηση, υποχρεούνται να δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, μέσα σε προθεσμία δύo (2) μηνών από τη διενέργεια των εκλογών, σε δύo καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας."
11. Στο άρθρο 19 του ν. 2429/1996 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, είναι αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο βασιμότητας των καταγγελιών , εφόσον είναι έγγραφες και επώνυμες, που αφορούν την τήρηση σε ολόκληρη τη χώρα κατά την προεκλογική περίοδο, των κάθε μορφής υποχρεώσεων των κομμάτων, των συνασπισμών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες αποφάσεις. Με ομόφωνη απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, προδήλως αβάσιμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο. Οι λοιπές καταγγελίες είτε διαβιβάζονται για έλεγχο στις Περιφερειακές Διακομματικές Επιτροπές Εκλογών της επόμενης παραγράφου είτε ελέγχονται ως προς τη βασιμότητά τους από την Διακομματική Επιτροπή Εκλογών. Μη αρχειοθετημένες καταγγελίες, καθώς και τα πορίσματα ελέγχου, στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε έλεγχος, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, αμέσως μετά τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου εκτιμώνται ελεύθερα, από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19. Για το ανωτέρω έργο της η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών επικουρείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκ. δίδεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Περιφερειακή Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τη συγκρότηση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Η Περιφερειακή Διακομματική Επιτροπή Εκλογών είναι αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο καταγγελιών, εφόσον είναι έγγραφες και επώνυμες, που αφορούν την τήρηση κατά την προεκλογική περίοδο των κάθε μορφής υποχρεώσεων των κομμάτων, των συνασπισμών των Κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες αποφάσεις, στις εκλογικές περιφέρειες που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα της οικείος Περιφέρειας. Με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, προδήλως αβάσιμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο. Οι λοιπές καταγγελίες, καθώς και τα πορίσματα ελέγχου στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε έλεγχος, διαβιβάζονται στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών της προηγούμενης παραγράφου ή στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19 του παρόντος. Τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου εκτιμώνται ελεύθερα από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19. Για το ανωτέρω έργο της η Περιφερειακή Διακομματική Επιτροπή Εκλογών επικουρείται από υπαλλήλους της Περιφέρειας, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών του άρθρου 30 του παρόντος, μπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου από τις Διακομματικές Επιτροπές και ρυθμίζεται κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου.

α. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση του ετησίου ισολογισμού, καθώς και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο κόμμα ή το συνασπισμό, τακτικής ή εκλογικής χρηματοδότησης, αντίστοιχα."

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Η ελλιπής ή αντικανονική ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - δαπανών, του ισολογισμού ή της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας προς αυτό τακτικής ή εκλογικής χρηματοδότησης, αντίστοιχα."

Στην παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2429/1995 στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις εκλογικών δαπανών" προστίθενται οι λέξεις "ή, η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους για ραδιοτηλεοπτική προβολή".

13. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 2429/1996 αντικαθίστανται ως εξής:

α. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 10 επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει από είκοσι τοις εκατό (20%) έως και εκατό τοις εκατό (100%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Τo ύψος του προστίμου που επιβάλλεται κάθε φορά καθορίζεται ιδίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον αριθμό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη ρύπανση και βλάβη της αισθητικής.

Σε περίπτωση παράβασης της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα τοις εκατό (50%) έως διακόσια τοις εκατό (200%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2 του άρθρου 10 επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα τοις εκατό (50%) έως διακόσια τοις εκατό (200%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 12 ή η υπέρβαση του ανώτατου ύψους εκλογικών δαπανών για καταχώριση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12, τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της υπέρβασης."

14. Μετά το άρθρο 23 του ν. 2429/1996 προστίθεται άρθρο 23 α που έχει ως εξής:


Αρθρο 23 α
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων.

1. Τρίτοι, οι οποίοι παραβιάζουν τη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 458 Π.Κ..
2. Η παραβίαση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, της περ. γ' της πορ. 1 του άρθρου 10 ή της εκδιδόμενης, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 30, υπουργικής αποφάσεως, θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει (ΦΕΚ 159 Α.) και της παρ. 1 του άρθρου 12τ ου ν.2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α1.
3. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 10, επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19, πρόστιμο ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου."

α. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν.2429/1996 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος συμμετοχής υποψήφιων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές και προγράμματα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Με την απόφαση μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή υποψήφιων βουλευτών, σε ορισμένες μόνο κατηγορίες εκπομπών ή προγραμμάτων και να απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο έμμεση προβολή των υποψήφιων βουλευτών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών.

Στο άρθρο 30 του ν. 2429/1996 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, που έχουν ως εξής: "7. Ως εκλογική ή προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρείται η προεκλογική περίοδος κατά τις σχετικές διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.

Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του άρθρου 23α και της, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, εκδιδόμενης αποφάσεως, και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως υποψηφίων από το αρμόδιο. Πρωτοδικείο, ως υποψήφιοι θεωρούνται και όσοι προβάλλονται υπό την προοπτική συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν και σε κάθε περίπτωση όσοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των κομμάτων, συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς οποιασδήποτε περιφέρειας".

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 97 του π.δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α), διαγράφεται η φράση "τα οποία περιορίζονται μέχρι δύο, για κάθε υποψήφιο στην εκλογική του περιφέρεια".

Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 97 του π.δ. 55/1999 δεν εφαρμόζονται ως προς τους υποψήφιους βουλευτές.

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α' προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: "Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, από την ημερομηνία προκηρύξεως των εκλογών και μέχρι και την περάτωση της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών η διενέργεια και μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά ή κοινωνικά ζητήματα."


Αρθρο 18
Τελική διάταξη

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες