www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Κοινή Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 10645/ΓΔ4/2018 ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Εδώ περιέχονται τα άρθρα 16/36 έως και 36/36)


-Ολη η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: σε μορφή .pdf (adobe)

Επίσης:
(Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης)
.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

...συνέχεια από τα προηγούμενα άρθρα 1 έως και 15

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Μετεγγραφή


Άρθρο 16

Γενική Διάταξη


Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος, όπως αυτός περιγράφεται στα άρθρα 17 και 18, είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20.Άρθρο 17

Μετεγγραφές με αίτηση


1. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) ο/η μαθητής/τρια μετακόμισε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ή την επιμέλεια του/της ανέλαβε πρόσωπο που διαμένει σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα στο οποίο διδάσκονται τα μαθήματα επιλογής, λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού του ΓΕ.Λ. ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για ΕΠΑ.Λ., που παρακολουθούσε στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή,

β) η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε ιδίου τύπου σχολείο στο οποίο λειτουργεί τμήμα ομάδας προσανατολισμού, τμήμα μαθημάτων επιλογής ή τομέας ή ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται υποχρεωτικά σε τμήμα στο οποίο λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού, τα μαθήματα επιλογής ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή,

γ) η μετεγγραφή μαθητή/τριας επιδιώκεται για φοίτηση σε διαφορετικού τύπου Λύκειο (από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο αντίστοιχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,

δ) ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια ημερησίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου άρχισε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο,

ε) ο/η ανήλικος/η μαθητή ς/τρια εσπερινού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου έπαυσε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε ημερήσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο,

στ) ο/η μαθητής/τρια απέκτησε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής, εφόσον τα σχολεία από και προς τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η (για τις περιπτώσεις α., β., γ., και στ. του παρόντος άρθρου), στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής που ανήκουν στις περιπτώσεις α και β, εφόσον τα σχολεία από και προς τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση των Δ/ντών/ντριών και των δύο σχολείων, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, της περιοχής κατοικίας του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία, μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η. Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22 της παρούσας, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η.

3. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η.

4. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22.

Οι μετεγγραφές των παρ. 3 και 4 πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας είναι το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.

5. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.

6. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ, μετά από γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

7. Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.

8. Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

9. Οι μαθητές/τριες δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό Λύκειο προέλευσης ή τελικό Λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό.

10. Εάν ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, στην περίπτωση που είναι ανήλικος/η, επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή από δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο σε ίδιου τύπου δημόσιο σχολείο εκτός των λόγων της παρ. 1, τότε υποβάλλει αίτηση στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρει τους αποχρώντες λόγους της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιητικά, που, κατά την εκτίμηση του/της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματος του/της. Τις μετεγγραφές αυτές εγκρίνει ο/Προϊστάμενος/η της αντίστοιχης Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠ.Ε.Θ., ο /η οποίος/α μπορεί να ζητήσει από τον /την ενδιαφερόμενο/η κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.


Άρθρο 18

Λοιπές μετεγγραφές


1. Μετεγγραφές μαθητών/τριών δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:

α) κατάργησης ή συγχώνευσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου

β) ίδρυσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου

γ) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

δ) μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου

ε) υπέρβασης του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών/τριών

2. Μετεγγραφές μαθητών/τριών ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:

α) παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξης τους,

β) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος,

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικά Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια ή Επαγγελματικά Λύκεια της προτίμησης του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, μόνο στην περίπτωση κατάθεσης από αυτόν/ή σχετικής έγγραφης αίτησης.

3. Οι μετεγγραφές που πραγματοποιούνται λόγω κατάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή τάξης τους ή για την άρση της υπεραριθμίας των μαθητών/τριών πραγματοποιούνται στη βάση χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν, με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.

4. Τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου αποφασίζει και εγκρίνει ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται σε υλοποίηση του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, για τις οποίες, εκτός από την επιλογή του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια, η αρμοδιότητα του/της, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, είναι μόνο εκτελεστική.Άρθρο 19

Προθεσμία μετεγγραφών


1. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου του άρθρου 17 πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α’ τετραμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 22. Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

2. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων του άρθρου 18 πραγματοποιούνται από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης του άρθρου 9, έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων κάθε έτους.

3. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα της παρ. 1 του άρθρου 17 πραγματοποιούνται ως εξής: α) για μεν την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2017-18 και για την Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α’ τετραμήνου, β) για τη Β’ και Γ’ τάξη ημερήσιου ή τη Γ’ και Δ’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για τη Β’, Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Β’, Γ’ - Δ’ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

4. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών από Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται:

α. κατά την περίοδο των εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9,

β. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα,

γ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης,

δ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης,

ε. για εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους ή για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποιούνται μετεγγραφές μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου:

αα) της Α’ τάξης έως τη λήξη των μαθημάτων, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια

ββ) της Β’τάξης:

ι) στον ίδιο τομέα πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α’ τετραμήνου, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια

ιι) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

γγ) της Γ’ τάξης:

ι) στην ίδια ειδικότητα, πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α’ τετραμήνου με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.

ιι) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Μετεγγραφή μαθητή/τριας Επαγγελματικού Λυκείου του άρθρου 18, εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β’ τάξη ή η ίδια ειδικότητα για τη Γ’ τάξη, πραγματοποιείται έως και τη λήξη των μαθημάτων με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β ‘ τάξη ή η ειδικότητα για τη Γ’ τάξη με αυτόν στον οποίο φοιτούσε ο/η μαθητής/τρια, τότε αυτός/ή επιλέγει, εάν φοιτά στη Β’ τάξη, ανάμεσα στους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί, ή εάν φοιτά στη Γ’ τάξη, ανάμεσα στις ειδικότητες του τομέα στον οποίο είχε φοιτήσει στη Β’ τάξη, η δε μετεγγραφή πραγματοποιείται μέχρι την 30η Οκτωβρίου.Άρθρο 20

Διαδικασία μετεγγραφών - βαθμολογία


1. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 και αφορούν μετεγγραφή από και προς σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αρμόδια υπηρεσία που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη της έγκρισης, τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής από την αρμόδια υπηρεσία, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:

α) να αποστείλει το ηλεκτρονικά τηρούμενο Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών,

γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με την περιπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β’ 1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο,

δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.

2. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών των περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 που αφορούν μετεγγραφή από και προς σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή κοινοποιεί ηλεκτρονικά, μέχρι την επόμενη εργάσιμη της έγκρισης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, αντίγραφο της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής και από τον/την ίδιον/α ή από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δ.Ε. ή από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:

α) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών,

γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με την περιπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β’ 1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο,

δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.

3. Το τηρούμενο ηλεκτρονικά Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας παραμένει στη διάθεση του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, χωρίς δικαίωμα μεταβολής του.

4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει το Ατομικό Δελτίο του/της, καταχωρίζει τα στοιχεία του/της στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης. Επίσης, μεταφέρει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.

5. Αν ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια θεωρεί ότι η έγκριση της μετεγγραφής από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, αποστέλλει αμελλητί σχετική αναφορά στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α και αποφασίζει σχετικά, μετά από ακρόαση του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας μαθητή/τριας αν είναι ενήλικος/η, που έχει υποβάλει την αίτηση.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.

7. Η μέχρι τη μετεγγραφή βαθμολογία και οι απουσίες των μαθητών/τριών είναι δεσμευτικές για το νέο σχολείο.Άρθρο 21

Ανανεώσεις εγγραφών


1. Η ένταξη των μαθητών/τριών σχολείου σε τάξη, σε έτος μεταγενέστερο του έτους πρώτης εγγραφής (ανανέωση εγγραφής), πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β’ ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.

2. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές. Για τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. Για την ανανέωση εγγραφής σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

3. Την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής-Δήλωση προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής δηλώνουν επίσης, τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

4. Την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Λύκειο δηλώνουν επίσης: α) για την ανανέωση εγγραφής στην Α’ τάξη τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν β) για την εγγραφή στη Β’ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, γ) για την εγγραφή στην Γ’ τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

5. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει απολυτήριο ή δεν έχει λάβει πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του

ν. 1599/1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2016 (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 14 του

π.δ. 42/2017 (Α’ 68).

6. Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «Myschool» με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης.Άρθρο 22

Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις - Οριστικοποίηση τμημάτων


1. Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις ως εξής:

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.

Ειδικότερα:

α. Γυμνάσια

αα) στην Α’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

3) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη άλλου Γυμνασίου

ββ) στη Β’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη,

3) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη άλλου Γυμνασίου

γγ) στη Γ’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη,

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη άλλου Γυμνασίου.

β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια

αα) στην Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

3) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2016-17,

ββ) στη Β’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

2) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 2017-2018 και εφεξής,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β’ ή Γ’ ή Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

γγ) στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια

αα) στην Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,

3) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β ‘ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2017-18,

5) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

ββ) στη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) στη Γ’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ ή Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

δδ) στη Δ’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ’ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια

αα) στην Α’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από την Β ‘ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 2017-2018

ββ) στη Β’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β ‘ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

8) μετεγγράφηκαν από τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

9) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

γγ) στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ ή Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια

αα) στην Α’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από την Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 2017-2018

ββ) στη Β’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

7) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ ή Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου

8) μετεγγράφηκαν από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και είχαν αποφοιτήσει

από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2017-18.

γγ) στην Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περιπτ. 9 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β ‘ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

δδ) στη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από την Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

2) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ’ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α’ 78).

στ. Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α’, Β’, Γ’. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ζ. Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α’, Β’, Γ’. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

η. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Γυμνάσιου και τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α’ ή Β’ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο εκτός της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ’ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, μετά από γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α’ τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α’ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

θ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής:

αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

ββ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83), διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΤομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

δδ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

εε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

στστ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

2. α. Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσονται σε τάξη. Εάν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, τότε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους γονείς τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β. Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 1η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφαση τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.

γ. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.

δ. Κατ’ εξαίρεση των περιπτ. β’ και γ’ οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α’. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Φοίτηση μαθητών/τριών

Άρθρο 23

Φοίτηση


1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται απουσίες.Άρθρο 24

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης


1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α’ 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες ,θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α΄141).

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του/της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α’ 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.Άρθρο 25

Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα


1. Φυσική Αγωγή

α) Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/ της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

γ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή/τριας προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ντρια, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/την Υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητας της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με την περιπτ. β’.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια είναι δυνατόν να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, εφόσον υπάρχει λόγος. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2. Μουσική

α) Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του εφόσον ο κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

3. Θρησκευτικά

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.Άρθρο 26

Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι


Κατ’ οίκον διδασκαλία

1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990

(Α’ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124).

2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β’ 314), 48661/1974 (Β’ 607), 42373/1976 (Β’ 652), Γ2/3922/1984 (Β’ 3), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/1982 (Β’ 296), Ε3/96/1985 (Β’ 105), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων υπάγονται στους/στις ‘κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες’ μόνο οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016, (Α’ 125)).

5. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών:

α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, με αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/1-12-1986 (Β’ 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υπαγόμενοι/ες στις διατάξεις των κατ’ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου

6. Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών/τριών στο σχολείο, είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη Β’ και τη Γ’ ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και τη Β’, Γ’ και Δ’ εσπερινού ΕΠΑΛ. και τη Β’, Γ’ και Δ’ των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών

Γυμνάσιων - Λυκείων.

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, παρά μόνο εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.Άρθρο 27

Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών


1. Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.

2. Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξη του ανατίθεται από τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα με κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης.

Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετράμηνο, μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο, ώστε να γνωστοποιηθούν στους κηδεμόνες τους.

5. Κατά τη λήξη του Β’ τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζονται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προσκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.Άρθρο 28

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες


1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.

7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.

9. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.

β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..

10. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

11. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α’ 199):

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Β. Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή».Άρθρο 29

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου


Άρθρο 30

Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου


1. Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και ενημερώνει το Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες.

2. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να αποφασιστεί η συνεργασία με υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εντός του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει επίσης την παιδαγωγική ευθύνη τροποποίησης της απόφασης αυτής, εάν καταστεί αναγκαίο.

3. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η του τμήματος αυτού. Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξη τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

4. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.

5. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων και την κατάρτιση του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους.

6. Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος.

Το Συμβούλιο Τμήματος

α. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό,

β. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,

γ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και ένας/μία ή περισσότεροι/ες μαθητές/τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,

δ. στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,

ε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,

στ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.Άρθρο 31

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα


1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ’ και δ’ επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.

β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.

δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από δε το επόμενο σχολικό έτος ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

4. Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής:

α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

5. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

6. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

7. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».

8. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.

9. Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».

10. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

11. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.Άρθρο 32

Διαγωγή


1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών που φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.

4. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περιπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 31, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της.

5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος.

6. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών/τριών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/τριες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

8. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών μετά την οριστική έξοδο του/της από το σχολείο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33

Ιδιωτική Εκπαίδευση


Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου δεν ορίζεται ειδικότερα, ισχύουν για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την οργάνωση της σχολικής ζωής στα σχολεία αυτά.Άρθρο 34

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης


Τα σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης) υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη ειδικώς ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες συμπληρωματικά ή κατά παρέκκλιση διατάξεων της παρούσας ορίζουν διαφορετικά.Άρθρο 35

Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων


1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ και Β’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.

3. Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ εσπερινού Γενικού Λυκείου που φοίτησαν το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής ισχύει:

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, σύμφωνα με την με αριθμ. 147899/Δ2/2017 (Β’ 3202) υπουργική απόφαση.Άρθρο 36

Παραρτήματα


Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας υπουργικής απόφασης τα κάτωθι παραρτήματα:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ή μαθητές/τριες της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του

ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής:

 

Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α' 146)

Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α' 83)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Προαχθέντες από τη Β' τάξη

Εγγράφονται στη Γ' τάξη σε ειδικότητα ως εξής:

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας: ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τεχνικός Οχημάτων

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τομέας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Γραφικών Τεχνών

Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Βοηθός Νοσηλευτή

 

Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Κύκλος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) εγγράφονται στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής:

 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α' 146)

Γ' ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α 83)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Εγγράφονται στη Γ' τάξη σε άλλη ειδικότητα ως εξής:

Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τομέας. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ