www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»


Ο Ν.1304/82 και σε μορφή .pdf (1333 KB)


  Νόμος 1304 της 7/7.12.82
(με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις)

Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.  (Α' 144).***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1966/ 1991 (Α' 147):"Η επανάκριση, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1304/1982, ως διαδικασία ανανέωσης της αρχικής θητείας των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παύει να ισχύει. Ομοίως παύει να ισχύει η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των σχολικών συμβούλων, των οποίων η θητεία έχει ήδη λήξει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Εκκρεμείς διαδικασίες επανάκρισης για ανανέωση της θητείας σχολικών συμβούλων διακόπτονται, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Βλέπε περί επανακρίσεως, πληρώσεως θέσεων κλπ. άρθρο
8  Ν.1966/91.

                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '.
                      ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

                          Αρθρο 1.

              Επιστημονική - Παιδαγωγική καθοδήγηση.

 1. Εισάγεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Εργο του Σχολικού Συμβούλου είναι η επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1966/1991 (Α' 147): "Η επανάκριση, όμως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1304/1982, ως διαδικασία ανανέωσης της αρχικής Θητείας των σχολικών συμβουλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παύει να ισχύει. Ομοίως παύει να ισχύει η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των σχολικών συμβούλων, των οποίων η θητεία έχει ήδη λήξει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Εκρεμείς διαδικασίες επανάκρισης για ανανέωση της θητείας σχολικών συμβούλων διακόπτονται, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται".

 

2. Ειδικότερα ο Σχολικός Σύμβουλος:

α. Συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, για το σχεδιασμό της σχολικής εργασίας και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

β. Αντιμετωπίζει προβλήματα διδακτικής και αγωγής σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων της δικαιοδοσίας του και φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρμογή των πορισμάτων των σύγχρονων επιστημών της αγωγής στα σχολεία.

γ. Επισκέπτεται τα σχολεία της περιφέρειάς του και κατευθύνει το έργο των εκπαιδευτικών με θεωρητικές και κυρίως με πρακτικές υποδείξεις μεθόδων διδασκαλίας, συμβάλλοντας ο ίδιος με την προσωπικότητα, την πείρα και τις γνώσεις του στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και αγωγής.

δ. Οργανώνει σεμινάρια και φροντίζει για την επιμόρφωση και την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας των εκπαιδευτικών, με όποιους τρόπους θεωρεί πρόσφορους στην περιφέρειά του.

ε. Συνεργάζεται με το διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό συμβούλιο για την αρτιότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου, τη δραστηριοποίηση του συλλόγου των διδασκόντων, την εφαρμογή του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων και γενικά για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει.

στ. Μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης το διδακτικού προσωπικού και κατά περίπτωση στα αρμόδια συλλογικά όργανα.

ζ. Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

η. Συνεργάζεται με την υπηρεσία σχολικής υγιεινής, το γραφείο φυσικής αγωγής, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και με τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του.

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται λεπτομερέστερα με Π.Δ/τα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
 

#Σύμφωνα με την παρ. 13 άρθ. 10 Ν. 2327/1995 ΦΕΚ Α’ 156 σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , όταν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, μπορεί να αναπληρώνονται από άλλους σχολικούς συμβούλους του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας γειτονικών περιφερειών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων#.   
 
 
 

Διοίκηση

Αρθρο 2

1. Η διοίκηση και ο έλεγχος λειτουργίας των σχολείων ασκείται από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Τα Γραφεία Εκπαίδευσης εδρεύουν είτε σε περιοχές της πρωτεύουσας του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, είτε σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών.

2. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης ασκεί διοίκηση και έλεγχο λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειας του.

Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών , καθώς και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση ή το Γραφείο.

Για όσους υπηρετούν στη Διεύθυνση ή το Γραφείο συντάσσει εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων.

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Διευθύνσεως και των Γραφείων Εκπαίδευσης, καθώς και ο τρόπος αναπλήρωσης τους ορίζονται λεπτομερέστερα με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Τα Γραφεία Εκπαίδευσης υπάγονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται στο Νομάρχη, του οποίου εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος αυτής.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’   : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολικοί Σύμβουλοι

Αρθρο 3.

1.  Συνιστώνται οι εξής θέσεις Σχολικών Συμβούλων με μισθολογικό κλιμάκιο 10 και τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη τετραετίες:

α. 300 θέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

β. 20 θέσεις Προσχολικής Αγωγής  
 

#Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 28/04, ΦΕΚ-25 Α’ ορίζεται : «Αυξάνονται κατά είκοσι (20) οι συσταθείσες με το άρθρο 3 παράγρ. 1β΄ του Ν. 1304/1982 και το Π.Δ. 296/88 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄) θέσεις Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής»#.  
 

γ. 8 θέσεις Ειδικής Αγωγής.   
 

#Με το Π.Δ. 71/30 Ιαν.-7 Φεβρ. 1989 ΦΕΚ Α’ 34 , οι θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής, αυξάνονται από 8 σε 16#.   
 

#Με το άρθρο μόνο, παρ. 1, του Π.Δ. 79/03, ΦΕΚ-77 Α’ ορίζεται : «1. Αυξάνονται κατά δύο (2) οι συσταθείσες με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ’ του  Ν. 1304/82  θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής»#. 
 

2. Η έδρα και η περιφέρεια των Σχολικών Συμβούλων της προηγούμενης παρ. 1 καθώς και τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ο αριθμός των Σχολικών Συμβούλων μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις μεταβολές στον αριθμό των σχολείων και στο προσωπικό τους, καθώς και τις γενικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πρόκειται για αύξηση.

4. Οι υπάρχουσες θέσεις Επιθεωρητών Α’  και Β’  Δημοτικής Εκπαίδευσης με μισθολογικά κλιμάκια 10 και 9 αντίστοιχα , Επιθεωρητών Προσχολικής Αγωγής με Μ.Κ. 8 καθώς και Επιθεωρητών Ειδικών Σχολείων με Μ.Κ. 9 και 10 καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός. (Για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των άνω Σχολικών Συμβούλων Π.Δ. 214/1984 ΦΕΚ Α’ 77)   
 

Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρθρο 4

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.

2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α’ και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν>.   
 

Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αρθρο 5

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφασιν του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικό των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α’ και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν>.(Τα άρθ. 4 και 5 αντικ. ως άνω από την παρ. 1 άρθ. 56 Ν.1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167.)   
 
 
 

Αρθρο 6

1. Συνιστώνται 230 θέσεις Σχολικών Συμβούλων με Μ.Κ. 10 και τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη τετραετίες.  
 

#Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 79/03, ΦΕΚ-77 Α’ ορίζεται : «Αυξάνονται κατά πενήντα δύο (52) οι συσταθείσες με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Ν. 1304/1982 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

Α’ κλάδος ΠΕ3-Μαθηματικών θέσεις 2
Β’ κλάδος ΠΕ4-Φυσικών θέσεις 2
Γ’ κλάδος ΠΕ5-Γαλλικής Γλώσσας θέση 1
Δ’ κλάδος ΠΕ6-Αγγλικής Γλώσσας θέσεις 11
Ε’ κλάδος ΠΕ7-Γερμανικής Γλώσσας θέσεις 2
στ’ κλάδος ΠΕ8-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων θέση 1
Ζ’ κλάδος ΠΕ9-Οικονομολόγων θέσεις 2
Η’ κλάδος ΠΕ10-Κοινωνιολόγων θέσεις 2
Θ’ κλάδος ΠE11-Φυσικής Αγωγής θέσεις 5
ι’ κλάδος ΠΕ13-Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών θέση 1
ια’ κλάδος ΠΕ14-Πτυχιούχων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικότητα Ιατρού θέση 1
Ειδικότητα Οδοντιάτρου θέση 1
Ειδικότητα Γεωπόνου θέση 1
Ιβ’ κλάδος ΠΕ16-Μουσικής θέσεις 5
ιγ’ κλάδος ΠΕ19-Πληροφορικής θέσεις 15 «)
 
 

#Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 28/04, ΦΕΚ-25 Α’ ορίζεται : «Αυξάνονται κατά εκατόν τρεις (103) οι συσταθείσες με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Ν. 1304/1982 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

α΄ κλάδος ΠΕ1-Θεολόγων θέση 1
β΄ κλάδος ΠΕ2-Φιλολόγων θέσεις 12
γ΄ κλάδος ΠΕ3Μαθηματικών θέσεις 11
δ΄ κλάδος ΠΕ4-Φυσικών θέσεις 10
ε΄ κλάδος ΠΕ5-Γαλλικής Γλώσσας θέσεις 6
στ΄ κλάδος Π Ε6-Αγγλικής Γλώσσας θέσεις 16
ζ΄ κλάδος ΠΕ7-Γερμανικής Γλώσσας θέση 1
η΄ κλάδος ΠΕ8-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων θέσεις 3
θ΄ κλάδος ΠΕ9-Οικονομολόγων θέσεις 4
ι΄ κλάδος ΠΕ10-Κοινωνιολόγων θέση 1
ια΄ κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής θέσεις 14
ιβ΄ κλάδος ΠΕ12-Μηχανικών Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου ή Τοπογράφου Μηχανικού θέση 1
  Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή Ναυπηγού θέση 1
  Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ραδιοηλεκτρολόγου θέση 1
ιγ΄ κλάδος ΠΕ13-Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών θέση 1
ιδ΄ κλάδος ΠΕ14-Πτυχιούχων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικότητα Νοσηλευτικής θέση 1
ιε΄ κλάδος ΠΕ16 Μουσικής θέσεις 7
ιστ΄ κλάδος ΠΕ19-Πληροφορικής θέσεις 12»)
 
 
 

2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άθρ. 3 του νόμου αυτού ισχύουν και για τους Σχολικούς Συμβούλους Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

3. Η κατανομή των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα γίνεται με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχουν αρμοδιότητα και για τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής και της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

5. Οι υπάρχουσες θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με Μ.Κ. 10 καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός.   
 

 
 

Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρθρο 7.

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των γυμνασίων, των γενικών, κλασικών και τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.

2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α’ και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.   
 
 
 

Γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρθρο 8

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α’ και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν>. (Τα άρθ. 7 και 8 αντικ. ως άνω από την παρ. 1 άρθ. 56 Ν.1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167).   
 
 
 

Γραφεία Φυσικής Αγωγής

Αρθρο 9

1. Στις έδρες των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων ιδρύονται Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

<2. Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής ορίζεται εκπαιδευτικό του κλάδου ΑΤ2 με βαθμό Α’ και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

3. Το γραφείο φυσικής αγωγής υπάγεται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος>.(Οι παρ.2 και 3 αντικ. ως άνω από τη παρ. 2 άρθ. 56 Ν.1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167).

4. Οι υπάρχουσες Νομαρχιακές Επιθεωρήσεις Φυσικής Αγωγής καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός.   
 
 
 

Αρθρο 10.

1. Συνιστώνται 30 θέσεις Σχολικών Συμβούλων με Μ.Κ. 10 και τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη τετραετίες.  
 

#Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 79/03, ΦΕΚ-77 Α’ ορίζεται : «Αυξάνονται κατά πενήντα δύο (52) οι συσταθείσες με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Ν. 1304/1982 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

Α’ κλάδος ΠΕ3-Μαθηματικών θέσεις 2
Β’ κλάδος ΠΕ4-Φυσικών θέσεις 2
Γ’ κλάδος ΠΕ5-Γαλλικής Γλώσσας θέση 1
Δ’ κλάδος ΠΕ6-Αγγλικής Γλώσσας θέσεις 11
Ε’ κλάδος ΠΕ7-Γερμανικής Γλώσσας θέσεις 2
στ’ κλάδος ΠΕ8-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων θέση 1
Ζ’ κλάδος ΠΕ9-Οικονομολόγων θέσεις 2
Η’ κλάδος ΠΕ10-Κοινωνιολόγων θέσεις 2
Θ’ κλάδος ΠE11-Φυσικής Αγωγής θέσεις 5
ι’ κλάδος ΠΕ13-Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών θέση 1
ια’ κλάδος ΠΕ14-Πτυχιούχων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικότητα Ιατρού θέση 1
Ειδικότητα Οδοντιάτρου θέση 1
Ειδικότητα Γεωπόνου θέση 1
Ιβ’ κλάδος ΠΕ16-Μουσικής θέσεις 5
ιγ’ κλάδος ΠΕ19-Πληροφορικής θέσεις 15 «)
 
 

#Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 28/04, ΦΕΚ-25 Α’ ορίζεται : «Αυξάνονται κατά εκατόν τρεις (103) οι συσταθείσες με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Ν. 1304/1982 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

α΄ κλάδος ΠΕ1-Θεολόγων θέση 1
β΄ κλάδος ΠΕ2-Φιλολόγων θέσεις 12
γ΄ κλάδος ΠΕ3Μαθηματικών θέσεις 11
δ΄ κλάδος ΠΕ4-Φυσικών θέσεις 10
ε΄ κλάδος ΠΕ5-Γαλλικής Γλώσσας θέσεις 6
στ΄ κλάδος Π Ε6-Αγγλικής Γλώσσας θέσεις 16
ζ΄ κλάδος ΠΕ7-Γερμανικής Γλώσσας θέση 1
η΄ κλάδος ΠΕ8-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων θέσεις 3
θ΄ κλάδος ΠΕ9-Οικονομολόγων θέσεις 4
ι΄ κλάδος ΠΕ10-Κοινωνιολόγων θέση 1
ια΄ κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής θέσεις 14
ιβ΄ κλάδος ΠΕ12-Μηχανικών Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου ή Τοπογράφου Μηχανικού θέση 1
  Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή Ναυπηγού θέση 1
  Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ραδιοηλεκτρολόγου θέση 1
ιγ΄ κλάδος ΠΕ13-Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών θέση 1
ιδ΄ κλάδος ΠΕ14-Πτυχιούχων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικότητα Νοσηλευτικής θέση 1
ιε΄ κλάδος ΠΕ16 Μουσικής θέσεις 7
ιστ΄ κλάδος ΠΕ19-Πληροφορικής θέσεις 12»)
 
 

2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθ. 3 του νόμου τούτου έχουν ισχύ και για τους Σχολικούς Συμβούλους της Μέσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3. Η κατανομή των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότερα γίνεται με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι υπάρχουσες θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Μ.Κ. 10 καταργούνται, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός.   
 
 
 

Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρθρο 11.

1. Στην έδρα κάθε νομαρχιακού διαμερίσματος του νόμου Αττικής και στην έδρα του νομού Θεσσαλονίκης ιδρύονται Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής -  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού αυτών.

2. Στην έδρα κάθε μιας των υπόλοιπων Νομαρχιών της χώρας ιδρύονται Γραφεία Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων Μέσης Τεχνικής -Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών και του προσωπικού αυτών. Τα Γραφεία αυτά υπάγονται στον οικείο Νομάρχη. Προϊστάμενος του Γραφείου ορίζεται με απόφαση του Νομάρχη εκπαιδευτικός με Μ.Κ.5 τουλάχιστον. Στο Γραφείο μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του Νομάρχη μέχρι τρεις εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου είναι διοικητικός και πειθαρχικός Προϊστάμενος των υπηρετούντων στο Γραφείο εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων για τους οποίους και συντάσσει εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύονται Γραφεία Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε περιοχές των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης.

Στις περιπτώσεις που σε κάποιο νομό παρουσιάζεται αύξηση του μαθητικού δυναμικού, του διδακτικού προσωπικού και του αριθμού των σχολείων, με κοινή απόφαση των  Υπουργών  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να ιδρυθεί Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής -  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού.

3. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ορίζονται εκπαιδευτικοί της Μέσης Τεχνικής -  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης με Μ.Κ.9 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Οι θέσεις εκπαιδευτικών με Μ.Κ.9 της Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης αυξάνονται κατά πέντε (5) και κατανέμονται στους κλάδους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - (Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθ. 56 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ Α’  167).

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γραμματεία

Αρθρο 12

1. Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Εκπαίδευσης λειτουργεί Γραμματεία που την αποτελούν διοικητικοί υπάλληλοι με προϊστάμενο εκπαιδευτικό.

2. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας εκπαιδευτικός έχει Μ.Κ. 4 και πάνω και αποσπάται από σχολείο της περιοχής με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου για μια τριετία.

3. Οι υπάρχουσες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις Εποπτείες Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και στις Επιθεωρήσεις Δημοτικής και τις Γενικές Επιθεωρήσεις Μέσης και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που έχουν καταργηθεί, ανακατανέμονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στις θέσεις αυτές, ανατοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Οι Γραμματείες των Διευθύνσεως και των Γραφείων Εκπαίδευσης εξυπηρετούν και τους Σχολικούς Συμβούλους, που υπηρετούν στην έδρα της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.   
 
 
 

Αναπλήρωση

Αρθρο 13

1. Στις οργανικές θέσεις των προϊσταμένων των Γραμματειών των Διευθύνσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι οργανικές θέσεις των Σχολικών Συμβούλων στην Εκπαίδευση θεωρούνται κενές για το σύνολο των σχολείων του νομού ή του νομαρχιακού διαμερίσματος και συμπληρώνονται με προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’   :  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιλογή

Αρθρο 14

1. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.

2.  Υποψήφιοι για επιλογή μπορούν να είναι:

α) Για τις Διευθύνσεις της Δημοτικής  Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου διδασκάλων ή νηπιαγωγών με 2ο ή 3ο ή 4ο βαθμούς και εφόσον έχουν εξετή υπηρεσία από την προαγωγή τους στον 4ο βαθμό.

β) Για τις Διευθύνσεις της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου κλάδου με βαθμούς Λυκειάρχη ή Γυμνασιάρχη ή βοηθού Γυμνασιάρχη και εφόσον έχουν πενταετή υπηρεσία από την προαγωγή τους στο βαθμό του βοηθού Γυμνασιάρχη.

γ) Για τις Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου κλάδου με Μ.Κ. 9, 8 ή 7.

3.  Η επιλογή γίνεται από το οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο καταρτίζει πίνακες με διπλάσιο από τις υπάρχουσες κενές θέσεις αριθμό υποψηφίων. Καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή είναι η γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και η διαπιστωμένη ικανότητα του υποψηφίου στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, όπως ειδικότερα καθορίζεται η διαπίστωση τους με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ο πίνακας επικυρώνεται από στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει μέχρι να συνταχθεί νέος.

5. Οι κενές θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πληρώνονται κατά σειρά από τον πίνακα υποψηφίων είτε με τοποθέτηση εκείνων που έχουν τον αντίστοιχο βαθμό, είτε με προαγωγή και ταυτόχρονη τοποθέτηση εκπαιδευτικών που έχουν κατώτερο βαθμό. Οι τοποθετήσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων, οι διαδικασίες για τη σύνταξη του πίνακα και την επιλογή καθώς και η διάρκεια ισχύος του πίνακα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - (Καταργήθηκε από την παρ. 14 άρθ. 6 Ν. 2043/1992, ΦΕΚ Α’  79).

 
 
 

Μεταθέσεις - Πειθαρχικός Ελεγχος

Αρθρο 15

(1.  Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων φυσικής αγωγής, που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά για μία τετραετία, η οποία αρχίζει από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους). (Τα μέσα σε () πρώτο εδ. καταργ. από την παρ. 14 άρθ. 6 Ν. 2043/1992 ΦΕΚ Α’ 79).

Οταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται προϊστάμενος , αναπληρώνεται : α. από προϊστάμενο γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, από διευθυντή σχολείου που εδρεύουν στην ίδια πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο διεύθυνσης εκπαίδευσης, β. από διευθυντή σχολείου που εδρεύει στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης και γ. από εκπαιδευτικό του κλάδου ΑΤ2 με βαθμό Α’ που υπηρετεί στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου φυσικής αγωγής. Οι αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας. Ως προϊστάμενοι μπορούν ανα μετατεθούν σε κενές θέσεις του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή και άλλου, εφόσον αυτές οι θέσεις είχαν περιληφθεί στην αρχική τους δήλωση). (Το μέσα σε () δεύτερο και τρίτο εδ. καταργ. από την παρ. 14 άρθ. 6 Ν.2043/1992 ΦΕΚ Α’ 79).

3. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων  και των γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, όταν αυτοί δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους επίδομα θέσης, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

4. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ο προϊστάμενος διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη διεύθυνση ή γραφείο για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία η απομάκρυνσή του>.(Το άρθ. 15 αντικ. ως άνω από την παρ. 1 άρθ. 56 Ν.1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167).   
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’  : ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Προσόντα υποψηφίων

Αρθρο 16.

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Μέσης Γονικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι όσοι έχουν 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία 12 έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Μέσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι όσοι υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους αντίστοιχους κλάδους και έχουν μισθολογικά κλιμάκια 9,8 ή 7 καθώς και συνολική υπηρεσία στον ίδιο κλάδο 7 ετών.

3. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι και εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Μέσης Εκκλησιαστικής και της Μέσης Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθ. αυτού.   
 
 
 

Διαδικασία Επιλογής - Κριτήρια.

Αρθρο 17.

1. Η διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής των Σχολικών Συμβούλων, ύστερα από προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η σύσταση και η σύνθεση των συλλογικών οργάνων για την επιλογή και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, η διαδικασία επανέκρισης για ανανέωση της θητείας, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με Π.Δ/τα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

#Η προθεσμία υποβολής των άνω αιτήσεων παρατάθηκε μέχρι την 31 Μαρτ. 1983 από την παρ. 5 άρθ. 12 Ν. 1351/1983 ΦΕΚ Α’ 56). (Σύμφωνα με το δεύτερο εδ. της παρ. 3 της περ. Β άρθ. 40 Ν.1884/1990 ΦΕΚ Α’ 81, οι διατάξεις των εδ. α και β της παρ. 1 όπως έχουν αντικατασταθεί του άρθ. 14 Ν. 1586/1986 ΦΕΚ Α’ 73, ισχύουν και για τα υπηρεσιακά Συμβούλια της άνω παρ. 1.#  
 

<2. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή σχολικών συμβούλων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά σε εκατό αξιολογικές μονάδες. Τα επιμέρους στοιχεία κατά κατηγορία βασικών κριτηρίων και αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες έχουν ως εξής:

Α. Επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση, που συνιστούν:

1. Σπουδές.

α. Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου 30 αξιολογικές μονάδες.

β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα MASTER ή αντίστοιχο στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου 20 αξιολογικές μονάδες.

γ. Πτυχίο μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου στο εσωτερικό ή το εξωτερικό : 15 αξιολογικές μονάδες.

δ. Πτυχίο ετήσιας επιμόρφωσης στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό : 5 αξιολογικές μονάδες.

ε. Δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο: 15 αξιολογικές μονάδες. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων αυτού του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιπλέον του δευτέρου πανεπιστημιακών πτυχίων.

στ. Διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας :

α. Πανεπιστημιακό πτυχίο : 10 αξιολογικές μονάδες

β. proficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλης γλώσσας: 6 αξιολογικές μονάδες και

γ. LOWER ή αντίστοιχος τίτλος άλλης γλώσσας : 4 αξιολογικές μονάδες. Η συνολική αποτίμηση των υπό στοιχ. β’  έως στ’  κριτηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 αξιολογικές μονάδες.

Το πανεπιστημιακό πτυχίο ξένης γλώσσας δεν μπορεί να προσμετρηθεί δύο φορές. Για την αποτίμηση της ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών.

2. Συγγραφικό έργο ερευνητικού, επιστημονικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου , που εκτιμάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις : 0- 10 αξιολογικές μονάδες.

Η συνολική αποτίμηση των υπό στοιχ. 1 και 2 κριτηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες.

Β. Υπηρεσιακή κατάρτιση και διδακτική εμπειρία:

ι. Η, πέραν των απαιτουμένων ετών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, εκπαιδευτική υπηρεσία : 1,5 αξιολογική μονάδα για κάθε σχολικό έτος και μέχρι 18 μονάδες συνολικά.

ιι. Η διδακτική εμπειρία σε σχολές εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης : 1 αξιολογική μονάδα για κάθε διδακτικό έτος και μέχρι 4 μονάδες συνολικά. ιιι. Η άσκηση καθοδηγητικού ή διευθυντικού έργου: 1 αξιολογική μονάδα για κάθε σχολικό έτος και μέχρι 6 μονάδες συνολικά.

Η συνολική αποτίμηση των υπό στοιχ. ι, ιι και ιιι κριτηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 αξιολογικές μονάδες.

Οι προβλεπόμενες, στο υπό στοιχ. ιι και ιιι κριτήρια αξιολογικές μονάδες της παρούσης περιπτώσεως, δεν συναθροίζονται, εφ’ όσον συμπίπτουν χρονικά.

Γ. Γενική συγκρότηση του υποψηφίου, που διαπιστώνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση:

ι. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ιι. Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με τα μέλη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου επί επιστημονικών παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση της εκπαίδευσης και το έργο του σχολικού συμβούλου θεμάτων.

Η συνολική αποτίμηση των υπό στοιχ. ι και ιι κριτηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 αξιολογικές μονάδες.

Αν το συμβούλιο ομόφωνα κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην άσκηση του έργου του σχολικού συμβούλου, ανεξάρτητα από τις αξιολογικές μονάδες που συγκεντρώνει στα υπό στοιχ. Α και Β κριτήρια, δεν επιλέγεται.

Ελάχιστο όριο για την επιλογή ενός υποψηφίου σε θέση σχολικού συμβούλου είναι οι 40 αξιολογικές μονάδες. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού αξιολογικών μονάδων μεταξύ υποψηφίων, προηγείται στον πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές μονάδες στο άθροισμα των κατηγοριών Α’ και Β’ .

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο κάτοχος: α. διδακτορικού διπλώματος, β. διπλώματος Master, γ. πτυχίου μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας, δ. δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου, ε. ο αρχαιότερος στην υπηρεσία>. (Η παρ. 2 αντικ. ως άνω από την παρ. 1. άρθ. 9 Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ Α’  147)).   
 
 
 

Πλήρωση θέσεων

Αρθρο 18

1. Οι κενές θέσεις Σχολικών Συμβούλων συμπληρώνονται κατά σειρά από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την τοποθέτησή τους σε κενές θέσεις προηγείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρακολουθούν ταχύρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης, που οργανώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
 
 
 

Υπηρεσιακή κατάσταση των Σχολικών Συμβούλων

Αρθρο 19

1. Οι αποδοχές των Σχολικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια της θητείας τους αντιστοιχούν στο μισθολογικό κλιμάκιο 10.

Οι οργανικές θέσεις τους θεωρούνται κενές και μπορούν να συμπληρωθούν με τοποθετήσεις ή μεταθέσεις άλλων εκπαιδευτικών.

2. Μετά τη λήξη της θητείας του οι Σχολικοί Σύμβουλοι επανέρχονται στα διδακτικά τους καθήκοντα και τοποθετούνται σε κενή θέση σχολείου της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στις οργανικές τους θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους ως Σχολικών Συμβούλων, συνταξιοδοτούνται με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης, όπως θα ορίσει ειδικός νόμος που θα εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρ. 73 του Συντάγματος. 
 

#Για τα θέματα του άνω άρθ. βλ. και διατάξεις του άρθ. 57 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167#   
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’  : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επιλογή Σχολικών Συμβούλων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου

Άρθρο 20.

1. Συγκροτείται συμβούλιο επιλογής των Σχολικών Συμβούλων για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για την κατάρτιση του πίνακα επιλογής για την πλήρωση των θέσεων που συνιστώνται, από :

α. Ένα δικαστή της διοικητικής δικαιοσύνης.

β. 5 καθηγητές Ανωτάτων Σχολών ή και άλλους επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

γ. Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας Δημοτικής Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

2. Για την εκτίμηση των γραπτών εργασιών, του συγγραφικού έργου και γενικά της πνευματικής συγκρότησης των υποψηφίων ορίζονται ως εισηγητές εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, σε αριθμό ανάλογο προς τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων.

3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι εισηγητές του Συμβουλίου Επιλογής καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής, καθώς και δύο αναπληρωτές του από τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, ύστερα από σχετική προκήρυξη, και η διαδικασία πρόκρισης και επιλογής για τις θέσεις των Σχολικών Συμβούλων θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα εκδοθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Η τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη σειρά του πίνακα επιλογής, που θα καταρτίσει το Συμβούλιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Οι συνιστώμενες με το νόμο αυτόν θέσεις Σχολικών Συμβούλων πέρα από τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων Εποπτικού Προσωπικού καθώς και οι θέσεις Διευθυντών της Εκπαίδευσης, θα πληρωθούν από το σχολικό έτος 1983-1984.   
 
 
 

Κρίση Εποπτικού Προσωπικού

Άρθρο 21.

1. Οι επιθεωρητές Α’  και Β’  της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι Επιθεωρητές Προσχολικής Αγωγής, οι Επιθεωρητές Ειδικής Αγωγής και οι Γενικοί Επιθεωρητές Ειδικής Αγωγής και οι Γενικοί Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης των οποίων καταργούνται οι θέσεις, καθώς και όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα προακτέων στο βαθμό του Επιθεωρητή Β’  Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4 της 23.1.1981 - τεύχος Παράρτημα) μέχρι και του αριθμού που αντιστοιχεί στις κενές θέσεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κρίνονται κατά τη διαδικασία του άθρ. 20 του παρόντος για επιλογή σε θέσεις Σχολικών Συμβουλων, αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός. Εάν δεν επιθυμούν να κριθούν, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέσα στην προθεσμία του άρθ. 20 παρ. 4 του νόμου αυτού.

2. Οσοι υποβάλουν την παραπάνω δήλωση καθώς και όσοι μετά την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής δεν επιλεγούν για τη θέση του Σχολικού Συμβούλου, αναλαμβάνουν καθήκοντα διευθυντών των σχολείων ή ασκούν διδακτικό έργο διατηρώντας το βαθμό και το μισθό τους.

Για τις περιπτώσεις αυτές συνιστώνται ισάριθμες θέσεις, Καθήκοντα διοικητικού και πειθαρχικού Προϊσταμένου γι’ αυτούς ασκεί  ο οικείος Νομάρχης και αρμόδιοι πειθαρχικό συμβούλιο ορίζεται το οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς να εφαρμόζονται , ως προς αυτούς μόνο, οι διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης.

3. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός και μέχρι να γίνει η τελική επιλογή των Σχολικών Συμβούλων, οι υπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις Εποπτικού Προσωπικού είναι στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν καθήκοντα που τους αναθέτει με απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης.   
 
 
 

Μεταθέσεις των Προϊσταμένων των Γραφείων.

Άρθρο 22.

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός και μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών και των νομαρχιακών διαμερισμάτων, καθήκοντα Διευθυντών θα ασκούν προσωρινά εκπαιδευτικοί, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά τον προσδιορισμό της έδρας και της περιοχής των Γραφείων.

2. Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση προϊσταμένων στα Γραφεία των Γενικών Επιθεωρήσεων Μέσης Εκπαίδευσης και των Επιθεωρήσεων Δημοτικής Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας περιφέρειας, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.   
 
 
 

Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 23

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός και μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων η σύνθεση των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ορίζεται ως εξής:

α. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συμβουλίων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) από το Διευθυντή της Δημοτικής Εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του, τρεις δασκάλους με Μ.Κ. 8 και σε περίπτωση έλλειψης με Μ.Κ. 7 και τον αιρετό εκπρόσωπο του κλάδου εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

β. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συμβουλίων Μέσης Εκπαίδευσης. (Π.Υ.Σ.Μ.Ε.) από το Διευθυντή της Μέσης Εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του, τρεις Λυκειάρχες, και σε περίπτωση έλλειψης Γυμνασιάρχες και τον αιρετό εκπρόσωπο του κλάδου εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

γ. Του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και του Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΚΥΣΔΕ) από δύο Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με Μ.Κ. 10 και σε περίπτωση έλλειψης με Μ.Κ. 9, δύο Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης (ΑΚΥΣΜΕ) από δύο Εκπαιδευτικού Μ.Ε. με Μ.Κ. 10, δύο Διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε. Του Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΣΤΕΕ) από δύο εκπαιδευτικούς ΤΕΕ με Μ.Κ. 10 και σε περίπτωση έλλειψης με Μ.Κ. 9, δύο Διευθυντές Κ.Ε.Τ.Ε ή Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων και έναν εκπαιδευτικό Τ.Ε.Ε. με Μ.Κ. 8 τουλάχιστον και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καταργούνται και συνιστώνται νέα με περιοχή αρμοδιότητας το νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα. Η σύσταση, η σύνθεση, η συγκρότηση , η έδρα , οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των Συμβουλίων αυτών, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης που θα εκδοθεί εντός μηνός αφότου ισχύσει ο νόμος αυτός.

Σε όσους νομούς δεν συσταθούν Περιφερειακά Συμβούλια Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι αρμοδιότητες τους να ασκούνται από το Κ.Σ.Τ.Ε.Ε. ή από Περιφερειακό Συμβούλιο γειτονικού νομού, όπως θα ορίσει με απόφασή του  ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Μετά την πλήρωση των θέσεων Σχολικών Συμβούλων τα Κεντρικά Συμβούλια Γενικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ένα Σχολικό Σύμβουλο και τρεις Διευθυντές Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών λειτουργών που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα Περιφερειακά Συμβούλια ορίζεται ως μέλος Σχολικός Σύμβουλος αντί ενός μέλους που προέρχεται από Δασκάλους ή Λυκειάρχες ή Γυμνασιάρχες αντίστοιχα. Το ΚΣΤΕΕ συγκροτείται από ένα Σχολικό Σύμβουλο, δύο Διευθυντές Μέσης Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, έναν εκπαιδευτικό της Μέσης Τ.Ε.Ε, με Μ.Κ. 8 τουλάχιστον και τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Στα Συμβούλια του άρθρου αυτού προεδρεύει ο ανώτερος στο βαθμό από τα τακτικά μέλη και σε περίπτωση ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.

5. Για τα υπόλοιπα θέματα συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

6. Η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Εκπαίδευσης, που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 6.11.1982, λήγει την 31.12.1985. <7. Σε περίπτωση έλλειψης δασκάλων με μ.κ. 7 μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) οι ανώτεροι στο βαθμό και σε περίπτωση ισοβαθμίας οι αρχαιότεροι δάσκαλοι από τους υπηρετούντες οργανικά σε σχολεία του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.

8. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Εκπαίδευσης και Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, συγκροτείται τριμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο, που αποτελείται από εκπαιδευτικούς με Μ.Κ. 10.

Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με διετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις>.(Οι παρ. 7 και 8 προστ. από την παρ. 4 άρθ. 13 Ν. 1351/1983, ΦΕΚ Α’ 56).   
 
 
 

Άρθρο 24

1. Η εποπτεία των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, από τους Έλληνες πρεσβευτές, γενικούς πρόξενους και πρόξενους, που υπηρετούν στις χώρες όπου λειτουργούν ελληνικά σχολεία και από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της <Μέσης> Γενικής και της <Μέσης> Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. (Η μέσα σε <> λέξη διαγράφτηκε από την παρ. 4 άρθ. 12 Ν. 1351/1983 ΦΕΚ Α’ 56).

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, αποσπώνται από τις οργανικές τους θέσεις σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, μέχρι 26 τον αριθμό ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Εξωτερικού  και 1 ως Συντονιστής Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης.

2. Οι Σύμβουλοι ασκούν διοικητικά, συμβουλευτικά και εποπτικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το προσωπικό των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους. Ο Συντονιστής Συμβούλων συντονίζει και εποπτεύει το έργο των Συμβούλων και των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η αναπλήρωση και η περιοχή ευθύνης των Συμβούλων και του Συντονιστή Συμβούλων.

Προσόντα, επιλογή και στελέχωση γραφείων των Συμβούλων και Συντονιστή Συμβούλων.   
 
 
 

Άρθρο 25.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Συντονιστής Συμβούλων για δύο χρόνια, που μπορεί να παραταθούν, εκπαιδευτικοί λειτουργοί .

α. Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης με βαθμό Διευθυντή Α’ ή Β’ ή Δασκάλου Α’  ή Νηπιαγωγού Α’  με Μ.Κ. τουλάχιστον 6.

β. Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμό Λυκειάρχη ή Γυμνασιάρχη ή Βοηθού Γυμνασιάρχη.

γ. Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, που προέρχονται από τους ίδιους κλάδους και έχουν τους ίδιους ή αντίστοιχους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια με τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς και δ. Τεχνικής και επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθηγητές με Μ.Κ. τουλάχιστον 7.

Οι εκπαιδευτικοί των περιπτ. α, β και γ πρέπει να έχουν πραγματική δημόσια υπηρεσία σε σχολεία τουλάχιστον δέκα ετών και της περιπτ. δ πραγματική δημόσια υπηρεσία στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση τουλάχιστον επτά ετών.

Στα έτη αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται μέχρι δύο χρόνια μετεκπαίδευσης.   
 

#Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ. 11 Ν.1824/1988, ΦΕΚ Α 296 η αληθινή έννοια της άνω πραγματικής υπηρεσίας του εδ. δεύτερου είναι ότι πρέπει να έχει διανυθεί σε σχολεία ή σχολές εκπαιδευτικού διδακτικού προσωπικού ή σε θέσεις με απόσπαση ή διάθεση σε άλλες εκπ/κές υπηρεσίες με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με τη λειτουργία της εκπαίδευσης.#   
 

2. Οι εκπαιδευτικοί της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Παιδαγωγική επιμόρφωση τουλάχιστον ενός έτους ή μεταπτυχιακές σπουδές ή αξιόλογη συγγραφική εργασία σχετική με εκπαιδευτικά θέματα ή, για τους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ΣΕΛΕΤ-ΠΑΤΕΣ. Ειδικά για το Συντονιστή Συμβούλων απαιτούνται παιδαγωγική επιμόρφωση ή μεταπτυχιακές σπουδές τουλάχιστο δύο ετών.

β. Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας όπου αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική.

γ. Στοιχεία υπηρεσιακής ευδοκιμότητας που να δικαιολογούν κατ’ εκλογή προαγωγή στον επόμενο βαθμό και να καταδείχνουν υψηλής στάθμης παιδαγωγική κατάρτιση και μορφωτική καλλιέργεια, οργανωτική ικανότητα, δημοκρατική προσωπικότητα και ήθος άμεμπτο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα Συντονιστή σε Σύμβουλο, αν δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση Συντονιστή Συμβούλων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απονέμεται στους Συμβούλους και στο Συντονιστή Συμβούλων ο βαθμός του Σχολικού Συμβούλου του νόμου αυτού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απόσπαση και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία για την επιλογή των Συμβούλων και του Συντονιστή Συμβούλων και η στελέχωση των γραφείων τους.

6. Τα επιμίσθια των Συμβούλων και του Συντονιστή Συμβούλων καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εξωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά:

α. Με την πρόσληψη δακτυλογράφου για τις ανάγκες του γραφείου του Συντονιστή Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης.

β. Με την ανάθεση νομικών υποθέσεων της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων σε νομικό που διαμένει σε ξένη χώρα, με αμοιβή κατά περίπτωση.   
 
 
 

Άρθρο 26.

1. Για την προπαρασκευή των αποφοίτων των Γενικών και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, προκειμένου να επιλεγούν για τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές, συνιστώνται και λειτουργούν τις έδρες των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων και σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.

2. Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα οποία διδάσκεται ύλη από τις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων της Γ Τάξης Λυκείου εγγράφονται και φοιτούν δωρεάν απόφοιτοι Λυκείων ανεξάρτητα από το σχολικό έτος αποφοίτησης τους. Με απόφαση του  Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται απώτερο σχολικό έτος που οι απόφοιτοι του μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο, καθώς και ανώτερος αριθμός περιόδων που μπορεί ο ίδιος απόφοιτος να παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτούνται οι Διευθυντές των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων να αποκλείουν ή και να δέχονται αποφοίτους για παρακολούθηση μαθημάτων και πέρα από τα παραπάνω όρια με βάση τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και την επίδοση τους κατά τα προηγούμενα έτη.

3. Η Διεύθυνση των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων ανατίθεται με απόφαση του  Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που ασκούν τα καθήκοντα αυτά είτε με απόσπαση είτε παράλληλα με το διδακτικό τους έργο στα δημόσια σχολεία.

Με την ίδια διαδικασία ανατίθεται η Διεύθυνση και σε ιδιώτες εκπαιδευτικούς που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα και ικανή διδακτική εμπειρία, ιδίως στην προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάθεση σ αυτούς γίνεται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να παρατείνεται είτε με ανάθεση έργου για ορισμένη χρονική διάρκεια με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ιδιοκτήτες, διευθυντές ή διδάσκοντες δε ιδιωτικά φροντιστήρια.

4. Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητας τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί είτε με ολική ή μερική απόσπαση σ αυτά είτε πέρα από τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας στα σχολεία που ανήκουν καθώς και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα και ικανή διδακτική εμπειρία, ιδίως στην προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α. Οι πόλεις και κωμοπόλεις στις οποίες λειτουργούν Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.

β.  Η έναρξη και λήξη της λειτουργίας τους για κάθε σχολικό έτος.

γ. Τα διδακτέα μαθήματα και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας αυτών.

δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

6. Με αποφάσεις των οικείων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης, που εκδίδονται με εισήγηση των Διευθυντών των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων, ορίζονται:

α. Τα δημόσια κτίρια ή διδακτήριο στα οποία λειτουργούν τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα και ο χρόνος λειτουργίας τους. Σε περίπτωση αδυναμίας στέγασης τους σε δημόσια κτίρια ή διδακτήριο γίνεται μίσθωση ιδιωτικών κτιρίων κατά τις κείμενες διατάξεις και αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη και κατά παρέκκλιση αυτών.

β. Οι διδάσκοντες τα προβλεπόμενα μαθήματα.

γ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια.

7. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας σε κάθε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο καταρτίζει ο Διευθυντής αυτού.

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται:

α.  Η μηνιαία αντιμισθία των Διευθυντών των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων που προέρχονται από δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και ασκούν τα καθήκοντα αυτά παράλληλα με τα κύρια διδακτικά καθήκοντα τους.

β. Το ανώτατο ύψος αμοιβής των ιδιωτών που ασκούν καθήκοντα Διευθυντών των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε με ανάθεση έργου, ο τρόπος καταβολής της και οι γενικοί όροι της σύμβασης εργασίας ή εκτέλεσης του έργου.

γ.  Η ωριαία αντιμισθία των διδασκόντων δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργούν και ιδιωτών.

9. Για την ανάθεση σε ιδιώτες εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου καταρτίζεται μεταξύ αυτών και του  Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στην οποία ορίζονται  η διάρκεια, η αμοιβή και οι ειδικότεροι όροι κάθε σύμβασης.

10. Στις θέσεις των διατιθεμένων στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα με ολική απόσπαση δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές.

11. Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του  Υπουργείου  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και από τον οποίο μεταφέρονται αυτές στις οικείες Νομαρχίες. Οι λειτουργικές δαπάνες των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων καλύπτονται από τις πιστώσεις του σχολικού ταμείου Λυκείου της έδρας του, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη - (Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθ. 10 Ν.1894/1990 ΦΕΚ Α’ 110).   
 
 
 

Πρόσθετη διδακτική βοήθεια στους μαθητές του Λυκείου

Άρθρο 27.

1. Μαθητές των Α’  και Β’  τάξεων Λυκείου, που από την επίδοσή τους στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του α’  τριμήνου κάθε διδακτικού έτους προκύπτει ότι έχουν ανάγκη πρόσθετης εσωσχολικής διδασκαλίας, μπορούν να φοιτούν σε ειδικό τμήμα που οργανώνεται σε κάθε Λύκειο για κάθε μιά από τις Α’  και Β’  τάξεις αυτούς.

2. Τους μαθητές που θα τύχουν της πρόσθετης βοήθειας της προηγούμενης παραγράφου ορίζει ο σύλλογος των διδασκόντων αμέσως μετά την καταχώριση της βαθμολογίας του α’  τριμήνου.

3. Το ειδικό τμήμα της παροχής πρόσθετης διδακτικής βοήθειας λειτουργεί με την ευθύνη του Διευθυντή του Λυκείου.

Σ’ αυτό διδάσκουν καθηγητές του Λυκείου ή και καθηγητής άλλου σχολείου της ίδιας ή και γειτονικών πόλεων ή κωμοπόλεων που ορίζονται από το σύλλογο των διδασκόντων του Λυκείου.

4. Στους διδάσκοντες καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α. Η έναρξη και λήξη της λειτουργίας των τμημάτων του παρόντος άρθρου για κάθε διδακτικό έτος.

β. Τα διδακτέα μαθήματα και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

γ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των ειδικών τμημάτων του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις και από τον οποίο  μεταφέρονται αυτές στις οικείες Νομαρχίες.   
 
 
 

Προσωρινοί αναπληρωτές

Άρθρο 28

1. Το άρθρο 48 του Ν. 309/1976 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 48 :

1. Σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης  Εκπαίδευσης από τα σχολεία για κάθε αίτια, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων της Γενικής  Εκπαίδευσης, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται με αίτηση τους προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τους υποβαλόντες αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

2. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη των αρμόδιων Διευθυντών Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Στις περιπτώσεις υποβολής περισσότερων αιτήσεων για τις ίδιες θέσεις τηρείται η σειρά υποβολής αιτήσεων διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.  Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμιά αποζημίωση.

3. Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους καθώς και επιδόματα εορτών κατά τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.568/1977 <περί κυρώσεως της από 3.12.1976 Πράξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας <περί προσλήψεως προσθέτων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαιδεύσεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου> (Το άρθ. 28 καταργ. από το εδ. 17 άρθ. 95 Ν.1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167)   
 
 
 

Συγχώνευση δημοτικών σχολείων και μεταφορά μαθητών

Αρθρο 29

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορούν να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω για την παροχή αρτιότερης εκπαίδευσης στους μαθητές.

2. Οι τάξεις των πολυθεσιών αυτών σχολείων μπορούν να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων όπως ορίζεται με τις παραπάνω αποφάσεις.

3. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων.  Η μεταφορά των μαθητών γίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου Νομάρχη με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ειδικά λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

4. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μεταφέρονται στις οικείες Νομαρχίες ή στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση - (Καταργήθηκε από το εδ. 17 άρθ. 95 Ν.1566/1985 ΦΕΚ Α’ 167)   
 
 
 

Συγγραφή - Εικονογράφηση διδακτικών βιβλίων

Άρθρο 30

1. Στα διδακτικά βιβλία του άρθρου 1 του Ν.Δ. 749/1970 περιλαμβάνονται και όλα τα βιβλία που εκδίδονται για την υποβοήθηση του διδακτικού προσωπικού στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου.

2. Εφόσον η συγγραφή ενός διδακτικού βιβλίου κρίνεται επείγουσα, μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του  Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κ.Ε.Μ.Ε., σε ομάδα εκπαιδευτικών, που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση στο Κ.Ε.Μ.Ε. για τη συγγραφή αυτή. Στη συγγραφή αυτή των διδακτικών βιβλίων μπορεί να μετέχουν και μέλη του Κ.Ε.Μ.Ε.

3. Στους συγγραφείς της παρ. 2 δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

4.  Η κρίση και η έγκριση των διδακτικών βιβλίων γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Μ.Ε. Στην κρίση μπορεί να μετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του  Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν μετέχουν στην κρίση και έγκριση μέλη του Κ.Ε.Μ.Ε. που πήραν μέρος στη συγγραφή του βιβλίου.

5. Η εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων της Γενικής Εκπαίδευσης μπορεί να ανατίθεται απευθείας και χωρίς διαγωνισμό σε ιδιώτες καλλιτέχνες, ζωγράφους ή φωτογράφους, προτεινόμενους από το Κ.Ε.Μ.Ε. με απόφαση του Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζονται οι όροι και η αμοιβή των καλλιτεχνών - (Καταργήθηκε από το εδ. 17 άρθ. 95 Ν.1566/1985, ΦΕΚ Α’ 167)   
 
 
 

Ενοποίηση επετηρίδων διοριστέων

Άρθρο 31.

1. Οι επετηρίδες διοριστέων των κλάδων 3 4 και 6 της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης του άρθρου 13 του Ν. 576/1977 «περί Οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και  Επαγγελματικής  Εκπαιδεύσεως» ενοποιούνται με τις επετηρίδες διοριστέων καθηγητών των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για διορισμό μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να διοριστούν μόνο στη μια ή και στις δύο κατευθύνσεις της εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ενοποίησης των επετηρίδων και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ενοποίηση αυτή καθώς και κάθε σχετικό θέμα.  - (Καταργήθηκε από το εδ. 17 άρθ. 95 Ν.1566/1985, ΦΕΚ Α’ 167).   
 
 
 

Εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις στη Μέση Τ.Ε.Ε.

Αρθρο 32.

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν. 576/1977 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής :

«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να παραταθεί η λειτουργία Κατώτερων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών για ένα ακόμα έτος κατά περίπτωση».

2. Η παρ.7 του άρθ. 1 του Ν. 576/1977 <περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως>, καταργείται.

3. Οι κάθε μορφής κατατακτήριες εξετάσεις στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση καταργούνται. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις μαθητών όλων των σχολικών μονάδων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπονται από το Ν.576/1977. Η παρ. 4 του αρθ. 8 Ν. 576/1977 και κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και κατατάξεων για μαθητές των παραπάνω σχολικών μονάδων καταργούνται.   
 
 
 

Σεμινάρια - Μελέτες για θέματα Τ.Ε.Ε

Άρθρο 33

<Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη του συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ ή του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., κατά περίπτωση , μπορεί να ανατεθούν σε Τ.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.:

α. η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για απόφοιτους λυκείων ή ανώτατων σχολών και

β. η εκπόνηση μελετών για θέματα τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται :

1. Στην περ. α’ η διάρκεια κάθε σεμιναρίου που μπορεί να είναι μέχρι 5 μήνες, ο αριθμός αυτών που θα συμμετέχουν, ο τρόπος επιλογής τους και η αξιολόγηση της απόδοσής τους, το πρόγραμμα και ο χρόνος έναρξης του σεμιναρίου, ο τύπος της απλής βεβαίωσης ευδόκιμης παρακολούθησης και οποιοδήποτε διαδικαστικό ή άλλο ζήτημα αφορά σε κάθε σεμινάριο.

2. Στην περ. β’ η αντιστοιχία του χρόνου απασχόλησης με ώρες διδακτικού έργου>. (Το άρθ. 33 τροπ. ως άνω από την παρ. 5 άρθ. 51 Ν.1404/1983 ΦΕΚ Α’ 173)   
 
 
 

Πτυχιακές εξετάσεις αποφοίτων Ιδιωτικών Ανώτερων Τεχνικών Σχολών

Αρθρο 34

1. Η Κεντρική Επιτροπή καθώς και οι Περιφερειακές Επιτροπές πτυχιακών εξετάσεων των τέως Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Ηλεκτρονικών και Ναυπηγών καταργούνται :

2. Οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών παραπέμπονται σε πτυχιακές εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων  πτυχίων στα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), στα οποία είχαν εγγραφεί για φοίτηση οι σπουδαστές των ίδιων Σχολών.

3. Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι αυτοί ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, είναι η ίδια με εκείνη στην οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι αντίστοιχων ειδικοτήτων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.   
 
 
 

Ειδικές περιπτώσεις εγγραφών σε ΑΕΙ.

Αρθρο 35

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 37/1975, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1035/1980, περιλαμβάνονται για το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 και όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας εφόσον: α) έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και β) ήταν υποψήφιοι για επιλογή σε ανώτατες σχολές σε ένα από τα τρία προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και συγκέντρωσαν σε ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος συνολική βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της ανώτατης δυνατής βαθμολογίας. 
 
 
 

Δικαιολογητικά μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού 1982-1983

Αρθρο 36

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1286/1982 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

«Για το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 οι υποψήφιοι για μετεγγραφή από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις που διενεργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι έχουν επιτύχει στις τμηματικές εξετάσεις όλων των υποχρεωτικών και κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου έτους της σχολής προέλευσης, μέχρι την προηγούμενη της έκδοσης των αποτελεσμάτων.  Η ημερομηνία αυτή θα καθορισθεί με ανακοίνωση της Πρυτανείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης». 
 
 
 

Παράταση προθεσμιών για εκτέλεση έργων σε ΑΕΙ.

Αρθρο 37

Παρατείνεται για πέντε χρόνια από τη λήξη της η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 641 /1977 «περί ιδρύσεως και οργανώσεως  Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών  Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών,  Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων». 
 
 

Αρθρο 38

1. Καταργείται σε ό,τι αφορά τους διπλωματούχους μηχανικούς η διάταξη του άρθ. 42 του Ν.1143/1981 <περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων>.

2. Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και η αναγνώριση του τίτλου σπουδών της παραπάνω κατηγορίας διπλωματούχων θα γίνεται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1225/1981 και του Ν.741/1977.   
 
 
 

Θέματα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Αρθρο 39

1. Συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 10 θέσεις ειδικών και τεχνικών Κινηματογράφου-Τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

2. Η κατανομή και ανακατανομή των παραπάνω θέσεων κατά ειδικότητα και τα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων κάθε ειδικότητας ορίζονται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η διάθεση ή ο δανεισμός τεχνικών εγκαταστάσεων και μέσων της Ε.Ρ.Τ ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να γίνεται ανάθεση έργου με αμοιβή σε ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να συγκροτούνται Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους, ή ιδιώτες οι οποίοι λόγω των ειδικών γνώσεων ή της επιστημονικής κατάρτισης και πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Στα μέλη των Επιτροπών ή Ομάδων αυτών καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Για την αντιμετώπιση των κάθε φύσης δαπανών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης γράφονται ανάλογες πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

[6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται το ωράριο και η διάρκεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπαιδευτικών εκπομπών - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α'] 
 
 
 

Θέματα δαπανών για διεθνείς εκπαιδευτικές σχέσεις.

Αρθρο 40

1. Για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, δεξιώσεις, φιλοξενίες εκπροσώπων των χωρών μελών της ΕΟΚ και ξένων γενικά χωρών, μετακινήσεις υπαλλήλων ή ιδιωτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, δημόσιες σχέσεις, μισθώσεις μεταφορικών μέσων και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ και τις διεθνείς εκπαιδευτικές σχέσεις γράφονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι απαραίτητες πιστώσεις.

2. Οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Από τις παραπάνω δαπάνες εκείνες που αφορούν στην οργάνωση συνεδρίων, στη φιλοξενία ξένων επισήμων, στην ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και στη μίσθωση μεταφορικών μέσων, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.Δ. 321/1969 <Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού>.   
 
 

Καταργητικές διατάξεις

Αρθρο 41

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός καταργούνται οι διατάξεις των άρθ. 18 μέχρι 22 και 39,40,55,62 παρ.12 και 82 παρ.4 του Ν.309/1976 <περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως>, των άρθ. 20 και 21 του Ν.576/1977 <περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως> του άρθ. 3 του Ν. 567/1977 <Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Εκπαίδευσιν>, του άρθ 3 του Ν.708/1977 <Περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών τινών θεμάτων του αρθ. 1 του Ν. 817/1978 <Περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων> και των άρθ. 15 και 36 του  Ν.1143/1981 <Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης αποκλινόντων του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων> του άρθ. 3 του Ν.Δ. 695/1970, της παρ. 1 του άρθ. 3 του Ν.Δ. 154/1973, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου τούτου ή ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με άλλο τρόπο.

2. Επίσης καταργούνται οι υπάρχοντες πίνακες προακτέων στις καταργούμενες θέσεις Επιθεωρητών Β’ και Α’  Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Προσχολικής Αγωγής, Επιθεωρητών Ειδικής Αγωγής και Γενικών Επιθεωρητών Μέσης και Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3. Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν, η υπ’ αριθ. Φ. 821.1/4/Ζ/172/10.2.1982 προκήρυξη του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η υπ αριθ. Φ 821.Ι/ΙΙ/ΖΙ/322/11.3.1982 απόφαση του ίδιου Υφυπουργού, για σύνταξη πίνακα υποψηφίων για απόσπαση ως Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού.   
 
 

Ισχύς

Αρθρο 42

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλος χρόνος σε επιμέρους διαλέξεις.   Ο Ν.1304/82 και σε μορφή .pdf (1333 KB)


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες