www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02)
Ολη η απόφαση:

σε μορφή.html / σε μορφή .pdf  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

---------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ


ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

’ρθρο 1
Έργο των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης


Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 της παρ. ζ του Ν.2817/2000 και στο άρθρο 1 του Ν.2986/2002. Στη περιοχή της ευθύνης τους ασκούν τις αρμοδιότητες τις οποίες εκχωρεί εκάστοτε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική, εισηγούνται στον Υπουργό για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη της σύνδεσης των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και τα όργανα προγραμματισμού, αξιολόγησης και έρευνας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε), τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), τον Οργανισμό Σχολικών κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) κ.λ.π.
Ειδικότερα οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης:
1. Ασκούν τη διοίκηση, καθοδηγούν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία των τμημάτων της Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τμήματος Διοίκησης, καθώς και όλων των επί μέρους υπηρεσιών και υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των παραπάνω τμημάτων και συντονίζουν το έργο τους. Η εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των τμημάτων της προϋποθέτει αμοιβαία ενημέρωση, συντονισμό δράσης ανάμεσά τους, ενιαία κατεύθυνση και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Γι' αυτό πρέπει να συνεργάζονται στενά και να συνεξετάζουν τα προβλήματα που προκύπτουν.
3. Συγκροτούν με απόφασή τους τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και κυρώνουν τις πράξεις των συμβουλίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Για τα μέλη των συμβουλίων τα οποία προέρχονται από τους Σχολικούς Συμβούλους εισηγείται ο Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας. Για τα μέλη των συμβουλίων τα οποία προέρχονται από τα όργανα διοίκησης εισηγείται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης.
4. Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τη συγκρότηση των περιφερειακών συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2986/2002.
5. Ορίζουν τους αναπληρωτές των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
6. Προεδρεύουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ, εισηγούνται για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας αυτών των συμβουλίων ή αναθέτουν σε άλλα μέλη του συμβουλίου την εισήγηση.
7. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Προϊσταμένων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκουν διοικητικά στη Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
8. Αποφασίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας αυτών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα.
9. Είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, και των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και υπηρετούν στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Συνεργάζονται με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τους Νομάρχες, τους Δημάρχους και τις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του κράτους και εισηγούνται για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την εκπαίδευση στο επίπεδο της περιφέρειας.
11. Ενεργούν όλες τις υπηρεσιακές και διοικητικές μεταβολές οι οποίες τους ανατίθενται από την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
12. Διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προορίζονται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών πλην των σχολικών επιτροπών, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

’ρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Ύστερα από εισήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας, αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων.
Ειδικότερα:
1. Κυρώνουν την εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης με την οποία ανατίθεται στους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητα γενικής παιδαγωγικής ευθύνης επί ορισμένων σχολείων. Η γενική παιδαγωγική ευθύνη επί αυτών των σχολείων είναι πέραν της ειδικής ευθύνης που έχουν επί των εκπαιδευτικών του κλάδου στον οποίο ανήκουν.
Η αρμοδιότητα αυτή αφορά την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση στα αντίστοιχα σχολεία για γενικότερα θέματα της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου.
2. Αναθέτουν στους Σχολικούς Συμβούλους την επί πλέον υποχρέωση να παρακολουθούν την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης τους.
3. Διορίζουν τους Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε κοινά θέματα και ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τα διδακτήρια όπου εδρεύουν τα Βαθμολογικά Κέντρα.
4. Ενημερώνονται από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για την προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων, ασκεί τον ανάλογο διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο.
5. Εγκρίνουν την πραγματοποίηση των σεμιναρίων τα οποία διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των αξιολογητών - σχεδιαστών στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.).
6. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των οικείων Σχολικών Συμβούλων, τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Επίσης, εγκρίνουν την κατανομή και ενεργούν τον έλεγχο για τις δαπάνες λειτουργίας των γραφείων των Σχολικών Συμβούλων.
7. Αποφασίζουν, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τις κοινές συσκέψεις όλων των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας, ή τις συσκέψεις κατά νομό ή κατά ειδικότητα ή αντικείμενο, ή τέλος, τις κοινές συσκέψεις των Σχολικών Συμβούλων και των οργάνων διοίκησης. Οι συσκέψεις αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του διδακτικού έτους για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, στο τέλος του διδακτικού έτους για τον απολογισμό και τη διατύπωση προτάσεων και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
8. Είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης τους και ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2683/99 (κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

’ρθρο 3
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων


Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης, σε σχέση με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης στην περιοχή της περιφέρειας, παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Γραφείων των Νομών ή Νομαρχιών και των σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα:
1. Με απόφασή τους συγκροτούν, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ορίζοντας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 παρ 3 του παρόντος).
2. Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ τα προερχόμενα από τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της περιφέρειας, καθώς και από τους διοικητικούς υπαλλήλους.
3. Ορίζουν τον αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους αναπληρωτές των Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
4. Κυρώνουν τους πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
5. Αποφασίζουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την τοποθέτηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
6. Κυρώνουν τους πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
7. Αποφασίζουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την τοποθέτηση των Προϊσταμένων Τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραμματείας και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Απαλλάσσουν από τα καθήκοντα τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών θεμάτων, τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
9. Κυρώνουν την τοποθέτηση των Διευθυντών από τον πίνακα χωρίς αίτηση και από τον υποχρεωτικό πίνακα Διευθυντών. Οι πίνακες συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.
10. Κυρώνουν τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια και αφορούν τις μεταθέσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ..
11. Αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την τοποθέτηση μετά τη λήξη της θητείας τους των Διευθυντών σχολικών μονάδων, και Σ.Ε.Κ. καθώς και των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.
12. Κυρώνουν τους πίνακες προακτέων και εκδίδουν την απόφαση για προαγωγή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τον πίνακα προακτέων τον οποίο συντάσσει το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
13. Κυρώνουν τους πίνακες προαγωγών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.
14. Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης λόγω νόσου και εκδίδουν την πράξη με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου ή επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων ισότιμων με τις δημόσιες
15. Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφέρειας.
16. Ενημερώνονται για την προσφορά υπηρεσίας από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα ως διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2683/99 (πειθαρχικός κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).
17. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
18. Ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εκλογή των αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ.
19. Εγκρίνουν τις προκηρύξεις, εκλέγουν τους υποτρόφους, παρατείνουν τις υποτροφίες, μεταγράφουν τους υπότροφους και αυξάνουν το ποσό των υποτροφιών και του αριθμού των υποτροφιών.
20. Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημοσίου τομέα του ιδίου νομού.
21. Κυρώνουν τις αποσπάσεις των υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν), των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και των Γραφείων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), οι οποίες γίνονται ύστερα από πρόταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
22. Εγκρίνουν τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων.
23. Κυρώνουν τις αποφάσεις για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο τις ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
24. Χορηγούν τις κανονικές ή αναρρωτικές άδειες στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης της Περιφέρειας, στους Σχολικούς Συμβούλους, στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
25. Έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην εκείνων οι οποίες προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στα σχολεία ύστερα από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μέσω των ΟΤΑ.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
’ρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
σε σχέση με τις λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.


1. Στις περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται:
α. Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ άρθρα 28 και 29 Ν. 1566/85 και άρθρα 17 και 18 Ν. 2009/92)
β. Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ) άρθρο 2 Ν. 2817/2000.
γ. Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) άρθρο 9 Ν. 2525/95).
δ. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε. άρθρο ΙΙΙ Ν. 1892/90).
Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Περιφερειακοί Διευθυντές ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν και συντονίζουν το έργο τους, είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι στο προσωπικό τους και εισηγούνται στο ΥΠΕΠΘ τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τον Διευθυντή του Π.Ε.Κ.
Την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη προς αυτές παρέχουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής καθοδήγησης.
2. Στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται:
α. Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν. άρθρο 2 Ν. 1894/90)
β. Τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π και τα γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ άρθρο 10 Ν. 2525/97).
γ. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ άρθρο 8 Ν. 2986/2002)
δ. Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ άρθρο 8 Ν. 2986/2002).
Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών ασκούν διοίκηση, είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι στο προσωπικό τους και εισηγούνται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, ύστερα από απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και υποστήριξη προς αυτές παρέχουν τα τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγηση, μέσω των αρμοδίων κατά κλάδο Σχολικών Συμβούλων.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
’ρθρο 5
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων
Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
(άρθρο 1 παραγ. 2 και άρθρ. 2 παρ. 2β του Ν. 2986/2002.)

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα Τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των οικείων Σχολικών Συμβούλων. Επίσης μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδέουν το έργο των Σχολικών Συμβούλων με τα αρμόδια τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΚΕΕ, και των λοιπών κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.
Ειδικότερα ο οικείος Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. Εποπτεύει στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας. Δέχεται και θεωρεί αφενός τον ετήσιο προγραμματισμό και αφετέρου το τριμηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων των Σχολικών Συμβούλων. Παρακολουθεί την εφαρμογή του, ελέγχει τις μετακινήσεις, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνει οδηγίες, μεταφέρει τις οδηγίες του Π.Ι., του ΚΕΕ και των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και γενικά συντονίζει το έργο των Σχολικών Συμβούλων.
2. Καλεί σε συσκέψεις τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του, κατά τις οποίες εξετάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις κάθε φορά που εκείνος κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.
3. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν και υποβάλλουν την ετήσια έκθεση στον Προϊστάμενο Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Εκείνος συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, τις εκθέσεις "αυτοαξιολόγησης" των σχολικών μονάδων και τις δικές του παρατηρήσεις. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα του Π.Ι. και κοινοποιεί στη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ και στο ΚΕΕ. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειας και η πρόταση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο περιφέρειας και την πρόταση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό κάνουν τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.ΣΕΣ) του άρθρου 9 του Νόμου 2525/97.
4. Με εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας προς τον Περιφερειακό Διευθυντή οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της ειδικής ευθύνης των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, αναλαμβάνουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία ορισμένου αριθμού σχολείων της περιοχής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία της ευθύνης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, Ενισχυτική Διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.
5. Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι διοικητικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης του.
α. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους κατά την άσκηση του έργου τους.
β. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τακτική προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους.
γ. Εισηγείται, μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ την προσωρινή αναπλήρωση ελλείποντος Σχολικού Συμβούλου σε μία Περιφέρεια.
δ. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εκείνος αποφασίζει ποια τακτικά και ποια αναπληρωματικά μέλη από τους Σχολικούς Συμβούλους θα συμμετέχουν στα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Συμβούλια Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ε. Χορηγεί τις άδειες απουσίας των Σχολικών Συμβούλων.
στ. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου των Σχολικών Συμβούλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Νόμου 2986/2002.
6. Ο προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) της Περιφέρειας.
7. Ο Οικείος Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σχεδιάζει το πρόγραμμα αντισταθμιστικής υποστήριξης το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να βοηθηθούν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα αντικείμενα επιμόρφωσης, τη διάρκεια που απαιτείται καθώς και τον τόπο και τον φορέα υλοποίησης. Τα στοιχεία του προγράμματος προκύπτουν από τις προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης αυτών των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
8. Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της εποπτείας και του συντονισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Περιφέρειας. Τα προγράμματα αυτά προγραμματίζονται και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ο.ΕΠ.Ε.Κ.), τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι) και τις επιμέρους σχολικές μονάδες (ενδοσχολική επιμόρφωση).
9. Επίσης ο Οικείος Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, μέσω των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων, παρακολουθεί την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ωρολογίων Προγραμμάτων των σχολείων της Περιφέρειας και υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
10. Στις ευθύνες του Προϊσταμένου της Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ανήκουν όσα ζητήματα έχουν σχέση με τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τη λειτουργία των εργαστηρίων και των Εργαστηριακών Κέντρων, την προμήθεια των εξοπλιστικών μέσων και των μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
11. Τα τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας είναι επιστημονικά και παιδαγωγικά υπεύθυνα για τη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:
α) Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δηλαδή τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.ΣΕΣ), τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), οι Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης ασκούν τη διοίκηση και μέσω των Προϊσταμένων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο τους.
β) Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Νομών ή Νομαρχιών, δηλαδή, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ασκούν τη διοίκηση, ενώ τα Τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας έχουν την ευθύνη της εποπτείας, της καθοδήγησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης του έργου τους, μέσω των οικείων κατά περίπτωση Σχολικών Συμβούλων.
γ) Ειδικά για τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) την ευθύνη της εποπτείας και καθοδήγησης έχει ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Π.Ε.Κ. γίνεται μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας. Αυτά συνδέουν τα Π.Ε.Κ. με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι. και το ΚΕΕ, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 2986/2002.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

’ρθρο 6
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης


Το Τμήμα Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της διοικητικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των τμημάτων αυτής και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
Ειδικότερα :
1. Έχει την ευθύνη της Γραμματειακής Υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, των τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής καθοδήγησης και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
2. Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γενικότερα έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών της.
3. Μεριμνά για τη χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.), των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και φροντίζει για τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
4. Μεριμνά για την έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Θεωρεί τις καταστάσεις των εξόδων κίνησης εκτός έδρας και τις αποστέλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελάγχου.
5. Μεριμνά, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων της Γραμματείας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των αντιστοίχων Γραφείων. Επίσης, ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2986/2002 σχετικά με το διοικητικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
6. Έχει την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του συστήματος της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των ενστάσεων αυτών σε επίπεδο Περιφέρειας.
7. Φροντίζει για τον ορισμό των εκκαθαριστών των αποδοχών των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Εισηγείται τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών αδειών, των αδειών κύησης και τοκετού, των αδειών μητρότητας, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους και όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
9. Φροντίζει για την παραπομπή των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, όπως προβλέπει η αντίστοιχη νομοθεσία.
10. Εκδίδει τις βεβαιώσεις πιστοποίησης του δικαιώματος για τη χορήγηση επιδόματος αγοράς κατοικίας σε προβληματικές περιοχές της χώρας για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες της.
11. Φροντίζει για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες.
12. Εισηγείται τη διάθεση εκπαιδευτικών που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
13. Κοινοποιεί στα τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις εγκυκλίους και τη λοιπή αλληλογραφία των Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
14. Είναι αποδέκτης της αλληλογραφίας όλων των περιφερειακών υπηρεσιών της Εκπαίδευσης . Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και τα τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σχετικά, διαβιβάζει προς το ΥΠΕΠΘ και τις Κεντρικές υπηρεσίες όσα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ιεραρχικά κρίνει αναγκαία και μεριμνά για την αλληλογραφία της Περιφέρειας προς το ΥΠΕΠΘ και προς τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Ενεργεί για την
1. Αποδοχή των παραιτήσεων και την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων απόλυσης των μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου και ανήκουν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2. Διαβίβαση στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Συγκρότηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών οργάνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
4. Έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων τα οποία μετέχουν στα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αττικής http://attik.pde.sch.gr/
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης http://amaked-thrak.pde.sch.gr/
Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/
Δυτικής Ελλάδας http://dellad.pde.sch.gr/
Δυτικής Μακεδονίας http://dmaked.pde.sch.gr/
Θεσσαλίας http://thess.pde.sch.gr/
Ιονίων Νήσων http://ionion.pde.sch.gr/
Κεντρικής Μακεδονίας http://kmaked.pde.sch.gr/
Κρήτης http://kritis.pde.sch.gr/
Νοτίου Αιγαίου http://kritis.pde.sch.gr/
Πελοποννήσου http://pelop.pde.sch.gr/
Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες