www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

 

Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ A 206/1998)


Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο 1

Σκοπός

Η δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει, σύμφωνα και με τις επιδιώξεις του κατά το άρθρο 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α") Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας.


Άρθρο 2

Οργάνωση - Λειτουργία
1. Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Τα Τ.Ε.Ε. ανήκουν στη δευτεροβάθμια - μεταγυμνασιακή εκπαίδευση. Σε αυτά εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
2. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ε. διαρκούν έως και τρία (3) έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α" και Β", οι οποίοι περιλαμβάνουν επί μέρους τομείς και ειδικότητες.
3. Ο Α" κύκλος σπουδών διαρκεί δύο (2) έτη. ενώ μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας τριών (3) ετών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης έως και κατά ένα έτος επιπλέον, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. ως ημερήσιου ή εσπερινού, σε περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα μαθητείας. Ο Β" κύκλος σπουδών διαρκεί ένα (1) έτος. και ειδικά στα Τ.Ε.Ε. εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον.
4. Στους μαθητές, μετά την αποφοίτησή τους από τον Α" κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων,
πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β" του ν. 2009/1992. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του σχολείου σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ορισμένα βασικά μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε νομαρχιακό επίπεδο.
Οι πτυχιούχοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:
α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε.. αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Να εγγράφονται στη Β" τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
5. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από το Β" κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ" του ν. 2009/1992. Οι εξετάσεις διενεργούνται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:
α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Να εγγράφονται κατά προτεραιότητα σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε αντίστοιχες με το πτυχίο τους ειδικότητες, για την απόκτηση του κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ του ν. 2009/1992 διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης
6. Οι πτυχιούχοι του Β κύκλου, εφόσον συμπληρώσουν δεκαοκτάμηνη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα τους, εισάγονται στα Τ.Ε.Ι. σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους. κατόπιν εξετάσεων επί μαθημάτων που ορίζουν τα ίδια τα Τ.Ε.Ι.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση των πτυχιούχων του Β κύκλου στα Τ.Ε.Ι..
7. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά μπορούν να εγγραφούν στο Α έτος του Α κύκλου των Τ.Ε.Ε.. με δικαίωμα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο
8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης TEE δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών των Τ.Ε.Ε. κατά τμήμα τάξης.
9. Στους μαθητές των Τ.Ε.Ε. μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
10. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α") εφαρμόζεται και στα Τ.Ε.Ε..


Άρθρο 3

Περιεχόμενο σπουδών των Τ.Ε.Ε.


1. Τα προγράμματα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των επί μέρους ειδικοτήτων και βασικά μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας.
2. Σκοπός των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στον Α" κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. είναι αφ" ενός η παροχή τεχνολογικής παιδείας και η διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, αφ" ετέρου η παροχή των αναγκαίων εφοδίων, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ασκήσουν και αυτόνομα ορισμένο τεχνικό επάγγελμα. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας στον Α" κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. καλύπτουν το 38% έως 42% των συνολικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο πρώτο έτος και το 33% έως 37% στο δεύτερο έτος.
3. Σκοπός των προγραμμάτων διδασκαλίας του Β" κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε. είναι η σε βάθος και σε μεγαλύτερο εύρος διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας στον κύκλο αυτόν καλύπτουν το 23% έως 27% των ωρών του ωρολογίου προγράμματος.
4. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν κυρίως: α) Σαφώς διατυπωμένους σκοπούς, κατά μάθημα και
κατά κύκλο σπουδών.
β) Διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, ανά κύκλο σπουδών, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επί μέρους ενότητες και θέματα.
γ) Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίηση του. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται αναλυτικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης.
5. Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα.


Άρθρο 4

Ιδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε.


1. Η ίδρυση Τ.Ε.Ε., η προσθήκη νέων τομέων και ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε. που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται μια φορά κάθε έτος και κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Τ Ε.Ε., η κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται, εντός των
προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Η μετατροπή Τ.Ε.Ε. από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα, η μετονομασία τους ή η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμίας που θα ορίσει προς αυτό ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.


Άρθρο 5

Εξουσιοδοτικές διατάξεις


1. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με:
i) την οργάνωση και λειτουργία των Τ.Ε.Ε.,
ii) τους τομείς και τις ειδικότητες,
iii) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση.
iv) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας,
ν) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές,
vi) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση των μαθητών, τη χορήγηση υποτροφιών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών.
vii) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους,
viii) την κατάταξη ανά ειδικότητα και τη διάρκεια φοίτησης των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εγγράφονται σε Ι.Ε.Κ.,
ix) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.
x) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των Τ.Ε.Ε..
β) Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητά. για την έκδοση των αποφάσεων των περιπτώσεων ii, iv και viii της παραγράφου αυτής, τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ..
2. Με απόφαση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ή του προϊσταμένου Γραφείου Τ.Ε.Ε., όπου υπάρχει, ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή των Τ.Ε.Ε., μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις με επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για τις εργαστηριακές εφαρμογές και πρακτικές ασκήσεις εξειδίκευσης των μαθητών των Τ.Ε.Ε..
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε.. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις για τους μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.


Άρθρο 6

Ίδρυση και μετατροπή σχολικών μονάδων άλλων υπουργείων σε Τ.Ε.Ε.


1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ" ύλην αρμόδιου υπουργού μπορούν να ιδρύονται Τ.Ε.Ε. Α" κύκλου σπουδών ή να μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων.
2. Με όμοιες αποφάσεις, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 που αναφέρονται στις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου.

 
Άρθρο 7

 Ιδιωτικές σχολικές μονάδες


1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) μετατρέπονται σε ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. Α" κύκλου, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους.
2. Οι ιδιοκτήτες τέως ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) μπορούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Τ.Ε.Ε.. Οι όροι. οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ίδρυση νέων ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. και η προσθήκη τμημάτων σε αυτά.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Τ.Ε.Σ. και Τ.Ε.Λ..


Άρθρο 8

Λοιπές διατάξεις


1. Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των εκπαιδευόμενων των Ι.Ε.Κ. μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ανά δυο τουλάχιστον σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ι.Ε.Κ..
2. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι των οποίων ασκούνται στο Σ.Ε.Κ..
3. Διευθυντές και Υποδιευθυντές των δημόσιων Τ.Ε.Ε. ορίζονται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 9

Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις


1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Τ.Ε.Σ. του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. Α" Κύκλου, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση γίνεται ο καθορισμός των τομέων και των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε αυτά και η ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας σε σχέση με τη λειτουργία τους. Η Β" Τάξη των ημερήσιων Τ.Ε.Σ. και η Β" και Γ" τάξη των εσπερινών Τ.Ε.Σ. εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με το προβλεπόμενο γι" αυτές πρόγραμμα διδασκαλίας, μέχρι την αποφοίτηση όσων είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4:
α. Ιδρύονται νέα Τ.Ε.Ε..
β. Ορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε Τ.Ε.Ε..
γ. Προσδιορίζονται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) και οι τομείς και ειδικότητες αυτών που θα διατηρηθούν σε λειτουργία για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των τάξεων Τ.Ε.Σ και τέως Τ.Ε.Λ., μέχρι τη μετατροπή τους ή την παύση της λειτουργίας τους.
3. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που ανήκει στα Σ.Ε.Κ. εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Λ. μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 1998 - 1999. των μαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου και των μαθητών των Τ.Ε.Σ.. Από το σχολικό έτος 1999 - 2000 τα διδακτήρια και ο εργαστηριακός εξοπλισμός των Τ.Ε Λ. χρησιμοποιούνται από τα αντίστοιχα Τ.Ε.Ε.. οι Διευθυντές των οποίων είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων, όπου εξασκούνται οι μαθητές των Τ.Ε.Ε. και οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης των Ενιαίων Λυκείων.
4. Οι μαθητές που αποφοιτούν από τις Τ.Ε.Σ. μπορούν να εγγράφονται στο Β" κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε.. Οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β" τάξης Τ.Ε.Σ. μπορούν να εγγράφονται στη Β" τάξη του Α" κύκλου των Τ.Ε.Ε..
5. Οι μαθητές της Α" τάξης των μετατραπέντων Τ Ε.Λ. σε Ενιαία Λύκεια που προήχθησαν κατά το σχολικό έτος 1997-1998 μπορούν να εγγραφούν στη Β" τάξη του Α" Κύκλου των Τ.Ε.Ε.. Στην ίδια τάξη μπορούν να εγγραφούν και οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β" τάξης των Τ.Ε.Σ..
6. Οι Διευθυντές. Υποδιευθυντές και λοιποί εκπαιδευτικοί που ανήκαν οργανικά στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) και έχουν καταλάβει οργανικές θέσεις στα Ενιαία Λύκεια, μπορούν, με αίτησή τους, να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη οργανικών θέσεων στο συνιστώμενο Τ.Ε.Ε. που είναι εγγύτερο προς το μετατραπέν τέως Τ.Ε.Λ. ή Ε.Π.Λ.. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
7. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων Τ Ε.Σ., οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 καταργούνται, εκτός της παραγράφου 11 του άρθρου
αυτού, η οποία παραμένει σε ισχύ ως προς την ισοτιμία των πτυχίων των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. προς τα πτυχία των Τ.Ε.Σ..
8. Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων σχολικών μονάδων και Ι.Ε.Κ. σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ..
9. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.


Άρθρο 10

Κάλυψη δαπάνης


Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 4, 5 και 9 και 5 παρ. 2 θα αντιμετωπίζονται για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 8, 3 παρ. 4γ, 4 παρ. 1. 8 παρ. 1 και 9 παρ. 2 θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.


Άρθρο 11

1. α) Μελέτες, ενέργειες και έργα του "Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)" του 2ου Κ.Π.Σ. εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε από ενδιάμεσους φορείς, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ. εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Οι ενδιάμεσοι φορείς μπορεί να είναι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται γνωμοδοτικές επιτροπές ανάθεσης και εφαρμογής κάθε ενέργειας ή έργου σε ενδιάμεσους φορείς του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. ρυθμίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, οι όροι διαχείρισης των πιστώσεων από τους φορείς αυτούς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της οικείας γνωμοδοτικής επιτροπής, μπορούν να ανατίθενται απευθείας, μετά από διαπραγμάτευση, μελέτες, ενέργειες και έργα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενδιάμεσους φορείς.
Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του ενδιάμεσου φορέα δια του νομίμου εκπροσώπου του, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της. τα συμβαλλόμενα μέρη. σαφή προσδιορισμό και περιγραφή του ανατιθέμενου έργου.
τον προϋπολογισμό του έργου, το χρόνο υλοποίησης βάσει του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, τον τρόπο πληρωμής και διαχείρισης των πιστώσεων, τις ποινικές ρήτρες και γενικά κάθε αναγκαίο όρο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και την επιτυχή ολοκλήρωση του υπό εκτέλεση έργου.
β) Αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αντίστοιχες συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση και εκτέλεση έργων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σε ενδιάμεσους φορείς. οι οποίες υπογράφηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες και παράγουν τα αποτελέσματά τους.
γ) Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ/045/2 για την εκτέλεση των έργων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργων.
δ) Στις περιπτώσεις υλοποίησης των Ενεργειών "Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών", "Εργαστήρια Τεχνολογίας". "Εργαστήρια Πληροφορικής" του μέτρου "Ενιαίο Λύκειο" και της ενέργειας "Σχολικές Βιβλιοθήκες", καθώς και κάθε άλλης συναφούς ενέργειας ή έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. οι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να εκπονούν μελέτες, να εκτελούν και να επιβλέπουν διαρρυθμίσεις χώρων εντός υφιστάμενων σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους νομούς της χώρας και να προμηθεύονται κάθε είδους εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Η ίδρυση αυτών σε υφιστάμενες σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Κ.Π.Σ.. ο οποίος συστήθηκε με το εδ. γ" της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2233/1994. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 2413/1996, λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες και τις αμοιβές.
3. Οι Σχολικές Επιτροπές εκτελούν δράσεις, χρηματοδοτούμενες από τους άδικους λογαριασμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για μελέτες, προγράμματα και έργα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., σχετικά με τα εργαστήρια πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικών επιστημών, τις βιβλιοθήκες και γενικά όλες τις συναφείς ενέργειες του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν στις σχολικές τους μονάδες. Οι Διευθυντές δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής, διαχειρίζονται τις ως άνω χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες προΐστανται, ως εκπρόσωποι της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Σχολικών Επιτροπών και τους όρους των εν λόγω χρηματοδοτήσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία. ο τρόπος διαχείρισης, ελέγχου και απόδοσης λογαριασμού των ως άνω χρηματοδοτήσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α"), όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α" του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α"), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
"Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικά για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ.. προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ" ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ" ένσταση υποψηφίων, μόνο και για λόγους νομιμότητας, κατ" ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των A.E.I. - T.E.I.. Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, προσλαμβάνεται κατ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
5. Συστήνονται στο Ι.Κ.Υ. θέσεις υπευθύνου και αναπληρωτή υπευθύνου ενέργειας για την υλοποίηση από το Ι.Κ.Υ. προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία της Ε.Ε.. Για την ίδια αιτία συγκροτούνται στο Ι.Κ.Υ. επιτροπές για την υλοποίηση των ως άνω έργων, στις οποίες συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ιδιώτες και νομικός σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ορίζονται ο υπεύθυνος και αναπληρωτής υπεύθυνος της ενέργειας, καθώς και η σύνθεση των ως άνω επιτροπών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές όλων των ανωτέρω. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.1997.


Άρθρο 12
Οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne. από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari. από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες
σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες, από σύνδρομο evans. οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία. οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, εγγράφονται καθ" υπέρβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό τους περιορισμούς του εδ. β" της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1771/1988 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 εδ. VII του ν. 1946/1991, με το οποίο αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περ. ζ" της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α" του ν. 1771/1988.


Άρθρο 13
Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α") υπάγονται όλα τα Α.Ε.Ι, των οποίων οι φοιτητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.


Άρθρο 14
1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 1024/1979 καταργείται.
2. Η έφεση και η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288 Α"). Η παράγραφος 7 του π.δ. 1024/1979 καταργείται.
3. Ισχύουν και για μειονοτικά σχολεία οι διατάξεις που αφορούν στην πρόσληψη και πληρωμή των καθαριστριών στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α) εφαρμόζονται και για το σχολικό έτος 1998 - 1999 και περιλαμβάνουν και τις συνιστώμενες θέσεις εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α).
β) Κατ" εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α") κατά το σχολικό έτος 1998-1999 καλύπτονται με διορισμό και οι υφιστάμενες κενές θέσεις μουσουλμάνων δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.
5. Καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του ν. 2413/1996.
6. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα ομογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και με τα οποία βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά είναι ισότιμα προς τα απολυτήρια Λυκείων της ημεδαπής.
7. Το Υ.Σ.Μ Ε. συνεδριάζει στην έδρα του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή Ο Γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης και είναι διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Γραφείο αυτό.
8.α) Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης παραμένουν για πέντε (5) πλήρη σχολικά έτη. Στις περιπτώσεις που. για υπηρεσιακούς λόγους, αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους, το διαρρέον χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.
β) Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας στα ομογενειακά σχολεία ή τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Κωνσταντινούπολης βρίσκονται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης ή γραφείων εκπαίδευσης για την προσφορά υπηρεσιών.
9. Ιδρύεται συντονιστικό γραφείο με έδρα την πόλη της Κομοτηνής. Σκοπός του γραφείου είναι ο συντονισμός, η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης. Του συντονιστικού γραφείου προΐσταται, ως συντονιστής, εκπαιδευτικός εν ενεργεία της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α" ή Β" και υποχρεωτική υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Ο χρόνος της υπηρεσίας του ανωτέρω, ως συντονιστή, θεωρείται για κάθε περίπτωση υπηρεσιακής του κατάστασης ότι διανύθηκε στην οργανική του θέση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο καθορισμός του χρόνου ανανέωσης της θητείας, η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με το θεσμό του συντονιστή και που δεν προβλέπεται με την παρούσα διάταξη.
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Για τη γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης της Θράκης συνιστάται κλάδος υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αποτελείται από σαράντα (40) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας."


Άρθρο 15
1. α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 1268/ 1982. όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"12. α) Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η οργάνωση διατμηματικών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο ίδιο Α.Ε.Ι. που οδηγούν σε ξεχωριστό πτυχίο. Τα διατμηματικά προγράμματα είναι δυνατόν να οργανώνονται είτε στο πλαίσιο μιας Σχολής είτε σε διασχολική βάση.
β) Η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται ύστερα από κοινή πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκόμενων Τμημάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ασκηθεί ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
γ) Σε κάθε διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται με πράξη του πρύτανη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και από εκπροσώπους των φοιτητών του προγράμματος σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή με ίσο αριθμό μελών Δ.Ε.Π.. Τα μέλη Δ.Ε.Π.. τα οποία μετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή, πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενεργό εκπαιδευτική συμμετοχή στο διατμηματικά πρόγραμμα σπουδών. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.
δ) Η εισαγωγή φοιτητών σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται με την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο δε αριθμός των φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων κατ" έτος στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ε) Η διοικητική υποστήριξη κάθε διατμηματικού προγράμματος σπουδών γίνεται από την αντίστοιχη Γραμματεία, η οποία συστήνεται και στελεχώνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου Ιδρύματος, στ) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο α" απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του διατμηματικού προγράμματος σπουδών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ" αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο εσωτερικός κανονισμός του οικείου Ιδρύματος."
β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται κατ" αναλογία και για την οργάνωση διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών στα Τ.Ε.Ι..
2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982. όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και του Σ.Α.Π., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Α.Ε.Ι.. Σχολές ή Τμήματα."
β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. και του Σ.Τ.Ε., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Τ.Ε.Ι., Παραρτήματα. Σχολές ή Τμήματα. Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος."
3. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 1 του ν. 2233/1994 αντικαθίστανται ως εξής και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999:
"4. Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει μετά από κλήρωση δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή ανά μάθημα με ισάριθμους αναπληρωτές. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής για δυο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι βαθμολογητές ορίζονται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διδάσκουν το μάθημα αυτό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας.
Ο ορισμός του αναβαθμολογητή γίνεται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας που διδάσκουν το ίδιο μάθημα."
"5. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει: α) τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε τρία (3) και β) την εξεταστέα ύλη ανά. μάθημα, την οποία ανακοινώνει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Ο ορισμός των εισηγητών των εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται από την Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ως ακολούθως:
Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει, μετά από κλήρωση, τρία μέλη Δ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους ανά εξεταστέο μάθημα από αυτά που διδάσκουν το μάθημα αυτό ή συγγενές του σε ελληνικό Α.Ε.Ι.. Τα μέλη αυτά του Δ.Ε.Π. προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος στην έδρα της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. και προτείνουν σε αυτήν πολλαπλάσιο αριθμό θεμάτων από τα εξεταζόμενα ανά εξεταστέο μάθημα. Η Κ.Ε.Ε. Μ.Ε. διενεργεί κλήρωση των προτεινόμενων θεμάτων παρουσία των εισηγητών και ορίζει τα θέματα των εξετάσεων.
Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. μετά την κλήρωση των θεμάτων ελέγχει αν τα θέματα που κληρώθηκαν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, συντάσσοντας πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο πλην των άλλων πρέπει να αναφέρεται ένα τουλάχιστον σύγγραμμα (τίτλος συγγράμματος - συγγραφέας - εκδότης), που προσκομίζεται από τον εισηγητή, και το κεφάλαιο ή η ενότητα που περιλαμβάνει το κληρωθέν θέμα.
Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται εξέταση σε ξένη γλώσσα, ως εισηγητές ή βαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και μέλη Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αντίστοιχων ειδικοτήτων."
"6. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, ορίζει τον απαιτούμενο αριθμό βαθμολογητών και αναβαθμολογητών για την έγκαιρη βαθμολόγησή τους."
"9. α) Για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και λοιπών σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατ" αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τις εξετάσεις μετεγγραφών Α.Ε.Ι. εξωτερικού.
β) Σε περίπτωση, που οι εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων για τις μετεγγραφές από Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή τις κατατακτήριες στα Α.Ε.Ι. των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα για λόγους ανώτερης βίας. η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. με απόφασή της μπορεί να ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους."
4. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 2454/1997 ισχύουν ανάλογα και για τους μετεγγραφόμενους από Α.Ε.Ι. εξωτερικού σε ισότιμα και αντίστοιχα τμήματα Α.Ε.Ι. εσωτερικού.
5. Οι αθλήτριες των εθνικών ομάδων γυναικών ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και συγχρονισμένης κολύμβησης που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες εισάγονται σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της προτίμησης τους. ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαμβάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
6. Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"11. Απόφοιτοι Λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί ή διακρίνονται στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα ή τη Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και τους έχουν απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 καθ" υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εφόσον για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των μαθηματικών. Η βράβευση θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας ή της Εταιρίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, αντίστοιχα."
7. α) Η περίπτωση α" του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Ό Διευθυντής της Βιβλιοθήκης".
β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. α) Ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές, κατέχει το β" βαθμό κατηγορίας ειδικών θέσεων και λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ν. 2470/1997.
β) Η θέση του Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή γίνεται από εννεαμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην επιτροπή μετέχουν και μέλη του εφορευτικού συμβουλίου της Ε.Β.Ε.. υποχρεωτικώς δε δύο μέλη Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι. και ένας καθηγητής βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι..
γ) Για την επιλογή στη θέση Διευθυντή της Ε.BE. απαιτούνται:
ι. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
ii. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη βιβλιοθηκονομία, τις Ανθρωπιστικές ή τις Κοινωνικές Επιστήμες Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αλλοδαπής.
iii. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε Α.Ε.Ι., Ερευνητικό ή άλλο Επιστημονικό Ιδρυμα ή δημόσια υπηρεσία.
iv. Αριστη γνώση, εκτός της ελληνικής, μίας τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαικής Ένωσης.
v. Τεκμηριωμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στους τομείς της περ. (ii) και άλλους συναφείς τομείς.
δ) Το όριο ηλικίας για την επιλογή σε θέση Διευθυντή της Ε,Β.Ε. ορίζεται στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας."
γ) Το άρθρο 18 του ν. 814/1943 τροποποιείται ως ακολούθως:
"Το Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο ή ελλείποντα η εκλιπόντα αναπληρώνει βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α" της ΠΕ κατηγορίας με δεκαετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόμενος με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου."


Άρθρο 16
Το Ειδικό Ταμείο Ζακύνθου για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Πολιούχου της Νήσου. Αγίου Διονυσίου, που συστήθηκε με το από 24.5.1923 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 117 Α"), όπως ισχύει σήμερα, καταργείται και τυχόν υπάρχουσα περιουσία του περιέρχεται στον Ιερό Ναό.


Άρθρο 17
Επίκουροι Καθηγητές με τίτλο υφηγητή, που εντάχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, για τους οποίους στο συνολικό χρόνο της θητείας τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή υπολογίστηκε και ο πλασματικός χρόνος μέχρις ότου τους αναγνωριστεί δικαστικώς το δικαίωμα ένταξης και κρίθηκαν αρνητικά για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά το ν. 1268/1982 και το ν. 1404/1983, επανέρχονται στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή με αίτηση τους. που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι να συμπληρώσουν τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του ν. 1268/1982 και μπορούν να ζητήσουν μια φορά την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.


Άρθρο 18
1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2174/1993 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Στην περίπτωση που Πρόεδρος ορίζεται δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ή άλλος υπάλληλος του δημόσιου τομέα και ο οποίος εξακολουθεί να μισθοδοτείται από την οργανική του θέση. καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο."


Άρθρο 19
Ιδρύονται στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. τμήματα επιμόρφωσης - εξειδίκευσης ετήσιας φοίτησης:
α) Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.
β) Γενικής Τεχνολογίας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Ως προς τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια εισαγωγής και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου α" της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α").
Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.


Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1998


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕθΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΡ.ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

((Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες