www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007)
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.

Επίσης, ο παρών νόμος σε μορφή .pdf ΕΔΩ

 
 
 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 276

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3620

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 Αύξηση επιδόματος εξομάλυνσης

1. Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄) από 1ης Ιανουαρίου 2007 καταβάλλεται ως εξής:

    Για σύνταξη                                                               μέχρι         330 €    επίδομα   19 €

         »                       από    330,01 €                             »           456 €        »           25 €

         »                       από    456,01 €                             »           761 €        »           37 €

         »                       από    761,01 €                             »        1.100 €        »           62 €

         »                       από 1.100,01 €                             »        1.300 €        »           67 €

         »                       από 1.300,01 €                             »        1.500 €        »           71 €

         »                       από  1.500,01 €                            »        1.800 €        »           75 €

         »                       από  1.800,01 €                            »        2.100 €        »           79 €

         »                       από  2.100,01 €                            »        2.400 €        »           84 €

         »                       από  2.400,01 €                            »        3.000 €        »           90 €

         »                       από  3.000,01 €                            »        3.500 €        »           97 €

         »                       από  3.500,01 €    και άνω                                         »          105 €         

 

 1. Τα ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης της προη− γούμενης παραγράφου προσαυξάνονται για τις ακόλου− θες κατηγορίες συνταξιούχων ως εξής:

Α. Για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι του βαθμού του Πρωτοδίκη κατά 50 € και άνω του βαθμού αυτού κατά 60 €.

Β. Για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέχρι του βαθμού του δικαστικού αντι− προσώπου κατά 50 € και άνω του βαθμού αυτού κατά 60 €.

Γ. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά βαθμό ως ακολούθως: α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων

i. Καθηγητής: 48 €.

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 36 €.

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 32 €.

iv.
Λέκτορας: 28 €. β. Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
i.
Καθηγητής: 44 €.

11 Δεκεμβρίου 2007

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 34 €.

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 26 €.

iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 18 €. Δ. Για τους Βουλευτές κατά 133 €.

3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ− ντάξεων − Κ.Π.Σ.Σ. − (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2007, ως εξής:

«5. Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιούχων και βοηθηματούχων του Δημοσίου γενικά, καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό τριάντα επτά επί τοις εκατό (37%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγο− ρίας, όπως ισχύει κάθε φορά.»

4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηρο− δρόμων − Κ.Σ.Π.Σ. − (π.δ. 167/2007, ΦΕΚ 208/Α΄) αντικαθί− στανται από 1ης Ιανουαρίου 2007, ως εξής:

«2. Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιοδοτούμενων από το Δημόσιο σιδηροδρομικών συνταξιούχων και βοηθηματούχων, καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, κα− θώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανι− κανότητας, σε ποσοστό τριάντα επτά επί τοις εκατό (37%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά.»

 1. Εφόσον το δικαιούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, επίδομα εξομάλυν− σης είναι μικρότερο αυτού που καταβαλλόταν την 31η Δεκεμβρίου 2006, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη.
 2. Τα ποσά των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύουν, αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε 105,88, 189 και 270,96 ευρώ αντίστοιχα.
 3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων − Κ.Π.Σ. − (π.δ. 168/2007, ΦΕΚ 209/ Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως εξής:

«1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους ανάπηρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενεργείας, είναι ίση με το 1,227% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.»

Άρθρο 2 Συντάξεις λογοτεχνών − καλλιτεχνών

Το άρθρο 1 του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/Α΄) αντικαθί− σταται ως εξής:

«1. Δικαίωμα ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο αποκτούν και οι Ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, γενικά, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία, απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο− μίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ο δε αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) ετησίως. Ειδικά για το έτος 2008 ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50).

2. Στην έννοια των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται:

α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιο− γράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς − ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι.

β. Μεταφραστές θεατρικών έργων και θεατρικοί συγ− γραφείς.

γ. Εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.

δ. Μουσουργοί, αρχιμουσικοί, ερμηνευτές και λυρικοί καλλιτέχνες.

ε. Συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές ελληνικής μου− σικής.

στ. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί.

ζ. Χορογράφοι και χορευτές και

η. Λαϊκοί καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυ−

λογλύπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριονετών και της παντομίμας.

3. Για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεα− μελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αποτελούμενη από έναν (1) Ακα− δημαϊκό, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, πέντε

(5) προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, τον Προϊστάμενο της καθ’ ύλην αρμό− διας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος, και δύο (2) προσωπικότητες, αναλό− γως των οκτώ κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω φορείς παραλείπουν εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση να υποδείξουν εκπροσώ− πους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει κατά την κρίση του στη συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής. Καθήκοντα εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί το οριζόμενο εκάστοτε από τον Πρόεδρο, μέλος της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέων ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού ή εποπτευόμενων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι− κονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται το θέμα της απο− ζημίωσης του Προέδρου, των Μελών, του Εισηγητή και των Γραμματέων της Επιτροπής, οποία καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

4. Για τη χορήγηση της σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλ− ματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

β. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ Κα− τηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και

γ. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδό− τηση να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια.

5. α. Η μηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου βασικού μισθού του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

β. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη μικρότερη αυτής της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου αυτού, το άθροισμα των δύο συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ Kατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, άλλως περικόπτεται αναλόγως η κανονιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σύνταξη.

γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αύξηση των συντάξεων της πα− ραγράφου αυτής.

  1. Ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του 50ού, κατά περίπτωση, δύνανται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης, μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους.
  2. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται κατά το μέρος της αρμοδιότητάς της επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμε− νου έτους.
 1. Για εκείνες από τις ανωτέρω αιτήσεις που θα κρι− θούν θετικά από την Επιτροπή σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έχει ορισθεί για την υπόθεση, ο οποίος συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολο− γητικά:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β. Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκ− καθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους.

γ. Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτές ισχύουν.

 1. Ο ανωτέρω φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσω− πικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφα− σης με την οποία κρίνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων του άρθρου αυτού και η οποία αποστέλ− λεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
 2. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπόκειται σε κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.
 3. α. Οι δικαιούχοι της σύνταξης του άρθρου αυτού, δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης του Δημοσίου και να λαμβάνουν δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Στα πρόσωπα αυτά δεν καταβάλλεται η οικογενειακή πα− ροχή, γάμου και τέκνων.

β. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η σύνταξη μεταβιβάζεται μόνο στον επιζώντα σύζυγο, εφόσον αυ− τός δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη ή δεν έχει εισόδημα μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημο− σίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

γ. Στην οικογένεια του θανόντος καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.

11.΄Ολες οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κανονισθείσες συντάξεις με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 214/1973, του ν. 2435/1996, του ν. 3075/2002 και της πε− ρίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α΄) συνεχίζουν να καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτές.

12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατά− ξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι οικείες διατά− ξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα αυτού.

13.α. Εφόσον οι αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης απορρίπτονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, λόγω μη προσφοράς διακεκριμένων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται μετά πάροδο τριετίας από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, επικαλούμενοι το κατά την περίοδο αυτή παραχθέν «νέο έργο» τους, να επανέρχονται με νέα αίτησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη χο− ρήγηση σύνταξης.

β. Τυχόν μη προταθέντες από την Επιτροπή της παρα− γράφου 3 του άρθρου αυτού, λόγω κάλυψης του αριθ− μού της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, μπορούν να κρίνονται ελεύθερα, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης, μέσα στο νέο έτος και για όσες φορές χρειαστεί.

  1. α. Αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης που έχουν υπο− βληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, κρίνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ενώ όσες από αυ− τές έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, επανακρίνονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και στην περίπτω− ση αυτή δεν απαιτείται και πάλι κρίση από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
  2. β. Οι κατά τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτω− σης κανονιζόμενες συντάξεις χορηγούνται ανεξαρτήτως του αριθμού των συντάξεων που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 1. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση σύνταξης σε λογοτέχνες−καλλιτέχνες, από το Δημόσιο, καταργείται.»

Άρθρο 3 Θέματα προσωπικού ΤΥΔΚΥ και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

1. α. Το τακτικό προσωπικό του Ταμείου Υγείας Δη− μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, δικαιούνται συντάξεως από το ΤΥΔΚΥ με τους ίδιους όρους που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλ− ληλοι. Η διάταξη αυτή, έχει εφαρμογή και για όσους ήδη έχουν εξέλθει από την Υπηρεσία, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον έχουν παρακρατηθεί από το Ταμείο εισφορές κλάδου σύνταξης.

β. Το τακτικό προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσι− ών ΤΥΔΚΥ, που έχει διορισθεί μέχρι 31.3.1985, εξακολου− θεί να διέπεται από τις διατάξεις του ειδικού συνταξιο− δοτικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α. (ν. 3163/1955).

γ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται ως τακτικό ή μετατάσσεται ή μεταφέρεται μετά την 31.3.1985 στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, και το οποίο κα− ταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΥΔΚΥ, υπάγεται στην ασφάλιση αυτού για κύρια σύνταξη.

δ. Οι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι φαρμακοποιοί οι εντεταγμένοι σε οργανικές θέσεις του ΤΥΔΚΥ, υπάγο− νται παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΑΥ και στην ασφάλιση του ΤΥΔΚΥ, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 για τους ασφαλισμέ− νους από 1.1.1993. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τους ιατρούς που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του ΤΥΔΚΥ και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους είχαν παρακρατηθεί από το Ταμείο αυτό εισφορές κλάδου σύνταξης. Για όσους έχουν ήδη εξέλθει της Υπηρεσίας, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

Αιτήσεις που είχαν απορριφθεί επανεξετάζονται από το Ταμείο χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α΄) έχουν εφαρμογή στο τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 1654/ 1986 είχε υπαχθεί στο καθεστώς του ν. 3163/1955 με υπουργικές αποφάσεις.

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από την ημερομηνία ισχύος των κατά περίπτωση εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

3. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) κατά το χρόνο της ενοποίησής του και ένταξής του στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ. ΚΕ.Θ.Ε.) με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄) εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν την ενοποίησή του.

Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στο πρώην Ν.Π.Δ.Δ. από το οποίο προέρχεται.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται, του μεν εργοδότη από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., του δε ασφαλι− σμένου από τους ίδιους.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2919/2001.

Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού θεωρούνται ότι εκδόθη− καν νόμιμα.

Άρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Π.Σ.Σ.
  1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περί− πτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
  2. «Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσο− γειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υπο− στεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών ορ− γάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλή− ρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»
  1. Στο τέλος των άρθρων 5 και 31 του Κ.Π.Σ.Σ., προ− στίθενται παράγραφοι 6 και 7 αντίστοιχα, με το ίδιο περιεχόμενο, ως εξής:
  2. «Οι άγαμες θυγατέρες των οποίων η σύνταξη περι− ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να ζητήσουν με αίτησή τους, από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την αναστολή καταβολής του μεριδίου της σύνταξής τους, στην περίπτωση δε αυτή η σύνταξη των λοιπών συνδικαιούχων προσώπων ανακαθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά κα− τηγορία συνταξιούχων διατάξεις σαν να μην υπάρχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα που αναστέλλουν το μερίδιό τους.»
 1. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2008 ως εξής:

«δ) για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πάγιας αποζημίω− σης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμ− μετοχής σε συνέδρια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄), αντίστοιχα».

4. Μετά την περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, προστίθενται από 1ης Ιανουαρίου 2008 περιπτώσεις θ΄ και ι΄, ως εξής:

«θ) για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, η πάγια αποζημίωση της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/2003,

[Αύξηση σύνταξης στα Στελέχη Εκπαίδευσης]
ι)
για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων
* οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 ή το επίδομα θέσης ευθύνης των περιπτώσεων Γ΄ και Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2/70481/0022/ 15.4.2004 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1874/Β΄), κατά περίπτωση, ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές. Επί συρροής αξιώσεων για υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων από δύο βαθμίδες, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.»

Σημείωση:

Σύμφωνα με το Ν.3205/2003 τα επιδόματα των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούνται από το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα ειδικής απασχόλησης. Δεν εντάσσεται στο συντάξιμο μισθό ολόκληρο το επίδομα αλλά μόνο το επίδομα θέσης ευθύνης.

Έτσι για τους για τους σχολικούς συμβούλους θα προστεθεί στο συντάξιμο μισθό       175 χ 80% =140 €

Για τους Προϊσταμένους Γραφείων   135 χ 80% =108 €

Για τους Διευθυντές Λυκείων καιν Τ.Ε.Ε.   130 χ 80%=104 €

Για τους Διευθυντές Γυμνασίων και 4/θ Δημ. Σχολείων  115 χ 80% =92 €

Για τους Υπ/ντές και Προϊσταμένους εκπ/κών θεμάτων  70 χ 80% = 56 €

 και για τους Προϊσταμένους των 1/θ, 2/θ, 3/θ Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων 35 Χ 80% =28 €

Οι συντάξεις όσων έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν μέχρι 31-12-2007 και ελάμβαναν αυτό το επίδομα όταν ήταν εν ενεργεία, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν ή με αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της σύνταξης που δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά  την 31-12-2007 και της σύνταξης που θα υπολογιστεί με την ένταξη του επιδόματος ευθύνης στο συντάξιμο μισθό την 1-1-2008, θα καταβληθεί σε 3 δόσεις: ποσοστό 30% την 1-1-2008, 30% την 1-1-2009 και 40% την 1-1-2010.

To επίδομα ευθύνης όλων των στελεχών της εκπ/σης από 1-1-2008 υπόκειται σε κράτηση 6,67%  για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 ποσό

 

Α΄ δόση

 

1-1-2008

Β΄ δόση

 

1-1-2009

Γ΄ δόση

 

1-1-2010

Σχολικοί Σύμβουλοι *
και Δ/ντές Εκπ/σης

175

 

42

84

140

Προϊστάμενοι  Γραφείων

135

 

32,40

64,80

108

Διευθυντές Λυκείων & Τ.Ε.Ε

130

 

31,20

62,40

104

Διευθυντές Γυμνασίων και 4/θέσιων Δημ. Σχολείων και άνω

115

 

27,60

55,20

92

Υπ/ντές σχολικών μονάδων και Προϊστάμενοι εκπ/κών θεμάτων Δ/νσεων

70

 

16,80

33,60

56

Προϊστάμενοι 1/θ, 2/θ, 3/θ Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων

35

 

8,40

16,80

28

*Διασαφήνιση του όρου «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β-&' Ε' για Π.Ε. και Β'&'Δ'για Δ.Ε,
Αν. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Μαρούσι, 17-3- 2008 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 361.22/33 / 34113 /Δ1

Πληροφορίες: Π.Ε, Μ. Δοκού - Ι, Κορομπέλη Τηλέφωνο: 210- 344 2121, 210- 344 2333 Πληροφορίες: Δ.Ε, Α. Παναγιώτου - Π. Ρούνη Τηλέφωνο: 210- 344 3248, 210- 344 3464 FΑΧ: 210 344 2365

ΠΡΟΣ: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Διεύθυνση 42η
Τμήμα Β', Κάνιγγος 29 Τ.Θ, -1116-101 10 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαιώσεων για συντάξεις στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 23713/08/30.1.2008 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με τη διασαφήνιση του όρου «
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρ 4 παρ. 4 και 5 του Ν. 3620/2007 (Φ.Ε.Κ. 276 Α'), σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζεται πλέον στις συντάξιμες αποδοχές και το επίδομα θέσης ευθύνης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
Οι προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 3620/2007 προσδιορίζουν ρητώς ότι
συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
οποιουδήποτε επιπέδου, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ 1 του άρ. 13 του Ν. 3205/2003. Ο Ν.3205/2003, στις διατάξεις αυτές, καταγράφει με περιοριστική απαρίθμηση τις κατηγορίες των υπαλλήλων που λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα θέσης και χαρακτηρίζει όλους αυτούς τους υπαλλήλους ως «προϊσταμένους οργανικών μονάδων».
Ειδικότερα, στο εδάφιο β της συγκεκριμένης παραγράφου
συμπεριλαμβάνονται ως υποκατηγορία οι «Προϊστάμενοι εκπαίδευσης», και καταγράφονται αναλυτικά ως εξής;
Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
• Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
• Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής & επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
• Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων
και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων,
• Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
• Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων.

Επομένως, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι
σχολικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, και όλες οι περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 4 και 5 του Ν. 3620/2007, με την προϋπόθεση ότι άσκησαν τα αντίστοιχα καθήκοντα τους.
Σημειώνεται ότι, η προαγωγή των εκπαιδευτικών στον τέως βαθμό του Διευθυντή δε συνεπαγόταν την αυτόματη άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Πηγή: Π.Ε.Σ.Σ.,15-05-2008 Δόθηκε λύση για το επίδομα θέσης στις συντάξιμες αποδοχές-έγγραφο του Γεν. Γραμματέα του Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Δ. Πλατή

 Διευκρίνιση.:

1. Οι ανωτέρω δόσεις ισχύουν για όσους αποχωρούν με 35 έτη υπηρεσίας. Το ποσό του επιδόματος   που δικαιούται κάποιος που συνταξιοδοτείται είναι:

Επίδομα χ 80% χ έτη υπηρ.  : 35

2. Όσοι αποχωρούν μετά το 2008 και δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων  κατά το χρόνο της παραίτησης, διετέλεσαν όμως στο παρελθόν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου και ελάμβαναν το επίδομα θέσης ευθύνης , θα το πάρουν και αυτοί σύμφωνα με τις ανωτέρω δόσεις.

 Με τις διατάξεις της παρ. 1 τροποποιείται η διάταξη του Κώδικα των Πολιτικών και εντάσσεται μέσα στις ασθένειες που δίνουν τη δυνατότητα στον πάσχοντα να συνταξιοδοτηθεί με 15 χρόνια υπηρεσίας το διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, εφόσον υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 67%.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα σε άγαμες θυγατέρες θανόντος συνταξιούχου να ζητούν αναβολή του μεριδίου της σύνταξής τους οπότε ανακαθορίζεται η σύνταξη των λοιπών συνδικαιούχων προσώπων. ( Δηλαδή αν η ορφανή κόρη παντρευτεί ή αρχίσει να εργάζεται, το μερίδιό της περιέρχεται στη μητέρα της και τα αδέλφια της και όχι στο Δημόσιο όπως σήμερα.)
Με τις διατάξεις της παρ.6 θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία πενταετία αντί της τριετίας που ίσχυε μέχρι τώρα.
Η ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με την παρ.9 του ιδίου άρθρου αποκαθίσταται μερικώς μια αδικία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με τη σύνταξη του αποβιώσαντος συζύγου. Μέχρι τώρα αν και οι δύο σύζυγοι ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι σε περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούνταν δύο συντάξεις αλλά επέλεγε τη μία.
Τώρα δίνεται η δυνατότητα στον επιζώντα των συζύγων να λάβει και δεύτερη σύνταξη, εφόσον δεν υπάρχουν συνδικαιούχα της σύνταξης αυτής τέκνα..
Στην περίπτωση αυτή η μία εκ των δύο συντάξεων κατόπιν, επιλογής, καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% και ασφαλώς αυτή θα είναι η μικρότερη. Δηλαδή ο επιζών θα επιλέξει τη μεγαλύτερη εκ των δύο συντάξεων και θα λάβει επίσης το 25% της δεύτερης σύνταξης.

 Για το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ
Μπαλάγκας Γιάννης
Τηλ. 2103314837
 

 

5. α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα των παρα− γράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 αναπροσαρμόζονται οίκοθεν ή με αίτηση των εν− διαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους αυτές.

β. Η διαφορά μεταξύ της κανονιζόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού και της σύνταξης που δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά την 31η Δεκεμβρίου 2007 θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής: ποσοστό 30% την 1η Ιανουαρίου 2008, 30% την 1η Ιανουαρίου 2009 και 40% την 1η Ιανουαρίου 2010.

γ. Τα επιδόματα ή οι αποζημιώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού υπόκεινται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου.

6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίστανται ως εξής:

« 6. Κατ’ εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία πενταετία, ο χρόνος γονικής άδειας ανατρο− φής παιδιών, ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παρά− πτωμα για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την υπηρεσία, καθώς και ο χρόνος της απεργίας, εφόσον θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.»

7. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο πρώτο και 3−10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 15, καθώς και στα πρόσωπα των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 41 του Κώδικα αυτού.»

β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανα− καθορίζονται οίκοθεν ή μετά από αίτηση των ενδιαφε− ρομένων, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της ισχύος του νόμου αυτού μήνα.

8. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 45 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2008 ως εξής:

«5. Η σύνταξη που παρέχεται σύμφωνα με τις διατά− ξεις αυτού του άρθρου στους μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλί− τες του στρατεύματος και σε όσους αντιστοιχούν με αυτούς, οι οποίοι εξέρχονται από την υπηρεσία για τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφι− σβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας τους, καθώς και στις οικογένειες αυτών που έχουν σκοτωθεί ή πεθάνει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 90%,

α) αν πρόκειται για τους παθόντες, της μηνιαίας σύ− νταξης που ανήκει σε ομοιόβαθμο στρατιωτικό ο οποίος έχει υποστεί την ίδια ανικανότητα εξαιτίας της υπηρε− σίας του σε πόλεμο και

β) αν πρόκειται για τις οικογένειες, της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει κάθε φορά ανάλογα με την πε− ρίπτωση σε οικογένεια ομοιόβαθμου στρατιωτικού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο ή που πέθανε μετά την ανικανότητά του.»

β. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκο− θεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων ειρηνικής περιόδου, καθώς και των οικογενειών τους που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

9. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Κ.Π.Σ.Σ. προστίθενται εδάφια ως εξής:

« Επίσης δύο συντάξεις καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί, από το Δημόσιο, σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και σύνταξη κατά μεταβί− βαση λόγω θανάτου του/της συζύγου του, εφόσον στη σύνταξη αυτή δεν συντρέχουν συνδικαιούχα τέκνα.

Στην περίπτωση αυτή η μία εκ των δύο συντάξεων, κατόπιν επιλογής της, καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%.»

 1. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά− φου 5 του άρθρου 11 του Κ.Π.Σ.Σ. έχουν ανάλογη εφαρ− μογή και για τους τακτικούς υπαλλήλους των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254/Α΄), οι οποίοι μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄).
 2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. μη΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007 δεν έχουν εφαρμογή για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που διορίσθηκαν προ της 1.10.1990, εφόσον έχουν αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους στην αλλοδαπή με αποφάσεις των Επιτροπών του άρθρου 1 του ν.δ. 302/ 1974 ή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968, οι οποίες εκδό− θηκαν πριν από την ισχύ του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄).

Άρθρο 5 Λοιπές διατάξεις

1. α. Το άρθρο 80 του Κ.Π.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σύνταξη που ανήκει στους παραπάνω παθόντες ορίζεται ίση με το 90% της μηνιαίας σύνταξης που ανή− κει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πολεμικές συντάξεις, σε οπλίτη που έχει υποστεί την ίδια μείωση της ικανότητας για εργασία εξαιτίας της υπηρεσίας του σε πόλεμο.»

β. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οί− κοθεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων αμάχου πληθυ− σμού και των οικογενειών τους που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

  1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 99/1974 (ΦΕΚ 295/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  2. «Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανά− λογη εφαρμογή και για όσους έχουν υποστεί εγκεφα− λικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας.»
 1. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2227/ 1994 (ΦΕΚ 129/Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετακλητούς Γενικούς Γραμματείς Νομαρχιακών Αυτο− διοικήσεων.
 2. Το ποσό που ορίζεται ως εφάπαξ οικονομικό βοήθη− μα με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄) αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 2008, σε

100.000 ευρώ.

 1. Οι προθεσμίες του τελευταίου εδαφίου της πε− ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/ 1999 παρατείνονται, από τη λήξη τους μέχρι και το τέλος του επόμενου της ισχύος του παρόντος νόμου μήνα.
 2. α. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων των δια− τάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), εφόσον επιλέξουν την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, μπορούν με δήλωσή τους που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την εκλογή τους ή από την ισχύ του νόμου αυτού, να εξακολουθήσουν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που είχαν πριν από την εκλογή τους, οπότε και η θητεία τους ως αιρετών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη στη θέση από την οποία προέρχονται. Στην περίπτωση αυτή οι ασφα− λιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο υπο− λογίζονται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής του θέσης και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης, αποδιδόμενες ανά μήνα στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά, αυτή καταβάλλεται από τον φορέα της ορ− γανικής τους θέσης.

β. Η ασφαλιστική – συνταξιοδοτική τακτοποίηση των προσώπων της παραγράφου αυτής για το χρονικό δι− άστημα από την εκλογή τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταμείου.

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2007.

7. α. Τα μέλη εθνικών ομάδων ολυμπιακών αθλημάτων αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

ββ) Να έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποι− ουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περί− πτωση αυτή κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια 43η Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών.

γγ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη από οποιονδήπο− τε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και

δδ) Να έχουν τουλάχιστον δέκα (10) συμμετοχές σε εθνικές ομάδες ολυμπιακών αθλημάτων.

β. Η μηνιαία σύνταξη της περίπτωσης α΄ της παρα− γράφου αυτής είναι ίση με την κατώτατη σύνταξη του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντά− ξεις του Δημοσίου.

γ. Οι δικαιούχοι της σύνταξης της παραγράφου αυτής δικαιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πολιτι− κούς συνταξιούχους του Δημοσίου, από την ημερομη− νία συνταξιοδότησής τους: i) υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου και ii) δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας. Μετά το θάνατο του δικαιούχου στην οικογένεια καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως και 14 του ν. 2592/ 1998, όπως τροποποιημένες ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (European Patent Office), καθώς και όσους υπαλλήλους των Συντονισμέ− νων Οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσε− ων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ και Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση) έχουν αποκτήσει ή αποκτούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμ− μα των Συντονισμένων Οργανισμών. Οι σχετικές προθε− σμίες των διατάξεων αυτών αρχίζουν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται το ύψος, ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι καταβολής έκτακτης πα− ροχής προς τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβου− λίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων των βαθμίδων. Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια πενταετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δι− καστηρίων της Χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βασικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παρ. Α1, Β και Γ) του ν. 3205/ 2003. Η παροχή αυτή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25%, δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση και είναι ανεξάρτητη από το εκάστοτε ισχύον ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.
  2. Η καταβολή της ανωτέρω παροχής ουδεμία αξίωση μπορεί να δημιουργήσει σε βάρος των ασφαλιστικών οργανισμών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
 2. Η διαχείριση και η λειτουργία του Ειδικού Λογα− ριασμού Νο 2509859, που συστήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄) και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων» (ΔΙΒΕΕΤ), ασκείται από την «Επιτροπή Δι− αχείρισης Ενιαίου Λογαριασμού ΔΙΒΕΕΤ» που συγκροτή−

θηκε με την αριθμ. 2048622/7653/0022/2.7.1997 (ΦΕΚ 570 Β΄/1997) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι− κών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, τη λειτουργία, τους δικαιούχους και το ύψος του συμπλη− ρωματικού μερίσματος του λογαριασμού αυτού.

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 περίπτωση β΄ του άρθρου 4 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄) αντικαθί− σταται ως εξής:
  2. «Στους Ειρηνοδίκες Α΄ Τάξης με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού, χορηγείται προσαύξηση 100/100, ως επόμενος δε βαθ− μός για τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής θεωρείται ο βαθμός του εφέτη.»
 1. Με βάση το πρόγραμμα ευδόκιμης αποχώρησης του προσωπικού της Ο.Ε.Ο.Α. − Αθήνα 2004 Α.Ε. δικαι− ούνται αποζημίωσης με τον ανώτατο συντελεστή και οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., πλην της Προέδρου, της εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι συμμετείχαν οποτεδήποτε στο Δ.Σ. από το χρόνο καθιέρωσης του προγράμματος μέχρι τη λύση της εταιρείας.

Η αποζημίωση βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Ε. Ολυμπιακά Ακίνητα, η δε σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

Άρθρο 6 Θέματα ΕΤΕΑΜ και Μ.Τ.Π.Υ.
  1. α. Το τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επι− κουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) το οποίο διέπε− ται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/ 2007, ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε− ων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/ 1962 (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των άρθρων 3 −18 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του ΕΤΕΑΜ που διορίζεται από 1.1.1993 και μεταγενέστερα.
  2. β. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται για επικουρική ασφάλιση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι− σης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) και για πρόνοια στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλ− λήλων Ν.Π.Δ.Δ. που συστήθηκε στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με το άρθρο 21 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄).
 1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που μεταφέρεται στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α΄), όπως αυτές ισχύουν, εξα− κολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν τη μεταφορά του.

Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στη μεταφερόμενη υπηρεσία θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που δι− ανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλι−

ση του παραπάνω προσωπικού βαρύνουν, του μεν εργο− δότη το ΕΤΕΑΜ, του δε ασφαλισμένου τους ίδιους.

3. Το τακτικό προσωπικό του ΕΤΕΑΜ, το οποίο προέρ− χεται από το συγχωνευθέν σε αυτό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 από την ημερομηνία σύστασης του συγ− χωνευθέντος Ταμείου.

Ύστερα από ανέκκλητη δήλωσή του το προσωπικό αυτό δύναται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο ασφαλι− στικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που διέπει το τακτικό προσωπικό της νέας του θέσης, να διατηρήσει το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτι− κό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν μέχρι τη συγχώνευση του ΤΕΑΠΑΕ. Η δήλωση υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΜ μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δη− μοσίευσης του νόμου αυτού.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό που προέρχεται από συγχωνευθέντα στο ΕΤΕΑΜ Ταμεία ή φορείς επικου− ρικής ασφάλισης.

4. Το άρθρο 4 του ν. 1395/1983 (ΦΕΚ 125/Α΄) αντικαθί− σταται ως εξής:

«Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 3 του ν. 2227/1994 μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο πλασματικής συμμετοχής στο Ταμείο, τόσο χρόνο υπη− ρεσίας όσος αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη προς απόληψη μερίσματος ανάλογου προς το χρόνο αυτόν. Το Δημόσιο επιβαρύνεται με πληρωμή κατ’ έτος προς το Μ.Τ.Π.Υ. του ποσού της διαφοράς μεταξύ του επιπλέον καταβαλλόμενου μερίσματος και αυτού που προκύπτει από τα πραγματικά χρόνια ασφάλισής τους στο Ταμείο. Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων όσων έχουν ήδη μερισματοδοτηθεί γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

Άρθρο 7 Έκταση εφαρμογής

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμό− ζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Ορ− γανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδη− ροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276/Α΄), εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
 2. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων και του παρόντος, με την εξαίρεση του άρθρου 2, εφαρμόζο− νται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Άρθρο 8

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, ορίζε− ται από την 1η Ιανουαρίου 2008, σε οχτακόσια εξήντα ευρώ (860 €).

2. Προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279/Α΄), όπως ισχύει, ως εξής:

«Τα επιδόματα κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτω− τιστών, καταδυτικό, υποβρυχίων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συ− νοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών) αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 8,2%.»

Άρθρο 9

Η παράγραφος 4 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο από το ποσό που επιστρέφεται Απρίλιο και Οκτώβριο στο Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία «AEOLOS s.a.». Στην περίπτωση που το ποσό της επι− στροφής ενός εξαμήνου από την εταιρεία «AEOLOS s.a» στο Ελληνικό Δημόσιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα (10) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτη− σης διαδρομής, συμπληρώνεται από το επιστρεφόμενο ποσό του άλλου εξαμήνου του ίδιου έτους.

Το αδιάθετο υπόλοιπο των επιστρεφόμενων ποσών κάθε έτους μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προ− ϋπολογισμού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.»

Άρθρο 10

 1. Από 1.1.2008 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστε− ως υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλι− σης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρ− μόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α΄) και οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209/Α΄). Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλ− ληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως εφάπαξ παροχή εξακολουθεί να καταβάλλεται από το Ταμείο αυτό, το οποίο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του.
 2. Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρ− μογή των διατάξεων των πρώτου και δεύτερου εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου καλύπτεται:

α. με την καταβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως οικονομικούς πόρους, στους οποίους περιλαμβάνεται εισφορά ασφαλισμένου ύψους 3,5% και ισόποση εισφορά εργοδότη και

β. με την καταβολή από την ALPHA BANK Α.Ε. ποσού πεντακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (543.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δέκα (10) ετή− σιες ισόποσες δόσεις αποδιδόμενες εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2008 και το ποσό της κάθε δόσης ορίζεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (67.280.670) ευρώ.

3. Με τα παραπάνω ποσά εισφορών και οικονομικών επιβαρύνσεων προς το Ε.Τ.Α.Τ., εξαντλείται η υποχρέω− ση της ALPHA BANK Α.Ε. για κάλυψη επιπλέον εισφορών ρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν ή παροχών προς το Ε.Τ.Α.Τ. που απορρέουν από τις από τις μελέτες των άρθρων 59 περ. γ΄και 63 περ. α΄ κείμενες διατάξεις. του νόμου αυτού και με το κόστος της δαπάνης οποι−

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι− ασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδό− νωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα τησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της αυτού και δεν έχει προβλεφθεί στις μελέτες των άνω παραγράφου αυτής. άρθρων.

5. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 3518/

Άρθρο 11

2006 (ΦΕΚ 272/Α΄) ισχύουν και για το διοικητικό προ−

Έναρξη ισχύος

σωπικό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

6. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή άρθρου 69 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α΄) είναι ότι τα του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν δια− πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου, συμπλη− φορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες