www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

«Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2007-08»

Δείτε επίσης:
Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 
Αθήνα , 25 - 10 - 2007

Αρ. πρωτ. : 120315 / Γ7
1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

2.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

3.Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

(μέσω των Διευθύνσεων ΔΕ)

4.Γραφεία ΔΕ και Γραφεία ΕΕ (μέσω των Διευθύνσεων ΔΕ)

5.Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ και Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις (μέσω των Διευθύνσεων και Γραφείων ΔΕ και Γραφείων ΕΕ)

Ανδρέα Παπανδρέου 37,

151 80 Μαρούσι

Πληρ.: Περίκου Ανθή

Τηλ. : 210 3442212 ΠΡΟΣ :

e-mail : statpds@ypepth.grΣπανούδη Δήμητρα

Τηλ. : 210 3442212

e-mail : pds@ypepth.gr


ΘΕΜΑ: «Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2007-08»

Α. Συγκρότηση και λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ) μαθητών Γενικών, Επαγγελματικών Λυκείων και ΤΕΕ.


1. α) Το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ( Π.Δ.Σ. ) αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου 2007 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2008.

Για τις ημέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται η τετράωρη διδασκαλία κατ΄ ανώτατο όριο για κάθε μάθημα που διδάχθηκε κατά την διάρκεια της χρονιάς, στις παραμονές (εργάσιμη παραμονή και προπαραμονή) της εξέτασης του μαθήματος αυτού, μετά την υποβολή από τον Σχεδιαστή – Αξιολογητή (όπως αυτός ορίζεται στο τμήμα Γ παρ. 1 της παρούσας) του τροποποιημένου προγράμματος εξετάσεων και έγκριση από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο. Το κανονικό πρόγραμμα της ΠΔΣ λήγει την ημέρα λήξης των μαθημάτων και το τροποποιημένο πρόγραμμα των εξετάσεων άρχεται την επομένη, η οποία θεωρείται ως η αφετηρία της εξεταστικής περιόδου για την ΠΔΣ. Η εξεταστική περίοδος χωρίζεται σε εξεταστικές εβδομάδες διάρκειας επτά ημερών εκάστη, με έναρξη την επομένη της λήξης των μαθημάτων. Σε καμία περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υπερβεί τις ώρες που έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο κατά την έναρξη του προγράμματος (μόνιμος - αναπληρωτής), ή τις ώρες που προβλέπονται στη σύμβασή του (ωρομίσθιος).

Με ευθύνη του Σχεδιαστή-Αξιολογητή, οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα και να ξεκινήσουν μαθήματα ΠΔΣ οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος. Τα τμήματα ΠΔΣ λειτουργούν με απόφαση του Διευθυντού Διεύθυνσης (ΔΔΕ) ή Προϊσταμένου Γραφείου ΔΕ ή ΕΕ (ΠΓΡ) της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή.

Η λειτουργία του προγράμματος λήγει στις 30 Ιουνίου 2008 , ώστε να ολοκληρώνεται και η αξιολόγηση του προγράμματος από Σχεδιαστές – Αξιολογητές, Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Γραφείων.

β) Τα μαθήματα (γενικής παιδείας και κατεύθυνσης) για όλες τις τάξεις Γενικών, Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Μειονοτικών, Ειδικών Λυκείων, ΤΕΕ και ΕΠΑΛ, ημερησίων και Εσπερινών , καθώς και των μαθητικών τμημάτων των Μονάδων Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης των Πανεπιστημιακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, στα οποία μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, είναι τα ακόλουθα:

 

Α΄ Τάξη ΓΕΝΙΚΟΥ Λυκείου Β΄ Τάξη

ΓΕΝΙΚου

Λυκείου

Γ΄ Τάξη

ΓΕΝΙΚΟΥ Λυκείου

Α΄ Τάξη

ΕΠΑΛ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

Β΄ Τάξη         ΕΠΑΛ) Β΄ Κύκλος ΤΕΕ
 
 
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά

Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά

Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης

Νέα       Ελληνικά

(Γλώσσα – Λογοτεχνία)

Νέα       Ελληνικά

(Γλώσσα – Λογοτεχνία)

Νέα Ελληνικά
Νέα Ελληνικά (Λογοτεχνία – Έκφραση-Έκθεση) Νέα Ελληνικά

(Λογοτεχνία –

Έκφραση-

Έκθεση)

Νέα Ελληνικά

(Λογοτεχνία –

Έκφραση-

Έκθεση)

Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά
Άλγεβρα Μαθηματικά

Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Γεωμετρία Γεωμετρία Φυσική
Γεωμετρία Άλγεβρα Φυσική Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Φυσική Φυσική  
Φυσική Γεωμετρία Χημεία

Κατεύθυνσης

Χημεία Χημεία  
Χημεία Φυσική Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Ξένη γλώσσα Ξένη γλώσσα Ξένη γλώσσα  
Ξένη γλώσσα Χημεία Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης Βιολογία Γενικής Παιδείας & Κατεύθυνσης   Μαθηματικά

Κατεύθυνσης

 
  Ξένη γλώσσα Λατινικά   Ιστορία  
  Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμ/κό περιβάλλον      
  Λατινικά Ιστορία Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης      
  Τεχνολογία επικοινωνιών Αρχιτεκτονικό Σχέδιο      
  Ιστορία Ηλεκτρολογία      
    Αρχές οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων      
    Αρχές οικονομικής θεωρίας      
    Λογοτεχνία Κατεύθυνσης      
 
 

      Επίσης, τμήματα ΠΔΣ μπορούν να δημιουργηθούν και στα ακόλουθα μαθήματα ειδικότητας του Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ : 
 

ΤΟΜΕΑΣ Ειδικότητα Μάθημα

Β΄Κύκλου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Στοιχεία Μηχανών»»
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ »»
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ »»
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC »»
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ »»
 
  HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκπομπή & Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ηλεκτρομηχανικά & Ηλεκτρονικά

Συστήματα Αυτοκινήτου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οικοδομική
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Πολεοδομία  & Οικοδομ. Λεπτομ. –

Αρχιτεκ. Σχέδ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ »»
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »»
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Στοιχεία ειδικής διατροφής
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                  »»
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Στοιχεία Νοσολογίας- Πρόληψη  
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ »»
    »»
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ »»
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ »»
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ »»
ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ »»
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ »»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ »»
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ »»
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ Ποιοτικός Έλεγχος
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ναυσιπλοΐα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μηχανές Πλοίου Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μετάδοση Δεδομένων και

Δίκτυα Υπολογιστών  ΙΙ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

και ΕΝΔΥΣΗΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ / ΕΝΔΥΣΗΣ Ποιοτικός Έλεγχος υφάσματος
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ιστορία των Τεχνών  Έργα και Δημιουργοί ΙΙ
 
 

Τμήματα ΠΔΣ μπορούν να δημιουργηθούν και στα ακόλουθα μαθήματα των τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ : 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
Μηχανική - Αντοχή Υλικών
 
 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
Μηχανική-Αντοχή Υλικών
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
 
 
 
Ηλεκτροτεχνία  Ι
Ηλεκτρικοί   Αυτοματισμοί 
& Στοιχεία  Ηλεκτρονικής
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι
Στοιχεία Μικροβιολογίας
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή
Γεωπονία & Ανάπτυξη
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οικοδομικό Σχέδιο
Κτιριακά Έργα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραμμικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δίκτυα Υπολογιστών I
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αναλογικά  Ηλεκτρονικά
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρχές Γενικής Λογιστικής
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
 
 
 
 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Ναυσιπλοΐα I
Ναυτιλιακές Γνώσεις
 
 
ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μηχανές Πλοίου I
Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών-Στοιχεία Μηχανών
 Και στα παρακάτω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΤΕΕ:

1. Γραμμικό Σχέδιο

2. Ελεύθερο Σχέδιο

3. Ξένη γλώσσα
Επίσης στα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ :
α. Ελληνική Μουσική (Βυζαντινή και Δημοτική Μουσική)

β. Αρμονία

Τα εσπερινά Λύκεια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ και ΤΕΕ θα κάνουν τα αναφερόμενα ανωτέρω μαθήματα στη τάξη που τα διδάσκονται στο κανονικό τους πρόγραμμα.
Σημείωση: Δεν προβλέπεται Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ και ΤΕΕ.

2. α) Τμήμα για την ΠΔΣ θεωρείται κάθε τμήμα διδασκαλίας για κάθε μάθημα, έτσι όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος. Κάθε τμήμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης συγκροτείται από 7 έως 14 μαθητές. Εάν σε κάποιο τμήμα ορισμένοι μαθητές διακόψουν την παρακολούθηση του αντίστοιχου μαθήματος, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα κάτω από το όριο, πρέπει υποχρεωτικά, κατά περίπτωση να γίνεται:

α. συγχώνευση των τμημάτων

β. μεταφορά των μαθητών σε άλλο σχολείο με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ

γ. κατάργηση των σχετικών τμημάτων με απόφαση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή, η οποία κοινοποιείται προς έγκριση στον ΔΔΕ ή ΠΓΡ.

Δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. τμήμα στο ίδιο μάθημα και στην ίδια τάξη δημιουργείται μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών είναι μεγαλύτερος του 14 ή των πολλαπλασίων του.

β) Η εγγραφή των μαθητών στα τμήματα ΠΔΣ είναι προαιρετική. Στα τμήματα ΠΔΣ μπορεί να εγγράφεται ποσοστό έως το 35% του πλήθους των μαθητών κάθε τάξης ανά μάθημα. Ειδικά για τα Εσπερινά και τα Εκκλησιαστικά Λύκεια, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ως το 50%. Παρέκκλιση από τα παραπάνω ποσοστά επιτρέπεται, αν το πλήθος των προγραμματισμένων μαθητοωρών ΠΔΣ εβδομαδιαίως είναι μικρότερο του 35% του συνόλου των μαθητοωρών όλων των μαθητών του Λυκείου, εάν έκαστος αυτών παρακολουθούσε πρόγραμμα ΠΔΣ 14 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι μαθητές κατανέμονται από τον Σχεδιαστή - Αξιολογητή μετά από εισήγηση των διδασκόντων στα αντίστοιχα τμήματα. Κριτήριο επιλογής σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων από τα προβλεπόμενα όρια αποτελεί ο βαθμός μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών.

γ) Οι ποσοστώσεις του εδαφίου β της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στα Λύκεια ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, στα Λύκεια μαθητών με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις δυσπρόσιτων και ιδιαίτερα απομακρυσμένων από αστικά κέντρα σχολείων, όπου μπορούν να παρακολουθούν τμήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης ως και το 100% των μαθητών ή να σχηματίζονται τμήματα με λιγότερους των επτά μαθητών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ.

δ) Σε ειδικές περιπτώσεις και με απόφαση ΔΔΕ ή ΠΓΡ, μπορεί να δημιουργείται παράρτημα ΠΔΣ Λυκείου , ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ, εάν κρίνεται ότι θα διευκολύνει μαθητές που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο και διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους. Το παράρτημα θα στεγάζεται σε χώρους δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων κλπ. Στην περίπτωση αυτή, θα ορίζεται καθηγητής που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΔΣ, ως υπεύθυνος του παραρτήματος. Οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του υπευθύνου του παραρτήματος είναι οι ίδιες με αυτές του Σχεδιαστή-Αξιολογητή.

ε) Εάν σε αστικές περιοχές δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε κανένα σχολείο για τη λειτουργία τμημάτων ΠΔΣ, τότε με ευθύνη των Διευθυντών ΔΕ ορίζεται ένα σχολείο ως Κέντρο ΠΔΣ για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές των σχολείων αυτών.
Β. Οργάνωση του Προγράμματος της ΠΔΣ


1. Η έναρξη λειτουργίας των Προγραμμάτων ΠΔΣ σε κάθε Λύκειο , ΕΠΑΛ και ΤΕΕ ορίζεται με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου, αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον Σχεδιαστή-Αξιολογητή κάθε σχολείου το αίτημα έναρξης-τροποποίησης. Το αίτημα του σχολείου εγκρίνεται ηλεκτρονικά. Στο αίτημα αναφέρονται τα παρακάτω:

α) Στοιχεία Σχολικής Μονάδας

β) Όνομα του Σχεδιαστή- Αξιολογητή

γ) Αριθμός τμημάτων ανά τάξη

δ) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών στην ΠΔΣ και ο συνολικός αριθμός μαθητών κάθε τάξης.

ε) Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος στη σχολική μονάδα.

στ) Ονόματα μονίμων και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ώρες εβδομαδιαίως.

Το αίτημα αυτό, αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο ΔΕ, εκτυπώνεται και αποστέλλεται και έντυπα, με συνημμένα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΔΣ και αιτιολογημένες τυχόν αποκλίσεις του προγράμματος.

Η απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου ΔΕ κοινοποιείται εντός 10 ημερών από την έναρξη λειτουργίας ΠΔΣ στην ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΠΔΣ.

2. Κάθε μάθημα του προγράμματος ΠΔΣ διδάσκεται έως και τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος στο κανονικό πρόγραμμα (μη λαμβανομένων υπόψη των εργαστηριακών ωρών). Κατ’ εξαίρεση, τα μονόωρα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ΠΔΣ έως 2 ώρες. Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 45 λεπτών.

Όταν αντικειμενικές δυσκολίες το επιβάλλουν, μπορεί να πραγματοποιείται το ανώτερο συνεχές δίωρο διδασκαλίας στο ίδιο μάθημα.

3. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί προγράμματα Π.Δ.Σ μέχρι δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως. Ο Σχεδιαστής – Αξιολογητής οφείλει να ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες που κάνουν. Εάν μαθητής απουσιάσει από τα προγράμματα αυτά για περισσότερες από το 50% των μηνιαίων ωρών του τμήματος, ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής οφείλει να τον διαγράψει, μετά από ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του. Οι παρουσίες των μαθητών, επιβεβαιώνονται με υπογραφή τους ανά ώρα παρακολούθησης σε αντίστοιχο έντυπο.

4. Ο ακριβής προγραμματισμός των μαθημάτων γίνεται από το Σχεδιαστή-Αξιολογητή. Ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις τοπικές συνθήκες, τις δυνατότητες μετακίνησης μαθητών, καθηγητών κλπ. Τα τμήματα ΠΔΣ λειτουργούν πέρα από το κανονικό πρόγραμμα, τις καθημερινές ή και το Σάββατο. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του σχολείου για οποιοδήποτε λόγο (επίσημες αργίες, καιρικές συνθήκες κ.ο.κ.) το πρόγραμμα ΠΔΣ δεν υλοποιείται, ούτε μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη μέρα και ώρα.

5. Ως αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται οι αίθουσες της ίδιας σχολικής μονάδας ή γειτονικής. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης αιθουσών Γυμνασίων ή Λυκείων ή ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν αίθουσες Δημοτικών Σχολείων ή αίθουσες του Δήμου ή της Νομαρχίας ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ. Σε περίπτωση χρήσης αιθουσών Δημοτικών Σχολείων ή του Δήμου ή της Νομαρχίας, απαιτείται και η έγκριση του Προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Δημάρχου ή του Νομάρχη αντίστοιχα.
Γ. Όργανα συντονισμού και διεύθυνσης του Προγράμματος ΠΔΣ


1. Πριν από την έναρξη του προγράμματος ορίζεται από τον ΔΔΕ ή ΠΓΡ ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής κάθε Λυκείου ή ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ.

Σχεδιαστής - Αξιολογητής του Προγράμματος ΠΔΣ ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο Λύκειο, ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, ύστερα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μπορεί να ορισθεί και μόνιμος εκπαιδευτικός άλλου σχολείου με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ. Κριτήριο για την επιλογή του αποτελεί η εμπειρία του, η ικανότητά του στη διαχείριση προγραμμάτων και η εξοικείωσή του στις νέες τεχνολογίες. Για τα τμήματα των μονάδων απεξάρτησης «18 Άνω» ως Σχεδιαστής-Αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος Τμήματος ΠΔΣ της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ.

Όταν ο Διευθυντής ενός σχολείου δεν είναι Σχεδιαστής-Αξιολογητής, οφείλει να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο Σχεδιαστή-Αξιολογητή για τη καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής έχει ως έργο το συντονισμό, την οργάνωση και τη διεύθυνση του Προγράμματος ΠΔΣ στη σχολική του μονάδα. Επίσης μεριμνά για την ομαλή εφαρμογή των σχεδιασμένων δράσεων, τη συγκέντρωση και την αποστολή των αναγκαίων στοιχείων στην ΔΣΕΠΕΔ/ Τμήμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και στο Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού/ Μονάδα Δ΄/ΕΥΕ ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ μέσω των Διευθύνσεων ΔΕ.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Σχεδιαστή – Αξιολογητή είναι:

α) Οργανώνει τα τμήματα ΠΔΣ με μαθητές που προτείνονται από τους διδάσκοντες και ελέγχει το ποσοστό παρακολούθησης ΠΔΣ στη σχολική του μονάδα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του τμήματος Α της παρούσης εγκυκλίου.

β) Προτείνει τους καταλληλότερους απ’ τους μόνιμους και αναπληρωτές της ίδιας ή γειτονικής σχολικής μονάδας που επιθυμούν να διδάξουν σε τμήματα ΠΔΣ.

γ) Εκφράζει τη γνώμη του στο Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο Γραφείου ΔΕ για την πρόσληψη των ωρομισθίων καθηγητών που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Εισηγείται στον ΔΔΕ ή στον ΠΓΡ την ανάκληση ορισμού του εκπαιδευτικού (ωρομίσθιου ή μόνιμου/ αναπληρωτή αντίστοιχα) που δεν ανταποκρίνεται στο έργο του.

ε) Καταρτίζει το πρόγραμμα της ΠΔΣ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες καθηγητές της ΠΔΣ. Για την καλύτερη απόδοση του προγράμματος συνεργάζεται με τους καθηγητές του κανονικού προγράμματος του σχολείου και τους καθηγητές του προγράμματος της ΠΔΣ, και μεταφέρει τις εκπαιδευτικές απόψεις των μεν στους δε. Επιβλέπει τις παρουσίες των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες τους, τηρεί τα παρουσιολόγια των καθηγητών, όπως επίσης παρακολουθεί αν ενημερώνονται τα βιβλία ύλης κάθε μαθήματος ΠΔΣ. Προετοιμάζει, οργανώνει και υλοποιεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές υποχρεωτικά γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών (τρεις δοκιμασίες ανά τμήμα ετησίως). Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο του σχολείου και χρησιμοποιούνται από τον Σχεδιαστή-Αξιολογητή στην αξιολόγηση του προγράμματος.

στ) Πριν από την έγκριση των εντύπων έναρξης του προγράμματος από το Δ/ντη ή τον Προϊστάμενο ΔΕ, καταχωρίζει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα τα τμήματα της ΠΔΣ , τα συνδέει με τους αντίστοιχους καθηγητές, και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά και εγγράφως στον ΔΔΕ ή ΠΓΡ εκτυπώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες.

ζ) Κάθε μήνα καταχωρίζει ηλεκτρονικά, βάσει των δεκαπενθήμερων παρουσιολογίων, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, ενώ στη συνέχεια οι διδάσκοντες ενημερώνονται ενυπόγραφα με σχετικό έντυπο («Κατάσταση ωρών διδασκαλίας και υπεύθυνη δήλωση καθηγητών και Σχεδιαστή - Αξιολογητή») για τα προαναφερθέντα στοιχεία. Στις ώρες διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες εκπαιδευτικής συνεργασίας του Σχεδιαστή-Αξιολογητή.

η) Υποβάλλει :

1) στοιχεία και έγγραφα (δεκαπενθήμερα παρουσιολόγια, «Κατάσταση ωρών διδασκαλίας και υπεύθυνη δήλωση καθηγητών και Σχεδιαστή - Αξιολογητή»κ.λ.π.) σχετικά με τη μισθοδοσία στη Διεύθυνση ΔΕ εντός 5 ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αυτά αναφέρονται. Η Διεύθυνση ΔΕ θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση της μισθοδοσίας και των σχετικών με αυτήν διαδικασιών (ΑΠΔ, εφορία κ.λ.π.) όλων των σχολείων αρμοδιότητάς της,

2) τα παραστατικά σχετικά με τις λοιπές δαπάνες (μετακινήσεις μαθητών, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, λειτουργικά έξοδα) όπως αυτά θα προβλέπονται κατά περίπτωση από τον Αναλυτικό Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης του έργου, στη Μονάδα Δ΄- Ειδικός Λογαριασμός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ.

θ) Συντάσσει τρεις (3) τριμηνιαίες (δύο ενδιάμεσες και μια τελική) εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος ΠΔΣ του σχολείου του, τις οποίες αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο. Η πρώτη έκθεση αποστέλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και η τελική με τη λήξη του προγράμματος. Η έκθεση αυτή περιέχει τους φυσικούς δείκτες, τα στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών. Οι εκθέσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν από τον ΔΔΕ ή ΠΓΡ για να συντάξει τις δικές του εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Ο ΔΔΕ και ο ΠΓΡ είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή και φύλαξη των εκθέσεων των Σχεδιαστών – Αξιολογητών, οι οποίες διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου ΔΕ αντίστοιχα.

Μηνιαία, συμπληρώνει ηλεκτρονικά πίνακες παρακολούθησης των φυσικών δεικτών και στατιστικών στοιχείων.

ι) Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2007 για την εισαγωγή των μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία επίδοσης, τα οποία και αποστέλλει επίσης ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο ΔΕ έως τις 15-11-2007.

κ) Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δαπανών του προγράμματος στη σχολική μονάδα αρμοδιότητάς του.

Για την αποζημίωσή του, οι υποχρεώσεις του εκφράζονται σε ώρες διδασκαλίας, ως εξής:

ι) με 1 ή 2 τμήματα Π.Δ.Σ. :1 ώρα εβδομαδιαίως

ιι) με 3 ή 4 τμήματα ΠΔΣ :2 ώρες εβδομαδιαίως

ιιι) από 5 έως 8 τμήματα Π.Δ.Σ. :3 ώρες εβδομαδιαίως

ιv) από 9 έως 12 τμήματα Π.Δ.Σ. :4 ώρες εβδομαδιαίως

v) από 13 έως 17 τμήματα Π.Δ.Σ. :5 ώρες εβδομαδιαίως

vi) από 18 έως 22 τμήματα Π.Δ.Σ. :6 ώρες εβδομαδιαίως

vii) από 23 έως 28 τμήματα Π.Δ.Σ. :7 ώρες εβδομαδιαίως

viιi)από 29 έως 35 τμήματα Π.Δ.Σ. :8 ώρες εβδομαδιαίως

ix) από 36 έως 50 τμήματα ΠΔΣ :9 ώρες εβδομαδιαίως

x) από 51 τμήματα ΠΔΣ και πάνω :10 ώρες εβδομαδιαίως

Το όνομά του και οι ώρες απασχόλησης που του αναλογούν, σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα κάτω από τα ονόματα των υπολοίπων διδασκόντων ως «εκπαιδευτική συνεργασία» και μοιράζονται μέσα στην εβδομάδα κατά τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

Προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης δεύτερου Σχεδιαστή-Αξιολογητή, εφόσον τα τμήματα είναι 20 και άνω, στην περίπτωση δε αυτή, με απόφαση του ΔΔΕ ή ΠΓΡ επιμερίζονται οι ώρες εκπαιδευτικής συνεργασίας των Σχεδιαστών-Αξιολογητών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική η συνεχής παρουσία του Σχεδιαστή – Αξιολογητή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος της ΠΔΣ στη σχολική μονάδα.

2.Διοικητικά και οικονομικά υπεύθυνος για το Πρόγραμμα ΠΔΣ, σε επίπεδο Δ/νσης ΔΕ, είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης (ΔΔΕ) και σε επίπεδο Γραφείων διοικητικά υπεύθυνοι είναι οι Προϊστάμενοι των Γραφείων (συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων ΕΕ) (ΠΓΡ). Εάν ο ΔΔΕ ή ΠΓΡ δεν επιθυμεί να αναλάβει Υπεύθυνος διοικητικής στήριξης του έργου στην περιοχή του, ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του, που μπορεί να είναι Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης ή άλλος εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ και ασκεί όλες τις σχετικές με την ΠΔΣ αρμοδιότητες που έχουν βάσει της παρούσας οι ΔΔΕ ή ΠΓΡ (εκτός των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των ΔΔΕ).

Η διαχείριση της μισθοδοσίας του προγράμματος της ΠΔΣ σε επίπεδο Διεύθυνσης ΔΕ , ανατίθεται στο Γραμματέα-Καταχωρητή. Η θέση του προκηρύσσεται από τη Δ/νση ΔΕ. Ο Διευθυντής ΔΕ μπορεί να αναθέσει το έργο μισθοδοσίας κι εκκαθάρισης σε υπάλληλο της Διεύθυνσης, ή εκπαιδευτικό, ή εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γραμματέας-Καταχωρητής κάνει στην έναρξη του προγράμματος τις καταχωρίσεις των εκπαιδευτικών, που θα εργασθούν στην ΠΔΣ, με τα πλήρη στοιχεία τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και στο τέλος κάθε μήνα ελέγχει τις ώρες κάθε εκπαιδευτικού, όπως αυτές προκύπτουν από τα έγγραφα του προγράμματος που αποστέλλουν στη Δ/νση ΔΕ κάθε μήνα με ευθύνη τους οι Σχεδιαστές-Αξιολογητές. Επίσης αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (ΑΠΔ, βεβαιώσεις, εφορία κ.ο.κ.), καθώς και τη συμπλήρωση των εγγράφων που ζητούνται από τη ΔΣΕΠΕΔ / Τμήμα Π.Δ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ και τη Μονάδα Δ΄ - Ειδικός Λογαριασμός της ΕΥΕ/ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ ή το αρμόδιο όργανο εκκαθάρισης, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο Γραμματέας-Καταχωρητής πρέπει να έχει γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και μισθοδοσίας. Η θέση του θα είναι αμειβόμενη και η αμοιβή του θα καλυφθεί από τα διαχειριστικά έξοδα του Ειδικού Λογαριασμού και θα καθορίζεται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην ΠΔΣ στα σχολεία της αντίστοιχης Δ/νσης.

Οι αρμοδιότητες του ΔΔΕ ή ΠΓΡ είναι :

α) Με απόφασή του εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας τμημάτων ΠΔΣ σε κάθε σχολείο ή δίνει άδεια παρακολούθησης του προγράμματος σε γειτονικό σχολείο. Στην απόφαση αυτή (απόφαση έναρξης) ορίζει το Σχεδιαστή-Αξιολογητή, τους διδάσκοντες καθηγητές και τα λοιπά όπως αναφέρονται στο τμήμα Β, παράγραφος 1. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στην ΔΣΕΠΕΔ/ Τμήμα ΠΔΣ του ΥΠΕΠΘ με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ /Μονάδα Δ΄- Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΕΠΘ ή στο αρμόδιο όργανο εκκαθάρισης όποτε ζητηθούν για την εκκαθάριση του προγράμματος.

β) Σε συνεννόηση με το Σχεδιαστή-Αξιολογητή του κάθε σχολείου, αποφασίζει αν σε Λύκεια, ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών ή σε ειδικές περιπτώσεις, πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό παρακολούθησης ή να δημιουργηθούν τμήματα με λιγότερους από 7 μαθητές.

γ) Στο πλαίσιο της διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος λειτουργεί ως σύνδεσμος Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης με το Τμήμα ΠΔΣ της ΔΣΕΠΕΔ και με την ΕΥΕ ΚΠΣ / Μονάδα Δ΄- Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή το αρμόδιο όργανο εκκαθάρισης.

δ) Μεριμνά για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος ΠΔΣ όταν υπάρχει πρόβλημα χώρου στις σχολικές μονάδες και δεν μπορεί να λυθεί από τον αρμόδιο Σχεδιαστή-Αξιολογητή.

ε) Συντάσσει δύο ενδιάμεσες και μια τελική Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος, στις οποίες επισυνάπτει πρωτότυπα των δελτίων εποπτείας του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Η πρώτη έκθεση αποστέλλεται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, η δεύτερη το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου και η τρίτη με τη λήξη του προγράμματος. Οι εκθέσεις, μαζί με τις συνημμένες εποπτείες, αποτελούν το παραδοτέο του έργου του ανά τρίμηνο.

στ) Ελέγχει την καταχώριση των στοιχείων επίδοσης των σχολείων αρμοδιότητάς του. Τα στοιχεία αυτά προωθούνται από τα Γραφεία ΔΕ στη Διεύθυνση ΔΕ, και από εκεί στη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/ Τμήμα ΠΔΣ του ΥΠΕΠΘ έως τις 20 Νοεμβρίου.

Αποκλειστικές αρμοδιότητες του Διευθυντή Διεύθυνσης:

ζ) Συγκεντρώνει ανά σχολείο τα παραστατικά σχετικά με τις λοιπές δαπάνες (μετακινήσεις μαθητών, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, λειτουργικά έξοδα), τα οποία αποστέλλει συγκεντρωτικά στον Ειδικό Λογαριασμό.

η) Συντάσσει, ελέγχει και υπογράφει τις καταστάσεις μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών (μηνιαίες), καθώς και τις καταστάσεις, βεβαιώσεις που υποβάλλονται προς τρίτους (ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΔ κ.ο.κ.) και είναι υπόλογος έναντι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΕΥΕ ΚΠΣ/ Μονάδας Δ΄- Ειδικός Λογαριασμός ή του αρμόδιου οργάνου εκκαθάρισης για τις δαπάνες μισθοδοσίας του προγράμματος.

θ) Είναι οικονομικά υπεύθυνος έναντι του ΥΠΕΠΘ, ασφαλιστικών ταμείων, ΔΟΥ και προς κάθε τρίτο για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του προγράμματος ΠΔΣ.

ι) Τηρεί αρχείο με τα στοιχεία: Μισθοδοσίας – Ασφαλιστικών Ταμείων – Εξόφλησης Εκπαιδευτικών.

κ) Προσλαμβάνει τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν στην Π.Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση των Προϊσταμένων Γραφείων ΔΕ, συνεκτιμώντας και τη γνώμη των Σχεδιαστών – Αξιολογητών. Οπωσδήποτε η επιλογή γίνεται μέσα από τη λίστα που δημιουργείται στη Διεύθυνση ΔΕ από τις αιτήσεις των ωρομισθίων καθηγητών. Για να γίνει η πρόσληψη των ωρομισθίων καθηγητών, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση, όπου θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός ωρών που απασχολούνται στην ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις Διευθύνσεις, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση του ορίου των 10 ωρών ανά ωρομίσθιο.

λ) Ανακαλεί τον ορισμό των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 εδάφιο δ του παρόντος.
Δ. Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΠΔΣ


1. Στα Προγράμματα Π.Δ.Σ. διδάσκουν μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές των σχολείων στο χώρο των οποίων οργανώνονται αυτά ή καθηγητές άλλου σχολείου, λυκείου ή γυμνασίου ή ΤΕΕ, ή ΕΠΑΛ, της ίδιας ή και άλλης πόλης ή και ωρομίσθιοι καθηγητές:

α) Οι μόνιμοι καθηγητές και αναπληρωτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ορίζονται με σχετική απόφαση του διοικητικά υπεύθυνου, μετά από εισήγηση του Σχεδιαστή – Αξιολογητή κάθε σχολικής μονάδας.

β) Οι ωρομίσθιοι καθηγητές προσλαμβάνονται από το Διευθυντή ΔΕ με βάση τους καταλόγους που έχουν συντάξει οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Γραφείου και σχετική γνώμη του Σχεδιαστή – Αξιολογητή. Οι προσλήψεις των ωρομισθίων καθηγητών ακολουθούν τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τους ωρομίσθιους του κανονικού προγράμματος, εκτός από τη διαδικασία επιλογής και την ωριαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται της επιλογής οι πολύτεκνοι ωρομίσθιοι καθηγητές που έχουν 3 παιδιά και άνω.

γ) Ο Σχεδιαστής-Αξιολογητής ενός σχολείου μπορεί να διδάξει στο πρόγραμμα, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη καθηγητών, μετά από έγκριση-απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊσταμένου Γραφείου. Η δυνατότητα αυτή του παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού αποκλειστούν όλες οι άλλες πιθανές λύσεις.

2. Κάθε μόνιμος ή αναπληρωτής καθηγητής μπορεί να διδάσκει σε τμήματα ΠΔΣ μέχρι και 7 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ ο ωρομίσθιος καθηγητής μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως.

3. Στα προγράμματα Π.Δ.Σ. μπορούν να διδάξουν ή να αναλάβουν το ρόλο του Σχεδιαστή- Αξιολογητή και καθηγητές που είναι αποσπασμένοι στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ και στους εποπτευόμενους απ’ αυτό φορείς.

4. Καθηγητής μπορεί να διδάξει σε πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που εφαρμόζεται σε σχολείο διαφορετικής Διεύθυνσης ή Γραφείου από αυτό της θέσης που υπηρετεί, αρκεί να μην υπερβαίνει το όριο των 7 ή 10 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ορίσθηκε στην παρ.2 του παρόντος, και να βεβαιώνεται αυτό και στις δύο σχολικές μονάδες με υπεύθυνη δήλωσή του.

5. Καθηγητές που έχουν δύο ή περισσότερα πτυχία διδάσκουν στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης με την ειδικότητα που έχουν διοριστεί ή στον κλάδο που έχουν μεταταγεί. Σε περίπτωση όμως που διδάσκουν στο σχολείο τους και μαθήματα του δεύτερου πτυχίου τους, μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα αυτά στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ελλείψει καθηγητή ειδικότητας. Επίσης, ωρομίσθιος με δύο πτυχία μπορεί να διδάσκει και το μάθημα του δεύτερου πτυχίου του, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν καθηγητές αντίστοιχης ειδικότητας.

6. Οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος ΠΔΣ δεν θεωρούνται υπερωρίες κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/85.

7. Καθηγητές που έχουν πάρει εκπαιδευτική άδεια δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα ΠΔΣ.

8. Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του δημόσιου ευρύτερου τομέα, συνταξιούχοι καθηγητές και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στα προγράμματα ΠΔΣ.

9. Για τους ωρομισθίους καθηγητές πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτοί να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των απασχολούμενων καθηγητών στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, ανά Διεύθυνση (Οι ωρομίσθιοι καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΔΣ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 1566/85, όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ωρών κλπ).
Ε. Θέματα εποπτείας και παρακολούθησης

Επόπτες του Προγράμματος ορίζονται ο ΔΔΕ και οι ΠΓΡ κάθε Διεύθυνσης και Γραφείου όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 2 του τμήματος Γ της παρούσης. Ειδικά, για τα τμήματα των μονάδων απεξάρτησης «18 Άνω» ως Επόπτης ορίζεται ο Διευθυντής της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ, ή αντικαταστάτης του εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄, που ορίζεται από αυτόν.

Επόπτης της Σιβιτανιδείου Σχολής είναι ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής ή αντικαταστάτης του, εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄, που ορίζεται από αυτόν.

Ο Επόπτης επισκέπτεται τα σχολεία αρμοδιότητάς του, και συμπληρώνει τα αντίστοιχα έντυπα εποπτείας, τα οποία συνυπογράφονται από τον Σχεδιαστή - Αξιολογητή. Επίσκεψη σε ένα σχολείο αρμοδιότητας του Επόπτη συνιστά μία εποπτεία. Ο αριθμός των εποπτειών που αποστέλλονται στο ΥΠΕΠΘ/ Τμήμα ΠΔΣ ανά τρίμηνο πρέπει να είναι:

α. 4 εποπτείες για τον Προϊστάμενο Γραφείου,

β. 5 εποπτείες για το Διευθυντή Διεύθυνσης, του οποίου σχολεία εποπτείας θεωρούνται όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

Για την κεντρική εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κλιμάκια, αποτελούμενα από στελέχη του Τμήματος ΠΔΣ της ΔΣΕΠΕΔ και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, επισκέπτονται Διευθύνσεις και Γραφεία ΔΕ, καθώς και σχολικές μονάδες.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


Εσωτ. Διανομή:

1)Γραφείο Υπουργού

2)Γραφείο Υφυπουργού

3)Γραφείο Γεν. Γραμματέα

4)Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών

5) ΕΥΕ Προγ.ΚΠΣ/ Μονάδα Δ΄- Ειδικός Λογαριασμός

5)Δ/νση ΣΕΠΕΔ (Τμήμα ΠΔΣ)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδααα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες