www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ,
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε επίσης:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων,
Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ,
Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων,
Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις,
Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ


 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ για το διδακτικό έτος 2007-2008

Προεδρικό Διάταγμα 50/1996
Τροποποίηση του 50/96 (Π.Δ.100/1997)


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                             
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μητροπόλεως 15                                                          
101 85 ΑΘΗΝΑ                                                                          

FAX:210-3248264 & 3229479        

Πληροφορίες:
(3723123  Αμαλία Τσιάπα                                                 
(3723125  Νικόλαος Σκλαβενίτης
 

Αθήνα,    26-10- 2006

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

112609/Δ2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Δ/νσεις, Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε., Γραφεία Τ.Ε.Ε

Έδρες τους.

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2006 – 2007)


Ενόψει των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2006 – 2007, σας υπενθυμίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ παρ. 4 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α΄), του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’), 39/98 (ΦΕΚ 43Α’και 262Α’), 269/2000 (ΦΕΚ 221Α’ και 250Α’), και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α’), του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄), του άρθρου 47 του ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83Α΄), του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1868/89 (ΦΕΚ 230Α΄), του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄), του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄) και του άρθρου 6, παρ. 1-2-3 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ.

Οι περιοχές μετάθεσης καθορίζονται με την αρ. Δ2/8705/15.2.1999 (ΦΕΚ 204Β’) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με τις Δ2/17895/11.6.1999 (ΦΕΚ 1404Β’), Δ2/1542/8.2.2001 (ΦΕΚ 173Β’), 43054/Δ2/2.7.2002 (ΦΕΚ 1324Β΄), 128318/Δ2/2-12-2002(ΦΕΚ 1559Β΄), 7337α/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β΄), 57150/Δ2/7-11-2003 (ΦΕΚ 1759Β΄), 119265/Δ2/3-12-2003 (ΦΕΚ 1874Β΄), 133529/Δ2/19-1-2004 (ΦΕΚ 152Β΄), 98030/Δ2/16-9-2004 (ΦΕΚ 1470Β΄) και 125263/Δ2/8-11-2005 (ΦΕΚ 1612Β΄) όμοιες αποφάσεις. Σημειώνουμε ότι τα σχολεία (Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο) Αλικαρνασσού του Νομού Ηρακλείου με την προαναφερθείσα 128318/Δ2/2-12-2002 Υ.Α. ανήκουν στην Α΄ περιοχή μετάθεσης Νομού Ηρακλείου. Επίσης με την αρ. 98030/Δ2/16-9-2004 απόφαση Υφυπουργού περιλαμβάνονται στη Β΄ Χανίων τα σχολεία του Δήμου Ν. Κυδωνίας και περιλαμβάνονται στην Α΄ Χανίων τα σχολεία του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα σχολεία της Γ΄ Καρδίτσας (Γυμνάσιο Βραγκιανών) εντάχτηκαν στη Β΄ περιοχή Καρδίτσας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

1. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μετάθεση υποβάλλονται από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2006. Η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες ισχύει η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών (15) από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (παρ.5 παρόντος κεφαλαίου). Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά ο εκπαιδευτικός ή στο Γραφείο ή Δ/νση εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται αίτηση για βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης και δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων (από όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, διορισμό, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο).

2. Κατ’ εξαίρεση, από τα υποβλητέα δικαιολογητικά η ληξιαρχική πράξη γέννησης για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί με αίτηση μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία συμπέσει με αργία, μεταφέρεται η υποβολή των ανωτέρω την επόμενη εργάσιμη. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβάλλονται δικαιολογητικά από όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 30η Νοεμβρίου.

3. Αίτηση για ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

4. Οι αιτήσεις μετάθεσης αποστέλλονται από τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους των οικείων Γραφείων στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι στις αποστελλόμενες αιτήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σχολεία, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), μουσικά σχολεία και σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.


II. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.

1. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική του θέση ή θέση προσωρινής τοποθέτησης (σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις κενές οργανικές θέσεις) μέχρι 31 Αυγούστου 2007. Ως εκ τούτου εκπαιδευτικός που πα-ραμένει στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δεν χρειάζεται μετά την ύπαρξη της παραπάνω προϋπόθεσης να υπηρετήσει σε άλλη θέση προσωρινής τοποθέτησης στην ίδια περιοχή μετάθεσης. Επίσης το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο εν λόγω εκπαιδευτικός τοποθετηθεί οριστικά. Όμως σε περίπτωση βελτίωσης θέσης, τότε πρέπει να υπηρετήσει ένα έτος στη νέα του οργανική θέση. Ακόμη δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτο σχολείο με τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν.1143/81 και διανύουν το τελευταίο έτος της διετούς υποχρεωτικής υπηρεσίας τους καθώς και οι εκπαιδευτικοί που είναι με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος που λήγει η απόσπασή τους (άρθρο 8 παρ.3 Ν.2817/00), εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση πριν την απόσπασή τους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο συνεχίζουν την απόσπαση στο εξωτερικό και παράλληλα μετατεθούν, θα ανακαλείται η μετάθεση. Δικαίωμα μετάθεσης έχουν επίσης οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν μέχρι και 30-9-2006.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι δικαστικών λειτουργών που έχουν διοριστεί με το νόμο περί δυσπροσίτων δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης πριν να παρέλθει η προβλεπόμενη διετία από του διορισμού τους καθότι οι διατάξεις με τις οποίες διο-ρίστηκαν είναι ειδικές και αποκλείουν την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 3 του ν.2304/95, σύμφωνα με την αρ. 143/20-1-2003 γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης με το χρόνο της απόσπασης στο εξωτερικό, και ως μονάδες συνθηκών διαβίωσης λαμβάνουν τις μονάδες για δυσμενείς συνθήκες όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 8i του Π.Δ. 50/96. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν (άρ.8 παρ.3 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’). Ειδικά, ο χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού (και για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και στον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες) μόνο για τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της παρ.2 του άρ. 25 του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α’) που ο διορισμός τους πραγματοποιήθηκε ενώ ήδη υπηρετούσαν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και μόνο για το διάστημα που αυτοί αποσπώνται και παραμένουν στο εξωτερικό από την ορκωμοσία τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εντός του οποίου ορκίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία (αρ. 421/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).


2. Από τον κανόνα αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες αποκλίσεις:
2.1. Θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της έδρας του σχολείου της οργανικής θέσης τους όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται και υπηρετούν στις παρακάτω υπηρεσίες ή ασκούν κατά περίπτωση ορισμένα καθήκοντα ή βρίσκονται σε ορισμένων κατηγοριών άδειες:
α. Στην Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ
β. Στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, στις Δ/νσεις, τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
γ. Ο χρόνος γονικής άδειας(άρθρο 5 του Ν.1483/84 (ΦΕΚ 153Α΄) Π.Δ. 193/89 (ΦΕΚ 84Α’), άδειας κύησης, λοχείας και κυοφορίας, αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, α-ναρρωτικής άδειας χωρίς αποδοχές που έχει χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 108-113 του πρώην Υ.Κ. Π.Δ. 611/75, καθώς και ο χρόνος άδειας με αποδοχές των εννέα (9) μηνών του άρθρου 53 του Ν.2683/99 (ΦΕΚ 19Α’) για ανατροφή παιδιού στις μητέρες εκπαιδευτικούς, εκτός αν οι άδειες αυτές χορηγήθηκαν σε χρόνο που ο εκπαιδευτικός ήταν αποσπασμένος σε υπηρεσίες ή σχολεία που δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης (βλ. παρ. 2.4 παρόντος κεφαλαίου) οπότε και λαμβάνουν τις αντίστοιχες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
δ. Το χρονικό διάστημα ενός μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17 Ν.2470/97-ΦΕΚ 40Α΄).
ε. Ο χρόνος απόσπασης στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) (άρ. 13 παρ. 5 Ν.2009/92-ΦΕΚ18Α΄και άρ. 14 Ν.3149/2003-ΦΕΚ141Α΄). Ως εκ τούτου για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στον Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρμόζεται η πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002.
στ. Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) (άρ. 13 παρ. 9 Ν. 3149/2003-ΦΕΚ 141Α΄), {Ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 2986/2002}.
ζ. Ο χρόνος της ειδικής άδειας για το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αντιδήμαρχοι δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, Πρόε-δροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομάρχες και Πρόεδροι Ν.Ε., βοηθοί Νομάρχες (αρ. 95/2003 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).
η. Ο χρόνος θητείας των υπεύθυνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ) (αριθμ. 63641/Γ2/19-6-2002 Υ.Α. και αριθμ. 65854/Γ7/3-7-2006 Υ.Α.), στα Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ): Σύμβουλοι Σ.Ε.Π.-Ειδικοί Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (αριθμ. 64705/Γ7/2-7-2003 Υ.Α.), Αγωγής Υγείας και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) (αριθμ. 60992/Γ7/19-6-2006 Υ.Α.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (αριθμ. 60991/Γ7/19-6-2006 Υ.Α.), Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων (αριθμ. 68282/Γ7/6-7-2006 Υ.Α.) και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) (αριθμ. 68278/Γ7/6-7-2006 Υ.Α.). Ισχύουν από την έκδοση των αναφερόμενων αποφάσεων.
θ. Ο χρόνος θητείας των εκπαιδευτικών στα Γραφεία Σ.Ε.Π. (Σύμβουλοι Γραφείων Σ.Ε.Π.). Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί παίρνουν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων, δηλαδή είτε της οργανικής τους θέσης είτε της έδρας του Γραφείου Σ.Ε.Π. όπου υπηρετούν (αριθμ. 64705/Γ7/2-7-2003 Υ.Α.). Ισχύει από την έκδοση της σχετικής απόφασης.
i. Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) καθότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι έχουν αποσπαστεί στην Κ.Υ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ).

2.2. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, αλλά οι μο-νάδες συνθηκών διαβίωσης προσδιορίζονται από το σχολείο τοποθέτησης, απόσπασης ή διάθεσης ή από το πλησιέστερο σχολείο της υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση με την επιφύλαξη της παρ.2.3. και μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2986/2002, ως ακολούθως:
α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων, μετατιθέμενων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών. Για το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
β. Ο χρόνος θητείας των Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων, των υπεύθυνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ), Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Σχολικών Βιβλιοθηκών και των Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΜΟΚΕΣΕ).
γ. Ο χρόνος απόσπασης εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας από νομό σε νομό, εφόσον αυτό αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις.
δ. Ο χρόνος απόσπασης στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και των Βουλευτών (άρ. 30 Ν.1558/85 – ΦΕΚ 137Α’, άρ.6 Ν.1878/90 – ΦΕΚ 33Α’).
ε. Ο χρόνος απόσπασης στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (άρ.6 παρ.14 Ν.1674/86 – ΦΕΚ 203Α’).
στ. Ο χρόνος απόσπασης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) (άρ.10 παρ.10 Ν.2552/97 – Φ.Ε.Κ. 266Α’) και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) (άρ.9 παρ. 18 Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’).
ζ. Ο χρόνος θητείας των αιρετών μελών-εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρε-σιακά Συμβούλια, των μελών των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά στο νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργα-νώσεων.
η. Ο χρόνος διορισμού εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α’) σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών σε φορείς του δημόσιου τομέα.
θ. Οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί από τους Περιφερειακούς Διευθυντές σε άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης, επειδή ήταν υπεράριθμοι, έστω και αν για την απόσπαση αυτή λήφθηκε υπόψη και σχετική αίτηση των αποσπασθέντων.
ι. Το διάστημα της απόσπασης εκπαιδευτικών στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με την ιδιότητα του Βοηθού Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296Α΄) και του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2986/2002 έχουν εφαρμογή από την έναρξη του σχολικού έτους 2002-2003. Μέχρι 31-8-2002 ο χρόνος θα υπολογίζεται όπως πριν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές, καθώς και ο χρόνος απόσπασης εκπαιδευτικών ως αιρετών μελών Ο.Τ.Α. και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δε θεωρείται ότι διανύεται στην οργανική θέση (σχετ. η αρ. 2888/12.2.99 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υ.Π.Ε.Π.Θ.).Ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α’ κατηγορίας. Επίσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης με την απόσπασή τους αυτή και λαμβάνουν μονάδες δυσμενών συνθηκών της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς την υπηρεσία την οποία αποσπάστηκαν.

2.3. α) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) που διατέθηκαν σε σχολεία άλ-λης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. από αυτή που ανήκαν οργανικά για ε-ξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ.Γ’ παρ.1,2 του Ν.1566/85(ΦΕΚ 167Α’) και του άρθρου 14 παρ. 14 του ιδίου νόμου, λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές. Ο ίδιος υπολογισμός ακολουθείται και για τους εκ-παιδευτικούς Δ.Ε. που διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας στην περίπτωση που οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης. Στην περίπτωση που αυτές είναι λιγότερες τότε θα ακολουθηθεί ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.
β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, θα ακολουθηθεί και για αυτούς η ανωτέρω ρύθμιση.
γ) Οι δύο ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και στην περίπτωση των νεοδιόριστων εκπαιδευ-τικών με την προϋπόθεση ότι είχαν τοποθετηθεί προσωρινά σε κάποιο σχολείο και στη συνέχεια αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας επειδή ήταν υπεράριθμοι σε σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
δ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. λαμβάνουν μονά-δες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκαν. Απόσπαση των εν λόγω εκπαιδευτικών εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο οποίο αποσπάστηκαν δεν νοείται και τα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε περίπτωση που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί περισσεύουν εξολοκλήρου στο σχολείο όπου τοποθετήθηκαν οφείλουν να προβαίνουν σε τροποποίηση της σχετικής τοποθέτησης, εκτός αν διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου οπότε μοριοδοτούνται αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.
ε) Δεν νοείται απόσπαση εκπαιδευτικών, έστω και χωρίς αίτησή τους, με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Περιφερειακή Διεύθυνση, Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή οι αποσπάσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τη διαδι-κασία του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ186Α΄). Επομένως εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν στις εν λόγω υπηρεσίες με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., δεν λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης αυτές της οργανικής τους θέσης, παρά μόνο αν η διάθεση ή απόσπασή τους έγινε από το σχολείο της οργανικής τους θέσης με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εξολοκλήρου, επειδή ήταν υπεράριθμοι ή ήταν μερική, επειδή δεν ήταν δυνατόν να καλύψουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και όχι του διδακτικού, οπότε και θα λαμβάνουν μονάδες δυσμενών συνθηκών της οργανικής τους θέσης. Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και διατέθηκαν ως άνω σε Περιφερειακές Δ/νσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Δ.Ε. δεν ισχύει η εν λόγω ρύθμιση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου 2. 3α.β.γ. και ε. έχουν ισχύ από το σχολικό έτος 2002-03. Για τα προηγούμενα έτη όσον αφορά στις εν λόγω ρυθμίσεις, θα εφαρμοστεί η αριθμ. Δ2/74341/31-10-2001 εγκύκλιος για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2.4 Για να ισχύουν τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 2.1, 2.2 και 2.3 της προηγού-μενης παραγράφου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης.
2.5. Απαιτείται μεγαλύτερος του ενός έτους χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
α. Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκε αμοιβαία, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής του αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσει για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκε.
β. Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ. ή σε πειραματικό σχολείο έχει δικαίωμα να ζητήσει μετάθεση σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας σε ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ. ή σε πειραματικό σχολείο αντίστοιχα.
2.6. Δεν απαιτείται χρόνος στην οργανική θέση για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
α) Στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (άρθρο 1 παρ. 8 ν. 3194/03, άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του ν. 3454/2006 & 13 Π.Δ. 50/96).
β) Στις μεταθέσεις από σχολείο σε ΣΜΕΑ ή Κ.Δ.Α.Υ. (βλ. άρθρο 11 Π.Δ.50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/Α/97)).
3. Δε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης (α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα μόνο των έξι καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989) (β) με το χρόνο των αδειών με ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , δε θεωρείται πραγματική υπηρεσία.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1. Συνολική υπηρεσία - Υπολογισμός μονάδων
1.1. Η συνολική υπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη μισθολογικά (βλ. παρ.3 παρόντος κεφαλαίου). Ειδικότερα για τον υπολογισμό της υπηρεσίας αυτής.
1.2. Λαμβάνεται υπόψη :
α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ και μόνο, από το ΦΕΚ διορισμού του εκπαιδευτικού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας με ωριαία αντιμισθία στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στη δημόσια Α/θμια ή Β/θμια εκπ/ση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης και στην ιδιωτική εκπαίδευση (και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης). Σχετικό είναι και το αριθμ. 1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης (άρ.16 του Ν.2743/99 – Φ.Ε.Κ. 211 Α’).
στ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών των κλά-δων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε (άρ.8 παρ.17 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’) (εννοείται και για μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης).
ζ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της ημεδαπής υπαγόμενα στην Α/θμια ή Β/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης (άρ.9 παρ.22 του Ν.2817/00 Φ.Ε.Κ. 78 Α’).
η) Ο χρόνος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.) της ημεδαπής, στην ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ και στα δημό-σια ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, εφόσον ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη (μόνο για μονάδες συνολικής υπηρεσίας). Χρόνος προϋπηρεσίας στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη Διδακτική στήριξη λαμβάνεται υπόψη για μονάδες συνολικής υπηρεσίας και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης.
θ) Ο χρόνος γονικής άδειας που είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 193/94, ο χρόνος της άδειας κυοφορίας και ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών με αποδοχές ή αναρρωτικών αδειών χωρίς αποδοχές κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 108-113 του προϊσχύοντος Υπαλ-ληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/75) καθώς και ο χρόνος των εκπαιδευτικών αδειών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού ο εκπαιδευτικός δικαιούται για το αντίστοιχο διάστημα μονάδες για συνολική υπηρεσία και για δυσμενείς συνθήκες. Ο τρόπος υπολογισμού των μονάδων δυσμενών συνθηκών θα γίνει σύμφωνα με τα αριθμ. 12712/Δ2/8-3-2005 και 27035/Δ2/17-3-2005 έγγραφά μας. Επίσης ο εν λόγω χρόνος θα ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης υποχρεωτικής διετίας που προβλέπει ο νόμος για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία.
1.3 Δεν λαμβάνεται υπόψη :
α) H προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού ως διοικητικού υπαλλήλου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δε δίνονται μονάδες μετάθεσης (συνολικής υπηρεσίας και συνθηκών διαβίωσης) για υπη-ρεσία σε νοσοκομεία, ΝΕΛΕ, σε σχολεία ή σχολές που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ, στον Ο.Α.Ε.Δ., σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολές Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. και Αστυφυλάκων και λοιπών στρατιωτικών σχολών. Αντιθέτως λαμβάνεται υπόψη μόνο για μονάδες συνολικής υπηρεσίας η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει. Σχετική η αρ. 2748/01 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
β) Ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 καθώς και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέρα από το μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος (άρθρο 17 Ν.2470/97), με την επιφύλαξη της παρ.1.2 περ. θ του παρόντος κεφαλαίου.
γ) Ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές, που χορηγείται στις μητέρες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 170Α’) και των άρθρων 51 παρ.2 και 53 παρ.1 του Ν.2683/99 (ΦΕΚ 19Α’).
δ) Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φροντιστήριο δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας για τις μεταθέσεις καθότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, ούτε στις διατάξεις της παρ. 17 του άρ-θρου 8 του ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78Α΄).
2. Για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης για συνολική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ υπη-ρεσία ως πλήρες ωράριο λαμβάνεται υπόψη το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκ-παιδευτικού. Σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου το σύνολο των ωρών διδασκαλίας διαιρείται δια του υποχρεωτικού ωραρίου (21). Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Μ.Π.Κ. και ιδιωτικά σχολεία υπολογίζεται με βάση το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτι-κών αυτών στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το πηλίκο της διαίρεσης (εβδομάδες) πολλαπλασιάζεται επί 6 (ημέρες) και το γινόμενο το διαιρούμε δια 25. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής μας δίνει μήνες της προϋπηρεσίας. Σημειώνουμε ότι η στρογγυλοποίηση γίνεται στη μονάδα σε κάθε περίπτωση μετατροπής, ανάλογα με το αν τα δύο πρώτα δεκαδικά είναι άνω ή κάτω του 0.50.
3. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία μόνο αν είναι αναγνωρισμένη. Οι νεοδιόριστοι που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αναγνωρίσουν την εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εκκρεμεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Αν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 30 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως και η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, δε θα ληφθούν υπόψη.
4. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών μεταφράζεται σε έτη και μήνες και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96.

2. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης
2.1.Η κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες καθορίζεται με την αρ. Δ2/23528/17.11.97 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1068Β’), όπως τροποποιήθηκε από τις αρ.Δ2/1494/13.2.98 (ΦΕΚ 155Β’), Δ2/16003/13.5.99 (ΦΕΚ 1579Β’), Δ2/1536/8.2.2001 (ΦΕΚ 173Β’ και 297Β΄), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β΄), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β΄), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β΄) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β΄) όμοιες αποφά-σεις. ΠΡΟΣΟΧΗ:Ειδικά στην περίπτωση που σχολικές μονάδες από το έτος 1998 έχουν συ-στεγαστεί ή μεταστεγαστεί σε άλλες περιοχές στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικές μονάδες μετάθεσης για συνθήκες διαβίωσης, ο υπολογισμός για το διάστημα μετά από την ημερομηνία συγχώνευσης ή μεταστέγασης θα γίνει με βάση τις δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στην έδρα όπου λειτουργούν οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.
2.2.α. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης και μέχρι της τοποθετήσεώς τους μονάδες μετάθεσης δυσμενών συνθηκών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2.2.α (σελίδα 4 της παρούσας εγκυκλίου) για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης-μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης. Αν τοποθετηθούν στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης προς την υ-πηρεσία σχολικής μονάδας. Τις ίδιες μονάδες (δηλ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας) λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ή διατίθενται σε υπη-ρεσίες εκτός εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., Υπουργεία, ΝΕΛΕ, Γ.Α.Κ., Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γραμματείες ΠΕΚ. κ.λ.π.).
β. Ο χρόνος υπηρεσίας εκπαιδευτικών στα Ειδικά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας (ΕΠΕΠ) θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε σχολείο και ο υπολογισμός των μονάδων μετάθεσης εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης του εκπαιδευτικού (π.χ. από-σπαση για ανάγκες υπηρεσίας βλ. παρ.2.3 κεφ.ΙΙ).

2.3. Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονά-δες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεω-ρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. ΄Οπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων προκύπτει δεκαδικός αριθμός διατηρούνται τα δύο πρώτα ψηφία. Δε στρογγυλο-ποιούνται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, έστω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο του πέντε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση εκπαιδευτικού που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθη-κών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι η ημέρα διανύθηκε στο σχολείο του οποίου η έδρα αντιστοιχεί στις περισσότερες μονάδες μετάθεσης συνθηκών διαβίωσης.

3. Οικογενειακοί λόγοι
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ίδιο αριθμό μονάδων με τους έγγαμους εκπαιδευτικούς (τέσσερις μονάδες) λαμ-βάνουν και οι άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανα-τεθεί νόμιμα η επιμέλεια αγάμων ανήλικων ή σπουδαζόντων τέκνων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις για το δεύτερο, έξι για το τρίτο και επτά για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.
Ως σπουδάζοντα παιδιά σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις θεωρούνται όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή αναγνωρισμένες ως ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δε βρίσκονται στο τελευ-ταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δε φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επομένως, τέκνο που δε φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε ΙΕΚ που υπάγεται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δε μοριοδοτείται.
Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Τονίζουμε ότι οι άγαμοι ή διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων, διαφορετικά μόνο μονάδες τέκνων.
Σημείωση: Για την απόδειξη των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Συνυπηρέτηση
1. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (μία) όπου υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος και όχι για όλο το νομό. Επίσης μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχο-λείο του ιδίου δήμου ή κοινότητας, εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί σ' αυτόν. Ειδι-κότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
α. Οι μονάδες υπολογίζονται όταν ο/η σύζυγος εργάζεται κατά πλήρη απασχόληση (5 ή 6 μέρες την εβδομάδα). Για τον ιδιωτικό τομέα απαιτείται παροχή εργασίας τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη στον τόπο που ζητείται η μετάθεση, εννοώντας ότι η διετία έχει συ-μπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης μετάθεσης, δηλαδή την 30η Νοεμβρίου. ΄Οπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.
β. Εκπαιδευτικοί σύζυγοι αναπληρωτών δε δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης (γνωμ.95/91 Γραφείου Νομικού Συμβούλου Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ). Σ’ αυτό περιλαμβάνονται και οι σύζυγοι αναπληρωτών στο Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Επίσης εκπαιδευτικοί των οποίων οι σύζυγοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή μετάθεσης που ανήκει ο/η σύζυγος, αν έχουν υποβάλει αί-τηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, όχι όμως όταν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής ή αίτηση τοποθέτησης (αριθμ.1792/20-8-2003 απαντη-τικό έγγραφο Νομικού Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο έγινε δεκτό από τον Υπουργό).
γ. Εκπαιδευτικοί-σύζυγοι Διευθυντών Εκπ/σης, Προϊσταμένων Γραφείων, Δ/ντών, Υποδ/ντών και Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή της οργανικής τους θέσης και όχι αυτής που ασκούν τα καθήκοντά τους.
δ. Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε εκπαιδευτικούς συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μετάθεσης στην περιοχή, όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος εκπαιδευτικού διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφεία στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος είτε και σε άλλη πόλη εντός της περιφέρειας αυτού ή εκτός αυτής και τα γραφεία αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές μετάθεσης, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε μία μόνο περιοχή μετάθεσης που σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

2. Μετάθεση ή τοποθέτηση με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικού λειτουργού σε πόλη όπου λειτουργεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο συγγενούς του εξαίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού απαγορεύεται. Είναι όμως δυνατή η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε δήμο διαφορετικό από εκείνο όπου λειτουργεί το ιδιωτικό σχολείο ή το φροντιστήριο, έστω και αν οι δήμοι αυτοί υπάγονται στην ίδια πόλη, όχι όμως και η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολείο του ίδιου δήμου, έστω και αν το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου εκπαίδευσης (σχετ. 443/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

3. Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσμετράται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του εκπαιδευτικού υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του ή της συζύγου του (σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).
Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν πρόσφατα δικαιολογητικά.

5. Εντοπιότητα
1. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας δήμου ή κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ' έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό μονάδων εντοπιότητας. Επίσης μονάδες εντοπιότητας υπολογίζονται και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης). Στη βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας. Αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή.
2. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση. Δεν είναι δηλαδή απαραί-τητο η διετία να συμπληρώνεται στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Ο αθροιστικός αυτός υπολογι-σμός του χρόνου δε νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με το δήμο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα πρέπει να συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο δήμο ή κοινό-τητα.
3. Κατά τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δεν υπολογίζονται μονάδες εντοπιότητας όταν στην περιοχή του δήμου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δημότης, δε λειτουργεί σχολείο που να δικαιολογεί θέση της ειδικότητάς του, ή δεν λειτουργεί καθόλου σχολείο.
4. Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήμο ή κοινότητα ο νόμιμος χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός ήταν δημότης Δήμου ή κοινότητας μιας περιοχής μετάθεσης από την οποία μεταδημότευσε σε δήμο ή κοινότητα άλλης περιοχής μετάθεσης και στη συνέχεια μεταδημότευσε και πάλι στο δήμο ή κοινότητα της πρώτης περιοχής όπου και ανήκει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης (αρ. 244/1989 γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν υποχρεωτικά πρόσφατη βεβαίωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1. Για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄). Ειδικότερα μετατίθενται και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με τη σειρά που αναφέρονται και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 και του άρθρου 6 παρ. 1,2,3 του ν. 3454/2006 και έπονται οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στις δια-τάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 (αριθμ. 2260/4-6-04/Φ84/14-7-2004 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από την Υπουργό).
2. Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α της εγκυκλίου, μαζί με τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή:
(α) Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η μετάθεση ζητείται για λόγους υγείας).
(β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος (για σπουδάζοντα τέκνα). Ειδικά για τους πολύτεκνους με τρία τέκνα του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων είναι απαραίτητο. (Σχετικές πληροφορίες κα Καρδαμίτση και κος Αλεβίζος, τηλ. 210-3226070, 3723127 και 3723126).

V. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1. Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία
(Άρθρο 8 περ.Α΄ του Π.Δ. 100/97). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου 2007 :α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 και β) έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ
1.1. Για τις μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.7 του Ν.1566/85, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προς μετάθεση υποψηφίων εκπαιδευτικών.
1.2. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα πειραματικά σχολεία γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις κ΄ Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.
1.3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από λοιπά σχολεία σε πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης θα υποβάλουν προς τις Δ/νσεις-Γραφεία της οργανικής τους θέσης, χωριστά αίτηση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2006. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αυξημένα προσόντα και τα οποία πρέπει κατά περί-πτωση να είναι επικυρωμένα, αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, άλλως δε λαμβάνονται υπόψη. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη. ΄Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
1.4. Η διαδικασία των μεταθέσεων αυτών ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. (Σχετικές πληροφορίες κα Χονδρογιάννη και κο Καραγεωργίου, τηλ. 210-3226070, 3723129 και 3723128).

2. Μεταθέσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και Κ.Δ.Α.Υ.
Άρθρο 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄), άρθρο 1, παρ. 4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και άρθρο 10 περ. Β΄ (β και παρ. 2 και 3) του Π.Δ. 100/97. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ. και τμήματα ένταξης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ. και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ.. Όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλουν δύο αιτήσεις μετάθεσης, σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ, θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους μόνο στην αίτηση για ΣΜΕΑ. Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν σε ΕΕΕΕΚ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, επειδή δεν έχουν δοθεί κενές οργανικές θέσεις σε αυτά.
2.1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπ/σης ή οι Προϊστάμενοι Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι Σ.Μ.Ε.Α. και Κ.Δ.Α.Υ., γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις κ΄ Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.
2.2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ. καθώς και από λοιπές σχολικές μονάδες σε ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ. της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης πρέπει να υποβάλουν χωριστή αίτηση από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Με την αίτησή τους έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. (Σχετικές πληροφορίες κος. Κομινάκης και κα Ακριτίδου, κος Τάτσης και κα Κορέλη τηλ. 210-3226070, 3226736, 3723122, 3723124 και 3723130).
3. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31-8-2007 (Άρθρο 8 περ. Β΄ του Π.Δ. 100/97):α)Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση και β)έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.
1.1.Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπ/σης ή οι Προϊστάμενοι Γραφείων Δ/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μουσικά σχολεία, γνωστοποιούν τις κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι 30 Οκτωβρίου.
1.2.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι 30 Νοεμβρίου στις οικείες Δ/νσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που είναι τα εξής:
α)Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για όλους τους ενδιαφερόμενους) με δικαιολογη-τικά που να αποδεικνύουν τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
β)Για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας:
ι)Τίτλοι σπουδών μουσικής σχολής αναγνωρισμένης από το κράτος.
γ)Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής):
ι)Για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη):
Πτυχίο φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.
ιι)Για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής:
Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής. Γνώση του δημοτικού τραγουδιού και τεκμηριωμένη ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών.
ιιι)Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων:
Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους υποψήφιους αυτούς που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής, με πενταετή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ή του μαθήματος της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων.
ιv)Για το μάθημα των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων:
Δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που επιθυμούν να μετατεθούν στο πειραματικό μουσικό σχολείο Παλλήνης θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία, δηλαδή να έχουν και τα προβλεπόμενα προσόντα από τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του Ν. 1566/85 (επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές, επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα).
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι κατά περίπτωση επικυρωμένα, αναγνωρισμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
1.3.Για τις μεταθέσεις όλων των εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και πέραν αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Επίσης καθηγητές μουσικής που διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην κατεχόμενη οργανική θέση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.
Οι αιτήσεις στέλνονται από τους προϊσταμένους Δ/θμιας Εκπ/σης στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τμήμα Γ΄ μέχρι 15 Δεκεμβρίου. (Σχετικές πληροφορίες κα Χατζοπούλου, κα. Φραϊδάκη, τηλ. 210-3226736, 3723133 και 3723134).

4. Μεταθέσεις σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 Απόφαση Υφυπουργού (ΦΕΚ 1592 τ.Β’/25-10-04) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης ρυθμίζονται ως ακολούθως:
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2007. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν χωριστή αίτηση από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά (δηλ. ρωσικά, αλβανικά, βουλγάρικα, γεωργιανά, κ.τ.λ.). Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.
β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής
δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής
ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους
στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα
η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτι-σμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΘ ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
2. Ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται τα σχολεία, εκδίδει τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων και όσων πρόκειται να κενωθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Στην προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές θέσεις, ορίζονται τα απαραίτητα προ-σόντα και απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών και τάσσεται προθεσμία το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων στη Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης-Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Η προκήρυξη κοινοποιείται στην υπηρεσία μας καθώς και σε όλα τα δημόσια σχολεία μέσω των οικείων Δ/νσεων και Γραφείων Δ/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκπ/κοί και να υποβάλουν, όσοι ενδιαφέρονται, αίτηση μετάθεσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου.
3. Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις, συνεδριάζει και αποφασίζει για τις μεταθέσεις στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πριν από τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.
4. Οι μετατιθέμενοι στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.
Αιτήσεις εκπ/κών, που μετατίθενται στα σχολεία αυτά, και για άλλες κατηγορίες μεταθέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση 127563/Δ2/17-11-03 (ΦΕΚ 1723 τ. Β’ 21-11-03) καταργείται. (Πληροφορίες κος Άγκος και κα Ακριτίδου, τηλ. 210-3226070, 3226736, 3723124 και 3723130).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους σχολεία των παραπάνω κατηγοριών (Πειραματικά , ΣΜΕΑ, Κ.Δ.Α.Υ., Μουσικά και Διαπολιτισμικά) στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο και την ειδικότητά τους. Επίσης οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό μετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συμμετοχή σε συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.
2. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δε συμπληρώνει πενταετή διδακτική εμπειρία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξαιτίας αδειών (εκπαιδευτικές, αναρρωτικές, κύησης, λοχείας, ανατροφής, κ.λ.π. ) η θεμελίωση ή όχι του δικαιώματος μετάθεσης στα Πειραματικά και Μουσικά Σχολεία θα κρίνεται από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Σημειώνεται ότι πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά το είδος των αδειών καθώς και τα ακριβή διαστήματα απουσίας του εκπαιδευτικού.

5. Αμοιβαίες μεταθέσεις
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/8.3.96).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, ό-πως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2007.
β) Να μην έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών (αναγνωρισμένη εκπαιδευτική και μη) μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2007.
γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2007 τα δέκα (10) έτη.
δ) Να έχουν συμπληρώσει ένα έτος στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2007 και
ε) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2007 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εκπαιδευτικοί.
5.1. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.
5.2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυ-γούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
5.3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96, ό-πως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97.
5.4. Οι Διευθυντές των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πλη-ρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών υποβάλλουν στο ΚΥΣΔΕ, δια της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση στο σχετικό έντυπο αίτησης όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ.39/98, το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι. (Σχετικές πληροφορίες κα. Χατζο-πούλου και κα Φραϊδάκη, τηλ. 210-3226736, 3723133 και 3723134).


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέος πίνακας ομαδοποιημένων ειδικοτήτων
Για τις μεταθέσεις σε σχολεία εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) θα χρησιμοποιηθούν φωτοτυπίες των αποστελλόμενων εντύπων αιτήσεων μετάθεσης ή περυ-σινά έντυπα αιτήσεων μετάθεσης.
Όλες οι παράγραφοι στα έντυπα αιτήσεων μετάθεσης συμπληρώνονται με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου.
΄Όσοι εκπαιδευτικοί ζητούν εκτός των άλλων και οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης, να μην το δηλώνουν στις προτιμήσεις, αλλά στο επάνω μέρος της αίτησης να γράφουν με κόκκινο μολύβι "ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ" ή "ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ" και στο ΠΥΣΔΕ να διαβιβάζεται φωτοαντίγραφο της αίτησης αυτής.
Διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν να μετατεθούν σε άλλο σχολείο της ί-διας περιοχής μετάθεσης, αν δε μετατεθούν σ' αυτό παραμένουν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετατεθούν σε σχολείο που δε ζήτησαν ή να "χάσουν" το σχολείο της οργανικής τους θέσης.
Οι οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του σχετικού εντύπου, τις οποίες παρακαλούνται τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και οι αρμόδιοι προϊστάμενοι να συμβουλεύονται για τη σωστή συμπλήρωση και τον ορθό έλεγχο, αντίστοιχα, των αιτήσεων. Παρακάτω όμως κυρίως για λόγους ενότητας των παρεχομένων οδηγιών επαναλαμβάνονται όσα μέχρι σήμερα σας έχουμε γνωρίσει με σχετικές προγενέστερες εγκυκλίους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.
1.Παράγραφος 7: Γράφεται το σχολείο όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, καθώς και η περιοχή μετάθεσης στην οποία υπάγεται το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ συμπληρώνουν το σχολείο όπου διδάσκουν τις περισσότερες ώρες και είναι στην περιοχή μετάθεσης όπου ανήκουν. ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης από αυτή που έχουν διορισθεί ή ανήκουν οργανικά, γράφεται εικονικά η ονομασία ενός σχολείου της περιοχής μετάθεσης όπου έχουν διορισθεί ή ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού λήγει ή έχει ανακληθεί δηλώνουν το σχολείο και την αντίστοιχη περιοχή μετάθεσης όπου ανήκαν οργανικά πριν την απόσπασή τους στο εξωτερικό.
Εφιστούμε την προσοχή σας για τη συμπλήρωση του σχολείου και της περιοχής μετάθεσης.
2. Παράγραφοι 10,10Α και 10Β. Αναγράφονται τα στοιχεία έτσι ώστε να συμφωνούν με το νέο πίνακα ομαδοποιημένων ειδικοτήτων.(π.χ. παρ.10: ΠΕ14, παρ.10Α: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ παρ.10Β 20). ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί και κατέχουν προσωρινή προσωποπαγή θέση κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.10 του Ν.2413/96 (ΦΕΚ 124/τ.Α’/96) δηλώνουν ως κλάδο (και ειδικότητα) αυτόν που κατείχαν πριν την ως άνω μετάταξή τους γιατί , σύμφωνα με την αρ. 394/98 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. , οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μετατεθούν με τη νέα ειδικότητα του κλάδου μετάταξης καθ’ όσον δεν έχουν ακόμη καταλάβει τακτικές θέσεις στον κλάδο αυτό.
3. Παράγραφος 11: Ο αριθμός μητρώου των εκπαιδευτικών είναι εξαψήφιος και αρ-χίζει από 1,4,9 ή 2. (Σημείωση: Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γρα-φείων θα πρέπει να ελέγχουν και να διορθώνουν τυχόν λάθη στους κωδικούς, καθώς πολλές φορές δεν είναι συμπληρωμένοι ή είναι λανθασμένοι).
4. Παράγραφος 13: Γράφεται ο κωδικός του σχολείου στο οποίο ο εκπαιδευτικός α-νήκει οργανικά (όχι με απόσπαση ή διάθεση) και το οποίο έχει αναγραφεί στην παράγραφο 7. Ο κωδικός αυτός είναι επταψήφιος αριθμός και αναφέρεται στη μηχανογραφική κατάσταση που υπάρχει στις Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης. Ανάλογος με την σημείωση της προηγούμενης παραγράφου έλεγχος να γίνεται από τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Γραφείων και στον κωδικό του σχολείου και συμπλήρωσή του στην περίπτωση που δεν είναι σημειωμένος από τον εκπαιδευτικό
5. Παράγραφος 14: Συμπληρώνεται μόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, έχουν υποβάλει και οι δύο αίτηση μετάθεσης και θέλουν να συνεξετασθούν οι αιτήσεις τους με την έννοια ότι επιθυμούν να μετατεθούν και οι δύο ή να μη μετατεθεί κανένας. Αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν συνεξέταση μόνο για την ίδια περιοχή μετάθεσης συμπληρώνεται η περίπτωση (1) του εντύπου και για συνεξέταση στον ίδιο νομό (μόνο όμως για περιοχές του νομού που έχουν ζητήσει) συμπληρώνεται η περίπτωση (2) . Ειδικά για την Αττική η συνεξέταση στο νομό περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που αναγράφονται στο έντυπο στην περίπτωση (3), οπότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο κουτάκι. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες μονάδες μετάθεσης δε μετατίθεται κανένας από τους συζύγους έστω και αν ο άλλος συγκεντρώνει τις απαραίτητες για μετάθεση μονάδες. Διευκρινίζεται ότι η συνεξέταση με τη συνυπηρέτηση δεν πρέπει να συγχέονται, καθότι κατά τη συνυπηρέτηση οι εκπαιδευτικοί ζητούν να μετατεθούν σε περιοχή όπου ήδη εργάζεται ο/η σύζυγος και λαμβάνουν και τις σχετικές μονάδες συνυπηρέτησης, οπότε δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται η παράγραφος.
6. Παράγραφος 16: Οι οδηγίες στο έντυπο είναι σαφείς και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επισημάνσεις. Ο επικαλούμενος όμως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ.100/97.
7. Παράγραφοι 19, 20 ,26 και 27: Συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση σε κάποια από τις περιοχές μετάθεσης που ζητά στην παράγραφο 30. Αν δεν έχει σε καμιά περιοχή, οι παράγραφοι παραμένουν κενές. Ειδικότερα οι παραπάνω παράγραφοι συμπληρώνονται ως εξής:
α. Παράγραφος 19: Γράφεται (με κεφαλαία) ο δήμος ή η κοινότητα όπου ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας, η περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα και ο κωδικός αριθμός της περιοχής αυτής.
β. Παράγραφος 20: Γράφεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου εργάζεται ή υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ο/η σύζυγος, αναφέρεται επίσης η περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα και ο κωδικός αριθμός της περιοχής αυτής. Μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες από τη σχετική βεβαί-ωση συνυπηρέτησης πρέπει να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στη ζητούμενη περιοχή τουλάχιστον την τελευταία διετία.
γ. Παράγραφος 26: Γράφεται (με κεφαλαία) και κωδικογραφείται η περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα των οποίων ο εκπαιδευτικός είναι δημότης.
δ. Παράγραφος 27: Γράφεται (με κεφαλαία) και κωδικογραφείται η περιοχή εργασίας του ή της συζύγου.
8. Παράγραφος 22: Συμπληρώνεται όχι μόνο στην περίπτωση εγγάμων εκπαιδευτι-κών ή σε χηρεία εκπαιδευτικών με ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά αλλά και στην περίπτωση διαζευγμένων, άγαμων ή σε διάσταση γονέων εκπαιδευτικών στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ή σπουδαζόντων παιδιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 7α του Π.Δ.. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/98).
9. Παράγραφος 25: Σημειώνεται μόνο αν ο εκπαιδευτικός εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 και του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.
Σημείωση: Τα δηλούμενα στις παρ.16 έως και 27 θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98. Σε περίπτωση διόρθωσης, στις παραγράφους αυτές θα πρέπει να επιφέρονται ανάλογες διορθώσεις στην παρ.34.
10. Παράγραφος 30: Δηλώνεται η σειρά προτίμησης των δέκα πέντε (15) περιοχών, στις οποίες ο εκπαιδευτικός δικαιούται να ζητήσει μετάθεση. Οι πέραν της 15ης περιοχής προτιμήσεως διαγράφονται. Εφιστάται η προσοχή κατά τη συμπλήρωση της παραγράφου αυτής. Η συμπλήρωση θα γίνεται αφού οι εκπαιδευτικοί συμβουλευτούν την απόφαση με την οποία τα σχολεία εντάσσονται σε περιοχές μετάθεσης. Προσθήκη ή διαγραφή προτίμησης ή τροποποίηση σειράς προτιμήσεων δεν θα γίνει δεκτή. Η Γ΄ Καρδίτσας δεν υφίσταται. Αν γραφτεί δύο ή περισσότερες φορές ο ίδιος αριθμός, η σειρά προτίμησης θα καθοριστεί από τη μηχανογράφηση αλφαβητικά.
11. Παράγραφος 31: Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικά το πλήθος των περιοχών μετάθεσης.
12. Παράγραφος 33:Αρχικά δηλώνεται ο χρόνος και η υπηρεσία όπου θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση. Αρκεί να αναγραφεί μόνο ένα έτος σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει στην οργανική του θέση περισσότερο από ένα έτος. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά το χρόνο όπου υπηρέτησαν την οργανική τους θέση, καθότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της μη συμπλήρωσης του ζητούμενου. Ειδικά όσοι εκπαιδευτικοί διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας εντός του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή αποσπάστηκαν σε άλλο νομό επειδή ήταν υπεράριθμοι, να δηλώσουν το σχολείο με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αναφέροντας το λόγο με τη σχετική απόφαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή ΥΠ.Ε.Π.Θ.(για τους αποσπασθέντες υπεράριθμους). Στη συνέχεια αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας οργανικά ή με απόσπαση κατά σχολεία με βάση τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας. Ως καταληκτική ημερο-μηνία θεωρείται η 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας της μετάθεσης εφόσον ο εκπαιδευτι-κός δεν έχει αποσπαστεί. Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας σε περίπτωση απόσπασης του εκπαιδευτικού, η καταληκτική ημερομηνία είναι η ημερομηνία λήξης της από-σπασης και οι δύο καλοκαιρινοί μήνες υπολογίζονται στην οργανική θέση. Σε περίπτωση που μετατέθηκε, όντας αποσπασμένος ο εκπαιδευτικός μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου του έτους της μετάθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ:Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται και ο χρόνος προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό μονάδων μετάθεσης για συνολική υπηρεσία, καθώς και η ονομασία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στο τέλος της παραγράφου αναφέρεται το σύνολο (άθροισμα) της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, που θα πρέπει να συμπίπτει με το αναγραφόμενο στην παράγραφο 18.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ
Από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση.
1. Ο κωδικός αριθμός της Δ/νσης ή του Γραφείου.
2. Παράγραφος 2: Συμπληρώνεται ο αριθμός της αίτησης, που είναι αυτός του διαβιβαστικού. Η αρίθμηση θα είναι ενιαία και δε θα πρέπει να διακόπτεται η αρίθμηση από κλάδο σε κλάδο, ούτε και για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων. Ο αριθμός αυτός θα γράφεται πάντα με τρία ψηφία π.χ. το 5 θα γράφεται 005, το 10, 010 κ.ο.κ.
3. Παράγραφος 18: Γράφεται η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και προϋπηρεσία (μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων), δηλαδή το σύνολο της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 των παρ.3 και 4 του Π.Δ. 50/96. Στη
δεύτερη σειρά θα γράφεται ο αντικωδικός, π.χ. πρώτη σειρά 5 χρόνια, 9 μήνες και 10 ημέρες γράφεται 05, 09, 10. Ο αντικωδικός που γράφεται στη δεύτερη σειρά είναι 94, 90, 89. Επίσης, 12 χρόνια, 11 μήνες και 8 ημέρες γράφεται 12,11, 08. Ο αντικωδικός είναι 87,88, 91. Δηλαδή, σε κάθε στήλη το άθροισμα του κωδικού και αντικωδικού πρέπει να είναι 9.
4. Παράγραφος 21: Θα μεταφέρεται ο αριθμός (σύνολο μονάδων) της υπεύθυνης δήλωσης (παρ.8 του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 50/1996 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ.39/98) π.χ. Μόρια 18,42 γράφεται 01842.
5. Παράγραφος 28: Γράφεται ο αντικωδικός της παρ.21 που για το παραπάνω παράδειγμα είναι: 98157. Δηλαδή το άθροισμα των στηλών των παρ.21 και 28 πρέπει να είναι 9.
6. Παράγραφος 29: Γράφεται η αρίθμηση των παραγράφων που έχουν συμπληρωθεί (από 22 μέχρι και 28) π.χ. 22,23,28 και όχι το άθροισμα αυτών π.χ.3. Παρακαλούμε για την υποχρεωτική συμπλήρωση της παραγράφου.

7. Παράγραφος 32: Γράφεται η περίπτωση της ειδικής κατηγορίας μετάθεσης (πολύτεκνoς, τυφλό παιδί κ.λ.π.). Σημείωση: Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003, του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3454/2006 και το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96. Επίσης επειδή σε ορισμένες οριακές περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο ο εκπαιδευτικός να μην εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει ο Προϊστάμενος να βεβαιώνει ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στην οργανική του θέση για μετάθεση ώστε να εξεταστεί η αίτησή του με τις γενικές μεταθέσεις. Στην παράγραφο αυτή γράφεται επίσης η περίπτωση εκπαιδευτικού συζύγου δικαστικού λειτουργού και υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

8. Παράγραφος 34: Μεταφέρονται οι αντίστοιχες μονάδες μετάθεσης. Συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός της περιοχής για την οποία ο εκπαιδευτικός δικαιούται μονάδες εντο-πιότητας, συνυπηρέτησης ή πρώτης προτίμησης καθώς και οι μονάδες μετάθεσης για κάθε περίπτωση στα αντίστοιχα τετράγωνα. Προσοχή: όποιες μεταβολές επέρχονται στις παρ.16 ως και 27 θα πρέπει αντίστοιχα να σημειώνονται στην παρ. αυτή.

Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Γραφείων για τον έλεγχο των όσων δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί στις παραγράφους 16 ως και 27, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να είναι συμπληρωμένα από τους εκπαιδευτικούς στοιχεία από τις προαναφερθείσες παραγράφους χωρίς όμως να είναι συμπληρωμένα και στην παράγραφο 34, οπότε δημιουργούνται προβλήματα κατά τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων από την υπηρεσία μας.
Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι κατά τα προηγούμενα έτη υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεις για ανάκληση ή τροποποίηση των δηλώσεων και ακόμη ανάκληση της μετάθεσης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην υποβολή της αίτησης καθόσον δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση ανάκλησης αν δεν τεκμηριώνεται επαρκώς με τα αναγκαία δικαιολογητικά ότι έχουν πάψει να υφίστανται οι λόγοι της μετάθεσης. Ακόμη εφιστούμε την προσοχή ότι οποιαδήποτε αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών και όχι απευθείας στο Υπουργείο.
Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών στοιχείων που υποβάλλονται, θα γίνεται με μεγάλη προσοχή, από έμπειρο προσωπικό, διότι διαπιστώνονται σοβαρά λάθη τα οποία πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου η όλη διαδικα-σία να διεκπεραιώνεται το δυνατόν συντομότερα και το αποτέλεσμα των μεταθέσεων να ανταποκρίνεται στην πραγματική υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται ανακλήσεις μεταθέσεων οι οποίες όπως γνωρίζετε δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαίδευση. Η πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής εμπίπτει στον κύκλο των καθηκόντων και της διοικητικής ευθύνης των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των οικείων Γραφείων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ


Εσωτερική διανομή:
1.Γρ.κ. Υπουργού
2.Γρ.κ.κ. Υφυπουργών
3.Γρ.κ.Γεν.Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
6. Δ/νση Προσ/κού Δ/θμιας Εκπ/σης- Τμήμα Γ΄ (150)
7. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης (υπόψη Καλλιτεχνικής Επιτροπής)
8. Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ (με την παράκληση να διαβιβάσει την παρούσα
εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών Δ/θμιας Εκπ/σης)
9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
10. Γρ. ενημέρωσης κοινού
11. Ο.Λ.Μ.Ε.
12. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών