www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

(Κυπριακή Νομοθεσία)
OI ΠEPI ΔHMOΣIAΣ EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ (XOPHΓHΣH AΔEIΩN)
KANONIΣMOI - K.Δ.Π. 307/93

Επίσης:
  Κ.Δ.Π. 382/97, OΙ ΠΕPΙ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ
ΝOΜOΙ ΤOΥ 1969 ΕΩΣ 1997

 


 

OI ΠEPI ΔHMOΣIAΣ EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ (XOPHΓHΣH AΔEIΩN)
KANONIΣMOI - K.Δ.Π. 307/93

· Συνοπτικός τίτλος
· Eρμηνεία
· Άδεια απουσίας
· Γενικοί Kανόνες που αφορούν την άδεια απουσίας
· Aπουσία εκπαιδευτικού λειτουργού στο εξωτερικό μετά από πρόσκληση
· Άδεια ασθένειας
· Παράταση άδειας ασθένειας εκπαιδευτικού λειτουργού που τραυματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος
· Άδεια ασθένειας τραυματιών πολέμου
· Άδεια ασθένειας εκπαιδευτικού λειτουργού που βρίσκεται εκτός Kύπρου
· Γενικοί Kανόνες που αφορούν την άδεια ασθένειας
· Eιδική άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις αφυπηρέτησης λόγω ασθένειας
· Άδεια μητρότητας
· Άδειες εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν εκτός Kύπρου
· Eκπαιδευτική άδεια
· Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές

Κ.Δ.Π. 307/93
Αριθμός 307
Oι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

OΙ ΠΕPΙ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΙ ΤOΥ 1969 ΕΩΣ 1993

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 76
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό σύμφωνα με το άρθρο 76 των περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1993, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.


ΜΕPOΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕPΜHΝΕΙΑ

1. Oι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993.
2. (1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
"άδεια απουσίας" σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές την οποία δικαιούται ο εκπαιδευτικός λειτουργός για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους·
"άδεια ασθένειας" σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές που μπορεί να παραχωρηθεί σε εκπαιδευτικό λειτουργό για λόγους ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε παράταση της άδειας αυτής·
"άδεια μητρότητας" σημαίνει την άδεια απουσίας είτε με πλήρεις απολαβές είτε με απολαβές με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1992 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς είτε χωρίς απολαβές που παραχωρείται σε γυναίκα εκπαιδευτικό λειτουργό για σκοπούς μητρότητας·
"Διευθυντής" σημαίνει το διευθυντή του σχολείου στο οποίο είναι τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός λειτουργός·
"Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Ανωτέρας και Ανωτάτης Εκπαίδευσης·
"έτος" σημαίνει σχολικό έτος υπηρεσίας και καλύπτει την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Αυγούστου·
"Ιατρικός Λειτουργός" σημαίνει ιατρό που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει Oδοντιατρικό Λειτουργό καθώς και πρακτήρα ιατρό·
"μήνας" σημαίνει ημερολογιακό μήνα, δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ή σε περίπτωση ημερών άθροισμα τριάντα τέτοιων ημερών, νοουμένου ότι υπηρεσία μέχρι δεκαπέντε ημερών αγνοείται ενώ υπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε ημερών θα λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας·
"πρακτήρας ιατρός" σημαίνει ιατρό του ιδιωτικού τομέα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και περιλαμβάνει οδοντίατρο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Oδοντιάτρων Νόμο ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν·
"υπηρεσία" σημαίνει πραγματική υπηρεσία με πλήρεις απολαβές και περιλαμβάνει την άδεια απουσίας με απολαβές, άδεια ασθένειας, άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές ή με απολαβές όπως προνοούν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1992 ή οποιοσδήποτε νόμος που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, αλλά δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτική άδεια με ή χωρίς απολαβές ή παράταση άδειας ασθένειας ή απουσία λόγω διαθεσιμότητας.
(2) Όροι που δεν έχουν ορισθεί διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, τις έννοιες που αποδίδονται σ' αυτούς από τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 1992.
 
ΜΕPOΣ ΙΙ - ΑΔΕΙΑ ΑΠOΥΣΙΑΣ
3. (1) Σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές μέχρι δώδεκα εργάσιμες ημέρες σε κάθε σχολικό έτος μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.
(2) Για εκπαιδευτικούς λειτουργούς που εργάζονται με βάση το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Xορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1988 έως 1992 ή οποιουδήποτε κανονισμού που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.
4. (1) H άδεια απουσίας εγκρίνεται από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν Λειτουργό, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της Υπηρεσίας. O Διευθυντής δικαιούται να παραχωρεί άδεια μιας ημέρας, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, η άδεια όμως αυτή δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο ημέρες το σχολικό έτος.
(2) H άδεια απουσίας αρχίζει από την εργάσιμη ημέρα από την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός δεν προσέρχεται στην εργασία του και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την επάνοδό του σ' αυτή. Σάββατα, Κυριακές, δημόσιες, θρησκευτικές ή ειδικές αργίες δεν υπολογίζονται ως μέρος της άδειας απουσίας.
(3) Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός λειτουργός ασθενήσει ενώ βρίσκεται με άδεια απουσίας, η περίοδος ασθένειάς του δεν υπολογίζεται ως άδεια ασθένειας, αλλά λογίζεται σε βάρος της άδειας απουσίας του. Σε περίπτωση όμως που εκπαιδευτικός λειτουργός ασθενήσει και χρειάζεται να νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια απουσίας διακόπτεται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού και η περίοδος νοσηλείας του θα θεωρείται ως άδεια ασθένειας, μετά από πιστοποίηση Ιατρικού Λειτουργού.
(4) Με εξαίρεση επείγουσες περιστάσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, αιτήσεις για άδεια απουσίας πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη αυτής στο καθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας έντυπο και να αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
5. Σε περίπτωση που παραχωρείται έγκριση σε εκπαιδευτικό λειτουργό για αποδοχή πρόσκλησης για δωρεάν μετάβαση ή φιλοξενία στο εξωτερικό, η περίοδος απουσίας αυτού λογίζεται έναντι της άδειας απουσίας των 12 εργάσιμων ημερών, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επίσκεψης και του οφέλους που θα προκύψει από αυτή.
 
ΜΕPOΣ ΙΙΙ - ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
6. (1) Άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, μέχρι 42 ημέρες σε κάθε σχολικό έτος.
(2) Αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός λάβει όλη την άδεια ασθένειας που δικαιούται μέσα στο ίδιο σχολικό έτος και εξακολουθεί να αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα της θέσης του, λόγω ασθένειας, ο Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης ζητεί γραπτώς από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να ορίσει Ιατροσυμβούλιο από αρμόδιους Κυβερνητικούς Ιατρικούς Λειτουργούς για να εξετάσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό. Αν το Ιατροσυμβούλιο συστήσει τη χορήγηση και άλλης άδειας ασθένειας στον εκπαιδευτικό λειτουργό, η απουσία αυτού λογίζεται αρχικά ως παράταση της άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές για περίοδο μέχρι 6 μήνες.
(3) Αν κατά την λήξη της παρατάσεως που αναφέρεται στην παράγραφο (2), το Ιατροσυμβούλιο έχει λόγους να πιστεύει ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός τελικά θα είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης του, τούτο δύναται να συστήσει περαιτέρω παράταση της άδειας ασθένειας για περίοδο μέχρι άλλους 6 μήνες με το 1/2 των απολαβών.
(4) Μετά τη λήξη της παράτασης που αναφέρεται στην παράγραφο (3), καμιά άλλη παράταση άδειας δύναται να χορηγηθεί, με ή χωρίς απολαβές, εκτός αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός επαναλάβει τα καθήκοντά του και ασθενήσει πάλι, οπότε εφαρμόζονται από την αρχή οι σχετικές πρόνοιες για άδεια ασθένειας.
7. (1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 6, σε εκπαιδευτικό λειτουργό ο οποίος τραυματίζεται σωματικά κατά την εκτέλεση καθήκοντος ή κατά τη μετάβαση στον τόπο εργασίας του ή κατά την επιστροφή από τον τόπο εργασίας στον τόπο διαμονής του ή προσβάλλεται από επαγγελματική ασθένεια όπως αυτή καθορίζεται στον περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων Νόμο, χωρίς δική του υπαιτιότητα ή αμέλεια, δύναται να χορηγηθεί παράταση άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές για περίοδο 6 μηνών μετά τη λήξη της ετήσιας άδειας ασθένειας την οποία δικαιούται. Αν μετά τη λήξη της παράτασης αυτής ο εκπαιδευτικός λειτουργός αδυνατεί να επαναλάβει τα καθήκοντά του, δύναται να χορηγηθεί σ' αυτόν περαιτέρω άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές μέχρι 6 μήνες. Και οι δυο παρατάσεις άδειας ασθένειας δύνανται να χορηγηθούν μόνο με τη σύσταση ειδικού Ιατροσυμβουλίου, αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται στην Κύπρο, ή δυο τουλάχιστον ιατρών που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Κανονισμού 13, αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται σε πόλη εκτός της Κύπρου όπου υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας.
(2) H πιο πάνω άδεια ασθένειας και παράταση άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές παραχωρείται με τον όρο ότι θα αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό που δικαιούται ο εκπαιδευτικός λειτουργός δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1992 ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.
(3) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ο όρος "κατά την εκτέλεση καθήκοντος" σημαίνει την περίοδο κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός ασχολείται στην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του ή άλλου ειδικού καθήκοντος.
(4) Oι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός λειτουργός τραυματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος στο εξωτερικό.
8. Στους τραυματίες πολέμου εκπαιδευτικούς λειτουργούς, παραχωρείται άδεια ασθένειας 2 ετών - ένα χρόνο με πλήρεις απολαβές και ένα χρόνο με 1/2 των απολαβών.
9. (1) Αν εκπαιδευτικός λειτουργός που βρίσκεται εκτός Κύπρου, για εκτέλεση καθήκοντος ή με άδεια απουσίας, ασθενήσει και δε δύναται να επιστρέψει στην Κύπρο και επαναλάβει έγκαιρα τα καθήκοντά του οφείλει -
(α) Αν βρίσκεται σε πόλη όπου υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας, να ζητήσει από την Πρεσβεία ή το Προξενείο να υποδείξει ιατρό για εξέτασή του και έκδοση πιστοποιητικού, που να περιγράφει την ασθένεια και να καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο προβλέπεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα δυνηθεί να επιστρέψει στην Κύπρο. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο στο Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης, ο οποίος διαβιβάζει τούτο στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας με τις σχετικές λεπτομέρειες·
(β) αν βρίσκεται σε τόπο που δεν υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας, να υποβληθεί σε εξέταση από ιατρό και να λάβει πιστοποιητικό, που να περιγράφει την ασθένεια και να καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο προβλέπεται ότι θα δυνηθεί να επιστρέψει στην Κύπρο, το πιστοποιητικό αποστέλλεται αεροπορικώς ή μέσω τηλεομοιοτυπικής από τον εκπαιδευτικό λειτουργό, μέσω του Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος διαβιβάζει τούτο στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για τις απόψεις του.
(2) Μετά τη λήψη του ιατρικού πιστοποιητικού, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1), ή αν το ιατρικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) θεωρηθεί από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας ως ικανοποιητικό, εγκρίνεται η χορήγηση στον εκπαιδευτικό λειτουργό άδειας ασθενείας για την περίοδο για την οποία η απουσία αυτού υπερβαίνει το χρόνο της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ' αυτόν, ή ανάλογα με την περίπτωση, την άδεια που χορηγήθηκε σ' αυτόν.
(3) H περίοδος απουσίας υπαλλήλου στο εξωτερικό για λόγους ασθένειας υπολογίζεται με βάση τις ίδιες πρόνοιες που εφαρμόζονται για άδεια ασθένειας στην Κύπρο.
10. (1) Με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου (2), άδεια ασθένειας σε εκπαιδευτικό λειτουργό παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθένειας που εκδίδεται από Ιατρικό Λειτουργό.
(2) H προσκόμιση πιστοποιητικού από Ιατρικό Λειτουργό δεν είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που η απουσία, λόγω ασθένειας, δεν υπερβαίνει τις δύο διαδοχικές ημέρες, νοουμένου ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται ότι η απουσία οφείλεται πράγματι σε λόγους ασθένειας. Για κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό λειτουργό, μόλις επανέλθει στα καθήκοντά του, αίτηση στο Διευθυντή για καλυπτική έγκριση, εναπόκειται δε στο Διευθυντή να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Άδεια ασθένειας χωρίς πιστοποιητικό δεν μπορεί να προηγείται Σαββάτου ή έπεται Κυριακής, δημόσιας ή θρησκευτικής αργίας, άδειας απουσίας ή άδειας ασθένειας, και ούτε δύναται να εγκριθεί αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός απουσίασε ή θα απουσιάσει λόγω ασθένειας, χωρίς πιστοποιητικό Ιατρικού Λειτουργού για οκτώ συνολικά ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος.
(3) Όταν η ασθένεια εκπαιδευτικού λειτουργού που άρχισε μέσα σ' ένα σχολικό έτος παραταθεί στο επόμενο σχολικό έτος και ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά την πρώτη ημέρα του νέου έτους βρίσκεται με συνηθισμένη άδεια ασθένειας, ή με παράταση τέτοιας άδειας με πλήρεις απολαβές δικαιούται να τύχει, μετά την εκπνοή τέτοιας άδειας, της συνήθους ετήσιας άδειας ασθένειας για το νέο έτος. Συνέχιση όμως της απουσίας, λόγω ασθένειας, μετά την εκπνοή της πιο πάνω παράτασης άδειας με πλήρεις απολαβές, θα λογίζεται ως παράταση άδειας με μισές ή χωρίς απολαβές, ανάλογα με την περίπτωση. Αν όμως ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά την πρώτη ημέρα του νέου έτους, διατελεί με παράταση άδειας ασθένειας με μισές ή χωρίς απολαβές, δεν μπορεί να τύχει της συνηθισμένης ετήσιας άδειας ασθένειας για το νέο έτος, εκτός αν επαναλάβει τα καθήκοντά του και ασθενήσει πάλι.
(4) Δεν επιτρέπεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό να επανέλθει στα καθήκοντά του πριν να λήξει η άδεια ασθένειάς του ή οποιαδήποτε παράταση της άδειας ασθένειάς του, εκτός αν πιστοποιηθεί από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό ή Ιατροσυμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, ότι μπορεί να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα της θέσης του.
(5) H άδεια ασθένειας δεν είναι συσσωρεύσιμη και, κατά κανόνα, δεν παραχωρείται εκτός Κύπρου.
(6) Το πιστοποιητικό ασθένειας ή οποιαδήποτε βεβαίωση για απουσία εκπαιδευτικού λειτουργού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και του Μέρους ΙV των Κανονισμών αυτών, για εκπαιδευτικούς λειτουργούς που υπηρετούν στην Κύπρο, θα πρέπει να είναι σε καθορισμένο από το Υπουργείο Υγείας έντυπο.
(7) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης έχει αμφιβολία ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθένειας που εκδίδεται, παραπέμπει το θέμα στο Υπουργείο Υγείας το οποίο και μεριμνά για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για διερεύνηση του θέματος.
11. (1) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό του οποίου αποφασίζεται η αφυπηρέτηση για λόγους υγείας -
(α) Ενώ βρίσκεται με άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές, ή
(β) ενώ βρίσκεται σε καθήκον,
χορηγείται ειδική άδεια με πλήρεις απολαβές για περίοδο 2 μηνών, από την ημερομηνία από την οποία το Ιατροσυμβούλιο αποφαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός είναι ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, ώστε να αφυπηρετήσει την τελευταία ημέρα του μηνός μετά την εκπνοή της ειδικής αυτής άδειας.
(2) Σε περίπτωση που αποφασίζεται η αφυπηρέτηση εκπαιδευτικού λειτουργού για λόγους υγείας και ο εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται ήδη με παράταση άδειας ασθένειας, με πλήρεις ή μισές απολαβές, η αφυπηρέτηση θα αρχίσει από την ημερομηνία από την οποία το Ιατροσυμβούλιο αποφαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός είναι ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του.
 
ΜΕPOΣ ΙV - ΠOΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12. (1) Oι έγκυες εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποχρεούνται όπως -
(α) Μετά τη συμπλήρωση του 3ου μήνα της εγκυμοσύνης τους και προτού συμπληρώσουν τον 4ο μήνα προσκομίσουν βεβαίωση από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, που να αναφέρει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού·
(β) απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους τουλάχιστο 4 εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και μην επιστρέψουν στα καθήκοντά τους παρά μόνο 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό ότι είναι σε θέση να αναλάβουν εργασία.
(2) Επιπρόσθετα με την άδεια που υποχρεούται να πάρει με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) η εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να πάρει πριν ή/και μετά τον τοκετό ακόμη δύο εβδομάδες, με βάση τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1987 έως 1988 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.
(3) (α) H περίοδος υποχρεωτικής αποχής έγκυων εκπαιδευτικών λειτουργών από τα καθήκοντά τους λογίζεται ως ειδική άδεια με πλήρεις απολαβές.
(β) Για την περίοδο που η εκπαιδευτικός λειτουργός θα παίρνει πλήρεις απολαβές, δηλ. 4 εβδομάδες πριν και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, θα καταβάλλεται σ' αυτήν, μετά από αίτησή της, το επίδομα μητρότητας που προνοούν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1992 ή οποιοσδήποτε νόμος που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, ενώ το ποσό που υπολείπεται για να συμπληρωθούν οι τρέχουσες απολαβές της θα καταβάλλεται από την Κυβέρνηση. Για τις 2 προαιρετικές εβδομάδες που η εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί να πάρει πριν ή/και μετά από τον τοκετό θα καταβάλλεται σ' αυτή μόνο το επίδομα μητρότητας, με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1992 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.
(γ) Oποιαδήποτε απουσία πάνω από έξι εβδομάδες, πριν ή μετά τον τοκετό, που δε θα καλύπτεται από τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1992 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, θα είναι χωρίς απολαβές.
(δ) Xωρίς επηρεασμό των γενικών διατάξεων που ισχύουν για παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί λειτουργοί δικαιούνται, αν το επιθυμούν, πρόσθετη άδεια χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες, μετά την εξάντληση της άδειας μητρότητας που δικαιούνται μετά τον τόκετο.
(4) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ο όρος "εβδομάδα" θεωρείται περίοδος 7 ημερών και υπολογίζεται από οποιαδήποτε ημέρα της ημερολογιακής εβδομάδας.
(5) Oτιδήποτε δεν προβλέπεται στις πιο πάνω διατάξεις θα διέπεται από τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1987 έως 1988 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.
13. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που τοποθετούνται για υπηρεσία εκτός Κύπρου δικαιούνται στην ίδια άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας, παράταση άδειας ασθένειας και άδεια μητρότητας όπως και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που υπηρετούν στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, τηρουμένων των αναλογιών, και των πιο κάτω διατάξεων -
(α) Αντί προσκομίσεως πιστοποιητικού ασθένειας, που εκδίδεται από Ιατρικό Λειτουργό για άδεια ασθένειας, ή άδεια μητρότητας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται από ιατρό, που ορίζεται από τον υπεύθυνο της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αντιπροσωπείας·
(β) αντί προσκομίσεως συστάσεως Ιατροσυμβουλίου, για τη χορήγηση παρατάσεως άδειας ασθένειας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται από δύο τουλάχιστον ιατρούς, ένας από τους οποίους θα είναι εκείνος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και ακόμη ένας άλλος ιατρός που ορίζεται επίσης από τον υπεύθυνο της Διπλωματικής ή Προξενικής Αντιπροσωπείας.
14. (1) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό, στον οποίο χορηγείται υποτροφία για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό από, μέσω, ή με την έγκριση της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό στον οποίο επιτρέπεται όπως μεταβεί στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, είτε με δικά του έξοδα είτε μετά από εξασφάλιση υποτροφίας, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
(3) H εκπαιδευτική άδεια αρχίζει από την ημερομηνία αναχώρησης του εκπαιδευτικού λειτουργού από την Κύπρο και λήγει την ημερομηνία επιστροφής του στην Κύπρο:
Νοείται ότι σε περίπτωση που η εκπαιδευτική άδεια που παραχωρείται με βάση την παρ. (2) του Κανονισμού 14 λήγει το τέλος Ιουνίου και υπερβαίνει τους 5 μήνες αυτή θα θεωρείται ότι λήγει στις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους:
Νοείται περαιτέρω ότι αν παραχωρηθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια πριν ή μετά την εκπαιδευτική άδεια, η άδεια αυτή δε θα αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή η εκπαιδευτική άδεια θα αρχίζει μετά ή θα λήγει πριν από την άδεια αυτή.
15. Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημόσιου συμφέροντος είτε όχι, μπορεί να παραχωρηθεί σε εκπαιδευτικό λειτουργό, σύμφωνα με διατάξεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών