www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης, Φ. 361.23/134/112752/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                          Αθήνα, 26-10-2006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.                                      Αρ. Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄                                                                            Φ. 361.23/134/112752/Δ1

Μητροπόλεως 15 

101 85  ΑΘΗΝΑ

                                                                                ΠΡΟΣ:   Τις Νομαρχίες του Κράτους

Πληροφορίες: Ο. Ιντζέ, Δ. Κυπαρίσσης,                             Περιφερειακούς Δ/ντές,

                          Σ. Μέμα                                                        Δ/ντές Δ/νσεων και Προϊσταμένους

Τηλέφωνο: 210-3234895, 210-3723011-14                       Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης

FAX: 210-3228615                                                  ΚΟΙΝ.:   1. Όλα τα Διδ/λεία των ΑΕΙ

                                                                                               2. Ειδική Επαγγελματική

                                                                                                     Σχολή Καλλιθέας

                                                                                                     Ανδρομάχης 274

                                                                                                     17 674 Πειραιάς

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπ/κών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης»                      3. Δ.Ο.Ε.

                .                                                      Ξενοφώντος 15Α

                                                                                                    10 557 Αθήνα

                                                                                               4. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

                                                                                                     Χαλκοκονδύλη 13

                                                                                                     10 432 Αθήνα

5.   ΟΕΕΚ

6.   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 
ΠΡΟΣ: Τις Νομαρχίες του Κράτους

Πληροφορίες: Ο. Ιντζέ, Δ. Κυπαρίσσης, Περιφερειακούς Δ/ντές,

Σ. Μέμα Δ/ντές Δ/νσεων και Προϊσταμένους

Τηλέφωνο: 210-3234895, 210-3723011-14 Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης

FAX: 210-3228615 ΚΟΙΝ.: 1. Όλα τα Διδ/λεία των ΑΕΙ

2. Ειδική Επαγγελματική

Σχολή Καλλιθέας

Ανδρομάχης 274

17 674 Πειραιάς

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπ/κών λειτουργών 3. Δ.Ο.Ε.

Α/θμιας Εκπ/σης». Ξενοφώντος 15Α

10 557 Αθήνα

4. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Χαλκοκονδύλη 13

10 432 Αθήνα

ΟΕΕΚ
Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΕνόψει των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2006-2007 σας υπενθυμίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄/30-9-1985) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296Α΄/30-12-1988), του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄/8-3-1996) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄/22-5-1997) και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262Α΄/27-11-1998), του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000), του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄/13-2-2002), του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄/10-6-2003), του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄/20-11-2003) του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80Α΄) και του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ75Α΄/7-4-2006) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.


Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΣΠΕ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


1. Το ΚΥΣΠΕ είναι αρμόδιο για μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες, γ) ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, δ) από κανονικά σχολεία σε ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ άλλης περιοχής μετάθεσης, ε) από ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ σε κανονικά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, στ) για μεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, και ζ) από και προς σχολεία διαπολιτισμικής εκπ/σης σύμφωνα με την αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 159 Β΄/25-10-2004) Υπουργική απόφαση. Επίσης το ΚΥΣΠΕ είναι αρμόδιο για τις μεταθέσεις του διδακτικού προσωπικού στα Πειραματικά Σχολεία που έχουν υπαχθεί στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 27/148/Γ.1180/7-2-95 (ΦΕΚ 96Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


2. α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 ως 30 Νοεμβρίου στις Δ/νσεις και τα Γραφεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί που είναι με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή που ήδη έχει ανακληθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση μετάθεσης στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης στη διάθεση της οποίας βρίσκονται, μόνον εφόσον πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό υπηρέτησαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση. Επίσης, τόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί, όσο και εκείνοι που δεν συμπλήρωσαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν (άρθρο 8 παρ.3, Ν.2817/2000). Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες.


β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, διορισμό, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.


γ) Ειδικά η αίτηση για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο.


3. α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυμούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 30ή Νοεμβρίου.


β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α΄).


4. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μετά την 31η Δεκεμβρίου τέτοιες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του οικείου συμβουλίου και κυρίως αν οι προβαλλόμενοι λόγοι ανάκλησης δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Η απόφαση των μεταθέσεων δεν ανακαλείται.


5. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων και τους Προϊσταμένους των Γραφείων στη Δ/νση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Δεκεμβρίου.Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΓια τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων, οπότε ο εκπαιδευτικός αυτός λαμβάνει και τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής του θέσης.
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (άρθρο 7 παρ. 2 του ΠΔ 100/97). Εφόσον λοιπόν ο εκπαιδευτικός υπηρετήσει πραγματικά για ένα έτος την προσωρινή

του τοποθέτηση δεν απαιτείται να υπηρετήσει και τη θέση της οργανικής του τοποθέτησης προκειμένου να έχει δικαίωμα μετάθεσης. Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπ/κοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και οι οποίοι διανύουν το δεύτερο έτος της υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/1-4-2005 ΦΕΚ 80Α΄).

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μετατεθεί εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ, για να αποκτήσει ξανά το δικαίωμα μετάθεσης, θα πρέπει να υπηρετήσει τη νέα του θέση.


2. Από τον κανόνα αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες αποκλίσεις :


2.1. Θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται και υπηρετούν στις παρακάτω υπηρεσίες, ως ακολούθως :α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς και στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.8 περ. στ΄ του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄).


β) Το ίδιο ισχύει για τους εκπ/κούς που καλούνται για μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση και για όσους βρίσκονται σε γονική άδεια (άρθρο 5 Ν. 1483/84 ΦΕΚ 153Α΄) και Π.Δ. 193/89 (ΦΕΚ 84Α΄), άδεια κύησης, λοχείας και κυοφορίας, εννιάμηνη άδεια ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), αναρρωτική άδεια με ή χωρίς αποδοχές, καθώς και το χρονικό διάστημα ενός μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17 Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40Α΄), εκτός εάν οι άδειες αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα της απόσπασής τους σε Υπηρεσίες ή Σχολεία που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.


γ) Ο χρόνος απόσπασης στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) (άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 2009/92 ΦΕΚ 18Α΄ και άρθρο 14 Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141Α΄). Ως εκ τούτου για τους εκπ/κούς που αποσπώνται στον Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002.


δ) Ο χρόνος απόσπασης των εκπ/κών στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) (άρθρο 13 παρ. 9 Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141Α΄), ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου 2986/2002.


ε) Ο χρόνος ειδικής άδειας για το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους για τους εκπ/κούς που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αντιδήμαρχοι δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, Πρόεδροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομάρχες και Πρόεδροι Ν.Ε., βοηθοί Νομάρχες (αρ. 95/2003 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).


στ) Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών στην Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (που έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την παρ.1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α΄), καθότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι έχουν αποσπασθεί στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.


η) Ο χρόνος θητείας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας (παρ. 4 του άρθρου 5 της με αρ. 60991/ Γ7/ 19-06-2006 Υ.Α. και παρ. 4 του άρθρου 5 της με αρ. 60992/ Γ7/ 19-06-2006 Υ.Α.). Ισχύουν από την έκδοση των αναφερόμενων αποφάσεων


2.2. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας στην οποία αποσπώνται οι εκπ/κοί και προκειμένου για απόσπαση σε υπηρεσία τις προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002), ως ακολούθως :


α) Ο χρόνος απόσπασης στα Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και των Βουλευτών.

β) Ο χρόνος θητείας των αιρετών μελών - εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των μελών των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά στο νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.


γ) Ο χρόνος απόσπασης στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86) και στα σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2413/96) και στα σχολεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2986/2002).


δ) Ο χρόνος απόσπασης στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ή άλλο φορέα οσάκις η απόσπαση γίνεται για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.


ε) Ο χρόνος θητείας κατόπιν διορισμού εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.


Σημ.: Οι παραπάνω ρυθμίσεις του άρθρου άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002 ισχύουν από την έναρξη του σχολ. έτους 2002-2003.


2.3. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, αλλά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης προσδιορίζονται από το σχολείο τοποθέτησης, απόσπασης ή διάθεσης ή από το πλησιέστερο σχολείο της υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση με την επιφύλαξη της παρ. 2.4., ως ακολούθως:


α) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων ή μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.


β) Ο χρόνος θητείας των Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων και Εκπαιδευτικών Θεμάτων.


γ) Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπ/κών που τοποθετούνται ή διατίθενται λόγω υπεραριθμίας (άρθρο 14 παρ. 8 Π.Δ. 50/96).


δ) Ο χρόνος απόσπασης χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού για υπηρεσιακές ανάγκες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου.


ε) Οι εκπ/κοι Π.Ε. που διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 1,2 του Ν. 1566/85(ΦΕΚ 167Α΄) και του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές. Ο ίδιος υπολογισμός ακολουθείται και για τους εκπ/κούς Π.Ε. που διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ιδίου ΠΥΣΠΕ για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας στην περίπτωση που οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης. Στην περίπτωση που αυτές είναι λιγότερες τότε θα ακολουθηθεί ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.


στ) Για τους εκπ/κούς που αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, θα ακολουθηθεί και για αυτούς η ανωτέρω ρύθμιση.

2.4. Για να ισχύουν τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 2.1, 2.2 και 2.3 της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης. Σημείωση: Εφόσον η διάθεση ή απόσπαση είναι μερική οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά.


2.5. Απαιτείται μεγαλύτερος του ενός έτους χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:


α) Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθε.


β) Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ ή σε πειραματικό σχολείο έχει δικαίωμα να ζητήσει μετάθεση σε ΣΜΕΑ ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας, στην οργανική του θέση εφόσον υπηρετεί σε ΣΜΕΑ ή σε πειραματικό σχολείο μη ενταγμένο σε ΑΕΙ και τριετούς πραγματικής υπηρεσίας εφόσον υπηρετεί σε πειραματικά σχολεία ενταγμένα στα ΑΕΙ.


2.6. Δεν απαιτείται χρόνος στην οργανική θέση για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης:


α. Στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (βλ. άρθρο 13 Π.Δ. 50/96, αρθρ. 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 και άρθρο 6 παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006)


β. Στις μεταθέσεις από κανονικό σχολείο σε ΣΜΕΑ (άρθρο 11 Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/97).


3. Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης (α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989), (β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέρα του ενός μηνός. Μπορεί όμως ένας εκπαιδευτικός να συνυπολογίσει χρόνο που έχει διανύσει στην οργανική του θέση κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους για την συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ


1.1. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπ/σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ειδικότερα για τον υπολογισμό της υπηρεσίας αυτής.


1.2. Λαμβάνεται υπόψη:


α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ από το ΦΕΚ διορισμού του εκπ/κού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού.


β) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.


γ) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε σχολεία αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ με ωριαία αντιμισθία.


δ) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας στην Α/θμια ή Β/θμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.

ε) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε εκπ/κά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.


στ) Ο χρόνος της γονικής άδειας (τρίμηνη) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 193/94, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών με ή χωρίς αποδοχές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και ο χρόνος των εκπ/κών αδειών.


ζ) Ο χρόνος της εκπ/κής άδειας με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α΄ κατηγορίας.


1.3. Δε λαμβάνεται υπόψη :


α) Ο χρόνος που ο εκπ/κός υπηρέτησε σε ΝΕΛΕ, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία, σχολές ή σχολεία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία του εκπ/κού ως διοικητικού υπαλλήλου. Αντιθέτως λαμβάνεται υπόψη μόνο για μονάδες συνολικής υπηρεσίας, η προϋπηρεσία των εκπ/κών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους (τα σχετικά δικαιολογητικά θα παραμείνουν στα Γραφεία) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει)..


β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέρα από ένα μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40Α΄).


1.4. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.


1.5. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες, και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96.


2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)


2.1. Για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97.


2.2. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις. Εκπ/κοί που μετά τη μετάθεσή τους, το διορισμό τους ή τη μετάταξή τους παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, θα πάρουν α) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πριν την προσωρινή ή οριστική τους τοποθέτησή τους τις Μ.Σ.Δ. της έδρας της Δ/νσης ή του Γραφείου του ΠΥΣΠΕ και β) μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τις Μ.Σ.Δ. της σχολικής μονάδας προσωρινής τοποθέτησης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Τις ίδιες μονάδες (περ. β) θα πάρουν και για τους καλοκαιρινούς μήνες εάν παραμείνουν στη διάθεση για δεύτερη χρονιά. Αν τοποθετηθούν οριστικά λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας τους θέσης μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.


2.3. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Για τους καλοκαιρινούς μήνες θα παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης. Εκπ/κοί που αποσπώνται ή διατίθενται σε υπηρεσίες εκτός Α/θμιας Εκπ/σης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Δημ. Βιβλιοθήκες καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 2.2 του κεφ. Β΄) λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδος Α/θμιας Εκπ/σης.


2.4. Οι εκπ/κοί που έχουν προϋπηρεσία σε άλλη βαθμίδα εκπ/σης λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας Α/θμιας Εκπ/σης.


2.5. Για τους εκπ/κούς που έχουν τεθεί στη διάθεση των Γραφείων για να καλύπτουν λειτουργικά κενά σε σχολεία διαφορετικών κατηγοριών θα πάρουν Μ.Σ.Δ. που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες που έχουν υπηρετήσει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.


2.6. Εκπαιδευτικοί που μετά τη μετάθεσή τους, το διορισμό τους ή τη μετάταξή τους παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ (δεν έγινε οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα) και αποσπάστηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, εφόσον υπηρέτησαν σε σχολεία, λαμβάνουν: α) για το χρόνο της απόσπασής τους, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας που υπηρετούν β) για τους καλοκαιρινούς μήνες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της έδρας του Γραφείου που υπάγεται η περιοχή μετάθεσης ή διορισμού στην οποία βρίσκονται με διάθεση. Αν δεν υπάρχει Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης λαμβάνουν τις λιγότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης της περιοχής αυτής.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί σε Γραφεία Εκπ/σης για να προσφέρουν διοικητικό έργο, λαμβάνουν για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης που αναφέρονται στην περίπτωση (β) της ανωτέρω παραγράφου.


2.7. Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε σχολεία των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. των σχολείων τους.

(για το μέλος celia77 της Εδρας) >>2.8. Για τους εκπ/κούς ειδικοτήτων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. Όπου οι ώρες απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ημέρες (4ημ.+1ημ., 3ημ.+2ημ., 2ημ.+2ημ.+1ημ. ) ο υπολογισμός των Μ.Σ.Δ. θα γίνεται ως ακολούθως:


κατηγορία σχολείου Χ ώρες εργασίας/εβδομαδ. ωράριο Χ μήνες διδασκαλίας/δωδεκάμηνο


Παράδειγμα: Εκπ/κός ειδικότητας εργάζεται ταυτόχρονα σε τρία σχολεία διαφορετικών κατηγοριών (Δ, Ε, ΣΤ), 8 ώρες στο καθένα για χρονικό διάστημα 7 μηνών:


4 Χ 8/24 Χ 7/12 = 0,78

5 Χ 8/24 Χ 7/12 = 0,97

6 Χ 8/24 Χ 7/12 = 1,17


Σύνολο μορίων 7 μηνών = 2,92


Στην περίπτωση εκπ/κού που την ίδια μέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι η ημέρα διανύθηκε στο σχολείο του οποίου η έδρα αντιστοιχεί
στις περισσότερες μονάδες μετάθεσης συνθηκών διαβίωσης.<<
(για το μέλος celia77 της Εδρας).

3. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ


Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (μία) όπου υπηρετεί ή εργάζεται ο/η σύζυγος. Επίσης μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ιδίου δήμου ή κοινότητας, εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί σ’ αυτόν. Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση επισημαίνουμε τα παρακάτω:


α) Ο εκπ/κός που ο ή η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο δημόσιο δεν δικαιούται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα με την αριθμ. 95/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία σας έχει γνωστοποιηθεί.


β) Εκπαιδευτικοί σύζυγοι Περιφερειακών Διευθυντών, Προϊσταμένων Γραφείων, Δ/ντών, Υποδ/ντών, Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή της οργανικής τους θέσης και όχι αυτής που ασκούν τα καθήκοντά τους.


γ) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε εκπαιδευτικούς συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή, όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος εκπαιδευτικού διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφεία στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος είτε και σε άλλη πόλη εντός της περιφέρειας αυτού ή εκτός αυτής και τα γραφεία αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές μετάθεσης, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε μία μόνο περιοχή μετάθεσης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.


δ) Οι επικαλούμενοι λόγους συνυπηρέτησης οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του Π.Δ. 50/96, κατά περίπτωση και τα οποία θα παραμείνουν στη Δ/νση ή στο Γραφείο Π.Ε.


ε) Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσμετράται για την συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.4. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ


4.1. Επισημαίνουμε ότι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας δήμου ή κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση. Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ’ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό μονάδων εντοπιότητας. Στη βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας.


4.2. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και όταν ζητείται μετάθεση σε άλλη περιοχή και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε (και βέβαια διατελεί) δημότης διαφόρων δήμων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση για δύο χρόνια αθροιστικά. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο η διετία να συμπληρώνεται στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Ο αθροιστικός αυτός υπολογισμός του χρόνου δε νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με το δήμο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα.


4.3. Κατά τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών η εντοπιότητα δε «μεταφέρεται» όταν στην περιοχή του δήμου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δημότης, δε λειτουργεί σχολείο.


4.4. Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήμο ή κοινότητα ο νόμιμος χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός ήταν δημότης σε δήμο ή κοινότητα άλλης περιοχής μετάθεσης και στη συνέχεια μεταδημότευσε και πάλι στο δήμο ή κοινότητα της πρώτης περιοχής όπου και ανήκει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης.


4.5. Οι επικαλούμενοι λόγους εντοπιότητας οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 9 του Π.Δ. 50/96 και τα οποία θα παραμείνουν στα Γραφεία.Δ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ


Ισχύουν όσα αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ


1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ


1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7δ του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003) έχουν οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Παν/μίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή

β) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μία κατηγορία Ειδικών Αναγκών

γ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και τίτλο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και τριετή υπηρεσία σε ΣΜΕΑ

δ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε ΣΜΕΑ.

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω τίτλων μπορούν να μετατεθούν εκπ/κοί με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή ή εκπ/κοί που έχουν πενταετή εμπειρία σε ΣΜΕΑ μέχρι 31-8-2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2817/2000.


Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ιδίου ΠΥΣΠΕ. Αναλυτικότερα :

α) Κατ’ αρχήν μετατίθενται και τοποθετούνται οι κάτοχοι τίτλων σπουδών όπως ορίζονται με το Νόμο 3194/2003 και στην περίπτωση που παραμένουν κενές οργανικές θέσεις μετατίθενται και τοποθετούνται οι έχοντες μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή ή 5ετή εκπ/κή εμπειρία σε ΣΜΕΑ (άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 2817/2000).

β) Οι έχοντες 5ετή εμπειρία συγκρίνονται μεταξύ τους.

γ) Κατά την τοποθέτηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε ΣΜΕΑ προηγούνται μεταξύ των πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ όσοι κατέχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ με κατεύθυνση την Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα ή Ειδική Φυσική Αγωγή ή με κατεύθυνση στην Ειδική Αγωγή.

δ) Είναι φανερό ότι σε περίπτωση σύγκρισης εκπ/κού με πτυχίο και εκπ/κού με 5ετή εμπειρία, προηγείται σύμφωνα με τους Νόμους 3194/2003 και 2817/2000, τόσο στις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός του ίδιου νομού, ο κάτοχος πτυχίου ανεξάρτητα από τα μόρια μετάθεσης.


1.2. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση αν πρόκειται για μετάθεση από κανονικό σχολείο σε ΣΜΕΑ Αν πρόκειται για μετάθεση από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ και από ΣΜΕΑ σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2007 δύο (2) έτη υπηρεσίας στη σχολική αυτή μονάδα.


1.3. Τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:


α) Προς το ΚΥΣΠΕ αν πρόκειται για μετάθεση από σχολική μονάδα μη ειδικής αγωγής σε ΚΔΑΥ ή ΣΜΕΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, από ΣΜΕΑ μιας περιοχής μετάθεσης σε ΚΔΑΥ ή ΣΜΕΑ άλλης περιοχής, από ΚΔΑΥ ή ΣΜΕΑ σε κανονικά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.


β) Προς το ΠΥΣΠΕ αν πρόκειται για μετάθεση από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής μετάθεσης.


Σημειώνεται ότι οι έχοντες τίτλους σπουδών θα συμπληρώσουν αίτηση μετάθεσης πρασίνου χρώματος και οι έχοντες 5ετή εκπ/κή υπηρεσία σε ΣΜΕΑ ροζ χρώματος.

Εννοείται ότι όσοι έχουν τίτλους σπουδών και 5ετή εκπ/κή υπηρεσία θα συμπληρώσουν μόνο αίτηση μετάθεσης πρασίνου χρώματος.


Στην αίτηση επισυνάπτονται:


α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα. Τα πτυχία που υποβάλλονται πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που προτάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7δ του ν. 3194/2003. Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, πρέπει να συνυποβάλλεται η μετάφρασή τους καθώς και σχετική ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).


β) Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου για την διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΑ. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε χρόνο διδακτικής εμπειρίας ημερομηνία ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το διδακτικό έτος για τις μονάδες ειδικής αγωγής αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 20 Ιουνίου του επόμενου έτους (άρθρο 6 παρ.2 ΠΔ 603/82)


Η βεβαίωση καθώς και οι τίτλοι σπουδών διαβιβάζονται μαζί με την αίτηση στη Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ.


1.5 Εφιστάται η προσοχή σε όσους μετατεθούν σε ΣΜΕΑ ότι οφείλουν να υπηρετήσουν τη θέση τους. Πιθανόν αίτημα απόσπασής τους από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί. Μπορούν όμως να αποσπασθούν από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής μετάθεσης, εφόσον είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από εκπ/κό με προσόντα που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ.1,2 και 4 του Ν. 2817/2000 σε συνδυασμό με το άρθρ. 2 παρ. 7δ του Ν. 3194/2003.


2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.


2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2007 ένα έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ.


Οι υπηρετούντες στα Πειραματικά της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλα Πειραματικά ή μη μετά τη συμπλήρωση διετίας στις σχολικές αυτές μονάδες.


2.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης.


2.3. Στην αίτηση επισυνάπτονται:


α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει 1) ότι έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ 2) ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή διετή υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραματικά της κατηγορίας αυτής.


β) Πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 50/96 που κατέχουν οι υποψήφιοι όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97.
3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.


3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξή τους σε Δημόσια Σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και ένα χρόνο στην οργανική τους θέση μέχρι 31-8-2007.


3.2. Οι υπηρετούντες στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλα Πειραματικά ή μη Πειραματικά Σχολεία μετά τη συμπλήρωση τριετίας στις σχολικές αυτές μονάδες.


3.3. Για τις μεταθέσεις αυτές θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.27/148/Γ1/160/7-2-95 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 96Β΄/95).


3.4. Επισημαίνουμε ότι θεωρούνται κενές οι θέσεις των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2007 τριετή υπηρεσία στα σχολεία της κατηγορίας αυτής. Οι εκπ/κοί αυτοί δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση σε άλλα σχολεία μη πειραματικά, συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους για μετάθεση εκπαιδευτικούς ή να επανακριθούν κατόπιν αιτήσεώς τους από το ΚΥΣΠΕ με τους άλλους ενδιαφερομένους για την ανανέωση της θητείας τους στα πειραματικά σχολεία της κατηγορίας αυτής. Όσοι δεν επανακριθούν από το ΚΥΣΠΕ τίθενται με αίτησή τους στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ που ανήκει χωροταξικά το πειραματικό δημοτικό σχολείο ή του ΠΥΣΠΕ απ’ όπου προήλθαν και τοποθετούνται οργανικά κατά προτεραιότητα και πριν τις γενικές μεταθέσεις (άρθρο 5 παρ. 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης).


3.5. Στην αίτηση επισυνάπτονται:


α) βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει 1) ότι έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξή τους σε δημόσια σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και 2) έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή τριετή πραγματική υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραματικά της κατηγορίας αυτής.


β) επικυρωμένα πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.


Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε πειραματικά σχολεία και των δύο περιπτώσεων (ενταγμένα και μη) θα υποβάλουν χωριστή αίτηση και δικαιολογητικά για την κάθε περίπτωση. Οι ονομασίες δε των σχολικών μονάδων στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν θα αναγράφονται όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα των οργανικών κενών.


Επισημαίνεται ότι οι ατομικοί φάκελοι των υποψηφίων για μετάθεση εκπαιδευτικών δεν θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας.


4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ


4.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96, στο άρθρο 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 και στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006.


4.2. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή:


α) Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η μετάθεση ζητείται για λόγους υγείας).


β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.


γ) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, για την απόδειξη της πολυτεκνίας.


4.3. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.


5. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ


5.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από τη δημοσίευση του διορισμού τους μέχρι 31-8-2007 εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία και η διαφορά της συνολικής εκπ/κής τους υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.


5.2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.


5.3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα έτος στη θέση που τοποθετήθηκαν (προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης) με τη διαδικασία του άρθρου αυτού και έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν μετά την παρέλευση τριών ετών.


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης ρυθμίζονται από τις διατάξεις της αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 159Β΄ 25-10-2004) Υπουργικής Απόφασης:


Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2007. Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:


α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.

β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής

δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής

ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους

στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα

η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΘ ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.


Ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Α/θμιαςΕκπαίδευσης στην οποία υπάγονται τα σχολεία, εκδίδει τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων και όσων πρόκειται να κενωθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Στην προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές θέσεις, ορίζονται τα απαραίτητα προσόντα και απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών και τάσσεται προθεσμία το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιαςΕκπ/σης-Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.

Η προκήρυξη κοινοποιείται σε όλα τα δημόσια σχολεία μέσω των οικείων Δ/νσεων και Γραφείων Α/θμιαςΕκπ/σης προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκπ/κοί και να υποβάλουν, όσοι ενδιαφέρονται, αίτηση μετάθεσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις, συνεδριάζει και αποφασίζει για τις μεταθέσεις στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πριν από τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.

Οι μετατιθέμενοι στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

Αιτήσεις εκπ/κών, που μετατίθενται στα σχολεία αυτά, και για άλλες κατηγορίες μεταθέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους σχολεία των παραπάνω κατηγοριών (Πειραματικά, ΣΜΕΑ και Διαπολιτισμικά) στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους. Επίσης οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό μετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συμμετοχή σε συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


7.1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99 , το δελτίο ταυτότητας αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σ’ αυτή.


7.2. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2690/99 τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την εντοπιότητα και το γάμο να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν μεταβληθεί ή εφόσον έχουν μεταβληθεί να αναφέρουν τη μεταβολή.


7.3. Ο τύπος της αίτησης μετάθεσης: α) για κανονικά σχολεία είναι λευκού χρώματος, β) για ΣΜΕΑ πράσινου ή ροζ χρώματος κατά περίπτωση, γ) για αμοιβαίες μεταθέσεις, κίτρινου χρώματος δ) για Πειραματικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία σχέδια αιτήσεων που σας επισυνάπτουμε.


7.4. Στην αίτηση οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν: α) μέχρι 15 περιοχές μετάθεσης, β) για τα Πειραματικά Σχολεία μέχρι 15 σχολικές μονάδες. Οι κενές θέσεις των Πειραματικών Σχολείων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.


7.5. Οι αιτήσεις για μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολεία αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ είναι χειρόγραφες, εκτός από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους εκπ/κούς των περιοχών Αττικής και Πειραιά για τους οποίους έχει συνταχθεί ειδικό έντυπο.


7.6. Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε σχετικούς πίνακες και παραδείγματα για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας, του χρόνου δυσμενών συνθηκών, πίνακα κενών οργανικών θέσεων των Πειραματικών Σχολείων και σχέδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μετάθεση σε Πειραματικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία.


7.7. Για τον τρόπο συμπλήρωσης της έντυπης αίτησης μετάθεσης, ενδεικτικά, επισημαίνουμε ορισμένα σημεία, που οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουν :


α) Η παρ. 16 συμπληρώνεται σε συνδυασμό με τις παρ. 23 και 24, η παρ. 19 σε συνδυασμό με την παρ. 26, η παρ. 20 σε συνδυασμό με την παρ. 27, η παρ. 21 σε συνδυασμό με την παρ. 33, η παρ. 25 σε συνδυασμό με την παρ. 32.


β) Η παράγραφος 22 συμπληρώνεται όχι μόνο στην περίπτωση εγγάμων εκπαιδευτικών ή σε χηρεία εκπαιδευτικών με ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά αλλά και στην περίπτωση αγάμων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εκπαιδευτικών στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ή σπουδαζόντων παιδιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 7α του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 262Α΄/27-11-98 (σελ. 4043).γ) Για τη συμπλήρωση της παρ. 14 πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες της αίτησης. Συμπληρώνεται μόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης και υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και οι δύο. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων για το νομό που επιθυμεί να μετατεθεί δεν μετατίθεται ούτε ο άλλος.


δ) Οι παράγραφοι που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συμπληρώνονται μόνο εφόσον ζητούν να μετατεθούν στην περιοχή που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα μόρια.


ε) Η παρ. 25 συμπληρώνεται μόνον εφόσον ο εκπ/κός ανήκει σε μια από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 και του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 σε συνδυασμό με την παρ. 32 στην οποία θα περιγράφεται η ειδική κατηγορία (π.χ. 4 παιδιά - ιστορικό ασθένειας κλπ.).


στ) Οι παράγραφοι 35 και 36 συμπληρώνονται από τους εκπ/κούς οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑ και Πειραματικά Σχολεία.


ζ) Η παρ. 33 συμπληρώνεται από τον εκπ/κό που πρέπει να γράψει τα σχολεία που υπηρέτησε ως αναπληρωτής, οργανικά, προσωρινά ή με απόσπαση και τις υπηρεσίες που τυχόν είχε αποσπαστεί. Ο χρόνος θα μετρά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και όχι από το ΦΕΚ διορισμού.


η) Για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία του σελίδα.


7.8. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά.


7.9. Οι αιτήσεις μαζί με τους πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που συντάσσονται από τους Προϊσταμένους της Δ/νσης και Γραφείων αποστέλλονται στην Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Η αρίθμηση των αιτήσεων πρέπει να είναι συνεχής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Με χωριστά διαβιβαστικά και αρίθμηση διαβιβάζονται οι αιτήσεις για ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά ενταγμένα και μη στα Α.Ε.Ι.


Μαζί με τα ανωτέρω οι προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων οφείλουν να αποστείλουν έγγραφο, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν και αναγράφεται στην αίτησή τους. Επίσης, επισημαίνεται ότι αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάθεση δεν θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας. Το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ευθύνη του Γραφείου τους.


7.10. Οι Σύμβουλοι Εκπ/σης του Εξωτερικού οφείλουν να στείλουν τις αιτήσεις μετάθεσης καθώς και τις δηλώσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών το συντομότερο δυνατό στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπηρετούσαν οργανικά πριν από την απόσπασή τους, αφού προηγουμένως τις πρωτοκολλήσουν.


7.11. Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, βεβαιώνουν την ακρίβεια των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων και αναφέρουν εάν ο εκπ/κός έχει τις προϋποθέσεις για μετάθεση. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούμε στην ορθή συμπλήρωση της παρ. 14 της αίτησης μετάθεσης. Οι αιτήσεις αυτές (με τη φροντίδα της Δ/νσης Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ) διαβιβάζονται στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.


7.12. Αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα εξετασθούν μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των μεταθέσεων.


Εφιστάται η προσοχή στους Προϊσταμένους και στους ενδιαφερόμενους για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων μετάθεσης, επειδή δεν θα προωθούνται στο ΚΥΣΠΕ αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) που θα επικαλούνται λάθη ως προς την συμπλήρωση της αίτησης μετάθεσής τους, καθώς οι αιτούντες μετάθεση οφείλουν να ενημερώνονται για τις μονάδες μετάθεσης (μόρια) που συγκεντρώνουν, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, από τους πίνακες που αναρτώνται στις Δ/νσεις ή στα Γραφεία Εκπ/σης ( άρθρο 12 παρ. 4 του ΠΔ 50/96 ).


7.13. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις των δασκάλων - νηπιαγωγών στα ολοήμερα Δημ. Σχολεία - Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις στα Δημ. Σχολεία- Νηπιαγωγεία εντός του ΠΥΣΠΕ θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένα τμήματά της. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις των Τάξεων Υποδοχής και των Προπαρασκευαστικών Τμημάτων Τσιγγανοπαίδων.


Την παρούσα εγκύκλιο παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι να γνωστοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους καθώς και στα Γραφεία Εκπ/σης του Νομού.Εσωτερ. Διανομή: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Καλού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Γ’ Γ. ΚΑΛΟΣ
Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
ΔΙΠΟΔΕ
Δ/νση Ειδικής Αγωγής.
Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Γ.Ε.Π.Ο.

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες