www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008

Δείτε επίσης:
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008


Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ
του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ
και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008

 
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.
(Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης")


Αδειες Εκπαιδευτικών

Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών -
Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37

151 80 ΑΘΗΝΑ

Α/ΘΜΙΑ

Δ. Αλεξίου

210.3442281

Γ. Ζαχαρή

210.3442281

Α. Αραγιώργη

210.3443316

Α. Μπλάνας

210.3443327

Μ. Κρόμπα

210.3443304

Χ. Καλτσά

210.3442566
Β/ΘΜΙΑ

Ουζούνογλου Χ.

210.3442387

Κεμπάπη Ουρ.

210.3442995

Σιούτης Στ.

210.3443164

Ευαγγελίδου Ελ.

210.3443417

Σταθάκη Αρ.

210.3443345

Πιπερίδου Ελ.

210.3442274


Αθήνα 18 Ιουνίου 2007

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.361.1/214/64492/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

1. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

΄Εδρες τους

2. Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

΄Εδρες τους

3. Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων

KOIN:

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

΄Εδρες τους

2. E.A.I.T.Y.


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2007-2008,

κ α λ ε ί

α) όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,

β) όσους έχουν μόρια από τον τελευταίο (προκήρυξη 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκηρύξεις 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,

γ) όσους επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία (πίνακα Γ΄) βάσει της κτήσης του πτυχίου τους

να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 20-6-2007 μέχρι 2-7-2007.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1α. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2α περίπτωση ββ΄ του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται … σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ α΄ του ίδιου άρθρου του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από …αα) …προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεώς του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. ΄Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

γ. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος…Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

δ. Από τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, δεν εγγράφονται στον πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ. 7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.34 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4.10.2005 τ.Α΄) και του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.6.2006 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄) Ρυθμιστικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. α) 46831/14.5.2003 (ΦΕΚ 636/22.5.2003 τ.Β΄), β) 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) και γ) 55127/Δ2/11.6.2004 (ΦΕΚ 937/23.6.2004 τ.Β΄) όμοιες και με την αριθ. 913/4.3.2003 (ΦΕΚ 284/7.3.2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση ορίζεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ότι νοείται ως τοιαύτη και προσφέρθηκε στους αναφερόμενους φορείς, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της παρούσης.

4α. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4.10.2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004.

β. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ. α΄ του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου, η οποία συμπληρώνει την παρ.13 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004 τ.Α΄), ορίζεται ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

γ. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ. 2 καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι δεν μπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για μόνιμο διορισμό (σε ποσοστό 40%) ή για διορισμό ως πολύτεκνοι ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

δ. Από τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι στους πίνακες με πραγματική προϋπηρεσία για μόνιμο διορισμό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.

Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.

Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΄Οσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.

5. Από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.7.2006 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ.Α΄) ορίζεται ότι:

α. εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.

β. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.

γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.

6. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

7. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/7.4.2006 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985, προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό (Σχετική επισήμανση στο Κεφ. Δ΄ της παρούσης).

8. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10.6.2003 τ.Α΄) ορίζεται ότι αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής (ενιαίο πίνακα αναπληρωτών-πίνακα Β΄), προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους.

Από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.2 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄) Ρυθμιστικής Απόφασης ο πίνακας αυτός χαρακτηρίζεται ως Πίνακας Γ΄.

9. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3391/2005 ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη.

10. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.45 περίπτ. β΄ του Ν.3149/2003 ορίζεται ότι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν μπορεί να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. (Αριθ.329/2005 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.).

11. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10.5.2006 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

12. Από τις διατάξεις της αριθμ. 9018/Δ2/23-5-1995 (ΦΕΚ 469 Β’) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της αριθμ. 38834/Δ2/11-4-2007 (ΦΕΚ 619/25-4-07 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, ορίζονται οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τον κλάδο ΠΕ17, καθώς και οι οργανικές θέσεις για καθεμιά από τις ειδικότητες του κλάδου αυτού.

13. Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν.3577/07 ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπου αναφέρονται τα προσόντα διορισμού του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 20-7-2006.

14α. Από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι, η περίπτ. ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε΄. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής».

β. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι, η παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ04.»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΤΕ01 και ΔΕ01 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, μόρια από τον τελευταίο (προκ. 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία (πίνακα Γ΄) βάσει της κτήσης του πτυχίου τους, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για εγγραφή στους πίνακες:

α) του άρθρου 6 παρ.5 περίπτ. α΄ του Ν.3255/2004, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ενιαίος πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πίνακας Β΄),

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2007-2008 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (30μηνο – 40%) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο για ένταξη στον πίνακα αυτό. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους.

β) του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πίνακας αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία (πίνακας Γ΄) και

γ) του άρθρου 6 παρ.5 περίπτ. β΄ του Ν.3255/2004, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ενιαίος πίνακας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Από τον πίνακα αυτό θα προσληφθούν, ύστερα από αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για πρόσληψη στα Ολοήμερα Σχολεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζονται τα εξής:

1) Για τον κλάδο ΠΕ02 – Φιλολόγων γίνεται επίσης δεκτό και το πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

2) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04-Φυσικών θα καταχωρίζουν και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν: ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων.

3) Για τον κλάδο ΠΕ12 Ραδιοηλεκτρολόγων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φυσικού τμήματος πανεπιστημίων με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ισότιμου με τα παραπάνω μόνο ενδεικτικά.

4) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση.

5) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

6) Για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16 Μουσικής και τους εμπειροτέχνες ιδιώτες θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

7) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38834/Δ2/11-4-2007 Υ. Α. (ΦΕΚ 619 Β΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής κατά την κατεύθυνση σπουδών τους (κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου και κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) εντάσσονται αντίστοιχα στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων. Η προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών-ωρομισθίων μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2006-2007 στην ειδικότητα Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής υπολογίζεται εφεξής στην ειδικότητα στην οποία εντάσσονται κατά την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει. Οι αιτήσεις των πτυχιούχων των Τμημάτων Ενεργειακής Τεχνικής θα καταχωριστούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ μετά την ηλεκτρονική καταχώριση, με ευθύνη των Δ/νσεων, θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄ Διορισμών) μόνο οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάταξή τους στις επιμέρους ειδικότητες κατά την ανωτέρω διάταξη.

8α) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

8β) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κανένα πτυχίο ή δίπλωμα από τα ανωτέρω αναφερόμενα στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής δεν θεωρείται ότι είναι «καθηγητικής σχολής» και δεν υποκαθιστά το προσόν του παιδαγωγικού πτυχίου (Ν.3194/03 και Αποφάσεις ΣτΕ 3325 και 3326/03).

9) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας του συγκεκριμένου πτυχίου με πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε.Κ, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα.

10) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιμο με πτυχίο Κατώτερης Επαγγελματικής Σχολής, και τριετής (3ετής) επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στο ΤΕΒΕ, από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δεν μοριοδοτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν κατά τις κείμενες διατάξεις την 30.6.2004 πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 μηνών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχουν ενταχθεί στον πίνακα του άρθρου 6 παρ.4 του Ν.3255/2004 -«30/μηνιτών»- κατά το σχολικό έτος 2005-2006 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση-Δήλωση για ένταξή τους στον πίνακα αυτό με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις αυτές με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία στην Κεντρική Υπηρεσία (Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄, αντίστοιχα) με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, θα χορηγηθεί από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση ή σε ένα οποιοδήποτε Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η Αίτηση- Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνον σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή συμπληρώνονται από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης για πρόσληψη σε σχολεία (αριθμ. 55127/Δ2/11.6.2004-ΦΕΚ 937/23.6.2004 τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση, τροποποίηση της αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄ ομοίας).

Στην ίδια Αίτηση-Δήλωση ωρομισθίου συμπληρώνονται οι περιοχές πρόσληψης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη ωρομισθίου σε Ολοήμερα Σχολεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι επιθυμεί να προσληφθεί:

α) ως αναπληρωτής και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή (ΝΑΙ σε όλες τις περιοχές Α/θμιας ή Β/θμιας ή και στις δύο βαθμίδες, για τους κοινούς κλάδουςΑ/θμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 για το κανονικό πρόγραμμα). Στην περίπτωση αυτή η πρόσληψη θα γίνει κατ΄ αύξουσα σειρά των κωδικών των περιοχών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα σχολεία γίνεται σύμφωνα με τις δηλούμενες προτιμήσεις των περιοχών πρόσληψης κατά τη σειρά κατάταξης στους οικείους πίνακες (αριθ. 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, τροποποίηση της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/17.4.2003 τ.Β΄) ομοίας).

β) ως αναπληρωτής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), (Αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70) σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (άρθρο 6 παρ.18 περιπτ.γγ΄ του Ν.3027/2003) και εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν στις Μονάδες αυτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τροποποίηση ή ανάκληση της Αίτησης-Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, των οποίων οι σύζυγοι περιλαμβάνονται στους διορισθέντες, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση των αρχικών τους προτιμήσεων τοποθέτησης, για να συμπεριλάβουν και την περιοχή διορισμού των συζύγων τους με τη σειρά που επιθυμούν, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών (άρθρο 2 παρ.4 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 Ρυθμιστικής Απόφασης).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις, που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου ή αποκτήσουν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης πτυχίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ :

Α. ΄Οσοι υποψήφιοι έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ.3 του Κεφ. Α΄ και στο Κεφ. Ε΄ της παρούσης εγκυκλίου

Β. ΄Οσοι δεν έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού αλλά έχουν συμμετάσχει στον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση.

Γ. ΄Οσοι δεν έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δεν έχουν συμμετάσχει ή δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να ενταχθούν στον Πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία (Πίνακας Γ΄).
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ:

Α. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) μετά το έτος 1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14.5.1991 τ.Α΄)

Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19.10.1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10.11.1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Β. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής των Πανεπιστημίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών), β) Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντιστοίχων τίτλων της αλλοδαπής.

Γ. Οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον δεν προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρου 30, παρ.2 του Ν.2083/1992 ή άρθρου 10 παρ.3 του Ν.2327/1995). Σε περίπτωση έναρξης παρακολούθησης του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους οικείους πίνακες με Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Δ. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984.

Ε. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

ΣΤ. ΄Οσοι κατέχουν θέση εκπαιδευτικού στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ζ. Οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός πτυχίων, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

Θ. ΄Οσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (Κεφ. Α΄ παρ. 10).

Ι. ΄Οσοι προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές κατά την τελευταία διετία (σχολ. έτη 2005-2006 και 2006-2007) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία κατά τα δύο αυτά σχολ. έτη, για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, (άρθρα 32, 31 παρ.3 του Ν3528/2007, αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων του μέχρι 30/06/2006 (χωρίς τα μόρια που τυχόν έχει λάβει από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2006), υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο του συνόλου των μορίων τους πριν την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους και των μορίων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες που θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr (Σχετ. Κεφ. Α’ Γ’ Μέρους).

Για την προϋπηρεσία και τα μόρια του τρέχοντος σχολ. έτους 2006-2007 και του συνόλου της προϋπηρεσίας θα εκδοθεί μηχανογραφημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας, την οποία οι υποψήφιοι θα παραλάβουν, με ευθύνη των Διευθύνσεων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και την κύρωση των πινάκων από οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Ο τύπος της βεβαίωσης θα γνωστοποιηθεί μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος για το θέμα αυτό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑ. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2006-2007 θα υποβάλουν :

Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86, οπότε και εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).

Για τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή την ιδιότητα του τριτέκνου θα πρέπει τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (παρ.7 και 8 του παρόντος κεφαλαίου) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν για πρώτη φορά θα υποβάλουν:

1. Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 οπότε και εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

* Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
* Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε. ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
* Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
* Βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31.7.1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: ΄Ολοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Όσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Επαναλαμβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

5. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

6.α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνησιότητα αυτού ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ μετά την ολοκλήρωση τον στρατιωτικών του υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης του. (Αριθμ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31-12-2001 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την επιφύλαξη του περιεχομένου του Κεφ. Α΄ παρ. β’ και Κεφ. Β’ του Γ΄ Μέρους της παρούσης).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν :

α) οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

γ) ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

δ) τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του αρθ.6 του Ν. 3454/2006, ως κατωτέρω, ήτοι:

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3454/2006 τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να ανήκουν στους οριζόμενους με την παρούσα εγκύκλιο κλάδους εκπαιδευτικών.

Επί πλέον απαιτείται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985 ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό όπως αναφέρεται στο Κεφ. Δ΄ της παρούσης.

Η πρόσληψή τους, σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αναπληρωτών και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού

προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από τον πίνακα Γ΄. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ήτοι εντός του τελευταίου εξαμήνου.

9. Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία,

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου. Στην περίπτωση που κατατεθεί πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου θα πρέπει, εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης, να προσκομιστεί και το πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στη Διεύθυνση ή το Γραφείο που υποβλήθηκε η αίτηση.

10. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα υποβάλουν:

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα, που παρασχέθηκε η προϋπηρεσία και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.

β) ΄Εγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι προσλήφθηκε ως αναπληρωτής κατά το σχολ. έτος 2006-2007, δεν απεδέχθη την πρόσληψη αυτή, παρέμεινε στο ιδιωτικό σχολείο και επιθυμεί την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αυτής στο Δημόσιο [άρθρο 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ.Α΄)].

Τα δικαιολογητικά της κατηγορίας αυτής θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. ή Δ.Ε.-Τμήματα Α΄, αντίστοιχα) με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

11. Κατά την καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων όλων των κλάδων, στο πεδίο «τίτλος σπουδών» θα αναγράφεται αναλυτικά η σχολή και το Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. αποφοίτησης. Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01 θα αναγράφεται η ειδικότητα.

12. Τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών βάσει προϋπηρεσιών στο εξωτερικό ή περιλαμβάνουν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο εξωτερικό, μετά την καταχώριση μόνο της αίτησής τους, θα διαβιβαστούν μαζί με αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Διεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή Δ.Ε.–Τμήματα Α΄, αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Επίσης, τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών βάσει προϋπηρεσιών παλαιότερων ετών και δεν περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σχολικού έτους 2006-2007, μετά την καταχώριση μόνο της αίτησής τους, θα διαβιβαστούν μαζί με αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Διεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή Δ.Ε.–Τμήματα Α΄ αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Στις ανωτέρω κατηγορίες ανήκουν και όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ένταξη στον πίνακα των «30μηνιτών».

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς επίσης και αυτά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων πτυχιούχων Τμημάτων Ενεργειακής Τεχνικής θα αποσταλούν στη Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ. αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με οποιοδήποτε μέσον ταχείας μεταφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τα πτυχία που αντικαθιστούν το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) είναι τα κάτωθι:

α) Των Τμημάτων Α.Ε.Ι.:

-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών

-Δημοτικής Εκπαίδευσης

-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της

Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου

-Φιλοσοφίας

-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

β) Σχολής Νηπιαγωγών

γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και

ε) Καθηγητικών Σχολών.

Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του Ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ.5 του Ν.3404/2005, ΦΕΚ 260 τ.Α΄ ).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η προσφερθείσα προϋπηρεσία από την έναρξή της μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2006-2007 θα καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις.

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ια) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ιβ) σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ε.Ε. μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε., επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000, που αφορά αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, οι οποίες επίσης γίνονται δεκτές και ιγ) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους και μέχρι 31-8-2005.

Η προσμέτρηση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει:

α) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με εξουσιοδότηση αυτού από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρθρο 8 παρ.6 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003),

β) από τους αρμοδίους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς για τα Ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξεις,

γ) από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τα δημόσια Ναυτικά Λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) από τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων για τις σχολές και τα τμήματα αυτής και

ε) σε δημόσια σχολεία των κρατών-μελών της Ε.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, η οποία βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Σύμφωνα με την αριθμ. 202/2006 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ωράριο απασχόλησης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που παρέχουν διδακτικό έργο με μία ή περισσότερες συμβάσεις στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης (ένδεκα (11) ώρες για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ01 ή δεκατέσσερις (14) ώρες για τον κλάδο ΔΕ01 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δώδεκα (12) ώρες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω Πράξη, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, που απασχολούνται με συμβάσεις σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορούν να απασχολούνται μέχρι του συνόλου του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ είκοσι μία (21) ώρες, κλάδος ΤΕ01 είκοσι δύο (22) ώρες, κλάδος ΔΕ01 είκοσι οκτώ (28) ώρες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου, που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, εφόσον αποκτήθηκε μετά την ένταξη των κρατών-μελών στην Ε.Ε. πλην της Κύπρου.

Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση, βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο / αρμόδιους φορείς, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση, στην οποία να αναγράφεται:

α) ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στην δημόσια εκπαίδευση,

β) η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους,

γ) τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία,

δ) η εργασιακή σχέση, με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία,

ε) το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,

στ) στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα,

Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δημόσια και δεν είναι ιδιωτική.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών για τα διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Ολοήμερο Σχολείο και αναφέρονται παρακάτω, γίνονται από τους πίνακες που καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, ως ακολούθως:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Καλούνται

οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, που έχουν τα προσόντα για τα διδακτικά αντικείμενα:

* Αγγλική Γλώσσα
* Αθλητισμός-Χορός
* Εικαστικά
* Θεατρική Αγωγή
* Νέες Τεχνολογίεςνα συμπληρώσουν την Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Πρώτου Μέρους της παρούσας εγκυκλίου, προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ολοήμερου Σχολείου.Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και τους πίνακες ωρομισθίων θα συμπληρώσουν στην Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι μία μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα είναι η ίδια, τόσο για εγγραφή στον πίνακα ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου που επιθυμούν, όσο και για πρόσληψη στο Ολοήμερο Σχολείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για το διδακτικό αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ06.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Για τα διδακτικά αντικείμενα του Αθλητισμού και του Χορού μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ11.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο κλάδος ΠΕ11 είναι ενιαίος και η σειρά κατάταξης ορίζεται βάσει των κριτηρίων κατάρτισης πινάκων. Επομένως δεν υπάρχει το πεδίο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΧΟΡΟΣ, αλλά μόνο ο κλάδος ΠΕ11.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής μπορούν να υποβάλουν αίτηση :

α) οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή οι κάτοχοι πτυχίου Θεάτρου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ32,

β) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραματικής Τέχνης ή πτυχίου σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από το Ι.Τ.Ε. ως ισότιμου με Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ18.41.

Κατά την πρόσληψη προτάσσονται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ32.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Για το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών μπορούν να υποβάλουν αίτηση :

α) οι κάτοχοι πτυχίων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική και Πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού τους στη γενική εκπαίδευση για να διδάξουν το αντίστοιχο μάθημα και είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο ΠΕ08,

β) οι κάτοχοι πτυχίων αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού τους στη γενική εκπαίδευση για να διδάξουν το αντίστοιχο μάθημα και είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο ΠΕ12.02,

γ) οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχ. Ευρημάτων και είναι εγγεγραμμένοι αντιστοίχως στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ18.01 ( ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) και στην ειδικότητα 18.29 (Φωτογραφίας).

Κατά τη σύνταξη των πινάκων και κατ΄ επέκταση κατά την πρόσληψη για το διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ08 προτάσσονται των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ12.02, της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01 και της ειδικότητας ΠΕ18.29 κατά σειρά.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Για το διδακτικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι πτυχίων του Κεφ. Β΄ του Α΄ Μέρους της παρούσης εγκυκλίου, που αφορούν τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες ωρομισθίων για το Ολοήμερο Σχολείο είναι αυτή του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών.


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους και των μορίων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, θα καταρτιστούν κατά τις κείμενες διατάξεις:

α) ο ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών, οι οποίοι διαθέτουν προϋπηρεσία ή/και μόρια από τον τελευταίο (προκ. 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,

β. ο πίνακας προσωρινών αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία βάσει κτήσης του πτυχίου (πίνακας Γ΄),

γ. οι πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση.

Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr και σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης και της 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) τροποποιητικής αυτής, δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα οριστεί με νέα εγκύκλιο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων, με Υπουργική Απόφαση κυρώνονται οι πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναρτώνται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr και σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης για εφαρμογή.

β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:

1. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,

2. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,

3. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

΄Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στους Πίνακες προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται:

α) οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, σύμφωνα με την παρ.7 του Κεφ. Γ΄ της παρούσης εγκυκλίου,

β) οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,

γ) όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙII: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου, σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας στο στοιχείο αυτό, ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο στοιχείο αυτό, η κατάταξη επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα .

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙV : Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθμ. 55127/Δ2/11.6.2004 (ΦΕΚ 937/23.6.2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ. 465/17.4.2003 τ. Β΄) Υ.Α.].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ V: Οι υποψήφιοι, που εγγράφονται βάσει της ιδιωτικής προϋπηρεσίας, καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο «Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός». Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής, που είχαν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τα προηγούμενα έτη, καταχωρούνται στο ίδιο πεδίο και η δημόσια προϋπηρεσία, που αποκτήθηκε μετά την εγγραφή τους, καταχωρίζεται σε χωριστό πεδίο. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών (ιδιωτική και δημόσια) καταχωρίζεται αναλυτικά. Η σειρά κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών καθορίζεται από το σύνολο της προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των μορίων από τον τελευταίο (προκ. 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σε περίπτωση επιτυχίας.

΄Οσοι εγγράφονται ή έχουν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 περίπτ. β΄ του Ν.3194/2003, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3391/2005 (ιδιωτική προϋπηρεσία), δεν μπορούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών.

Ο πίνακας αυτός θα αναρτηθεί επίσης στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr και σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α΄ - ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ


Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι ΄Ελληνες πολίτες,

2. Να είναι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ν.2431/1996),

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με ανάλογο πιστοποιητικό, όπως αυτό αναγράφεται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Πρώτου Μέρους της παρούσης, εκτός των κατόχων τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Ειδικότερα:

Α. α) Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα Αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού,

β) Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας,

γ) Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,

δ) Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Β. Οι ομογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια Ήπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Γ. Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο.

Δ. Υποψήφιοι, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/1985, για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής υποβάλλουν αντίγραφο επικυρωμένο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 106841/1982 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».

Ε. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ.11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

ΣΤ. Σύμφωνα με την αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β’) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Β’-διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1863 Β’) Υ.Α., οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη διεύθυνση πρόσληψής τους.

Β΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Αιτήσεις για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ), για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) υποβάλλονται στις προθεσμίες και με τις διαδικασίες που ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους των καθ΄ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. αντίστοιχα).

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρμόδιους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν λαθών.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κας Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Καλού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ταλιαδούρου

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

5. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Κ. Ράμμα

6. Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε

7. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄

8. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄

9. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης

Πληροφοριακών Συστημάτων

10. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.

11. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε

12. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

13. Δ/νση Φυσικής Αγωγής

14. Δ/νση ΠΟΔΕ

15. ΓΕΠΟ

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών