www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-08

Δείτε επίσης:
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
 
 
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.
(Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης")


Αδειες Εκπαιδευτικών

Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών -
Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.               Αθήνα  27 / 06    /2007

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Α. Παπανδρέου 37                                                                 68222/Γ6     

10180   ΜΑΡΟΥΣΙ  

Πληροφορίες:                                                           ΠΡΟΣ:  1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ

Τηλέφ.: 210.34.42.933                                                           Εκπαίδευσης

 FΑΧ: 210.34.42.193                                                             2.  Δ/νσεις  Π.Ε. και Δ.Ε

                                    

 Θέμα: Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-08.

 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

 

                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α

                                               ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 Η πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων  από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών από τον κλάδο   ΕΒΠ διέπεται από τις διατάξεις :

α). Της παρ. 2  περίπτωσης Α του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τΑ / 1985)  με την οποία συστήνονται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π.

β). Της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 κεφ. Β του ν. 2817/2000 « εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη  ΕΕΠ και ΕΒΠ  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αναφέρεται στο 20% των ΑμεΑ επί των προσλήψεων.

γ)  Της παραγράφου 19 τους άρθρου 6 του ν. 3027/2001  «ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτιρίων και άλλες διατάξεις» με την οποία καθορίζονται τα όργανα πρόσληψης.

δ)  Του άρθρου 13 του Π.Δ.1/2003 αρμοδιότητες Υπηρεσιακών συμβουλίων.

ε) Της αριθμ,  67568/Γ6 ΦΕΚ 1030 /τΒ  /21-7-2005   Υπουργικής  απόφασης με την οποία ρυθμίζονται θέματα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 66160/3/7/2006 ΦΕΚ 1135/τΒ/22-8-2006.   

στ) Της αριθ. 60442/Γ6/17-6-2005 ΦΕΚ 902/τΒ/1-7-2005 Υπουργική Απόφαση

« καθορισμός διαδικασίας επιλογής  του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 90051/Γ6/9-9-2005 ίδια απόφαση.

ζ) Της αριθμ. 37876/ΣΤ5/26-4-2004 (ΦΕΚ 608/Β/04) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων »

                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β

                                           ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ι  Δικαιολογητικά

 

   Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του ΕΕΠ και αναπληρωτές από το ΕΒΠ  για τη στελέχωση των ΣΜΕΑ και των ΚΔΑΥ και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ, όπως περιγράφονται παρακάτω,  καλούνται να   υποβάλλουν αίτηση, στην περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν . Διαπίστωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες της μιας περιφερειακές διευθύνσεις επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από   28-06-2007    μέχρι  09-07-2007

   

2. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου.  Με την αίτηση  ή οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86  συνυποβάλλονται:

α)   Τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου (φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου)

β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών  και για τίτλους της αλλοδαπής,  βεβαίωση ότι είναι ισότιμα  και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής  με απόφαση  του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του Π.Δ. 165/2000) ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Στο βασικό τίτλο να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου θα γίνεται δεκτή βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

 Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του ν. 148/26 12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα για  τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνο πράξη αναγνώρισης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

  • Επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωρομίσθιος.
  • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό στρατολογίας ( τύπου Α) κατά το χρόνο ανάληψης της υπηρεσίας.
  • Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση καθηκόντων.
  • Δεν διώκονται ποινικά ή δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
  • Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή με την ανάληψη υπηρεσίας. Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα με την πρόσληψή τους από την υπηρεσία.

 Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών , τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες, υποβάλλουν πιστοποιητικό Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας. 

Οι υποψήφιοι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού και σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες επισυνάπτουν βεβαίωση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ).  Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε σχολεία μιας ή περισσοτέρων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

3.   Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εάν έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

4.  Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

5.  Ανώτατο  όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παραγρ. 11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α/20-9-2002)  Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 21ο έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία  γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.             

ΙΙ. Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο

 

3. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ2Ι  ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

Πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Θεραπεία του Λόγου και αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την οδηγία 89/48 της ΕΟΚ (Π.Δ. 165/2000   )

 Επισήμανση: όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο δασκάλου ή νηπιαγωγού ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή ΦΠΨ και μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου το οποίο να είναι αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

2. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ23  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας ή απόφοιτοι ΦΠΨ πριν το 1993 με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

1. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ24  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική

5. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ25  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

4. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ 26  ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

Πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ( ΤΕΙ ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΙΤΕ

6. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

6. ΚΛΑΔΟΣ   ΠΕ29  ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής

7. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ3Ο  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής.

9. ΕΙΔΙΚΑ για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ  3Ο Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.

Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται στους πίνακες των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 31  ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.

Πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής ΑΕΙ ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας, ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και εξειδίκευση στην κινητικότητα των τυφλών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στην ειδικότητα αυτή και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

Επισήμανση: Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος ( ΕΠΕΑΕΚ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-ΟΕΠΕΚ) και είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.  Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον ετών επειδή αποτελεί προσόν διορισμού δεν  μοριοδοτείται.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος Κοινωνικών Φροντιστών ΤΕΕ Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 Επισήμανση: πτυχία αντίστοιχα στα  ΙΕΚ είναι α) Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες και β) Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και έκφρασης, και  να ελέγχονται οι βεβαιώσεις πιστοποίησης από τον ΟΕΕΚ.

 

                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ

                                                    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων για όλες τις ειδικότητες.

Για τη σύνταξη των πινάκων λαμβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα  και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα.

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α εντάσσονται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό στην αντίστοιχη ειδικότητα και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 % και άνω.

Στον ΠΙΝΑΚΑ Β εντάσσονται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στην αντίστοιχη ειδικότητα  και δεν εμπίπτουν στην προϋπόθεση του πίνακα Α.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:

 

Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό  Προσωπικό 

 

α)  Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση  θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, ή στην ειδική αγωγή, μονάδες έξι (6).

 Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες μονάδες τέσσερις (4)

β) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος ή στην ειδική αγωγή,  μονάδες τρεις (3).

 γ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες,   δύο (2) μονάδες

Οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου  μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.

δ)  Μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον έτους στις παιδαγωγικές επιστήμες σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,  μία (1) μονάδα

στ)  Άλλα πτυχία  μία (1) μονάδα

ζ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiensy  ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μια  (1) μονάδα.

ζα) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο advance 0,75 της μονάδας.

η) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0,5) μονάδα

θ) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Επάρκεια ή Ρroficiensy  ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μια  (1) μονάδα

θα) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο advance 0,75 της μονάδας.

.ι) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0, 5) μονάδα

Στις ξένες γλώσσες μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος

ια)  Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε αντικείμενο που έχει σχέση με άτομα με  ειδικές ανάγκες μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, μισή (0,5) μονάδα  για κάθε ένα τουλάχιστον εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.  Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

Επισήμανση: Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων κατ΄ αναλογία με τον ΑΣΕΠ, και η πρακτική άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν μοριοδοτείται.

ιβ)  Συγγραφικό έργο (επιστημονικά βιβλία, άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων)   μονάδες (0 έως 5)

Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδια είναι τα  ΠΥΣΕΕΠ.

ιγ) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με  αναπηρία  ή έχουν αδέλφια με αναπηρία 67  % και άνω δύο (2) μονάδες,

ιδ) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 για κάθε έτος και μέχρι τρεις (3) μονάδες

Επισήμανση: χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών θεωρείται:

α) για τους παιδοψυχίατρους ο χρόνος κτήσης της ειδικότητας,

β) για τους ΠΕ 23 αποφοίτους ΦΠΨ πριν το 1993, και για τους ΠΕ 21 με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος και μεταπτυχιακό στη λογοθεραπεία ο χρόνος κτήσης του μεταπτυχιακού.Για τους ΠΕ 31, ο χρόνος κτήσης του μεταπτυχιακού ή της επιμόρφωσης

γ) για τους τίτλους των πανεπιστημίων της αλλοδαπής η ημερομηνία αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν μοριοδοτείται το μεταπτυχιακό όταν μαζί με το βασικό τίτλο σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιο που είναι συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού ή σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες ( 67 % και άνω) και αν δεν υπάρχουν η σειρά καθορίζεται από το βαθμό του βασικού πτυχίου. Αν έχουν και ίδιο βαθμό πτυχίου γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

   Για την κατάταξη με τα ίδια προσόντα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια.

α) Ο Βαθμός  Απολυτηρίου- TEE ,  ΤΕΛ ή ενιαίων  πολυκλαδικών λυκείων  μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του 12. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των ΙΕΚ αναγράφεται στη βεβαίωση του ΟΕΕΚ

β)  Οι υποψήφιοι που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία μονάδες τέσσερις (4)

γ)  Οι υποψήφιοι που είναι γονείς πολύτεκνοι μονάδες τρεις (3)

δ)  Αν  έχουν αδέλφια με αναπηρία μονάδες  τρεις (3)

ε) Εντοπιότητα, στους Δήμους της Διεύθυνσης της  πρώτης προτίμησης,   που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου, μονάδες  δύο (2).

    Για κάθε έτος προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα  μία (1) μονάδα για κάθε έτος και  μέχρι πέντε ( 5 ) Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

      Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δίνεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενστάσεών. Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις εξετάζονται από τα ΠΥΣΕΕΠ και μετά τον έλεγχο καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες οι οποίοι επικυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του επόμενου διδακτικού έτους 

       Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στη Κεντρική Υπηρεσία (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής- του ΥΠΕΠΘ).

                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ

                                            ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.  Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης μετά τις μεταθέσεις , τους διορισμούς και τις αποσπάσεις των μονίμων και τις τοποθετήσεις αυτών σε σχολικές μονάδες προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της αρμοδιότητάς των σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους από τις ειδικότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και σε αναπληρωτές  από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται με προσωπική ευθύνη των Διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ αφού:

α). Εκτιμηθούν οι ανάγκες απασχόλησης αυτών σε κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με το αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους.

β)..Προσδιοριστούν οι περιπτώσεις  που μπορούν  να καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου

γ) Οι προϊστάμενοι των ΚΔΑΥ θα προσδιορίσουν με δική τους ευθύνη τα κενά και τις ανάγκες των ΚΔΑΥ

Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και των ΚΔΑΥ υποβάλλονται στον οικείο περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης.

2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκπαίδευσης,  με απόφασή του, ύστερα από  πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ προβαίνει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) ή ΚΔΑΥ. Με ίδια απόφαση γίνεται και η αυτοδίκαια απόλυσή τους .    

Στις προσλήψεις κάθε κλάδου το 20 % είναι από τον πίνακα Α.

3. Oι προσληφθέντες καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να αναλάβουν  καθήκοντα σε τακτή από την πρόσληψή τους ημερομηνία. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα λειτουργικά κενά που υπάρχουν. Μετά την τοποθέτησή τους, διαβιβάζεται ο φάκελος στους  διευθυντές εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκει το σχολείο ή προϊσταμένους των ΚΔΑΥ, οι οποίοι φροντίζουν για τα υπηρεσιακά  θέματα των προσληφθέντων (μισθοδοσία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ) 

4. Η αμοιβή των αναπληρωτών είναι ίδια με αυτή του εισαγωγικού τους κλιμακίου, όπως και των εκπαιδευτικών. Το ίδιο ισχύει και για τους ωρομίσθιους των κλάδων του Ε.Ε.Π. Ωρομίσθιοι Ε.Β.Π. δεν προσλαμβάνονται.

5.  Μετά την πρόσληψη των προσωρινών  αναπληρωτών και την τοποθέτησή τους,  αν προκύψουν κενά που οφείλονται στη μη  ανάληψη υπηρεσίας ή σε μεταγενέστερες αποχωρήσεις και απουσίες μονίμων, οι Διευθυντές εκπαίδευσης γνωστοποιούν αυτά στην Περιφερειακή Διεύθυνση για τα περαιτέρω.

 Επισήμανση  Αν εξαντληθούν οι πίνακες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης αναζητούνται αναπληρωτές από πίνακες άλλων  Περιφερειακών Διευθύνσεων. 

6. Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος.  Οι ωρομίσθιοι μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία  χωρίς κυρώσεις.

 7. Των κυρώσεων απαλλάσσονται όσοι προσλαμβάνονται μετά την 1η Μαρτίου και εφεξής κάθε διδακτικού έτους.

  8. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών ή ωρομισθίων  συνάπτεται αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  που αρχίζει με την εμφάνισή τους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και απολύονται αυτοδίκαια  , οι μεν αναπληρωτές με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας που υπηρετούν , οι δε  ωρομίσθιοι με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων που τοποθετήθηκαν.

 Οι τοποθετηθέντες στα ΚΔΑΥ αναπληρωτές και ωρομίσθιοι απολύονται στις 30 Ιουνίου.

Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί  για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο και πριν τη λήξη  του διδακτικού έτους.

 Επισημάνσεις   α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003 αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να κρίνει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι το αρμόδιο ΠΥΣΕΕΠ

 β) Απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό σε ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρήκοων είναι η γνώση της νοηματικής γλώσσας και σε τυφλών και αμβλυώπων η γνώση της γραφής Braille. που πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

Παρακαλούμε η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων  υποψηφίων.

Συνημμένα:  1 αίτηση για ΕΕΠ

                     2.αίτηση για ΕΒΠ

                                                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΣ

 

Εσωτερική διανομή

Γραφείο. Υπουργού

Γραφεία Υφυπουργών

Γραφείο Γεν, Γραμματέα.

Δ/νση ειδικής αγωγή;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  - ΔΗΛΩΣΗ  ΕΕΠ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Η ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ                  ΣΕ  ΚΔΑΥ ΚΑΙ ΣΜΕΑ 

                                          (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86)

 

         Προς την Περιφερειακή Διεύθυνση ………………………………………………………..

                                                                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου………………

                                                                                                        Ημερομηνία……………………..

   ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………                                         ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ…………………..

 

   ΟΝΟΜΑ      …………………………                                         ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ…………………

 

   Α.Φ.Μ.         …………………………                                         ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ …………….

 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ………………………                                         ΠΟΛΗ……………… Τ.Κ……….

 

   ΤΗΛΕΦΩΝΑ  …………………………………………………

 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΙΔ. ΑΝΑΓΚΩΝ   67 %     (   ΙΔΙΟΣ……….ΓΟΝΕΑΣ………..ΑΔΕΛΦΟΣ….)

 

   ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ……………………………  ……………………………………….

 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ………………       ΒΑΘΜΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥ……………………………

 

   ΚΛΑΔΟΣ …………………………………………………………………..

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  Η ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ    ΝΑΙ… ΟΧΙ…

 

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ                               ΝΑΙ…  ΟΧΙ…..

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ή ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                ΝΑΙ… ΟΧΙ…

 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ   ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ                                                ΝΑΙ…  ΟΧΙ…..

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ         ΝΑΙ….    ΟΧΙ…..

 

ΑΛΛΑ  ΠΤΥΧΙΑ                                                                                                                                              ΝΑΙ….     ΟΧΙ…..

 

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α)  ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENSY                ΝΑΙ…  ΟΧΙ….  

                                         ΕΠΙΠΕΔΟ ADVANCE                       NAI…  OXI…..

                                         ΕΠΙΠΕΔΟ LOWER                           ΝΑΙ…   ΟΧΙ…..

 

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENSY               ΝΑΙ…  ΟΧΙ…

                                         ΕΠΙΠΕΔΟ LOWER                           ΝΑΙ…   ΟΧΙ…..

                                         ΕΠΙΠΕΔΟ ADVANCE                       NAI…   OXI

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ                                                                                                                          ΝΑΙ………    ΟΧΙ……..                                                                              

 

ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ                                                     ΝΑΙ………  ΟΧΙ……...

 

ΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE                                                                       ΝΑΙ………  ΟΧΙ……...

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      ΕΓΓΑΜΟΣ ……..   ΑΓΑΜΟΣ   ……         ΤΕΚΝΑ……....

 

 

            ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ      ΕΤΗ…..ΜΗΝΕΣ..…ΗΜΕΡΕΣ……

 

 

                ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      …………………………………………………………………………………….

2.      …………………………………………………………………………………….

3.      …………………………………………………………………………………….

4.      …………………………………………………………………………………….

5.      …………………………………………………………………………………….

6.      …………………………………………………………………………………….

7.      …………………………………………………………………………………….

8.      …………………………………………………………………………………….

9.      …………………………………………………………………………………….

10.  …………………………………………………………………………………….

      ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ      ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ                             1……………………………………   

                 2…………………………………………                      3. ……………………………………

                 4 …………………………………… ……                    5……………………………………

                 6…………………………………………                      7……………………………………

                     Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86:

      Α. Ότι δεν διώκομαι ποινικά ή ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με τον     Υπαλληλικό Κώδικα, κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

       Β. Ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψής μου θα προσκομίσω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και σε χρονικό διάστημα εντός μηνός από την πρόσληψή μου, Πιστοποιητικό Υγείας από την Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

       Γ. Ότι ανήκω στην ειδική κατηγορία υποψηφίων και θα προσκομίσω πιστοποιητικό από την Υγειονομική Επιτροπή (Η παρ. αφορά μόνο τους ανήκοντες στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων Α.Μ.Ε.Α.)  

      Δ. Ότι γνωρίζω πώς, αν δεν αποδεχθώ την πρόσληψή μου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση μου, θα διαγραφώ από τον πίνακα.

 

Ελέγχθηκε για την ακρίβεια των ανωτέρω

 

 

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………….

 

 

 

 

 

                                                       ΑΙΤΗΣΗ  - ΔΗΛΩΣΗ  ΕΒΠ

                                             ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΙΑ  ΣΜΕΑ 

                                          (υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86)

 

 

         Προς τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ……………………………………… ……                     

 

 

                                                                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου………………

                                                                                                        Ημερομηνία……………………..

 

 

   ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………                                         ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ…………………..

 

   ΟΝΟΜΑ      …………………………                                         ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ…………………

 

   Α.Φ.Μ.         …………………………                                         ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ …………….

 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ………………………                                         ΠΟΛΗ……………… Τ.Κ……….

 

   ΤΗΛΕΦΩΝΑ  …………………………………………………………………………………….

 

    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΑΓΑΜΟΣ …..ΕΓΓΑΜΟΣ……… ΑΡΙΘ, ΤΕΚΝΩΝ……

 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΙΔ. ΑΝΑΓΚΗΣ   ( Ο ΙΔΙΟΣ …………..ΓΟΝΕΑΣ………..ΑΔΕΛΦΟΣ……….)

 

   ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ……………………………………………………………

 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ………… ……………..

    

  ΒΑΘΜΟΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ-ΠΤΥΧΙΟΥ  ΙΕΚ, ΤΕΕ ή ΤΕΛ  ή ΕΠΛ……………                                               

 

  ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ                                           ΝΑΙ………  ΟΧΙ……

 

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ……..  ΕΤΗ……ΜΗΝΕΣ… ΗΜ…..

 

  ΕΝΤOΠΙΟΤΗΤΑ  Στους Δήμους της Δ/νσης Α΄προτίμησης           ΝΑΙ………  ΟΧΙ……

                                                                                                   

   

        Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86:

 

       Α. Ότι δεν διώκομαι ποινικά ή ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με τον      Υπαλληλικό Κώδικα, κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

       Β.  Ότι σε χρονικό διάστημα εντός μηνός από την πρόσληψή μου, θα προσκομίσω πιστοποιητικό Υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας

       Γ. Ότι ανήκω στην ειδική κατηγορία υποψηφίων και θα προσκομίσω πιστοποιητικό από την Υγειονομική Επιτροπή ( Η παρ. αφορά μόνο τους ανήκοντες στην ειδική κατηγορία υποψηφίων ΑΜΕΑ)

       Δ. Ότι γνωρίζω πως, αν δεν αποδεχθώ, την πρόσληψή μου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση μου , θα διαγραφώ από τον πίνακα.

 

 

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 

                …………………………………………………………………………………………………………

 

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  ΣΤΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΠΕ και ΔΕ

 

1.………………………………………………………………………………………………………

 

2…………………………………………………………………………………………………………

 

3………………………………………………………………………………………………………

 

4……………………………………………………………………………………………………….

 

5……………………………………………………………………………………………………….

 

6…………………………………………………………………………………………………………

 

7…………………………………………………………………………………………………………

 

8……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Ελέγχθηκε για την ακρίβεια των ανωτέρω                                                                                                                          

 Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ


 

          Ολο το παραπάνω σε μορφή word ΕΔΩ

Επίσης, η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ

 

 

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών