www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"

Δείτε επίσης:
-- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών (Υπ.απόφ.Δ2/1938/1998)
και
-- Αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και των εκπ/κών (Ν. 2986/2002)
------------

 


 
ΝΟΜΟΣ 2525/1997


"Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομαι τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η βουλή:

Άρθρο 1
Ενιαίο Λύκειο
1. Από το σχολικό έτος 1997-1998 καθιερώνεται ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από την Α΄ Λυκείου. Σκοπός του Ενιαίου Λυκείου είναι:
α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,
β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραιτήτων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και
δ) η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασίας.
1. Στην Α' τάξη του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας, κοινών για όλους τους μαθητές. Η Β' τάξη περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις, θεωρητική, θετική και τεχνολογική. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές, σε ποσοστό 60% μέχρι 65% επί του συνόλου του προγράμματος και μαθήματα κατεύθυνσης σε ποσοστό 35% μέχρι 40%. Στη Γ' τάξη, κάθε μια από τις τρεις κατευθύνσεις μπορεί να περιλαμβάνει κύκλους σπουδών για τη διδασκαλία μαθημάτων επιλογής. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας σε ποσοστό 50% μέχρι 55% επί του συνόλου του προγράμματος και μαθήματα επιλογής ανά κύκλο σπουδών σε ποσοστό 45% μέχρι 50%.
2. Στα εσπερινά Ενιαία Λύκεια, τετραετούς φοίτησης, η κατανομή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων κατά τάξεις γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ενιαίων Λυκείων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 49 και 50 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α').
4. Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου χορηγείται Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα :
α) εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
β) απόκτησης επαγγελματικής εξειδίκευσης, μετά τη φοίτηση σε μεταλυκειακά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης.
1. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύκεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Κατά τα σχολικά έτη 1997-98 και 1998-99, οι Β' και Γ' τάξεις των Λυκείων αντίστοιχα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Γενικά, Κλασικά, Μουσικά, Τεχνικά-Επαγγελματικά (ΤΕΛ) και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) μετατρέπονται σε Ενιαία Λύκεια. Εφόσον δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας, τα ως άνω Λύκεια κατά την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν, ως εξής:
α) Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, με Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση ,
β) Γενικά Λύκεια και Μουσικά Λύκεια, με Θεωρητική και Θετική κατεύθυνση ,
γ) Κλασικά Λύκεια, με Θεωρητική κατεύθυνση και
δ) Τεχνικά-Επαγγελματικά Λύκεια, με τεχνολογική κατεύθυνση.
9. Η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, έχει ως στόχο να ελέγξει το βαθμό συγκράτησης πληροφοριών και γνώσεων, αλλά κυρίως να υιοθετήσει μεθόδους και πρακτικές που αξιολογούν το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί και των βασικών δεξιοτήτων, και συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης, αντικειμενικής και αδιάβλητης αποτίμησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, χωρίς πρόσθετη εξεταστική επιβάρυνση. Ταυτόχρονα, προωθεί το θεσμό των συνθετικών δημιουργικών εργασιών με στόχο οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργική και συνθετική τους ικανότητα και δίδει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της διδακτικής διαδικασίας. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
10. Στο Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Για τη λειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Άρθρου 27 του Ν. 1304\1982(ΦΕΚ144Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Λύκειο παντός τύπου, νοείται το Ενιαίο Λύκειο.
12. Με προεδρικό διατάγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται θέματα που αφορούν στα αναλυτικά προγράμματα , στις κατευθύνσεις , στον τίτλο σπουδών και γενικά στον τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Λυκείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αποφοίτων τους σε τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 οι κάτοχοι του Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις Σχολές που υπάγονται στο σύστημα των γενικών Εξετάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, καταργούνται οι εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , καθώς και τα ειδικά ποσοστά εισαγωγής στα ΤΕΙ των αποφοίτων ΤΕΛ, ΕΠΛ και εσπερινών ΓΕΛ και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται:
α) στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) των ΑΕΙ και ΤΕΙ και άλλων Σχολών που συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα των Γενικών Εξετάσεων.
β) στα κατά την παράγραφο 6 Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) των ΑΕΙ και ΤΕΙ
γ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών (Π.Σ.) καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο κατ' ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή προγράμματα σπουδών, μετά τη γνωστοποίηση του συνολικού αριθμού των μορίων που συγκεντρώνουν. Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα ή Π.Σ.Ε των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
2. Οι προτεραιότητες ικανοποίησης των προτιμήσεων των υποψηφίων για συγκεκριμένα τμήματα, στα οποία δεν επαρκούν οι θέσεις, προσδιορίζονται από τα συνολικά μόρια του υποψηφίου. Τα μόρια αυτά προσδιορίζονται από το βαθμό του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, από την επίδοση στη δοκιμασία δεξιοτήτων και τη βαθμολογία σε δύο μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που ορίζονται για κάθε επιστημονικό πεδίο, καθώς επίσης και από το χρόνο αποφοίτησης από το Λύκειο.
1. Όπου, για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα, απαιτούνται επιδόσεις σε ειδικά μαθήματα ή δεξιότητες, διενεργούνται χωριστές εξετάσεις και δοκιμασίες, κατά τα ισχύοντα για τη διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιονίου πανεπιστημίου και των Ανωτάτων Σχολών Kαλών Τεχνών, καθορίζονται τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για τα Ιδρύματα αυτά, ο τρόπος εξέτασής τους και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας στα μαθήματα αυτά για την εγγραφή τους.
2. Με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα θέματα διεξαγωγής και αξιολόγησης της δοκιμασίας δεξιοτήτων, τα δύο μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου για κάθε επιστημονικό πεδίο, στα οποία η επίδοση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων, ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων στα πρόσθετα ειδικά μαθήματα, οι συντελεστές υπολογισμού των μορίων της παραγράφου 3, ο τρόπος γνωστοποίησης του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι, το περιεχόμενο αυτών, ο τρόπος συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δηλώσεων προτίμησης και ανακοίνωσης των πινάκων εισαγωγής, η διαδικασία εγγραφής στα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αναφέρεται στην πρόσβαση κατόχων Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στα ΠΣ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
1. α) Θεσμοθετούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.). Τα ΠΣΕ διευρύνουν τις εκπαιδευτικές επιλογές και παράλληλα εισάγουν τη δια βίου κατάρτιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα και στις διατμηματικές συνεργασίες.
β) Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΣΕ είναι η Συνέλευση, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΠΣΕ.
γ) Τα ΠΣΕ λειτουργούν παράλληλα με τα ΠΣ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, λειτουργούν με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων των ΠΣ και οδηγούν σε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε βεβαίωση σπουδών για όσους παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα, με την οποία πιστοποιείται συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών μονάδων.
δ) Στα ΠΣΕ γίνονται δεκτοί, Έλληνες ή αλλοδαποί, κάτοχοι τίτλου Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισοτίμου ή αντιστοίχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: ι) οι κάτοχοι Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή οι συμμετέχοντες στις Γενικές Εξετάσεις, ιι) οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια ή αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, ιιι) οι φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ιv) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, v) λοιποί υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα, με απόφαση των Συνέλευσης του ΠΣΕ υποψήφιοι από τις κατηγορίες αυτές κατά τα ποσοστά που ορίζονται στην περίπτωση ζ΄.
ε) Η επιλογή για κάθε κατηγορία υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια και ανάλογα με το συντελεστή βαρύτητας αυτών :
1. για τους κατόχους Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή για τους συμμετέχοντες στις γενικές εξετάσεις λαμβάνονται υπόψη η ηλικία (18 μέχρι 25 ετών), ο βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισοτίμου ή αντιστοίχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ο βαθμός γενικών εξετάσεων, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας, τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και τα έτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης
2. για τους φοιτητές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός απoλυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισοτίμου ή αντιστοίχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο βαθμός των γενικών εξετάσεων και ο αριθμός μαθημάτων επιτυχούς φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. για τους φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισοτίμου ή αντιστοίχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο βαθμός των γενικών εξετάσεων, ο μέσος όρος βαθμολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο αριθμός μαθημάτων επιτυχούς φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
4. για τους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, (26 μέχρι40 ετών), ο βαθμός πτυχίου, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας και τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
v. για τους λοιπούς υποψηφίους που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη η ηλικία (26 μέχρι 40 ετών), ο βαθμός τίτλου απόλυσης από Λύκειο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισοτίμου ή αντιστοίχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας, τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και τα έτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
στ) Τέλη εγγραφής και φοίτησης μπορούν να επιβληθούν στους φοιτητές των ΠΣΕ, που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του Π.Σ.Ε, για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ΠΣΕ, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της διοίκησής τους, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτής, η οργάνωση και λειτουργία των ΠΣΕ, τα ποσοστά των κατηγοριών υποψηφίων που γίνονται κατά προτεραιότητα δεκτοί στα ΠΣΕ, ο τρόπος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων εισαγωγής στα ΠΣΕ κάθε κατηγορίας υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και φοίτησης των υποψηφίων στα ΠΣΕ, η οργανωτική και διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
1. Απόφοιτοι Λυκείου που θα διαγωνισθούν για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των καταργούμενων Γενικών Εξετάσεων μέχρι το 1999 μπορούν να επαναδιαγωνισθούν για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη, προκειμένου να εγγραφούν σε ποσοστά θέσεων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής σε σχέση με το συνολικό αριθμό υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Το σύστημα εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διατηρείται σε ισχύ για την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α) και για την διεξαγωγή διαγωνισμού υποψηφίων εκπαιδευτικών τουΆρθρου 6 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.
2. Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί οκτώ (8) ώρες τουλάχιστον ημερησίως. Σε κάθε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο τοποθετούνται και υπηρετούν δύο νηπιαγωγοί, τακτικοί ή αναπληρωτές.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης, που εφαρμόζεται στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, καθώς και το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Νηπιαγωγών του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου . Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετατρέπονται σταδιακά τα λειτουργούντα Νηπιαγωγεία σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 4
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σκοπός του οποίου είναι :
α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων,
β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και
γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.
2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό.
1. Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων, με μαθησιακές δυσκολίες, που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων.
2. Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας ή ανατίθεται υπερωριακή εργασία σε τακτικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού σχολείου. Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το είδος, το όριο των εβδομαδιαίων ωρών και το υφός της αποζημίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διάθεση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ίδιου ή γειτονικού σχολείου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.
3. Με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζονται τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως ολοήμερα, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών, μετά από συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των μαθητών και τους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 5
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
1. Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των νέων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση.
2. Η ίδρυση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και μετά από συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών.
3. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΔΕΚΕ και γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόσπαση ολική ή μερική ή και με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
5. Στους αποφοίτους των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6
Διορισμοί Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Την 31η Δεκεμβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες των διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αιτήσεις διορισμού, εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167Α΄) .
2. Κατά τα έτη 1998 μέχρι και 2002, οι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνονται κατά ένα ποσοστό των πληρούμενων οργανικών θέσεων από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο από τους μετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισμό, που διεξάγεται κατά τις επόμενες παραγράφους του παρόντος Άρθρου και κατά την αξιολογική κατάταξη αυτών στους πίνακες επιτυχίας. Τα ποσοστά διορισμού από κάθε κατηγορία ορίζονται, για το έτος 1998, σε 80% και 20%, για το έτος 1999 σε 60% και 40%, για το έτος 2000 σε 40% και 60%, για το έτος 2001 σε 20% και 80%, για το έτος 2002 σε 10% και 90% αντίστοιχα και από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από πίνακες που καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και διενεργεί, ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998, διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες που ισχύει για μία διετία. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται κατά το διαγωνισμό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες.
4. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, καθώς και πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που χορηγείται από τα ΑΕΙ, ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των ΑΕΙ ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Tεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85 και έχοντες διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της Αγωγής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της Αγωγής.
5.Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τους πίνακες αυτούς γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της προβλεπόμενης ανωτάτης βαθμολογίας. Στους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια πενταετίας 1998-2002, η συνολική βαθμολογία των επιτυχόντων στο διαγωνισμό που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον διδακτικών ετών με πλήρες διδακτικό ωράριο προσαυξάνεται με ποσοστό 2% για κάθε διδακτικό έτος. Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Η διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία προσδιορίζει τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας.
6.Με απόφαση των οικείων ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίζονται στα ΑΕΙ προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε μετά τη λήξη αυτών. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα, χορηγείται πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών.
7.Από το σχολικό έτος 1998-99, προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, από τους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85 και από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό και μη διοριζόμενους σε οργανικές θέσεις. Από το έτος 2003, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών.
8.Επί μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι έχοντες τα τυπικά προσόντα διορισμού και χωρίς πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Από τη συμπλήρωση της πενταετίας ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ επανακαθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.).
1. Στους βασικούς συντελεστές της εκπαίδευσης του Άρθρου 1 παρ.2 του Ν.1566/1985 προστίθεται η κατάρτιση Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ), το οποίο προσδιορίζει τους στόχους της διδασκαλίας από το δημοτικό σχολείο μέχρι και το λύκειο και προδιαγράφει τα πλαίσια, μέσα στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων. Το ΕΠΠΣ καταρτίζεται, ύστερα από γνώμη του ΠΙ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Τα θέματα των άρθρων 3 παρ.9, (περιπτώσεις δδ΄, εε΄,στστ΄και ζζ΄), 4 παρ. 11(περιπτώσεις ε΄στ΄ και ζ΄), 5 παρ. 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄, και η΄), 7 παρ.5 (περιπτώσεις γ΄, δ΄, η΄,θ΄, και ι΄,) 8 παρ. 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄, και θ΄), 9 παρ.9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄, και θ΄ ), 32 παρ. 6 (περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ιβ΄, και ιγ΄, ) και 60 παρ. 8. του Ν.1566/1985 ρυθμίζονται εφεξής με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 9 του Άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου 8 του Άρθρου 60 του Ν . 1566/1985 προσυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών
3. Το Άρθρο 60 του Ν. 1566/1985 επαναφέρεται σε ισχύ και η παράγραφος 2 του Άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής:
"Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με απ' ευθείας ανάθεση σε συγγραφείς ή σε νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στο Π.Ι. για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Π.Ι., καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.
Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από ένα διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή τα διδακτικά βιβλία είτε γράφονται από ειδικές συγγραφικές ομάδες που συγκροτούνται για κάθε βιβλίο με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. είτε προέρχονται με επιλογή από το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Άρθρο 60 του Ν.1566/85. Το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
1. Ό ειδικός λογαριασμός έρευνας του Π.Ι. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τη λειτουργία των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ και τις διατάξεις της ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826/ 1996 Β΄), κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών. Όπου στο Νόμο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ απαιτείται η έγκριση του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, για τον ειδικό λογαριασμό του Π.Ι. απαιτείται η έγκριση του Προέδρου ή του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. αντίστοιχα. Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριασμού του Π.Ι. είναι ο Πρόεδρος του Π.Ι. ή ένας από τους αντιπροέδρους, που ορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. Με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. μπορεί να οριστεί και αντιπρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριασμού. Στην επιτροπή ερευνών του ειδικού λογαριασμού οι αντιπρόεδροι του Π.Ι., όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές Προέδρους των Τμημάτων του αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2.Η αξιολόγηση αυτή αφορά όλους τους τύπους και μορφές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3.Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απόδοση των σχολικών μονάδων, καθώς και γενικότερα η αποτελεσματικότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
4.Η ως άνω αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ασκείται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, τους Σχολικούς Συμβούλους και το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ) ως εξής:

α) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για τη σχολική μονάδα, την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Σε όσες σχολικές μονάδες δεν έχει ορισθεί Διευθυντής ή ο Διευθυντής κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.
β)Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων συντάσσουν αξιολογική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, για τους Διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ο προϊστάμενος διεύθυνσης συντάσσει επίσης αξιολογική έκθεση για τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
γ)Ο Σχολικός Σύμβουλος υποστηρίζει το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει αξιολογική έκθεση για θέματα που αφορούν την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Σχολικός Σύμβουλος ή αυτός που έχει ορισθεί κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον αναπληρωτή του.
δ)Η αξιολόγηση ασκείται και από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.). Για το σκοπό αυτό συνιστώνται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μονίμων αξιολογητών, ΠΕ κατηγορίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός και η ειδικότητα των υπό πλήρωση θέσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ιδιαίτερα αυξημένα επιστημονικά προσόντα, σημαντική διδακτική προϋπηρεσία και ειδικότερα:
i. πτυχίο ΑΕΙ ή άλλο αναγνωρισμένο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεκτιμάται το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή αντίστοιχος τίτλος των κρατών μελών της Ε.Ε.
ii. δωδεκαετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
ε) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης, στη θεωρία και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης, καθώς και σε θέματα που αναφέρονται στο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους, όπως προβλέπεται στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γραπτή εξέταση και δημόσια συνέντευξη.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η σύνδεση και η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης, η αποζημίωση των μελών της εξεταστικής Επιτροπής, η εξεταζόμενη ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη διαδικασία εξέτασης των μονίμων αξιολογητών.
ζ). Για την εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των μελών του ΣΜΑ και των Σχολικών Συμβούλων συνιστάται Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (ΕΑΣΜ) με θητεία, αποτελούμενη από προσωπικότητες κύρους που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η ως άνω Επιτροπή υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΕΑΣΜ.
η) Έργο των μελών του ΣΜΑ είναι ιδίως:
ι) η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με αποκλειστική ευθύνη τους.
ιι) Η σύνταξη των ερωτηματολογίων αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας.
ιιι)Η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των κέντρων, μονάδων και υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται στην ΕΑΣΜ.
ιν) Ο έλεγχος της ακρίβειας κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους μαθητές.
ν) η σύνταξη γενικής έκθεσης αξιολόγησης και η υποβολή της στην ΕΑΣΜ.
νι) Η παραπομπή προς τα αρμόδια όργανα για την επιβολή οποιαδήποτε πειθαρχικής ποινής στους εκπαιδευτικούς.
θ) Για την μονιμοποίηση, την εξέλιξη και την επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης απαιτείται προηγούμενη έκθεση των μονίμων αξιολογητών. Κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους αξιολογητές λαμβάνονται υπόψη και οι εκθέσεις της εσωτερικής τους αξιολόγησης.
ι) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, καθώς και οι εγγυήσεις που παρέχονται στους αξιολογούμενους σε σχέση με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους και η διαδικασία οριστικοποίησης αυτών.
ια) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η οργάνωση, η λειτουργία και η θητεία της ΕΑΣΜ, η διοικητική υποστήριξη του ΣΜΑ, τα ειδικότερα καθήκοντα των αξιολογητών και των μελών της ΕΑΣΜ, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αξιολόγηση.
ιβ) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι αποδοχές των αξιολογητών και των μελών της ΕΑΣΜ και η υπηρεσιακή τους κατάσταση.


Άρθρο
9
Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
1. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύονται δεκατρία (13) Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ένα σε κάθε Περιφέρεια (ΠΕΚΕΣΕΣ).
2. Έργο των ΠΕΚΕΣΕΣ είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που διευκολύνουν την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Με το ίδιο ΠΔ καθορίζονται η έδρα, η στελέχωση, οι αποδοχές, η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ΠΕΚΕΣΕΣ και του εν γένει περιφερειακού εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Άρθρο 10
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
1. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
2. α) Το κατά τις διατάξεις του Άρθρου 16 του ν. 2224/ 1994, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) με έδρα την Αθήνα, τελεί υπό ην εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι σκοποί του Κέντρου, η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και οι πόροι και θέσεις του προσωπικού του.
γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΠ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Κέντρου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιριών του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς επίσης η πιστοποίηση της επάρκειας των Στελεχών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:
ι. Κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του ΕΚΕΠ.
ιι. Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ.
ιιι. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, ελέγχου και λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας.
ιv. κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, προγραμμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά με την πραγματοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του.
1. α) Για τη διάδοση του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην επικράτεια ιδρύονται εξηνταοκτώ (68) Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) στις έδρες των Νομών, ένα (1) Κέντρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα (1) Κέντρο στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακόσια (200) γραφεία ΣΕΠ σε ισάριθμα σχολεία της χώρας. Τα νομαρχιακά ΚΕΣΥΠ και τα γραφεία ΣΕΠ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί και των Γραφείων ΣΕΠ, οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αποδοχές του προσωπικού τους, η οργάνωση και λειτουργία τους, ο αριθμός των ΚΕΣΥΠ ανά νομό, καθώς και τα σχολεία στα οποία θα λειτουργούν τα Γραφεία ΣΕΠ.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 

Προσοχή !!!

Ο παραπάνω νόμος 2525/1997, συνάδελφοι, παρουσιάσθηκε αυτούσιος όπως υπογράφηκε. Εν τω μεταξύ, επήλθαν τροποποιήσεις επί του νόμου, οι οποίες παρατίθενται, μαζί με τον 2525/97, παρακάτω:
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2525 ΦΕΚ Α'188 23.9.1997
(με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις)
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή.

                         Αρθρα 1

                       Ενιαίο Λύκειο

 1. Από το σχολικό έτος 1997-1998 καθιερώνεται ο θεσμός του Ενιαίου
Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από την Α' Λυκείου. Σκοπός
του Ενιαίου Λυκείου είναι:

 α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,

 β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητος
και της κριτικής σκέψης των μαθητών,

 γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για
τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και

 δ) η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν
την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά
εργασίας.

 2. Στην Α' τάξη του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων
γενικής παιδείας, κοινών για όλους τους μαθητές. Η Β' τάξη περιλαμβάνει
τρεις κατευθύνσεις, θεωρητική, θετική και τεχνολογική. Στην τάξη αυτή
διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές, σε
ποσοστό 60% μέχρι 65% επί του συνόλου του προγράμματος και μαθήματα
κατεύθυνσης σε ποσοστό 35% μέχρι 40%. Στη Γ' τάξη καθεμία από τις τρεις
κατευθύνσεις μπορεί να περιλαμβάνει κύκλους σπουδών για τη διδαακαλία
μαθημάτων επιλογής. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενικής
παιδείας σε ποσοστό 50% μέχρι 55% επί του συνόλου του προγράμματος και
μαθήματα επιλογής ανά κύκλο σπουδών σε ποσοστό 45% μέχρι 50%.

 3. Στα εσπερινά Ενιαία Λύκεια, τετραετούς φοίτησης, η κατανομή του
ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των διδασκόμενων μαθημάτων κατά
τάξεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 4. Για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ενιαίων Λυκείων
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 49 και 50 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ
167 Α').

 5. Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου χορηγείται Απολυτήριο Ενιαίου
Λυκείου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα:

 α) εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

 β) απόκτησης επαγγελματικής εξειδίκευσης, μετά τη φοίτηση σε
μεταλυκειακά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης.

 6. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύκεια
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 7. Κατά τα σχολικά έτη 1997-1998 και 1998-1999, οι Β' και Γ' τάξεις
των Λυκείων, αντίστοιχα, θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 8. Τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Γενικά,
Κλασικά, Μουσικά, Τεχνικά - Επαγγελματικά (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαία
Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) μετατρέπονται σε Ενιαία Λύκεια. Εφόσον δεν
εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας, τα ως άνω
Λύκεια λειτουργούν, κατά την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, ως εξής:

 α) Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, με Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική
κατεύθυνση

 β) Γενικά Λύκεια και Μουσικά Λύκεια, με Θεωρητική και Θετική
κατεύθυνση

 γ) Κλασικά Λύκεια, με Θεωρητική κατεύθυνση και

 δ) Τεχνικά-Επαγγελματικά Λύκεια, με Τεχνολογική κατεύθυνση.

 9. Η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου είναι αναπόσπαστο μέρος της
διδακτικής διαδικασίας, έχει ως στόχο να ελέγξει το βαθμό συγκρότησης
πληροφοριών και γνώσεων, αλλά κυρίως να υιοθετήσει μεθόδους και
πρακτικές που αξιολογούν το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που
έχουν τεθεί και των βασικών δεξιοτήτων, και συνδυάζει ποικίλες μορφές
και τεχνικές για την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης, αντικειμενικής και
αδιάβλητης αποτίμησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, χωρίς πρόσθετη
εξεταστική επιβάρυνση. Ταυτόχρονα, προωθεί το θεσμό των συνθετικών
δημιουργικών εργασιών με στόχο οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργική
και συνθετική τους ικανότητα και δίδει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης
της διδακτικής διαδικασίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Ε9νικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από
γνώμη του Παιδαγωγικού ινστιτούτου, καθορίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, ""καθώς και
τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα και ο τρόπος συγκρότησής τους."

  ***Η εντός "" φράση προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2909/2001
     (Α 90/2-5-2001)

 10. Στο Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής
διδασκαλίας για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Για τη
λειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις
του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου
27 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 11. Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Λύκειο παντός τύπου,
νοείται το Ενιαίο Λύκειο.

 12. Με προεδρικό διατάγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται θέματα που αφορούν στα
αναλυτικά προγράμματα, στις κατευθύνσεις, στον τίτλο σπουδών και γενικά
στον τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς επίσης και οι
προϋποθέσεις πρόσβασης των αποφοίτων τους σε τμήματα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

 "13. α) Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, εκτός του απολυτηρίου
της παραγράφου 5, χορηγείται και "Βεβαίωση", στην οποία αναφέρονται οι
βαθμοί του αποφοίτου που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος των δύο
τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζεται σε εθνικό
επίπεδο, προσδιορίζεται από τον προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό των
τελικών εξετάσεων και με συντελεστές βαρύτητας για κάθε βαθμό. Ο μέσος
όρος των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυτών αποτελεί το βαθμό
πρόσβασης της τάξης για τον απόφοιτο. Ο γενικός βαθμός πρόσβασης
προσδιορίζεται κατά 30% από το βαθμό πρόσβασης της προτελευταίας τάξης
και κατά 70% από το βαθμό πρόσβασης της τελευταίας τάξης. Στην
περίπτωση που ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης είναι
μικρότερος ή ίσος του βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης δεν
λαμβάνεται υπόψη και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο βαθμός πρόσβασης
της τελευταίας τάξης.

"Ως Προφορικός βαθμός για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται ο μέσος όρος
των βαθμών των δύο τετραμήνων, εκτός αν αυτός ο μέσος όρος διαφέρει από το
γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο μονάδες, οπότε ο μέσος αυτός όρος αυξάνεται
ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να πλησιάσει προς το γραπτό και να διαφέρει
από αυτόν μόνο δύο μονάδες."

*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.14 άρθρ.13 Ν.3149/2003,
   ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.

 β) Ο κάτοχος απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, ο οποίος επιθυμεί να
συμμετάσχει "τα αμέσως δύο (2) επόμενα σχολικά έτη από
αυτό της αποφοίτησής του" στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της
τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,
για να διαμορφώσει νέο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
καταθέτει στο οικείο λύκειο μαζί με τη σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση,
η οποία αντικαθίσταται κάθε φορά με νέα.
"Για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος"
των βαθμών πρόσβασης των ανωτέρω μαθημάτων, για τον υπολογισμό των οποίων
λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η επίδοση στις τελευταίες αυτές γραπτές
εξετάσεις.

*** Η  φράση της δεύτερης περιόδου "Ο γενικός βαθμός πρόσβασης της νέας
   Βεβαίωσης προκύπτει από το μέσο όρο", αντικαταστάθηκε από την εντός
   " " φράση με την παρ.14 άρθρ.13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.

 "Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου ενιαίου λυκείου λάβει μέρος
στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου
λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο μετά την παρέλευση δύο
σχολικών ετών από αυτό που απέκτησε το απολυτήριό του, βαθμός
πρόσβασης των μαθημάτων αυτών είναι ο γραπτός βαθμός στις
τελευταίες αυτές εξετάσεις και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος
όρος των γραπτών βαθμών."

*** H εντός " " φράση του εδάφ.β' καθώς και η τελευταία περίοδος αυτού
    προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.12 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.

 γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης, η διάρκεια ισχύος της,
οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και γραπτού βαθμού, ειδικότερα
σχετικά θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων."

   ***Η παρ.13 προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2909/2001
      (Α 90/2-5-2001)

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Αναφορικά με τις παρατήσεις που ακολουθούν,
   επισημαίνεται ότι η ΥΑ Φ253/120785/Β6/16.11.2005
   (ΦΕΚ Β΄1581), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΟΛΙΚΑ από την ΥΑ
   Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391/30.3.2006).
   ----------------------------------------
[***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ Φ 253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ 1581 Β΄):
   "Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού
   των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του
   ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
   1 του ν.2909/2001".
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 5 της ανωτέρω ΥΑ:
 "Για τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου οι
οποίοι μέχρι το σχολικό έτος 2004-2005 είχαν αποκτήσει τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ'
αριθμ. Φ252/42540/β6 (ΦΕΚ 543 Β΄) υπουργικής απόφασης."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 5 της ιδίας ως άνω
   ΥΑ (όπως τροποποιήθηκε η διάταξη από την ΥΑ Φ 253/1805/Β6/2006
   (ΦΕΚ Β΄13):
"Για τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου [ή άλλου τύπου Λυκείου] οι οποίοι
μέχρι το σχολικό έτος 2004-2005 είναι κάτοχοι της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου
13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του ν. 2909/2001 και οι οποίοι θα εξετασθούν μέχρι το σχολικό έτος
2006-2007 στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου με κοινά σε
εθνικό επίπεδο θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ'
αριθμ. Φ252/42540/β6 (ΦΕΚ 543 Β΄) υπουργικής απόφασης."
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 2 της
   ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίσθηκε ότι:
"2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παραγράφου 13 του
άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1
του ν. 2909/2001, κατά το σχολικό έτος 2005-06 και μετά και επιθυμούν την
εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο(2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Αν επιλέξουν ένα (1) μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει
ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία
εξετάσθηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω βεβαίωση. Για το
δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, ισχύει και πάλι η επιφύλαξη της
παραγράφου 3 της παρούσας.
3. Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξεταστεί σε
εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου
πεδίου, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της
παρούσας με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν
ένας
υποψήφιος επιλέξει ένα τέτοιο επιστημονικό πεδίο, τότε οι σχολές και τα
τμήματα του πεδίου αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής για
την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση."
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 της
    ιδίας ως άνω αποφάσεως, ορίσθηκε ότι:
"Για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων των υποψηφίων που είναι κάτοχοι
της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001, την οποία
έχουν
αποκτήσει το σχολικό έτος 2004-2005 και πριν εφαρμόζονται οι διατάξεις της
υπ' αριθμ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ 565 Β) 15.5.2001 υπουργικής απόφασης, όπως είχε
τροποποιηθεί και ισχύει."
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της
    ιδίας ως άνω αποφάσεως, ορίσθηκε ότι:
"Για την επιλογή των εισαγομένων στις σχολές και στα τμήματα που είναι
ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία λαμβάνονται υπόψη ο
γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης
βαρύτητας, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης
που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.
2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
2909/2001."
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 της
     ιδίας ως άνω αποφάσεως, ορίσθηκε ότι:
 "Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των μορίων επιλογής των
υποψηφίων που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του
ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
2909/2001, την οποία έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2004-2005 και πριν και
για άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ
565 Β) 15.5.2001 υπουργικής απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει."
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 της
    ιδίας ως άνω αποφάσεως, ορίσθηκε ότι:
"Δικαίωμα υποβολής αίτησης -μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων
για εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι
κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ημερήσιου Ενιαίου
Λυκείου ή ημερήσιου Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού
τύπου από αυτόν του Ενιαίου Λυκείου ή Ελληνικού Ενιαίου Λυκείου εξωτερικού ή
Ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, όταν ο τίτλος
που χορηγεί παρέχει στον κάτοχό του δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της
Χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, και εφόσον
κατέχουν τη Βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001."]
            -------------------------------------

  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τις παρ.2,3 και 4 του άρθρου 2 της
     ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391), η οποία και αντικατέστησε
     πλήρως την ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίζεται
     ήδη ότι:
"2.Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παραγράφου 13 του
άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1
του ν. 2909/2001, κατά το σχολικό έτος 2005-2006 και μετά και επιθυμούν την
εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Αν επιλέξουν ένα(1) μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει
ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία
εξετάσθηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω βεβαίωση. Για το
δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, ισχύει και πάλι η επιφύλαξη της
παραγράφου 3 της παρούσας.
3.      Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξεταστεί σε
εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου
πεδίου, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της
παρούσας με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν
ένας
υποψήφιος επιλέξει ένα τέτοιο επιστημονικό πεδίο, τότε οι σχολές και τα
τμήματα του πεδίου αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής για
την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4. Για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων των υποψηφίων που είναι κάτοχοι
της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, την οποία
έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2004-2005 και πριν εφαρμόζονται οι διατάξεις
της αριθ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ 565 Β) 15.5.2001 Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε
τροποποιηθεί και ισχύει."


  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της
     ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391), η οποία και αντικατέστησε
     πλήρως την ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίζεται
     ήδη ότι:
"1. Για την επιλογή των εισαγομένων στις σχολές και στα τμήματα που είναι
ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία λαμβάνονται υπόψη ο
γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης
βαρύτητας, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης
που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.
2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
Ν.2909/2001"


  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της
     ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391), η οποία και αντικατέστησε
     πλήρως την ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίζεται
     ήδη ότι:
"4. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των μορίων επιλογής των
υποψηφίων που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του
ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
2909/2001, την οποία έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2004-2005 και πριν και
για άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ
565 Β) 15.5.2001 Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει."

_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 2

                 Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου
              Ενιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  "1. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου
Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το
σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), (του Πανεπιστημίου Κύπρου), της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας χωρίς
εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

*** Η φράση "του Πανεπειστημίου Κύπρου" της περ.α΄ διαγράφτηκε
   με το άρθρ.15 Ν.3443/2006,ΦΕΚ Α 41/27.2.2006.

 β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μπορούν να
εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που
αποφοίτησαν, στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.I., των Τ.Ε.Ι., της
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των
Σ.Τ.Ε., χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σ.Τ.Ε., με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, εφόσον:

 i) Εχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού
Ενιαίου Λυκείου ή

 ii) Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού
Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται
στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την
προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των
γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που
έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το εδ.γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6
     ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391), η οποία και αντικατέστησε
     πλήρως την ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίζεται
     ήδη ότι:
"Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου το
οποίο αποκτάται από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής, υποβάλλεται
βεβαίωση του οικείου Λυκείου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο κάτοχός
του φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο. Αν ο
υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου β της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, αντί της βεβαίωσης του παρόντος
εδαφίου συνυποβάλλει κατά περίπτωση:...(βλ.κείμενο απόφασης)".

 iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου
είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως
εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις
προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.


   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:ΒΛΕΠΕ ΥΑ(ΚΟΙΝΗ) Μ3614.1/03/01/2001 (Β 734)

 [***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 της
    ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίσθηκε ότι:
 "Οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου που πληρούν τις
προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997,
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, και
εφόσον αποκτήσουν τη Βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.
2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
ν.2909/2001,
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων για
εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ίδιο έτος με αυτό που απέκτησαν την
ανωτέρω
Βεβαίωση και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους
υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, πέραν του αριθμού εισακτέων."]
  ***ΠΡΟΣΟΧΗ:Αναφορικά με την ανωτέρω παρατήρηση,
     επισημαίνεται ότι η ΥΑ Φ253/120785/Β6/16.11.2005
     (ΦΕΚ Β΄1581), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΟΛΙΚΑ από την ΥΑ
     Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391/30.3.2006).
     ----------------------------------------

  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της
     ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β΄391), η οποία και αντικατέστησε
     πλήρως την ΥΑ Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ Β΄1581), ορίζεται
     ήδη ότι:
  "3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου που πληρούν τις
προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997,
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, και
εφόσον αποκτήσουν τη Βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.
2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
2909/2001, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο
προτιμήσεων για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της
ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ίδιο έτος με αυτό που
απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε
χρόνο για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, πέραν του αριθμού
εισακτέων."
                          ----------------

 γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της
παραγράφου αυτής, εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες
διενεργούνται στα ειδικά μαθήματα και μόνο για τις σχολές ή τα τμήματα,
για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν,
απαιτείται τέτοια εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

 δ) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείμενες
ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής στα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της
εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων του άρθρου αυτού και σε
άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με όμοιες αποφάσεις
ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής σπουδαστών που προσιδιάζουν στην
ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου στοιχείου δ' που εφαρμόζονται
αναλόγως.

 2. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων απόλυσης από το Λύκειο, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για
δύο κατ' ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή
σχολές των πεδίων αυτών. Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο
ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από
αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο υποψήφιος που μεταξύ
των τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και τμήμα για το οποίο απαιτείται
εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο
έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει
βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της
προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

 β) Η επιλογή των υποψηφίων για τα τμήματα που δήλωσαν προτίμηση
γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των
γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της Βεβαίωσης, των βαθμών
πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και του βαθμού της
δοκιμασίας δεξιοτήτων, εφόσον διεξάγεται, με τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο
αριθμός θέσεων κάθε τμήματος που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), με την
επιφύλαξη των παραγράφων 5 περίπτωση α' στοιχείο i και 7 του παρόντος
άρθρου. Για τα τμήματα ή τις σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση
σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο
ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το
γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον
αντίστοιχο συντελεστή.

 3. α) i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα που εντάσσονται σε
καθένα από αυτά, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας
τάξης του Ενιαίου Λυκείου, οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό
του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής
της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα
δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου
1 περίπτωση β' του άρθρου αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης
των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος
επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η
κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους
υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η
διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που
αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

"Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και ελάχιστος γενικός βαθμός
πρόσβασης ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία
επιλογής των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι. στην
Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών
Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.)."

*** H τελευταία περίοδος της περ.ι προστέθηκε
    με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.

 ii) Οι κάτοχοι απολυτηρίου: αα) Λυκείου ή άλλου σχολείου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικού από αυτό του Ενιαίου Λυκείου
και ββ) Ενιαίου Λυκείου, που τους χορηγήθηκε με ενδοσχολικές εξετάσεις
σε όλα τα μαθήματα, μπορούν, μετά από τη συμμετοχή τους στις γραπτές
εξετάσεις στα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο, να αποκτήσουν τη βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου
1 για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τη γραπτή
επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην
περίπτωση αυτήν.

 β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών,
καθορίζονται τα τμήματα και οι σχολές για τα οποία απαιτείται εξέταση
σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές έξετάσεις, τα
ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές
εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και
βαθμολόγησής τους, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των
υποψηφίων για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της
προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου.

 γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα
από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου
χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων
τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να
εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του
παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες
εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε ποσοστά
θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων παρέχεται
δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
i) των τέκνων Ελλήνων
του εξωτερικού, αποφοίτων ελληνικών λυκείων,
ii) των τέκνων Ελλήνων
υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή
σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων
ελληνικών λυκείων,
iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων
σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό,
"iv) των αλλοδαπών - αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι
απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι
και κανένας από τους δύο γονείς τους δεν έχουν ελληνική καταγωγή και έχουν
παρακολουθήσει τουλάχιστον με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του λυκείου ή
αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους".

*** Η περίπτωση iv' αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.3 άρθρ.13
   Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α  260/17.10.2005.

v) των υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους αλλοδαπών - αλλογενών και
ομογενών,

(vi) των Κυπρίων, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι
ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου, εφόσον δεν επιλέξουν
την συμμετοχή τους στην ανωτέρω iii κατηγορία,

*** Η περίπτωση iv' αντικαταστάθηκε ως άνω και η περίπτωση vi ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
   με την παρ.3 του άρθρ.13 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005,
   οι διατάξεις της οποίας ισχύουν για τους εισαγόμενους στα
   Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.


vii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.
2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α'),
viii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του
Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 6 του
άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') και ix) των υπαγομένων στις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο vii
του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α') και του άρθρου 12 του Ν.
2640/1998. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το
εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α'),
διατηρούνται σε ισχύ για την εφαρμογή της ανωτέρω ix περίπτωσης.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.22 άρθρου 77 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α)
   όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 Ν.349/2003 ορίζεται οτι:
"22. Απόφοιτοι ενιαίου ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι
οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο του εξωτερικού ως
μαθητές αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή
ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν
στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης ιι' της περίπτωσης α' της παρ. 4 του
άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1
του Ν. 2909/2001. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων."

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε σχετικά την ΥΑ Γ.151/17104/Β6/17.2-1.3.2006
    (ΦΕΚ 259 Β΄/2006), όσον αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια
    εκπαίδευση των ειδικών κατηγοριών της παρ. 4 , εδαφ. α΄.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες, τα ποσοστά των
θέσεων ανά κατηγορία, τα αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαδικασίες
επιλογής, ο τρόπος και οι διαδικασίες εξέτασης στην περίπτωση που
υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις, η ύλη των εξεταζόμενων
μαθημάτων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων,
τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά
όργανα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων
και την επιλογή των εισαγομένων, οι σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά
κατηγορία, τα εξεταζόμενα μαθήματα όταν υποβάλλονται σε ειδικές
εξετάσεις, οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράψου. Με
την απόφαση μπορεί να ορίζονται χρονικά διαστήματα που παρέχονται για
την άσκηση του δικαιώματος αυτού σε όσους υπάγονται στις ειδικές αυτές
κατηγορίες συνολικώς ή ανά κατηγορία, ως και χωριστό ποσοστό θέσεων για
τους υποψηφίους των κατηγοριών iii και iv της ανωτέρω περίπτωσης α', οι
οποίοι αποφοίτησαν από λύκεια με πρόγραμμα σπουδών χώρας - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

"Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων εισακτέων στις
σχολές και στα τμήματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για
τους κατόχους πτυχίου Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., οι οποίοι εμπίπτουν στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α). Οι
διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, που
αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στις διαδικασίες εισαγωγής κατόχων πτυχίου
Β κύκλου σπουδών ημερησίων Τ.Ε.Ε. σε αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι.,
εφαρμόζονται αναλόγως για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης."

*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.3404/2005,
   ΦΕΚ Α  260/17.10.2005.

 γ) Οι διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ
266 Α') εφαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου για την εισαγωγή στα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις στρατιωτικές σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας, υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των στοιχείων i, ii και iii
της ανωτέρω περίπτωσης α'.


***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. σχετική ΥΑ Φ152/Β6/1504 (ΦΕΚ Β' 659/30.5.2001)


 5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου
Λυκείου ή άλλου τύπου λυκείου, που επιθυμούν να διεκδικήσουν την
εισαγωγή τους σε τμήμα ή σχολή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής
τους από το Ενιαίο Λύκειο ή αυτού που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ'
τάξης του Ενιαίου Λυκείου την τελευταία φορά, μπορούν, όσες φορές το
επιθυμούν:

 i) Είτε να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων
εισακτέων κάθε τμήματος ή σχολής της παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς
νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα
μαθήματα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου και στα τυχόν ειδικά
μαθήματα, ως και στις πρακτικές δοκιμασίες, στις οποίες υποβάλλονται
κάθε φορά που είναι υποψήφιοι

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του
   Ν.2909/01 (ΦΕΚ ʼ 90/2.5.2001), ορίσθηκε ότι:
   δ) Η επιλογή για τις αντίστοιχες θέσεις των υποψηφίων της παραγράφου
5 περίπτωση α' στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή
τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται
με βάση τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει κατά το έτος αποφοίτησης τους
από το Ενιαίο Λύκειο, αν πρόκειται για αποφοίτους του σχολικού έτους
1999-2000 ή του έτους κτήσης της πιο πρόσφατης Βεβαίωσης, αν ο
υποψήφιος έχει επανεξεταστεί ή είναι απόφοιτος επόμενων σχολικών ετών.
Τυχόν θέσεις του προβλεπόμενου ποσοστού που δεν καλύπτονται από τους
υποψηφίους αυτούς του στοιχείου i που προαναφέρθηκε μπορούν να
μεταφέρονται και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων του επόμενου
στοιχείου ii της ίδιας περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.
   ε) Κατά το έτος 2001 οι υποψήφιοι της παραγράφου 5 περίπτωση α'
στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε
ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να εξεταστούν
μόνο στα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται σε σχολές προτίμησής τους. Σε
κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την
τελευταία αυτή εξέτασή τους.

 ii) Είτε να επανεξεταστούν, όποιο έτος επιθυμούν, σε όλα τα μαθήματα
της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται το αντίστοιχο έτος σε
εθνικό επίπεδο, διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς, ώστε να
διαμορφώσουν νέους μέσους όρους κατά μάθημα για τον υπολογισμό του
βαθμού της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997
και κρίνονται μαζί με τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου του έτους
επανεξέτασής τους. Επίσης επανεξετάζονται κάθε φορά στα ειδικά μαθήματα
ή δοκιμασίες που απαιτούνται για τις σχολές που δηλώνουν προτίμηση. Σε
κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την
τελευταία εξέτασή τους.

 β) Οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α' στοιχείο ii ισχύουν
αναλόγως και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1
περίπτωση β' και για τους κατόχους απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου
Λυκείου, για οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της
αποφοίτησής τους, ως και τους κατόχους απολυτηρίου παλαιού τύπου
εσπερινού Λυκείου."

*** Οι παρ.1 έως και 5 (η οποία είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 6 Ν.2740/1999
   και άρθρ.14 παρ.36α Ν.2817/2000) αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 1
   του Ν.2909/2001 (Α 90/2-5-2001)

( 6. α) Θεσμοθετούνται στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Προγράμματα Σπουδών
Επιλογής (Γ.Σ.Ε.). Τα Γ.Σ.Ε. διευρύνουν τις εκπαιδευτικές επιλογές και
παράλληλα εισάγουν τη διαβίου κατάρτιση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με
έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα και στις διατμηματικές συνεργασίες .

 β) Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Γ.Σ.Ε. είναι η Συνέλευση, ο
Πρόεδρος και ο Διευθυντής του Γ.Σ.Ε..

 γ) Τα Γ.Σ.Ε. λειτουργούν παράλληλα με τα Γ.Σ. στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,
αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, λειτουργούν με
απαιτήσεις ανάλογες εκείνων των Π.Σ. και οδηγούν σε πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ή σε βεβαίωση σπουδών για όσους παρακολουθούν μεμονωμένα
μαθήματα, με την οποία πιστοποιείται συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών
μονάδων.

 δ) Στα Γ.Σ.Ε. γίνοντοι δεκτοί, Ελληνες ή αλλοδαποί, κάτοχοι τίτλου
Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που ανήκουν στις
ακόλουθες κατηγορίες: i) οι κάτοχοι Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή οι
συμμετέχοντες στις Γενικές Εξετάσεις, ii) οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια ή
αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, iii) οι φοιτητές
ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., iv) οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ν) λοιποί
υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των
θέσεων, γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα, με απόφαση της Συνέλευσης
του Π.Σ.Ε., υποψήφιοι από τις κατηγορίες αυτές κατά τα ποσοστά που
ορίζονται στην περίπτωση ζ'.

 ε) Η επιλογή για κάθε κατηγορία υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακάλουθα
αντικειμενικά κριτήρια και ανάλογα με το συντελεστή βαρύτητας αυτών:

 i. Για τους κατόχους Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή για τους
συμμετέχοντες στις Γενικές Εξετάσεις λσμβάνονται υπόψη η ηλικία (18
μέχρι 25 ετών), ο βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή
αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, ο βαθμός Γενικών Εξετάσεων, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας,
τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και τα έτη μεταλυκειακής
εκπαίδευσης.

 ii. Για τους φοιτητές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός
Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου
Δευτεροβά8μιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο βαθμός των
Γενικών Εξετάσεων και ο αριθμός μαθημάτων επιτυχούς φοίτησης στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 iii. Για τους φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη ο
βαθμός Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου
τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο βαθμός
των Γενικών Εξετάσεων, ο μέσος όρος βαθμολογίας στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και ο αριθμός μαθημάτων επιτυχούς φοίτησης στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.

 iv. Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη η ηλικία
(26 μέχρι 40 ετών), ο βα8μός πτυχίου, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας και
τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας.

 ν. για τους λοιπούς υποψηφίους που δεν ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη η ηλικία (26 μέχρι 40 ετών), ο βαθμός
τίτλου απόλυσης από Λύκειο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου
ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή
εξωτερικού, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας, τα έτη επαγγελματικής
προϋπηρεσίας και τα έτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

 στ) Τέλη εγγραφής και φοίτησης μπορούν να επιβληθούν στους φοιτητές
των Γ.Σ.Ε., που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από
γνώμη της Συνέλευσης του Π.Σ.Ε.. για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.

 ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στιην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία
κατάρτισης και έγκρισης των Π.Σ.Ε., ο τρόπος συγκρότησης και
λειτουργίας της διοίκησής τους, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτής, η
οργάνωση και λειτουργία των Π.Σ.Ε., τα ποσοστά των κατηγοριών υποψηφίων
που γίνονται κατά προτεραιότητα δεκτοί στα Π.Σ.Ε., ο τρόπος καθορισμού
των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων εισαγωγής στα Π.Σ.Ε. κάθε
κατηγορίας υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και
φοίτησης των υποψηφίων στα Γ.Σ.Ε., η οργανωτική και διοικητική
υποστήριξη των Γ.Σ.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέμα).

  *** Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 3 Ν.2752/1999 ΦΕΚ Α
      248/17.11.1999.

"7. Οσοι απέκτησαν τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι
και τον Ιούνιο του 1999 ή αποφοίτησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
το σχολικό έτος 1998- 1999 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2000 αποκτήσουν
τον τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει την
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι φοιτούν στη Δ'
τάξη των νυκτερινών T.E.Λ.το σχολικό έτος 1999-2000 και λάβουν πτυχίο
ειδικότητας νυκτερινού Τ.Ε.Λ. μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, μπορούν να
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι κω το
ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με το σύστημα των γενικών εξετάσεων που
καταργείται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Από τον αριθμό εισακτέων
στα Τμήματα και στις Σχολές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.,
ΑΣ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και
του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές και στις
Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τα ακαδημαϊκά
έτη 2000-2001 και 2001-2002, ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατίθεται για την
εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα αυτά των υπαγομένων στις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου. Κατά τον ορισμό του ανωτέρω ποσοστού θέσεων
λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά δεδομένα συμμετοχής αποφοίτων -
τελειοφοίτων της τελευταίας πενταετίας στο σύστημα των γενικών
εξετάσεων σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του αντίστοιχου έτους".


*** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.36β άρθρου 14
   Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. σχετική ΥΑ Φ.253/Β6/1420 (ΦΕΚ Β' 617/23.5.2001)

 8. Το σύστημα εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
διατηρείται σε ισχύ για την εφαρμογή των άρ8ρων 15, 16 και 17 του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και για τη διεξαγωγή διαγωνισμού υποψηφίων
εκπαιδευτικών του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 39 του ΠΔ 246/1998
    (Α΄ 183), ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
"4. α) Οι μαθητές της Γ' τάξης των Ενιαίων Λυκείων του εξωτερικού
εξετάζονται στα σχολεία τους με θέματα που ορίζονται από τον οικείο
Σύλλογο Διδασκόντων. Οι κάτοχοι απολυτηρίου κατά τις διατάξεις του
παρόντος εδαφίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μόνο με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' της αριθμ. Φ. 152/Β6/198/2000
(ΦΕΚ 472 τ. Β') Υπουργικής Απόφασης, για όλες τις άλλες περιπτώσεις το
απολυτήριο που χορηγείται από τα λύκεια αυτά είναι ισότιμο με το
απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου. Στο απολυτήριο που χορηγείται με βάση
τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου αναγράφεται ότι εκδόθηκε με βάση τη
παρούσα διάταξη.
 β) Μαθητές των λυκείων της παραγράφου αυτής, οι οποίοι δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις ένταξής τους στις ειδικές κατηγορίες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'
της αριθμ. Φ. 152/Β6/198/2000 (ΦΕΚ 472 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης και
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2525/97, μπορούν να συμμετέχουν στις
πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου της
ημεδαπής. Για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος εδαφίου
επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, η μετεγγραφή των
μαθητών της τελευταίας τάξης των Ενιαίων Λυκείων εξωτερικού σε
αντίστοιχα Λύκεια της ημεδαπής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την έ-
ναρξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ' τάξης των Ενιαίων Λυκείων της
ημεδαπής. Για τους μαθητές της παρούσας ο ΓΜΟ της Γ' τάξης εξάγεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος Π.Δ. λαμβανομένης
υπόψη της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων του σχολείου φοίτησής
των μαθητών αυτών. Για την εξαγωγή του βαθμού του απολυτηρίου Ενιαίου
Λυκείου δε λαμβάνεται υπόψη ο ΓΜΟ της Β' τάξης."


_____________________________________________________________________


"Αρθρο 2Α

1. Ως προ υπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής των
εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) των Σχολών Τουριστικών
Επαγγελμάτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στις Σχολές
Αστυνομικής Ακαδημίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και στη Σχολή
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
ορίζεται η επίτευξη από τον υποψήφιο γενικού βαθμού πρόσβασης τουλάχιστον
ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού πρόσβασης. Ειδικά, υποψήφιος που
δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των
εισαγομένων στα ανωτέρω ιδρύματα εφόσον συγκεντρώνει σύνολο μορίων
τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει, επίσης, για τους υπαγόμενους στην υποπερίπτωση i)
της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού και για τους
υποψήφιους - αθλητές της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
121 Α') και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18
Α').

3. Οσοι από τους υπαγόμενους στις ειδικές κατηγορίες της περίπτωσης α της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού εξετάζονται σε μαθήματα για την
εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμμετέχουν στη σχετική
διαδικασία επιλογής, εφόσον συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με
το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Οι υπαγόμενοι στην ειδική
κατηγορία της υποπερίπτωσης iii) της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του
άρθρου
2 του νόμου αυτού που εξετάζονται στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ τάξης
Ενιαίου Λυκείου "Νεοελληνική Γλώσσα" για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία επιλογής, εφόσον
συγκεντρώνουν στο μάθημα αυτό βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της
μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Ειδικά για τους υπαγόμενους στην ειδική
κατηγορία της υποπερίπτωσης vii) της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του
άρθρου
2 του νόμου αυτού, προκειμένου να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
με ξεχωριστό ποσοστό, δεν απαιτείται η προ υπόθεση της επίτευξης ελάχιστης
βαθμολογίας ή αριθμού μορίων για τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία
επιλογής τους.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ισχύουν από
τις πρώτες εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα διεξαχθούν
μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Κάθε άλλη διάταξη νόμου ή διάταξη
που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση νόμου σχετική με θέματα που ρυθμίζονται με
το
παρόν άρθρο καταργείται από την έναρξη ισχύος του."

*** Το άρθρο 2Α προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.3404/2005,
   ΦΕΚ Α  260/17.10.2005.


_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 3

                    Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

 1. Καθιερώνεται η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου, σκοπός του
οποίου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη
προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου
της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών
διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.

 2. Το ολοήμερο Νηπωγωγείο λειτουργεί επί οκτώ (8) ώρες τουλάχιστον
ημερησίως. Σε κάθε ολοήμερο Νηπιαγωγείο τοποθετούνται και υπηρετούν δύο
νηπιαγωγοί, τακτικοί ή αναπληρωτές.

 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού ινστιτούτου, καθορίζεται το
πράγραμμα διδασκαλίας και δημιουργικής αποσχόλησης, που εφαρμόζεται στο
ολοήμερο Νηπιαγωγείο, καθώς και το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις των νηπιαγωγών του ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Με όμοια
απόφαση, που εκδίδεται ύστερα απά εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, μετατρέπονται σταδιακά τα λειτουργούντα Νηπιαγωγεία σε
ολοήμερα Νηπιαγωγεία, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας
αυτών σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 4

                   Ολοήμερα Δημοτικό Σχολείο

 1. Καθιερώνεται η λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, σκοπός
του οποίου είναι:

 α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας
μαθημάτων,

 β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της
επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και

 γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε
μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

 2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της επόμενης
ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση
μαθητές των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου
είτε γειτονεικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό.

 3. Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν
μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων, με μαθησιακές δυσκολίες, που
υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων.

4 "Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα ολοήμερα Δημοτικά
Σχολεία μπορεί να τοποθετούνται εξ ολοκλήρου τακτικοί εκπαιδευτικοί ή να
προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή να
διατίθενται εκπαιδευτικοί του ίδιου ή γειτονικού σχολείου για συμπλήρωση
του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας ή να ανατίθεται
υπερωριακή διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού
σχολείου."
 Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το είδος, το όριο των
εβδομαδιαίων ωρών και το ύψος της αποζημίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διάθεση
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ίδιου ή γειτονικού
σχολείου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με
   την παρ.26 άρθρ.6 Ν.3027/02 ΦΕΚ Α' 152/28.6.2002.

 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού ινστιτούτου,
κα8ορίζονται τα προγράμματα του ολοήμερου δημοτικού Σχολείου και με
όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν
ως ολοήμερα, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών,
μετά από συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των
μαθητών και τους Ο.Τ.Α..


_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 5

                   Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 1. Με κοινή απόφαση του γπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για
εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των νέων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της
ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη
εκπαίδευση.

 2. Η ίδρυση των Σχολείων δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από
εισήγηση του Ινστιτούτου διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και
μετά από συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση των
προυποθέσεων λειτουργίας αυτών.

 3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα
ταχύρρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το
περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 4. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόσταση ολική ή μερική
ή και με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται
οι διατάξεις για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στα ολοήμερα Δημοτικά
Σχολεία και Γυμνάσια. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

 5. Στους αποφοίτους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χορηγείται
απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του
Γυμνασίου, κατά περίπτωση.


_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 6

                 Διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
                    και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Την 31η Δεκεμβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες των διοριστέων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι
υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία αυτή
αιτήσεις διορισμού, εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α').

 2. Κατά τα έτη 1998 μέχρι και 2002 οι διορισμοί εκπαιδευτικών στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνονται κατά ένα ποσοστό των
πληρούμενων οργανικών θέσεων από τους εγγεγραμμένους σταυς πίνακες
διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο
από τους μετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισμό, που διεξάγεται κατά τις
επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου και κατά την αξιολογική
κατάταξη αυτών στους πίνακες επιτυχίας. Τα ποσοστά διορισμού από κάθε
κατηγορία ορίζονται, για το έτος 1998 σε 80% και 20%, για το έτος 1999
σε 60% και 40%, για το έτος 2000 σε 40% και 60%, για το έτος 2001 σε
20% και 80%, για το έτος 2002 σε 10% και 90%, αντίστοιχα, και από το
έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από πίνακες
που καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό .

 3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και
διενεργεί, ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998, διαγωνισμό για την
κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτευροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες που ισχύει
για μία διετία. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εαωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
καθοριζόνται τα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται κατά το
διαγωνισμό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες.

 4. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα
διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις
διατάξεις των άρ8ρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, καθώς και
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που χορηγείται από
τα Α.Ε.Ι.. ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων
του ν. 1568/1985. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών
Σπαυδών των Α.Ε.Ι. ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της Σχολής
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και της
Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑ.ΤΕ.Σ. και
Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), καθώς και οι (εγγεγραμμένοι στους πίνακες
διοριστέων του ν. 1566/1985 και) έχοντες διδακτορικό δίπλωμα στις
επιστήμες της Αγωγής ή τίτλο μεταπτυχιακών στιουδών στις επιστήμες της
Αγωγής.

*** Η φράση "...εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985
και..." της παρ.4 διαγράφτηκε με το άρθρο 14 παρ.49 Ν.2817/2000,ΦΕΚ Α 78."5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι οποίοι αναρτώνται στα καταστήματα
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιφέρεια των οποίων λειτούργησαν
εξεταστικά κέντρα. Οι πίνακες αυτοί ελέγχονται από τα αρμόδια τμήμστα
του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από ένσταση ή αυτεπαγγέλτως. Δεν μπορεί να
αποτελέσει λόγω  ένστασης η αμφισβήτηση της ορθότητας βαθμολογίας.
Ακολούθως καταρτίζονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας οι πίνακες των
διοριστέων στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα. Η
τελική κατάταξη στον πίνακα των διοριστέων διαμορφώνεται ως εξής: Η
συνολική βαθμολογία από το διαγωνισμό προκύπτει από το μέσο όρο
βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες.

 Για να καταταγεί στους πίνακες υποψήφιος πρέπει:

"i) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον
μονάδες με άριστα το εκατό (100) και

ii) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα (50) τουλάχιστον
μονάδες."


*** Τα στοιχεία i και ii αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 22 Ν.3475/2006,
   ΦΕΚ Α 146/13.7.2006.

Εφόσον επιτυγχάνεται η συνολική αυτή βαθμολογία,
προστίθενται σε αυτήν:

 α) Σε πτυχία με άριστα το δέκα (10), οι πάνω από το βαθμό πέντε
μονάδες και κλάσμστα αυτών, με αναγωγή στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

 β) Δύο (2) μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βάσει
φοιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαικου έτους στην ειδικότητα του
κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος .

 γ) Τρεις (3) μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βάσει
φοιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκου έτους στη διδακτική της
ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα
παιδαγωγικά.

 δ) Τέσσερις (4) μονάδες για κατοχή διδακτορικού τίτλου στην
ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος.

 ε) Πέντε (s) μονάδες για κατοχή διδακτορικού στη διδακτική της
ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα
παιδαγωγικά.

 Οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α..

 στ) Μονάδες λόγω εκπαιδευτικής προυπηρεσίας ως ακολούθως:

 1) Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.

 2) Μία ( 1 ) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.

 3) Μια και μισή (1'5) μονάδες για προυπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον
εξαμήνων

 4) Δύο (2) μονάδες για προυπηρεσια τεσσάρων (4) τουλάχιστον
εξαμήνων.

 5) Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προυπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον
ετών.

 6) Τρεις ( 3 ) μονάδες για προυπηρεσια τεσσάρων (4) τουλάχιστον
ετών.

 7) Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον
ετών.

 8) Τέσσερις (4) μονάδες για προυπηρεσια έξι (6) τουλάχιστον ετών.

 9) Τεσσερις και μισή ( 4,5) μονάδες για προυπηρεσία οκτώ (8)
τουλάχιστον ετών.

 10) Πέντε (s) μονάδες για προυπηρεσία δέκα (l0) ετών και άνω.

 Προϋπηρεσία απστελεί η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας ταυ Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ. ΙΙ
του Ν. 1566/1985, στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα του
άρθρου 59 του Ν. 1566/1985, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία
εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού
Ιδρύμστος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των
εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την ολική διάρκεια της
προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προυπηρεσίας με μειωμένο ωράριο
γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο
διδασκαλίας."

   *** Η παρ.5 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6
       Ν.2740/1999 Α 186/16.9.1999,αντικαταστάθηκε ως άνω με το
      άρθρο 1 Ν.2834/2000,ΦΕΚ Α'160/7.7.200 6. Με απόφαση των οικείων Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίζονται στα Α.Ε.Ι. προγράμματα
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών
εξαμήνων, τα οποία παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά
τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε μετά τη λήξη αυτών. Σε όσους
παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα, χορηγείται Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα
συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων
εκπαιδευτικών.

 7. Από το σχολικό έτος 1998-1999, προσωρινοί αναπληρωτές και
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από τους πίνακες διοριστέων του ν.
1566/1985 και από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των επιτυχόντων στο
διαγωνισμό και μη διοριζόμενους σε οργανικές θέσεις. Από το έτος 2003,
οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό
υποψήφιων εκπαιδευτικών.

"Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι αναπληρωτές ή  ωρομίσθιοι
είτε από τους επιτυχόντες ατο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. είτε από τους
εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του άρθρου 15 του Ν.
1566/1985, βάσει των ποσοστών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999
(ΦΕΚ 121 Α'), ο ελλείπων αριθμός μιας κατηγορίας μπορεί να
συμπληρώνεται από υποψήφιους εκπαιδευτικούς της άλλης κατηγορίας."


*** Το εντός " " άνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν.2834/2000,
   ΦΕΚ Α'160/7.7.200

*** Η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρ.17 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002


 8. Επί μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι έχοντες τα τυπικά προσόντα διορισμού
και χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Από τη συμπλήρωση της πενταετίας ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας
της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. επανακαθορίζεται με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.6 Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138/22.7.2004,
   ορίζεται ότι:
"Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α)
παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31 Αυγούστου 2007".

 9. Κατά το λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη
λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.


_____________________________________________________________________


                           Αρθρο 7

         Ρυθμίσεις για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)

 1. Στους βασικούς συντελεστές της εκπαίδευσης του άρ8ρου 1 παρ. 2 του
ν156δ/1985 προστίθεται η κατάρτιση Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο προσδιορίζει τους στόχους της διδασκαλίας
από το δημοτικό σχολείο μέχρι και το λύκεια και προδιαγράφει τα
πλαίσια, μέσα στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενο των αναλυτικών
προγραμμάτων. Το Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζεται, ύστερα από γνώμη του Π.Ι., με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 2. Τα θέματο των άρθρων 3 παρ. 9, (περιπτώσεις δδ', εε', στστ' και
ζζ'), 4 παρ. 11 (περιπτώσεις ε' στ' και ζ'), 5 παρ. 11 (περιπτώσεις β'.
γ', ζ', και η'), 7 παρ. 5 (περιπτώσεις γ', δ', η', θ' και ι',), 8 παρ.
9 (περιπτώσεις β', γ', δ', η' και θ'), 9 πορ. 9 (περιπτώσεις β', γ',
δ', η' και 8'), 32 παρ. 6 (περιπτώσεις ε', στ', ζ', 8'. ιβ' και ιγ')
και 60 παρ. 8. του ν.1566/1985 ρυθμίζονται εφεξής με αποφάσεις του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 9
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη ρύθμιση των θεμάτων
της παραγράφου 8 του άρθρου 60 του ν. 1536/1985 προσυπογράφεται και από
τον Υπουργό Οικονομικών.

 3. Το άρθρο 60 του ν. 1566/1985 επαναφέρεται σε ισχύ και η παράγραφος
2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής:

 "2. Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση το αναλυτικά προγράμματα
και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων γίνεται
είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους
συγγραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είτε με απευθείας ανάθεση σε συγγραφείς ή σε νομικά
πρόσωπα ή σε ομάδες εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση
και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στο Π.Ι. για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες
εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να
μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Π.Ι., καθώς και άλλοι ειδικοί
επιστήμονες.

 Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από ένα διδακτικών
βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην
περίπτωση αυτή τα διδακτικά βιβλία είτε γράφονται από ειδικές
συγγραφικές ομάδες που συγκροτούνται για κάθε βιβλίο με απόφαση του
Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. είτε προέρχονται με επιλογή από το
ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που προβλέπονται απά το άρθρο 60
του ν. 1566/1985. Το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων
ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός εάν
υπάρχει αντίθετη συμφωνία."

 4. Ο ειδικός λογαριασμός έρευνας του Π.Ι. λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις που προβλέπονται για τη λειτουργία των ειδικών λογαριασμών
των Α.Ε.Ι. και τις διατάξεις της ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β'), κατά
παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και προμη8ειών. Οπου
στο νόμο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. απαιτείται η
έγκριση του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, για τον ειδικό λογαριασμό του Π.Ι.
απαιτείται η έγκριση του Προέδρου ή του Συντονιστικού Συμβουλίου του
Π.Ι. αντίστοιχα. Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριασμού
του Π.Ι. είναι ο Πρόεδρος του Π.Ι. ή ένας από τους αντιπροέδρους, που
ορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι.. με απόφαση
του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. μπορεί να οριστεί και
αντιπρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριοσμού. Στην
επιτροπή ερευνών του ειδικού λογαριασμού οι αντιπρόεδροι του Π.Ι., όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές Προέδρους
των Τμημάτων του αντίστοιχα.


_____________________________________________________________________


                           Αρθρο 8

                 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
              Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των
σκοπών και των στόχων της όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

 2. Η αξιολόγηση αυτή αφορά άλους τους τύπους και μορφές των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 3. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η απόδοση των σχολικών
μονάδων, καθώς και γενικότερα η αποτελεσματικότητα του συστήματος
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.

 4. Η ως άνω αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκείται από τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων, τους Προισταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, τους Σχολικούς
Συμβούλους και το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.) ως εξής:

 α) ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για
τη σχολική μονάδα, την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της
σχολικής μονάδας. Σε όσες σχολικές μονάδες δεν έχει ορισθεί Διευθυντής
ή ο Διευθυντής κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάοσονται από
τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

 β) Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης και οι Προιστάμενοι Γραφείων συντάσσουν
αξιολογική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της
αρμοδιότητάς τους, για τους Διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων και
για το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης αντίστοιχα. ο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης συντάσσει επίσης αξιολογική έκθεση για τους
Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τον Προϊστάμενο του Γραφείου
Φυσικής Αγωγής.

 γ) Ο Σχολικός Σύμβουλος υποστηρίζει το επιστημονικό και εκπαιδευτικό
έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει
αξιολογική έκθεση για θέματα που αφορούν την επιστημονική και διδακτική
επάρκεια του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Σχολικός
Σύμβουλος ή αυτός που έχει ορισθεί κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω
εκθέσεις συντάσσονται από τον αναπληρωτή του.

 δ) Η αξιολόγηση ασκείται και από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών
(Σ.Μ.Α.).

 Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις
μόνιμων αξιολογητών ΠΕ κατηγορίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

 Η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων γίνεται με δημόσιο
διαγωνισμό. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τους Υπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός και η ειδικότητα των υπό
πλήρωση θέσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους,
ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει
να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν
ιδιαίτερα αυξημένα επιστημονικά προσόντα, σημαντική διδακτική
προϋπηρεσία και ειδικότερα:

 i. πτυχίο Α.Ε.Ι. ή άλλο αναγνωρισμένο τίτλο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής και συνεκτιμάται το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή αντίστοιχος
τίτλος των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.,

 ii. δωδεκαετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό
σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

 ε) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση,
διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης, στη θεωρία και τη μεθοδολογία
της αξιολόγησης, καθώς και σε θέματα πσυ αναφέρονται στο σύνολο του
γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους, όπως προβλέπεται στα
αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γραπτή
εξέταση και δημόσια συνέντευξη.

 στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οικονομικών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα
κριτήρια επιλογής, η σύνδεση και η συγκρότηση της εξεταστικής
επιτροπής, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης, η αποζημίωση των μελών
της εξεταστικής επιτροπής, η εξεταζόμενη ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και
γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη διαδικασία εξέτασης των
μόνιμων αξιολογητών.

 ζ) Για την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των μελών του
Σ.Μ.Α. και των Σχολικών Συμβούλων συνιστάται Επιτροπή Αξιολάγησης
Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.) με θητεία, αποτελούμενη από προσωπικότητες
κύρους που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η ως άνω Επιτροπή υπάγεται στον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση, ο
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα της Ε.Α.Σ.Μ..

 η) Εργο των μελών του Σ.Μ.Α. είναι ιδίως:

 i) Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδος και των εκπαιδευτικών με
αποκλειστική ευθύνη τους.

 ii) Η σύνταξη των ερωτηματολογίων αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας

 iii) Η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των κέντρων, μονάδων
και υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και η σύνταξη σχετικής
έκθεσης που υποβάλλεται στην Ε.Α.Σ.Μ.

 iv) ο έλεγχος της ακρίβειας κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
από τους μαθητές.

 ν) Η σύνταξη γενικής έκθεσης αξιολόγησης και η υποβολή της στην
Ε.Α.Σ.Μ..

 νi) Η παραπομπή προς τα αρμόδια όργανα για την επιβολή οποιασδήποτε
πειθαρχικής ποινής στους εκπαιδευτικούς.

 θ) Για τη μονιμοποίηση, την εξέλιξη και την επιλογή σε θέσεις
στελεχών της εκπαίδευσης απαιτείται προηγούμενη έκθεση των μόνιμων
αξιολογητών. Κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών από τους μόνιμους αξιολογητές λαμβάνονται υπόψη και οι
εκθέσεις της εσωτερικής τους αξιολόγησης.

 ι) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και η
διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, καθώς και οι
εγγυήσεις που παρέχονται στους αξιολογούμενους σε σχέση με τις εκθέσεις
αξιολόγησής τους και η διαδικασία οριστικοποίησης αυτών.

 ια) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η
συγκρότηση, η σύνθεση, η οργάνωση, η λειτουργία και η θητεία της
Ε.Α.Σ.Μ., η διοικητική υποστήριξη του Σ.Μ.Α., τα ειδικότερα καθήκοντα
των αξιολογητών και των μελών της Ε.Α.Σ.Μ., η διαδικασία, ο τύπος, ο
χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την αξιολόγηση.

 ιβ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και οικονομικών, καθορίζονται οι αποδοχές των αξιολογητών
και των μελών της Ε.Α.Σ.Μ. και η υπηρεσιακή τους κατάσταση.

*** Το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 17 Ν.2986/2002,
   ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.


_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 9

                  Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης
                     Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύονται δεκατρία (13) Κέντρα
Στήριξης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ένα σε κάθε Περιφέρεια
(ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.).

 2. Εργο των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ. είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων,
που διευκολύνουν την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και τον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 3. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, καθορίζονται η έδρα, η στελέχωση,
οι αποδοχές, η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών, το ειδικότερα καθήκοντα
και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.
και του εν γένει περιφερειακού εκπαιδευτικού σχεδιασμού.


_____________________________________________________________________


                          Αρθρο 10

              Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 1. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην
παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κσαά το διάφορα στάδια της ανάπτυξής
τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.

 2. α) Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2224/1994, Εθνικό
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Γ.) με έδρα την Αθηνα,
τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι
σκοποί του Κέντρου, η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία και οι
αρμοδιότητες του Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και οι πόροι και
θέσεις του προσωπικού του.

 γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παυ εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Κέντρου. Με όμοιες
αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών του
Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς επίσης η πιστοποίηση της
επάρκειας των Στελεχών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση
αντίστοιχων μητρώων και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

 i. Κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του
Ε.Κ.Ε.Γ.

 ii. Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ..

 iii. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, ελέγχου και
λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας

 iv. Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, προγραμμάτων και κάθε
είδους υπηρεσιών, σχετικά με την πραγματοποίηση των σκοπών του και τη
λειτουργία του.

 3. α) Για τη διάδοση του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού στην επικράτεια ιδρύονται εξήντα οκτώ (68) Κέντρα
Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις έδρες των νομών, ένα (1)
Κέντρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα (1) Κέντρο στη Διεύθυνση Σπουδών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και διακόσια (200) Γραφεία Σ.Ε.Γ. σε ισάριθμα σχολεία της
χώρας. Τα νομαρχιακά ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα γραφεία Σ.Ε.Γ. υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

"β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί των
ΚΕ.ΣΥ.Π. και των Γραφείων Σ.Ε.Π., η διοικητική τους εξάρτηση, η
οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
αποσπώνται σε κάθε ΚΕ.ΣΥ.Π. και κάθε Γραφείο Σ.Ε.Π., η διάρκεια της από
σπασης και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος
της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπεύθυνους των ΚΕ.ΣΥ.Π. και
στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα
Γραφεία για πρόσθετη απασχόλησή τους. Με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες των
ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα σχολεία, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., τα
προσόντα των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα Γραφεία
Σ.Ε.Π., τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους, τα
όργανα και η διαδικασία απόσπασής τους και οι λόγοι ανάκλησης
της απόσπασης αυτών.

 Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων συνιστάται Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για τη διοικητική
εποπτεία του ΚΕ.ΣΥ.Π. και Γραφείων Σ.Ε.Π., καθώς και των άλλων
εκπαιδευτικών καινοτομιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης της
Διεύθυνσης σε τμήματα, στελέχωσής της και καθορισμού των
αρμοδιοτήτων της."

*** Η περ.β' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.8
    Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002.


_____________________________________________________________________


                           Αρθρο 11

                         Εναρξη ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους
διατάξεις του.

 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή  του ως νόμου του Κράτους.

                    Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου l997

                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
   
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΛ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε επίσης τον παραπάνω νόμο, με τις τροποποιήσεις του,
όπως συνετάχθη από τον Σόλωνα Ευστρατίου


                         

 


Δείτε επίσης:
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες