www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Συγχώνευση Αθλητικών Σωματείων

 
Υφυπουργείο Αθλητισμού

Απόφαση αρ. 24731
Συγχώνευση Αθλητικών ΣωματείωνΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9 και 135 παρ. 7 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
β) Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/47968/9-10-1996 (ΦΕΚ 937 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ανδρέα Φούρα».
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται συγκεκριμένη προβλέψιμη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η σχετική δαπάνη που θα προκύψει, εάν πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις αθλητικών σωματείων ή τμημάτων τους, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συγχωνευόμενων, καθώς και τη συνδρομή προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρούσα.

'Αρθρο 1 : Διαδικασία συγχώνευσης

1. Για τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των υφισταμένων αθλητικών σωματείων για τη διάλυση αυτών και συγχώνευσή τους με την ίδρυση νέου αθλητικού σωματείου και αίτηση προς το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο για την αναγνώριση του σωματείου αυτού. Το νέο σωματείο μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα αθλητικά σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία που να πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999. Για τη διάλυση δεν απαιτείται η θέση των υφισταμένων σωματείων σε εκκαθάριση.

2. Για τη συγχώνευση τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης προκειμένου να ιδρυθεί νέο αθλητικό σωματείο, απαιτείται σχετική απόφαση των γενικών συνελεύσεων των σωματείων και αίτηση προς το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο για την αναγνώριση του νέου αθλητικού σωματείου, που πρέπει να φέρει νέα επωνυμία η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999.

3. Με σχετική απόφαση των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών σωματείων μπορεί να αποφασισθεί η συγχώνευση τμήματος ή τμημάτων αθλητικών σωματείων του ίδιου κλάδου άθλησης με τμήμα υφιστάμενου αθλητικού σωματείου του ίδιου κλάδου άθλησης (συγχώνευση μέσω απορρόφησης). Για τη συγχώνευση απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του ήδη υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, εκτός αν το καταστατικό του υφιστάμενου αθλητικού σωματείου προβλέπει διαδικασίες συγχώνευσης.

'Αρθρο 2 : Συνέπειες της συγχώνευσης

1. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 1 η ομάδα του ιδρυόμενου από τη συγχώνευση νέου αθλητικού σωματείου ή η ομάδα του ήδη υφιστάμενου αθλητικού σωματείου στο οποίο συγχωνεύθηκε μέσω απορρόφησης τμήμα άλλου αθλητικού σωματείου εντάσσεται αυτοδίκαια στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκε ή είχε το δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς κατά τις σχετικές προκηρύξεις, η ομάδα του ενός από τα δύο ή περισσότερα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία ή τμήματα αθλητικών σωματείων.

2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτοδίκαιη ένταξη στην ανώτερη από τις κατηγορίες που ανήκε ή είχε δικαίωμα να αγωνισθεί η ομάδα του ενός από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία ή τμήματα αθλητικού σωματείου πιστοποιείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της υπερκείμενης αρχής (αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας) η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της οικείας αθλητικής διοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έχει την έννοια διαπιστωτικής πράξης και εκδίδεται μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής τελεσίδικης απόφασης του οικείου Μονομελούς Πρωτοδικείου περί αναγνώρισης του νέου αθλητικού σωματείου ή περί τροποποίησης του καταστατικού του υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, ή των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών σωματείων, κατά περίπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η εγγραφή και ένταξη λογίζονται ως γενόμενες.

3. Σε κάθε περίπτωση οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση αρχίζουν οπωσδήποτε μετά τη λήξη των αθλητικών διοργανώσεων της διανυόμενης αγωνιστικής περιόδου και πριν από την έναρξη της αμέσως επόμενης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου που προκύπτει από τη συγχώνευση οφείλει να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση φάκελο με ακριβή αντίγραφα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευθέντων σωματείων, τη σχετική δικαστική απόφαση και το σχετικό καταστατικό, κατά περίπτωση.

5. Το αθλητικό σωματείο που ιδρύεται από τη συγχώνευση ή στο οποίο συγχωνεύεται μέσω απορρόφησης τμήμα ή τμήματα άλλου αθλητικού σωματείου καθίσταται αυτοδίκαια ειδικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων σε αυτό σωματείων ή τμημάτων αθλητικών σωματείων. Στα ανωτέρω δικαιώματα περιλαμβάνεται και η ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου ή των σωματείων.

6. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου αθλητικού σωματείου μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία του στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

7. Σε περίπτωση επανασύστασης του διαλυθέντος αθλητικού σωματείου ή τμήματος αθλητικού σωματείου που συγχωνεύθηκε κατά τις διατάξεις της παρούσας, απαγορεύεται η ένταξη οποιασδήποτε ομάδας του σε αγωνιστική κατηγορία της υπερκείμενης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, καθώς και η συμμετοχή αθλητών του σε οποιαδήποτε επίσημη αθλητική συνάντηση, πριν από την πάροδο πέντε (5) πλήρων ετών από τη διάλυση. Το σωματείο αυτό οφείλει να ζητήσει εκ νέου την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999.

'Αρθρο 3 : Αθλητές του σωματείου

1. Οι αθλητές του ίδιου κλάδου άθλησης που ανήκουν στη δύναμη των συγχωνευόμενων αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αθλητικών σωματείων εντάσσονται αυτοδίκαια στη δύναμη του ιδρυόμενου νέου αθλητικού σωματείου ή του αθλητικού σωματείου στο οποίο συγχωνεύεται μέσω απορρόφησης τμήμα άλλου αθλητικού σωματείου, ύστερα από δήλωση που υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την επιφύλαξη του τυχόν ανώτατου αριθμού αθλητών που δικαιούται να διατηρεί αθλητικό σωματείο στη δύναμή του κατά τις διατάξεις των οικείων καταστατικών ή κανονισμών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στην υπερκείμενη του κλάδου άθλησης αθλητική ομοσπονδία.

2. Όποιοι από τους αθλητές δε δηλώνονται αρμοδίως κατά τα προαναφερόμενα, θεωρείται ότι, αποδεσμεύονται, και έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε αθλητικό σωματείο της προτίμησής τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο αριθμός των αθλητών που μετακινούνται, λόγω της συντελούμενης συγχώνευσης, δεν προσμετράται στον αριθμό που έχει το δικαίωμα να αποκτήσει αθλητικό σωματείο από μεταγραφή ή εγγραφή.

4. Ο αριθμός των αθλητών που εγγράφονται στη δύναμη αθλητικού σωματείου, λόγω αποδέσμευσής τους από τη δύναμη συγχωνευόμενων σωματείων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, προσμετράται στον αριθμό των αθλητών που έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τα αθλητικά σωματεία από αποδέσμευση, όπως αυτός ορίζεται εκάστοτε από τις οικείες διατάξεις.

5. Οικονομικές υποχρεώσεις συγχωνευθέντων σωματείων που απορρέουν από την κατά τα ανωτέρω αποδέσμευση αμειβομένων αθλητών ρυθμίζονται από τους οικείους κανονισμούς, σχέσεων σωματείων και αθλητών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Ν. 2725/1999.

'Αρθρο 4 : Επιχορήγηση

1. Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης σωματείων ή τμημάτων σωματείων που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2725/1999 και για πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του ίδιου νόμου, το νεοϊδρυόμενο αθλητικό σωματείο ή το αθλητικό σωματείο στο οποίο συγχωνεύεται μέσω απορρόφησης τμήμα άλλου αθλητικού σωματείου δικαιούται για τρία χρόνια πρόσθετη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ύστερα από συνεκτίμηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης λαμβάνεται υπόψη το άθλημα που καλλιεργούν τα συγχωνευόμενα σωματεία ή τμήματα, ο αριθμός των συγχωνευομένων σωματείων ή τμημάτων, ο αριθμός των εν ενεργεία αθλητών και προπονητών τους, οι τυχόν αγωνιστικές διακρίσεις αυτών σε επίσημους αγώνες, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, οι τυχόν ποινές ή κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα σωματεία από τα αρμόδια όργανα, η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ομάδες των συγχωνευόμενων σωματείων ή τμημάτων, ο αριθμός των ομάδων ανά γεωγραφική περιοχή, καθώς και η αθλητική υποδομή κάθε γεωγραφικής περιοχής ανά αριθμό αθλητών και κατοίκων. Κατά προτίμηση το ύψος της επιχορήγησης αυξάνεται, εφόσον η έδρα των αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αθλητικών σωματείων που συγχωνεύτηκαν βρισκόταν στον ίδιο δήμο ή σε όμορους δήμους ή οι ομάδες αυτών αγωνίζονταν στην ίδια ή στην αμέσως ανώτερη ή κατώτερη αγωνιστική κατηγορία.

3. Σε κάθε περίπτωση η ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί το άθροισμα των ποσών της τακτικής επιχορήγησης που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος τα συγχωνευόμενα τμήματα των αθλητικών σωματείων.

4. Σε περίπτωση που η διοίκηση του συγχωνευόμενου σωματείου παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση του νεοϊδρυόμενου σωματείου.

5. Επιχορηγήσεις που παρέχονται κατά τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και οφείλονται ήδη σε συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία για το χρονικό διάστημα πριν από τη συγχώνευση καταβάλλονται: α) στα νεοϊδρυόμενα αθλητικά σωματεία στην περίπτωση της συγχώνευσης αθλητικών σωματείων, β) στα προϋφιστάμενα αθλητικά σωματεία στις περιπτώσεις της συγχώνευσης τμημάτων αθλητικών σωματείων για την ίδρυση νέου αθλητικού σωματείου ή συγχώνευσης τμημάτων αθλητικών σωματείων με τμήμα υφιστάμενου αθλητικού σωματείου.

'Αρθρο 5 : Διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης

Η επιχορήγηση καταβάλλεται ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου σωματείου προς τη Γ.Γ.Α., που πρέπει να συνοδεύεται, από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων σωματείων, τη σχετική δικαστική απόφαση και καταστατικό, καθώς και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία πιστοποιείται το άθλημα που καλλιεργούν τα συγχωνευόμενα σωματεία ή τμήματα σωματείων, ο αριθμός των εν ενεργεία αθλητών και προπονητών των συγχωνευόμενων σωματείων ή τμημάτων σωματείων πριν και μετά τη συγχώνευση, οι τυχόν αγωνιστικά διακρίσεις τους σε επίσημους αγώνες κατά την έννοια του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999. Οι τυχόν ποινές ή κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα συγχωνευόμενα σωματεία από τα αρμόδια όργανα, η κατηγορία στην οποία ανήκαν οι ομάδες των συγχωνευόμενων σωματείων ή τμημάτων, ο αριθμός των ομάδων στη γεωγραφική περιοχή που εδρεύουν τα συγχωνευόμενα σωματεία ή τμήματα, καθώς και η αθλητική υποδομή της περιοχής αυτής ανά αριθμό αθλητών και κατοίκων. Η Γ.Γ.Α. δικαιούται να ζητήσει από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που θα κρίνει σκόπιμο.

'Αρθρο 6 : Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 της παρούσας εφαρμόζονται για όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα που καλλιεργούνται από τις ειδικώς αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες σε όλα τα αθλητικά σωματεία εφόσον διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση.

2. Στην περίπτωση συγχώνευσης τμημάτων αθλητικών σωματείων και ίδρυσης νέου αθλητικού σωματείου ή στην περίπτωση συγχώνευσης μέσω απορρόφησης τμήματος αθλητικού σωματείου σε ήδη υφιστάμενο αθλητικό σωματείο, η συγχώνευση μπορεί να αφορά είτε το σύνολο των ανδρικών ομάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας (Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων, κ.λ.π.) είτε το σύνολο των γυναικείων ομάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας (Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων, κ.λ.π.) είτε και στις δύο. Σε οποιαδήποτε, πάντως, περίπτωση η ένταξη στην ανώτερη κατηγορία νοείται στην κατά περίπτωση, συγκεκριμένη κατηγορία των ανδρών ή των γυναικών κεχωρισμένα.

3. Απαγορεύεται, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας τυχόν απόφαση συγχώνευσης που καταλαμβάνει ορισμένες και μόνο ηλικιακές κατηγορίες αθλητών, όπως παμπαίδες, παίδες, έφηβοι, νέοι, άνδρες, παγκορασίδες, κορασίδες, νεανίδες, γυναίκες κ.λ.π.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1999
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγή, Περιεχόμενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΑΘλητικός Νόμος
2725/1999

"Ερασιτεχνικός και επαγγελ΅ατικός αθλητισ΅ός και άλλες διατάξεις." (σε .html)
Νόμος 2725/1999 μαζύ με τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02 (σε .html)
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
>>(Δείτε τα άρθρα ΕΔΩ ,σε .html)
Συγχωνεύσεις Σωματείων (σε .html)

 Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  , 154 Kb)
NOMOΣ 3262/2004, Τροποποιήσεις άρθρων του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.
NOMOΣ 3372/2005, Ρύθμιση θεμάτων Αθλητισμού.

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3479/2006
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών
επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  313 Kb)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219/2006
Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  108 Kb)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Κολύμβησηση
Ποδηλασία
Αντισφαίριση (Τένις)
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)
Αρση Βαρών