www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219/2006, Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 221
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ− γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)
Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 (ΦΕΚ 282Β΄) κοινή απόφα− ση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Ορφανό».
Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β΄) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.»
Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προ− εδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Την υπ’ αριθμ. 178/2006 γνωμοδότηση του Συμβου− λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του αρμό− διου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γυμνα− στηρίων και Σχολών εκμάθησης αθλημάτων ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Άδεια λειτουργίας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων
13 Οκτωβρίου 2006
ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής ύστερα από προηγούμενη άδεια λειτουργίας, που χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη.
Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διατάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, θεραπευτικής γυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης.
Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν και οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων (αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 ν. 2725/1999.
Η άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Η άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οικεία νομαρχία, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12.
Η άδεια αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
ΑΡΘΡΟ 2
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα Γυμναστήρια κατά τις διατάξεις του παρόντος έχουν ως σκοπό να παρέχουν:
1. Υπηρεσίες ομαδικής και ατομικής σωματικής άσκησης με σκοπό την σωματική ευρωστία, ευεξία και σωματική και ψυχική υγεία δια των μέσων της επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον τομέα αυτό. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής σωματικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας ή μεγιστοποίηση λειτουργιών ζωτικών οργάνων μετά από παθολογικές καταστάσεις και ιατρικές υποδείξεις από ειδικό προς τούτο επιστημονικό προσωπικό. Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών παρέχονται υπηρεσίες: ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας, μυϊκών διατάσεων, κολύμβησης και συναφών σωματικών κινητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων ανάπτυξης και προαγωγής της αντοχής, δύναμης, ταχύτητας, ευλυγισίας και νευρο – μυο− κινητικών δραστηριοτήτων. Επίσης για το πλήρες και ολοκληρωμένο έργο των γυμναστηρίων παρέχονται υπηρεσίες υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων για την τόνωση των μυών του προσώπου και του σώματος, καθώς και υπηρεσίες σάουνα, υδρομασάζ, μασάζ, σολάριουμ και ατμόλουτρου».
2. Υπηρεσίες αποκατάστασης της σωματικής υγείας από ειδικούς επιστήμονες της αθλητικής επιστήμης, η ειδίκευση των οποίων προκύπτει από ειδικό τίτλο ή βεβαίωση. Η εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων γίνεται μετά από ιατρική γνωμάτευση για την πρόληψη, βελτίωση κινητικών δυσλειτουργιών και παθήσεων συγγενών και επίκτητων, και ειδικότερα με την αποκατάσταση καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, νευρολογικών, μυϊκών−σκελετικών ή ερειστικο− κινητικών, μεταβολικών και άλλων παθολογικών και τραυματικών διαταραχών, καθώς και για την προαγωγή της υγείας και ευρωστίας των κινητικώς πασχόντων γενικώς. Οι ως άνω κινητικές ενέργειες εκτελούνται με τις πράξεις ασκησιοθεραπείας και των κλινικών, εργαστηριακών
– εργοφυσιολογικών μετρήσεων κινητικής αγωγής και κινητικής αποκατάστασης μετά από διάγνωση ή γνωμάτευση ιατρού και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Ως πράξεις προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής (ασκησιοθεραπείας) νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της αντίστοιχης ειδίκευσης, και κατέχουν σχετική βεβαίωση στην: κινησιοθεραπεία μόνο με γυμναστικές ασκήσεις (παθητικές, ενεργητικές, διατάσεις, ισομετρικές, ισοτονικές, ασκήσεις πλειομετρικής και μειομετρικής γυμναστικής), κινησιομάλαξη, προγράμματα καρδιαγγειακής αποκατάστασης και άλλων παθήσεων και προγράμματα ειδικής αγωγής στα άτομα με ειδικές ανάγκες κατά το αναλυτικό περιεχόμενο της ύλης μαθημάτων της κύριας ειδικότητας ‘’προσαρμοσμένη φυσική αγωγή’’.
Υπηρεσίες σωματικής ψυχαγωγίας παιδιών και εκ− μάθησης παραδοσιακών και μοντέρνων χορών.
Υπηρεσίες ειδικής προπονητικής προς επίτευξη αθλητικών επιδόσεων και μεγιστοποίησης της σωματι− κής απόδοσης αθλητών με ειδικά προγράμματα.
Για τον καθένα από τους παραπάνω τομείς παρε− χομένων γυμναστικών υπηρεσιών χρησιμοποιείται ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
Τα Γυμναστήρια λειτουργούν καθημερινά από 6.00 έως 24.00 και το Σάββατο από 6.00 έως 20.00, ενώ την Κυριακή παραμένουν κλειστά.
ΑΡΘΡΟ 3
Προϋποθέσεις λειτουργίας

1. Απαγορεύεται, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999, η συστέγαση ιδιω− τικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπον− δίας.
Επιτρέπεται η συστέγαση γυμναστηρίου ή αθλητι− κής σχολής με ξενοδοχειακή επιχείρηση, σχολή χορού, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σάουνας, ατμόλουτρου, σολάριουμ, μασάζ, υδρομασάζ, ινστιτούτο αισθητικής, κέντρο διαίτης, εφόσον αυτή διαθέτει την απαιτούμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια λειτουργίας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 2, στο καταστατικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής πρέπει να καθορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός το έργο της παροχής υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή της εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος.
Κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή στεγάζεται υποχρεωτικώς σε ενιαίο χώρο. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων, το κάθε ένα από τα οποία πρέπει να πληροί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις του πα− ρόντος προεδρικού διατάγματος και να διαθέτει τη δική του αυτοτελή άδεια λειτουργίας.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό γυμναστηρίου ή αθλη− τικής σχολής πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα πα− ρακάτω προσόντα:
α) Ο δ/ντής να είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με τριετή τουλάχιστον εμπει− ρία στην διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής άθλησης ή εκγύμνασης.
β) Οι διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές, προπονη− τές, να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ ή να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλ− ματος που έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Εάν οι υπηρεσίες που παρέχει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, το προσωπικό απαιτείται να διαθέτει σχετική βεβαίωση, πιστοποίηση ή δίπλωμα του αρμόδιου κρατικού φορέα. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαι− τείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ει− δίκευση στην αθλητική διατροφή.
Ο διευθυντής του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτε− ρικού τους κανονισμού, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται σε αυτόν και στις κείμενες διατάξεις. Ο διευθυντής απασχολείται κατά πλήρες ωράριο στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή. Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να εργάζεται ως διευθυντής σε περισσότε− ρα από ένα (1) γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Δεν απαιτείται πρόσληψη διευθυντή από τα σωματεία που λειτουργούν αθλητικές σχολές κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1.
Το διοικητικό και το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πρέπει να είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυ− μναζόμενων.
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται (όργανα, μηχανή− ματα, κλπ) πρέπει να είναι τα αναγκαία, κατάλληλα και ασφαλή για τους εκγυμναζόμενους.
Για την εγγραφή εκγυμναζόμενου απαιτείται η τή− ρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται ή να
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
αθλείται στο διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγρα− φής. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυμνα− ζόμενων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος.
10. Εάν οι εκγυμναζόμενοι είναι κάτω των δέκα οκτώ
(18) ετών, για την εγγραφή τους απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γόνιμη μέριμνα σ’ αυτούς.
11. Για την πραγματοποίηση πωλήσεων αγαθών κυλι− κείου στο χώρο λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις αντίστοιχη άδεια. Απαγορεύεται η πώ− ληση βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής από το γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας ή τις Αστυνομικές Αρχές, παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται από τον Νομάρχη πρόστιμο 20.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι αποκαταστάσεως της νομιμό− τητας. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 4
Κτιριολογικά στοιχεία γυμναστηρίου
ή αθλητικής σχολής

Προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών
1. Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης, άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογοι του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών και των αθλημά− των που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. Γενικές προδιαγραφές:
α) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
β) Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητι− κής σχολής είναι τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοη− θητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιμοποιείται από τους εκ− γυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση του αθλή− ματος είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60).
γ) Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα.
δ) Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυμνα− στηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) και με αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιματιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Ο φωτισμός και αερισμός των ως άνω χώρων γίνεται σύμ− φωνα με το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού.
ε) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλη− τικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χώρους αποδυτηρίων (ανδρών − γυναικών), με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Η ελάχι− στη επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυ− μναζόμενο.
στ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επι− τρέπεται να πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ.
ζ) Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν πρέπει να συ− νεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περίοι− κων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. Η ανάγκη ηχομόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρ− θρου 9 του παρόντος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινω− νικών Ασφαλίσεων.
Β. Χώροι υγιεινής. Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής:
α) Λουτρό με δύο (2) τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για κάθε αποδυτήριο.
β) Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχο− λής είναι μέχρι και ογδόντα (80) εκγυμναζόμενοι, αυξα− νόμενα κατά ένα (1) αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους.
γ) Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχουν
1) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και λεκάνες υγιεινής.
2) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός.
3) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφά− νεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.)
4) Ανθεκτική και αντιολισθηρή επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.
5) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προ στα μέσα.
6) Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο (2) αποχωρη− τήρια.
Γ. Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών.
α) Σε κεντρικό σημείο κάθε γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρ− χουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.
γ) Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο ανα− γκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.
Δ. Ειδικές προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών
α) Για την πιστοποίηση αθλητικών σχολών που καλ− λιεργούν αναγνωρισμένα ή μη αθλήματα πρέπει να πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τάσσουν οι κανονισμοί της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση κατοχής ειδικής άδειας λειτουργίας καταλληλότητας του χώρου, η άδεια αυτή πρέπει να συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος.
β) Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό εκγυμναζόμενων, νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως εκγυμναζόμενων.
ΑΡΘΡΟ 5
Κωλύματα και ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας
εκπροσώπου ή διευθυντή ιδιωτικού γυμναστηρίου
ή αθλητικής σχολής.

Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του νόμιμου εκπρο− σώπου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύει γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, καθώς και οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλη− τικής σχολής και του διευθυντή του, προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλ− λήλου ΝΠΔΔ.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου το οποίο ιδρύει γυμναστήριο ή αθλητική σχολή ή ο ιδιοκτήτης γυ− μναστηρίου ή αθλητικής σχολής, καθώς και ο διευθυντής του γυμναστηρίου ή της σχολής δεν επιτρέπεται:
α) να έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρε− ση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσι− ας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμα και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί,
β) να έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων,
γ) να τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαρά− σταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προ− ηγουμένων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής.
δ) να έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχι− κά αδικήματα περί φαρμακοδιέργεσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ, 128 Η και 128 Θ και 130 ν. 2725/1999, όπως τα τρία πρώτα άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239).
ΑΡΘΡΟ 6
Παράβολο λειτουργίας

Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.
Για την ανανέωση ή επέκταση της αδείας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαρια− σμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφαλίστων αθλη− τών, κατά τους όρους του άρθρου 36 του ν. 2725/1999.
ΑΡΘΡΟ 7
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας

Οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμοδία Νομαρχία.
Ο αιτών δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος, να προβεί σε προέλεγχο των κτιριολογικών, προϋποθέσεων του χώρου, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και η σχετική έκθεση που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται στον αιτούντα εντός τριών
(3) ημερών από την πραγματοποίηση του ελέγχου.
3. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της υποβολής στο οικείο Γραφείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το αρμόδιο Τμήμα πραγματοποιεί τον έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολο− γητικών και, αν υπάρχουν ελλείψεις, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως με συστημένη επιστολή. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει τις επισημαν− θείσες ελλείψεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της επιστολής. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί, ο φάκελος με το σύνολο των υποβληθέ− ντων δικαιολογητικών επιστρέφεται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.
Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ενημερώνεται επί των δικαιολογητικών και, ύστερα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους, προσέρχεται για έλεγχο στους χώρους του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει την ίδια ημέρα τεκμηριωμένη έκθεση καταλληλότητας ή μη του κτιρίου και του αθλητικού εξοπλισμού και ει− σηγείται της χορήγησης ή μη της άδειας λειτουργίας. Η εισήγηση της επιτροπής υποβάλλεται στο Νομάρχη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σύνταξή της. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της εισήγησης ο αρμόδιος Νομάρχης αποφα− σίζει για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την χορήγηση της αδείας λειτουργίας, το φυσι− κό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια, υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Νομαρχία κατά− σταση του πάσης φύσεως προσωπικού της, θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως η άδεια λειτουργίας λογίζεται ως μηδέποτε χορηγηθείσα.
ΑΡΘΡΟ 8
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας.

1. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργή− σουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην οικεία Νομαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυμναστήριο ή αθλητική σχολή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαι− ολογητικά:
α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
β. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσι− κού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 128Θ ν. 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σ’ αυτόν με το άρθρο 60 ν. 3057/2002.
γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμε− τάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερι− κή) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική ) η υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
στ. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
2. Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην Νο− μαρχία αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νο− μικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
β. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, του οποίου προβλέπεται η δημοσίευση του καταστατικού του στο Πρωτοδικείο, βεβαίωση του Πρωτοδικείου περί μη τρο− ποποίησής του.
γ. Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώ− που, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Νομάρχη, εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νο− μικού προσώπου.
ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του οριζόμενου ως εκπρο− σώπου έναντι του Νομάρχη.
στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του νό− μιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυ− τός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα της παρ. 1 περ. β του παρόντος άρθρου.
ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών εκ− πρόσωπος δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπα− ράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διατα− ραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον αιτού− ντα εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με τη οποία να δηλώνεται η υπηκοότητα των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.
ι. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου το οποίο ανα− φέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
Εάν την αίτηση καταθέτει αλλοδαπός ή στα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου συγκαταλέγονται αλλοδαποί, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύ− εται από:
α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου ή των κτιρίων σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50), σε δύο (2) αντίγραφα, θεωρημένα από μηχανικό και επικυρωμένα από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο.
Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες εκγύμνασης κλπ) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, κα− θώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης.
β. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση του ως γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, υπο− γεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό και επικυρωμένο από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο.
γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής από την πυ− ροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία, καθώς και πιστοποιητικό της Διεύθυν− σης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των χώρων υγιεινής, του χρησιμοποι− ούμενου πόσιμου νερού, του συστήματος αποχέτευσης και της τυχόν ηχορύπανσης.
δ. Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής που περιέχει το χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
ε. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του δι− ευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα της παρ. 1 περ. β. του παρόντος άρθρου.
ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγού− μενων και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
θ. Έγγραφη σύμβαση από την οποία να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή από τον αιτούντα.
ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρο− λογική εγκατάσταση, καθώς και για τον πλήρη εξαε− ρισμό του χώρου του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
ια. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής έχει υποβλη− θεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις.
Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας γυμναστη− ρίου ή αθλητικής σχολής σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η κατάθεση των δι− καιολογητικών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία γ και ι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των υπό στοιχεία α−ια της παραγράφου 4 του πα− ρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση για τη οποία ζητείται η πιστοποίηση αθλητικής σχολής για τη λειτουργία της οποίας απαι− τούνται ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. Δ του παρόντος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά
(μελέτες εγκαταστάσεων και πιστοποιητικά καταλλη− λότητας εξοπλισμού) που αποδεικνύουν ότι η αθλητική σχολή πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει η οικεία αθλητική ομοσπονδία.
7. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και εάν από τα προσαγόμενα δικαιολογητικά προκύ− πτει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, όπως ορίζονται στα άρθρα 3,4,5 και 6 του παρόντος, η αίτη− ση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.
ΑΡΘΡΟ 9
Ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου

1. Για την προστασία της υγείας των εκγυμναζόμε− νων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατ’ έτος με απόφαση του oικείου Νομάρχη ορίζεται επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία απαρτί− ζεται από:
α) Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οι− κείου νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή Ανώτερο υπάλληλο της Νομαρχίας με αρμοδιότητα σε θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ως Πρόεδρο.
β) Έναν καθηγητή Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ− σης της αντίστοιχης Νομαρχίας ή είναι αποσπασμένος σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ) Τον Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας της Νομαρ− χιακής Αυτοδιοίκησης ή τον αναπληρωτή του.
δ) Τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχια− κής Αυτοδιοίκησης ή τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυ− μναστηρίων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής, η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και κάθε σχετικό με την αποζημίωσή τους ζήτημα.
Η ειδική επιτροπή ελέγχει τακτικά μία (1) φορά κατ’ έτος τα γυμναστήρια και τις αθλητικές σχολές που ανή− κουν στο τομέα ευθύνης της. Η ειδική επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους στα παραπά− νω γυμναστήρια και αθλητικές σχολές αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συγκροτούνται, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, τριμελείς υποεπι− τροπές αποτελούμενες από έναν (1) υπάλληλο της Νο− μαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα σε θέματα Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, κατά προτίμηση πτυχιούχο ΤΕΦΑΑ, έναν (1) υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, οι οποίες υποβο− ηθούν την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, δι− ενεργώντας κατ’ εντολή της ελέγχους και υποβάλλοντας προς αυτήν σχετικές εισηγήσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής.
Η ειδική επιτροπή, ύστερα από έλεγχο, υποβάλλει έκθεση στον οικείο Νομάρχη, ο οποίος, σε περίπτωση που η επιτροπή αυτή διαπιστώσει παράβαση των όρων
και προϋποθέσεων λειτουργίας που ορίζονται στο πα− ρόν, επιβάλλει την κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που ορίζονται στο παρόν, ο οικείος Νομάρχης μπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος, ή να προβαίνει στην οριστική ανάκληση της άδειας. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
5. Σε περίπτωση που γυμναστήριο ή αθλητική σχολή λειτουργεί χωρίς άδεια, ο Νομάρχης ή το εξουσιοδοτη− μένο από αυτόν όργανο επιβάλλει την άμεση διακοπή των εργασιών του με τη σφράγιση του καταστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτό, ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οικεία Αστυνομική Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 10
Επέκταση ή μεταφορά γυμναστηρίου
ή αθλητικής σχολής σε νέο κτίριο.

Για την επέκταση ή μεταφορά γυμναστηρίου ή αθλη− τικής σχολής σε νέο κτίριο απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία ορίζονται στις περιπτώσεις α’ έως δ΄ και θ΄ έως ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η μεταφορά γυμνα− στηρίου ή αθλητικής σχολής μπορεί να εγκριθεί από τον Νομάρχη, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 11 Μεταβίβαση αδείας
Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας και λειτουρ− γίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε όσους συγκεντρώνουν τα οριζόμενα με το παρόν προ− εδρικό διάταγμα προσόντα, ύστερα από υποβολή σχετι− κής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογη− τικά του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και η έγγραφη σύμβαση για τη μεταβίβαση αυτή.
Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή ιδιωτικού γυμνα− στηρίου ή αθλητικής σχολής, η άδεια ίδρυσης και λει− τουργίας μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους, εφόσον οι τελευταίοι ή ένας τουλάχιστο απ’ αυτούς πληρούν τα νόμιμα προσόντα. Η μεταβίβαση πραγματο− ποιείται με απόφαση του Νομάρχη, εφόσον προηγουμέ− νως και μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από το θάνατο του κληρονομούμενου υποβληθεί σχετική αίτηση των κληρονόμων, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι δεν συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, είναι δυνατή η εκμίσθωση ή μεταβίβαση του γυμναστηρίου ή αθλητι− κής σχολής σε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 12
Ανανέωση και επέκταση άδειας λειτουργίας

1. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας γυμνα− στηρίου ή αθλητικής σχολής ή την επέκτασή της για παροχή νέων υπηρεσιών, απαιτείται σχετική αίτηση, που υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 του παρόντος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Πρόσφατο πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή, κατά περίπτωση, του εκπρο− σώπου του νομικού προσώπου, από το οποίο να προκύ− πτει ότι ο αιτών την ανανέωση της άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα της παρ.1 περ. β. του άρθρου 8 του παρόντος.
β) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμε− τάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών την ανανέωση της άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δι− καστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) η υπό συνδυ− ασμό των δύο προηγούμενων και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5.
ε) Απόδειξη καταβολής παραβόλου, το οποίο αναφέ− ρεται στο άρθρο 6.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπα− ράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής δια− ταραχής.
ζ. Πρόσφατο ποινικό μητρώο του διευθυντή και των γυμναστών, απ’ όπου να εμφαίνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παρ. 2 του παρόντος, ότι δεν καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα της παρ. 1 περ. β του άρθρου 8.
η. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, από το οποίο προκύπτει η μη παραπομπή του Διευθυντή και των γυμναστών με αμετάκλητο βούλευμα για αδική− ματα της παρ. 1, περ. β’ του άρθρου 8 του παρόντος.
θ. Βεβαίωση Μέλους του άρθρου 8, παρ. 8 του πα− ρόντος.
Σε περίπτωση μεταβολών στο προσωπικό του γυ− μναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, εκτός από τα δικαι− ολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται να κατατεθούν επίσης τα δικαιολογητικά που προβλέ− πονται στις περιπτώσεις ε έως θ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
Εάν η αίτηση κατατίθεται από νομικό πρόσωπο, απαιτείται η συνυποβολή:
α) Βεβαίωσης Πρωτοδικείου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η δημοσίευση του καταστατικού, περί μη τροποποίησής του.
β) Πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτώχευσης. γ) Καταλόγου των μελών της διοικήσεως του νομικού προσώπου.
5. Για την ανανέωση ή επέκταση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η κατάθε− ση δικαιολογητικών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία ε έως ια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Για τη διαδικασία ανανέωσης και επέκτασης της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ− θρου 7 του παρόντος.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανανέ− ωσης της άδειας λειτουργίας με τα απαιτούμενα δικαι− ολογητικά εντός εξήντα (60) ημερών από την λήξη της ισχύος της, η άδεια αφαιρείται οριστικώς και επιβάλλε− ται άμεση διακοπή των εργασιών με τη σφράγιση του καταστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτό ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οικεία Αστυνομική Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας.
Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει αλλα− γή χρήσης και επέκταση του γυμναστηρίου σε σχέση με την αρχικώς χορηγηθείσα άδεια αυτή προβαίνει σε πρόταση προς τον οικείο νομάρχη για την υποβολή εκ μέρους του αιτούντος αίτησης επεκτάσεως του γυμνα− στηρίου, κατά την οποία απαιτείται εξ αρχής υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του γυμναστη− ρίου ή της αθλητική σχολής μέχρι την χορήγηση της σχετικής άδειας επεκτάσεως. Το αυτό απαιτείται και για την μεταφορά γυμναστηρίου σε νέο κτίριο.
ΑΡΘΡΟ 13 Μεταβατικές διατάξεις
Οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων και σχολών εκμά− θησης αθλημάτων που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών από την δημοσίευσή του. Παρερχομένης απράκτου της προ− θεσμίας αυτής διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
Ειδικά για την προσαρμογή των ιδιοκτητών της προηγούμενης παραγράφου στις διατάξεις του άρθρου 4, η προθεσμία ορίζεται σε τρία (3) έτη από την δημοσί− ευση του παρόντος, με εξαίρεση την περίπτωση Αζ της πρώτης παραγράφου αυτού, για την οποία η προθεσμία ορίζεται στους έξι (6) μήνες.
ΑΡΘΡΟ 14
Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υφυπουργό Πολι− τισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγή, Περιεχόμενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΑΘλητικός Νόμος
2725/1999

"Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις." (σε .html)
Νόμος 2725/1999 μαζύ με τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02 (σε .html)
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
>>(Δείτε τα άρθρα ΕΔΩ ,σε .html)
Συγχωνεύσεις Σωματείων (σε .html)

 Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  , 154 Kb)
NOMOΣ 3262/2004, Τροποποιήσεις άρθρων του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.
NOMOΣ 3372/2005, Ρύθμιση θεμάτων Αθλητισμού.

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3479/2006
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών
επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  313 Kb)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219/2006
Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  108 Kb)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Κολύμβησηση
Ποδηλασία
Αντισφαίριση (Τένις)
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)
Αρση Βαρών