www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ III
ΔΙΑΘΛΟ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ III

ΔΙΑΘΛΟ

ΑΘΗΝΑ 2001

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/2

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Το δίαθλο είναι χειμερινό σπορ αποτελούμενο από σκι δρόμων αντοχής και σκο-ποβολή με όπλο. Στο δίαθλο οι δρόμοι αντοχής διεξάγονται με «ελεύθερη τεχνική».

1.2.

Εφαρμογή των κανονισμών

Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να τηρούνται σε όλους τους αγώνες διάθλου όταν υ-πάρχει δυνατότητα.

1.2.1.

Σε όλους τους παγκόσμιους αγώνες, αγώνες για παγκόσμια κύπελα, ηπειρωτικούς, πανευρωπαϊκούς κτλ. οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες ΕΟΧ και τους υπόλοιπους διεθνείς αγώνες η αναγγελία των οποίων δεν περιέχει παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς αυτούς. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια καθορισμένα από τη ΔΟΕ.

1.2.2.

Οι αθλητές πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισμούς και κυρίως τις παραγράφους που είναι βασικές για τη συμπεριφορά τους στις προπονήσεις και στους αγώνες. Οι αθλητές πρέπει να τηρούν όχι μόνο τους κανονισμούς αυτούς αλλά και όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την ελλανόδικο επιτροπή σχετικά με τη διε-ξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων στα πλαίσια των κανονισμών αυτών. Οι αθλητές πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι είσοδος στον αγώνα γίνεται τη στιγμή της εισόδου στη ζώνη της εκκίνησης, και συνεχίζεται ως τον τερματισμό και τον τόπο διεξαγωγής του αντιντόπινγκ κοντρόλ.

1.3.

Είδη αγώνων

1.3.1.

ΑΝΔΡΩΝ

α) 20 χλμ. —ατομικό αγώνισμα

β) Ι0χλμ. —ατομικό αγώνισμα / σπρίντ/

γ) 4X7,5 χλμ. —σκυταλοδρομία

δ) 20 χλμ. —ομαδικό αγώνισμα

1.3.2.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ε) 15 χλμ. —ατομικό αγώνισμα

ζ) 7,5 χλμ. —ατομικό αγώνισμα / σπρίντ/

η) 3X7,5 χλμ. —σκυταλοδρομία

θ) 15 χλμ. —ομαδικό αγώνισμα

1.3.3.

ΕΦΗΒΩΝ

ι) 15 χλμ. —ατομικό αγώνισμα

κ) 10 χλμ. —ατομικό αγώνισμα / σπρίντ/

λ) 4X7,5 χλμ. —σκυταλοδρομία

μ) 15 χλμ. —ομαδικό αγώνισμα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/3

1.3.4

ΝΕΑΝΊΔΩΝ

ν) 10 χλμ. —ατομικό αγώνισμα

ξ) 7,5 χλμ. —ατομικό αγώνισμα / σπρίντ/

ο) 3X7,5 χλμ. —σκυταλοδρομία

π) 10 χλμ. —ομαδικό αγώνισμα

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ΠΑΔ) και το Κύπελλο Ελλάδος η Τεχνική Επι-τροπή καθορίζει τον αριθμό και τη θέση των ομαδικών αγωνισμάτων και των σκυ-ταλοδρομιών. Οι αποφάσεις για τα αγωνίσματα αυτά παίρνονται κάθεχρόνο στα πλαίσια της σύσκεψης καταρτισμού του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος.

1.4

1.4.1

Σε αγώνες διάθλου, διοργανωμένους από την ΕΟΧ ή από την ομοσπονδία-μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου και Διάθλου (UIPMB)μπορεί να αγωνιστεί μόνον αυτός που πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις της UIPMB και της ΕΟΧ.

1.4.2

Οαθλητής/αθλήτρια μπορεί:

α. Να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και να διδάσκει στη βασική εκπαίδευση.

β. Να βοηθιέται από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) ή από την ΕΟΧ με:

- χρήματα για τροφή και στέγη

- αποζημιώσεις για οδοιπορικά

- χρήματα τσέπης (pocket money) για την κάλυψη μικρών αναγκών μεγίστου πο-σού χιλίων δραχμών ημερησίως

- ασφάλεια ατυχήματος, αρρώστειας, αναπηρίας

- αθλητικό εξοπλισμό, όπλο κ.ά.

- αποζημιώσεις για έξοδα γιατρού, φυσιοθεραπευτή, προπονητή.

γ. Να δεχτεί από την ΕΟΑ ή από την ΕΟΧ αποζημίωση, για τυχόν μείωση των ει-σοδημάτων του, όταν η αιτία για τη μείωση αυτή, είναι οι προπονήσεις και οι α-γώνες του αθλητή. Η αποζημίωση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξε-περνά στο σύνολο όσα ο αθλητής θα κέρδιζε από τη δουλειά του, για το χρονικό αυτό διάστημα.

δ. Να δέχεται υποτροφία σπουδών

ε. Να δέχεται έπαθλα αγώνων αξίας μέχρι τριάντα χιλιάδων δραχμών. Ο περιορι-σμός αυτός για την αξία του επάθλου δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το έπαθλο δεν γίνεται κτήμα του αθλητή.

ζ. Να δεχτεί μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας χρηματική βοήθεια για τη μελλοντική του εκπαίδευση.

η. Να φοράει τις παρακάτω διαφημίσεις πάνω στον εξοπλισμό του:

1.Πάνω στα σκι, παπούτσια, λουράκια, μπαστούνια και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τη μάρκα και το σήμα του κατασκευαστή και μόνο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι απαιτήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς που θέτει η παράγραφος 26 του Κανονισμού της ΔΟΕ, και είναι ψηφισμένος και επικυρωμένος από τη ΔΟΕ.

2. Σε κάθε γάντι ένα σήμα του κατασκευαστή (επιγραφή ή έμβλημα) μεγέθους ως 6 εκ2.

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/4

3. Πάνω στα λουράκια των γυαλιών, καθώς επίσης και πάνω στα λουράκια του προστατευτικού από αέρα και ήλιο γείσου, μία συνηθισμένη εμπορική επιγραφή χωρίς περιορισμό. Το πλάτος των λουριών αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 εκ. Αν υπάρχουν διπλά λουριά πρέπει το ένα μόνο να έχει επιγραφή ή έμβλημα.

4. Στα προστατευτικά των αυτιών από το κρύο, μπορεί να υπάρχει μία επιγραφή ή έμβλημα του κατασκευαστή μεγέθους ως 6 εκ2 για το κάθε αυτί.

5. Στο κάθε ρούχο μπορούν να υπάρχουν δύο εμπορικά σήματα (επιγραφή ή έμβλημα) του κατασκευαστή ή πιθανού άλλου χρηματοδότη (βλ και 1.4.3) ή -ένα σήμα του κατασκευστή και ένα σήμα του χρηματοδότη. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του κατασκευαστή μπορεί να είναι χωρισμένο σε ένα έμβλημα και μία επιγραφή, αρκεί το μέγεθος να παραμείνει το ίδιο. Όταν χρησιμοποιούνται επιπλέον ρούχα / για παράδειγμα γκέτες κ.ά. / επάνω από την αθλητική περιβολή δεν πρέπει να έχουν επιγραφές ή εμβλήματα. Τα διάφορα σήματα των διάφορων κατασκευαστών δεν μπορούν να τοποθετούνται το ένα επάνω στο άλλο. Η κατασκευή και η γραφική παρουσίαση των διάφορων ρούχων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μοιάζουν ή να μιμούνται τις επιγραφές ή τα εμβλήματα άλλων κατασκευαστών.

6. Πάνω στους σκούφους μπορούν να υπάρχουν δύο σήματα (επιγραφή ή έμβλημα) του κατασκευαστή μέγιστου μεγέθους 6 εκ2 για την κάθε πλευρά των δύο αυτιών. Και ένα σήμα πιθανού χρηματοδότη (βλ. 1.4) με μέγιστη επιφάνεια 30 εκ2. Στην περίπτωση αυτή στο εμπρός μέρος του σκούφου πρέπει να υπάρχει το έμβλημα της ομοσπονδίας του αθλητή ελάχιστου μεγέθους 3 εκ. Η οποιαδήποτε διαφήμιση πρέπει να είναι σε απόσταση 2 εκ. το λιγότερο από το εθνικό έμβλημα.

7. Πάνω στα όπλα μπορούν να υπάρχουν σήματα του κατασκευαστή. Εκτός του σήματος του κατασκευαστή μπορεί να υπάρχει και έμβλημα τυχόν χρηματοδότη (βλ. 1.4.3.7) μεγίστου μεγέθους 30 εκ2.

8. Πάνω στα νούμερα των αθλητών επιτρέπεται να υπάρχει ένα εμπορικό σήμα (ε-πιγραφή ή έμβλημα) αρκεί όλοι οι αθλητές να έχουν τα ίδια στην κατασκευή νούμερα, με την ίδια διαφήμιση. Οι διοργανωτές των αγώνων, πρέπει πάνω στο θέμα αυτό, να λαμβάνουν υπόψη και τους νόμους της χώρας όπου διεξάγεται ο αγώνας.

1.4.3

α) οι επιχορηγήσεις των αθλητών σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.2. β) και γ) πρέπει να συμπίπτουν με τις καθορισμένες από την ΕΟΑ και την ΕΟΧ συνθήκες.

 

9. Πάνω στα δύο λουριά του καλύματος του όπλου επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός εμπορικού σήματος του κατασκευαστή ή χρηματοδότη μεγέθους ως 6 εκ.2. Οι ανωτέρω προδιαγραφές τροποποιούνται σύμφωνα με νεώτερες οδηγίες της UIPMB, της ΒΟΑ και της ΕΟΧ.

β) Τα σωματεία της ΕΟΧ μπορεί να κλείνει συμφωνίες / συμβόλαια/ με κάποια φίρμα ή οργάνωση για βοήθεια, εξοπλισμό και διαφήμιση, εάν η φίρμα, ή η οργάνωση αυτή, είναι αναγνωρισμένη σαν επίσημη προμηθεύτρια και βοηθός. Τα σωματεία μπορούν ακόμη να κλείνουν συμφωνίες με φίρμες που δεν παράγουν αθλητικό εξοπλισμό. Τέτοιες συμφωνίες δίνουν δικαιώματα διαφήμισης μόνον πάνω στα ρούχα και τα όπολα των αθλητών.

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/5

Όλες οι συμφωνίες πρέπει να εγκριθούν πρώτα από την ΕΟΧ και μετά από την ΕΟΑ. Χωρίς την έγκριση ΕΟΧ και ΕΟΑ καμμιά συμφωνία δεν αποκτά ισχύ και καμμιά διαφήμιση δεν επιτρέπεται. Τέτοιου είδους συμφωνίες μπορούν να κλείνονται μόνον μια φορά το χρόνο και μόνο για μια σεζόν.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από δύο διαφημιστι-κές επιγραφές ενός τέτοιου χρηματοδότη πάνω στα ρούχα του αθλητή. Η παραγωγή και η διάθεση διαφημιστικών ειδών πάνω στα οποία υπάρχει φυ-σιογνωμία αθλητή κλπ. είναι απαγορευμένη σύμφωνα με τους εξειδικευμένους κανονισμούς της ΕΟΑ.

Απαγορεύεται επίσης η διαφήμιση με ή πάνω σε αθλητή διαφόρων ειδών αλ-κοόλ, τσιγάρων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί ως εδώ, περί συμφωνιών μεταξύ σωματείων και εταιριών, ή χρηματοδοτών, τα σωματεία μπορούν να δέχονται αποζημιώσεις.

Σε καμία περίπτωση όμως οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να παραλάβει μέρος της αποζημίωσης εκτός του καθορισμένου στην παράγραφο 1.4.2. Η ΕΟΧ έχει το δικαίωμα να επιτρέψει σε κάποιον αθλητή να δεχθεί βοήθεια εκτός των πλαισίων της 1.4.2.

Οι περιορισμοί της παραγράφου 1.4.3. β) ισχύουν επίσης και για τους παράγον-τες των ομάδων, υπευθύνους ομάδων, προπονητών, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού σωματείου.

1.4.4.

Ο αθλητής ή αθλήτρια δεν μπορεί:

α) Να είναι ή να ήταν επαγγελματίας σε οποιοδήποτε άθλημα, ή να έχει υπογράψει πριν το τέλος των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων ή παγκοσμίων πρωταθλη-μάτων συμβόλαιο επαγγελματία.

β) Να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της προσωπικότητας του, του ονόματος του, της φωτογραφίας του ή των αθλητικών του επιτυχιών για διαφημιστικούς σκο-πούς. Αυτό μπορεί να γίνει στην περίπτωση μόνοπου η ΕΟΑ ή το Σωματείο έχουν υπογράψει συμβάσεις. Στην περίπτωση αυτή οι πληρωμές πρέπει να γίνονται προς την ΕΟΑ ή την ΕΟΧ ή το Σωματείο αλλά ποτέ προς τον αθλητή. Η ΕΟΧ έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει αντίγραφο του συμβο-λαίου.

γ) Να υπήρξε επαγγελματίας δάσκαλος ή προπονητής σε κάποιο άθλημα.

ε) Να δέχεται αναβολικά.

1.4.5.

 

Εξοπλισμός ή προϊόντα, τα οποία δίνονται στις εθνικές ομάδες πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του ορισμού 1.4.2. ή / όσον αφορά τα εμβλήματα κλπ. των διαφόρων φιρμών.

δ) Να επιδεικνύει τα σκι ή το όπλο του στο χώρο εκκίνησης ή τερματισμού με στό-χο τη διαφήμιση.

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιορισμών για τους αθλητές από την παράγρα-φο 1.4.1. ως την 1.4.4. υπεύθυνη είναι ανάλογη επιτροπή. Σε περίπτωση ανάγκης η επιτροπή αυτή μπορεί να διορίσει επιπλέον υπεύθυνους. Αθλητές που δεν τηρούν τους περιορισμούς αυτούς δεν μπορούν να αγωνίζονται

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/6

και ακυρώνονται από τους αγώνες στους οποίους πήραν μέρος. Η επιτροπή αγώ-νων και ο πρόεδρος της πρέπει να ανακοινώνει τα ονόματα και τα παραπτώματα των αθλητών στην ΕΟΧ.

Αν κάποιος αθλητής, διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε φίρμα χρησιμοποιεί το όνομα του, τη φωτογραφία του, ή τις αθλητικές τους επιτυχίες, με διαφημιστικούς σκο-πούς, είναι υποχρεωμένος να δώσει πληρεξούσιο στην ΕΟΧ το Σωματείο του για να του δοθεί η δυνατότητα να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (πιθανό διακαστήριο). Αν ο αθλητής δεν δώσει τέτοιο πληρεξούσιο, η στάση του θεωρείται σύμφωνη με τις ενέργειες της φίρμας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

Οι αθλητές ανδρικού φύλου ανήκουν στην κατηγορία των ανδρών από την 1η Ια-νουαρίου της χρονιάς στην οποία «κλείνουν» το 20ο έτος της ηλικίας τους.

Οι αθλήτριες γυναικείου φύλου ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών από την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς στην οποία «κλείνουν» το 20ο έτος της ηλικίας τους.

Αθλητές οι οποίοι δεν έχουν φτάσει το όριο ηλικίας γιο τη είσοδο τους στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών ανήκουν αντίστοιχα στις κατηγορίες εφήβων και νεανίδων. Για τους αθλητές αυτούς διοργανώνονται ξεχωριστοί αγώνες. Οι ίδιοι όμως έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται και στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών.

1.5.4.

Το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εφήβων, νεανίδων ελέγχεται από τους διοργα-νωτές και την επιτροπή αγώνων με κριτήριο την ημερομηνία γέννησης του αθλητή ή της αθλήτριας.

1.6

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.6.1.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να στέλνονται με γράμμα ή τηλεγράφημα στους διοργανωτές.

Για αγώνες εθνικού προγράμματος το Σωματείο πρέπει ή μόνον να παραδώσει την αίτηση συμμετοχής ή να δώσει την έγκριση της.

Κανείς δεν μπορεί να πάρει μέρος σε ΠΑΔ ή ΚΕ αν η συμμετοχή του δεν είναι δηλωμένη σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

 

1.4.6.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.2.

Ο διοργανωτής πρέπει να ελέγχει τη γνησιότητα των αιτήσεων.

1.6.3.

Με την αίτηση συμμετοχής το Σωματείο βεβαιώνει και εγγυάται, ότι ο κάθε αθλη-τής της αποστολής, έχει την απαραίτητη ασφάλεια ατυχήματος, και ότι το Σωματείο εγγυάται, και φέρει ευθύνη, για το κατά πόσο ο αθλητής είναι έτοιμος για αγώνες. Δες / 1.9.1. /. Το δελτίο αθλητού / υγείας είναι επίσης απαραίτητο. Σωματεία τα οποία ακόμη δεν έχουν πάρει μέρος σε ΠΑΔ ή ΚΕ διάθλου για τα τελευταία χρόνια, πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη δήλωση συμμετοχής για αγώνες ομοσπονδιακού επιπέδου, ανδρών και γυναικών, υπεύθυνη δήλωση για την επιδεξιότητα και προετοιμασία των αθλητών τους.

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/7

Τα σωματεία που πρέπει να παραδώσουν υπεύθυνες δηλώσεις, για την προετοιμα-σία των αθλητών, τους, πρέπει να παρουσιάσουν, μαζί με την ονομαστική κατά-σταση των αθλητών, για κάθε αθλητή, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σε δύο αγώ-νες διάθλου, σε δύο το λιγότερο σεζόν, και αποτελέσματα των τελευταίων δύο τοπικών / περιφερειακών πρωταθλημάτων.

Η επιτροπή των Π.Α.Δ., ή του Κ.Ε., μπορεί να δεχθεί τα στοιχεία αυτά σαν αρκετή αγωνιστική προετοιμασία ή να αρνηθεί, αν υπάρχουν αμφιβολίες, τη συμμετοχή των αθλητών αυτών.

1.6.4.

Αν η επιτροπή των αγώνων, δεχθεί σαν εξαίρεση, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, εγγραφή με καθυστέρηση για ατομικό αγώνισμα, πρέπει να ξεκινήσει τον αγώνα πριν, ή μετά τους υπόλοιπους αθλητές. Η επιτροπή σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προσέξει έτσι ώστε, με την απόφαση της για την τύχη του καθυστερημένα δηλωμένου αθλητή βλάψει τους υπόλοιπους αθλητές, που ήταν δηλωμένοι έγκαιρα.

Αν η καθυστέρηση της εγγραφής του αθλητή οφείλεται σε κάποια σοβαρή αιτία, η επιτροπή μπορεί να επιτρέψει στον αθλητή να ξεκινήσει τον αγώνα πριν, ή μετά το γκρουπ, καθορισμένο με κλήρωση, στο οποίο ο αθλητής θα ανήκε σε περίπτωση έγκαιρης δήλωσης συμμετοχής.

Αν επιτραπεί η συμμετοχή στον αγώνα περισσοτέρων από έναν καθυστερημένα δηλωμένων αθλητών η σειρά εκκίνησης μεταξύ τους ορίζεται με κλήρωση.

1.6.5.

Εγγεγραμένοι αθλητές, οι οποίοι λόγω ανωτέρας βίας δεν συμμετέχουν στον αγώ-να, μπορούν να αντικατασταθούν μισή ώρα το λιγότερο πριν την εκκίνηση. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αντικατάστασης η αιτία αποχής του αθλητή από τον α-γώνα πρέπει να αποδειχθεί μέχρι το τέλος του αγώνα.

1.7.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

1.7.1.

Ατομικά αγωνίσματα

1.7.1.1.

Απαγορεύεται να δίνονται κενοί αριθμοί εκκίνησης.

Αν κάποια ομάδα αποτελείται από λιγότερους αθλητές, από όσα είναι τα γκρουπ, ο υπεύθυνος της ομάδας, μπορεί να δηλώσει από έναν αθλητή, κατά προτίμηση, για τα διάφορα γκρουπ.

Αν ο αριθμός των αθλητών κάποιας ομάδας είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των γκρουπ, ο υπεύθυνος της ομάδας μπορεί να δηλώσει, κατά προτίμηση, περισσότε-ρους αθλητές για το κάθε γκρουπ.

 

1.6.3.1.

Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται με ομαδική κλήρωση / γκρουπ 1,2,3,4/. Με τις τε-λευταίες δηλώσεις συμμετοχής οι υπεύθυνοι των ομάδων πρέπει να ορίσουν από έ-ναν αθλητή τους για κάθε γκρουπ.

1.7.1.2.

Σε όλους του αγώνες Διάθλου στα ατομικά αγωνίσματα, σπριντ, μπορεί να γίνεται ομαδική ή ατομική εκκίνηση.

Αν η εκκίνηση γίνεται σε γκρουπ, τα γκρουπ, με κλήρωση χωρίζονται σε γκρουπ-σειρές- εκκίνησης. Το μέγεθος τoυ γκρουπ εκκίνησης καθορίζεται από τις συνθήκες και τις δυνατότη-

7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/8

τες που υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση η εκκίνηση γίνεται όπως και στις ατομικές εκκινήσεις.

1.7.1.3.

Αν γίνεται ομαδική εκκίνηση, οι διαδρομές εκκίνησης και οι διάδρομοι σκοποβο-λής καθορίζονται για κάθε αθλητή.

1.7.2.

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ

Αν η εκκίνηση γίνεται σε δύο ή περισσότερες σειρές (βλ. 7.1.1.) ισχύουν τα παρα-κάτω:

Πρώτα με κλήρωση καθορίζονται οι αριθμοί εκκίνησης των ομάδων οι οποίες ξεκινούν τον αγώνα από την πρώτη σειρά, έπειτα (πάλι με κλήρωση) οι αριθμοί των υπόλοιπων ομάδων.

Ο αθλητής με το μικρότερο αριθμό από τη δεύτερη σειρά ξεκινάει πίσω από τον αθλητή με το νούμερο 1 της πρώτης σειράς. Ο επόμενος σε μέγεθος αριθμός της δεύτερης σειράς ξεκινάει πίσω από το νούμερο 2 της πρώτης σειράς κτλ.

Για το καθορισμό των σειρών εκκινήσεως λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα προηγουμένων αγώνων.

1.7.3.

Ομαδικοί αγώνες

Ο Πανελληνιονίκης των τελευταίων ΠΑΔ ξεκινάει τελευταίος, οι δευτεραθλητές προτελευταίοι, κλπ.

Ομάδες που παίρνουν μέρος σε τέτοιους αγώνες για πρώτη φορά καθορίζονται με κλήρωση και ξεκινούν μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες (στους πρώτους ομαδι-κούς αγώνες, ισχύει η σειρά εκκίνησης της κατάταξης στους ΠΑΔ).

Όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες η επιτροπή μπορεί να αλλάξει τη σειρά εκκίνησης.

Στους αγώνες κυπέλλου για τις επιπλέον ομάδες, οι οποίες δεν συμμετέχουν στην κατάταξη για το κύπελλο, γίνεται κλήρωση για δεύτερο γκρουπ το οποίο πρέπει να ξεκινάει πρώτο τον αγώνα.

1.7.4.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της κλήρωσης πρέπει να ανακοινώνονται στις ομάδες μέσω του διακανονισμού των αγώνων.

1.7.5.

Οι κληρώσεις μπορούν να διεξάγονται το νωρίτερα 24 ώρες πριν, και το αργότερο 15 ώρες πριν τον αγώνα.

1.8

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

 

Τα καθορισμένα για κάθε ομάδα εκκίνησης για την ομαδική εκκίνηση καθορίζουν όπως τους διαδρόμους εκκίνησης έτσι και τους διαδρόμους σκοποβολής. Παράδειγμα: No εκκίνησης 8 -διάδρομος εκκίνησης 8 και διάδρομος σκοποβολής 8.

Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από τα αποτελέσματα των προηγουμένων ΠΑΔ

1.8.1.

Οι διαιτητές είναι προσωπικότητες οι οποίες κατέχουν δίπλωμα διαιτησίας. Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους αυτοί πρέπει να διεκδικάζουν τις πιθανές διαφωνίες ή προβλήματα που δημιουργούνται σε συνεργασία την την επιτροπή των αγώνων.

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/9

1.8.2.

1.8.3.

Προϋπόθεση για την απονομή διπλώματος διαιτησίας είναι η διεξαγωγή εξέτασης πό υπεύθυνο διαιτησίας ή από καθορισμένο από αυτόν μέλος της τεχνικής επιτρο-πής.

1.8.4.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές επιτρέπονται μόνο σε υποψηφίους που δηλώνον-ται στην ΕΟΧ από τα σωματεία της. Οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει επίσης να διαθέ-τουν πείρα και αρκετή προϋπηρεσία σαν διαιτητές.

1.8.5.

Η τεχνική επιτροπή εκλέγει από τους κόλπους της έναν υπεύθυνο διαιτησίας. Ο υ-πεύθυνος αυτός έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και την τελειοποίηση των διαι-τητών καθώς και για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται ή από τον ίδιο ή από καθορισμένο από αυτόν μέλος της Τεχνικής Επιτροπής διάθλου της ΕΟΧ.

1.8.6

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

 

Υποχρέωση των διαιτητών αυτών είναι να κατευθύνουν τους υπόλοιπους λειτουρ-γούς του αγώνα στην δουλειά τους, να τους βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόν-των τους, και να αναμιγνύονται, όταν είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν πιθανά λάθη.

Για τη συμμετοχή διαιτητών της ΕΟΧ σε ΠΑΔ/ΚΕ είναι αναγκαία η κατοχή διπλώ-ματος διαιτησίας το λιγότερο από 2 χρόνια, και στην περίοδο αυτή οι διαιτητές να έχουν πάρει μέρος σε ένα το ελάχιστο σεμινάριο εκπαίδευσης και επιπλέον εξειδί-κευσης της ΕΟΧ.

Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει (χωρίς τη χρήση του κανονι-σμού διάθλου) ότι κατέχει άριστα και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις του κανονισμού για τους αγώνες διάθλου και μπορεί σωστά να τις εφαρμόζει.

Ο υπεύθυνος διαιτησίας προτείνει στην Τεχνική επιτροπή της ΕΟΧ τη σύνθεση των διεθνών διαιτητών για τους ΠΑΔ και τα κύπελλα.

Για το αν ο υποψήφιος πέρασε ή όχι την εξέταση αποφασίζει η Τεχνική επιτροπή μετά την ακρόαση της με τον εξεταστή.

Η απονομή του διπλώματος διαιτησίας γίνεται μετά από πρόταση του υπεύθυνου διαιτησίας από τον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής διάθλου της ΕΟΧ.

Τα διπλώματα διαιτησίας ισχύουν 4 χρόνια και η ισχύς τους μπορεί να προεκταθεί για 4 ακόμη χρόνια αρκεί ο κάτοχος του διπλώματος να συμπληρώσει αίτηση πριν το τέλος της περιόδου ισχύος του διπλώματος.

Με αίτηση του υπεύθυνου διαιτησίας μπορεί να αφαιρεθεί το δίπλωμα του διαιτητή από την Τεχνική επιτροπή διάθλου της ΕΟΧ εάν αυτός επιδείξει αδυναμία στην εκ-πλήρωση των καθηκόντων του, ή ακόμη εάν αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να συνε-χίσει τη δραστηριότητα του.

1.8.10.

Στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. διάθλου διορίζονται πάντοτε τέσσερις διαιτητές ΕΟΧ συμ-περιλαμβανομένων και τεχνικών εκπροσώπων) οι οποίοι δεν ανήκουν στο σωμα-τείο που διοργανώνει τους αγώνες.

9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/10

Οι υποχρεώσεις τους είναι οι ακόλουθες:

- Ο ένας είναι στην εκκίνηση και τερματισμό

- Ο ένας είναι στο σκοπευτήριο

- ο ένας είναι στη διαδρομή-πίστα

Τα έξοδα των διαιτητών αυτών (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή, χρήματα τσέπης) πληρώνονται από τους διοργανωτές.

1.9.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΡΟΛ

1.9.1.

1.9.2.

ΣΕΞ ΚΟΝΤΡΟΛ

1.9.3.

ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΤΡΟΛ

Σε αγώνες ομοσπονδιακού προγράμματος ΕΟΧ μπορεί να διεξάγεται αντιντόπινγκ για τη διεξαγωγή του αντιντόπινγκ κοντρόλ και την απόδειξη του γυναικείου φύλου»)

1.10.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΕΣ

1.10.1.

Στους συνοδούς και τους θεατές απαγορεύεται να φωνάζουν προτάσεις, να δίνουν συμβουλές και να κάνουν διάφορες ανακοινώσεις στους αθλητές στο χώρο του σκοπευτηρίου και 10μ. δεξιά και αριστερά από αυτόν.

Για το μαρκάρισμα της ζωής αυτής από τη δεξιά και αριστερή πλευρά του σκοπευτηρίου κατασκευάζονται κόκκινες γραμμές πάνω στο χιόνι.

Στους θεατές η απαγόρευση αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στην αρχή του αγώνα, με την προειδοποίηση ότι οι παραβάτες θα εκδιωχθούν από το χώρο των θεατών.

1.10.2.

Το «τράβηγμα» του αθλητή από μπροστά ή από πίσω απαγορεύεται. Η πληροφόρηση του αθλητή σχετικά με τη ροή του αγώνα μπορεί να γίνεται από τον υπεύθυνο ή τον προπονητή της ομάδας σε απόσταση 30μ. χωρίς σκι δίπλα στον αθλητή. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να του δίνεται νερό κλπ.

 

- ο ένας είναι μέλος της υλικής υποεπιτροπής για τον έλεγχο των υλικών.

Αγωνιστική ικανότητα Τα σωματεία έχουνολοκληρωτικά την ευθύνη για την κατάσταση της υγείας των δηλωμένων για συμμετοχή στους αγώνες αθλητές.

Σε όλες τις αθλήτριες πρέπει να δίνεται ιατρική υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το φύλλο (βλ. τον ορισμό Ε του Κανονισμού της UIPMB γιατη διεξαγωγή του αντιντόπινγκ κοντρόλ και για την απόδειξη του γυναικείου φύλου).

Το άγγιγμα των αθλητών με σκοπό την ώθηση του αθλητή προς τα εμπρός ή την παρεμπόδιση αθλητή απαγορεύεται.

Σε απόσταση 100μ. πριν ως και 100μ. μετά το σκοπευτήριο, στην ζώνη αλλαγών στις σκυταλοδρομίες καθώς και στα 100μ. μετά το σκοπευτήριο, στην ζώνη αλλα-γών στις σκυταλοδρομίες καθώς και στα 100μ. πριν τον τερματισμό απαγορεύεται το τρέξιμο δίπλα στον αθλητή.

1.10.3.

 

Η καταπάτηση των απαγορεύσεων αυτών από λειτουργούς, προπονητές ή θεατές τιμωρούνται με εκδίωξη από το χώρο διεξαγωγής του αγώνα.

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/11

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

2.1.

Για την προετοιμασία, διεξαγωγή και έλεγχο των αγώνων πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω επιτροπές:

- Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.)

- Επιτροπή αγώνων (Ε.Α)

- Ελλανόδικος επιτροπή (Ε.Ε.)

2.2.

Για τους ΠΑΔ και το ΚΕ η οργανωτική επιτροπή ορίζεται από την ΕΟΧ. Η Ο.Ε. ο-ρίζεται από το διοργανωτή σύλλογο για τους υπόλοιπους αγώνες.

Υποχρέωση της επιτροπής αυτής είναι να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διεξαγωγή των αγώνων.

2.3.

Επιτροπή αγώνων (Ε.Α.)

2.3.1.

Η επιτροπή αγώνων δημιουργείται από την οργανωτική επιτροπή.

Η επιτροπή αγώνων έχει την ευθύνη για την τελική πλευρά των αγώνων και αποτε-λείται από:

- έφορο αγώνων (πρόεδρο)

- γραμματέα των αγώνων

- έφορο διαδρομής (στίβου)

- υπεύθυνο εκκινήσεως / αφέτη

- ελεγκτή των σκι

- ελεγκτή των όπλων

- ελεγκτή ενδυμασίας - κριτή τερματισμού

- έφορο κριτών και κριτές

- υπεύθυνο χρονομέτρησης και βράβευσης - υπεύθυνο σκοπευτηρίου (στόχων)

- γιατρό

- υπεύθυνο όπλων

- υπεύθυνο τύπου

- εκφωνητή

 

Η επιτροπή αγώνων σχηματίζεται από την οργανωτική επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.)

- υπεύθυνο σκοποβολής

- υπεύθυνο του πίνακα αποτελεσμάτων

- υπεύθυνο του γύρου τιμωρίας

Η οργανωτική επιτροπή παρέχει σε όλους αυτούς βοηθούς ανάλογα με τις ανάγκες. Σε μικρότερους αγώνες η επιτροπή αγώνων μπορεί να είναι με μικρότερη σύνθεση.

2.3.2.

Ο Έφορος αγώνων έχει την ευθύνη για την σωστή τοποθέτηση του αγωνιστικού ε-

11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/12

ξοπλισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συνθήκες που επικρατούν, έτσι ώστε η λειτουργικότητα του εξοπλισμού να είναι μέγιστη.

Ο Έφορος αγώνων σε συνδυασμό και συνεργασία με τους τεχνικούς εκπροσώπους της ΕΟΧ είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των αγώνων μέσα στα πλαίσια των κα-νονισμών.

Ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για την πληροφόρηση των αθλητών σχετικά με τη ροή των αγώνων μέσω των υπευθύνων των ομάδων.

2.3.3.

Αυτός συγκεντρώνει τις κάρτες ελέγχου της διαδρομής, τις ενστάσεις, συμμετέχει στις συνεδριάσεις των αρχηγών των ομάδων, την κλήρωση και την ελλανόδικο ε-πιτροπή.

Συμπληρώνει τα πρωτόκολλα και είναι υπεύθυνος για την έκδοση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των αγώνων.

Ο Έφορος διαδρομής διευθύνει τον αγώνα έξω από τη ζώνη εκκίνησης, βολών και τερματισμού και φροντίζει για όλες τις προετοιμασίες πάνω στη διαδρομή. Πάνω από όλα φροντίζει για την προετοιμασία και το μαρκάρισμα της πίστας, τον καθορισμό των σημείων ελέγχου των αθλητών στην πίστα, την τοποθέτηση μπαριέ-ρας όπου είναι απαραίτητο, την τοποθέτηση ταμπελών, για την προετοιμασία ιχνών κλπ.

Ο Έφορος διαδρομής πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα τα σημεία ελέγχου της διαδρο-μής, ιδιαίτερα εκείνα που μπορούν να προκαλέσουν διαφωνίες. Αυτός επίσης παρατηρεί τη δουλειά των ελεγκτών διαδρομής και τη διευθύνει.

2.3.5.

Ο Έφορος κριτών έχει την ευθύνη των κριτών. Στο τέλος του αγώνα ο ίδιος μαζεύει τις παρατηρήσεις των ελεγκτών σε μια γενική ανακοίνωση και την παραδίνει μαζί με τις κάρτες ελέγχου στον γραμματέα των αγώνων.

 

Αυτός παρατηρεί και διοικεί την εργασία όλων των λειτουργών του αγώνα και διευ-θύνει τις συνεδριάσεις των αρχηγών των ομάδων καθώς και την κλήρωση.

Ο γραμματέας των αγώνων διευθύνει το γραφείο των αγώνων.

2.3.4.

2.3.6.

Οι ελεγκτές διαδρομής - κριτές πρέπει να καταγράφουν όλους του αθλητές που περνούν από το πόστο τους. Εκτός αυτού οι κριτές πρέπει να παρατηρούν για το αν οι αθλητές φορούν τα σκι τους κατά όλο το μήκος της διαδρομής και δεν χρησιμοποιούν απαγορευμένα μέσα στο τρέξιμο τους εκτός των σκι και των μπαστουνιών.

Οι αθλητές επίσης πρέπει να κουβαλούν στην πλάτη τα όπλα τους και να μην τα αλλάζουν.

Απαγορεύεται επίσης να δέχονται οι αθλητές πυρομαχικά / γεμιστήρες, σφαίρες / πάνω στη διαδρομή και να δέχονται βοήθεια για τη διόρθωση του εξοπλισμού τους. Οι αθλητές δεν πρέπει να παρενοχλούν τους συναθλητές τους και «να δίνουν πίστα» όταν τους ζητηθεί. Απαγορεύεται ακόμη το «τράβηγμα» των αθλητών.

Για την τήρηση των κανονισμών αυτών υπεύθυνοι είναι οι κριτές. Ο κριτής είναι υ-ποχρεωμένος σε περίπτωση ατυχήματος να προσφέρει τη βοήθεια του και να πλη-ροφορήσει τους υπεύθυνους των αγώνων.

Μετά το πέρασμα και του τελευταίου αθλητή οι κριτές συμπληρώνουν μια σύντομη ανακοίνωση για τη δουλειά τους και την παραδίδουν μαζί με την κάρτα ελέγχου στον έφορο κριτών.

12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/13

2.3.7.

Τους αθλητές που ξεκίνησαν με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 sec ο αφέτης ση-μειώνει σε ένα πρωτόκολλο το οποίο ανακοινώνεται στον υπεύθυνο χρονομέτρη-σης.

Ο αφέτης ελέγχει για την τήρηση των /5.10.1./ /5.10.2/ και /5.10.3./ Αθλητές που δεν πέρασαν από τον έλεγχο αυτόν δεν ξεκινούν τον αγώνα.

Στις σκυταλοδρομίες ο αφέτης ενεργεί και σαν διαιτητής αλλαγών. Ο ίδιος είναι υ-πεύθυνος για την αλλαγή στη ζώνη αλλαγών. Σε περίπτωση αντικανονικής αλλαγής αυτός φωνάζει τον αθλητή να επαναλάβει.

Ο αφέτης έχει έναν τουλάχιστο βοηθό, ο οποίος σταματά τους αθλητές που έχουν κάνει αντικανονική εκκίνηση.

2.3.8.

Ο ελεγκτής των σκι ελέγχει τα σκι και τα μπαστούνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών και μαρκάρει για κάθε αθλητή ένα ζευγάρι σκι. Ο ίδιος προσέχει για την τήρηση των κανονισμών για τις διαφημίσεις και καταγράφει τις παρατηρή-σεις του σε ένα πρωτόκολλο. Στις σκυταλοδρομίες αυτός μαρκάρει τα σκι του κά-θε αθλητή με ξεχωριστό χρώμα (βλ. 5.10.2).

Ο ελεγκτής του όπλου ελέγχει το όπλο. Απαγορεύεται να υπάρχει σφαίρα στο θά-λαμο του όπλου και προκαταβολικά τοποθετημένος γεμιστήρας. Το όπλο επίσης πρέπει να πληρεί τους περιορισμούς του κανονισμού ΕΟΧ και τους περιορισμούς των διαφημίσεων βλ. 1.4.2. η/

2.3.12.

Ο κριτής τερματισμού μαζί με τους βοηθούς του πρέπει να ελέγχει κατά πόσο οι α-θλητές που τερματίζουν φορούν το λιγότερο ένα μαρκαρισμένο σκι και το μαρκαρισμένο όπλο. Συγχρόνως πρέπει να ελέγχεται το ύψος των σκι τα οποία δεν πρέπει να είναι κοντύτερα από το ύψος του αθλητή και τα μπαστούνια να μην είναι ψηλότερα από το ύψος του.

Εκτός αυτού πρέπει να ελεγχθεί το όπλο το οποίο δεν πρέπει να έχει ούτε στη θαλάμη, ούτε στον γεμιστήρα σφαίρες, η σκανδάλη να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς της παραγράφου 5.7.ε. και το νούμερο του όπλου να συμπίπτει με το πριν την εκκίνηση δηλωμένο.

Ακόμη οι ελεγκτές τερματισμού πρέπει να προσέχουν μήπως κάποιοι αθλητές δεν τηρούν τους κανονισμούς διαφήμισης στο χώρο τερματισμού.

 

Ο αφέτης φροντίζει όλοι οι αθλητές να ξεκινούν με τη σειρά των αριθμών τους και στο συγκεκριμένο χρόνο από τη γραμμή αφετηρίας. Αθλητές που έχουν κάνει λανθασμένη εκκίνηση επιστρέφουν πίσω από τη γραμμή εκκίνησης για να ξεκινήσουν από την αρχή.

2.3.9.

2.3.13

Ο υπεύθυνος χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων, διευθύνει τις εργασίες της χρο-νομέτρησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Αυτός δίνει στοιχεία στον εκφωνητή, στον υπεύθυνο του πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και στους υπεύθυνους για τη συμπλήρωση των καταλόγων με τα αποτελέ-σματα.

2.3.14.

Ο υπεύθυνος των στόχων ελέγχει τη δραστηριότητα του προσωπικού των στόχων. Αυτός είναι υπεύθυνος για ό,τι έχει σχέση με τους στόχους (βλ. 3.4).

13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/14

Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, της πρόβας και κατά τη διάρκεια του αγώνα στο χώρο του σκοπευτηρίου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με τη λειτουργία των στόχων αυτός πρέπει να συζητήσει το πρόβλημα με κάποιο μέλος της ελλανοδίκου επιτροπής.

Ο υπεύθυνος της σκοποβολής διευθύνει τον αγώνα στο χώρο του σκοπευτηρίου και παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις.

Βοηθοί του είναι οι πρωτοκολλητές των βολών, οι χειριστές των στόχων, οι παρα-τηρητές του σκοπευτηρίου, καθώς και ο οπλουργός και ο υπεύθυνος των στόχων.

Ο υπεύθυνος σκοποβολής παραδίδει τα πρωτόκολλα των βολών καθώς και τις ση-μειώσεις για το σκοπευτήριο στο γραμματέα του αγώνα.

2.3.16.

Οι πρωτοκολλητές των βολών σημειώνουν τον αριθμό του στόχου, /διάδρομο/ τον αριθμό του αθλητή και τον αριθμό των εύστοχων βολών στο πρωτόκολλο.

Αυτοί παραδίδουν τα πρωτοκολλά τους στον υπεύθυνο σκοποβολής.

2.3.17.

Οι παρατηρητές του σκοπευτηρίου στα ατομικά αγωνίσματα όταν οι στόχοι φρον-τίζονται από τα χαρακώματα ειδοποιούν τους χειριστές των στόχων άμεσα ή έμμε-σα (με βοηθούς) από το τηλέφωνο και τους ανακοινώνουν τον αριθμό του κάθε α-θλητή.

 

2.3.15.

Αυτοί παρατηρούν όπως στα ατομικά αγωνίσματα έτσι και στις σκυταλοδρομίες τον αριθμό των πυροβολισμών του κάθε αθλητή, και ανακοινώνουν στους χειριστές των στόχων πότε ο αθλητής τελείωσε τις βολές του.

Αυτοί παρακολουθούν για την τήρηση των υποδείξεων για τις βολές και για την α-σφάλεια /δες 9,11., 9.1.2., 9.1.4, 9.1.5., 9.1.6.. 9.1.9., 9.1.111/

Αν κάποιος αθλητής δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω υποδείξεις πρέπει να προειδοποιηθεί ότι πρέπει να συμορφωθεί.

Αν κάποιος αθλητής δεν τηρεί τις διατάξεις για ασφάλεια πρέπει να εμποδιστεί να πράξει κάτι που εκθέτει σε κίνδυνο τους γύρω.

Στις σκυταλοδρομίες απαγορεύεται οι εφεδρικές τρεις σφαίρες να τοποθετούνται μέσω γεμιστήρα στο όπλο.

Οι αθλητές οι οποίοι δεν τηρούν τους κανονισμούς αυτούς πρέπει να ανακοινώνον-ται στην ελλανίδικο επιτροπή από τον υπεύθυνο σκοποβολής.

Εκτός αυτού πρέπει να μετρηθεί ο χρόνος που έχασε ο αθλητής με την αλλαγή του στόχου. Ο χρόνος αυτός πρέπει να ανακοινωθεί στον υπεύθυνο σκοποβολής και ο χαλασμένος στόχος να αποκλειστεί από τον αγώνα έτσι ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο με άλλον αθλητή.

Αν σε ατομικά αγωνίσματα κάποιος αθλητής κάνει τις βολές του σε λάθος στόχο οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα να τον ειδοποιήσουν κατά το χρονικό διάστημα από τον πρώτο μέχρι τον πέμπτο πυροβολισμό.

Αν σε σκυταλοδρομία ή ομαδικό αγώνισμα συμβεί το ίδιο οι παρατηρητές μετά την πρώτη βολή πρέπει να διορθώσουν το λάθος του αθλητή.

Στην περίπτωση αυτή ο χαμένος χρόνος του αθλητή είναι για δικό του λογαριασμό. Αν στο στόχο κάποιου αθλητή έχει κάνει βολές άλλος, ο παρατηρητής πρέπει να

 

Σε περίπτωση βλάβης κάποιου στόχου οι παρατηρητές δίνουν στον αθλητή άλλον γειτονικό στόχο από την αριστερή ή δεξιά πλευρά του χαλασμένου.

14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/15

δώσει άλλον στόχο στον αθλητή αυτό. Ο χαμένος χρόνος του αθλητή αφαιρείται από την επίδοση του.

2.3.18.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται χαράκωμα ο υπεύθυνος του χαρακώματος σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο σκοποβολής ο υπεύθυνος του χαρακώματος πα-ραδίνει τα πρωτόκολλα στον υπεύθυνο σκοποβολής. Ο υπεύθυνος του χαρακώματος παραδίνει τα πρωτόκολλα στον υπεύθυνο σκοποβολής.

2.1.19.

Οι χειριστές των στόχων φροντίζουν για την σωστή τοποθέτηση και ετοιμότητα των στόχων.

Αν κάποιος στόχος δεν λειτουργεί σωστά πρέπει να κλειστεί και να ενημερωθεί ο υ-πεύθυνος του σκοπευτηρίου.

2.3.20.

Αν σε κάποιον αγώνα διορισθεί οπλουργός αυτός πρέπει εγκαίρως να ενημερωθεί για τα μοντέλλα και τους μηχανισμούς των όπλων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει τους αθλητές σε περίπτωση ανάγκης.

2.3.21.

Οι ελεγκτές / το λιγότερο τρεις/ των γύρων τιμωρίας, στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο και γράφουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, τα νούμερα των αθλητών που περνούν από μπροστά τους.

2.3.22.

Ο γιατρός του αγώνα διεξάγει τις καθορισμένες από την ελλανόδιμο επιτροπή ια-τρικές εξετάσεις, συμβάλλει στο σεξ κοντρόλ, στο αντιντόπινγκ κοντρόλ και σε περίπτωση ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες στον προετοιμασμένοαπό τον ίδιο ιατρείο.

Στους υπάρχοντες νοσοκόμους ο γιατρός διαμοιράζει στις προπονήσεις και τους α-γώνες, εξαιρουμένου ενός που βρίσκεται στο ιατρείο, στην διαδρομή και το σκο-πευτήριο.

 

Η λειτουργία των στόχων μέσω χειριστών από το χαράκωμα συμβάλει στο να μην ενοχλούνται οι αθλητές και να μειωθεί ο αριθμός των υπευθύνων και διαιτητών μπροστά στους διάδρομους βολών.

Όταν δεν είναι αναγκαία η παρουσία του στο ιατρείο, αυτός βρίσκεται στον τερμα-τισμό και στις σκυταλοδρομίες στο διάδρομο αλλαγών.

2.3.23.

Ο υπεύθυνος τύπου είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση του τύπου, της τηλεόρα-σης και του ραδιοφώνου. Αυτός πρέπει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο του αγώνα. Ακόμη πρέπει να γνωρίζει καλά τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και την οργάνωση.

2.3.24.

Ο εκφωνητής ανακοινώνει στους θεατές μέσω μεγαφώνου τα απαραίτητα για την κατανόηση του αγώνα πράγματα, τις θέσεις των αθλητών κατά τη διάρκεια του α-γώνα σκι σχολιάζει την εξέλιξη του αγώνα.

 

Στο τέλος του αγώνα ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα. Ο εκφωνητής πρέπει να γνωρίζει τους κανονισμούς του διάθλου να γνωρίζει τις επιτυχίες των αθλητών, σε προηγούμενους αγώνες και να τις ανακοινώνει.

15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/16

2.3.25.

Ο υπεύθυνος του πίνακα αποτελεσμάτων οπτικά κοινοποιεί με τη βοήθεια των συ-νεργατών του τα αποτελέσματα από τα «περάσματα» των αθλητών κατά τη διάρ-κεια του αγώνα. Στο τέλος καταγράφει τα τελικά αποτελέσματα Τα απαραίτητα για τη ροή του αγώνα παίρνει από τους υπεύθυνους χρονομέτρησης'.

2.4.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

2.4.1.

Στους ΠΑΔ και τα ΚΕ της ΕΟΧ η ελλανόδικος επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, τους:

α) Τεχνικό εκπρόσωπο της ΕΟΧ - Πρόεδρο της επιτροπής,

β) Δεύτερο τεχνικό εκπρόσωπος της ΕΟΧ (μόνο σε ΠΑΔ)

γ) Τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής διάθλου της ΕΟΧ ο οποίος είναι αντιπρόε-δρος της επιτροπής (μόνο σε (ΠΑΔ)

ε) Τον έφορο αγώνων

στ) Ένα ακόμη εκπρόσωπο εκλεγμένος από τη σύσκεψη των αρχηγών ομάδων αν μεταξύ του α) και του β) υπάρχει σύμπτωση ή αν υπάρχει απουσία του προέδρου της τεχνικής επιτροπής.

Στους λοιπούς αγώνες ή σύνθεση της ελλανοδίκου επιτροπής συμφωνείται ανάμε-σα στον οργανωτή και τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετέχουν. Εννοείται ότι πάντα στην 5μελή Ε.Ε. συμμετέχουν Ο.Τ.Ε. της ΕΟΧ και ο έφορος Αγώνων.

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου ή του αναπληρωτή του τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους πρόεδρο κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως

2.4.4.

Η ελλανόδικος επιτροπή μπορεί να παίρνει αποφάσεις όταν τουλάχιστον τρία μέλη (ο πρόεδρος και δύο μέλη) είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου είναι αποφασιστική.

 

δ) Δύο αρχηγούς ομάδων οι οποίοι πρέπει να εκλεγούν από τη σύσκεψη των αρχη-γών ομάδων

2.4.2.

2.4.3.

2.4.5.

Ο πρόεδρος της ελλανοδίκου επιτροπής έχει την ευθύνητηρήσεως του 2.4.1. Αυτός ή ο αναπληρωτής του πρέπει να βρίσκεται κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στην εκκίνηση ή στο χώρο του σκοπευτηρίου. Αυτός επίσης έχει την ευθύνη σε περίπτωση ανάγκης, τα μέλη της επιτροπής να συγκεντρωθούν το συντομότερο. Για τους ΠΑΔ και το Κ.Ε. τα μέλη της επιτροπής πρέπει να βρίσκονται στο δωμάτιο της επιτροπής ως μία ώρα μετά την ανακοίνωση των ανεπίσημων αποτελεσμάτων.

2.4.6.

Η Ελλανόδικος επιτροπή έχει τις παρακάτω ευθύνες

α) Πριν τον αγώνα

α) - να ελέγξει το αν ο εξοπλισμός του αγώνα είναι αυτός που απαιτούν οι κανονι-σμοί

- να ελέγξει αν όλοι οι δηλωμένοι αθλητές τηρούν τους περιορισμούς των 1.5 και 1.6.

- να επιβλέψει την κλήρωση (βλ. 1.7)

 

- να αποφασίσει την αναβολή ή όχι του αγώνα σε περίπτωση που υπάρχουν δυ-σκολίες (π.χ. άσχημες καιρικές συνθήκες, δυνατός αέρας, ψύχος κ.λπ.).

16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/17

Η Ε.Ε. μπορεί να αποφασίσει ακόμη και την αναβολή των αγώνων.

- Εξετάζει τις ποινές (βλ. 12.1. ως 12.5) που επιβάλει διαιτητής και τις επικυρώνει.

- καθορίζει τις διορθώσεις στους χρόνους αν πρέπει να γίνουν.

- δίνει εντολές (σε περίπτωση αναβολής) για την επανάληψη του αγώνα, (βλ. 11.4/.)

δ) Πρίν,κατά η διάρκεια και μετά τον αγώνα:

- αποφασίζει για όλα τα θέματαπου προέκυψαν και δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΚΑΔ).

2.4.7.

Πριν η ελλανόδικος επιτροπή αποφασίσει για κάποια τιμωρία, ο αθλητής ή ο υπεύθυνος της ομάδας, της οποίας ο αθλητής πρόκειται να τιμωρηθεί, έχει το δικαίωμα να απολογηθεί, αν αυτό ζητηθεί εγκαίρως από πλευράς του

 

- ακυρώνει τον αγώνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις (βλ. 11.4.)

2.4.8.

Για να μπορέσει η ελλανόδικος επιτροπή να αποφασίσει ανεπηρέαστη, ο πρόεδρος πρέπει να την πληροφορήσει για το περιεχόμενο της διαφωνίας δίχως να αναφέρει το όνομα (την ομάδα) διατηρώντας την ανωνυμία όσο είναι δυνατό.

Οι αποφάσεις της ελλανοδίκης επιτροπής δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανένα.

Η ελλανόδικος επιτροπή είναι ανεξάρτητη.

 

2.4.9.

2.4.10.

17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/18

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.1.

Το σημείο εκκίνησης, το σκοπευτήριο και το σημείο τερματισμού πρέπει να είναι ι-σοπεδωμένα και να βρίσκονται όσο είναι δυνατό κοντύτερα το ένα με το άλλο, έτσι ώστε τους αγώνες να μπορούν να παρακολουθούν πολλοί θεατές.

Η εκκίνηση, ο τερματισμός, το σκοπευτήριο και τα υπόλοιπα επικίνδυνα σημεία της πίστας πρέπει να είναι περιφραγμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους αθλητές και τους θεατές.

Για τους αθλητές και τους λειτουργούς του αγώνα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να κινούνται στους χώρους αυτούς. Πρέπει επίσης να υπάρχει αρκετός χώρος για τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους, τους θεατές και οπωσδήποτε για τους προπονητές.

Για τηλεοπτικές εκπομπές πρέπει επίσης να υπάρχουν συνθήκες χωρίς αυτό να εμ-ποδίζει τη διεξαγωγή του αγώνα.

Εκκίνηση

Για την ατομική εκκίνηση πρέπει να υπάρχει κάθετα ως προς την κατεύθυνση της πίστας, μία ευθεία γραμμή εκκίνησης. Για μαζικές εκκινήσεις και εκκινήσεις σε γκρουπ, η γραμμή εκκίνησης πρέπει να είναι διαγραμμένη έτσι ώστε όλοι οι αθλη-τές να διανύσουν την ίδια απόσταση ως εκεί που η πίστα γίνεται μία για όλους (3.2.2.)

 

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Σε περίπτωση μαζικής εκκίνησης ή εκκίνησης σε γκρουπ, πρέπει να υπάρχουν διά-δρομοι εκκίνησης, μήκους 100μ. τουλάχιστον, όσο το δυνατόν ευθείς, και σε από-σταση δύο μέτρων το ελάχιστο μεταξύ τους, έτσι ώστε κάθε αθλητής να έχει ένα διάδρομο.

Οι διάδρομοι αριθμούνται από αριστερά προς τα δεξιά, στα επόμενα δε 100 μ. περί-που συγκλίνουν σταδιακά στην πίστα όπου δεν υπάρχουν ίχνη.

Ο χώρος εκκίνησης πρέπει να είναι ισοπεδωμένος ή με μικρή κλίση τουλάχιστον στα πρώτα 100μ. Αν δεν είναι δυνατό κάθε αθλητής να έχει διάδρομο εφαρμόζεται το άρθρο 7.3.2.

3.2.3.

Στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. στην «πλατεία εκκίνησης» πρέπει να τοποθετηθεί σε κά-ποιο σημείο μία ταμπέλα πάνω στην οποία να είναι σχεδιασμένο το «προφίλ» της πίστας. Πρέπει επίσης στην ταμπέλα να καταγράφονται τρεις, δύο και μία ώρα πριν την αρχή του αγώνα, οι θερμοκρασίες του αέρα και του χιονιού στα ψηλότερα και τα χαμηλότερα σημεία της πίστας.

3.2.4.

Επίσης στην εκκίνηση πρέπει να υπάρχει χρονόμετρο τοποθετημένο έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά από τη γραμμή εκκίνησης. Ο δείκτης ή τα νούμερα πάνω στο ταμπλώ πρέπει να είναι συγχρονισμένα με το ακουστικό σινιάλο.

18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/19

3.3.

Η διαδρομή (ή πίστα) πρέπει να χαράζεται έτσι ώστε το ψηλότερο σημείο της να μην βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1800μ. από την επιφάνεια της θάλασ-σας.

Όλες οι διαδρομές πρέπει να απλώνονται σε περιοχή ελάχιστου πλάτους 3000μ. Στις αναβάσεις το πλάτος των διαδρομών πρέπει να είναι 3 μ. το λιγότερο.

Στην αριστερή ή δεξιά άκρη της διαδρομής σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνι-κού Εκπροσώπου της ΕΟΧ πρέπει να υπάρχουν ίχνη.

Στις καταβάσεις πρέπει να υπάρχουν διπλά ίχνη ενώ στις επικίνδυνες και κλειστές στροφές δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη.

3.3.1.

Οι διαδρομές πρέπει να αποτελούνται από συνεχώςεναλλασσόμενες αναβάσεις, καταβάσεις και ισιάδια.

3.3.2.

Πολύ μακρές και απότομες αναβάσεις, δύσκολες καταβάσεις και μονότονα ισιάδια πρέπει να αποφεύγονται.

Τμήματα της πίστας για ανάβαση ή κατάβαση τα οποία υποχρεώουν τους αθλητές να βηματίζουν πλάγια δεν πρέπει να υπάρχουν.

3.3.3.

Οι αθλητές στην κατάβαση πρέπει χωρίς να ρισκάρουν να μπορούν να αναπτύσ-σουν μέγιστη ταχύτητα.

3.3.4.

3.3.5.

Το πραγματικό μήκος της διαδρομής πρέπει να είναι σύμφωνο με την προβλεπόμε-νη από τον κανονισμό απόσταση ±5%.

3.3.6.

Οι διαδρομές που βρίσκονται δίπλα η μία με την άλλη πρέπει να διαχωρίζονται με περίφραξη έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος αθλητής να μπερδέψει την κατεύθυνση του.

 

Διαδρομές.

Για την εκτίμηση του κινδύνου ατυχήματος πρέπει προσεκτικά να παρατηρηθούν οι συνθήκες με τις οποίες τα ίχνη γίνονται εξαιρετικά γρήγορα.

Οι αλλαγές κατευθύνσεων δεν πρέπει να γίνονται πολύ συχνά και σε κοντινές απο-στάσεις έτσι ώστε να χαλάει ο ρυθμός τρεξίματος των αθλητών.

3.3.7.

Η πίστα πρέπει να είναι καθαρισμένη από κορμούς δένδρων, κλαδιά, βράχια ή άλ-λα εμπόδια.

3.3.8.

Οι διαδρομές επιτρέπεται να χαράζονται έτσι ώστε αυτές ή τμήματα τους να χρησι-μοποιούνται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στις σκυταλοδρομίες μία διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρεις φορές.

3.3.9.

Οι διαδρομές πρέπει να είναι σημασμένες σωστά έτσι ώστε οι αθλητές να μην έχουν αμφιβολίες για το πού κατευθύνουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις καταβάσεις, τις στροφές και άλλα αμφίβολα σημεία. Στα σημεία αυτά πρέπει να υπάρχουν ειδικές πινακίδες.

 

Αν τμήματα των διαδρομών χρησιμοποιούνται περισσότερες από δύο φορές η πί-στα στα σημεία αυτά πρέπει να έχει διπλάσιο πλάτος.

19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/20

3.3.10.

Οι διαδρομές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη σήμανση με πινακίδες στα δεξιά ως προς την κατεύθυνση.

Η πρώτη διαδρομή πρέπει να είναι κόκκινη, η δεύτερη πράσινη, η τρίτη κίτρινη, η τέταρτη γαλάζια και η πέμπτη καφέ.

Οι διακλαδώσεις πρέπει να είναι προσεκτικά σημασμένες με το χρώμα της διαδρομής που αφορά.

3.3.11.

Δεν επιτρέπεται το πάγωμα του χιονιού με τεχνητό τρόπο. Το πλάτος και το βάθος των ιχνών να είναι τέτοιο που να επιτρέπει το τρέξιμο με κάθε είδους παπούτσια και δέστρες (γνωστούς τύπους).

3.3.12.

100μ. πριν τον τερματισμό πρέπει να υπάρχει πινακίδα με την ένδειξη «100μ. τερ-ματισμός» /βλ. 8.2./.

3.3.13.

Την ημέρα του αγώνα πριν την εκκίνηση όλη η διαδρομή πρέπει να περαστεί από το λιγότερο 10 δρομείς οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον αγώνα (ανοιχτήρια) και καθαρίζουν την πίστα όπου χρειάζεται.

3.3.14.

Η διαδρομή των 20 χλμ. ατομικού ή ομαδικού αγώνα για άνδρες πρέπει να χαρα-χθεί έτσι ώστε:

α) οι βολές να γίνονται περίπου μεταξύ του 3,5 και 17,5 χλμ. και ανάμεσα στα ση-μεία βολής να υπάρχει απόσταση 3 χλμ. το λιγότερο.

 

Αν τμήματα της ίδιας διαδρομής χρησιμοποποιούνται περισσότερες φορές τα χρω-ματιστά σημαιάκια πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά που τρέχεται ηδιαδρομή από αριστερά προς τα δεξιά ή από πάνω προς τα κάτω.

β) Η διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στο ψηλότερο και χαμηλότερο σημείο να μην είναι μεγαλύτερη από 200μ.

γ) Η υψομετρική διαφορά μίας ανάβασης χωρίς διακοπή από ισιάδι, ή κατάβαση μήκους 200 το λιγότερο μέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100μ.

δ) Η συνολική ανάβαση να είναι μεταξύ των 600 και 750 μέτρων.

3.3.15.

Οι διαδρομές των 15 χλμ. των ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων των γυναικών και των εφήβων πρέπει να είναι χαραγμένες έτσι ώστε:

α) Οι βολές να γίνονται περίπου μεταξύ του 3 και του 12 χλμ. ενώ ανάμεσα στα σημεία βολής πρέπει να μεσολαβεί απόσταση 2,5 χιλιομ..

γ) Η υψομετρική διαφορά μίας ανάβασης χωρίς διακοπή από ισιάδι, ή κατάβαση μήκους 200μ. το λιγότερο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50μ.

δ) Η συνολική ανάβαση να είναι περίπου 400-500 μ.

 

β) Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του ψηλότερου και χαμηλότερου σημείου της πίστας να μην ξεπερνά τα 150 μ.

20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/21

3.3.16.

Οι διαδρομές των 10 χλμ. για νεανίδες του ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος πρέ-πει να χαράζονται έτσι ώστε:

α) οι βολές να γίνονται μεταξύ του 2 και του 8 χλμ. ενώ μεταξύ των σημείων βολής πρέπει να μεσολαβεί το λιγότερο απόσταση 2 χιλιομ.

γ) Η υψομετρική διαφορά μίας ανάβασης χωρίς διακοπή από ισιάδι, ή κατάβαση μήκους 200 μ. το λιγότερο να μην είναι μεγαλύτερη από 50 μ.

δ) Η συνολική ανάβαση πρέπει να είναι μεταξύ των 200 και 300 μ.

3.3.17.

Οι διαδρομές των αγωνισμάτων των 10 χλμ. ανδρών και εφήβων (σπριντ) πρέπει να χαράζονται έτσι ώστε:

α) Οι βολές να γίνονται στα 2,5 και 7,5 χλμ. περίπου.

γ) Η υψομετρική διαφορά μιας ανάβασης χωρίς διακοπή από ισιάδι, ή κατάβαση μήκους 200 μ. το λιγότερο να μην ξεπερνά τα 75 μ.

δ) Η συνολική ανάβαση πρέπει να είναι περίπου 300-450 μ.

 

β) Η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο ψηλότερο και χαμηλότερο σημείο της πί-στας να μην ξεπερνά τα 150μ.

β) Η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο ψηλότερο και χαμηλότερο σημείο της πί-στας να μην ξεπερνά τα 200 μ.

3.3.18.

Οι διαδρομές για τους αγώνες σπρίντ γυναικών, νεανίδων καθώς και των σκυταλο-δρομιών ανδρών, γυναικών, εφήβων και νεανίδων μήκους 7,5 χλμ. αποτελούνται από τρία τμήματα των 2,5 χλμ. το καθένα. Οι διαδρομές αυτές πρέπει να χαράζονται έτσι ώστε:

α) Οι βολές να γίνονται στο 2,5 και 5 χλμ. περίπου.

β) Η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο ψηλότερο και χαμηλότερο σημείο της πί-στας να μην ξεπερνά τα 200 μ.

γ) Η υψομετρική διαφορά μιας ανάβασης χωρίς διακοπή από ισιάδι, ή κατάβαση μήκους 200 μ. το λιγότερο να μην ξεπερνά τα 75 μ.

δ) Η συνολική ανάβαση για κάθε αθλητή (αγωνιζόμενο στη σκυταλοδρομία) πρέ-πει να είναι περίπου 200-300 μ.

3.3.19.

Για τις σκυταλοδρομίες η ζώνη αλλαγής πρέπει να είναι μήκους 30μ. και πλάτους 15-20 μ., βρίσκεται στο τέλος μιας ευθείας αλλά προετοιμάζεται έτσι ώστε οι αθλητές να φθάνουν με ελεγχόμενη ταχύτητα.

21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/22

Τα τελευταία 100 μ. της διαδρομής πριν και τα πρώτα 100 μ. μετά τη ζώνη αλλαγής πρέπει αν είναι δυνατό να είναι ευθεία γραμμή. Η ζώνη αλλαγών μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από τους αγωνιζόμενους και τους υπευθύνους του αγώνα.

3.3.21.

Για όλους τους αγώνες σπρίντ, τις σκυταλοδρομίες και τα ομαδικά αγωνίσματα εί-ναι αναγκαία η ύπαρξη γύρου τιμωρίας. Ο γύρος αυτός μπορεί να έχει κυκλικό ή ελλειψοειδές σχήμα πλάτους 6 μ. και μήκους 150 μ. (±5μ.) για τους αγώνες σπρίντ και τις σκυταλοδρομίες και 300 μ. (±10μ.) μήκος για ταομαδικά αγωνίσματα. Στους ομαδικούς αγώνες μπορεί να χρησιμοποιείται γύρος τιμωρίας μήκους 150 μ. Στην περίπτωση αυτή ο γύρος τιμωρίας θα διατρέχεται από δύο φορές για κάθε ά-στοχη βολή.

Ο γύρος τιμωρίας πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος και να είναιχαραγμένος έτσι ώστε να μην απομακρύνονται από την πίστα επιπλέον οι τιμωρημένοι αθλητές κατά την είσοδο και έξοδο τους στο γύρο.

Για τους ομαδικούς αγώνες αμέσως πριν την είσοδο στον γύρο τιμωρίας πρέπει να ορισθεί ένα σημείο στο οποίο να περιμένουν οι αθλητές που δεν κάνουν βολές.

3.4.

3.4.1.

 

Σε γενικές γραμμές η αρχή της ζώνης αλλαγών συμπίπτει με τη γραμμή χρονομέ-τρησης. 100μ. Πριν την αρχή της ζώνης αλλαγών πρέπει να υπάρχει πινακίδα με την ένδειξη «100μ.» (βλ. 8.2).

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

Για τους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. το σκοπευτήριο πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 στόχους. Αν δεν υπάρχει χαράκωμα πίσω από τους στόχους πρέπει να χρησιμοποιούνται στόχοι εξοπλισμένοι με μηχανισμούς που εγγυούνται 100% ένδειξη πετυχημένης βολής, δηλαδή σύγχρονα συστήματα στόχων.

3.4.2.

Η απόσταση ανάμεσα στη θέση βολής από την οποία οι αθλητές κάνουν τις βολές τους και τις παράλληλες σειρές των στόχων πρέπει να είναι 50 μ. /+ -1 μ./. Το σημείο από όπου οι αθλητές κάνουν τις βολές τους και η πάνω άκρη του χαρα-κώματος ή το έδαφος όπου στηρίζονται οι στόχοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (+ -0 διάφορα).

Οι στόχοι δεν πρέπει να έχουν πλάγια απόκλιση από τους διαδρόμους βολών πάνω από 2%. Οι στόχοι επίσης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το κέντρο του στό-χου να βρίσκεται 80-100 εκ. ψηλότερα από το χαράκωμα (την επάνω άκρη του χα-ρακώματος) ή από τη βάση των στηριγμάτων των στόχων.

Κάθε διάδρομος βολής πρέπει να έχει πλάτος 2,5 μ. το λιγότερο.

Η προέκταση του διαδρόμου σημειώνεται πάνω στη γραμμή από την οποία κάνουν τις βολές τους οι αθλητές και ως ένα μέτρο πίσω από αυτή.

Οι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το κέντρο του στόχου να βρίσκεται στο μέσο του πλάτους του διαδρόμου βολής. Η απόστασημεταξύ των κέντρων στόχων δύο γειτονικών διαδρόμων βολής πρέπει επίσης να είναι 2,5 μ. το λιγότερο.

3.4.4.

Το πλαίσιο πίσω από τους στόχους πρέπει να είναι λευκού χρώματος.

 

3.4.3.

22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/23

3.4.5.

Για τις βολές από όρθια θέση πρέπει να τοποθετείται στο σημείο όπου γίνονται οι βολές τραχύ υλικό με επιφάνεια 1X1 μ. και πλάτος 1-1,5 εκ. για να αποφεύγεται η ολίσθηση των σκι κατά τη διάρκεια των βολών.

Αυτό το υλικό πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να μετα-τοπίζεται για τις βολές πρηνηδόν στις σκυταλοδρομίες και τα ομαδικά αγωνίσματα.

3.4.6.

Τα σημεία βολής και οι ατίστοι στόχοι πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό εύκολα ορα-τό, αριθμούνται δε από αριστερά αρχίζοντας από το 1. Στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. οι διάδρομοι βολών πρέπει να είναι αριθμημένοι και από τη δεξιά και από αριστερή πλευρά της γραμμής βολών.

Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να είναι ύψους 40 εκ. και πάχους 4 εκ. το λιγότερο.

Για τους αγώνες και τις επίσημες προπονήσεις τα σημαιάκια -ανεμοδείκτες πρέπει να τοποθετούνται κάθε τρίτο διάδρομο βολής περίπου 10 μ. μακριά από την γραμμή βολής και 5 μ. πρίν από τον στόχο.

Τα σημαιάκια πρέπει να έχουν χρώματα έντονα και μέγεθος 10X40 εκ. Τα σημαιάκια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λεπτό τεχνητό μετάξι ή συνθετικό υλικό και δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 5γρ. Πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να έχουν δυνατότητα περιστροφής 360° τοποθετημένα σε έ-να μπαστούνι και να είναι στο ύψος του κέντρου των στόχων.

 

Η γραμμή από την οποία γίνονται οι βολές πρέπει να βρίσκεται πάνω σε στερεό και επίπεδο έδαφος και σε προέκταση ενός μέτρου προς τα πίσω. Μετά την απόσταση αυτή του ενός μέτρου και σε απόσταση δύο μέτρων προς τα πίσω πρέπει να υπάρχει πτώση του επίπεδου μεγέθους 10 εκ.

3.4.7.

3.4.8.

Στις σκυταλοδρομίες κάθε ομάδα πρέπει να έχει τους στόχους της. Σε κάθε σημείο βολής πρέπει να υπάρχουν 2 κουτιά που χρησιμεύουν για τις σφαίρες των αθλητών, ένα για την θέση πρηνηδόν, σε ύψος 10-20 εκ. από το έδαφος και το άλλο για την όρθια θέση σε ύψος 1 μ. περίπου. Τα κουτιά πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε οι αθλητές να μπορούν εύκολα να περνούν τις σφαίρες.

Πίσω από τη γραμμή βολών πρέπει να υπάρχει περιφραγμένος χώρος βάθους15 μ. τουλάχιστον όπου να μπορούν ελεύθερα να κινούνται οι αθλητές και οι κριτές και τα μέλη της Ε.Ε.

Ακριβώς πίσω από τη ζώνη αυτή πρέπει να υπάρχη μια δεύτερη ζώνη όπου θα μπο-ρούν να στέκονται δύο συνοδοί από κάθε ομάδας.

3.4.10.

Στους αγώνες (με εξαίρεση τις σκυταλοδρομίες) στο αριστερό μισό του σκοπευτη-ρίου γίνονται οι βολές πρηνηδόν ενώ στη δεξιά πλευρά γίνονται οι βολές ορθίως. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να σημειώνεται με ταμπέλες έτσι ώστε να μη γίνονται λάθη από τους αθλητές.

3.4.11.

Στο μέσο του σκοπευτηρίου και αμέσως πριν τη ζώνη των συνοδών πρέπει να υπάρ-χει θήκη με εφεδρικά όπλα. Οι θήκες αυτές πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις για δύο όπλα /εφεδρικά/ για κάθε ομάδα που συμμετέχει στον αγώνα.

 

3.4.9.

23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/24

3.4.12.

3.5.

 

Στους αγώνες ομάδων, 10 μ. πριν την είσοδο του σκοπευτηρίου πρέπει να υπάρχει πινακίδα με την ένδειξη ότι η ομάδα επιτρέπεται να περάσει σε κλειστό σχηματι-σμό. Ένας διαιτητής φροντίζει ώστε να τηρείται αυτός ο κανόνας.

Τερματισμός

Ο τερματισμός (η ζώνη τερματισμού) αρχίζει 10 μ. πριν τη γραμμή τερματισμού και τελειώνει 35 μ. μετά από αυτή, στο σημείο ελέγχου.

3.5.1.

Ο τερματισμός πρέπει να σημειώνεται με μία γραμμή τερματισμού, κάθετα στην πορεία της πίστας.

3.5.2.

Ακριβώς δίπλα στη ζώνη τερματισμού πρέπει να υπάρχει χώρος όπου οι δημοσιο-γράφοι και οι φωτογράφοι θα έχουν άμεση επαφή με τους αθλητές.

Κοντά στον τερματισμό πρέπει να υπάρχουν αποδυτήρια για τους αθλητέςμέσα στα οποία η θερμοκρασία πρέπει να είναι 20° το λιγότερο.

Συνιστάται για τους ΠΑΔ, και τα ΚΕ να υπάρχει πάγκος αναψυκτικών στην περιο-χή του τερματισμού.

 

3.5.3.

3.6

24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/25

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

4.

Συστήματα στόχων.

Διάμετρος στόχων βολής ορθίων 115mm

Διάμετρος στόχων βολής πρηνηδών 45mm

4.1.

Στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. οι στόχοι πρέπει να είναι μηχανικοί, ρυθμιζόμενοι από μακριά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UIPMBκαι ελεγχόμενους από την Τ.Ε.Δ. Μόνο χάρτινοι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται για προπόνηση πριν από τον αγώνα.

4.2.

Ο ίδιος τύπος στόχων πρέπει να χρησιμοποιήταιγια όλους τους αθλητές στον ίδιο αγώνα.

4.3.

Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. πρέπει να έχουν την έγ-κριση της τεχνικής επιτροπής της ΕΟΧ.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται τέτοιοι στόχοι που επιτρέπουν στους αθλητές και τους θεατές χωρίς δυσκολία να ξεχωρίζουν τις πετυχημένες και τις μη πετυχημένες βολές.

25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/26

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

5.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ορισμός αγωνιστικός εξοπλισμός, περιλαμβάνει το σύνολο όλων των αντικείμε-νων εξοπλισμού, αγωνιστικού εξοπλισμού, και οργάνων, τα οποία ο αθλητής χρη-σιμοποιεί στον αγώνα.

Ένας αθλητής μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα της ΕΟΧ μόνo με εξοπλισμό που εί-ναι σύμφωνος με τους κανονισμούς της ΕΟΧ.

Κάθε νεωτερισμός του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς της ΕΟΧ και να εγκριθεί από την ΕΟΧ.

Με τις ανακοινώσεις της UPMB η ΕΟΧ προσδιορίζει για κάθε νέα σεζόν τον εξο-πλισμό που μπορεί να χρησιμοποιείται από τους αθλητές.

Ο αναγνωρισμένος από την ΕΟΧ αγωνιστικός εξοπλισμός, πρέπει να είναι προσιτός για όλους τους αθλητές.

5.5.

Οι ως εδώ ορισμοί αναφέρονται μόνο για την χρήση κατά τη διάρκεια των αγώνων (οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για τους αγώνες).

5.6.

 

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

5.6.1.

Επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους σκι και μπαστουνιών αρκεί αυτά να τηρούν τους περιορισμούς του υλικού καταλόγου της ΕΟΧ. Τα σκι δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα από τον αθλητή, ενώ τα μπαστούνια δεν πρέπει να είναι ψηλότερα του.

5.6.2.

Σαν βοηθητικό μέσο στις αναβάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται δερμάτινα καλύματα κ.ά. κάτω από το πέλμα ενώ δεν επιτρέπεται αυτά να τοποθετούνται ή να αφαιρούνται κατά την διάρκεια του αγώνα.

5.7.

ΟΠΛΑ

Επιτρέπεται η χρήση όπλων τα οποία δεν είναι αυτόματα ούτε ημιαυτόματα. Το γέμισμα και ο αφοπλισμός του όπλου πρέπει να γίνονται μέσω της μυϊκής δύναμης του αθλητή και μόνο. Επιτρέπονται οι παρακάτω τέσσερις τρόποι για τον οπλισμό του όπλου:

1. Περιστρεφόμενος οπλισμός (σύστημα Anschutz)

2. Ουίντσεστερ οπλισμός

3. Εξωκεντρικός οπλισμός

Για τα όπλα ισχύουν επίσης οι παρακάτω περιορισμοί.

α) Η απόσταση ανάμεσα στην κάννη και του κάτω άκρου του κοντακίου του όπλου, περιλαμβανομένου και του διαδρόμου τροφοδοσίας, και του μοχλού της σκανδά-λης, να μην ξεπερνά τα 90mm.

 

4. Πιεστικός οπλισμός

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/27

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικής χειρολαβής, η οποία μεγαλώνει την απόσταση του κοντακίου ή επηρεάζει τη φόρμα (σχήμα) του. Βαθουλώματα πάνω στο κοντάκι, καθώς επίσης και πάνω στο μοχλό της σκανδάλης, για καλύτερη λαβή του όπλου επιτρέπονται αν αυτά δεν ξεπερνούν τα 2mm. Επιτρέπεται η χρήση «περιοριστή» του χεριού για τη στήριξη του λουριού ο οποίος όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις βολές ορθίως.

γ) Το πάχος του πίσω μέρους του υποκόπανου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 40mm. από την άκρη του προς τον άξονα της κάννης. Απαγορεύεται η χρήση κινητού υποκόπανου.

δ) Το σύστημα σκόπευσης δεν πρέπει να έχει ικανότητα μεγέθυνσης. Απαγορεύεται επίσης η χρήση φακών επαφής για τον ίδιο σκοπό.

ε) Το διαμέτρημα του όπλου (της κάννης) να είναι 5,6 mm. (22 λόνγκ-ράιφελ) και η αντίσταση της σκανδάλης 0.5 χλγ. το λιγότερο.

 

ζ) Το όπλο μπορεί να έχει λουρί και στήριγμα. Το βάρος του με όλα τα ανταλλακτικά χωρίς πυρομαχικά και γεμιστήρα πρέπει να είναι 3,5 χγρ. Το λουρί δεν πρέπει να έχει πλάτος μεγαλύτερο από 40mm.

η) Οι γεμιστήρες δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην κάννη ή πάνω στον υποκό-πανο του όπλου.

θ) Οι διαφημίσεις πάνω στα όπλα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς της 1.4.2. η.

ι) Δες και τον υλικό κατάλογο σχετικά με τις υπόλοιπες διατάξεις για υλικό εξοπλι-σμό.

5.8.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

5.9.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Σχετικά με την ενδυμασία των αθλητών ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

α) Οι διαφημίσεις πάνω στα ρούχα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς του 1.4.2η.

γ) Επιτρέπεται η εσωτερική επένδυση των ρούχων στα σημεία της πλάτης, των αγκώ-

 

Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σφαίρες οι οποίες τηρούν τους διεθνείς περιο-ρισμούς (δηλ. 22 λογκ-ράιφελ ή 5,6mm). Οι σφαίρες πρέπει να είναι κατασκευασμέ-νες από μολύβι ή άλλο ελαφρύ υλικό με αρχική ταχύτητα 420 m/sec το περισσότερο. Οι σφαίρες αυτές μετά τα 50m δεν έχουν μεγαλύτερη δύναμη κρούσης από 0,9 Ηcμ με ανοχή κρούσης.

β) Απαγορεύεται η χρήση ρούχων που διευκολύνουν τη στήριξη του όπλου εκτός των καθορισμένων εσωτερικών ενισχύσεων.

27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/28

νων και των γονάτων. Αυτές οι επενδύσεις στασημεία αυτά των ρούχων δεν πρέπει να ξεπερνούν σε πάχος τα 6 χωρίς πίεση. Εξαίρεση αποτελεί η επένδυση της πλάτης για το κουβάλημα του όπλου.

δ) Στην εξωτερική πλευρά του κοστουμιού δεν πρέπει να τοποθετούνται υλικά για στήριξη του όπλου (ύφασμα, κερί, αυτοκόλλητα κ.λπ.) καθώς και επιπλέον ραφές.

ε) Επιτρέπεται να τοποθετηθεί στα μανίκια, κοντά στους ώμους, υλικό πουν να παρεμποδίζει την ολίσθηση του λουριού.

ζ) Ο κατάλογος εξοπλισμού της UIPMBσχετικά με τους υπόλοιπους περιορισμούς έχει εφαρμογή.

5.10.

Κοντρόλ του αγωνιστικού εξοπλισμού

 

5.10.1.

Για τον έλεγχο της ενδυμασίας, το μαρκάρισμα των όπλων καθώς και το μαρκάρι-σμα των σκι, με τα οποία οι αθλητές πρόκειται να τρέξουν, πρέπει αυτοί να παρουσιαστούν το αργότερο 15' λεπτά πριν την εκκίνηση,στον προσδιοριζόμενο για έλεγχο χώρο.

Η καθυστέρηση στην εκκίνηση κάποιου αθλητή, λόγω της καθυστερημένης του εμφανίσεως στο χώρο ελέγχου, είναι σε βάρος του ίδιου του αθλητή. Ο διοργανωτής πρέπει να διαθέτει αρκετό προσωπικό για τον έλεγχο αυτό, έτσι ώ-στε να μην υπάρχει καθυστέρηση για την εκκίνηση. Στην εκκίνηση ελέγχεται και το όπλο το οποίο δεν πρέπει να παραβαίνει τις απαιτήσεις της 5.7.

Γίνεται έλεγχος επίσης του θαλάμου πυροδότησης έτσι ώστε να μην υπάρχουν σφαίρες μέσα του.

Ελέγχεται και το ύψος των σκι και των μπαστουνιών, έτσι ώστε να έχουν αντίστοιχα το ίδιο μήκος και να τηρούν τους περιορισμούς της 5.6. ενώ η ενδυμασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς της 5.9.

Με τον έλεγχο αυτό πρέπει να σημειωθούν οι αριθμοί του όπλου και να πρωτοκολληθεί το μαρκάρισμα των σκι.

5.10.2.

Στα ομαδικά, ατομικά αγωνίσματα καθώς και στις σκυταλοδρομίες τα σκι και τα όπλα πρέπει να μαρκάρονται με τον ίδιο τρόπο (χρώμα, αυτοκόλλητα, νούμερα). Στις σκυταλοδρομίες τα σκι πρέπει να μαρκάρονται σύμφωνα με το χρώμα των α-ριθμών εκκίνησης (βλ. 2.3.8.).

5.10.3.

Στους ΠΑΔ και τα ΚΕ ο έλεγχος γίνεται από τον βοηθό ή τους βοηθούς του αφέτη 1-2 λεπτά πριν την εκκίνηση. Ελέγχεται το αν:

α) τα σκι και τα όπλα είναι σωστά μαρκαρισμένα και ίσα σε μήκος μεταξύ τους και τα σκι και τα μπαστούνια.

5.10.4.

 

β) ο αθλητής έχει μαζί του τον απαραίτητο αριθμό σφαιρών.

Μετά την είσοδο στον τερματισμό και το τέλος του αγώνα για τον αθλητή (για τις σκυταλοδρομίες μετά την αλλαγή ελέγχεται το αν:

28 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/29

α) Στο γεμιστήρα ή τη θαλάμη υπάρχουν σφαίρες

β) Οι αθλητές τερματίζουν με ένα τουλάχιστο μαρκαρισμένο σκι και μαρκαρισμένο όπλο (βλ. 5.10.2.). Το μήκος των σκι δεν πρέπει να είναι μικρότερο του ύψους του αθλητή ενώ το μήκος των μπαστουνιών δεν πρέπει να ξεπερνά το ανάστημα του.

δ) Έχουν καταπατηθεί οι κανονισμοί σχετικά με τη διαφήμιση (βλ 1.4.2.η).

5.11.

Προκαταβολικός έλεγχος του εξοπλισμού

5.11.1.

Στους ΠΑΔ και τα ΚΕ η επιτροπή αγώνων με την έγκριση του προέδρου της ελλα-νοδίκου επιτροπής προσδιορίζει ειδικό χώρο για τη διεξαγωγή των προκαταβολι-κών ελέγχων του εξοπλισμού πριν τον αγώνα. Ο έλεγχος αυτός δεν αναπληρώνει τον υποχρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 5.10.1. στον οποίο ο αθλητής πρέπει επίσης να παρουσιασθεί.

5.11.2

5.11.3.

 

γ) Η σκανδάλη έχει αντίσταση 0,5 χγρ. το λιγότερο

Στους προκαταβολικούς ελέγχους πρέπει πάντα να είναι παρόν ένα μέλος της ελ-λανοδίκου επιτροπής, ενώ στους ΠΑΔ και τα ΚΕ ένα μέλος της επιτροπής Διάθλου της ΕΟΧ.

Στους προκαταβολικούς ελέγχους του εξοπλισμού πρέπει να λάβει μέρος τουλάχι-στον ένας εκπρόσωπος κάθε σωματείου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την τήρηση των διατάξεων της ΕΟΧ οι εκπρόσωποι των σωματείων μπορούν να ζητήσουν έλεγχο.

29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/30

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

6.

Για τους ΠΑΔ και τα ΚΕ οι πίστες πρέπει να προετοιμασθούν και να διατεθούν για προπόνηση, το λιγότερο μία φορά πριν το πρώτο αγώνισμα, και άλλες δύο φορές πριν τα υπόλοιπα αγωνίσματα.

Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διάθεση των διαδρομών για προ-πόνηση (λόγω ανωτέρας βίας) η ελλανόδικος επιτροπή μπορεί να «κλείσει» τις δια-δρομές ή τμήματα τους, ή να περιορίσει τη χρήση τους.

6.2.

Για τους ΠΑΔ και τα ΚΕ ο διοργανωτής πρέπει να διαθέσει για κάθε σωματείο, μια ευθεία διαδρομή για σκι μήκους 25μ. το λιγότερο, και με μικρή κλίση. Η διαδρομή αυτή πρέπει να είναι επεξεργασμένη όπως η πίστα των αγώνων. Η χρήση των αγωνιστικών διαδρομών για την δοκιμή των σκι απαγορεύεται.

Την ημέρα των αγώνων και 15' λεπτά πριν την εκκίνηση «κλείνουν» οι αγωνιστικές διαδρομές για τους αθλητές και τους συνοδούς.

Την ημέρα των αγώνων και πριν τον περιορισμό των 15' της 6.3., οι αγωνιστικές διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιούνται για προθέρμανση, αλλά μόνο προς την κατεύθυνση της διαδρομής.

 

6.3.

6.4.

Ακριβώς δίπλα στην εκκίνηση και στο χώρο του σκοπευτηρίου πρέπει να υπάρχει διαδρομή μήκους 1000μ το λιγότερο για προθέρμανση. Η διαδρομή αυτή πρέπει επίσης να είναι επεξεργασμένη όπως η αγωνιστική διαδρομή.

Στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. πρέπει να οργανωθεί επίσημη προπόνηση στο σκοπευτήριο στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας καθώς επίσης και στις διαδρομές.

Πρέπει να διοργανωθεί μία προπόνηση πριν την πρώτη μέρα των αγώνων, σε ώρα που να συμπίπτει με την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

Κατά τις υπόλοιπες μέρες των αγώνων πρέπει να διοργανωθούν δύο ακόμα προπο-νήσεις σε χρόνο ίδιο με τον καθορισμένο για τη διεξαγωγή του αγώνα (περιλαμβα-νομένου και του χρόνου διεξαγωγής των δοκιμαστικών βολών). Εκτός αυτού πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για δοκιμαστικές βολές 45-15 λεπτά πριν την αρχή του αγώνα.

 

6.5.

6.6.

6.7.

Οι δοκιμαστικές βολές επιτρέπονται μόνο στο σκοπευτήριο.

6.8.

Οι βολές προπόνησης πρέπει να γίνονται μόνο σε χάρτινους στόχους (βλ. 4.1) Για το σκοπό αυτό ο διοργανωτής πρέπει ναδιαθέσει αρκετούς χάρτινους στόχους. Αν οι αθλητές το ζητήσουν ο διοργανωτής πρέπει να διαθέσει και τους αγωνιστι-

 

Στους αγώνες αυτούς οι προπονήσεις μπορεί να μειώνονται ανάμεσα στις ημέρες των αγώνων σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα.

Στους ΠΑΔ και το Κ.Ε. η προπόνηση στις βολές την ημέρα πριν τον αγώνα, πρέπει να διεξαχθεί σε χρονικό διάστημα ίδιο με την ημέρα του αγώνα (η σκοποβολή προ-πόνησης να διεξαχθεί στον ίδιο χρόνο που θα διεξαχθούν οι δοκιμαστικές βολές πριν τον αγώνα).

30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/31

6.9.

 

κούς στόχους για βολές. Οι αγωνιστικοί στόχοι όμως δεν πρέπει να διαθέτονται για τις δοκιμαστικές βολές πριν τον αγώνα.

Οι χάρτινοι στόχοι για τις δοκιμαστικές βολές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τους αγωνιστικούς στόχους.

31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/32

7.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εκκίνηση

Στους ΠΑΔ και το Κ.Ε. ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

α) Στα ατομικά αγωνίσματα των 20, 15 και 10 χλμ. γίνεται ατομική εκκίνηση ανά ένα λεπτό.

β) Στους αγώνες σπρίντ 10 και 7,5 χλμ. μπορεί να γίνεται ατομική εκκίνηση ανά ένα λεπτό ή εκκίνηση σε γκρουπ. Η οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με τους τε-χνικούς εκπροσώπους της ΕΟΧ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκκί-νηση.

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

7.1.

7.1.1

γ) Στις σκυταλοδρομίες από την πρώτη σειρά ξεκινούν οι χώρες οι οποίες σε προη-γούμενους ΠΑΔ έχουν πάρει από 1 ως 8 θέση. Όλοι οι υπόλοιποι ξεκινούν από τη δεύτερη ή τις υπόλοιπες σειρές.

δ) Στους ομαδικούς αγώνες η εκκίνηση γίνεται μόνο σε ομάδες ανά δύο λεπτά.

7.1.2.

Για άλλους αγώνες διάθλου οι παρεκκλίσεις από την παράγραφο 7.1.1 ανακοινώ-νονται προκαταβολικά.

7.1.3.

Σε περίπτωση ομαδικής εκκίνησης γίνεται σε γκρουπ οι αθλητές με τα μικρότερα νούμερα από το ανάλογο γκρουπ καταλαμβάνουν την πίστα εκκίνησης 1 και ούτω καθεξής. Ανάλογα με το μέγεθος των αριθμών εκκίνησης καταλαμβάνονται οι πίστες 2,3 κ.λπ.

Σε περίπτωση ομαδικής εκκίνησης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1.7.2. και 3.2.2.

7.2.

Παρουσίαση του εξοπλισμού

Πριν οι αθλητές πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης παρουσιάζουν στον αφέτη ή στους βοηθούς του τα σκι, τα μπαστούνια και το όπλο για έλεγχο του μαρκαρίσματος (βλ. 5.10.2.) καθώς και τις σφαίρες για καθορισμό του αριθμού τους (και αυτό χωρίς να τους ζητηθεί από κανέναν).

7.3.

Θέση εκκίνησης

7.3.1.

Αν η χρονομέτρηση γίνεται με χρονόμετρο χειρός, στα ατομικά αγωνίσματα, οι α-θλητές στέκονται με τα δύο πόδια, πίσω από στην γραμμή εκκίνησης.

 

Όποιος αθλητής δεν έχει κανονικά μαρκαρισμένα τα σκι ή τα όπλα του, ή εμφανίζεται στην εκκίνηση με μπαστούνια διαφορετικού μήκους, ή χωρίς τον απαραίτητο αριθμό σφαιρών, δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα μόνον όταν έχει καλύψει την παρατυπία. Στην περίπτωση αυτή η καθυστέρηση είναι σε βάρος του αθλητή.

32 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/33

7.3.2.

Στα ομαδικά αγωνίσματα οι αθλητές μιας ομάδας στέκονται ο ένας δίπλα στον άλ-λον ή ο ένας πίσω από τον άλλο. Αυτό καθορίζεται από τον οργανωτή μαζί με τον τεχνικό εκπρόσωπο.

Αν υπάρχουν μόνο χρονόμετρα χειρός ο πρώτος (ή οι πρώτοι) αθλητής στέκεται με τα δύο πόδια στη γραμμή εκκίνησης.

7.3.3.

 

Όταν η χρονομέτρηση είναι ηλεκτρονική οι αθλητές στέκονται όσο είναι δυνατόν κοντά στην μπάρα.

Όταν υπάρχει ηλεκτρονικό χρονόμετρο ένα μέλος της ομάδας στέκεται πίσω α-κριβώς από την μπάρα. Τη στιγμή της εκκίνησης οι υπόλοιποι αθλητές της ομάδας δεν μπορούν να περνούν τη γραμμή εκκίνησης πριν ο συναθλητής τους περάσει τη γραμμή εκκίνησης.

Στις σκυταλοδρομίες η θέση εκκίνησης των επόμενων αθλητών είναι η ζώνη αλλα-γής όπου περιμένουν τους συναθλητές τους.

7.4.

Σήματα εκκίνησης

Στις μαζικές εκκινήσεις και τις εκκινήσεις σε γκρουπ το σήμα για την εκκίνηση δί-νεται με πυροβολισμό ή με σημαία (οπτικό).

7.5.

Χρόνος εκκίνησης, λανθασμένη εκκίνηση, καθυστερημένη εκκίνηση.

7.5.1.

Αν υπάρχει μόνο χρονόμετρο χειρός στην ατομική εκκίνηση και στην ομαδική ι-σχύει ο προκαταβολικά καθορισμένος χρόνος εκκίνησης. Αν κάποιος ξεκινήσει τον αγώνα πριν το σήμα για την εκκίνηση κάνει λανθασμένη εκκίνηση. Αν κάποιος ξεκινά τον αγώνα με καθυστέρηση ο χαμένος χρόνος είναι σε βάρος του ίδιου ή της ομάδας του.

7.5.2.

Αν στην ατομική ή ομαδική εκκίνηση ο χρόνος μετριέται με ηλεκτρονικό χρονόμε-τρο ισχύει ο αληθινός χρόνος εκκίνησης αλλά όχι με διαφορά μεγαλύτερη από 3" πριν ή 3" μετά το σήμα εκκίνησης.

Αν κάποιος αθλητής ή ομάδα ξεκινά τον αγώνα πριν τα 3" αυτά, η εκκίνηση του εί-ναι λανθασμένη.

Αν κάποιος αθλητής ή ομάδα ξεκινά με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3" τότε ι-σχύει ο προκαταβολικά καθορισμένος χρόνος εκκίνησης.

7.5.3.

Σε περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης ο αθλητής ή η ομάδα πρέπει να επιστρέψει πίσω από την γραμμή εκκίνησης (όταν υπάρχει μπάρα για ηλεκτρονικό χρονόμετρο πίσω από τη μπάρα) για να ξεκινήσει τον αγώνα κανονικά ενώ ο χαμένος χρόνος είναι για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό της ομάδας.

 

Όταν γίνεται ατομική ή ομαδική εκκίνηση, ο αφέτης φωνάζει 10" πριν την εκκίνηση «Προσοχή», μετά από 5" μετράει: «πέντε» - «τέσσερα» - «τρία» - «δύο» - «ένα» και τότε με τη λέξη «φύγε» δίνει το σήμα για την εκκίνηση αν βέβαια δεν υπάρχει η-λεκτρονική χρονομέτρηση όπου ο μηχανισμός δίνει το σήμα της εκκίνησης μέσω ηχητικού σήματος.

33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/34

7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

7.5.7.

7.6.

Στις σκυταλοδρομίες οι αλλαγές γίνονται μέσα στη ζώνη αλλαγών (βλ. 3.3.19.)

Η αλλαγή γίνεται με ένα άγγιγμα του αθλητή που παραδίνει στον αθλητή που παρα-λαμβάνει τη σκυτάλη. Το άγγιγμα γίνεται πλάγια με το χέρι.

Στην περίπτωση αυτή ο χαμένος χρόνος είναι για λογαριασμό της ομάδας.

Η στιγμή που ο αθλητής φθάσει στη γραμμή εκκίνησης (αρχή της ζώνης αλλαγών) αρχίζει η μέτρηση του χρόνου του επόμενου αθλητή.

7.7.

 

Αν υπάρχει λανθασμένη εκκίνηση λόγω ανωτέρας βίας ο αφέτης καθορίζει για τον αθλητή ή την ομάδα νέο χρόνο εκκίνησης.

Όσοι κάνουν λάθος εκκίνηση πρέπει να επιστρέφονται 5μ. πίσω από την γραμμή εκκίνησης ή τη ζώνη αλλαγών.

Οι λανθασμένες εκκινήσεις στις μαζικές εκκινήσεις ή τις εκκινήσεις σε γκρουπ πρέπει να αποφεύγονται με ανάλογα μέτρα (π.χ. με κράτημα από τον ώμο). Αν παρόλα τα μετρά του διοργανωτή εκδηλωθεί λάθος εκκίνηση ή εκκίνηση πρέπει να επαναληφθεί. Για το σκοπό αυτό στο τέλος των 100 μ. του χώρου εκκίνησης πρέπει να υπάρχει διαιτητής για να σταματήσει τους αθλητές.

Όποιος παρουσιάζεται με καθυστέρηση στην εκκίνηση επιτρέπεται να ξεκινήσει τον αγώνα και να του δοθεί νέος χρόνος εκκίνησης μόνον όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την καθυστέρηση του αυτή (βλ. 2.4.6.)

Όποιος παρουσιάζεται καθυστερημένος στην εκκίνηση με δική του ευθύνη, μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα. Σαν χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται ένας προκαταβολικά καθορισμένος χρόνος εκκίνησης.

Εκκίνηση στη ζώνη αλλαγών.

Αν η αλλαγή γίνει πριν ή μετά τη ζώνη αλλαγής η αλλαγή πρέπει να επαναληφθεί μέσα στη ζώνη αλλαγών.

Αριθμοί εκκίνησης

7.7.1.

Στα ατομικά αγωνίσματα οι αριθμοί εκκίνησης των αθλητών πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα.

7.7.2.

Στις σκυταλοδρομίες οι αθλητές από τα πρώτα πόστα πρέπει να έχουν κόκκινα νούμερα ενώ οι επόμενοι πράσινα, κίτρινα και γαλάζια.

7.7.3

Στα ομαδικά αγωνίσματα αυτό που κάνει τις βολές του πρώτος έχει κόκκινο αριθμό, ο δεύτερος πράσινο, ο τρίτος κίτρινο και ο τέταρτος γαλάζιο.

 

7.7.4.

Στους ΠΑΔ και το Κ.Ε. πρέπει αν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται νούμερα τα οποία είναι σαν γιλέκα με σημειωμένα νούμερα στην εμπρός πίσω και πλάγια πλευρά (και στις δύο πλάγιες πλευρές).

7.7.4.1.

Το μέγεθος των αριθμών πρέπει να είναι

α)

Εμπρός και πίσω πλευρά:

34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/35

ύψος του αριθμού - 12 εκ. το λιγότερο.

πλάτος του αριθμού - 2 εκ. το λιγότερο.

Αριστερή και δεξιά πλευρά:

πλάτος - 1,2 εκ. το λιγότερο.

Οι πλάγιοι αριθμοί (κάτω άκρο πρέπει να είναι σε απόσταση 8,5 εκ. από το κάτω ά-κρο του αριθμού.

Το χρώμα των αριθμών πρέπει να ξεχωρίζει καθαρά από το λοιπό ύφασμα.

Στις σκυταλοδρομίες τα νούμερα των ομάδων πρέπει να είναι χρωματισμένα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, γαλάζια, για τα ανάλογα πόστα.

7.7.5.

Στους ΠΑΔ και τα Κ.Ε. οι αριθμοί των ανδρών, γυναικών, εφήβων, νεανίδων να αρχίζουν με το No 1.

 

β)

ύψος - 6 εκ. το λιγότερο.

35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/36

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Ορισμοί για τον αγώνα

Οι αθλητές πρέπει να καλύψουν με τα σκί τους και έχοντας το όπλο τους, όλη τη διαδρομή, με τη σωστή σειρά, ακολουθώντας σωστά την διαδρομή. Εκτός από τα σκι και τα μπαστούνια τους, οι αθλητές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν άλλα μέσα κίνησης, ενώ πρέπει να κουβαλούν επίσης τα απαραίτητα πυρομαχικά.

8.1.1.

Στα ομαδικά αγωνίσματα τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να διατρέξουν όλη τη διαδρομή σε «κλειστό» σχηματισμό.

8.1.2.

 

8.

8.1.

Στα ανηφορικά τμήματα της διαδρομής απαγορεύεται να τοποθετούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα βοηθητικές κατασκευές ή να βγάζουν οι αθλητές τα σκι. (Βλ. 5.6.2).

8.2.

Αθλητής ο οποίος ετοιμάζεται να προσπεράσει άλλον αθλητή πρέπει να «ζητήσει πίστα».

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τα τελευταία 100 μ. πριν τον τερματισμό ή τη ζώνη αλλαγής για τις σκυτάλες.

Το άρθρο αυτό έχει εφαρμογή και στα ομαδικά αγωνίσματα.

Απαγορεύεται αυστηρά να ενοχλούνται οι αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα από συναθλητές τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα τελευταία 100 μ. πριν τον τερματισμό και πριν τη ζώνη αλλαγών.

Η παρεμπόδιση συναθλητών απαγορεύεται ακόμη και όταν δεν είναι σκόπιμη.

8.4.

Κάθε αθλητής μπορεί να αλλάξει το ένα του σκι σε περίπτωση που αυτό ή η δέστρα του σπάσει.

Το καινούργιο σκι δεν πρέπει να είναι κοντύτερο του αναστήματος του αθλητή. Σπασμένα μπαστούνια ή καμένα λουριά μπορούν επίσης να αλλαχθούν. Δεν πρέπει όμως τα καινούργια μπαστούνια να έχουν ύψος μεγαλύτερο του αθλητή.

8.5.

Ο αθλητής μπορεί κατά τη διάρκεια του αγώνα να κάνει αλλαγή στα βάξ και να ε-πιδιορθώσει τον εξοπλισμό του χωρίς να δέχεται ξένη βοήθεια.

Μόνον ο οπλουργός έχει το δικαίωμα να βοηθήσει στο σκοπευτήριο (βλ. 9.1.7) για την επιδιόρθωση του όπλου.

8.6.

Στον αθλητή μπορεί να δοθεί βάξ και να προσφερθεί βοήθεια στο ανάμα του φλόγιστρου.

Επιτρέπεται επίσης να του δίνεται τροφή, νερό, τσάι κλπ. κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν επιτρέπεται να δέχεται ο αθλητής πυρομαχικά μέσα στη διαδρομή. Στον αθλητή απαγορεύεται να προσφέρεται κάθε είδους βοήθεια από συνοδούς, λειτουργούς ή θεατές.

 

Ο αθλητής που ως εκείνη τη στιγμή προπορεύεται είναι υποχρεωμένος να «δώσει» πίστα μόλις του ζητηθεί. Αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις που η διαδρομή είναι αρκετά πλατιά και υπάρχουν διπλά ίχνη.

8.3.

36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/37

8.7.

Αν κάποιος αθλητής δει ότι κάποιος συναθλητής του έχει πάθει ατύχημα, πρέπει να ενημερώσει το πρώτο πόστο ελέγχου που θα συναντήσει.

8.8.

8.9.

8.10.

Αν κάποιος αθλητής εξαιτίας λάθους των διοργανωτών, τρέξει περισσότερους γύρους τιμωρίας, η ελλανόδικος επιτροπή πρέπει να του αφαιρέσει το χρόνο αυτό, από τον τελικό του χρόνο.

8.11.

Στις σκυταλοδρομίες και τις ομαδικές εκκινήσεις απαγορεύεται στα πρώτα 100 μ. από την εκκίνηση ο «πλάγιος βηματισμός» και η χρήση της «ελεύθερης τεχνικής».

Σε περίπτωση που παραβεί τον κανόνα αυτόν ο αθλητής τιμωρείται με αύξηση του χρόνου του (βλ. 12.3). Ο οργανωτής πρέπει να τοποθετεί ταμπέλες που να υπενθυμίζουν την απαγόρευση αυτή.

Οι αγώνες διάθλου δεν πρέπει να διεξάγονται, όταν η θερμοκρασία του αέρα, με-τρημένη σε ύψος 1,5μ. από το έδαφος, στο ψυχρότερο σημείο των εγκαταστάσεων (σκοπευτήριο, διαδρομές) είναι κάτω από -20°C.

Εδώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ταχύτητα του αέρα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η ελλανοδίκη επιτροπή, μαζί με ένα μέλος της ιατρικής επι-τροπής της ΕΟΧ, ή το γιατρό του αγώνα, πρέπει να διατάξει την αναβολή του αγώνα, ή την αλλαγή των διαδρομών.

 

Αν κάποιος αθλητής εγκαταλείψει τον αγώνα πρέπει να ενημερώσει τον πρώτο αρ-μόδιο που θα συναντήσει.

Σε όλους τους αγώνες οι αθλητές μόνοι τους είναι υπεύθυνοι για τον αριθμό των γύ-ρων τιμωρίας που πρέπει να κάνουν. Πρέπει επίσης οι γύροι τιμωρίας να γίνονται αμέσως μετά τις βολές. Απαγορεύεται το τρέξιμο των γύρων τιμωρίας με καθυστέ-ρηση.

8.12.

37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/38

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Γενικοί ορισμοί.

 

9.

9.1.

9.1.1.

Στην θέση πρηνηδόν οι αθλητές πρέπει να τηρούν τα εξής:

Το όπλο μπορεί να αγγίζει μόνο την παλάμη, τον ώμο και το μάγουλο.

Η εσωτερική πλευρά του καρπού του χεριού η οποία στηρίζει το όπλο πρέπει να είναι σηκωμένη, από το έδαφος (το χιόνι). Το άλλο χέρι μπορεί να αγγίζει το έδαφος (το χιόνι) με τον αγκώνα σε μήκος 10 εκ.

Υλικά και διάφορες κατασκευές πάνω στην ενδυμασία που υποβοηθούν τη στήριξη του όπλου και τη σκόπευση απαγορεύονται (βλ. 5.7.β/5.9.β. και δ.)

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Στα ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα πάντοτε χρειάζονται πέντε σφαίρες, ενώ στις σκυταλοδρομίες πρέπει οι πρώτες πέντε σφαίρες να τοποθετούνται με γεμιστήρα και οι υπόλοιπες τρεις μία-μία.

9.1.5.

Το όπλο μπορεί να οπλίζεται και να «αδειάζει», μόνο με την κάννη στραμένη στους στόχους.

Απαγορεύεται οι αθλητές να περιστρέφουν τα όπλα τους, όταν αυτά είναι οπλισμένα, εκθέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γύρω.

9.1.6.

Μετά τις βολές το όπλο πρέπει να είναι άδειο, δηλαδή να μην υπάρχουν σφαίρες ούτε στο γεμιστήρα ούτε στη θαλάμη. Επιτρέπεται στους αθλητές να αφήνουν στη θαλάμη τον κάλυκα της τελευταίας σφαίρας και τον άδειο γεμιστήρα στην υποδοχή του όπλου.

 

Απαγορεύεται επίσης οι αθλητές να βγάζουν το ένα ή τα δύο σκι τους καθώς επίσης και η τοποθέτηση διάφορων υλικών κάτω από τα σκι.

Στις βολές από όρθια θέση οι αθλητές πρέπει να τηρούν τους παρακάτω περιορισμούς: Η στάση τους να είναι ελεύθερη, το όπλο να ακουμπά μόνον τις παλάμες, τον ώμο και ένα μέρος του στήθους. Το χέρι που στηρίζει το όπλο μπορεί να έχει στήριξη στο επάνω μέρος του οστού της λεκάνης (με τον αγκώνα). Η στήριξη του αγκώνα στα φυσεκλίκια ή σε άλλα υλικά και διάφορες κατασκευές που υποβοηθούν τη στήριξη απαγορεύεται (βλ. 5.7. β./5.9.β.γ.) Απαγορεύεται επίσης το βγάλσιμο των σκι.

Στις βολές πρηνηδόν και ορθίως απαγορεύεται η χρήση λουριού. Επιτρέπεται η χρήση επιβραχιόνιου για τις βολές πρηνηδόν.

Σε περίπτωση που χαθούν σφαίρες από το γεμιστήρα, ή σε περίπτωση μπλοκαρί-σματος του όπλου, απαγορεύεται ο αθλητής να ξαναοπλίσει, χρησιμοποιώντας άλλο γεμιστήρα. Οι σφαίρες αυτές πρέπει να τοποθετούνται μία-μία.

Στον ορισμό όπλιση, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση γεμιστήρα, στην υποδοχή του όπλου. Σε περίπτωση αλλαγής στόχου το όπλο πρέπει να αδειάζεται.

38 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/39

Το πέταγμα του κάλυκα και η εξαγωγή του άδειου γεμιστήρα μπορεί να γίνει και μετά τον τερματισμό με την κάννη στραμμένη επάνω.

9.1.7.

Για την επιδιόρθωση του όπλου κάποιου αθλητή μπορεί να βοηθήσει μόνον ο οπλουργός ή κάποιος άλλος υπεύθυνος από το σκοπευτήριο.

9.1.8.

Τυχόν χαμένα πυρομαχικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, (γεμιστήρες, σφαίρες κλπ) μπορούν να αντικατασταθούν από τους συνοδούς της ομάδας, μέσω των υπεύθυνων των βολών.

9.1.9.

 

Όπλο το οποίο έχει πάθει βλάβη κατά τη διάρκεια του αγώνα, και δεν μπορεί να διορθωθεί, μπορεί να αλλαχθεί με άλλο εφεδρικό όπλο, το οποίο έχει αφεθεί στον καθορισμένο χώρο από τους συνοδούς της ομάδας, πριν την αρχή του αγώνα, και έχει ελεγχθεί από τον ελεγκτή των όπλων.

Σε περίπτωση που οι σφαίρες έχουν κάποια βλάβη, μπορούν να αλλαχθούν, με πυ-ρομαχικά που κουβαλάει μαζί του ο αθλητής, ή με πυρομαχικά που έχουν δόσει οι συνοδοί της ομάδας, στους υπεύθυνους των βολών.

9.1.10.

Σε περίπτωση βλάβης του όπλου, ο αθλητής πρέπει μόνος του, ή με τη βοήθεια του οπλουργού, ή άλλου λειτουργού του αγώνα, να επιδιορθώσει, ή να αλλάξει το όπλο του με άλλο, αφημένο στον καθορισμένο χώρο, από τους συνοδούς της ομάδας.

Ο αγώνας συνεχίζεται με το εφεδρικό όπλο. Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του όπλου ο αθλητής μπορεί να ζητήσει βοήθεια σηκώνοντας το χέρι του.

Ο υπεύθυνος των βολών, πρέπει το συντομότερο να βοηθήσει τον αθλητή, δίνοντας του πυρομαχικά, ή εφεδρικό όπλο για τη συνέχιση του αγώνα. Για την επιδιόρθωση του όπλου, την αλλαγή του όπλου, και την παράδοση εφεδρικών πυρομαχικών, δεν αφαιρείται ο χαμένος χρόνος από την επίδοση του αθλητή.

9.1.11.

Απαγορεύεται η παρενόχληση των άλλων αθλητών. Ο αθλητής πρέπει να προσέχει κατά τη διάρκεια των βολών, έτσι ώστε ούτε το σώμα του, ούτε ο εξοπλισμός του, να μη βγαίνουν έξω από το διάδρομο του.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα ο αθλητής μόνος του, ή μετά από διαταγή των υπεύθυνων, πρέπει να αλλάξει τη στάση του.

9.1.12.

Στα ομαδικά και ατομικά αγωνίσματα, η επιλογή των διαδρόμων βολών είναι ελεύ-θερη.

9.1.13.

Στα ομαδικά αγωνίσματα, τα μέλη της ομάδας που δεν πρόκειται να κάνουν βολές, πρέπει να περάσουν τρέχοντας μπροστά από το σκοπευτήριο, και να συγκεντρωθούν στον καθορισμένο χώρο, δίπλα στον γύρο τιμωρίας.

9.1.14.

Αθλητές οι οποίοι καταπατούν τους κανονισμούς του σκοπευτηρίου πρέπει να ανα-κοινωθούν από τους υπεύθυνους βολών στην ελλανόδικο επιτροπή.

9.1.15.

Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες (δυνατοί άνεμοι π.χ.) η ελλανοδίκη επι-τροπή αποφασίζει το αν θα διεξαχθεί ή όχι ο αγώνας.

39 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/40

9.2.

20 χλμ. - ατομικό αγώνισμα ανδρών. Κάθε αθλητής μετά το πέρασμα της κάθε μίας από τις 5 διαδρομές (τμήματα της πίστας) πρέπει να κάνει 5 βολές από θέση πρηνηδόν - ορθίως - πρηνηδόν - ορθίως (βλ. 3.3.14).

9.3.

15 χλμ - ατομικό αγώνισμα γυναικών. Κάθε αθλήτρια μετά το πέρασμα του καθενός από τα τρία τμήματα της πίστας κάνει πέντε βολές από θέσεις ορθίως - πρηνηδόν - ορθίως (βλ. 3.3.15).

9.4.

15 χλμ. - ατομικό αγώνισμα εφήβων. Κάθε αθλητής μετά το πέρασμα του καθενός από τα τρία τμήματα της πίστας κάνει πέντε βολές από θέσις πρηνηδόν - ορθίως - πρηνηδόν (βλ. 3.3.16).

9.5.

10 χλμ. - ατομικό αγώνισμα νεανίδων Κάθε αθλήτρια μετά το πέρασμα του καθενός από τα τρία τμήματα της πίστας κάνουν 5 βολές από θέσεις πρηνηδόν - ορθίως - πρηνηδόν (βλ. 3.3.17).

 

9.6.

Αγώνες σπρίντ για όλες τις κατηγορίες.

Μετά το πέρασμα του καθενός από τα δύο τμήματα της πίστας οι αθλητές κάνουν πέντε βολές από θέσεις πρηνηδόν - ορθίως.

9.7.

Σκυταλοδρομίες για όλες τις κατηγορίες.

Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει αφού περάσει τρέχοντας από το πρώτο τμήμα της διαδρομής, να κάνει από πέντε ως οκτώ βολές από θέση πρηνηδόν και τη δεύτερη φορά από θέση ορθίως να επαναλάβει το ίδιο.

9.8.

9.8.1.

Στους άνδρες και τις γυναίκες κάθε ομάδα αφού διατρέξει το καθένα από τα τέσσερα τμήματα της διαδρομής αφήνει ένα από τα μέλη της ομάδας να κάνει τις πέντε βολές. Οι βολές γίνονται από θέσεις: πρηνηδόν - ορθίως - πρηνηδόν - ορθίως.

9.8.2.

Στους εφήβους και τις νεανίδες οι ομάδες αφού διατρέξουν το καθένα από τα τρία τμήματα της διαδρομής, αφήνουν από ένα μέλος τους να κάνει τις πέντε βολές από θέσεις: πρηνηδόν - ορθίως - πρηνηδόν.

9.9.

Αν σε κάποιον αθλητή που πρέπει να κάνει βολές πρηνηδόν, δοθεί από τους διορ-γανωτές στόχος για βολές ορθίως ή αντίθετα, πρέπει το λάθος να διορθωθεί αμέσως, και ο χαμένος χρόνος της ομάδας να αφαιρεθεί από το τελικό αποτέλεσμα.

 

Οι τρεις από τις οκτώ σφαίρες είναι εφεδρικές για τις περιπτώσεις που οι πρώτες πέντε βολές δεν πετύχουν το στόχο. Οι εφεδρικές σφαίρες πρέπει να αφήνονται σε ειδικά κουτιά πριν ο αθλητής αρχίσει τις βολές του (βλ. 12.2./3.4.8). Οι σφαίρες αυτές μπορούν να τοποθετούνται στο όπλο μία μία (βλ. 12.4. ξ) και όχι με έτοιμο γεμι-στήρα.

Ομαδικά αγωνίσματα.

9.10.

Αν κάποιος στόχος δεν λειτουργεί, ή πυροβολείται από άλλον αθλητή, πρέπει στον αθλητή που δεν είναι υπεύθυνος για το λάθος, να δοθεί άλλος στόχος. Αν στον αθλητή αυτόν δοθεί στόχος ακριβώς δίπλα του (από την αριστερή ή δεξιά

40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/41

πλευρά) αυτός έχει το δικαίωμα να κάνει τις βολές του από τον διάδρομο που βρί-σκεται. Στην περίπτωση αυτή οι διαιτητές πρέπει να προσέξουν, κανείς άλλος αθλητής να μη χρησιμοποιήσει τον ίδιο στόχο. Αν ο αθλητής αναγκασθεί να αλλάξει διάδρομο, τότε η ελλανόδικος επιτροπή πρέπει να αφαιρέσει το χαμένο χρόνο, από το τελικό αποτέλεσμα του αθλητή.

Αν οι προπονητές, αμφιβάλουν για την ποιότητα και τη λειτουργικότητα κάποιου στόχου, πρέπει να ανακοινώσουν τη γνώμη τους, στον υπεύθυνο σκοπευτηρίου (προφορική ένσταση βλ. 11.4.9).

ΑΣΤΟΧΕΣ ΒΟΛΕΣ - ΓΥΡΟΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Στα ατομικά αγωνίσματα 20-15-10χλμ. για κάθε άστοχη βολή οι αθλητές τιμωρούν-ται με πρόσθεση σε 1 λεπτό στο τελικό τους αποτέλεσμα.

Στις σκυταλοδρομίες και τους αγώνες σπρίντ για κάθε άστοχη βολή οι αθλητές α-ναγκάζονται να τρέξουν έναν γύρω τιμωρίας (βλ. 3.3.21).

9.11.2.

Στα ομαδικά αγωνίσματα για κάθε άστοχη βολή ολόκληρη η ομάδα τρέχει έναν γύ-ρο τιμωρίας μήκους 300 μ.

Ο αθλητής της ανάλογης ομάδος ο οποίος απέτυχε σε μία ή περισσότερες βολές του πρέπει να μπει πρώτο στο γύρο τιμωρίας και να παραμείνει πρώτο ως την έξοδο από το γύρο τιμωρίας. Οι υπόλοιποι αθλητές δεν μπορούν να αλλάζουν θέσεις μέσα στη διαδρομή αυτή (βλ. 12.2.ζ.η.).

9.11.3.

Στις σκυταλοδρομίες και τους αγώνες σπρίντ για κάθε άστοχηβολή, κάθε αθλητής κάνει από ένα γύρο τιμωρίας μήκους 150 μ.

 

9.10.1.

9.11.

9.11.1.

41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/42

10.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

 

Όταν υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση ο χρόνος του αθλητή σταματά, τη στιγμή που ο μηχανισμός διακόπτει τη χρονομέτρηση. Ότανυπάρχει χρονόμετρο χειρός, ο χρόνος του αθλητή σταματά, τη στιγμή που αυτός περνάει τη γραμμή τερματισμού με το ένα ή τα δύο πόδια. Στα ομαδικά αγωνίσματα ο χρόνος σταματά την στιγμή που ο τελευταίος αθλητής της ομάδας περνάει τη γραμμή τερματισμού. Η διακοπή της χρονομέτρησης γίνεται όπως στα ατομικά αγωνίσματα. Η ομάδα ολόκληρη πρέπει να περάσει τη γραμμή τερματισμού μέσα σε ένα διάστημα 30 sec.

Στα 20 και 15 χλμ. ατομικά ανδρών -εφήβων καθώς επίσης και στα 15 και 10 χλμ. ατομικά γυναικών - νεανίδων ο αγωνιστικός χρόνος περιλαμβάνει το διάστημα α-νάμεσα στην εκκίνηση και τον τερματισμό. Στο χρόνο αυτό μπαίνουν και οι τυχόν υπάρχουσες προσθαφαιρέσεις χρόνου.

Σε όλα τα ομαδικά αγωνίσματα και τους αγώνες σπρίντ ο αγωνιστικός χρόνος α-ποτελείται από τη διαφορά μεταξύ του χρόνου τερματισμού και του χρόνου εκκίνησης.

Στις σκυταλοδρομίες ο αγωνιστικός χρόνος αποτελείται για την κάθε ομάδα από τη διαφορά του χρόνου εκκίνησης του πρώτου αθλητή και του χρόνου τερματισμού του τελευταίου. Ο χρόνος του κάθε αθλητή υπολογίζεται με αφαίρεση του χρόνου εκκίνησης του κάθε αθλητή από τον χρόνο τερματισμού. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ομάδες είναι ανάλογες με τη σειρά τερματισμού, εκτός εάν η ελλανόδικος επιτροπή αποφασίσει να προσθέσει (12.2. και 12.4) ή αφαιρέσει χρόνο (9.8 και 9.9) από το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας.

Αν δύο ή περισσότεροι αθλητές, σε ατομικό αγώνισμα ή αγώνισμα σπρίντ, έχουν τον ίδιο χρόνο, τότε η σειρά καθορίζεται από το φωτοφίνις, εάν βέβαια υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για τα ομαδικά αγωνίσματα και τις σκυταλοδρομίες.

Σημ. Σε ατομικό αγώνισμα ή αγώνισμα σπρίντ μπορεί να υπάρξει σύγχρονος τερ-ματισμός δύο ή περισσότερων αθλητών στην περίπτωση που η εκκίνηση γίνεται σε γκρουπ.

10.6.

Πρέπει να υπάρχει στους αγώνες εκτός από ηλεκτρονική χρονομέτρηση, και χρο-νόμετρο χειρός για την περίπτωση που το ηλεκτρονικό χρονόμετρο πάθει κάποια βλάβη.

Όταν γίνεται ηλεκτρονική χρονομέτρηση ο χρόνος υπολογίζεται με ακρίβεια δεκάτων του δευτερολέπτου.

10.7.

Όταν χρησιμοποιούνται χρονόμετρα χειρός ο χρόνος στρογγυλεύεται σε ολόκληρα δευτερόλεπτα. Τα δέκατα του δευτερολέπτου στρογγυλεύουν στο πλησιέστερο δευτερόλεπτο, ενώ πέντε δέκατα υπολογίζονται στο επόμενο δευτερόλεπτο.

42 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/43

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

 

Τα χρονόμετρα χειρός πρέπει να έχουν διάμετρο 40mmτο λιγότερο. Αυτά πρέπει να υπολογίζουν λεπτά, ώρες και δευτερόλεπτα. Πρέπει επίσης να έχουν δείκτη για τον υπολογισμό των δέκατων του δευτερολέπτου.

Στους ΠΑΔ και ΚΕ για τις σκυταλοδρομίες και τους αγώνες σπρίντ (όταν γίνεται ο-μαδική εκκίνηση) πρέπει να επιδιωχθεί να υπάρχει φώτο φίνις αν αυτό είναι δυνατόν.

Στους ΠΑΔ και ΚΕ, με υπόδειξη του τεχνικού εκπροσώπου, πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο πίνακας αποτελεσμάτων.

Μετά τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή πρέπει να εκδοθούν το συντομότερο τα ανεπίσημα αποτελέσματα. Τα επίσημα αποτελέσματα πρέπει να ανακοινώνονται μετά τη λήξη του χρόνου για τις ενστάσεις, (11.3) και αφού η ελλανόδικος επιτροπή εκδικάσει τις τυχόν ενστάσεις.

10.12.

Στους ΠΑΔ και τα ΚΕ πρέπει να δίνονται σε όλα τα μέλη των ομάδων (αθλητές, συ-νοδούς κλπ) επίσημες καταστάσεις με τα αποτελέσματα. Αν αυτό είναι αδύνατο να γίνει πριν την αναχώρηση των ομάδων οι καταστάσεις πρέπει να σταλούν έστω και με καθυστέρηση. Πρέπει να αποστέλονται τουλάχιστον πέντε καταστάσεις στα σωματεία που συμμετείχαν στον αγώνα, στον γραμματέα του διάθλου και τον αντιπρόεδρο πληροφόρησης της ΕΟΧ.

43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/44

11.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται γραπτά (με εξαίρεση το 11.5) στον γραμματέα των αγώνων. Κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από 5000 Δραχμές.

Αν η ένσταση γίνει δεκτή τα χρήματα επιστρέφονται ενώ σε αντίθετη περίπτωση μένουν στην ΕΟΧ.

11.2.

Ενστάσεις σχετικές με την κατηγορία (ηλικία) και την συμμετοχή των αθλητών (βλ. 1.4) μπορούν να γίνονται το αργότερο μία ώρα πριν την εκκίνηση.

11.3.

11.4.

Ενστάσεις σχετικές με τη χρονομέτρηση, την κατάταξη και τη σκοποβολή, πρέπει να γίνονται το αργότερο δύο ώρες μετά την ανακοίνωση των ανεπίσημων αποτελε-σμάτων (βλ. 10.11).

11.5.

 

11.1.

Ενστάσεις για παραβίαση των κανονισμών από αθλητές ή κριτές κλπ. πρέπει να γί-νονται το αργότερο δύο ώρες μετά τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή.

Αν κατά την εκδίκαση μιας ενστάσεως διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη και απειλείται η αγωνιστική αξία του αγώνα ή αν η Ελλανόδικος Επιτροπή καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα από δικές της παρατηρήσεις, ο αγώνας, με απόφαση της Ε.Ε., επαναλαμβάνεται μέσα σε 24 ώρες ή ακυρώνεται.

44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/45

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

12.

ΤΙΜΩΡΙΕΣ

12.1.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι τιμωρίες επιβάλλονται από τους υπεύθυνους του αγώνα για παράβαση του κανονισμού μέσα στα πλαίσια της επιμέρους αρμοδιότητας καθενός.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιβάλλονται τιμωρίες από την ελλανόδικο επιτροπή (βλ. 2.4.6.γ.).

Οι ποινές που επιβάλλονται εξετάζονται και από την ελλανόδικο επιτροπή.

Αρμόδιοι για την επιβολή ποινής θεωρούνται ο έφορος των αγώνων, ο υπεύθυνος σκοποβολής, ο έφορος στίβου, ο έφορος κριτών, ο αφέτης, ο κριτής τερματισμού και ο υπεύθυνος του γύρου τιμωρίας.

12.2.

Με ένα λεπτό τιμωρείται ο αθλητής ο οποίος

α. Δεν «δίνει πίστα» όταν του ζητηθεί από άλλον αθλητή (βλ. 8.2.).

β. Η ίδια τιμωρία ισχύει και για τα ομαδικά αγωνίσματα (βλ. 8.2.).

γ. Δεν αφήνει τις εφεδρικές τρεις σφαίρες στα κουτιά που υπάρχουν πριν αρχίσει τις βολές του στη σκυταλοδρομία (βλ. 9.7.).

δ. Βγαίνει έξω από τις μαρκαρισμένες με σημαιάκια διαδρομές σε απόσταση 5μ. ακόμη και αν με τον τρόπο αυτό δεν κερδίζει χρόνο (βλ. 8.1.). Αθλητές οι οποίοι παίρνουν λάθος κατεύθυνση δεν τιμωρούνται. Αυτοί μπορούν να γυρίσουν και να συνεχίσουν τον αγώνα.

ε. Όταν η ομάδα ολόκληρη δεν περνά από το μαρκαρισμένο χώρο πριν το σκοπευτήριο σε κλειστό σχηματισμό (στα ομαδικά αγωνίσματα).

η. Αθλητής μέλος ομάδας αλλάξει θέση στο σχηματισμό της ομάδας, μέσα στο γύρω τιμωρίας (βλ. 9.11.2.).

12.3.

 

ζ. Αθλητής μέλος ομάδας (σε ομαδικό αγώνα) μπει στο γύρο τιμωρίας πριν από αθλητή άλλης ομάδας που έρχεται από τις βολές.

Με δύο λεπτά τιμωρίας επιβαρύνεται όποιος:

α) Δεν τρέξει γύρο τιμωρίας από λάθος δικό του ή από λάθος των υπεύθυνων της ομά-δας του. Για κάθε γύρο τιμωρίας (που δεν διατρέχει ο αθλητής) τιμωρείται με +2 λεπτά το χρόνο.

β) σε ομαδικά, ατομικά και αγωνίσματα σπρίντ συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς να έχει ρίξει τις πέντε σφαίρες του (για τις σκυταλοδρομίες και τις οκτώ σφαίρες παρόλο που δεν έχει πετύχει όλους τους στόχους). Για κάθε αχρησιμοποίητη σφαίρα δίνονται + 2 λεπτά χρόνος τιμωρίας.

γ) Χρησιμοποιεί «πλάγιους βηματισμούς» και την «ελεύθερη τεχνική» στη ζώνη εκκί-νησης στις σκυταλοδρομίες ή στα πρώτα 100 μ. μετά τη γραμμή εκκίνησης όταν γί-νεται ομαδική εκκίνηση

 

δ) Δεν περνάει τη γραμμή τερματισμού σε «κλειστό σχηματισμό» και μέσα σε διά-στημα 30sec από τον πρώτο ως τον τελευταίο αθλητή της ομάδας (στα ομαδικά α-γωνίσματα).

45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/46

12.4.

Με ακύρωση τιμωρείται όποιος:

α) Παίρνει μέρος σε αγώνα χωρίς να έχει την ανάλογη προετοιμασία (βλ. 1.6.3. και 1.6.3.1.).

γ) Παρεμποδίζει άλλους αθλητές μέσα στις διαδρομές ή στο σκοπευτήριο με αντια-θλητικές ενέργειες.

δ) Επιστρέφει το μαρκαρισμένο όπλο του σε ανεπίστρεπτη κατάσταση (βλ. 5.10.1.).

ε) Κάνει απαγορευμένες βολές πρόβας (βλ. 6.3. 6.5.)

ζ) Βγαίνει έξω από τις μαρκαρισμένες διαδρομές και κερδίζει χρόνο για τον εαυτό του ή την σκυτάλη της ομάδας του. Η ίδια τιμωρία επιβάλλεται σε όποιον αθλητή διατρέξει τις διαδρομές με λάθος σειρά (βλ. 8.1.).

θ) Δεν κουβαλά σε όλη τη διαδρομή το όπλο του (βλ. 8.1.).

ι) Αλλάξει και τα δύο του σκι ή χρησιμοποιεί ένα σκι ύψους μικρότερου από το ανά-στημα του ή μπαστούνια μεγαλύτερα από το ανάστημα του.

κ) Αντίθετα με τον κανονισμό δέχεται βοήθεια για την επιδιόρθωση του εξοπλισμού του (βλ. 8.5.).

λ) Δέχεται πυρομαχικά έξω από το χώρο του σκοπευτηρίου (βλ. 8.6.).

ν) Παραβλέπει τις συστάσεις που του έχουν γίνει και συνεχίζει να ρίχνει από αντικα-νονική θέση ή στάση (βλ. 9.1.1. και 9.1.2.)

ξ) Χρησιμοποιεί δεύτερο γεμιστήρα για να γεμίσει τις τρεις εφεδρικές σφαίρες στην σκυταλοδρομία. Οι σφαίρες αυτές πρέπει να τοποθετούνται μία-μία (βλ. 9.1.4.).

ο) Κάνει περισσότερες από πέντε βολές στα ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα και περισσότερες από οκτώ στις σκυταλοδρομίες (βλ. 9.2. και 9.7.).

π) Παίρνει μέρος σε αγώνες μετά τη χρήση απαγορευμένων ουσιών (βλ. 1.9.3.).

σ) Δεν τηρεί την καθορισμένη σειρά για τις βολές ακόμη πριν την εκκίνηση στα ομα-δικά αγωνίσματα, (ακυρώνεται όλη η ομάδα).

τ) Παίρνει μέρος στον αγώνα με ψεύτικο ή λάθος νούμερο με δική του ευθύνη ή με ευθύνη κάποιου συναθλητή του από την ομάδα του.

υ) Καταπατά τους κανονισμούς για την ασφάλεια (βλ. 9.1.5. και 9.1.6.).

φ) Παίρνει μέρος στον αγώνα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό απαγορευμένο από την ΕΟΧ ή την UIPMB ή έχει τοποθετήσει στον εξοπλισμό του απαγορευμένες διαφημί-σεις.

ψ) Παίρνει μέρος στον αγώνα στις κατηγορίες γυναικών, εφήβων ή νεανίδων χωρίς να έχει το δικαίωμα (βλ. 1.9.2. και 1.5.).

ω) Επιδεικνύει στην εκκίνηση ή τον τερματισμό τα-σκι του ή το όπλο του για διαφήμιση.

12.5.

Όποιος αθλητής συλληφθεί ντοπαρισμένος χάνει το δικαίωμα να αγωνίζεται για δύο χρόνια. (Περιλαμβάνονται δύο ΠΑΔ). Αν ο ίδιος αθλητής συλληφθεί ντοπαρι-

 

β) Παίρνει μέρος στον αγώνα με αμαρκάριστο σκι ή όπλο (βλ. 5.10.1.).

η) Εκτός από τα σκι και τα μπαστούνια χρησιμοποιεί και άλλα μέσα διακίνησης (βλ. 8.1.).

μ) Δέχεται βοήθεια για αλλαγή βάξ που καταπατά τους περιορισμούς της παραγρά-φου 8.6.

ρ) Δεν παρουσιάζεται για αντιντόπινγκ κοντρόλ.

χ) Έχει «τραβηχθεί» ή «σπρωχθεί» από συναθλητές, βοηθούς, προπονητές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

46 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/47

σμένος και δεύτερη φορά αποκλείεται ισόβια από όλους τους αγώνες. (Η απαγόρευση ισχύει από την ημέρα του παραπτώματος).

12.6.

Καταπατήσεις των κανονισμών που δεν περιλαμβάνονται στις παραγράφους αυτές τιμωρούνται από την ελλανόδικο επιτροπή με χρόνο ποινής ή αποκλεισμό.

47 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/48

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

13.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΘΛΟΥ (ΠΑΔ)

13.1.

Γενικοί ορισμοί

Οι ΠΑΔ είναι εκδηλώσεις της ΕΟΧ και διεξάγονται κάτω από τον έλεγχο της για άνδρες, γυναίκες, εφήβους και νεανίδες.

13.1.2

 

13.1.1

Ο άμεσος έλεγχος γίνεται για λογαριασμό του διοργανωτή από τον τεχνικό εκπρό-σωπο της ΕΟΧ.

13.1.3

Οι ΠΑΔ ανδρών - γυναικών διεξάγονται κάθε χρόνο. Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και 15ης Μαρτίου.

Οι ΠΑΔ εφήβων νεανίδων διεξάγονται κάθε χρόνο επίσης.

Κατά τη διάρκεια των ΠΑΔ απαγορεύεται η διεξαγωγή άλλων αγώνων χωρίς την έγκριση της ΕΟΧ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

13.2.1

Η ανάθεση των ΠΑΔ γίνεται πάντοτε στην ειδική ετήσια σύσκεψη αγωνιστικού προγράμματος.

13.2.2.

Σωματεία που επιθυμούν να αναλάβουν την διοργάνωση ΠΑΔ πρέπει το λιγότερο δύο μήνες πριν από την ειδική ετήσια σύσκεψη ΕΟΧ να στείλουν γραπτή αίτηση που να περιέχει:

β) Σύντομη περιγραφή των διαδρομών (με στοιχεία για το υψόμετρο) και του σκοπευτηρίου.

γ) Δυνατότητες φιλοξενίας και τιμές διαμονής, διατροφής κλπ.

δ) Ανακοίνωση για το αν θα γίνει απονομή επάθλων με ύμνους και σημαίες.

ε) Άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο για την ανάθεση του αγώνα.

13.2.3.

Αμέσως μετά την ανάθεση της διοργάνωσης των ΠΑΔ σε κάποιο σωματείο, αυτό πρέπει να επιβεβαιώσει την ΕΟΧ με υπογραφή του εγγράφου ευθυνών, ότι αναλαμ-βάνει όλες τις υποχρεώσεις, και ότι οι προετοιμασίες θα τελειώσουν μέσα στο κα-θορισμένο χρονικό διάστημα.

Το έγγραφο αυτό παραδίνεται στον οργανωτή αφού του δοθεί η διοργάνωση του πα-νελλήνιου πρωταθλήματος.

13.3.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ

Το Σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα, πρέπει το αργότερο ένα μήνα πριν τη διε-ξαγωγή του, να στείλει πρόσκληση συμμετοχής και ενημερωτικά έντυπα σε όλα τα σωματεία, μέλη της ΕΟΧ, όπου καθορίζονται τα εξής:

 

13.1.4.

13.2.

α) Ακριβή στοιχεία για το χρόνο διεξαγωγής του αγώνα και για την τοποθεσία.

48 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/49

-τις δυνατότητες διαμονής

-τα έξοδα της διαμονής

-τις μετεωρολογικές ιδιαιτερότητες

 

-λεπτομέρειες για τις αγωνιστικές εγκαταστάσεις.

-τις προθεσμίες για τις δηλώσεις συμμετοχής.

13.4.

Συμμετοχή στον αγώνα, δηλώσεις συμμετοχής.

13.4.1.

Τα σωματεία μπορούν να στέλνουν στους ΠΑΔ ανδρών-γυναικών από επτά άνδρες, επτά γυναίκες και τρείς συνοδούς.

Στους ΠΑΔ εφήβων - νεανίδων τα σωματεία μπορούν να στέλνουν από έξι εφήβους, έξι νεανίδες, και τρείς συνοδούς.

Στα ατομικά αγωνίσματα μπορούν να συμμετέχουν από τέσσερεις αθλητές από κάθε σωματείο.

13.4.2.

Η ονομαστική δήλωση συμμετοχής των αθλητών και των επισήμων πρέπει να γίνει στις προθεσμίες που ισχύουν για όλα τα αθλήματα της ΕΟΧ και αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων.

Η δήλωση για την οριστική συμμετοχή στον αγώνα στα ομαδικά αγωνίσματα καθώς επίσης και στις σκυταλοδρομίες πρέπει να δοθεί το αργότερο 4 ώρες πριν την κλήρωση (οριστική δήλωση).

ΕΠΑΘΛΑ

Στα ατομικά αγωνίσματα χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο α' νικητής παίρνει και κύπελλο ή πλακέτα.

Το σωματείο οργανωτής του αγώνα μπορεί να δίνει υλικά βραβεία μέσα στα πλαίσια όμως της παραγράφου 1.4.2.ε.

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής των πανελληνίων πρωταθλημάτων, με ε-ξαίρεση τα μετάλλια, είναι για λογαριασμό του οργανωτή. Η ΕΟΧ στέλνει στον ορ-γανωτή το ποσό που έχει εγκριθεί από την ΓΓΑ βάσει προϋπολογισμού.

 

Έφηβοι και νεανίδες μπορούν να συμμετέχουν σε ΠΑΔ ανδρών - γυναικών.

Οι αριθμοί των αθλητών και των συνοδών πρέπει να ανακοινωθούν από τα σωματεία το αργότερο δεκαπέντε μέρες πριν την αρχή των ΠΑΔ στην οργανωτική επιτροπή («ανακοίνωση για τον αριθμό των αθλητών»).

13.4.1.

13.4.2.

Τα ονόματα των αθλητών οι οποίοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα στα διάφορα πόστα της σκυταλοδρομίας, καθώς επίσης και τα ονόματα των αθλητών που θα τρέξουν στον ομαδικό αγώνα πρέπει να είναι δηλωμένα με τη σειρά που θα κάνουν τις βολές τους. Για την σκυταλοδρομία οι αθλητές δηλώνονται με τη σειρά που θα τρέξουν.

13.5.

Η ΕΟΧ απονέμει στους πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές έπαθλα.

Χρηματικά βραβεία απαγορεύεται να δίνονται.

13.6.

49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/50

13.7.

Ο διοργανωτής πρέπει να παραδώσει 20% από ταέσοδα από την τηλεόραση στην ΕΟΧ.

Οι συμφωνίες με τις τηλεοπτικές φίρμες πρέπει να κλείνονται από τον αντιπρόεδρο διοικητικού της ΕΟΧ μαζί με το οργανωτή.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

50 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/51

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. 1 ΟΡΙΣΜΟΣ. 1.2. Εφαρμογή κανονισμών.....................

2

1.4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αθλητών .................................................

3

6

7

1.7.2. ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ, 1.7.3. Ομαδικοί αγώνες, 1.8 Διαιτητές...................

1.9. Ιατρικό κοντρόλ 1.9.2. Σεξ κοντρόλ 1.9.3. Αντιντόπιγκ κοντρόλ 1. 10 Απαγορεύσεις για συνοδούς και θεατές......................................................................

10

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ των αγώνων .............................................................................

2.4. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) ....................................................

 

ΤΕΥΧΟΣ III - ΔΙΑΘΛΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.............................................................................................

1.5. Κατηγορίες ηλικιών 1.6 Δήλωση - συμμετοχής............................................

1.7. Κλήρωση για τους αριθμούς των αθλητών.....................................................

8

11

16

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3. Αγωνιστικές εγκαταστάσεις ....................................................................

18

3.4. Σκοπευτήριο...........................................................................................

22

25

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

5. Αγωνιστικός Εξοπλισμός 5.6. Σκι και Μπαστούνια Δρόμων Αντοχής .....

5.8. Πυρομαχικά 5.9. Ενδυμασία.................................................................

27

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

6. ΠΑΔ ΚΑΙ Κ.Ε........................................................................................

30

32

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

8. Ορισμοί για τον αγώνα....................................................................

36

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

4. Συστήματα στόχων ....................................................................................

26

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

7. Διατάξεις για τη εκκίνηση ..................................................................

51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/52

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

9. Κανόνες σκοποβολής .................................................................................

38

9.11. Άστοχες βολές - γύροι τιμωρίας ...............................................................

41

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

10. Τερματισμός - χρόνος - αποτελέσματα............................................................

42

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.............................................................................................

44

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

12. Τιμωρίες ..................................................................................................

45

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΘΛΟΥ (ΠΑΔ)......................................

48

13.2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 13.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ...

48

13.5 ΕΠΑΘΛΑ 13.6 ΕΞΟΔΑ..............................................................................

49

13.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ......................................................................

50

52

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Αγώνων Χιονοδρομίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΛΟΥ

Σε μορφή .html

.Σε μορφή pdf