www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Παιδιάς)

 
ΑΡΘΡΟ 3o - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Για πληρέστερη πληροφόρηση, ανατρέξτε στο παράρτημα "εξοπλισμός αγώνων καλαθοσφαίρισης".
3.1. Πίνακες και υποστηρίγματα πινάκων (διαγράμματα 5,6 & 7).
3.1.1. Οι πίνακες, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο ενιαίο διαφανές υλικό (θερμοσκληρυμένο κρύσταλλο ασφαλείας). Αν είναι κατασκευασμένοι από άλλο αδιαφανές υλικό, τότε θα πρέπει να είναι χρωματισμένο με λευκό χρώμα.
3.1.2. Οι διαστάσεις των πινάκων, θα πρέπει να είναι 1,80 μέτρα οριζοντίως και 1,05 μέτρα καθέτως.
3.1.3. Όλες οι γραμμές των πινάκων, θα πρέπει να είναι χαραγμένες, ως εξής:
 • Με λευκό χρώμα, αν ο πίνακας είναι διαφανής,
 • Με μαύρο χρώμα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
 • Πλάτους 5 εκατοστών.
3.1.4. Η εμπρός επιφάνεια των πινάκων, θα πρέπει να είναι επίπεδη και χαραγμένη ως ακολούθως: (διάγραμμα 5).
 
3.1.5. Οι πίνακες, θα πρέπει να είναι σταθερά αναρτημένοι ως ακολούθως: (διάγραμμα 6).
 • Σε κάθε άκρο του αγωνιστικού χώρου και σε σωστές γωνίες από την επιφάνεια του δαπέδου, παράλληλα προς τις τελικές γραμμές,
 • Η κεντρική κάθετη γραμμή της μπροστινής τους επιφανείας, προβαλλόμενη στο δάπεδο, θα πρέπει να εφάπτεται με το σημείο του δαπέδου που βρίσκεται 1,20 μέτρα από το κεντρικό σημείο της εσωτερικής πλευράς της κάθε μίας εκ των τελικών γραμμών, σε μία νοητή γραμμή, χαραγμένη στις σωστές γωνίες ως προς την τελική γραμμή.
3.1.6. Η επένδυση των πινάκων, θα πρέπει να είναι όπως το διάγραμμα 7.
3.1.7. Τα υποστηρίγματα των πινάκων, θα πρέπει να είναι ως ακολούθως (διάγραμμα 6):
 • Το εμπρός μέρος της κατασκευής των υποστηριγμάτων των πινάκων (συμπεριλαμβανομένου και της επένδυσης), θα πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα από την εξωτερική πλευρά των τελικών γραμμών. Θα πρέπει να είναι φωτεινού χρώματος, σε αντίθεση με τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε έτσι, να είναι άμεσα ορατό στους παίκτες,
 • Τα υποστηρίγματα των πινάκων, θα πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένα στο δάπεδο, ούτως ώστε να μην μετακινούνται,
 • Κάθε υποστήριγμα πίνακα στην πίσω πλευρά του πίνακα, θα πρέπει να είναι επενδεδυμένο στην από κάτω επιφάνεια του υποστηρίγματος σε έκταση του 1,20 μέτρα από την εμπρός όψη του πίνακα. Το ελάχιστο πάχος των επενδύσεων, θα πρέπει να είναι 5 εκατοστών και της ιδίας πυκνότητας, όσο και αυτής των πινάκων,
 • Όλη η υποστηρικτική δομή των πινάκων, θα πρέπει να έχει πλήρως επενδεδυμένη την βάση στήριξης, από το δάπεδο ως το ελάχιστο ύψος των 2,15 μέτρα, στην επιφάνεια προς τη μεριά του γηπέδου. Το ελάχιστο πάχος της επένδυσης αυτής, θα πρέπει να είναι 10 εκατοστά.
3.1.8. Η επένδυση, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένη, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παγιδεύσεις των άκρων.
 
 
3.2. Καλάθια (διάγραμμα 8).
Τα καλάθια αποτελούνται από τα στεφάνια και τα δίχτια.
3.2.1. Τα στεφάνια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ως εξής:
 • Το υλικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από συμπαγή χάλυβα με εσωτερική διάμετρο 45 εκατοστών, χρωματισμένη πορτοκαλί,
 • Το μέταλλο του στεφανιού, θα πρέπει να είναι ελάχιστης διαμέτρου του 1,6 εκατοστού και μεγίστης 2 εκατοστών, με την προσθήκη ενός συστήματος, το οποίο θα αποτρέπει την παγίδευση των δακτύλων,
 • Το δίχτυ, θα πρέπει να είναι αναρτημένο σε κάθε στεφάνι, από 12 διαφορετικά ίσομερώς κατανεμημένα σημεία. Η προσαρμογή της ανάρτησης του διχτιού, δεν θα πρέπει να έχει κανένα κοφτερό σημείο ή κενά, τα οποία θα επιτρέπουν την είσοδο των δακτύλων,
 • Το στεφάνι, θα πρέπει να είναι στερεωμένο στο σύστημα υποστηρικτικής δομής των πινάκων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οποιοδήποτε δύναμη ασκούμενη σε αυτό, να μην μεταδίδεται στον πίνακα, εξ ολοκλήρου. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ του στεφανιού, των στηριγμάτων του και του πίνακα (γυαλί ή άλλο διαφανές υλικό). Ωστόσο, τα μεσοδιαστήματα των στηριγμάτων, θα πρέπει να είναι τόσο μικρά, ώστε να αποτρέπουν την είσοδό των δακτύλων μεταξύ αυτών,
 • Η άνω επιφάνεια κάθε στεφανιού, θα πρέπει να τοποθετείται οριζοντίως, σε απόσταση 3,05 μέτρα από το δάπεδο, σε ίση απόσταση από τα δύο κατακόρυφα άκρα του πίνακα,
 • Το πλησιέστερο σημείο του εσωτερικού άκρου του στεφανιού, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 15 εκατοστών από την εμπρός όψη του πίνακα.
3.2.2. Μπορούν να χρησιμοποιούνται στεφάνια, με μηχανισμό απελευθέρωσης πίεσης.
3.2.3. Τα δίχτυα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ως εξής:
 • Θα πρέπει να είναι από λευκό κορδόνι, αναρτημένα από τα στεφάνια και η πλέξη τους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ελέγχουν στιγμιαία την μπάλα καθώς αυτή θα διαπερνά το καλάθι. Το μήκος τους να μην είναι μικρότερο από 40 εκατοστά και όχι μεγαλύτερο από 45,
 • Κάθε δίχτυ, θα πρέπει να έχει 12 θηλιές για την ανάρτησή του στο στεφάνι
 • Το επάνω τμήμα του διχτιού, θα πρέπει να είναι ημιάκαμπτο για να αποτρέπει:
  - την προς τα επάνω αναπήδησή του μέσα από το στεφάνι και την όποια πιθανότητα μπερδέματός του
  - την παγίδευση της μπάλας στο δίχτυ ή την επαναπήδησή της εκτός του διχτιού.
 
3.3. Μπάλες
3.3.1. Η μπάλα θα πρέπει να είναι σφαιρική, εγκεκριμένης πορτοκαλί απόχρωσης, παραδοσιακής εμφάνισης με τις 8 φολίδες και τις μαύρες ραφές.
3.3.2. Η εξωτερική επιφάνειά της, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από δέρμα, συνθετικό δέρμα, ελαστικό ή συνθετικό υλικό.
3.3.3 Η μπάλα θα πρέπει να είναι φουσκωμένη με τόση πίεση αέρος, ούτως ώστε, όταν πέφτει από ύψος - περίπου - 1,80 μέτρα στο δάπεδο του αγωνιστικού χώρου υπολογισμένο από το κάτω μέρος της, να αναπηδά σε ύψος, 1,20 έως 1,40 μέτρα, υπολογισμένο από το πάνω μέρος της.
3.3.4. Το πλάτος των ραφών της μπάλας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,635 εκατοστά.
3.3.5. Η περιφέρεια της μπάλας, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 74,9 ούτε μεγαλύτερη από 78 εκατοστά (μέγεθος 7). Το βάρος της, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 567 γραμμάρια, ούτε περισσότερο από 650 γραμμάρια.
3.3.6. Η γηπεδούχος ομάδα, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο μεταχειρισμένες μπάλες, οι οποίες θα πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ο Α΄ Διαιτητής, είναι ο μοναδικός που θα κρίνει την καταλληλότητα της μπάλας.. Σε περίπτωση που και οι δύο προαναφερόμενες μπάλες κριθούν ακατάλληλες για τον αγώνα, ο Α΄ Διαιτητής, μπορεί να επιλέξει μία μπάλα από την φιλοξενούμενη ομάδα, η μία από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από οποιαδήποτε ομάδα για την προθέρμανση.
3.4. Τεχνικός Εξοπλισμός
Ο ακόλουθος τεχνικός εξοπλισμός, θα πρέπει να παρέχεται από την γηπεδούχο ομάδα και να βρίσκεται στην διάθεση των διαιτητών και της Γραμματείας.
3.4.1. Το ρολόι του αγώνα και το χρονόμετρο των Τάιμ-άουτς.
3.4.1.1. Το ρολόι του αγώνα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την χρονομέτρηση των αγωνιστικών περιόδων και των μεταξύ τους διαλειμμάτων θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι, ώστε να είναι ευδιάκριτα ορατό σε όλους τους εμπλεκόμενους του αγώνα, συμπεριλαμβανομένου και των θεατών.
3.4.1.2. Μία κατάλληλη ορατή συσκευή (όχι το ρολόι του αγώνα) ή ένα χρονόμετρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την χρονομέτρηση των Τάιμ-άουτς.
3.4.1.3. Αν το κυρίως ρολόι του αγώνα είναι τοποθετημένο επάνω από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένα συγχρονισμένο βοηθητικό ρολόι σε κάθε άκρο του γηπέδου, αρκετά ψηλά, ώστε να είναι ορατό από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των θεατών. Κάθε βοηθητικό ρολόι του αγώνα, θα πρέπει να δείχνει τον εναπομείναντα χρόνο.
3.4.2. Η συσκευή των 24 δευτερολέπτων.
3.4.2.1. Η συσκευή των 24 δευτερολέπτων, θα πρέπει να έχει χειριστήριο, προκειμένου να την λειτουργεί και μονάδες προβολής (φωτεινούς πίνακες) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 • Ψηφιακής αντίστροφης μέτρησης, που δείχνει το χρόνο σε δευτερόλεπτα,
 • Δυνατότητα χωρίς ένδειξη, όταν καμία ομάδα δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας
 • Με δυνατότητα τερματισμού και επανέναρξης της αντίστροφης μέτρησης όταν επαναρχίζει.
3.4.2.2. Οι μονάδες προβολής, θα πρέπει να είναι τοποθετημένες ως εξής:
 • Δύο (2) μονάδες προβολής τοποθετούνται πάνω και πίσω από κάθε πίνακα και σε απόσταση μεταξύ 30 και 50 εκατοστών (διάγραμμα 6 & 9-Α) ή
 • Τέσσερις (4) μονάδες προβολής τοποθετημένες στο δάπεδο και στις τέσσερις γωνίες, σε απόσταση δύο (2) μέτρων πίσω από κάθε τελική γραμμή (διάγραμμα 9 - Β) ή
 • Δύο (2) μονάδες προβολής, τοποθετημένοι διαγώνια στο δάπεδο. Η μονάδα προβολής που βρίσκεται αριστερά από το τραπέζι της Γραμματείας, θα πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κοντινότερη γωνία προς αυτή. Θα πρέπει και οι δύο, να είναι δύο μέτρα πίσω από κάθε τελική γραμμή και δύο μέτρα μέσα από την προέκταση της πλάγιας γραμμής (διάγραμμα 9 - C).
 
3.4.2.3. Οι μονάδες προβολής θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα ορατές προς όλους τους εμπλεκόμενους στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των θεατών.
3.4.3. Ηχητικά σήματα.
Θα πρέπει να υπάρχουν - τουλάχιστον - δύο ξεχωριστά ηχητικά σήματα, με ευκρινώς διαφορετικούς και πολύ ισχυρούς ήχους:
 • Ένα (1) για τον χρονομέτρη του αγώνα και τον σημειωτή. Για τον χρονομέτρη του αγώνα, θα πρέπει να ηχεί αυτομάτως, προκειμένου να δείχνει το τέλος του αγωνιστικού χρόνου μίας περιόδου ή μίας παράτασης. Για τον σημειωτή και τον χρονομέτρη του αγώνα, θα πρέπει να ηχεί χειροκίνητα, όταν απαιτείται να τραβήξουν την προσοχή των διαιτητών, αφού έχει ένα Τάιμ-άουτ, μία αλλαγή παίκτη κ.λ.π. ή ήδη έχουν παρέλθει τα 50 δευτερόλεπτα από την έναρξη του Τάιμ-άουτ ή υπάρχει περίπτωση διορθώσιμου λάθους.
 • Ένα (1) για τον χειριστή της συσκευής των 24 δευτερολέπτων, το οποίο θα πρέπει να ηχεί αυτόματα, προκειμένου να δείχνει το τέλος της περιόδου των 24 δευτερολέπτων.
Και τα δύο ηχητικά σήματα, θα πρέπει να είναι επαρκώς δυνατά, ώστε να ακούγονται εύκολα κάτω από αντίξοες και θορυβώδεις συνθήκες.
3.4.4. Πίνακας αποτελέσματος.
Ο πίνακας αποτελέσματος θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα ορατός προς όλους τους εμπλεκόμενους στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των θεατών. Ο πίνακας θα πρέπει τουλάχιστον να παρουσιάζει:
 • Χρόνο αγώνα,
 • Τρέχον αποτέλεσμα,
 • Αριθμό τρέχουσας περιόδου
 • Αριθμό Τάιμ-άουτ.
3.4.5. Φύλλο Αγώνα.
Το επίσημο Φύλλο Αγώνα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Παγκόσμια Τεχνική Επιτροπή της F.I.B.A., θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις κύριες επίσημες διοργανώσεις της.
3.4.6. Πίνακες των σφαλμάτων των παικτών.
Οι πινακίδες σφαλμάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στην διάθεση του Σημειωτή. Θα πρέπει να είναι λευκού χρώματος, με αριθμούς από το ένα (1) έως το πέντε (5), μήκους 20 εκατοστών και πλάτους 10, (από το ένα έως και το 4, οι αριθμοί θα πρέπει να είναι μαύρου χρώματος και αριθμός 5 κόκκινου χρώματος.
3.4.7. Δείκτες ομαδικών σφαλμάτων.
Δύο δείκτες ομαδικών σφαλμάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Σημειωτή. Θα πρέπει να είναι κόκκινου χρώματος, πλάτους 20 εκατοστών και ύψους 35 εκατοστών και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε, όταν τοποθετούνται στο τραπέζι της Γραμματείας, να είναι ευκρινώς ορατοί από κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου και των θεατών. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, αρκεί να είναι των ιδίων χαρακτηριστικών με των παραπάνω.
3.4.8. Πίνακες ομαδικών σφαλμάτων.
Θα πρέπει να είναι μία κατάλληλη συσκευή, η οποία θα δείχνει το αριθμό των ομαδικών σφαλμάτων μέχρι και του αριθμού πέντε (5), δείχνοντας ότι μία ομάδα έχει φτάσει σε κατάσταση ποινής λόγω ομαδικών σφαλμάτων (άρθρο 55 - Ομαδικά σφάλματα: Ποινή).
3.5. Μέσα και εξοπλισμός για τις κυριότερες επίσημες διοργανώσεις της F.I.B.A
Τα μέσα και ο εξοπλισμός που αναφέρονται παρακάτω, απαιτούνται για τις ακόλουθες κύριες επίσημες διοργανώσεις της F.I.B.A..: Ολυμπιακοί Αγώνες Παγκόσμια Πρωταθλήματα: Ανδρών - Γυναικών - Εφήβων - Νεανίδων- Παίδων - Κορασίδων, Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα: Ανδρών - Γυναικών - Εφήβων - Νεανίδων.
Τα μέσα αυτά και ο εξοπλισμός, συνιστώνται επίσης και για όλες τις άλλες διοργανώσεις.
3.5.1. Όλοι οι θεατές, θα πρέπει να κάθονται σε απόσταση - τουλάχιστον - πέντε (5) μέτρων, από την εξωτερική άκρη των ορίων του αγωνιστικού χώρου.
3.5.2. Ο αγωνιστικός χώρος, θα πρέπει να είναι:
 • Κατασκευασμένος από ξύλο.
 • Οριοθετημένος από γραμμή πλάτους πέντε (5) εκατοστών,
 • Επιπρόσθετα με λωρίδα πλάτους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων, χαραγμένη με έντονο αντίθετο χρώμα (διάγραμμα 10), το χρώμα αυτής της επιπλέον λωρίδας, θα πρέπει να είναι το ίδιο με το χρώμα του κεντρικού κύκλου και των περιοριστικών χώρων.
3.5.3. Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα (4) άτομα για το σκούπισμα του δαπέδου, δύο (2) για κάθε μισό του αγωνιστικού χώρου.
3.5.4. Οι πίνακες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από θερμοσκληρυμένο κρύσταλλο ασφαλείας.
3.5.5. Η επιφάνεια της μπάλας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από δέρμα. Η διοργανώτρια Αρχή θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον - δώδεκα (12) μπάλες, των ιδίων κατασκευαστικών προδιαγραφών, για την προθέρμανση και προπόνηση.
3.5.6. Ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου, δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος από 1.500 Lux. Το επίπεδο του φωτισμού αυτού, θα πρέπει να μετράται 1,5 μέτρο από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Ο φωτισμός αυτός, θα πρέπει να πληροί τις τηλεοπτικές απαιτήσεις.
3.5.7. Ο αγωνιστικός χώρος, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τον ακόλουθο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα ορατός από το τραπέζι της Γραμματείας, τον αγωνιστικό χώρο, τους πάγκους των ομάδων και από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των θεατών.
 
3.5.7.1. Δύο μεγάλους πίνακες αποτελεσμάτων (διάγραμμα 11), έναν σε κάθε άκρο του γηπέδου:
 • Η ύπαρξη κυβικού πίνακος αποτελέσματος τοποθετημένου επάνω από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, δεν αναιρεί την υποχρεωτική ύπαρξη των δύο προαναφερομένων πινάκων στα άκρα του γηπέδου.
 • Ένα ειδικό χειριστήριο του ρολογιού του αγώνα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον Χρονομέτρη, καθώς επίσης και ένα ξεχωριστό χειριστήριο, στον βοηθό Σημειωτή,
 • Ο πίνακας αποτελέσματος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευδιάκριτα ορατό ψηφιακό χρονόμετρο αντιστρόφου μέτρησης χρόνου, με ένα πολύ ισχυρό ηχητικό σήμα, το οποίο θα ηχεί αυτομάτως, στο τέλος του αγωνιστικού χρόνου μίας περιόδου ή μίας παράτασης,
 • Το ρολόι του αγώνα και ο πίνακας αποτελέσματος στον φωτεινό πίνακα, θα πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 30 εκατοστών,
 • Όλα τα ρολόγια θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα και να δείχνουν κατά την διάρκεια του αγώνα, τον εναπομείναντα χρόνο,
 • Τουλάχιστον κατά την διάρκεια των τελευταίων 60 δευτερολέπτων κάθε περιόδου ή παράτασης, ο εναπομένον χρόνος, θα πρέπει να εμφανίζεται με ακρίβεια του δεκάτου του δευτερολέπτου.
 • Ένα από τα χρονόμετρα αυτά, θα πρέπει να προ-καθορίζεται από τον Α΄ Διαιτητή, σαν το (επίσημο) ρολόι του αγώνα,
 • Οι πίνακες του αποτελέσματος (διάγραμμα 11), επίσης, θα πρέπει να δείχνουν:
  • τον αριθμό του κάθε παίκτη και κατά προτίμηση το όνομά του,
  • τους πόντους που πέτυχε κάθε ομάδα και κατά προτίμηση τους πόντους που πέτυχε κάθε ένας παίκτης,
  • τα σφάλματα που διέπραξε κάθε παίκτης της ομάδας (αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα των πινακίδων που χρησιμοποιούνται από τον Σημειωτή για την υπόδειξη του αριθμού των σφαλμάτων),
  • τον αριθμό των ομαδικών σφαλμάτων, από το ένα (1) έως και το πέντε (5), (με την δυνατότητα να σταματήσει στο μέγιστο των πέντε),
  • τον αριθμό της περιόδου, από ένα (1) έως και τέσσερα (4) και έ ένα "Ε" για τις παρατάσεις (εάν υπάρξουν),
  • τον αριθμό των Τάιμ-άουτς, από μηδέν (0) έως δύο (2).
3.5.7.2. Μία συσκευή 24 δευτερολέπτων (διάγραμμα 12), με ένα επιπρόσθετο ρολόι αγώνα και μία κόκκινη φωτεινή ηλεκτρική λυχνία, θα πρέπει να είναι και τα δύο τοποθετημένα επάνω και πίσω από κάθε πίνακα και σε απόσταση 30 έως 50 εκατοστών (διάγραμμα 6):
 • Η συσκευή των 24 δευτερολέπτων, θα πρέπει να είναι μία αυτόματη ψηφιακή συσκευή αντιστρόφου μέτρησης του χρόνου σε δευτερόλεπτα, με ένα πολύ ισχυρό αυτόματο ηχητικό σήμα, για την επισήμανση του τέλους του χρόνου των 24 δευτερολέπτων,
 • Η συσκευή των 24 δευτερολέπτων, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το κύριο ρολόι του αγώνα ώστε:
  • όταν το κύριο ρολόι του αγώνα σταματά, να σταματά και η συσκευή,
  • όταν το κύριο ρολόι αρχίζει, η συσκευή θα πρέπει να αρχίζει χειροκίνητα,
  • όταν η συσκευή ηχεί, το κύριο ρολόι του αγώνα να σταματά,
 • τα χρώματα των αριθμών της συσκευής των 24 δευτερολέπτων και του επιπροσθέτου ρολογιού του αγώνα, θα πρέπει να είναι διαφορετικά,
 • όλα τα επιπρόσθετα ρολόγια του αγώνα, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές,
 • η ηλεκτρική λυχνία που βρίσκεται επάνω και πίσω από τον κάθε πίνακα, θα πρέπει να είναι:
  • συγχρονισμένη με το κύριο ρολόι του αγώνα, ώστε να ανάβει φωτεινά κόκκινο, όταν ηχεί το σήμα για το πέρας του αγωνιστικού χρόνου μιας περιόδου ή μίας παρατάσεως,
  • συγχρονισμένη με τη συσκευή των 24 δευτερολέπτων, ώστε να ανάβει φωτεινά κόκκινο, όταν ηχεί το σήμα για το πέρας της περιόδου των 24 δευτερολέπτων.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,  
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη Διδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2006
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης, ΕΟΚ)

Περιεχόμενα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΚ΄

(ΑΡΘΡΑ 1-18)
 Ασκηση Διοίκησης της Ελληνικής Oμοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

(Αρθρα 19-34)
 Προκήρυξη (Γενική, Ειδική), Αρμοδιότητες, Χρονική Περίοδος, Αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, Συμμετοχή κ΄Δηλώσεις Σωματείων, Γήπεδα, Γηπεδούχα Σωματεία, Σύστημα Διεξαγωγής κ΄Πρόγραμμα Αγώνων
(Αρθρα 35-47)
 Διεξαγωγή κ΄Γήπεδα Αγώνων, Δικαίωμα Συμμετοχής, Υποχρεώσεις Ομάδων, Κομισάριοι κ΄ Παρατηρητές Αγώνων, Φύλλο Αγώνα, Δελτία Αθλητών, Χρώματα Ομάδων, Αριθμοί Αθλητών, Χρονική διάρκεια Αγώνων, Διαιτησίες, Αποτελέσματα αγώνα που διακόπηκε, Βαθμοί Ομάδων
(Αρθρα 48-59)
Ανοδος, Υποβιβασμός και Κατάταξη Ομάδων, Αναβολή Αγώνων, Δελτία Ελευθέρας Εισόδου, Ενστάσεις, Ενδικα Μέσα κλπ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
(Αρθρα 60-89)
Πειθαρχικό Δίκαιο, Πειθαρχικές Ποινές,Λόγω και Έργω εξύβριση, Αποκλεισμός 1, 2, 3, 5, 6, ή 10 αγωνιστικών, Παραπτώματα, Πειθαρχικό Δίκαιο διοικητικών παραγόντων
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
(Αρθρα 90-98)
Εθνικές Ομάδες, Κλιμάκια, Συγκρότηση, Υποχρεώσεις Αθλητών, Διοικητική Στελέχωση, Επιτροπή, Εφοροι, Προπονητές, Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας, Επιστημονικοί Σύμβουλοι, Γιατροί, Φροντιστές κλπ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-2)
Ορισμοί,  Αγωνιστικός χώρος και διαστάσεις γραμμών
(Αρθρo 3)
 Εξοπλισμός
(Αρθρα 4-53)
Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριος Πρώτος διαιτητής: Δικαιώματα και εξουσίες Διαιτητές: Χρόνος και τόπος αποφάσεων Διαιτητές: Καθήκοντα όταν διαπράττεται καταστρατήγηση Διαιτητές: Τραυματισμός Σημειωτής και βοηθός Σημειωτή: Καθήκοντα Χρονομετρητής: Καθήκοντα Χειριστής των 24 δευτερολέπτων: Καθήκοντα Ομάδες Παίκτες και αναπληρωματικοί Τραυματισμός αθλητών Αρχηγός: Εξουσίες και δικαιώματα Προπονητής: Εξουσίες και δικαιώματα Αγωνιστικός χρόνος, ισόπαλο αποτέλεσμα και παρατάσεις Έναρξη του αγώνα Κατάσταση της μπάλας Θέση παίκτη και διαιτητή Αναπήδηση Πως παίζεται η μπάλα Έλεγχος της μπάλας Παίκτης σε προσπάθεια για σουτ Καλάθι. Πότε επιτυγχάνεται και η αξία του Επαναφορά Χορήγηση χρεούμενου τάιμ άουτ Αντικαταστάσεις Πότε μία περίοδος ή ένας αγώνας τελειώνει Απώλεια αγώνα λόγω υπαιτιότητας Απώλεια αγώνα λόγω αδυναμίας Παραβάσεις Παίκτες εκτός ορίων και μπάλα εκτός ορίων Ντρίμπλα (προώθηση) της μπάλας Βήματα Τρία (3) δευτερόλεπτα Παίκτης που φυλάσσεται στενά Οκτώ (8) δευτερόλεπτα Εικοσιτέσσερα (24) δευτερόλεπτα Επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο (εμπρός - πίσω) Παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα Σφάλματα Επαφή Προσωπικό σφάλμα Διπλό σφάλμα Αντιαθλητικό σφάλμα Σφάλμα αποκλεισμού Κανόνες συμπεριφοράς Τεχνικό σφάλμα παίκτη Τεχνικό σφάλμα προπονητή, βοηθού προπονητή, αναπληρωματικών ή συνοδών ομάδας Τεχνικό σφάλμα στην διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα
(Αρθρα 54- τέλος) ...ετοιμάζονται σε html
Αλλαγές Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης, 2004-05
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης
Καθηγητές Διαιτησίας
Διαιτητές Διεθνείς
Διαιτητές Α', Β' κ΄ Γ' Εθνικής
(για το Αγωνιστικό Ετος 2005-06)
Ορισμοί Διαιτητών, Κριτών και Γυμνασιάρχων σε όλα τα Πρωταθλήματα ευθύνης της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή, Ακυρότητες – Κυρώσεις, Ελεύθερη Μεταγραφή, Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας, Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, Μεταγραφή με Αποδέσμευση, Διαδικασίες Μεταγραφών
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Κανονισμός Προπονητών
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων (483 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Ξενόγλωσοι Οροι που χρησιμοποιούνται στο μπάσκετ και μετάφραση αυτών
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Συνδέσεις (links) με Ιστότοπους Φορέων Αθλητισμού, Ενώσεις κ΄ Συλλόγους Καλαθοσφαίρισης, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α

  ΑΡΧΕΙΑ .pdf
Καλαθοσφαίριση: Κανονισμοί Παιδιάς Κανονισμοί Παιδιάς 
Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο) - 2,175 Mb Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο)