www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Κ. -

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.
                                    

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Oμοσπονδίας Καλαθοσφαί-
ρισης, προβλέπονται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων.

Α. Τα ανώτατα διοικητικά όργανα
1. η Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών (Καταστατικό άρθ. 8 – 11 και Νόμος 2725/1999 άρθ.24)
2. το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (Καταστατικό άρθ. 12 - 13 και Νόμος 2725/1999 άρθ. 22)

Β. Οι Επιτροπές Οργάνωσης και Διοίκησης
1. οι Διοικητικές Επιτροπές Πρωταθλημάτων Καταστατικό άρθ. 19
2. οι Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές Καταστατικό άρθ. 20 –21
3. η Εξελεγκτική Επιτροπή Καταστατικό άρθ. 22
4. η Εφορευτική Επιτροπή Καταστατικό άρθ.23
5. η Υγειονομική Επιτροπή Καταστατικό άρθ. 24
6. η Κεντρική Οικονομική Επιτροπή Καταστατικό άρθ. 26
7. η Επιτροπή Μεταγραφών Καταστατικό άρθ. 27
8. η Δικαστική Επιτροπή Καταστατικό αρθ. 28
9. οι Επιτροπές, που συνιστούνται, σύμφωνα, με το άρθρο 31, με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και που καθορίζουν, επίσης, τα περί λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών τους.

Γ. Οι Επιτροπές Διαιτησίας του Νόμο 2725/1999 άρθρο 44
1. η Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών (Ε.Ο.Δ.) παρ. 4
2. η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (Π.Ε.Δ.) παρ. 5
3. η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.) παρ. 6
4. η Επιτροπή Ορισμού Παρατηρητών Διαιτησίας (Ε.Ο.Π.Δ.) παρ. 7

Δ. Από τον Νόμο προβλέπονται Πειθαρχικά και Δικαιοδοτικά όργανα (Αθλητικός Δικαστής - Α.Σ.Ε.Α.Δ. ) καθώς και Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, για την επαγγελματική καλαθόσφαιρα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ε.Ο.Κ.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα, με το άρθρο 13 του Καταστατικού της, καταρτίζει τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 1, αλλά και κάθε άλλη, που θα θεωρήσει αναγκαία, για την εκπλήρωση των σκοπών του.
- Η σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών καθορίζονται ως εξής
1. Η κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3), τουλάχιστον, μέλη ο δε Πρόεδρός της και εφόσον δεν ορίζεται, διαφορετικά, στο Καταστατικό ή στο Νόμο, δύναται να είναι μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ.
2. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και θα πρέπει να πληρούν τους όρους, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό
3. Των Επιτροπών αυτών, δικαίωμα να συμμετέχουν, χωρίς, όμως, ψήφο, έχουν ο Πρόεδρος ή και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει, για τις Επιτροπές, που προβλέπονται από το Νόμο. (Ε.Ο.Δ. - Π.Ε.Δ. - Ε.Ε.Δ.)
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο Επιτροπές. 
5. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν, οπωσδήποτε, μια φορά την εβδομάδα, πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. και οποτεδήποτε θεωρηθεί αναγκαίο. Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. (Για τον σχηματισμό απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του μισού σύν ένα του συνόλου των μελών κάθε Επιτροπής).
6. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής υποβάλλει τα Πρακτικά, στη πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για επικύρωσή τους. Της διαδικασίας αυτής εξαιρούνται οι Επιτροπές Διαιτησίας, που προβλέπονται από το Νόμο, των οποίων οι αποφάσεις είναι οριστικές.
7. Η σύνθεση, η διαδικασία ορισμού των μελών και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών Διαιτησίας καθορίζεται από το άρθρο 44 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999 και από τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3

OIKONOMIKΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων και Ενώσεων απέναντι στην Ε.Ο.Κ. καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
2. Ειδικώτερα οικονομικά θέματα, που αναφέρονται σε προσφερόμενες υπηρεσίες της Ε.Ο.Κ. 
α. τα δικαιώματα της Ε.Ο.Κ. από τους κάθε είδους αγώνες, που διοργανώνονται στην Ελλάδα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% των καθαρών εισπράξεων και καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της
β. οι αιτήσεις εγγραφής των αθλητών στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. πουδιατίθονται από την Ομοσπονδία
γ. οι αιτήσεις μεταγραφής αθλητή, που διατίθονται από την Ε.Ο.Κ. 
δ. το τέλος ανανέωσης των δελτίων εγγραφής των αθλητών
ε. το ειδικό τέλος μεταγραφής, για κάθε αίτηση μεταγραφής
στ.Τα δικαιώματα της Ε.Ο.Κ. από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων των διαφόρων πρωταθλημάτων
3. Τα ποσά, για κάθε περίπτωση, καθορίζονται, εκάστοτε, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ

Ολες οι δαπάνες της Ε.Ο.Κ. αποφασίζονται από το Δ.Σ. της, σύμφωνα και μέσα στα όρια, που καθορίζονται στα σχετικά Κεφάλαια και Αρθρα του Προϋπολογισμού της.
- Τροποποίηση του Προϋπολογισμού επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια του έτους, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και έγκριση του αρμοδίου οργάνου. 
- Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τιος εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υππευθύνων οργάνων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Οι Αθλητικές Ενώσεις Καλαθοσφαίρισης είναι νομικά πρόσωπα, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η λειτουργία και η κατά τόπο και καθ΄ ύλη αρμοδιότητά τους καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
- Ο Προϋπολογισμός τους υποβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και διακινείται μέσω της Ομοσπονδίας.
2. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Αθλητικών Ενώσεων σε μία ή και η διαίρεσή σε περισσότερες, όταν, κυρίως, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού σωματείων, σε υφιστάμενη Ενωση ή λόγω των μεγάλων αποστάσεων, που απαιτούν μεγάλες μετακινήσεις, προκειμένου περί επαρχιακών Ενώσεων, που, στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους, περιλαμβάνουν πολλούς Νομούς, κρίνεται αναγκαία η διαίρεσή τους σε μία ή περισσότερες Ενώσεις, με σκοπό να καταστεί ορθολογικότερη, λειτουργικότερη και οικονομικότερη η εν γένει λειτουργία τους.
3. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται στην Ομοσπονδία σχετικό αίτημα, υπογραφόμενο από τα δύο τρίτα (2/3), τουλάχιστον, των σωματείων, που η έδρα τους ευρίσκεται στη περιοχή της υπό ίδρυση Ενωσης, συνοδευόμενο από σχετικό υπόμνημα-μελέτη, η οποία να τεκμηριώνει το αίτημα, από κάθε άποψη (π.χ. λειτουργική, οικονομική, τοπική αρμοδιότητα κ.λ.π.).
4. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μετά από εισήγηση της οικείας μητρικής Ενωσης, θετικής ή αρνητικής, αποφαίνεται επί του θέματος, οριστικά και αμετάκλητα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Οι Τοπικές Επιτροπές συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και υπάγονται στην άμεση εποπτεία της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της.

2. Σε καμμιά περίπτωση, δεν επιτρέπεται η απ΄ ευθείας αλληλογραφία των Τοπικών Επιτροπών με τις υπερκείμενες αρχές, η οποία πρέπει να πραγματοποείται, πάντοτε, μέσω της Ομοσπονδίας.

3. Η παρεχόμενη αρμοδιότητα των Τοπικών Επιτροπών συνίσταται
α. στον καταρτισμό προγράμματος τέλεσης των τοπικών πρωταθλημάτων μέσα στη χρονική περίοδο, που έχει καθορισθεί από την Ομοσπονδία.
β. στην μέριμνα για τη σύνταξη των Προκηρύξεων κάθε Πρωταθλήματος και στην κοινοποίησή τους στα ενδιαφερόμενα σωματεία της δύναμήςτους, 15, τουλάχιστον, ημέρες πριν από την έναρξή τους.
γ. στον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος κάθε πρωταθλήματος
δ. στον ορισμό των γηπέδων διεξαγωγής των αγώνων
ε. στον ορισμό των διαιτητών, μέσω της δικής τους Ε.Ο.Δ. καθώς και του κομισάριου και των κριτών κάθε αγώνα
στ. στην εκδίκαση, πρωτοβάθμια, των τυχόν ενστάσεων, για την οριστικοποίηση δε των σχετικών αποφάσεων απαιτείται η επικύρωσή τους από
το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
ζ. στην υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. για την επιβολή ποινών, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Καταστατικού και των παρόντων Κανο-νισμών.
η. στην παραπομπή, ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. διοικητικών παραγόντων προπονητών, κώουτς, κομισάριων και κριτών, για παραπτώματα, που έχουν διαπραχθεί σε αγώνες της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα, με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τωνΚανονισμών Πρωταθλημάτων
θ. στην παραπομπή στην Π.Ε.Δ. διαιτητών και κριτών, σύμφωνα, με την παρ.8 του άρθρου αυτού των Κανονισμών.
ι. στο να επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα, με τους Κανονισμούς.

4. Οι Τοπικές Επιτροπές έχουν την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης όλων των αγώνων των πρωταθλημάτων, που διεξάγονται στη περιφέρειά δικαιοδοσίας τους, εκτός αντίθετης ρύθμισης της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος.
5. Κάθε Τοπική Επιτροπή θεωρείται και σαν αγωνόδικη και υποχρεούται να υποβάλει, έγκαιρα, στην Ε.Ο.Κ. για έγκριση, την Προκήρυξη κάθε Πρωταθλήματος, που ανήκει στην αρμοδιότητά της.
6. Πρέπει, επίσης, να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. σε δύο αντίτυπα, τα παρακάτω στοιχεία.
α. Τους αγώνες Πρωταθλημάτων, που θα διοργανωθούν από την Επιτροπή μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της ΓενικήςΠροκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ.
β. Τη χρονική περίοδο, που στη διάρκειά της προβλέπεται, πως θα διεξαχθεί το κάθε πρωτάθλημα, εφόσον αυτή δεν καθορίζεται από τηνΕ.Ο.Κ. ή λογω των τοπικών συνθηκών,δεν είναι δυνατό να ισχύσει αυτή, που έχει καθορισθεί από την Ε.Ο.Κ. Στη περίπτωση, όμως, αυτή θαπρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολογία της μεταβολής.
γ. Τους διαιτητές, που θα χρησιμοποιηθούν

7. Μετά τη λήξη κάθε πρωταθλήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. τα παρακάτω στοιχεία
α. Τα σωματεία, που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.
β. Τη σειρά κατάταξης των ομάδων.
γ. Τα αποτελέσματα του κάθε αγώνα και τα ονοματεπώνυμα των αθλητών της νικήτριας ομάδας.
δ. Τον αριθμό των αθλητών, που συμμετείχαν στους αγώνες.
ε. Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, που χρησιμοποιήθηκαν και τον αριθμό των αγώνων καθενός από αυτούς.
στ. Τα γήπεδα, που χρησιμοποιήθηκαν.
ζ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πρόβλημα, που προέκυψε, κατά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
8. Σε κάθε Τοπική Ενωση και Επιτροπή πρέπει να συσταθούν και να λειτουργήσουν οι από το Νόμο προβλεπόμενες Επιτροπές και που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. Γ του Κανονισμού αυτού.
9. Σε γεωγραφικές ενότητες, περιορισμένης σημασίας, που δεν υπάγονται στη περιφέρεια αρμοδιότητας Τοπικής Επιτροπής ή Ενωσης, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. να ιδρύωνται προσωρινές Επιτροπές, για τη διεξαγωγή Τοπικών πρωταθλημάτων.
10. Η έδρα των Τοπικών Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Μεταβολή της έδρας είναι, πάντοτε, δυνατή, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 7

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. δύναται με απόφασή του να εκχωρεί προς τις Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές το δικαίωμα να διεκπεραιώνουν διάφορα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της.
- Το δικαίωμα αυτό δύναται να παρασχεθεί με ορισμένες προϋποθέσεις ή και χωρίς κανένα περιορισμό και σε έκταση, από τη σύνταξη των σχετικών Προκηρύξεων, μέχρι και την οριστική περάτωση του Πρωταθλήματος.
- Στη τελευταία περίπτωση, οι Τοπικές Επιτροπές και οι Υποεπιτροπές, που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους, πρέπει να συμμορφώνονται, απόλυτα, με τις διατάξεις των γενικών Προκηρύξεων και φυσικά, των Κανονισμών Πρωταθλημάτων, που σε κάθε περίπτωση, αποτελούν έργο του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. καθώς και με κάθε, γενικής φύσης, απόφασή του, που θα αφορά τα πρωταθλήματα.
- Τα οικονομικά θέματα, που αναφέρονται στα διάφορα πρωταθλήματα, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διοίκησης της Ε.Ο.Κ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8 

1. Δικαίωμα εγγραφής στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. έχουν σωματεία και Ενώσεις σωματείων, που, σύμφωνα, με το Καταστατικό τους, έχουν σαν σκοπό τους, απαραίτητα και την καλλιέργεια, μεταξύ των μελών του, του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
2. Κάθε σωματείο, που επιθυμεί να γίνει μέλος της Ε.Ο.Κ. πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της και οφείλει να προσκομίσει, μαζί με την έγγραφο Αίτησή του, τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και συγκεκριμμένα
α. επικυρωμένο Καταστατικό του , από το οποίο να προκύπτει το δικαίωμα εγγραφής του στη δύναμη της Ε.Ο.Κ.
β. πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του, ότι είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων
γ. ονομαστικό κατάλογο των μελών, που αποτελούν το Δ.Σ. του σωματείου καθώς και των μελών της Ειδικής Επιτροπής ή του υπεύθυνου Εφόρου ήΑρχηγού του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης
δ. διορισμό αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία
ε. την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ. συνδρομή και του εφ΄ άπαξ δικαιώματος εγγραφής
στ. αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού του, εφόσον υπάρχει

3. Κάθε Ενωση, που επιθυμεί να γίνει μέλος της Ε.Ο.Κ. οφείλει να προσκομίζει, μαζί, με την έγγραφο Αίτησή της, πέρα από τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και
α. πίνακα, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών του Δ.Σ. της, την έδρα της Ενωσης και τα χρώματα εμφάνισης της αντιπροσωπευτικής της ομάδας
β. κατάλογο, με τα σωματεία, που ανήκουν στη δύναμή της.
γ. συνοπτική έκθεση των προβλεπόμενων πόρων της και κάθε άλλου συναφούς στοιχείου.

ΑΡΘΡΟ 9

Σωματεία - Μέλη της Ε.Ο.Κ. που καλλιεργούν και άλλα, πέρα από τη καλαθοσφαίριση, αθλήματα, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στη δύναμη των Ομοσπονδιών των αθλημάτων αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Κ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τα παρακάτω στοιχεία.
1. Το ονοματεπώνυμο των μελών του Δ.Σ. τους, των υπευθύνων των τμημάτων του αθλήματος και εφόσον έχει συσταθεί, των μελών της Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης.
2. Καθε τροποποίηση, που επέρχεται στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό τους καθώς και κάθε μεταβολή στη σύνθεση των παραπάνω αναφερομένων οργάνων.
3. Πίνακα, με τη συνολική δραστηριότητα των τμημάτων καλαθοσφαίρισης κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Ο πίνακας αυτός πρέπει να διαβιβάζεται στην Ε.Ο.Κ. μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε χρόνου.
4. Τις ποινές, που, τυχόν επιβάλουν στους αθλητές τους. Στη περίπτωση, που το σωματείο θέλει να έχει η ποινή, που επιβάλει, δεσμευτική και μη ανακλητή ισχύ, πρέπει να ζητήσει να επικυρωθεί από την Ε.Ο.Κ. με ρητή έγγραφο αναφορά της, μαζί με πλήρη φάκελλο της υπόθεσης. Η κοινοποίηση της απόφασης, χωρίς τη ρητή δήλωση, για επικύρωση, έχει το χαρακτήρα της μη δεσμευτικής, απλής γνωστοποίησης της ποινής, που επιβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Σύμφωνα, με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ. τα σωματεία, για να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε ένα, τουλάχιστον, πρωτάθλημα, κατά το χρόνο, που αυτές διεξάγονται.
Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωματείο εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον, αθλητές.

ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

Στην Ελλάδα είναι δυνατόν να διοργανωθούν από την Ε.Ο.Κ. τις Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές της ή και από σωματεία, κάθε Κατηγορίας, μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας, διεθνείς ή εσωτερικοί αγώνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα

ΑΡΘΡΟ 13

Για την οργάνωση, και τη διεξαγωγή των αγώνων ισχύουν οι επίσημοι Κανονισμοί της Ε.Ο.Κ. και αυτοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Κάθε σωματείο, που επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες, οφείλει να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. έγγραφο αίτηση, για την έγκρισή τους.
2. Με την αίτηση αυτή πρέπει να είναι συνημμένη λεπτομερής Προκήρυξη και Πρόγραμμα αγώνων, που θα περιέχει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων και άλλες δυνατές πληροφορίες.
3. Υποβάλλεται, επίσης, από το διοργανωτή - σωματείο, έγκαιρα, στις αρμόδιες αρχές, αίτηση, για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής των αγώνων.
4. Στη Προκήρυξη των αγώνων, που θα κυκλοφορήσει στα ενδιαφερόμενα σωματεία και πρόσωπα, θα πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του εγγράφου της Ε.Ο.Κ. στο οποίο αναφέρεται η εγκριτική απόφαση της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 15

Μετά το τέλος των αγώνων, υποβάλλεται, από τα σωματεία - διοργανωτές, λεπτομερή έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται, απαραίτητα, πέρα από άλλες πληροφορίες, αναφορές, για την όλη διοργάνωση, ονομαστικό πίνακα των αθλητών, που αγωνίσθηκαν καθώς και τα αποτελέσματά τους.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Ολα τα σωματεία, που διοργανώνουν αγώνες, υποχρεούνται να καταβάλουν στην Ε.Ο.Κ. το υπέρ αυτής ποσοστό, επί των εισπράξεων (άρθ.3 παρ. 2α του Κανονισμού αυτού.)
2. Σε περίπτωση, που τα σωματεία, που διοργανώνουν αγώνες, παραλείψουν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσοστό της Ε.Ο.Κ. υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την ποινή επιβολής προστίμου, που είναι δυνατόν, να φθάσει μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού.
3. Το παράπτωμα αίρεται, με την καταβολή των οφειλομένων στην Ε.Ο.Κ. ποσών, με απόφαση, πάντα, του Δ.Σ. της.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Στους αγώνες, που τελούνται, με την έγκριση της Ε.Ο.Κ. συμμετέχουν μόνο αθλητές, που έχουν ενταχθεί στη δύναμη της Ομοσπονδίας και έχουν εφοδιασθεί, με το ατομικό δελτίο φιλάθλου αθλητή. Στη Προκήρυξη, πρέπει να αναφέρεται, ρητά, η διάταξη αυτή.
2. Σε περίπτωση, που τα σωματεία θέλουν να χρησιμοποιήσουν αθλητές, που δεν έχουν τις ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου, οφείλουν, απαραίτητα, να ζητήσουν την έγκριση, για το σκοπό αυτό, της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Απαγορεύεται, ρητά, η διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνή αγώνα στην Ελλάδα ή η συμμετοχή σε οποιοδήποτε αγώνα στο εξωτερικό, σωματείου, που ανήκει στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας, όπως σχετικά ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 6 του Αθλητικού Νόμου.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου,  
(M.Sc. in USA, Aπό Σεπτ.2005: Εναρξη Διδακτορικού στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2006
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης, ΕΟΚ)

Περιεχόμενα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΚ΄

(ΑΡΘΡΑ 1-18)
 Ασκηση Διοίκησης της Ελληνικής Oμοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

(Αρθρα 19-34)
 Προκήρυξη (Γενική, Ειδική), Αρμοδιότητες, Χρονική Περίοδος, Αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, Συμμετοχή κ΄Δηλώσεις Σωματείων, Γήπεδα, Γηπεδούχα Σωματεία, Σύστημα Διεξαγωγής κ΄Πρόγραμμα Αγώνων
(Αρθρα 35-47)
 Διεξαγωγή κ΄Γήπεδα Αγώνων, Δικαίωμα Συμμετοχής, Υποχρεώσεις Ομάδων, Κομισάριοι κ΄ Παρατηρητές Αγώνων, Φύλλο Αγώνα, Δελτία Αθλητών, Χρώματα Ομάδων, Αριθμοί Αθλητών, Χρονική διάρκεια Αγώνων, Διαιτησίες, Αποτελέσματα αγώνα που διακόπηκε, Βαθμοί Ομάδων
(Αρθρα 48-59)
Ανοδος, Υποβιβασμός και Κατάταξη Ομάδων, Αναβολή Αγώνων, Δελτία Ελευθέρας Εισόδου, Ενστάσεις, Ενδικα Μέσα κλπ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
(Αρθρα 60-89)
Πειθαρχικό Δίκαιο, Πειθαρχικές Ποινές,Λόγω και Έργω εξύβριση, Αποκλεισμός 1, 2, 3, 5, 6, ή 10 αγωνιστικών, Παραπτώματα, Πειθαρχικό Δίκαιο διοικητικών παραγόντων
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
(Αρθρα 90-98)
Εθνικές Ομάδες, Κλιμάκια, Συγκρότηση, Υποχρεώσεις Αθλητών, Διοικητική Στελέχωση, Επιτροπή, Εφοροι, Προπονητές, Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας, Επιστημονικοί Σύμβουλοι, Γιατροί, Φροντιστές κλπ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-2)
Ορισμοί,  Αγωνιστικός χώρος και διαστάσεις γραμμών
(Αρθρo 3)
 Εξοπλισμός
(Αρθρα 4-53)
Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριος Πρώτος διαιτητής: Δικαιώματα και εξουσίες Διαιτητές: Χρόνος και τόπος αποφάσεων Διαιτητές: Καθήκοντα όταν διαπράττεται καταστρατήγηση Διαιτητές: Τραυματισμός Σημειωτής και βοηθός Σημειωτή: Καθήκοντα Χρονομετρητής: Καθήκοντα Χειριστής των 24 δευτερολέπτων: Καθήκοντα Ομάδες Παίκτες και αναπληρωματικοί Τραυματισμός αθλητών Αρχηγός: Εξουσίες και δικαιώματα Προπονητής: Εξουσίες και δικαιώματα Αγωνιστικός χρόνος, ισόπαλο αποτέλεσμα και παρατάσεις Έναρξη του αγώνα Κατάσταση της μπάλας Θέση παίκτη και διαιτητή Αναπήδηση Πως παίζεται η μπάλα Έλεγχος της μπάλας Παίκτης σε προσπάθεια για σουτ Καλάθι. Πότε επιτυγχάνεται και η αξία του Επαναφορά Χορήγηση χρεούμενου τάιμ άουτ Αντικαταστάσεις Πότε μία περίοδος ή ένας αγώνας τελειώνει Απώλεια αγώνα λόγω υπαιτιότητας Απώλεια αγώνα λόγω αδυναμίας Παραβάσεις Παίκτες εκτός ορίων και μπάλα εκτός ορίων Ντρίμπλα (προώθηση) της μπάλας Βήματα Τρία (3) δευτερόλεπτα Παίκτης που φυλάσσεται στενά Οκτώ (8) δευτερόλεπτα Εικοσιτέσσερα (24) δευτερόλεπτα Επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο (εμπρός - πίσω) Παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα Σφάλματα Επαφή Προσωπικό σφάλμα Διπλό σφάλμα Αντιαθλητικό σφάλμα Σφάλμα αποκλεισμού Κανόνες συμπεριφοράς Τεχνικό σφάλμα παίκτη Τεχνικό σφάλμα προπονητή, βοηθού προπονητή, αναπληρωματικών ή συνοδών ομάδας Τεχνικό σφάλμα στην διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα
(Αρθρα 54- τέλος) ...ετοιμάζονται σε html
Αλλαγές Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης, 2004-05
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης
Καθηγητές Διαιτησίας
Διαιτητές Διεθνείς
Διαιτητές Α', Β' κ΄ Γ' Εθνικής
(για το Αγωνιστικό Ετος 2005-06)
Ορισμοί Διαιτητών, Κριτών και Γυμνασιάρχων σε όλα τα Πρωταθλήματα ευθύνης της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή, Ακυρότητες – Κυρώσεις, Ελεύθερη Μεταγραφή, Μεταγραφή προσωρινής διάρκειας, Μεταγραφή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, Μεταγραφή με Αποδέσμευση, Διαδικασίες Μεταγραφών
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Κανονισμός Προπονητών
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων (483 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Ξενόγλωσοι Οροι που χρησιμοποιούνται στο μπάσκετ και μετάφραση αυτών
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Συνδέσεις (links) με Ιστότοπους Φορέων Αθλητισμού, Ενώσεις κ΄ Συλλόγους Καλαθοσφαίρισης, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α

  ΑΡΧΕΙΑ .pdf
Καλαθοσφαίριση: Κανονισμοί Παιδιάς Κανονισμοί Παιδιάς 
Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο) - 2,175 Mb Κανονισμοί Μίνι-Μπάσκετ (Αγγλικά μόνο)