.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση: 112843/Γ4/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1497/τ. Β΄/1-11-2005

(Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 (ΦΕΚ 16/τ. Β΄/ 13-1-2006) και 132571/Γ4/8-12-2006 (ΦΕΚ1830/τ.Β΄/14-12-2006) Υπουργικές Αποφάσεις)
 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε στο αρχείο σας την απόφαση στις παρακάτω μορφές:

  • σε μορφή .doc (Word), 95 σελίδες, 2 mb. Κατεβάζετε την απόφαση ΕΔΩ
  • σε μορφή .pdf (Adobe Reader), 92 σελίδες, 899 kb. Κατεβάζετε την απόφαση ΕΔΩ

Δείτε παρακάτω τι περιέχει ανά Κεφάλαιο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σκοπός
Στόχοι
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ [Κ.Ο.Ε.Σ.Α.]
2.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ [ Ο.Ε.Σ.Α. ]
3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

4 ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.2 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
4.3 ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
4.4 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
4.4.1 Αγώνες Α΄ Φάσης
4.4.2 Αγώνες Β΄ Φάσης
4.4.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης


4.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
4.6 ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
4.6.1 Α΄ Φάση
4.6.2 Β΄ Φάση
4.6.3 Γ΄ Φάση (εκτός τελικού και μικρού τελικού)
4.6.4 Γ΄ Φάση (Τελικός και Μικρός Τελικός)
4.7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
4.7.1 Καλαθοσφαίριση
4.7.2 Πετοσφαίριση
4.7.3 Χειροσφαίριση
4.7.4 Ποδόσφαιρο
4.8 ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
4.8.1 Καλαθοσφαίριση
4.8.2 Πετοσφαίριση
4.8.3 Χειροσφαίριση
4.8.4 Ποδόσφαιρο
4.9 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
4.9.1 Κλασσικός Αθλητισμός
4.9.2 Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους
4.9.3 Κολύμβηση
4.9.4 Ενόργανη Γυμναστική
4.9.5 Αντισφαίριση
4.9.6 Επιτραπέζια Αντισφαίριση
4.9.7 Άρση Βαρών
4.9.8 Πάλη (Ελεύθερη Ερασιτεχνική και Ελληνορωμαϊκή)
4.9.9 Κωπηλασία
4.10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
4.11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
4.11.1 Ομαδικά Αθλήματα
4.11.2 Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση
4.11.3 Επιτραπέζια Αντισφαίριση

5 ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.2 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5.3 ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
5.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
5.6 ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
5.7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
5.7.1 Καλαθοσφαίριση.
5.7.2 Πετοσφαίριση
5.7.3 Χειροσφαίριση
5.7.4 Ποδόσφαιρο.
5.8 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
5.8.1 Κλασσικός Αθλητισμός
5.8.2 Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους
5.8.3 Ενόργανη Γυμναστική
5.8.4 Κολύμβηση
5.8.5 Πάλη (Ελεύθερη Ερασιτεχνική και Ελληνορωμαϊκή)
5.8.6 Κωπηλασία
5.9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

6 ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6.1 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6.1.1 Οργάνωση
6.1.2 Ομαδικά Αθλήματα
6.1.3 Ατομικά Αθλήματα
6.2 ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ (Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας)
6.2.1 Διοργάνωση
6.2.2 Συμμετοχή
6.2.3 Αθλήματα μαθητών και μαθητριών Δημοτικού Σχολείου
6.2.4 Τρόπος διεξαγωγής Ομαδικών Αθλημάτων
6.2.5 Επιλογή αθλητών στα ατομικά αθλήματα στην Α΄ Φάση
6.2.6 Τρόπος διεξαγωγής Ατομικών Αθλημάτων
6.2.7 Δικαιολογητικά Συμμετοχής


7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
7.1 Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
7.2 Β΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
7.3 Γ΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
8.1 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ [ Υπόδειγμα 1 ]
8.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
8.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
8.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄ ΦΑΣΗΣ

9 ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
11.1 Ατομικά Αθλήματα
11.2 Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου
11.3 Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Γυμνασίου
11.4 Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Δημοτικού Σχολείου

12 ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

13 ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

14 ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

15 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
15.1 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
15.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
16.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
16.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
16.3 ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
16.4 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.Σ.Α. ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
16.5 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
16.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
16.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

17 ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

18 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε στο αρχείο σας την απόφαση στις παρακάτω μορφές:

  • σε μορφή .doc (Word), 95 σελίδες, 2 mb. Κατεβάζετε την απόφαση ΕΔΩ
  • σε μορφή .pdf (Adobe Reader), 92 σελίδες, 899 kb. Κατεβάζετε την απόφαση ΕΔΩ 
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Υπεύθυνος Ιστότοπου: Δρ. Αντώνης Μανδηλάς (Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας κ΄ Β/θμιας Εκπαίδευσης στις Δ/νσεις Γ΄Αθήνας, Δυτ. Αττικής κ΄Κυκλάδων Νήσων).
Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος (M.Sc.- Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)