.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
  Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για το Σχολικό Έτος (2005-06)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες:
Τραυλός Αντώνιος

Μητροπόλεως 12-14 10185 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3213865 - 210 3213983
Fax: 210 3317122
Βαθμός Ασφαλείας ........
Αθήνα / / 2005
Αριθ. Πρωτ …. /Γ4….
Βαθ. Προτερ................


ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για το Σχολικό Έτος (2005-06)».

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν. 3194/20 Νοε 2003 (ΦΕΚ 267 Α’ )
 2. την αρ.γ.π.υ. 1/οικ 34494/09-04-2003 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας
 3. την αρ.γ.π.υ. 1/ 29499/09-04-2003 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας

  σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2005-2006, θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα έντυπα των Ατομικών Δελτίων Υγείας (ΑΔΥ) που βρίσκονται στις Διευθύνσεις και στις σχολικές μονάδες της χώρας. Το ΑΔΥ έχει καθιερωθεί για τους μαθητές και μαθήτριες των δημοσίων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, που εγγράφονται και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, στις Α’ και Δ’ τάξεις Δημοτικού σχολείου, στην Α’ τάξη Γυμνασίου και στην Α’ τάξη ενιαίου Λυκείου και Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου.
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΜΥ ή ΑΔΥΜ)

Περισσότερα:

«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
(Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος
2015-16 για φοίτηση στις
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας»
Σχηματισμός Τριμελούς Επιτροπής για την Απαλλαγή μαθητή από το μάθημα της Φ.Α.

- To ΑΔΥΜ ΩΣ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2015-16
(Αρ. Πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ/20-5-2015, ΘΕΜΑ:«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας»)

 - ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Σε εφαρμογή του νόμου 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2

2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ

(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296 21 Μαΐου 2014)
Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
(Αρ. πρωτ. :Υ3γ/ΓΦ13.1 /Γ.Π/οικ.28090, 21-03-2013)
---------------
 σε μορφή .pdf ΕΔΩ

 
Υπενθύμιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Γ4/49722/14-05-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  σε adobe εδώ//  Ίδια εγκύκλιος και η 47671/Γ4/15/05/2006
- Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (58410/Γ4/14-06-2005 ΥΠΕΠΘ) -ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (δείτε σε μορφή adobe το ΦΕΚ 859, τ.Β723-6-2005 εδώ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ // Περιέχει παλαιότερες εγκυκλίους όπως σχετικά με την εξάμηνη ισχύ του ΑΔΥ σε Σχολ. Πρωταθλήματα (14-8-1998 Γ4/1218)
Οδηγίες για την Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Υπουργείο Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
(Α10725/14-11-1989)
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 4/10/2004, Οδηγίες ΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για:
Νηπιαγωγείο (word ή adobe)
,
Δημοτικό: (word ή adobe),
Γυμνάσιο: (word ή adobe), 
Λύκειο: (word ή adobe),
ΤΕΕ:
 (word ή adobe)

www.fa3.gr
Ιστοσελίδα Αθ. Διονυσόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)


Αναλυτικότερα σας επισημαίνουμε:

 1. Το Α.Δ.Υ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται με τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των εγγραφόμενων, από ιατρούς Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή Ασφαλιστικών Φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή ιδιώτες παιδίατρους και ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών και μαθητριών.
 2. Το Α.Δ.Υ. έχει χαρακτήρα προληπτικό για την ουσιαστική βοήθεια και προστασία των μαθητών και μαθητριών.
 3. Τα Α.Δ.Υ. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο της σχολικής μονάδας με την ευθύνη του διευθυντή αυτής.
 4. Το Α.Δ.Υ. αποτελεί απόρρητο έγγραφο, που διέπεται από την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο ενημέρωσης των διδασκόντων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης και για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικά στις σχολικές δραστηριότητες.
 5. Πρόσβαση στο φάκελο του ΑΔΥ, έχουν ο Δ/ντης της σχολικής μονάδας, ο καθηγητής της Φυσικής Αγωγής και ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. Σε περίπτωση που από το ΑΔΥ προκύπτουν σοβαροί λόγοι μη συμμετοχής του μαθητή ή της μαθήτριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει στις αρχές του σχολικού έτους και απαλλάσσει αυτοδίκαια τον μαθητή ή την μαθήτρια από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
 6. Το Α.Δ.Υ. περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του μαθητή ή της μαθήτριας, το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα, την ημερομηνία ιατρικής εξέτασης και το πόρισμα αυτής.
 7. Στις περιπτώσεις που γονείς και κηδεμόνες αδυνατούν να προσκομίσουν το Α.Δ.Υ., ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ύστερα από την έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα, παραπέμπει το μαθητή ή τη μαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.
 8. Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και ανασφάλιστους Αλλοδαπούς, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ύστερα από την έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα, παραπέμπει το μαθητή ή τη μαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.
 9. Το Α.Δ.Υ. έχει ισχύ τριών (3) χρόνων και αποτελεί συνοδευτικό της Ατομικής Καρτέλας του μαθητή ή της μαθήτριας.
 10. Για τα παιδιά που εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, ο γονέας ή ο κηδεμόνας φροντίζει να καταθέσει το Α.Δ.Υ. με την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς.
 11. Οι μαθητές και μαθήτριες που εγγράφονται από το Νηπιαγωγείο στην Α΄ τάξη του Δημοτικού υποχρεούνται να προσκομίσουν άλλο Α.Δ.Υ. και όχι το Α.Δ.Υ. του Νηπιαγωγείου.
 12. Το Α.Δ.Υ. παραδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα προς το τέλος της σχολικής χρονιάς (τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου) και πρέπει να το παραδώσει με την εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας στις Α’ και Δ’ τάξεις Δημοτικού σχολείου, στην Α’ τάξη Γυμνασίου και στην Α’ τάξη ενιαίου Λυκείου και Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου.
 13. Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, ο μαθητής ή η μαθήτρια πρέπει να προσκομίζει ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ όπου βεβαιώνεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ συμπληρώνεται από ιατρούς Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή Ασφαλιστικών Φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή ιδιώτες παιδίατρους και ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών και μαθητριών.
 14. Το Α.Δ.Υ. έχει ισχύ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ για το Νηπιαγωγείο, τις Α’ και Δ’ τάξεις Δημοτικού σχολείου, την Α’ τάξη Γυμνασίου και την Α’ τάξη ενιαίου Λυκείου και Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου.
 15. Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στα σχολικά πρωταθλήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ η οποία θα έχει εξάμηνη ισχύ, όπως επίσης και οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα ΤΑΔ και ΕΤΑΔ.
 16. Οι μαθητές που δεν προσκομίζουν έγκαιρα το Α.Δ.Υ. ή την ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με συνέπεια να τους καταλογίζεται απουσία.
 17. Σε περίπτωση που οι μαθητές ή μαθήτριες χάσουν σχολική χρονιά, πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε με το τέλος της τριετίας να προσκομίσουν καινούργιο Α.Δ.Υ.


Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει για το σχολικό έτος 2005-2006. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης προετοιμάζει το αναμορφωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας, το οποίο θα συνοδεύεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
3. Ειδικό Γραμματέα Υπ.Ε.Π.Θ.
4. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
 

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2018+
Αποποίηση Ευθύνης

14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11 (ανά περιοχή)

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ
(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296, 21 Μαΐου 2014)
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)