.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2007-08
[Μετατροπή από το αρχείο της ΠΕΑ (.pdf) με το Fine Reader. Α.Δ.]

Επίσης σε μορφή .xls (excel) ΕΔΩ
 

     
A/A ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΝΙΜΟΣ ΝΑΙ ή ΟΧΙ
1 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ OΧΙ
2 ΑΘΗΝΑΣ Α 61ο Γ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
3 ΑΘΗΝΑΣ Α 40ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ OΧΙ
4 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
5 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ.Λ. ΒΥΡΩΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
6 ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Γ.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OΧΙ
7 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ OΧΙ
8 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ/ΚΗ ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
9 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ∆ΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
10 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
11 ΑΘΗΝΑΣ Α 40ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ OΧΙ
12 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ∆ΑΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
13 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
14 ΑΘΗΝΑΣ Α 61ο Γ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ OΧΙ
15 ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Γ.Λ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
16 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ∆ΟΥΜΕΝΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ
17 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΧΑΝΕΓΙΑΝ ΓΕΒΟΝΤ ΜΙΡΑΝ OΧΙ
18 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
19 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
20 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ OΧΙ
21 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
22 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ OΧΙ
23 ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Γ.Λ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ OΧΙ
24 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
25 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
26 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ OΧΙ
27 ΑΘΗΝΑΣ Α 40ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ OΧΙ
28 ΑΘΗΝΑΣ Α 40ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
29 ΑΘΗΝΑΣ Α 40ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ OΧΙ
30 ΑΘΗΝΑΣ Α 61ο ΓΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
31 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ OΧΙ
32 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
33 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο ΓΛ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ Ο∆ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜΩΝ OΧΙ
34 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο ΓΛ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
35 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
36 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΣΙΑΜΗΣ-ΖΩΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ OΧΙ
37 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο ΓΛ. ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ OΧΙ
38 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΛΑΒ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
39 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
40 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
41 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο ΓΛ. ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
42 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ OΧΙ
43 ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Γ.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΗΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ OΧΙ
44 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
45 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
46 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ OΧΙ
47 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΠΑΛΝΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
48 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ OΧΙ
49 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
50 ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Γ.Λ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ OΧΙ
51 ΑΘΗΝΑΣ Α 3ο Γ.Λ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
52 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΝΟΒΑ ΤΣΒΕΤΟΣΛΑΒΑ ΜΑΡΙΝ OΧΙ
53 ΑΘΗΝΑΣ Α Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΖΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
54 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
55 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο ΓΛ. ΒΥΡΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
56 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ OΧΙ
57 ΑΘΗΝΑΣ Α 4ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΤΟΥΣΑΚΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ OΧΙ
58 ΑΘΗΝΑΣ Α 1ο Γ.Λ. ΒΥΡΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ OΧΙ
59 ΑΘΗΝΑΣ Α 8ο Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΣΑΥΝΤΑΡΙ∆Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
60 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ/ΚΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΡΑΧΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ OΧΙ
61 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ/ΚΗ ΠΕΣΣΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
62 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
63 ΑΘΗΝΑΣ Β 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
64 ΑΘΗΝΑΣ Β 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΟΣ OΧΙ
65 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ OΧΙ
66 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ OΧΙ
67 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ OΧΙ
68 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ OΧΙ
69 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ OΧΙ
70 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
71 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
72 ΑΘΗΝΑΣ Β 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
73 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΑΙ
74 ΑΘΗΝΑΣ Β 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ OΧΙ
75 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤ Η ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ -ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
76 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
77 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΝΤΖΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
78 ΑΘΗΝΑΣ Β 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΡΟΜΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
79 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΕΡΤΙΠΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
80 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
81 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ
82 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΚΟΒΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
83 ΑΘΗΝΑΣ Β 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ OΧΙ
84 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΙ
85 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
86 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
87 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
88 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΙΟΣ OΧΙ
89 ΑΘΗΝΑΣ Β 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
90 ΑΘΗΝΑΣ Β 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
91 ΑΘΗΝΑΣ Β 4ο ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΑΙΣΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΙ
92 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
93 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΟΣΟΣ OΧΙ
94 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΗ ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
95 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΗ ΡΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
96 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ/ΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ OΧΙ
97 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
98 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
99 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
100 ΑΘΗΝΑΣ Γ 9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
101 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ OΧΙ
102 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ OΧΙ
103 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ∆ΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ OΧΙ
104 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
105 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
106 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
107 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑΧΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
108 ΑΘΗΝΑΣ Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
109 ΑΘΗΝΑΣ Γ 6 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ OΧΙ
110 ΑΘΗΝΑΣ Γ 6 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ OΧΙ
111 ΑΘΗΝΑΣ Γ 6 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ/ΚΗ ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
112 ΑΘΗΝΑΣ Γ 6 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΛΗ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ OΧΙ
113 ΑΘΗΝΑΣ Γ 6 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
114 ΑΘΗΝΑΣ Γ 6 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ OΧΙ
115 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
116 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ OΧΙ
117 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
118 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ∆Ε∆ΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
119 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
120 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΑΡΕΓΚΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
121 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ∆ΑΓΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
122 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
123 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΩ∆ΟΡΟΣ OΧΙ
124 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΡΑΓΚΑΛΟΥ∆Η ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ OΧΙ
125 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ OΧΙ
126 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
127 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ OΧΙ
128 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
129 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ OΧΙ
130 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ OΧΙ
131 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΙ
132 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΟΚΜΕΤΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
133 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΛΥ∆ΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
134 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
135 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ∆ΕΚΑΝΕΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ OΧΙ
136 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑ∆ΑΜΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΒΡΑΧΙΩΛΗΣ OΧΙ
137 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ TAE KWO DO ΚΑΠΑΝΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ OΧΙ
138 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ TAE KWO DO ΖΗΝΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   OΧΙ
139 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ TAE KWO DO   ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
140 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ TAE KWO DO ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΗΣ OΧΙ
141 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ       OΧΙ
142 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΗΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
143 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛΗ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ OΧΙ
144 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ ΛΙΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ   OΧΙ
145 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΦΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΗΛΙΑΣ ΝΑΙ
146 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΣΤΙΒΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ  
147 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΙΒΟΣ   ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
148 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΖΑΡΚΑ∆Η ΕΛΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ OΧΙ
149 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   OΧΙ
150 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑΣ   ΗΛΙΑΣ OΧΙ
151 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ   ΒΑΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
152 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 1ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
153 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ MAΥΡΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ   OΧΙ
154 ΑΘΗΝΑΣ ∆ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΠΑΡΛΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
155 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
156 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΝΑΙ
157 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΙ
158 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΟΥΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
159 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΛΙΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
160 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑΡΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OΧΙ
161 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
162 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
163 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ OΧΙ
164 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΠΟΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
165 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ OΧΙ
166 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ OΧΙ
167 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ OΧΙ
168 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΙ
169 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΠΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΗΛΙΑΣ OΧΙ
170 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΙΚΜΑΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ OΧΙ
171 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ
172 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΘΩΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
173 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
174 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΤΣΙΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ OΧΙ
175 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ OΧΙ
176 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
177 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΠΟΥΓΙΩΓΗ ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
178 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OΧΙ
179 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ OΧΙ
180 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΛΤΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OΧΙ
181 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ
182 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
183 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ OΧΙ
184 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ OΧΙ
185 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ OΧΙ
186 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 2ο Γ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
187 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ OΧΙ
188 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΖΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
189 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
190 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
191 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 2ο Γ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΦΙΛΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
192 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
193 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΡΟΥΠΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ OΧΙ
194 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΙ
195 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ OΧΙ
196 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
197 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ OΧΙ
198 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΑΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
199 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
200 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΟΥΙΤΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ OΧΙ
201 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΙ
202 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ
203 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 2ο Γ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ OΧΙ
204 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
205 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
206 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΚΟΡ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
207 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ OΧΙ
208 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
209 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΕΝΕΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ OΧΙ
210 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΑ∆ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΑΙ
211 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΑ∆ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ
212 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΑ∆ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
213 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
214 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ Π ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
215 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ Π ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΛΑΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
216 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΦΗΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
217 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ σκαν∆Αλης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ OΧΙ
218 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΣΙΡΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
219 ΑΡΤΑΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
220 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ Π ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΚΟΣ OΧΙ
221 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ Π. ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
222 ΑΡΤΑΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ OΧΙ
223 ΑΡΤΑΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ OΧΙ
224 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛΕΤΣΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΛΑΣΙΟΣ OΧΙ
225 ΑΡΤΑΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
226 ΑΡΤΑΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
227 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ OΧΙ
228 ΑΡΤΑΣ Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΒΑΚΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΟΣ OΧΙ
229 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
230 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 3ο ΓΥΜΝ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
231 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ OΧΙ
232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
233 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 3ο ΓΥΜΝ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ OΧΙ
234 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 3ο ΓΥΜΝ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΛΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
235 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 3ο ΓΥΜΝ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
236 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΕΝΑΡ∆ΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
237 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ   OΧΙ
238 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΤΣΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ OΧΙ
239 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΚΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ OΧΙ
240 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ OΧΙ
241 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΝΥΓΗΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ OΧΙ
242 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΓΕΩΡΓΟΒΡΕΤΤΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OΧΙ
243 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
244 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ
245 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
246 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
247 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OΧΙ
248 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ KAΛΑΙΤΖΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΣΑΑΚ OΧΙ
249 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ OΧΙ
250 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OΧΙ
251 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΣΣΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ OΧΙ
252 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
253 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΛΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ OΧΙ
254 ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. 2ο ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ OΧΙ
255 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ OΧΙ
256 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
257 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ OΧΙ
258 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΛΥΚ ΕΤΑ.∆. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΙ
259 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΛΥΚ ΕΤΑ.∆. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ OΧΙ
260 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 2ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ OΧΙ
261 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΛΥΚ ΕΤΑ.∆. Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ OΧΙ
262 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΣΟΥΒΑΛΗ Σ ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ OΧΙ
263 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝ/ΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ OΧΙ
264 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
265 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ OΧΙ
266 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
267 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝ. Τ.Α.∆. ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ OΧΙ
268 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 2ο Τ.Α.∆. ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ OΧΙ
269 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Γ. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΛΙΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ OΧΙ
270 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Γ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ OΧΙ
271 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Γ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΣΑΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OΧΙ
272 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Γ. ΘΗΒΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
273 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Γ. ΘΗΒΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
274 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4ο Γ. ΘΗΒΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΘΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΕΙΣ OΧΙ
275 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
276 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ OΧΙ
277 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
278 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ OΧΙ
279 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
280 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ OΧΙ
281 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
282 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
283 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ OΧΙ
284 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ’ΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
285 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
286 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΡΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ OΧΙ
287 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΟΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OΧΙ
288 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
289 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΙ
290 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΛΗ ΓΙΑΓΚΟΥΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
291 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥ ’ΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
292 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ OΧΙ
293 ∆ΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ  ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ OΧΙ
294 ∆ΡΑΜΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ   OΧΙ
295 ∆ΡΑΜΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ  ΟΛΓΑ   OΧΙ
296 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Εν. Λύκ. Ρόδου ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΡΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
297 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Εν. Λύκ. Ρόδου ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΟΥΤΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ OΧΙ
298 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Εν. Λύκ. Ρόδου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΥΜΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ OΧΙ
299 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
300 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ OΧΙ
301 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OΧΙ
302 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
303 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΗΝΑΣ OΧΙ
304 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ OΧΙ
305 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Γυ΅ν. Κω ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΕΝΑΝΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
306 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Γυ΅ν. Ρόδου ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ OΧΙ
307 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Γυ΅ν. Ρόδου ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
308 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Γυ΅ν. Ρόδου ΤΖΟΥΝΤΟ ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ OΧΙ
309 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Γυ΅ν. Ρόδου ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ∆ΟΣΠΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ
310 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο Γυ΅ν. Ρόδου ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OΧΙ
311 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Γυ΅ν. Ρόδου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΤΣΑΚΜΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ
312 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Γυ΅ν. Ρόδου ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΙ
313 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Γυ΅ν. Ρόδου ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ OΧΙ
314 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Γυ΅ν. Ρόδου ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OΧΙ
315 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο Γυ΅ν. Ρόδου ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OΧΙ
316 ΕΒΡΟΥ 5ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΦΑΛΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣ ∆ΗΜΟΣ OΧΙ
317 ΕΒΡΟΥ 5ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ τΖουκαλιΑς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ OΧΙ
318 ΕΒΡΟΥ 1ο ΓΥΜΝ. ∆Ι∆/ΧΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ OΧΙ
319 ΕΒΡΟΥ 5ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΥριλλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OΧΙ
320 ΕΒΡΟΥ