/

Καλώς όρισες, Συγγυμναστή και Συγγυμνάστρια, σε δική μας ιστοσελίδα της Φυσικής Αγωγής.
 Ο χώρος που επισκέφθηκες δημιουργήθηκε και επιμελείται από τον  Αθ. Διονυσόπουλο, 
Σχολικό Σύμβουλο Φ.Α., από το 2007 έως σήμερα.
- (Επικοινωνία στο email: adion @ sch.gr και AthDion @ gmail.com) -


Φυσική Αγωγή και Σχολικός Αθλητισμός στην Ευρώπη

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία αφενός συμβάλλει στην άμεση καλή φυσική κατάσταση και καλή υγεία των μαθητών και αφετέρου βοηθά τους νέους να εκτελούν και να κατανοούν καλύτερα τη φυσική δραστηριότητα, με ευεργετικές επιπτώσεις εφ’ όρου ζωής.

Επιπλέον, η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία οδηγεί στην απόκτηση μεταβιβάσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως είναι η ομαδικότητα και η ευγενής άμιλλα και καλλιεργεί τον σεβασμό, την ικανότητα των ανθρώπων να γνωρίσουν το σώμα τους, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και γενικά την κατανόηση των «κανόνων του παιχνιδιού», στοιχεία τα οποία οι μαθητές εύκολα μπορούν να εφαρμόσουν και σε άλλα σχολικά μαθήματα ή καταστάσεις στη ζωή τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δόθηκε μεγάλη σημασία στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας λόγω των πολλαπλών οφελών της.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ το 2009, αποτέλεσε τη νομική βάση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού και να συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων σ’ αυτόν τον χώρο. Ενόψει της χάραξης αυτών των πολιτικών και προκειμένου να καταστεί καλύτερα κατανοητή η θέση της Φυσικής Αγωγής στην Ευρώπη σήμερα, το Δίκτυο Ευρυδίκη εκπόνησε μια έκθεση με τίτλο Φυσική Αγωγή και Σχολικός Αθλητισμός στην Ευρώπη.

Στόχος της έκθεσης είναι να χαρτογραφήσει τη σημερινή θέση της Φυσικής Αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντοπίσει ζητήματα που αποτελούν καίριο μέλημα αλλά και πλεονέκτημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία της Ευρώπης. Στο παρόν ενημερωτικό έντυπο συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της έκθεσης.

Περισσότερα...


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


 - Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
 - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικό.
 - Θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 9-6-2015

Αρ.Πρωτ. 90657 /Φ1 ΕΞ
78416 εισ

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων, Δεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου \ Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. - Νικόλαο Νικολόπουλο (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»
ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας: ΠΑΒ 620/15-5-2015.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής, την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, αναφορικά με τις διδασκόμενες ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια κ’ Δ/θμια Εκπαίδευση ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α/θμια Εκπαίδευση
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται στα Δημοτικά Σχολεία (όλων των τύπων) της χώρας σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα, ως εξής:

α)Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ {Φ. 12/520/61575/Γ1/30.05.2011(ΦΕΚ 1327/2011,τ.β')Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 τ.Β) και της με αριθμ. Φ. 12/620/ 61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ. Υ.Α.}

-Στη Ζώνη του Πρωινού Προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. :

Τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Α',Β',Γ' και Δ' τάξεις και Δύο (2) ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Ε' ΣΤ' και -Στη Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π.
1- 5 ώρες την εβδομάδα. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ1, Ε1 και ΣΤ1 τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις τάξεις A1, Β'.
β) Στα Δημοτικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (πλην ΕΑΕΠ) {Φ 12/ 773/ 77094/Γ1/28.07.2006 ( ΦΕΚ 1139/2006, τ.β') Υ.Α} :

-Στη Ζώνη του Πρωινού Προγράμματος :
-Δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις


-Στη Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος:
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτικό για τις Α',Β'τάξεις για 4 ώρες την εβδομάδα. Για τις υπόλοιπες τάξεις αποτελεί προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο για δύο ώρες την εβδομάδα.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζεται. Οπως διαφαίνεται και από τα ανωτέρω Ωρολόγια Πρόγραμμα όλων των τύπων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, ειδικότερα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ,το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πλέον κατέχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα μεταξύ του συνόλου των 35 ωρών διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων ανά εβδομάδα.

Επιπλέον ,σας γνωρίζουμε ότι ,στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ συνεργάζονται και με τις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων προκειμένου να εγκριθούν άδειες εισόδου στα σχολεία, κατόπιν αιτημάτων των ομοσπονδιών, σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων και Ομοσπονδιών) με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση αθλημάτων.


Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Φυσική Αγωγή διδάσκεται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ακολουθεί τη στοχοθεσία του Προγράμματος Σπουδών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στον αντίπαλο, καθώς και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Για τον λόγο αυτό ενισχύονται οι προσπάθειες για εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων (π.χ. συνεργασίες με αθλητικούς φορείς) που αναβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» (Υ.Α. 143571 /Γ4/10-09-2014), την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, έχει θεσμοθετηθεί με σκοπό να συνδέσει κάθε σχολική χρονιά με έναν κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον Σχολικό Αθλητισμό.

Πρόσθετες δράσεις Φυσικής Αγωγής προβλέπονται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με τη μορφή ομίλων ή κύκλων γνωστικών αντικειμένων, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων - ευέλικτη ζώνη. Στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο των «Βιωματικών Δράσεων», εφαρμόζεται ήδη το πρόγραμμα «Φύση και Άσκηση» που αφορά τη ανάπτυξη φυσικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Εκτός,όμως, από τις διδακτικές ώρες, ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει ως κύριο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στους μαθητές. Οι δρομολογημένες ήδη δράσεις αλλά και η ανάπτυξη νέων αποσκοπούν στη μέσο-μακροπρόθεσμη ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής που περιλαμβάνει επιμέρους στόχους επίτευξης διαφόρων κινητικών και φυσιολογικών παραμέτρων και κυρίως αλλαγής συμπεριφοράς και στάσης των μαθητών ως προς τη δια βίου φυσική δραστηριότητα και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται οι πιο σημαντικές από τις δράσεις που έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να δρομολογηθούν:

 • -Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Αναμένεται να ακολουθήσει σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο νέο υλικό.

 • -Παραγωγή Οδηγού Βόλεϊ για τον εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα είναι προπομπός για ανάλογες πρωτοβουλίες και για άλλα αθλήματα σε όλες τις βαθμίδες.

 • -Ανάπτυξη αναλυτικής πρότασης για τη θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων ελεύθερου χρόνου που θα αναπτύσσονται ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών και θα αποτελέσουν ουσιαστική προσπάθεια αναβάθμισης και παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα κληθεί η επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για την έναρξη διαλόγου με σκοπό τη μελέτη πρότασης εφαρμογής της εν λόγω δράσης.

 • -Ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται τόσο με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής όσο και με το κρίσιμο ζήτημα της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών έχουν ήδη κατατεθεί ή πρόκειται να δρομολογηθούν σύντομα. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελέσουν τη βάση για την διασφάλιση της ποιότητας μαθημάτων και δράσεων Φυσικής Αγωγής στους μαθητές όλης της χώρας μέσο-μακροπρόθεσμα.

 • Τέλος, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λαμβάνει υπόψη και τις προτάσεις φορέων της εκπ/σης προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Κάθε αλλαγή γίνεται πάντα με αναγκαία σοβαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και παιδαγωγική ευαισθησία στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής διάστασης της εκπαίδευσης.


Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


 


Δείτε παρακάτω μία εξαίρετη εργασία,
σε θέματα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού,
από την εξαίρετη συνάδελφο και φίλη Μαρία Τσουκνίδα
(2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας, Πάρος)

 

 
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας και του Εκφοβισμού σκαρώσαμε ένα τραγούδι. Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας έγραψαν τους στίχους και το σενάριο με στόχο να φτιάξουμε ένα video clip. Έπαιξαν ρόλους και τραγούδησαν, χόρεψαν και έπαιξαν και τον ρυθμό με τα πλαστικά ποτήρια. Γι' αυτό εμπνευστήκαμε από το αγαπημένο των παιδιών πια cup game, με παραλλαγές στο ρυθμό!
Στόχος είναι με το τραγούδι τους να παρακινήσουν τα θύματα του bullying να σπάσουν τη σιωπή τους και να μιλήσουν για όσα βιώνουν και να σταματήσουν τον εκφοβισμό εναντίον τους σε αρχικό στάδιο, πριν γιγαντωθεί και γίνει βαριά αλυσίδα στην ψυχή τους!

"Σπάσε τη σιωπή"

Όπως κι εσύ παιδί είμαι κι εγώ
θέλω να παίξω και να χαρώ.
Είμαι μόνη πονάει η ψυχή,
αφού κανένας δεν με συμπαθεί.

Σπάσε τη σιωπή και μη φοβηθείς
έχεις το δικαίωμα ν' αντισταθείς!
Όσο το κρατάς κρυφό μυστικό
αυτό μεγαλώνει σου κάνει κακό.

Θέλω να μιλήσω μα δεν μπορώ
μου φέρνει η θλίψη κόμπο στο λαιμό.
Τόση αδικία, τόση μοναξιά
δεν την αντέχω άλλο πια.

Σπάσε τη σιωπή και μη φοβηθείς .... (ρεφρέν)

Πίστευα στην αγάπη, στην ευτυχία
έκανα όνειρα για μια φιλία.
Τώρα βιώνω την αδικία
γύρω μου υπάρχει μόνο κακία.

Σπάσε τη σιωπή και μη φοβηθείς
βγάλ' το από μέσα σου το ξέρω μπορείς
βγάλ' το από μέσα σου το ξέρω μπορείς
βγάλ' το από μέσα σου το ξέρω μπορείς!

PictureΈνα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μου όχι μόνο για τη δημιουργικότητά τους αλλά και για την όρεξη τους! Είναι άξιο αναφοράς ότι το τραγούδι και το βίντεο έγινα μέσα σε 3 ώρες εκ των οποίων μόνο η μία ήταν στη Φυσική Αγωγή -όπου και τραβήχτηκαν τα πλάνα μέσα στο σχολείο- και οι άλλες δύο ήταν μία ημέρα που πήγαμε εκπαιδευτική εκδρομή και στο τέλος της όταν οι άλλοι μαθητές απολάμβαναν την ξεγνοιασιά, τα παιδιά αυτά δέχτηκαν να συγκεντρωθούμε και να γράψουμε τους στίχους και να τραβήξουμε κάποια πλάνα για τις ανάγκες του βίντεο στην παραλία.
Και με κάνει κι αναρωτιέμαι ... βρε λες αυτό το διαρκές αεράκι στις Κυκλάδες να βοηθά στο "να φυσά φρέσκος αέρας στις ιδέες" ... σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα;

Παλιότερες δράσεις για το Bullying ΕΔΩ

Copyright © 2015 Μαρία Τσουκνίδα

(Διαδικτυακή πηγή: ΕΔΩ και ΕΔΩ)


Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Στο πλαίσιο των θεματικών αξόνων του Κοινωνικού Σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθετεί την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, έχει ως κεντρικό «θεματικό άξονα», «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».

(Ιστότοπος σχολείου: http://5-dimotiko-tripolis.gr

 

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

6 Οκτ. 2014

   Στο πλαίσιο των θεματικών αξόνων του Κοινωνικού Σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθετεί την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».

   Οι άξονες που θα ασχοληθεί το «Κοινωνικό Σχολείο» είναι η άθληση, η διατροφή, η καταπολέμηση του ρατσισμού, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, η πρόληψη του εθισμού στον καπνό, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά και στο διαδίκτυο, η καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, η πρόληψη των ατυχημάτων, η εισαγωγή των εννοιών του ολυμπισμού και της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση...(Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης Πελοποννήσου)

Περισσότερα από Δελτίο Τύπου του Υπ. Παιδείας


  Από το ψηφιακό σχολείο:


  Ολο το βιβλίο εδώ: (935 Kb)

  Πηγή:
  Ψηφιακό σχολείο/Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών/ 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
  ( http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php  )  Ολο το βιβλίο εδώ: (847 Kb)

  Πηγή:
  Ψηφιακό σχολείο/Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών/ 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
  ( http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php  )  Ολο το βιβλίο εδώ: (622 Kb)

  Πηγή:
  Ψηφιακό σχολείο/Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών/ 10. Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή
  ( http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php  )


  Ιδρύεται επιστημονική ένωση λειτουργών φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση

  Οι ψίθυροι πολλών χρόνων έγιναν φωνή και ή φωνή έγινε πράξη προκειμένου να δημιουργηθεί μια επιστημονική ένωση που θα αγκαλιάσει και θα συμπορευτεί με τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής.
  Το 1949 στην Αθήνα, ιδρύθηκε ένας επιστημονικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η ΠΕΠΦΑ, με κύριο έργο της την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Είναι αναμφισβήτητα σημαντικό το έργο της μέχρι σήμερα. Την τελευταία όμως δεκαετία η συσσώρευση των προβλημάτων της φυσικής αγωγής και των γυμναστών στην εκπαίδευση καθώς και η συνεχώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης μιας επιστημονικής ένωσης με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία στα σύνθετα ζητήματα της φυσικής αγωγής.
  Τον Δεκέμβριο του 2010, ο Σχολικός Σύμβουλος φυσικής αγωγής Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του Γραφείου φυσικής αγωγής Αν. Αττικής προχώρησαν στη σύνταξη ενός προσχέδιου καταστατικού.
  Τον Ιανουάριο του 2011 έγινε πρόσκληση σε γυμναστές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη εκπαίδευσης και σε πανεπιστημιακούς με σκοπό την τελική σύνθεση του πρώτου καταστατικού της ένωσης.
  Στις 14 Ιανουαρίου στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β΄ Διεύθυνσης Αθήνας συναντήθηκαν 32 άτομα, τα οποία αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης και μετά τον Αγιασμό, ο Σχολικός Σύμβουλος φυσικής αγωγής Β΄ Αθήνας και η Προϊσταμένη του Γραφείου φυσικής αγωγής Αν. Αττικής παρουσίασαν το προσχέδιο καταστατικό άρθρο-άρθρο για διαβούλευση.
  Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί το καταστατικό και να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
  Ευχή και επιδίωξη όλων είναι την επόμενη σχολική χρονιά, η ένωση λειτουργών φυσικής αγωγής να αποτελεί μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητος.


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. .ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  από Δ.Ο.Ε.
  Δημοσιευμένο Πέμπτη 27 Ιανουάριος 2011
   

   

  Αθήνα  27/1/2011

  Προς

  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

  ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.

  (συντάκτες εκπαιδευτικού ρεπορτάζ)

         

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. .ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

  ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

   

  Την Τετάρτη 26/1/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υφυπουργείου Παιδείας (Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου, Γεν. Γραμματέα κ. Κουλαϊδή, Ειδ. Γραμματέα κ. Κοντογιάννη).

  Τα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ήταν :

  α) Το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα παραμένουν απλήρωτοι συνάδελφοι αναπληρωτές (όχι του ΕΣΠΑ) οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το Νοέμβριο του 2010.

  β) Η κάλυψη των 1000 περίπου κενών που καταγράφονται στην α/θμια  εκπαίδευση  σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Δ.Ο.Ε. από τους Συλλόγους και τους αιρετούς.

  γ) Η ανύπαρκτη, στην ουσία, χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών και η αδυναμία τους να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

  δ) Οι συγχωνεύσεις - συνενώσεις σχολικών μονάδων που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας (σύμφωνα με τις διαστάσεις που το ίδιο έχει δώσει στο γεγονός) και που βρίσκουν απόλυτα αντίθετη την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού ως μοναδικό τους αποτέλεσμα θα έχουν την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

  ε) Η διαφαινόμενη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης  αντί για την επέκταση της σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

  στ) Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα 350 κενά Φυσικής Αγωγής (182 κατά το Υπουργείο) τα οποία δεν καλύπτονται ή, ακόμη χειρότερα, καλύπτονται από δασκάλους. 

  Οι «απαντήσεις» που δόθηκαν σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

  • «οι συγχωνεύσεις θα γίνουν προς χάρη των μαθητών για να αξιοποιείται κάθε Ευρώ που πηγαίνει στην εκπαίδευση»
  • «οι συγχωνεύσεις - συνενώσεις θα είναι εντός θεσμικού πλαισίου»
  • «Τα στοιχεία για τα κενά που υπάρχουν από τα ΠΥΣΠΕ δεν είναι ακριβή γιατί τα ΠΥΣΠΕ δίνουν αντιφατικά στοιχεία»
  • «Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των κενών Φυσικής Αγωγής λίγων ωρών από δασκάλους κι όπου υπάρχουν πλήρη κενά θα τοποθετηθούν Γυμναστές»
  • «Υπάρχουν καταγγελίες ότι χρήματα που δόθηκαν στους Δήμους για τα σχολεία χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς στην προεκλογική περίοδο, θα γίνει άμεσα εκταμίευση 30 εκ. € για το σκοπό αυτό»
  • «Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω απάντηση για τη Μετεκπαίδευση και την Επιμόρφωση, θα σας απαντήσω μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου» (Υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου)
  • Η αρχική έντονη απορία της κυρίας Υφυπουργού για το ότι υπάρχουν απλήρωτοι αναπληρωτές, στο τέλος έγινε διαβεβαίωση πως είναι κύριο μέλημά της το να πληρωθούν, μόνο που δεν μπορεί να μας πει πότε.

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την παρελκυστική τακτική της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που αντί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης προχωρά σε λήψη επώδυνων αποφάσεων ερήμην του κλάδου.

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει  πως δεν πρόκειται να ανεχθεί τον εμπαιγμό και ότι θα παλέψει με κάθε μέσον για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

   

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε αγώνα για την προάσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

  Από τη Δ.Ο.Ε.

  (Πηγή: http://www.doe.gr/index.php?categoryid=18&p2_articleid=7731 )

   


 • Αναστολή των Πανελληνίων Σχολικών Πρωταθλημάτων, σχολικού έτους 2010-11
   

 •     
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  -----

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΤΜΗΜΑ Γ   
  Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37
  Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80 – Μαρούσι                                       
  Email                :physea@minedu.gov.gr
  Πληροφορίες: Κ.Καλομοίρη
                             Ε.Χριστοφιλόπουλος
                             Π.Γκούφα
  Τηλέφωνο       : 210-3443012, 210-3443358
                              210-3442208
      FAX               : 210-3442210     
  FAX                  : 210-3443015
    Μαρούσι 20 -01-2011
  Αρ.πρωτ 7353 /Γ4


  ΠΡΟΣ: -ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

  ΚΟΙΝ:
  -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
  .
  ΤΗΛ :00357 22 800765,800734
  FAX :00357 22 800862
  Mail:
  annapoiriazi@hotmail.com

   

  ΘΕΜΑ: «Αναστολή των Πανελληνίων Σχολικών Πρωταθλημάτων, σχολικού έτους 2010-11»
              
     Σε συνέχεια της από  19/01/2011  τηλεφωνικής ενημέρωσης και προκειμένου να εκτελεστούν τα προβλεπόμενα της υπ’αρίθμ.6251/ΙΒ/19-01-2011 εγκυκλίου  του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αναστέλλονται όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες των Σχολικών Πρωταθλημάτων σε όλη τη Χώρα.

   Για τη συνέχεια των διοργανώσεων θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφο μας.

   

  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                                                                                            
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
   

   


 

 
Το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δήλωση του κ. Κουλαϊδή:
"το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να διδάσκεται από τους δασκάλους"

   Αθήνα 21/12/2010


  Προς
  τους Συλλόγους Εκ/κών Π.Ε.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις δηλώσεις
  του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
  για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, [κ. Βασίλη Κουλαϊδή] ο οποίος στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αδιόριστων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, δήλωσε ότι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να διδάσκεται από τους δασκάλους. Η θέση αυτή του Γ. Γραμματέα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου αλλά και με την επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος της Φ. Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι εκατοντάδες.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει άμεσα τα κενά (κυρίως ειδικοτήτων) που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσής τους.

  Από τη Δ.Ο.Ε.
   

  (πηγή: http://www.doe.gr/index.php?categoryid=17&p2_articleid=7657  )


Δείτε επίσης:
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών -
λειτουργία διάρκεια θητείας και

τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
 

2010, Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/14−3−2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/17−6−99) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ− λες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).

δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «Κωδικοποί− ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ− νητικά Όργανα».

ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/7−10−2009)

ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ΄ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003).

η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α).

θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι− νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22−12−1978, όπως ισχύει.

1. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β’/8−1−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 45262/Γ4/23−04−2010 (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/7− 5−2010), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/2−7−2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ».

3. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5−10−2007 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω− ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο− λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 133237/Γ4/16−10−2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι− δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι− σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 71337/Γ4/19−06−2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα− συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων»,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως:

Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγωγής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Πρόεδρος
Ντάκουρης Βασίλειος του Θεοδώρου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Αν. Πρόεδρος
Ράπτης Αθανάσιος του Σωτηρίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Φουρτούνης Θεόδωρος του Ιωάννη Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Αγριόδημος Κων/νος του Ιωάννη Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Κότσικας Δημήτριος του Αθανασίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Νασιάκου Ελένη του Δημητρίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Μέλος
Γαραντωνάκης Ελευθέριος του Μιχαήλ Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Γ.Γ.Α Μέλος
Γκούφα Αναστασία του Αντωνίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Γ.Γ.Α Μέλος
Τσάκα Αικατερίνη του Παναγιώτη Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Γ.Γ.Α Μέλος
Ζαχαρόπουλος Τρύφων του Γεωργίου Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά Μέλος

Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:

1. Μανωλοπούλου Σοφία του Λεωνίδα, Υπάλληλος Γ.Γ.Α
2. Καραγιάννη Μαρία του Παναγιώτη, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Μαΐου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Περισσότερα για ΚΕΑΤ...Το νέο ασφαλιστικό για τους εκπαιδευτικούς με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν

Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010,

του Μπαλάγκα Γιάννη


Το νέο ασφαλιστικό με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ανακοινώθηκε υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν και το Δημόσιο τομέα. Παράλληλα ψηφίστηκε στη Βουλή το ν/σ για το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας όπου στην παρ. 15 του νόμου αναφέρεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται τουλάχιστον μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από 01-01-2010,να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ακόμα και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης

Ας δούμε πρώτα πώς ερμηνεύεται η παρ. 15΄του ανωτέρω νόμου και μετά αναλυτικά τις αλλαγές από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου εργασίας.

Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010;

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να συμπληρώσει ο υπάλληλος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δε σημαίνει αυτόματα και έναρξη καταβολής της σύνταξης. Τις περισσότερες φορές συνδέεται με όριο ηλικίας που πρέπει να συμπληρώσει ο υπάλληλος. Μπορεί κάποιος να αποχωρήσει με τη θεμελίωση και να πάρει τη σύνταξη, όταν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εξαρτάται από την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ( παλιός ή νέος ασφαλισμένος), την οικογενειακή κατάσταση( έγγαμος ,άγαμος, αριθμός παιδιών κλπ), την αιτία απομάκρυνσης από την υπηρεσία ( σωματική ή διανοητική ανικανότητα, κατάληψη από το όριο ηλικίας 65 ή 67) κ.ά. Έτσι με βάση την ανωτέρω διάταξη:

Οι διορισμένοι μέχρι 31-12-82
α) Οι διορισμένοι μέχρι 31-12-82,
άνδρες και γυναίκες, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν θίγονται από τις συνταξιοδοτικές μεταβολές που θα επέλθουν. Η αποχώρησή τους θα γίνει με βάση τις ισχύουσες σήμερα συνταξιοδοτικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή. Για μεν τις γυναίκες που είναι παντρεμένες είτε έχουν παιδιά ,ενήλικα ή ανήλικα είτε δεν έχουν, θα μπορέσουν να αποχωρήσουν, όποτε θελήσουν και μετά το 2011 χωρίς όριο ηλικίας. ( 24,5 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας) Όλες οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν αυτό το χρόνο, και κατά συνέπεια δεν θίγονται από τις συνταξιοδοτικές μεταβολές, που θα επέλθουν, όποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

Για τους άνδρες και τις ανύπαντρες γυναίκες, αν μεν ισχύσει η ειδική διάταξη του Ν.3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, θα μπορούν να αποχωρούν με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών (αυτό θα του δούμε τις προσεχείς ημέρες όταν το Υπουργείο Οικονομικών καταθέσει το δικό του νομοσχέδιο για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών)
Αν δεν ισχύσει, θα μπορούν να αποχωρήσουν με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98 Χωρίς Όριο Ηλικίας ( Χ.Ο.Η.)

Αν δηλ η 25ετία (χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος γι αυτή την κατηγορία)
συμπληρώθηκε το 1998 απαιτούνται 32,5 έτη Χ.Ο.Η.
Αν  συμπληρώθηκε το 1999 απαιτούνται  33 κ.ο.κ.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι, αν η 25ετία συμπληρώθηκε από το 2003 και μετά, οπότε απαιτούνται 35 έτη Χ.Ο.Η. Δεν θίγεται η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας για την κατηγορία αυτή.
Η 25ετία περιλαμβάνει υπηρεσία που προσφέρθηκε στο Δημόσιο , στους ΟΤΑ και σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι άνδρες μπορούν να εντάξουν και τη στρατιωτική τους θητεία ( με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά) για τη συμπλήρωσή της. Τα έτη Χ.Ο.Η. μετά την 25ετία μπορούν να συμπεριλάβουν και χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ , Ο.Α.Ε.Ε. Τράπεζες κλπ)


Οι διορισμένοι από 1-1-83 έως 31-12-92
β) Οι διορισμένοι από 1-1-83 έως 31-12-92
για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πρέπει να συμπληρώσουν 25ετία. Στην 25ετία γι αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης που μπορεί να έχει κάποιος και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη.

Όσοι λοιπόν συμπληρώνουν 25ετία μέχρι 31-12-2010 θα αποχωρήσουν, όποτε θελήσουν, με βάση τις ισχύουσες σήμερα συνταξιοδοτικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή. Μία μητέρα πχ που συμπληρώνει 25ετία μέχρι 31-12-2010 και έχει ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας, θα λάβει τη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας, ή μητέρα 3 παιδιών που συμπληρώνει 20ετία μέχρι 31-12-2010, μπορεί να αποχωρήσει, όποτε θελήσει χωρίς όριο ηλικίας. Συμφέρει να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στην υπηρεσία για να λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη, αφού δεν θίγονται ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Αν δεν ισχύσει και γι αυτή την κατηγορία η ειδική διάταξη συνταξιοδότησης για τους εκπαιδευτικούς, που είναι 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών , οι άνδρες θα επιβαρυνθούν με αύξηση των ορίων ηλικίας , αφού τότε η ηλικία καταβολής της σύνταξης κυμαίνεται από τα 60,5 - 65 με τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98 ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας.

Οι γυναίκες όμως της κατηγορίας αυτής που δεν έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ή είναι ανύπαντρες και έχουν 25ετία, θα μπορούν να αποχωρήσουν στην ηλικία των 60 ετών με όσα χρόνια υπηρεσίας έχουν.

Γι αυτούς που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, τα δεδομένα θα αλλάξουν. Τα 35 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών που ισχύει γι αυτή την κατηγορία αλλάζει από 1-1-2013 και γίνεται 35 καιν 60 αυξάνοντας κατά ένα εξάμηνο για κάθε έτος μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Διατηρείται επίσης με το νέο νομοσχέδιο η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας.

Για τους ασφαλισμένους από 1-1-93
γ) Για τους ασφαλισμένους από 1-1-93
ο χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι 15 έτη υπηρεσίας και ηλικία 65 ετών για άνδρες και γυναίκες. Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά ή με 3 ή και περισσότερα παιδιά που χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν προλαβαίνουν να το θεμελιώσουν μέχρι 31-12-2010.

Διατηρείται επίσης και γι αυτή την κατηγορία η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας Η εξίσωση των ορίων ηλικίας για όσες δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 θα γίνει έως το 2013. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2018 με τη θέσπιση βασικής σύνταξης στα 360 € με σημερινά δεδομένα και αναλογικής σύνταξης.

Θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στις συντάξεις πάνω από 1400 €

α. Για συντάξεις από 1.401,00 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
β.Για συντάξεις από 1.701,00 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
γ.Για συντάξεις από 2.301,00 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%
δ.Για συντάξεις από 2.901,00 € και πάνω, ποσοστό 9%

Η ανωτέρω εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών. Αν πχ οι μεικτές συντάξιμες αποδοχές είναι 1500€ ο ειδικός φόρος θα είναι 1500 χ 3% = 45 €.

Το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των υπαλλήλων που προσλήφθησαν στο δημόσιο μέχρι 31-12-92 και παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε έτος ασφάλισης πέραν των 35 και μέχρι τα 40.

Η ποινή 4,5% που ίσχυε για τους δημοσίους υπαλλήλους γίνεται 6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου.

Διευκρίνιση. Η πρόωρη συνταξιοδότηση αφορά τα γενικά όρια ηλικίας. Πχ Μία ανύπαντρη γυναίκα διορισθείσα από 1983-1992 με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει στο 55ο έτος με μείωση λόγω ποινής 5 χ6%= 30%. Δεν αφορά τους ασφαλισμένους που φεύγουν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και συμπληρωμένο το έτος ηλικίας που πρέπει να έχουν για να λάβουν τη σύνταξη.

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων (35 έτη δημόσια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών) .Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ΄ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας ή του 67ου έτους στην περίπτωση όπου ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει λιγότερα από τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Από 1-1-2011 καταργείται η δυνατότητα στις άγαμες θυγατέρες θανόντων δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλισμένων μέχρι 31-12-82, να λαμβάνουν τη σύνταξη των θανόντων γονέων τους. Συντάξεις που ήδη καταβάλλονται εξακολουθούν να καταβάλλονται.

Από 1-1-2013 οι προσλαμβανόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον
κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ.

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία μετά τη συνταξιοδότηση , αν δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας σύνταξης όσο και των επικουρικών. Για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης αν υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

(ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη σήμερα 33,04 € δηλ. το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που ξεπερνά 30 χ 33,04 =991,20 € περικόπτεται κατά 70% .

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη ότι θα ψηφιστούν όπως κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο. Περισσότερα θα ανακοινώσουμε όταν κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η διάταξη για την εξίσωση των ορίων ηλικίας κατά τις προσεχείς ημέρες.

Μπαλάγκας Γιάννης

http://www.doe.gr/ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νέα ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, διόρισαν οι υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία μεταξύ άλλων συνεργάζεται με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις, τους Συλλόγους Γονέων, τα σωματεία, τις αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές ομοσπονδίες.

Ειδικότερα η νέα διοίκηση αποτελείται από τα εξής 11 μέλη:

1. Μουντάκης Κων/νος του Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Πρόεδρος.

2. Κρίκος Ιωάννης του Κων/νου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Αντιπρόεδρος.

3. Παταβούκας Κων/νος του Σωτηρίου, Ολυμπιονίκης, ως Μέλος.

4. Χαριτωνίδης Κων/νος του Ιωάννου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, ως Μέλος.

5. Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα, Προϊστάμενος Δ/νσης Φυσικής Αγωγής ΥΠΔΒΜΘ, ως Μέλος.

6. Καποδίστριας Αλέξανδρος του Αναστασίου, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Μέλος.

7. Ζήκος Ιωάννης του Κων/νου, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, ως Μέλος.

8. Κάκκος Βασίλειος του Βασιλείου, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

9. Καρυοφύλλη Ιωάννα του Γεωργίου, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

10. Κοτσολάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

11. Ρήγας Απόστολος του Νικολάου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Τεχνικός Σύμβουλος Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

Γραμματείς της ανωτέρω Επιτροπής ορίζονται οι:

1. Σταμπουλή Άννα του Ευστρατίου υπάλληλος ΓΓΑ.
2. Καρβελά Αικατερίνη του Νικολάου, Διοικητική Υπάλληλος της Κ.Υ του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό και συντονιστικό χαρακτήρα και λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο της παρέχει τη σχετική διοικητική υποστήριξη.

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει μία τουλάχιστον φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της για να εξετάσει θέματα της αρμοδιότητάς της. Την Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, προκειμένου να συζητηθούν επίκαιρα και επείγοντα και να εκφραστεί σχετική γνώμη.
2. Στις πρώτες συνεδριάσεις της η Επιτροπή καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα οκτώ (8) τουλάχιστον Μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Η μη υπόδειξη εκπροσώπου από κάποιο φορέα θεωρείται απουσία του Μέλους αυτού και δεν εμποδίζει τη λειτουργία της Επιτροπής, εφόσον βέβαια γίνεται απαρτία.
4. Έδρα της Επιτροπής είναι η Αθήνα. Η Επιτροπή μπορεί να συγκαλείται και σε άλλες πόλεις, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο και επωφελές.

Η Επιτροπή:

Α) μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους φορέων, ειδικούς αθλητικούς παράγοντες ή οποιονδήποτε άλλο κρίνει ότι συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της.

Β) συνεργάζεται με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις, τους Συλλόγους Γονέων, τα σωματεία, τις αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές ομοσπονδίες.

Γ) μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια για την προβολή συγκεκριμένων ειδικότερων ή γενικότερων πτυχών της δραστηριότητάς της.

Η Επιτροπή συντάσσει κάθε έξι (6) μήνες έκθεση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού στην οποία καταγράφει τα πεπραγμένα της και εντοπίζει τις δυσκολίες συντονισμού.

Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, των Μελών και των Γραμματέων της Επιτροπής θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40 τ. Α΄/15−3−2010.16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή.
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

 • Αναμόρφωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ωρών της Φυσικής Αγωγής.

 • Εισαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ως μάθημα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Λύκειο.

 • Διαρκής Αξιολόγηση και Ανανέωση των Συγγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής

 • Πιλοτική δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα σχολεία τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

 • Αξιοποίηση των αθλητικών χώρων των σχολικών μονάδων για αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου.

 • Εξορθολογισμό της ίδρυσης και λειτουργίας των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ της χώρας και αναδιαμόρφωση των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των ΚΦΑ

  Περισσότερα... ΕΔΩ


Ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση.

 • Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου το Υπουργείο να εφαρμόσει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα μας, το με αριθμό 2007/2086 (ΙΝΙ) ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία;
  .........
  .........
   

 • Απαντάει ο κ. Υπουργός
  "Ήδη μελετάται η θεσμοθέτηση επιπλέον ωρών γυμναστικής στα σχολεία, καθώς και η εισαγωγή της στην προσχολική ηλικία..."
   

... ΕΔΩ


16/11/2007
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
:

 • H ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής και των Ολυμπιακών Αξιών στις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και του υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη.
   

 • Τη δημιουργία νέων προγραμμάτων άθλησης στα σχολεία, αποφάσισαν από κοινού το υπουργείο Παιδείας και το υφυπουργείο Αθλητισμού, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (ΕΘΕΣΑΟΠ).
   

 • Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, τα προγράμματα αυτά θα λειτουργούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις.
   

 • «Μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα ανιχνεύονται τα αθλητικά ταλέντα. Η χρησιμοποίηση των σχολείων, ως χώρων άθλησης, αφενός μεν θα καλύψει την έλλειψη, που υπάρχει σε πολλές πόλεις και αφετέρου θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να γυμνάζονται στη γειτονιά τους, κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο και για τους γονείς, αφού θα γνωρίζουν ότι το παιδί τους αθλείται κοντά στην κατοικία του, με σωστή επίβλεψη από ειδικευμένους επιστήμονες» τόνισε ο κ. Ιωαννίδης.
   

 •  Τα προγράμματα θα υλοποιήσει η ΕΘΕΣΑΟΠ, αφού πρώτα καταγράψει την κατάσταση που βρίσκονται οι χώροι των σχολείων, προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.
   

 • «Φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε τη συνεργασία μας παραγωγικά και αποδοτικά, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπιστούν θέματα, όπως της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, της φύλαξής τους και της παρουσίας, εκτός των γυμναστών, και άλλων εκπαιδευτικών» δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος.

  Περισσότερα... ΕΔΩ 13/11/2007
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ στις 13 Νοεμβρίου 2007 εξέδωσε ψήφισμα και απαιτεί από τα κράτη μέλη:

 • Η Φυσική Αγωγή να γίνει υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου,

 • Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται τουλάχιστον 3 ώρες την εβδομάδα,

 • Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται στα Νηπιαγωγεία

 • να τερματιστεί η υποβάθμιση της Φ.Α. και του προσωπικού της,

 • να υπάρξει ισορροπία μεταξύ πρακτικών και θεωρητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία

 • να αυξηθούν επειγόντως τα επιμορφωτικά προγράμματα και να να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των Καθηγητών Φ.Α. σε κάθε σχολική βαθμίδα,

 • και πολλά άλλα...

Πιο συγκεκριμένα:

Θέμα: "Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση"
Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:

 • - καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα,
  ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο.

 • - καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση...

 • ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής- κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία

 •  - καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά ... και ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της...

 • - καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να φροντίσουν για τη σύγκλιση μεταξύ των επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές φυσικής αγωγής σε κάθε σχολική βαθμίδα και να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών φυσικής αγωγής...

 • - τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...

 • - καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία...

 • - καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την νομική αναγνώριση των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και τη σχολική αγωγή

 • - αναμένει τα συμπεράσματα της ομάδος εργασίας της Επιτροπής "Αθλητισμός και Υγεία" σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης συνιστώμενης καθημερινής σωματικής άσκησης ή της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο.

 • - προτείνει όπως το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ εστιάζεται περισσότερο στην αύξηση της συνειδητοποίησης του προεξέχοντος ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν η εκπαίδευση, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 • - καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν... το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και τα όργανα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των επενδύσεων στην αθλητική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στα ιδρύματα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα... ΕΔΩ


Σα στο σπίτι σου ...ιδαίτερα αν είσαι συνάδελφος της Φ.Α.
Σημείωση! Για να έχεις πρόσβαση σε όλα τα τμήματα και να απολαμβάνεις τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Κλάδο της Φ.Α., πρέπει να εγγραφείς μέλος. Πάτησε εδώ αν θέλεις να εγγραφείς τώρα και απλώς ακολούθησε τις οδηγίες.


Απαραίτητη Διευκρίνιση (για τους εκτός Φ.Α. επισκέπτες της σελίδας))

Η φυσική αγωγή και η φυσική δραστηριότητα δεν είναι ταυτόσημες έννοιες.

Η Φυσική Αγωγή περιέχει μια ευρύτερη θεώρηση και εστιάζει σε ολόκληρο το παιδί, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών πτυχών του. Είναι συστατικό της δομής του σχολείου και της ελληνικής παιδείας η οποία "αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων" (Σύνταγμα Ελλάδος, Αρθρο 16, παρ. 2).

Η κάθε φυσική δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα, περιεχόμενο και προϊόν των Προγραμμάτων Φ.Α. τα οποία συνάδουν με το εννιαίο πλαίσιο των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών και δομούνται με βάση μια ενιαία θεώρηση ολόκληρης βαθμίδας εκπαίδευσης ή κύκλου σπουδών. Η εννιαία αυτή θεώρηση περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις διδακτικές μεθόδους, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κ.ά. Οι κύριοι στόχοι της φυσικής αγωγής είναι η ενίσχυση της υγείας του μαθητή/τριας, η εκμάθηση δεξιοτήτων και πάνω από όλα η απόκτηση θετικών στάσεων για την μετά το σχολείο φυσική του ενασχόληση ("δια βίου άσκηση") κάτι που θα αποτελέσει για αυτόν/ήν ισόβια επένδυση. Βασικό στόχο, επίσης, αλλά έμμεσα εμφανή, αποτελεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση του παιδιού μέσα από τον σεβασμό των κανόνων των δραστηριοτήτων της Φ.Α.
Α.Δ.


Προτεινόμενος φυλλομετρητής (browser):
Microsoft Internet Explorer.
Προτεινόμενη Ανάλυση Οθόνης: 1024 x 768

Αν θέλεις βοήθεια σχετικά με την αλλαγή ανάλυσης οθόνης κάνε κλικ εδώ.

Οδηγίες αλλαγής ανάλυσης οθόνης - 1024x768.
.
ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ...

 
Θέματα σχετικά με τη σχολική φυσική
αγωγή: σχέδια μαθημάτων και μεμονωμένες δραστηριότητες, τρόπους οργάνωσης και αξιολόγησης του μαθήματος, προτάσεις βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών καθώς και θεωρία για τα αναλυτικά προγράμματα.

Νομοθεσία: νόμους, προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους σχετικές με την εκπαίδευση.

Άρθρα και απόψεις, κυρίως από συναδέλφους του κλάδου μας, για θέματα που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή.

Επικοινωνία για την υποβολή σχολίων, προτάσεων, άρθρων και δημοσίευσης υλικού που συμβαδίζει με το περιεχόμενο και το σκοπό της ιστοσελίδας.


[../phys_educ_2/0_periex_syntelestes.htm]
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών, RADIO LIVE