Ιστότοπος του Σχολικού Συμβούλου Αθ. Διονυσόπουλου (ΠΕ11) για τη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι της Φυσικής Αγωγής

In English (Translation by Ath. Dionyssopoulos) - Στα Αγγλικά (Μετάφραση: Αθανάσιος Διονυσόπουλος)

 Βρισκόμαστε μια ανάσα μετά τον τερματισμό της δεύτερης χιλιετίας και την έναρξη της τρίτης. Στην εποχή που ζούμε όλα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς και οι εφαρμογές της Νέας Τεχνολογίας εισβάλλουν με όλο και ταχύτερο ρυθμό τόσο στην καθημερινή μας ζωή όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Δημιουργείται διεθνώς μια νέα κοινωνία, με νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες. Η Ελλάδα καλείται ισότιμα να συμμετάσχει και να συμπορευτεί με τη διεθνή δυναμική εξέλιξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών σε όλους τους τομείς και ιδαίτερα στον ευαίσθητο χώρο που υπηρετούμε, το χώρο της Εκπαίδευσης.
 
 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και η χρήση του Διαδικτύου έχουν φθάσει σε υψηλά επίπεδα και αποτελούν χρόνια τώρα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:  ΕΙΣΟΔΟΣ στη ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Δυναμική και Πολυδιάστατη !!!καθημερινότητας στις αναπτυγμένες χώρες. Στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, στην προπονητική διαδικασία και γενικά στην Φυσική Αγωγή η πληροφορική έχει ήδη βρει εφαρμογή, κάτι που ακολουθείται τον τελευταίο καιρό και στην ελληνική πραγματικότητα.
 
 To διαδίκτυο ως μια παγκόσμια Κοινωνία ανταλλαγής πληροφοριών είναι αχανές, τείνει προς το άπειρο και μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχεδόν για οποιοδήποτε θέμα αρκεί να υπάρχει το απαραίτητο "φιλτράρισμα". Σε χώρες όπου το διαδίκτυο είναι προηγμένο, και ιδαίτερα στον χώρο της Εκπαίδευσης, έχουν ήδη δημιουργηθεί οι ιστότοποι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες σε αντίστοιχες συγκεκριμένες κατηγορίες συναδέλφων χρηστών .

    Ο δικός μας ιστότοπος, συνάδελφοι, δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο επικοινωνίας και μάθησης και να συμπορευτεί με τις επιταγές της σύγχρονης, και ανοιχτής προς την τοπική και παγκόσμια κοινωνία, εκπαίδευσης. Η δε Φυσική Αγωγή συναισθανόμενη πλήρως τον αναπροσδιοριζόμενο ρόλο του σύγχρονου σχολείου και της εκπαίδευσης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, και με βοηθό αυτό - και όχι μόνο - το βήμα του ιστότοπου υπόσχεται να συνεισφέρει ενεργά και να συμμετάσχει ισότιμα και με διαφάνεια στην σημερινή πολυδιάστατη Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας.

      Είναι δε βασικά σχεδιασμένος ο ιστότοπός μας, ώστε:

bullet

1) να επιτύχει την καλύτερη δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας με ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών έχοντας πάντα ως ύστατο στόχο την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, βελτίωση και προαγωγή.

bullet

2)  να σας ενημερώνει τάχιστα επι των τρεχόντων θεμάτων και τρεχουσών διεργασιών του κλάδου μας. Ολοι γνωρίζουμε ότι στην ενημέρωση αυτή οι γεωγραφικές αποστάσεις, οι μεταφορές και η γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη.

bullet

3) να καταγράφει τα εκάστοτε ιδιάζοντα προβλήματα του λειτουργήματός μας (με σκοπό την ταχύτερη επίλυσή τους),

bullet

4) να προσφέρει βήμα σε σας τους ίδιους για δημόσιο διάλογο, παρατηρήσεις και προτάσεις για όποια  θέματα της ειδικότητάς μας που εσείς κρίνετε αναγκαίο, και φυσικά

bullet

5) να προβάλλει την έννοια, το μάθημα, τους σκοπούς και στόχους της ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  σε όλη την Ελλάδα, σε γονείς και μαθητές, και να συμβάλλει στην συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, και το σημαντικότερο

bullet

6) να αναδεικνύει και να επιβραβεύει το έργο και την προσπάθεια των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (μονίμων, αναπληρωτών, ωρομισθίων) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις που άπτονται της ευθύνης και αρμοδιότητας των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής.

    Ο ιστότοπός μας έχει επίσης σκοπό να σας προσφέρει ένα παράθυρο προς τον "κυβερνοχώρο" με σχετικές συνδέσεις σε θέματα που αφορούν κυρίως τη Φυσική Αγωγή, το Σχολείο και γενικά την Εκπαίδευση.

 Καλό "σερφάρισμα" λοιπόν και καλή είσοδο και ενεργή συμμετοχή να έχετε στην σημερινή πολυσύνθετη Κοινωνία της Γνώσης και Πληροφορίας !

Αθανάσιος E. Διονυσόπουλος
τ.Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (2007-18)
(M.Sc. in USA, σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. στο ΤΕΦΑΑ Αθήνας)

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ:
Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (2007-18)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2018+
Αποποίηση Ευθύνης