.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

 (πηγή: Γ. Μπούμπας, πρώην Σχ.Σύμβουλος Φ.Α. Γ΄Αθήνας κ΄Δυτ. Αττικής, έως το 2002)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙΟ γενικός στόχος του μαθήματος που συμπίπτει με τον γενικό στόχο της όλης παιδείας είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Ο γενικός στόχος της παιδείας δεν μπορεί να καθοριστεί με ερευνητικές διαδικασίες, γιατί δεν ανήκει στα προβλήματα εκείνα που μπορούν να απαντηθούν πειραματικά.
 Είναι απόρροια φιλοσοφικής αναζήτησης που ερευνά τις αξίες, τα ιδεώδη και τις κοινωνικές ανάγκες που κυριαρχούν μια δεδομένη ιστορική εποχή σε ένα κράτος. Έτσι ο στόχος της παιδείας αφενός μεν αλλάζει διαχρονικά, αφετέρου μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος ακόμη και την ίδια χρονική περίοδο. Οι σύγχρονες διεθνείς εκπ/κές τάσεις δεν συνιστούν και δεν περιγράφουν εξελίξεις με ενιαία χαρακτηριστικά, καθολική ισχύ και νομοτελειακή δυναμική. ’λλοι αποτελούν και καταγράφουν, περισσότερο, ευρύτερα πεδία γενικού προβληματισμού στο χώρο της κοινωνίας και της εκπαίδευσης που οδηγούν, κατά κανόνα σε διαφορετικές λύσεις και θεσμικές ρυθμικές στα πλαίσια των επί μέρους χωρών.
Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η έννοια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερα με την έννοια σωματική Αγωγή εννοείτο η αγωγή του σώματος, του φυσικού δηλαδή μέρους του ανθρώπου. Σήμερα στην έννοια της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνεται, εκτός των παραπάνω και η αγωγή και άλλων παραμέτρων της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Με τη χρήση δηλαδή της κίνησης και δια μέσου της αγωγής του σώματος πρέπει να γίνεται σήμερα η αγωγή της προσωπικότητας του μαθητή συνολικά. Από την διεύρυνση αυτή της Φυσικής Αγωγής απορρέουν και οι παρακάτω επί μέρους στόχοι της με τις εξειδικεύσεις τους.

1.ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Η ορθοσωμία
Η ομαλή ανάπτυξη των διαφόρων συστημάτων.
Ο συντονισμός του σώματος στη διάρκεια της κίνησης

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Η εκμάθηση εννοιών σχετικών με την Φυσική Αγωγή
Η ανάπτυξη της φαντασίας

3. ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ – ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ
Η εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων
Η αίσθηση του σώματος στο χώρο και το χρόνο
Η βελτίωση της ισορροπίας (στατική και δυναμική)
 
4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ
Η ομαλή ένταξη στο σύνολο
Ο σεβασμός στους άλλους
Η συνεργασία
Η εντιμότητα στον συναγωνισμό
Η αναγνώριση της αξίας της νίκης και της ήττας

  Ολοι οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται στο σχολείο , αλλά η επιλογή τους και η έμφαση τους, κατά χρονική περίοδο, επαφίονται στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής βασικοί δε συντελεστές για την επίτευξη τους είναι:

  • α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

  • β) Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα λοιπά διδακτικά και εποπτικά μέσα , καθώς και η σωστή χρήση τους.

  • γ) η δημιουργία του απαραίτητου Παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα κάθε μαθητή.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)