.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Φ. Α. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

(πηγές: Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας, Ενωση Γυμναστών Βερείου Ελλάδος)

Η δημιουργία του Κεντρικού Γυμναστηρίου στην Αθήνα το 1878 σηματοδότησε τις απαρχές της κρατικής παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού. Η πολιτική αυτή βούληση έγινε σαφέστερη από τις αρχές της δεκαετίας του 1880, με μια σειρά μέτρων που αφορούσαν την εισαγωγή της Φ.Α. στη δημόσια εκπαίδευση. Από τα χρόνια εκείνα και έως τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων αυτά τα μέτρα ήταν συχνά αποσπασματικά και εφαρμόζονταν μόνο εν μέρει, ενώ μετά το 1896 η κρατική παρέμβαση ήταν ολοένα και περισσότερο συνεχής, συνεπής και συστηματική. Ο Ιωάννης Φωκιανός, έως το 1896, και στη συνέχεια ο Ιωάννης Χρυσάφης, έως το 1930, πρωταγωνίστησαν στις προσπάθειες ενσωμάτωσης της Φ.Α. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα, με τη διαδοχή του Φωκιανού από το Χρυσάφη εγκαταλείφθηκε το γερμανικό γυμναστικό σύστημα και υιοθετήθηκε το αντίστοιχο σουηδικό.

Το 1880, λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας εντάχθηκε η Φ.Α. ως υποχρεωτικό μάθημα στη Μέση Εκπαίδευση, με διάρκεια δύο ώρες κάθε εβδομάδα, και διορίστηκαν ο πρώτοι γυμναστές σε ορισμένα σχολεία της Αθήνας. Δύο χρόνια αργότερα οι ώρες αυξήθηκαν σε τρεις, ενώ το 1883 αγοράστηκαν όργανα γυμναστικής και έτσι ορισμένα σχολεία άρχισαν να διαθέτουν πια τα δικά τους στοιχειώδη γυμναστήρια. Η αγορά των οργάνων αποδεικνύει την υιοθέτηση του γερμανικού γυμναστικού συστήματος από το Φωκιανό. Επιπρόσθετα, από το 1880 επανήλθε η γυμναστική ως μάθημα στο Διδασκαλείο, με υπεύθυνο γυμναστή και πάλι το Φωκιανό.

Για την εκπαίδευση γυμναστών το 1882 ιδρύθηκε η πρώτη κρατική σχολή, η λειτουργία της οποίας ρυθμίστηκε και νομοθετικά πέντε χρόνια αργότερα, με το νόμο ΑΧΗ'. Ωστόσο, η εκπαίδευση που πρόσφερε διαρκούσε λίγες μόνο εβδομάδες και η σχολή δε λειτουργούσε κάθε χρονιά. Φαίνεται μάλιστα ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί και στις αρχές της δεκαετίας του 1890, και γι' αυτό το 1893 προστέθηκαν στον προαναφερθέντα νόμο νέες διατάξεις που πρόβλεπαν την επαναλειτουργία της με την ονομασία Ειδική Σχολή Γυμναστών. Και στην εν λόγω περίπτωση λιγοστά ήταν εκείνα που άλλαξαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντούτοις, η περιστασιακή λειτουργία της σχολής και η βραχύβια εκπαίδευση που πρόσφερε δημιούργησαν τους πρώτους γυμναστές που στελέχωσαν τα σχολεία.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Μια νέα φάση ανάπτυξης της σχολής, όπως και συνολικά ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού, σηματοδοτήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συγκεκριμένα, το 1897 ο χρόνος εκπαίδευσης των γυμναστών αυξήθηκε στα 2 χρόνια, ενώ το 1899 τέθηκαν περιορισμοί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων γυμναστών που θα έπρεπε να είναι φοιτητές κάποιας άλλης σχολής, και μάλιστα τουλάχιστον δευτεροετείς. Η ρύθμιση αυτή ήταν αποτέλεσμα του νόμου ΒΧΚΑ' του 1899, που θεωρείται η πρώτη συστηματική νομοθετική παρέμβαση για την οργάνωση των ζητημάτων που αφορούσαν τη γυμναστική και συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό. Έτσι, με το νόμο αυτό καθορίζονταν οι αρμοδιότητες της ΕΟΑ και του ΣΕΑΓΣ (μετέπειτα ΣΕΓΑΣ) και εξαγγελλόταν η μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, με τον παραπάνω νόμο η Φ.Α. ορίστηκε ως υποχρεωτικό μάθημα και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και προβλέφθηκε η δημιουργία ειδικού χώρου εκγύμνασης για κάθε σχολείο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διεργασιών το επόμενο έτος (1900) οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στα σχολεία αυξήθηκαν από τρεις σε πέντε και διοργανώθηκαν οι πρώτοι μαθητικοί αγώνες των σχολείων της Αθήνας και του Πειραιά.

Τέλος, σύμφωνα με το νόμο ΒΧΚΑ' δύο γυμναστές θα στέλνονταν για διετή μετεκπαίδευση σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Πραγματικά, το 1899 ο Ιωάννης Χρυσάφης σπούδασε στη Σουηδία για δύο χρόνια στο περίφημο την εποχή εκείνη Ινστιτούτο της Στοκχόλμης. Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα το 1901 ο Χρυσάφης επιδόθηκε σε μια μακροχρόνια και συστηματική προσπάθεια για την υιοθέτηση του σουηδικού γυμναστικού συστήματος, εκμεταλλευόμενος τη δυναμική των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, αλλά και τις σημαντικές θέσεις στις οποίες βρέθηκε ως στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, ιδίως μετά το 1910 και έως το θάνατό του το 1932.

Τα πρώτα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή άρχισαν να διαφαίνονται το 1907 με την ίδρυση στρατιωτικής σχολής γυμναστών, το πρόγραμμα της οποίας στηριζόταν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο σουηδικό μοντέλο. Δύο χρόνια αργότερα το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε τη σουηδική γυμναστική ως το κατάλληλο είδος σωματικών ασκήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, σημαντικό εμπόδιο για την άμεση, και ιδίως για την καθολική, εφαρμογή της παραπάνω απόφασης αποτελούσε το γεγονός ότι οι περισσότεροι γυμναστές είχαν εκπαιδευθεί με βάση το γερμανικό σύστημα. Έτσι από το 1918, μετά από εισηγήσεις του Χρυσάφη, η Ειδική Σχολή Γυμναστών μετονομάστηκε σε Διδασκαλείο Γυμναστικής, το πρόγραμμα του οποίου ήταν πανομοιότυπο με εκείνο του Ινστιτούτου της Στοκχόλμης. Δέκα χρόνια αργότερα, με ειδική νομοθετική ρύθμιση, το Διδασκαλείο εντάχθηκε στο χώρο της ανώτερης παιδείας και το 1933 μετονομάστηκε σε Γυμναστική Ακαδημία.
english

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)