.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

         ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Πίνακας κατάταξης 30μηνου, 2006-07

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Πίνακας κατάταξης 30μηνου

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ

ΣΧ.ΕΤ. 1975-76

ΣΧ.ΕΤ. 1976-77

ΣΧ.ΕΤ. 1977-78

ΣΧ.ΕΤ. 1978-79

ΣΧ.ΕΤ. 1979-80

ΣΧ.ΕΤ. 1980-81

ΣΧ.ΕΤ. 1981-82

ΣΧ.ΕΤ. 1982-83

ΣΧ.ΕΤ. 1983-84

ΣΧ.ΕΤ. 1984-85

ΣΧ.ΕΤ. 1985-86

ΣΧ.ΕΤ. 1986-87

ΣΧ.ΕΤ. 1987-88

ΣΧ.ΕΤ. 1988-89

ΣΧ.ΕΤ. 1989-90

ΣΧ.ΕΤ. 1990-91

ΣΧ.ΕΤ. 1991-92

ΣΧ.ΕΤ. 1992-93

ΣΧ.ΕΤ. 1993-94

ΣΧ.ΕΤ. 1994-95

ΣΧ.ΕΤ. 1995-96

ΣΧ.ΕΤ. 1996-97

ΣΧ.ΕΤ. 1997-98

ΣΧ.ΕΤ. 1998-99

ΣΧ.ΕΤ. 1999-00

ΣΧ.ΕΤ. 2000-01

ΣΧ.ΕΤ. 2001-02

ΣΧ.ΕΤ. 2002-03

ΣΧ.ΕΤ. 2003-04

1

ΑΛΕΒΙΖΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

80.1

26/02/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.433

8.467

9.5

0

8.367

7.9

8.967

8.967

9.6

9.9

2

ΓΡΗΓΚΟΡΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

62.851

22/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.567

4.251

5.667

7.933

8.967

8.9

9.667

9.9

3

ΝΤΟΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΥΜΕΩ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

52.967

04/04/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.867

8.8

8.167

9

8.467

9.667

4

ΧΑΤΖΟΥΔΗ

ΘΕΑΝΩ

ΘΕΜΙΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

51.695

23/03/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.131

4.8

6.091

6.057

6.749

7.6

8.967

8.3

5

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

46.667

31/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.367

0

0

0

0

0

0

8.9

8.9

9.6

9.9

6

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

44.363

10/12/1986

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.533

8.4

9.067

0

0

1.2

0

3.5

0

0

2.606

2.057

1.669

8.3

3.031

7

ΤΣΙΛΠΑΚΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

43.067

25/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6

8.967

8.933

9.667

9.9

8

ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

41.533

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.4

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

38.4

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4

5.767

8.267

9.267

9.7

10

ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

38.036

03/10/1984

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.531

1.371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

11

ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

36.433

20/07/1998

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.933

9

9.6

9.9

12

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.567

05/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.167

9.4

9.7

13

ΠΑΝΤΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

27/06/1987

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

14

ΝΑΣΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

19/04/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

15

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΤΩΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

16

ΡΑΓΓΟΣ

ΒΑΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

06/03/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

17

ΜΑΚΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΗ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

27/05/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

18

ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΔΑΦΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

04/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

19

ΣΑΜΑΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

03/11/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

20

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

06/09/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

21

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

24/07/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

22

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.233

20/11/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.467

9.7

23

ΤΣΙΑΚΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

14/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.467

9.7

24

ΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

26/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.467

9.7

25

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

12/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.467

9.7

26

ΛΙΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.433

9.7

27

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

08/11/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.4

9.367

9.667

28

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΡΗΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.467

9.7

29

ΜΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.2

20/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.433

9.7

30

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΒΒΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

06/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

31

ΧΑΡΙΤΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΕΥΘΥΜ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

13/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

32

ΠΑΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

27/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

33

ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ

ΝΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

34

ΜΠΑΧΤΗ

ΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

35

ΚΑΡΡΑ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΑΘΑΝΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

36

ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

37

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΑΡΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

07/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

38

ΚΑΡΓΑΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

39

ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

08/11/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

40

ΠΑΝΤΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

41

ΣΠΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΟΔΩ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

18/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

42

ΛΙΟΝΤΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

06/09/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.7

43

ΜΑΙΔΑ

ΕΛΕΝΗ

ΚΛΕΩΠΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.167

09/09/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.433

9.667

44

ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

20/03/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

45

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

19/04/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

46

ΚΑΡΕΤΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

12/05/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.7

47

ΝΙΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

26/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.7

48

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

49

ΚΟΥΤΣΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.433

9.7

50

ΧΑΙΤΑ

ΔΟΜΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

51

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

27/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

52

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.667

53

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

02/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.7

54

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

55

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΝΙΚΟΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

23/09/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

56

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

30/06/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

57

ΜΑΝΑΦΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

20/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

58

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

20/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

59

ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

19/10/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.7

60

ΧΡΥΣΙΚΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

01/03/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.7

61

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

20/12/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.667

62

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΜΜΑΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

25/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.7

63

ΛΑΜΠΟΥ

ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.133

04/07/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.4

9.667

64

ΜΑΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

12/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.667

65

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΒΑΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

07/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.667

66

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.4

9.7

67

ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

27/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.667

68

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΕ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

01/11/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.667

69

ΤΖΗΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.7

70

ΛΟΥΚΑ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.667

71

ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.4

9.7

72

ΛΑΠΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΑΓΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

26/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.667

73

ΚΟΡΩΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

25/04/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.667

74

ΚΛΑΓΚΟΥ

ΤΡΙΑΔΑ

ΠΑΝΑΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

03/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.667

75

ΡΙΖΟΥΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

20/11/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.7

76

ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

30/06/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.7

77

ΣΙΔΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

08/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.667

78

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

11/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.667

79

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

16/11/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.7

80

ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

01/03/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.3

9.367

9.667

81

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

05/10/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.7

82

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΣΤΑΥ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

02/12/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.433

9.667

83

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

09/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.433

9.667

84

ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΟΔΩ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.1

09/09/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.7

85

ΣΟΥΒΟΥΚΛΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

27/06/1987

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.633

86

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

12/05/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

87

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

26/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

88

ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

26/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

89

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΕΦΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

12/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.667

90

ΡΑΓΓΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

28/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

91

ΔΡΑΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

24/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7

8.233

9.433

9.7

92

ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

27/05/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

93

ΜΗΤΣΙΑΝΗ

ΘΩΜΑΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

21/07/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

94

ΛΑΖΑΡΙΝΑ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

21/07/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.633

95

ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

27/11/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.667

96

ΒΟΛΤΣΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

24/07/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.4

9.667

97

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

24/07/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.4

9.667

98

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

12/11/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

99

ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

12/11/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

100

ΤΕΦΤΙΚΗ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

24/07/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.7

101

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΥ

ΜΗΤΣΟΥΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.067

24/07/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.4

9.633

102

ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ

ΔΡΟΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

28/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

9.367

9.7

103

ΒΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

10/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

9.4

9.667

104

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

18/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.933

0

0

0

0

7.033

9.367

9.7

105

ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΞΙΜΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

28/03/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

106

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

107

ΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

16/06/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

108

ΡΕΝΤΖΗ

ΕΥΤΕΡΠΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

23/09/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

109

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

16/10/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

110

ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

20/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.367

9.633

111

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΛΕΞΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

21/07/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

112

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

18/11/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

113

ΤΣΙΜΑΡΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

18/11/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

9.367

9.7

114

ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

27/07/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

115

ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

10/10/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.4

9.633

116

ΜΠΑΡΤΖΕΛΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

22/12/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

117

ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

14/02/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

118

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΜΑΚΑΡ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

25/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.4

9.633

119

ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

04/11/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7

8.233

9.4

9.7

120

ΔΟΥΒΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33.033

12/11/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.667

121

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

30/06/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

9.367

9.667

122

ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΧΑΡΑΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

9.4

9.633

123

ΖΑΓΚΛΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

05/09/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.633

124

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

03/10/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.633

125

ΟΥΣΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

03/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.633

126

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕΤΡΟ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

24/09/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.633

127

ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ

ΒΑΪΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

27/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.633

128

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

31/03/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

9.4

9.633

129

ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

33

09/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.367

9.633

130

ΚΑΝΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.967

31/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.167

9.4

9.633

131

ΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.967

20/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.267

9.267

9.667

132

ΣΤΑΜΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.967

04/11/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.3

0

5.2

0

0

8.8

9.667

133

ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.933

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

8.8

9.7

134

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.933

19/03/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.233

9.267

9.667

135

ΧΑΡΜΑΝΤΑ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/Ν

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.7

20/05/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.567

8.9

9.7

136

ΠΕΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.667

03/03/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.3

9.467

9.7

137

ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.633

04/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.467

9.7

138

ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

28/02/1987

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

139

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

10/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

140

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΛΕΥΘ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

04/04/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

141

ΤΕΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

02/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

142

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

143

ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

05/09/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

144

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

145

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.3

9.4

9.667

146

ΒΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

147

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

14/11/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

148

ΓΟΛΕΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

03/03/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.7

149

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

22/07/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.267

9.4

9.7

150

ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

23/09/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.3

9.367

9.7

151

ΓΚΙΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

26/02/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.3

9.4

9.667

152

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

26/03/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.3

9.4

9.667

153

ΠΙΤΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΡΙΣTΕΙΔΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.567

30/06/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.3

9.4

9.667

154

ΧΑΡΙΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

08/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.2

9.467

9.7

155

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ

ΒΕΡΟΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

156

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

157

ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.267

9.4

9.7

158

ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΞΙΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

11/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

159

ΓΑΒΑΛΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΑΝΤΕ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

27/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

160

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

07/01/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

161

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

25/04/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

162

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

03/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.367

9.7

163

ΚΑΡΛΕΡΗ

ΣΟΦΙΑ

ΕΛΕΥΘ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.533

16/10/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.4

9.667

164

ΛΕΝΤΖΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

26/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.233

9.4

9.667

165

ΦΑΚΙΟΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.267

9.4

9.767

166

ΣΑΒΡΑΚΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.4

9.433

9.667

167

ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.4

9.433

9.667

168

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.033

8.3

9.467

9.7

169

ΤΖΑΚΩΣΤΑ

ΧΑΡΑ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

31/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.033

8.3

9.467

9.7

170

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

31/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.367

9.667

171

ΤΖΑΝΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/03/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.033

8.3

9.467

9.7

172

ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.267

9.367

9.667

173

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/10/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.7

174

ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/10/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.7

175

ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/10/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.7

176

ΣΑΛΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.7

177

ΔΕΔΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

03/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.367

9.667

178

ΤΣΙΡΤΣΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.5

04/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.7

179

ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

12/05/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.567

8.9

9.7

180

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΟ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

181

ΠΑΡΓΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

182

ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.267

9.367

9.667

183

ΣΑΓΚΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

09/11/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.267

9.367

9.667

184

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

10/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

185

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

10/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

186

ΜΕΛΕΤΣΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

10/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

187

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΑΓΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

28/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

188

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

29/03/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.667

189

ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

04/04/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.433

9.667

190

ΚΙΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

04/04/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

191

ΦΟΥΝΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.7

192

ΝΥΣΤΑΖΟΥ

ΟΛΓΑ

ΝΙΚΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

193

ΤΑΣΙΟΥ

ΑΡΕΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

194

ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.267

9.367

9.667

195

ΜΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.3

9.4

9.7

196

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.3

9.367

9.633

197

ΜΩΚΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

03/03/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.3

9.467

9.7

198

ΚΡΙΘΑΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

03/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.967

8.4

9.433

9.667

199

ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

03/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.2

9.4

9.667

200

ΑΝΤΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.467

04/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.967

8.4

9.433

9.667

201

ΜΗΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.433

30/06/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.267

9.4

9.7

202

ΓΙΑΤΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.433

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.267

9.4

9.7

203

ΤΖΙΜΟΥΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.433

05/09/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.267

9.467

9.7

204

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.433

23/08/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.4

9.633

205

ΨΥΧΑΡΑΚΗ

ΧΡΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.433

16/10/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

8.2

9.367

9.667

206

ΒΛΑΔΗΚΑ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΑΝΤΩΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

30/05/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.533

7.767

9.4

9.7

207

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.267

9.267

9.7

208

ΡΙΖΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

08/11/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.3

9.4

9.7

209

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

210

ΒΑΛΣΑΜΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

31/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

211

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

07/01/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

212

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛΕΞΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

07/05/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.2

9.4

9.633

213

ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

11/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

214

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

12/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.867

8.4

9.433

9.7

215

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

20/07/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

216

ΠΕΛΚΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

26/08/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

217

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΤΗΡ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

26/08/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

218

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.4

20/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.233

9.367

9.633

219

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.391

04/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.433

6.367

0

7.762

9.2

1.629

0

0

220

ΚΑΡΑΦΕΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.367

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.067

8.267

9.4

9.633

221

ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.367

12/09/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.867

8.3

9.467

9.733

222

ΚΡΙΚΕΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.367

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.867

8.4

9.433

9.667

223

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ

ΑΛΕΞΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.367

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.967

8.3

9.4

9.7

224

ΤΣΕΠΕΛΗ

ΝΙΚΗ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.367

06/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.967

8.3

9.4

9.7

225

ΚΟΥΒΕΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.333

03/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.933

8.3

9.4

9.7

226

ΓΑΛΑΝΗ

ΑΝΘΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.333

23/09/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.933

8.3

9.4

9.7

227

ΜΠΑΜΠΑΛΕΝΤΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.333

21/07/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.033

0

8.233

9.367

9.7

228

ΚΩΤΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.3

04/04/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.233

9.367

9.7

229

ΣΑΙΤΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.3

23/05/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.267

9.4

9.633

230

ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.3

03/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.267

9.367

9.667

231

ΛΥΜΠΕΡΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.3

03/03/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.233

9.4

9.667

232

ΡΟΥΣΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.3

03/10/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.867

8.4

9.367

9.667

233

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.269

05/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.833

0

3.931

2.834

8.403

8.267

234

ΣΠΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.267

10/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8.233

9.367

9.667

235

ΧΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.267

07/05/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.167

8.067

9.4

9.633

236

ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΠΥΡΙ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.267

03/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.933

6.633

9.433

8.267

237

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.267

20/07/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

8.3

9.367

9.7

238

ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.233

21/07/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.867

8.2

9.467

9.7

239

ΤΣΑΛΙΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.233

14/11/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.833

8.3

9.4

9.7

240

ΦΩΚΑΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.2

18/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.8

0

8.3

9.4

9.7

241

ΤΑΣΟΥΛΗΣ

ΙΩΣΗΦ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.133

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.733

8.3

9.4

9.7

242

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

ΝΙΚΗ

ΟΝΟΥΦ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.129

15/06/1988

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.333

4.267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.029

8.8

9.7

243

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.1

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.733

8.267

9.4

9.7

244

ΜΥΛΩΝΑΣ

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.1

02/07/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.833

8.233

9.367

9.667

245

ΤΣΟΥΓΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.085

16/11/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.233

4.251

0

0

0

0

9.7

9.9

246

ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.067

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.8

8.2

9.367

9.7

247

ΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32.033

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

7.767

9.4

9.667

248

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.733

8.233

9.367

9.667

249

ΓΚΟΡΕΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

32

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4

8.9

9.7

250

ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.967

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.133

6.7

9.433

9.7

251

ΣΟΠΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.967

31/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.767

8.267

9.4

9.533

252

ΚΑΤΕΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.933

23/02/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.167

4.967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4

8.733

9.667

253

ΚΟΥΤΗΣ

ΒΑΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.933

02/07/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

5.5

8.767

9.667

254

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.9

12/05/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.567

8.8

9.7

255

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.9

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7.733

9.467

9.7

256

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.9

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.567

8.8

9.7

257

ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.883

27/05/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.383

0

0

8.967

0

9.633

9.9

258

ΤΣΑΜΑΔΙΑ

ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.861

26/04/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.56

0

0

0

7.001

8.3

9.4

4.6

259

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΩΚΡΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.75

12/04/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.583

0

6

0

6.567

8.9

9.7

260

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΧΡΗΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.739

22/12/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.714

1.474

1.829

2.789

5.433

8.8

9.7

261

ΦΩΤΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.667

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.733

6.833

9.4

9.7

262

ΜΟΡΦΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.633

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.467

8.733

9.7

263

ΓΚΟΥΜΑ

ΧΑΡΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.567

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.067

9.367

9.667

264

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.567

08/05/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.933

0

7.533

9.4

9.7

265

ΚΥΡΙΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.547

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.457

0

2.549

2.549

5.592

8.733

9.667

266

ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.394

25/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.994

8.933

9.6

9.867

267

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.367

06/11/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.767

7.533

9.4

9.667

268

ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.367

11/04/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8.3

9.367

9.7

269

ΝΤΑΛΩΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.3

05/10/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.6

5.267

8.8

9.633

270

ΚΡΑΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.3

01/03/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.033

8.233

9.367

9.667

271

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΑΓ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.267

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.567

7.633

9.367

9.7

272

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.254

27/08/1995

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.421

0

0

5.367

8.8

9.667

273

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.211

25/09/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.777

0

0

0

8.9

9.633

9.9

274

ΜΑΣΤΟΡΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.167

04/07/1997

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.767

8.2

7.567

9.633

275

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

31.067

23/03/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

8.3

9.367

9.7

276

ΓΚΑΛΙΠΙΔΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.933

26/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

7.633

9.367

9.633

277

ΚΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.859

19/10/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.326

0

0

0

8.933

8.9

9.7

278

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.829

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.429

5.367

8.9

9.7

279

ΠΥΤΙΛΑΚΗ

ΠΕΤΡΙΝΙΑ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.824

12/07/1993

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.64

3.017

0

0

0

6.6

8.9

9.667

280

ΡΟΥΣΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.794

03/03/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.433

3.394

9

8.833

0.133

0

0

0

281

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.781

14/04/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.514

7.1

9.467

9.7

282

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΕΤΗ

ΝΙΚΟΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.73

23/01/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3

7.3

0

0

0

0

0

7.533

8.597

283

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΩΝΣΤ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.667

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

8.9

9.7

284

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.624

26/08/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.533

3.257

0

0

0

0

7.967

9.867

285

ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.6

04/11/1992

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.233

8.267

9.4

9.7

286

ΨΑΘΑ

ΦΑΝΗ

ΙΩΑΝΝ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.533

15/09/1998

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.867

9

9.667

3

287

ΤΑΒΛΑΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.511

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.611

7.733

9.467

9.7

288

ΜΠΑΡΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.493

21/05/1998

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.967

2.16

9.6

9.767

289

ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.467

13/07/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.767

7.633

9.4

9.667

290

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.467

25/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.467

0

0

0

6.6

8.767

9.633

291

ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.433

20/11/1991

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.633

0

0

0

0

0

3.367

8.767

9.667

292

ΜΑΛΑΜΟΥΔΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.4

18/07/1996

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

8.233

9.4

9.667

293

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.348

22/09/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.457

4.731

6.926

7.9

8.333

294

ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.3

07/03/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.867

8.8

9.667

295

ΚΑΣΟΥΝΗ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.267

12/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

7.2

9.367

9.7

296

ΤΣΩΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΦΕΙ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.189

02/03/1994

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.5

3.589

9.633

8.467

297

ΜΠΕΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.179

07/09/1998

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.967

2.777

9.667

8.769

298

ΚΑΡΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΘΑΝΑ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.178

03/10/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.771

0

0

2.573

6.833

9.367

9.633

299

ΒΑΡΣΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.1

05/04/1990

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4

8.933

9.733

300

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙA

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

30.076

30/06/1989

ΟΧΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.343

0

0

1.967

6.667

9.4

9.7

Πηγή: http://e-aitisi.sch.gr/triantamino_06/


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)