www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

www.fa3.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο ΑΣΕΠ, Κυριακή 2 8-1-2007  -
Φυσική Αγωγή
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

.

Κλάδος:
 ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Κυριακή 2 8-1-2007

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
 

Επιπλέον Επιλογές:

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
 για Φ.Α.

2009, Ειδική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Παιδαγωγικά -Γενική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Γνωστικό Αντικείμενο (με απαντήσεις)
 
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
 

 

Να απαντήσετε στα επόμενα δύο (2) ισοδύναμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Κάθε ερώτημα συμμετέχει κατά 30 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της δεύτερης θεματικής

τη χώρα μας το κάπνισμα αποτελεί «μάστιγα» για την υγεία του πληθυσμού της και ο εθισμός σε αυτό αρχίζει συνήθως κατά την εφηβική ηλικία.
Πώς θα προσεγγίζατε το θέμα αυτό σε εφήβους μαθητές στo πλαίσιo του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με βάση τις γνώσεις σας αναφορικά με την επίδραση του καπνίσματος στη σωματική απόδοση κατά την άσκηση;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Μάθημα Φυσικής Αγωγής που προάγει τη δημιουργικότητα: ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, ποια η παιδαγωγική αξία και με ποια μέθοδο ή μεθόδους διδασκαλίας επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις ενός τέτοιου μαθήματος;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Πηγή: Ελευθεροτυπία)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Σκελετός προσέγγισης:

  Τροποποίηση στάσεων και συμπεριφοράς των μαθητών σχετικά με το κάπνισμα

  Χειρισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σχετικά με το κάπνισμα (γνώσεις, συναισθήματα, σημαντικοί παράγοντες και πρόσωπα για τον μαθητή)

  Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα τεχνολογικά και διδασκαλίας (οπτικά μέσα, προσκλήσεις αθλητών και επιστημόνων να μιλήσουν στα παιδιά, συζητήσεις προβληματισμού) και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική, αλληλοδιδακτική, μιμητική με παιχνίδια ρόλων, βιωματική μέθοδο και χρήση παραγωγικών στιλ διδασκαλίας που προάγουν τη συμμετοχή και τον προβληματισμό των μαθητών) θα δώσουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν ώστε με τη βοήθειά μας αλλά και συλλέγοντας μόνοι τους πληροφορίες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στη σωματική απόδοση κατά την άσκηση).

  Συναισθήματα αρνητικά για τις επιπτώσεις του καπνίσματος (πρόωρη εξωτερική και βιολογική γήρανση, κ.ά.)

  Είναι σημαντικό να προβληματισθούν τα παιδιά για σημαντικά πρόσωπα και παράγοντες που μπορούν να τα επηρεάσουν (οικογένεια, παρέες, καθηγητής φυσικής αγωγής / οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.ά.).

  Είναι χρήσιμο να γίνει διαθεματική συνεργασία με άλλα μαθήματα (βιολογία, χημεία) για παροχή επιπλέον γνώσεων σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στον οργανισμό και την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Επίσης είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι γονείς για την προσπάθειά μας, ώστε να ενισχύουν με κατάλληλες συμπεριφορές και μηνύματα την επίτευξη του διδακτικού μας σκοπού.

  Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ο ρόλος της άσκησης σαν ένας παράγοντας ενδυνάμωσης αλλά και εναλλακτικός τρόπος εκτόνωσης του σύγχρονου άγχους που υποτίθεται ότι καταπολεμάται με το κάπνισμα.

  Επίσης να αναδειχθούν τα θετικά οφέλη της άσκησης σαν ένας δημιουργικός τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και σαν ένας εναλλακτικός τρόπος ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους και ανάδειξης της προσωπικότητάς τους μέσα από την άσκηση σε αντίθεση με την «ψευδο-μαγκιάς» και την ψευδοπροσωπικότητα που τους προσφέρει το κάπνισμα

  Ολα τα παραπάνω είναι σημαντικό να γίνουν τόσο μέσα στο μάθημα Φ.Α. αλλά και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μαθήματα μέσα από δράσεις και εργασίες που οι μαθητές θα οργανώσουν με το δικό μας συντονιστικό ρόλο. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι κινητικού, εικαστικού, θεατρικού και θεωρητικού περιεχομένου και καλό είναι να καταλήγουν σε κάποιες εκδηλώσεις παρουσίασης της δουλειάς των μαθητών αλλά και ενεργητικής τους συμμετοχής στην ευαισθητοποίηση και προβληματισμού του κοινωνικού τους περίγυρου αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Το μάθημα που προάγει τη δημιουργικότητα στη Φ.Α.:

  1. Εξυπηρετεί κυρίως τους γνωστικούς και κοινωνικο-ηθικούς σκοπούς του μαθήματος. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι: πνευματικές λειτουργίες σύγκρισης, κρίσης και αντιπαράθεσης, συνεργασία, υπευθυνότητα, αυτοκαθορισμός, αξιοποίηση γνώσεων σχετικά με την άσκηση και σύνδεση των γνώσεων αυτών με την υγεία, συμμετοχική διδασκαλία του μαθητή στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση του μαθήματος).

  2. Η παιδαγωγική του αξία έγκειται στο γεγονός ότι ο μαθητής εκφράζεται ελεύθερα και δημιουργικά, αξιοποιεί τις ιδέες του και τη φαντασία του, μαθαίνει την αξία της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης σε μια βδομάδα, μαθαίνει να αυτενεργεί, χρησιμοποιεί τις γνώσεις του διαθεματικά και σε άλλους τομείς της ζωής του

  3. Μέθοδοι διδασκαλίας: Παραγωγικά στιλ διδασκαλίας (αποκλίνουσα εφευρετικότητα, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, μέθοδοι που προάγουν τη συμμετοχή του μαθητή στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση του μαθήματος, αμοιβαία διδασκαλία για έμφαση στην παιδαγωγική αξία του μαθήματος, μέθοδος αυτοελέγχου για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και αυτοδέσμευση, ανάθεση ρόλων στους μαθητές για ανάπτυξη υπευθυνότητας
Σημείωση: Λόγω περιορισμού χώρου δεν επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων αλλά έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σκελετό προσέγγισης και στις έννοιες-κλειδιά που πρέπει να περιέχονται στις απαντήσεις.

Τα θέματα επιμελείται ο Βασίλης Καλύβας, επιστημονικός σύμβουλος των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Μπόνια σε θέματα Διδακτικής Φυσικής Αγωγής

ενότητας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Σ

 

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)