.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

19 Ιουλίου 2013

Προς: 1. Υπουργό Παιδείας
2. Υφυπουργό Παιδείας
3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
4. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
5. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων

Κοιν.: ΜΜΕ
 θέμα: Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπ/κων Φυσικής Αγωγής


Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με αγωνία και έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες είναι ραγδαίες και καθοριστικές.


Σε μια γενικότερη ατμόσφαιρα κρίσης, όπου πλήττονται τόσο μαθήματα και ειδικότητες όσο και γενικευμένα η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, υπενθυμίζουμε το άρθρο 16 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο:

«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

Υπενθυμίζουμε το 1ο άρθρο του ν.1566/85 σύμφωνα με το οποίο: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.»

Υπενθυμίζουμε το άρθρο 2, του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO (1978) σύμφωνα με το οποίο: «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα», υπογραμμίζοντας ότι «Δεν πάει μόνο ο εγκέφαλος του παιδιού στο σχολείο αλλά ολόκληρο το παιδί» (Kacprzak) και το άρθρο 4, όπου διευκρινίζεται ότι: «Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό».

Υπενθυμίζουμε το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 που αναφέρεται στον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο η Φυσική Αγωγή είναι: «το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του καλεί τα κράτη μέλη:

«να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο».

Υπενθυμίζουμε και στεκόμαστε στη δήλωση – δέσμευση των Υπουργών που συμμετείχαν στην 4η Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (Αθήνα, 2004) όπου καλούσαν την UNESCO να υποστηρίξει την ολιστική ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και να τους αποδώσει μια πιο σημαντική θέση μέσα στα σχολικά προγράμματα ώστε να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος και να συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.


Εμείς οι Σχολικοί Σύμβουλοι, πάντοτε και πρώτα από όλα εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, ως υπεύθυνοι για την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού, ως Γυμναστές του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, τονίζουμε την ανάγκη όχι απλά διατήρησης, αλλά ενίσχυσης της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η Φυσική Αγωγή αποτελεί διέξοδο για τους νέους, και όχι μόνο, σε μια κοινωνία που υπάρχουν έκδηλα τα σημάδια της ανασφάλειας και της κατάθλιψης. Ταυτόχρονα σύμφωνα με μελέτες (Μαντζουράνης, 2005, Cornell University, 2013) η Φυσική Αγωγή μπορεί να δώσει λύση στην ανερχόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νέων, η οποία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και απειλεί τη δημόσια υγεία. Όσοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού γνωρίζουν καλά ότι η ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό προσφέρει ευεξία, γεμίζει χαρά, χαρίζει ηρεμία, καθαρίζει το μυαλό και κάνει τους ανθρώπους πιο κοινωνικούς και υπεύθυνους.

Τονίζουμε ακόμη την ανάγκη για την ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αν επιθυμούμε τα παιδιά και οι έφηβοι από όλο το κοινωνικό φάσμα, οι οποίοι αφιερώνουν τουλάχιστον 11 χρόνια από τη ζωή τους στο σχολείο, να καθορίσουν υγιείς συμπεριφορές και να υιοθετήσουν σωστές στάσεις για όλη τη μετέπειτα ζωή τους καθώς η Φυσική Αγωγή είναι το μάθημα το οποίο σύμφωνα με τα Πιλοτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου, έχει ως πρωταρχική ευθύνη την «…παροχή ευκαιριών σε όλα τα παιδιά, την ανάπτυξη της αγάπης για την άσκηση… τη διασκέδαση από τη συμμετοχή, την ομαδικότητα… την ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας για την προώθηση θετικών αξιών προς την άσκηση και την υγεία… τη συνεργασία με άλλους για την επίλυση ατομικών προβλημάτων…»

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής καταθέτουμε για άλλη μια φορά ολοκληρωμένα τις προτάσεις μας για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό και την εποικοδομητικότερη απασχόληση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  • Στηρίζουμε την αύξηση των Δημοτικών Σχολείων που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, τονίζοντας όμως ότι, τόσο στην Ε΄ όσο και στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου πρέπει να αυξηθούν οι ώρες ΦΑ από δύο (2) τουλάχιστον σε τρεις (3). Επίσης προτείνουμε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
  • Θεωρούμε αναγκαία την εισαγωγή του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση και την ανάθεση της διδασκαλίας του μόνο σε εξειδικευμένους και κατάλληλα επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.
  • Θεωρούμε ότι σε συμφωνία με επιστημονικές και παιδαγωγικές μελέτες η ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να γίνεται κατά αποκλειστικότητα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.
  • Θεωρούμε αναγκαία την κάλυψη των πολλών (σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας) ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τη μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια.
  • Θεωρούμε αναγκαία την επαναλειτουργία των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, αφού ληφθούν υπ όψη οι ήδη κατατεθειμένες προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής.
  • Θεωρούμε αναγκαία την αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο, καθώς σύμφωνα με μελέτες οι υφιστάμενες ώρες δεν καλύπτουν τις ανάγκες φυσικής δραστηριότητας των εφήβων 15-19 ετών.
  • Τέλος, θεωρούμε αναγκαία την ένταξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα μαθήματα επιλογής του Λυκείου και τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων πρόσθετης στήριξης στο Λύκειο, με στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και των Στρατιωτικών Σχολών.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής στην προσπάθειά μας να αποτυπώσουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να διαχειριστούμε την εκπαιδευτική πολιτική καταθέτουμε τις ανησυχίες μας για την πορεία που παίρνει η Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση και παραθέτουμε για άλλη μια φορά ολοκληρωμένα και συνεκτικά τις προσανατολισμένες στο βασικό σκοπό της εκπαίδευσης προτάσεις μας.
Κλείνοντας θέλουμε να θυμίσουμε μια φράση του Βενιαμίν Φραγκλίνου όπου αποτυπώνεται επιγραμματικά η αξία, η συμβολή και η σημασία της εκπαίδευσης στην κοινωνία:

«Η επένδυση στη γνώση είναι η επένδυση που αποφέρει τις μεγαλύτερες αποδόσεις.»


Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ – Ξ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ: Α. ΒΟΥΞΙΝΟΥ– Ν. ΤΡΙΠΟΔΗΣ– Κ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ– Ε. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ– Σ. ΜΠΑΣΧΑΛΗΣ– Η. ΚΕΛΛΗΣ– Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Ε. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ– Ι. ΤΣΙΟΠΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Μ. ΚΟΥΡΟΥ– Γ. ΣΙΑΚΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Γ. ΛΑΠΟΥΣΗΣ– Κ. ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ - Β. ΜΕΛΛΟΣ– Ι. ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Τ. ΓΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ν. ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ– Κ. ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ– Α. ΝΤΑΝΗΣ– Σ. ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ– Ν. ΤΣΙΓΓΙΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ: Α. ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ– Λ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ- Ο. ΡΙΝΑΚΑΚΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Α. ΦΑΤΣΕΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ: Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ– Α. ΑΔΑΜ– Α. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ι. ΤΣΑΜΙΤΑ

 

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Υπεύθυνος Ιστότοπου: Δρ. Αντώνης Μανδηλάς (Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας κ΄ Β/θμιας Εκπαίδευσης στις Δ/νσεις Γ΄Αθήνας, Δυτ. Αττικής κ΄Κυκλάδων Νήσων).
Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος (M.Sc.- Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

Σχ. Σύμβουλοι Φ.Α.
19/7/2013, Η σημαντικότητα της ενίσχυσης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Σχολείο και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπ/κων Φυσικής Αγωγής
14-2-2012, Κρίσεις - Απόψεις των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος σπουδών του "Νέου Σχολείου""
ΣΧΟΛΙΚΗ Φ.Α.
Πρόταση στον Υφ/ργό Παιδείας για:
"Δεύτερες αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής"
Γιατί η Φ.Α. στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί από μέσο σωματικής άσκησης σε μέσο θεωρητικής μάθησης"
Ιστορική Ανασκόπηση της Φυσικής Αγωγής στην Ελληνική Εκπαίδευση
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγήν
Η Φυσική Αγωγή Σήµερα
Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου
Η Φ.Α. στο Γυμνάσιο
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
ΑΘΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παρατήρηση Μοντέλου και Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
ΣΩΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προπόνηση Δύναμης
Πλήρης Αναπνοή
Εκγύμναση Κοιλιακών
Εκγύμναση Ραχιαίων
Ασκήσεις στη θάλασσα
Λάθη στην Εκγύμναση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & Φ.Α.
Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή
Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων.
Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πλήρεις τροφές, Βιταμίνες
Πυραμίδα τροφίμων, Γενικές αρχές
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Παιδική παχυσαρκία
Ο ρόλος του Καθ. Φ. Α.
Παιδική παχυσαρκία και TV
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡ. Φ.Α.
Σεπτέμβρης του 2011 τα νέα αναλυτικά προγράμματα
Φυσική Αγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα, Γουναρίδης Χ.
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α.
H Διαθεματική Μέθοδος Διδασκαλίας
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Φυσιολογία
English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
Ο Σαμψών, Ο Πύρρος και το μυικό σύστημα
Η βιολογική μηχανή που λέγεται μυς
Το λογιστήριο του σώματος
Η φυσιολογία και οι συναφείς επιστήμες
Αερόμπικ
Παχυσαρκία (1)
Παχυσαρκία (2)
ΑΣΚΗΣΗ κ' ΥΓΕΙΑ
Συμβολή της Σχολ. Φ.Α.
Φ.Α. κ΄ "Δια Βίου Ασκηση"
Αεροβική Γυμναστική
Αερόβια Ασκηση
Σύγχρονος Ανθρωπος κ΄ Ασκηση
Φυσική αγωγή και οστική πυκνότητα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προτάσεις Γραφείου Φ.Α. Β'Αθήνας
Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν
(Προτάσεις Προέδρου ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή)
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
Αξίες του Ολυμπισμού
---------------------------
ΔΕΙΚΤΕΣ του ΟΟΣΑ
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2003 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2004 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2005 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2006 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2007 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2008 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2009 (στα Ελληνικά)
Επίσης στα Αγγλικά
:
Education at a Glance 2010
Education at a Glance 2009
Education at a Glance 2008
Education at a Glance 2007
Education at a Glance 2006
---------------------------
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτώχεια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
(
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)
Οικονομική διάσταση της παιδείας στην Eλλάδα
Είδη Ευφυίας
Έρευνα: Οι μαθητές διψούν για ελεύθερο χρόνο
Οδηγός επιβίωσης στην τάξη για το νέο εκπαιδευτικό
Εμπόδια κ΄δυσκολίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας
Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας
---------------------------
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαθεµατικότητα και Ευέλικτη Ζώνη, Σ. Αλαχιώτης
Τί είναι η Διαθεματικότητα;, Λόγοι μετάβασης στη νέα διδακτική πρακτική, Παράδειγμα «διαθεματικής» διδασκαλίας, Τι είναι η μέθοδος Project και πώς εφαρμόζεται
Θεμελίωση, στοχοθεσία και διαθεματικότητα στο νέο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, Γ. Γρόλλιος
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και η σύγχυση γύρω από τη διαθεματικότητα, Γ. Γρόλλιος
Η «Διαθεματικότητα» στην Εκπαίδευση:
Μπορούν να αλλάξουν το σχολείο τα ΔΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη
αν δεν καταργηθούν οι εξετάσεις και οι βαθμοί;
Η Διαθεµατική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.
 Δρ. Δηµήτρης Μυλώσης
---------------------------
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ναι ή όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών; Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
ΠΟΝΗΜΑΤΑ:
Δρ.Ολγα Βασιλειάδου
Δρ.Νικόλαος Τριπόδης