.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΣΕΓΑΣ - Βασίλης Σεβαστής


3 Δεκ 2009

Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν

Η περίοδος 2010 -2012 θα είναι καθοριστική για το μέλλον του Ελληνικού Αθλητισμού και τη σχέση της Ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα της Νεολαίας, με την Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και τα Σπόρ. Τα δεδομένα που συνθέτουν το τοπίο του Ελληνικού αθλητισμού είναι τα εξής:
1. Μία νέα Κυβέρνηση με εντολή από τον Ελληνικό Λαό για αλλαγές, τομές και ρήξεις.
2. Μια παγκόσμια οικονομική κρίση και
3. Μια γενικευμένη οικονομική, κοινωνική, θεσμική και αξιακή κρίση στη Χώρα μας, που κάνει ίσως τα προβλήματα του Αθλητισμού να Φαντάζουν μικρά και ασήμαντα.
Ίσως γι΄ αυτό τα πρώτα δείγματα της νέας Κυβέρνησης δείχνουν ότι ο Αθλητισμός δεν είναι στις προτεραιότητές της.
Η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ηγετικού σχήματος, η υποβάθμιση της υπουργικής εκπροσώπησης και η δραστική μείωση των πόρων του Αθλητισμού σε αντίθεση με τους αντίστοιχους του Πολιτισμού, δίνουν ένα πρώτο στίγμα.
Θα ήμασταν άδικοι και ίσως προπέτες εάν ισχυριζόμασταν ότι και η συνέχεια θα είναι στην ίδια κατεύθυνση, παρότι αυτό δείχνουν τα πρώτα σημάδια.
Οφείλουμε όμως να προβληματιζόμαστε, να ανησυχούμε και να προτείνουμε.
Η κατάσταση στον Ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Γι΄ αυτό δεν φταίει η σημερινή Κυβέρνηση ασφαλώς, έχει όμως μεγάλες ευθύνες για την αντιστροφή της κατάστασης. Η χρηματοδότηση του Ελληνικού Αθλητισμού είναι βασικό, αλλά όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι του Αθλητισμού είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος εάν η Κυβέρνηση μας πείσει ότι έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης και την έξοδο από αυτήν.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν για την πολιτεία ο Αθλητισμός σε όλες του τις εκφράσεις, αποτελεί στρατηγική επιλογή ως βασική συνιστώσα Πολιτισμού, Παιδείας και Υγείας ή τον βλέπει σαν ένα χώρο παρασιτικό που παράγει μόνο παθογένειες και προβλήματα και έχει αρχίσει να δείχνει την πλάτη σ΄ αυτόν.
Ο τόπος χρειάζεται ένα σχέδιο για τον Αθλητισμό, η κοινωνία ειδικά η Νεολαία ένα καινούργιο όραμα και οι Αθλητικοί φορείς καθοδήγηση, έλεγχο, αλλά και ενθάρρυνση και στήριξη. Αθλητικοί παράγοντες Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, Αθλητές, Προπονητές, Εργαζόμενοι, Επιστήμονες των Σπόρ, περιμένουν η Πολιτεία να εκπληρώσει τις συνταγματικές επιταγές. Δηλαδή στήριξη και έλεγχο του Αθλητισμού και των φορέων του.
Και μία επισήμανση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, καλοί ή κακοί.
Εμείς θα συμβάλλουμε σε κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης που θα αποσκοπεί στην ορθολογική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με μια προϋπόθεση, ότι οι περικοπές θα υπόκεινται στις αρχές του ελέγχου, της αντικειμενικής αξιολόγησης και θα έχουν ιεραρχήσεις και προτεραιότητες ποσοτικές και χρονολογικές. Δεν μπορεί δηλαδή οι περικοπές να είναι του ιδίου ύψους παντού, σε όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται και σε όλους τους φορείς, ούτε να είναι όλες μόνιμες.
Είναι βέβαιο ότι οι ανάγκες του ύψους και της έκτασης των περικοπών είναι διαφορετικές για το 2010 και διαφορετικές για το 2011, το 2012 και ακόμη το 2013.
Σε ότι αφορά δε την ανάγκη για αλλαγές, ρήξεις, και τομές, θα δώσουμε το έναυσμα για να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για βασικούς τομείς του Ελληνικού Αθλητικού οικοδομήματος.

Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας συναρτάται με τρεις κρίσιμους παράγοντες.
• Πρώτα –πρώτα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος σ΄ αυτή την προσπάθεια γιατί φορείς όπως οι Ομοσπονδίες θα έπρεπε εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες να γνωρίζουν πόσα χρήματα θα πάρουν για το 2010, δεδομένου ότι έχουν πάρει ήδη αποφάσεις που προκαθορίζουν τα επίπεδα που θα κυμανθεί ο Προϋπολογισμός του 2010.
• Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρξουν ιεραρχήσεις και προτεραιότητες ανά τομέα δράσης, αλλά και μεταξύ ομοειδών φορέων, μετά από έλεγχο και αξιολόγηση.
• Ο τρίτος παράγοντας αφορά την μονιμότητα των περικοπών ή το προσωρινό του χαρακτήρα για κάποιες από αυτές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ( Ενδεικτικές και επιδεχόμενες συζήτηση).

• Επανεξέταση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από Διεθνείς διοργανώσεις που έχουμε αναλάβει για τα επόμενα χρόνια στην κατεύθυνση της ματαίωσης των αγώνων ή της επαναδιαπραγμάτευσης των οικονομικών τους δεδομένων.
• Μείωση έως κατάργηση της χρηματοδότησης από τη ΓΓΑ Διεθνών συναντήσεων, Τουρνουά, κ.λπ. του έτους 2010.
• Κατάργηση αμειβομένων επιτροπών και επανασύσταση των απολύτως απαραίτητων, με λίγα μέλη κατά βάση από την υπαλληλική ιεραρχία της ΓΓΑ.
• Κατάργηση προγράμματος Ε.ΣΥ.Α.Α. έτσι όπως λειτουργεί στην Γ.Γ.Α. και επαναφορά του στις καθ΄ ύλην αρμόδιες Ομοσπονδίες.
• Επανεξέταση καθεστώτος χρηματοδότησης μη Ολυμπιακών αθλημάτων και φορέων.
• Επανεξέταση χρηματοδότησης αθλητικών Ομοσπονδιών, μετά από έλεγχο και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και λειτουργικών δαπανών.
• Επανεξέταση θεσμικού πλαισίου της Γ.Γ.Α για προγράμματα Τ.Α.Δ. – ΕΤΑΔ –ΚΕΑΤ, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, σε συνεργασία με φορείς της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ).
• Διακοπή κάθε χρηματοδότησης άμεσης ή έμμεσης σε φορείς του επαγγελματικού αθλητισμού και υπαγωγή τους στους κρατικούς φορείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να έχουν προσωρινό και μόνιμο χαρακτήρα.

Β) ΑΛΛΑΓΕΣ- ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

α) Γ.Γ.Α. ή εποπτεύον Υπουργείο – Σύζευξη Σχολικού – Εξωσχολικού Αθλητισμού.
• Καθιέρωση θέσης Υφυπουργού Αθλητισμού και νέας γενιάς στο Υπουργείο Παιδείας.
• Υπαγωγή της ΓΓΑ, ως αυτόνομης Γραμματείας στο Υπουργείο Παιδείας.
• Δημιουργία γενικών διευθύνσεων Αγωνιστικού και Σχολικού Αθλητισμού.
• Επανίδρυση των Διευθύνσεων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Νομαρχίες με αρμοδιότητες Σχολικού και Εξωσχολικού Αθλητισμού.
• Σύνδεση Σχολείου – Σωματείου – Δημοτικής αρχής για ενοποίηση όλων των δράσεων σε θέματα αθλητικών δραστηριοτήτων και Υποδομών. (Ενιαία λειτουργία – αξιοποίηση – συντήρηση Σχολικών και Δημοτικών ή Σωματειακών εγκαταστάσεων, σύνδεση Αθλητικών Οργανισμών Ο.Τ.Α. – Σωματείων – Σχολείων κ.λπ.).
• Σχολικά Πρωταθλήματα μόνο για μαθητές χωρίς δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και μέχρι Νομαρχιακό επίπεδο.
• Κατάργηση των Τ.Α.Δ. και ένταξη των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα ολοήμερα.
• Αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Επανασχεδιασμός του θεσμού του Αθλητικού Σχολείου με διαφορετικά χαρακτηριστικά και στοχεύσεις στα πρότυπα των Μουσικών Σχολείων.
• Αναβάθμιση – ενίσχυση Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. Επαναφορά ως υποχρεωτικού του μαθήματος της φυσικής αγωγής και αθλητισμού στα πρώτα έτη σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Σωματείο – Ένωση - Ομοσπονδία
• Ξεκαθάρισμα μητρώου Σωματείων σε επίπεδο Νομού, σε δύο παραμέτρους (ειδικής αθλητική αναγνώριση ΓΓΑ – Μητρώα μελών Ενώσεων, Ομοσπονδιών).
• Ξεκαθάρισμα μητρώου μελών Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών σε επίπεδο περιφέρειας.
• Ξεκαθάρισμα μητρώου μελών Ομοσπονδιών (άρση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από ΓΓΑ και διαγραφή από τα μητρώα μελών της Ομοσπονδίας.
• Θεσμοθέτηση κινήτρων για συγχωνεύσεις Σωματείων και αυστηροποίηση προϋποθέσεων για ίδρυση νέων.
• Αναθεώρηση πλαισίου χρηματοδότησης Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, στη βάση αναπτυξιακών προγραμμάτων και αντικειμενικών συγκρίσιμων δεικτών.
• Χρηματοδότηση Ενώσεων, Τοπικών Επιτροπών και Σωματείων μέσω Ομοσπονδιών.
• Υπαγωγή Επαγγελματικών Ενώσεων και Ομάδων, στους Κρατικούς Φορείς εποπτείας και έλεγχου των Ανώνυμων Εταιρειών.
• Περιορισμός των αριθμού των μελών των Δ.Σ. Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών.
• Καθορισμός ενιαίου εκλογικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα με δύο σταθερές: Ενιαίο ψηφοδέλτιο και σταυροδότηση μέχρι του 50+1%, του αριθμού των εκλεγομένων μελών.
• Θεσμοθέτηση θέσης έμμισθου Γενικού Γραμματέα, στις Ομοσπονδίες.
• Επανακαθορισμός κριτηρίων ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης και προϋποθέσεων χορήγησης δικαιώματος ψήφου και κρατικής επιχορήγησης, στα Αθλητικά Σωματεία.
• Επέκταση του Νομικού πλαισίου των χορηγών που ισχύει για τους Πολιτιστικούς Φορείς και στους αντίστοιχους του Αθλητισμού. (Σωματεία, Ενώσεις, Ομοσπονδίες).
• Έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος Ολυμπιακής Προετοιμασίας για την τριετία 2010 -2012.
• Τακτικοί ετήσιοι διαχειριστικοί και οικονομικοί έλεγχοι στις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις.

Γ) ΜΕΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, στα πρότυπα της πρόβλεψης του Ν. 2725/99, που δεν λειτούργησε ποτέ.
• Ριζική αλλαγή της πολιτικής των Κρατικών μέσων ενημέρωσης (όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα), σε σχέση με την προβολή των αγωνιστικών και άλλων δραστηριοτήτων των ερασιτεχνικών Ολυμπιακών Αθλημάτων, και όχι του επαγγελματικού αθλητισμού.
• Επαναλειτουργία ξενώνων και εστιατορίου, προπονητικού κέντρου ΟΑΚΑ.
• Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων ξενώνων, εστιατορίου και εντευκτηρίου στο προπονητικό κέντρο Αγίου Κοσμά.
• Επαναλειτουργία προπονητικού κέντρου Πάρνηθας.
• Αναβάθμιση ΕΚΑ.Ε.Τ., ενίσχυση σε εξοπλισμό και επιστημονικό προσωπικό.
• Ενίσχυση και ανεξαρτητοποίηση θεσμική και οικονομική του ΕΣΚΑΝ.
• Συνεργασία με εργομετρικά και ερευνητικά εργαστήρια των ΤΕΦΑΑ.
• Ενίσχυση των αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων των Ο.Τ.Α., με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.
• Διαρκής επικαιροποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για κατασκευή, συντήρηση, και εξοπλισμό των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
• Αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει το προπονητικό δυναμικό της Χώρας, την επιμόρφωση και αξιολόγηση τους, καθώς και τη λειτουργία των σχολών προπονητών.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΓΑΣ ΤΟΥ DOPING

α) DOPING
Όσο η επικρατούσα άποψη, μερίδας των εκπροσώπων του δημοσιογραφικού κόσμου, αλλά και της Πολιτείας, είναι ότι τα δύο αυτά θέματα είναι απολύτως συνδεδεμένα, τόσο θα απομακρύνονται οι πλατειές μάζες των παιδιών και των νέων από τον αθλητισμό. Παράλληλα μόνο η αυστηροποίηση των ποινών στο ποινικό σκέλος των υποθέσεων Doping, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ρίζα του, αλλά επιτρέπει τη διαιώνιση και εξάπλωσή του, ιδιαίτερα σε ομάδες πληθυσμού που δραστηριοποιούνται εκτός των χώρων του Πρωταθλητισμού.
Ο ΣΕΓΑΣ και ο Πρόεδρος του έχει καταθέσει επανειλημμένα στους αρμόδιους, αλλά και δημόσια, πλαίσιο ολοκληρωμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά μέχρι σήμερα ελάχιστα έχουν υιοθετηθεί. Σήμερα δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω αλλά είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι συνεχίζουμε στην Χώρα μας να λειτουργούμε αποσπασματικά και συμπτωματικά, παρά τα ισχυρά πλήγματα που δέχεται ο Ελληνικός Αθλητισμός. Θα αναφέρω επιγραμματικά και ενδεικτικά:
• Δεν έχει γίνει καμία κίνηση από την Πολιτεία για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες και τα μέσα επιστημονικής υποστήριξης του Ελληνικού Αθλητισμού. Έχουν γίνει περιορισμένες και αποσπασματικές ενέργειες στην κατεύθυνση της ενημέρωσης νέων και γονέων. Στο πειθαρχικό και ποινικό δίκαιο, υπάρχουν τρύπες και κενά που τα εκμεταλλεύονται οι παραβάτες.
• Δεν έχει διωχθεί κανείς από τους εμπόρους ή διακινητές απαγορευμένων ουσιών ενώ τους γνωρίζει «η πιάτσα». Ας κοιτάξουμε τι γίνεται διεθνώς εκεί που υπάρχει αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ αθλημάτων, τόσο διεθνώς, όσο και στη Χώρα μας, σε ότι αφορά τους κανονισμούς που διέπουν το σύστημα ελέγχων, που αποδεικνύουν αφενός την υποκρισία και αφετέρου την αναποτελεσματικότητα των μέτρων.

β) ΚΙΝΗΤΡΑ
Σε ότι αφορά τα κίνητρα που πρέπει να έχουν οι νέοι αθλητές, προκειμένου να ασχοληθούν συστηματικά με τον Αθλητισμό, δυστυχώς περάσαμε από την υπερβολή των μέτρων της προηγούμενης δεκαετίας, στο άλλο άκρο και αυτό ΜΟΝΟ με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα Doping των δύο τελευταίων χρόνων. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και στο θέμα αυτό.
Εάν θέλουμε να υπάρχει αξιοπρεπής Εθνική εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διεθνείς αθλητικές αναμετρήσεις, θα πρέπει να δώσουμε στοιχειώδη αλλά σωστά κίνητρα στα παιδιά και τους νέους, αλλά και στους γονείς τους, προκειμένου να αφιερώσουν το χρόνο και τα χρόνια που απαιτούνται, για να φθάσουν σε κάποιες υψηλές διακρίσεις. Εάν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, δύο πράγματα θα συμβούν:
Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων αθλουμένων θα κατευθύνεται στο ποδόσφαιρο και λιγότερο στο Μπάσκετ και οι υπόλοιποι θα φεύγουν από τον αθλητισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για τον Ελληνικό Αθλητισμό, αλλά για τη εξέλιξη των δεικτών υγείας του Ελληνικού πληθυσμού στο κοντινό μέλλον.
Εμείς έχουμε καταθέσει για τους δύο παραπάνω καίριους τομείς, δέσμη προτάσεων και είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να τις ξανακαταθέσουμε όποτε μας ζητηθεί.
Και τέλος, η σημερινή πρωτοβουλία και οι παραπάνω θέσεις έχουν ένα και μόνο σκοπό: Να αποτελέσουν το έναυσμα για ένα δημόσιο διάλογο για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Αθλητισμού.


Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2009

Βασίλης Σεβαστής
Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ.


Πηγή: Γραφείο Τύπου ΣΕΓΑΣ
 


 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Υπεύθυνος Ιστότοπου: Δρ. Αντώνης Μανδηλάς (Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας κ΄ Β/θμιας Εκπαίδευσης στις Δ/νσεις Γ΄Αθήνας, Δυτ. Αττικής κ΄Κυκλάδων Νήσων).
Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος (M.Sc.- Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

ΣΧΟΛΙΚΗ Φ.Α.
Γιατί η Φ.Α. στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί από μέσο σωματικής άσκησης σε μέσο θεωρητικής μάθησης
Ιστορική Ανασκόπηση της Φυσικής Αγωγής στην Ελληνική Εκπαίδευση
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγήν
Η Φυσική Αγωγή Σήµερα
Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου
Η Φ.Α. στο Γυμνάσιο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
ΑΘΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παρατήρηση Μοντέλου και Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
ΣΩΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προπόνηση Δύναμης
Πλήρης Αναπνοή
Εκγύμναση Κοιλιακών
Εκγύμναση Ραχιαίων
Ασκήσεις στη θάλασσα
Λάθη στην Εκγύμναση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & Φ.Α.
Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή
Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων.
Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πλήρεις τροφές, Βιταμίνες
Πυραμίδα τροφίμων, Γενικές αρχές
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Παιδική παχυσαρκία
Ο ρόλος του Καθ. Φ. Α.
Παιδική παχυσαρκία και TV
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡ. Φ.Α.
Σεπτέμβρης του 2011 τα νέα αναλυτικά προγράμματα
Φυσική Αγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα, Γουναρίδης Χ.
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α.
H Διαθεματική Μέθοδος Διδασκαλίας
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Φυσιολογία
English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
Ο Σαμψών, Ο Πύρρος και το μυικό σύστημα
Η βιολογική μηχανή που λέγεται μυς
Το λογιστήριο του σώματος
Η φυσιολογία και οι συναφείς επιστήμες
Αερόμπικ
Παχυσαρκία (1)
Παχυσαρκία (2)
ΑΣΚΗΣΗ κ' ΥΓΕΙΑ
Συμβολή της Σχολ. Φ.Α.
Φ.Α. κ΄ "Δια Βίου Ασκηση"
Αεροβική Γυμναστική
Αερόβια Ασκηση
Σύγχρονος Ανθρωπος κ΄ Ασκηση
Φυσική αγωγή και οστική πυκνότητα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προτάσεις Γραφείου Φ.Α. Β'Αθήνας
Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν
(Προτάσεις Προέδρου ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή)
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
Αξίες του Ολυμπισμού
---------------------------
ΔΕΙΚΤΕΣ του ΟΟΣΑ
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2003 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2004 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2005 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2006 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2007 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2008 (στα Ελληνικά)
Μια µατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2009 (στα Ελληνικά)
Επίσης στα Αγγλικά
:
Education at a Glance 2010
Education at a Glance 2009
Education at a Glance 2008
Education at a Glance 2007
Education at a Glance 2006
---------------------------
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτώχεια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
(
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)
Οικονομική διάσταση της παιδείας στην Eλλάδα
Είδη Ευφυίας
Έρευνα: Οι μαθητές διψούν για ελεύθερο χρόνο
Οδηγός επιβίωσης στην τάξη για το νέο εκπαιδευτικό
Εμπόδια κ΄δυσκολίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας
Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας
---------------------------
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαθεµατικότητα και Ευέλικτη Ζώνη, Σ. Αλαχιώτης
Τί είναι η Διαθεματικότητα;, Λόγοι μετάβασης στη νέα διδακτική πρακτική, Παράδειγμα «διαθεματικής» διδασκαλίας, Τι είναι η μέθοδος Project και πώς εφαρμόζεται
Θεμελίωση, στοχοθεσία και διαθεματικότητα στο νέο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, Γ. Γρόλλιος
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και η σύγχυση γύρω από τη διαθεματικότητα, Γ. Γρόλλιος
Η «Διαθεματικότητα» στην Εκπαίδευση:
Μπορούν να αλλάξουν το σχολείο τα ΔΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη
αν δεν καταργηθούν οι εξετάσεις και οι βαθμοί;
Η Διαθεµατική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.
 Δρ. Δηµήτρης Μυλώσης
---------------------------
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ναι ή όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών; Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
ΠΟΝΗΜΑΤΑ:
Δρ.Ολγα Βασιλειάδου
Δρ.Νικόλαος Τριπόδης