.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

Η Φυσική Αγωγή Σή΅ερα

Πηγή: www.hape.gr/emag.asp
Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισ΅ό τό΅ος 4 (2), 126 - 130
∆η΅οσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education
Volume 4 (2), 126 - 130

Released: August 30, 2006 ISSN 1790-3041

Η Φυσική Αγωγή Σή΅ερα

Νικόλαος ∆ιγγελίδης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστή΅ιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή

Μια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Ακαδη΅ίας Φυσικής Αγωγής είναι η προαγωγή και διάδοση της γνώσης. Η οργάνωση του Φόρου΅ κάθε δυο χρόνια ΅ε προσκεκλη΅ένους ο΅ιλητές υψηλού επιπέδου απ’ όλο τον κόσ΅ο και το Περιοδικό Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισ΅ό είναι δυο από τις δράσεις που συ΅βάλλουν στον παραπάνω στόχο. Το περιοδικό της Ακαδη΅ίας ΅ε το τεύχος αυτό επιδιώκει την προαγωγή της γνώσης ΅έσα από την οπτική των νέων επιστη΅όνων του χώρου. Κάτω από το γενικό τίτλο «Η Φυσική αγωγή σή΅ερα» ο αναγνώστης θα βρει εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέ΅ατα που εντάσσονται στις παρακάτω ενότητες: Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας, Σύγχρονες προσεγγίσεις στο σχεδιασ΅ό αναλυτικών προγρα΅΅άτων, ∆εξιότητες ζωής, Ηθική ανάπτυξη, Αξιολόγηση και τεστ, ’σκηση και υγεία στην παιδική και εφηβική ηλικία, Οι νέες τεχνολογίες και Αποτελεσ΅ατική διδασκαλία. Τα άρθρα που περιλα΅βάνονται στο παρόν ειδικό τεύχος θεωρώ ότι ε΅πλουτίζουν τις γνώσεις πάνω σε νέα θέ΅ατα και καινοτό΅ες προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή σή΅ερα.

Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή

Στο άρθρο ΅ε θέ΅α το φάσ΅α των ΅εθόδων διδασκαλίας ο αναγνώστης θα βρει ΅ια ανασκόπηση των σχετικών ερευνών πάνω στα στιλ διδασκαλίας (Mosston, 1966; Mosston & Ashworth, 2002), αλλά και ΅ια εκτετα΅ένη κριτική ανάλυση ΅ε στόχο την επέκταση και ολοκλήρωση του φάσ΅ατος. Το φάσ΅α έχει ολοκληρωθεί ή ΅ήπως απαιτείται περαιτέρω ανάλυση ώστε να έχου΅ε ένα πλήρες σύστη΅α ταξινό΅ησης των ΅εθόδων; Είναι ξεκάθαρα τα όρια ΅εταξύ των ΅εθόδων; Υπάρχουν άλλες ΅έθοδοι διδασκαλίας που δεν έχουν ΅έχρι στιγ΅ής εξεταστεί; Με ποιο τρόπο θα επιλυθούν τα υπάρχοντα ΅εθοδολογικά προβλή΅ατα που υπάρχουν στο χώρο των ΅εθόδων διδασκαλίας; Αυτά είναι ορισ΅ένα από τα ερωτή΅ατα που προσπάθησε να απαντήσει η ανασκόπηση ΅ε θέ΅α «Προεκτείνοντας το φάσ΅α - ΅ια κριτική ανάλυση της ταξινο΅ίας των ΅εθόδων διδασκαλίας του Mosston: Μέρος Ι».

Η σχολική ψυχολογία δίνει ολοένα και ΅εγαλύτερη αξία στην ανάγκη διερεύνησης και αποτύπωσης των παραγόντων που συνεισφέρουν στην αυτορύθ΅ιση της ΅άθησης ώστε να κατανοήσου΅ε καλύτερα αυτό το ΅ηχανισ΅ό προκει΅ένου να σχεδιάσου΅ε αποτελεσ΅ατικότερα τις διδακτικές ΅ας ενέργειες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτορύθ΅ισης από την πλευρά των ΅αθητών (Weinert & Kluwe, 1987).

Στο άρθρο ΅ε θέ΅α τη ΅εταγνωστική δραστηριότητα στο ΅άθη΅α της φυσικής αγωγής παρουσιάζεται ΅ια ανασκόπηση των ερευνών όσον αφορά την γνωστική αυτορύθ΅ιση γενικά, κατά την ΅άθηση κινητικών δεξιοτήτων ειδικότερα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν είτε ά΅εσα είτε έ΅΅εσα. Ποια είναι τα ΅οντέλα που χρησι΅οποιηθήκαν για να εξηγηθεί η ρύθ΅ιση της ΅άθησης κινητικών δεξιοτήτων; Γιατί η υψηλή ΅εταγνωστική δραστηριότητα θεωρείται ση΅αντική στη διαδικασία της ΅άθησης; Οφείλεται η υψηλή ΅εταγνωστική δραστηριότητα ΅όνο σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή υπάρχουν και παράγοντες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που την επηρεάζουν; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτή΅ατα που προσπάθησε να απαντήσει η ανασκόπηση ΅ε θέ΅α «Μεταγνώση και προσωπικοί προσανατολισ΅οί. Ο ρόλος τους στην αυτο-ρύθ΅ιση της ΅άθησης στη Φυσική Αγωγή».

 

Σύγχρονες προσεγγίσεις στο σχεδιασ΅ό αναλυτικών προγρα΅΅άτων

Ο Taylor (1993) αναφέρει ότι τα προβλή΅ατα της διαπολιτισ΅ικότητας εκδηλώνονται περισσότερο στην εκπαίδευση, γιατί εκεί διαπαιδαγωγούνται οι νέες γενιές και δια΅ορφώνεται κατά ένα ΅έρος το σύστη΅α αξιών ΅ιας χώρας. Εκεί καλλιεργείται ο πολιτισ΅ός και η κουλτούρα ΅ιας κοινωνίας, και κυρίως, δια΅ορφώνεται η αυτοσυνείδηση ενός λαού.

Στο άρθρο ΅ε θέ΅α τη διαπολιτισ΅ικότητα και τη Φυσική Αγωγή, ο αναγνώστης θα βρει ΅ια ανασκόπηση των σχετικών ερευνών, αλλά και ΅ια εκτετα΅ένη ανάλυση για την προσέγγιση της διαπολιτισ΅ικής εκπαίδευσης στο σχολείο και στη Φυσική Αγωγή. Ποια πρέπει να είναι η εκπαίδευση σε ΅ια πολιτισ΅ική κοινωνία; Τι είναι διαπολιτισ΅ική εκπαίδευση; Πώς εφαρ΅όζεται η διαπολιτισ΅ική εκπαίδευση στο σχολέιο; Ποιος ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής στη διαπολιτισ΅ική εκπαίδευση; Ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής για τη διαπολιτισ΅ική Εκπαίδευση; Αυτά είναι ορισ΅ένα από τα ερωτή΅ατα που προσπάθησε να απαντήσει η συγκεκρι΅ένη εργασία ΅ε θέ΅α: «∆ιαπολιτισ΅ική προσέγγιση στη Φυσική Αγωγή».

Στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστή΅ατα και στην Ελλάδα, ΅έχρι σή΅ερα τουλάχιστον, η γνώση τε΅αχίζεται και καθίσταται αφηρη΅ένη, αποσπασ΅ατική και ξεκο΅΅ένη από το πλαίσιο που τη γέννησε, άσχετη ΅ε τις ε΅πειρίες των ΅αθητών. Σαν αποτέλεσ΅α οι ΅αθητές ΅ην έχοντας την ευκαιρία να συλλάβουν τα κοινά ση΅εία των επιστη΅ών, τις προεκτάσεις και τις συνέπειές τους στους άλλους επιστη΅ονικούς κλάδους, παρα΅ένουν αδιάφοροι για τη γνώση αυτής της ΅ορφής αλλά και ανίκανοι να την αξιοποιήσουν για νέες ΅ορφές σκέψης και δράσης (Ματσαγγούρας, 2002).

Στα σύγχρονα αναλυτικά προγρά΅΅ατα σπουδών εισήχθη η έννοια της διαθε΅ατικότητας στο ελληνικό σχολείο. Τι ακριβώς ό΅ως είναι η διαθε΅ατική προσέγγιση για την οποία τόσα ακού΅ε και θα συνεχίσου΅ε να ακού΅ε; Αποτελεί αναγκαιότητα η εφαρ΅ογή της στην εκπαίδευση και ειδικότερα στο ΅άθη΅α ΦΑ; Μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλή΅ατα της σύγχρονης εκπαίδευσης; Είναι πρακτικά εύκολη η εφαρ΅ογή της; Είναι δυνατή η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσ΅άτων από την εφαρ΅ογή της ΅ε κατάλληλες ερευνητικές ΅εθόδους; Αυτά είναι ορισ΅ένα από τα ερωτή΅ατα που έγινε προσπάθεια να απαντηθούν στο άρθρο ΅ε θέ΅α «∆ιαθε΅ατική προσέγγιση στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής». Στο άρθρο ΅ε θέ΅α τη διαθε΅ατική διδασκαλία, παρουσιάζεται ΅ια περιεκτική θεωρητική προσέγγιση της ΅εθόδου και ανασκόπηση σχετικών ερευνών που αφορούν την εφαρ΅ογή της στη Φυσική Αγωγή. Ακό΅α ΅ια κριτική ανάλυση για την αναγκαιότητα εφαρ΅ογής της ΅εθόδου, την δυνατότητα εφαρ΅ογής της αλλά και τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσ΅άτων της ΅ε κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία.

∆εξιότητες ζωής στη Φυσική Αγωγή

Μεγάλος αριθ΅ός επιστη΅όνων στην εκπαίδευση υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής ΅έσα από το καθη΅ερινό πρόγρα΅΅α του σχολείου ΅ε εκπαιδευτικά προγρά΅΅ατα και παρε΅βάσεις (Goleman 1998). ∆εν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο αθλητισ΅ός και η φυσική αγωγή γενικότερα παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά (Danish, 1996; Danish & Nellen, 1997; Danish & Hale, 1983).

Στην ανασκόπηση ΅ε θέ΅α «Ο ρόλος της σχολικής Φυσικής Αγωγής στη διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής» προβάλλονται θέ΅ατα σχετικά ΅ε τις δεξιότητες ζωής και τις δυνατότητες εφαρ΅ογής τους στα πλαίσια της φυσικής αγωγής. Για παράδειγ΅α, ΅πορούν οι δεξιότητες ζωής να αναπτυχθούν ΅έσα από το ΅άθη΅α της Φυσικής Αγωγής; Ποια είναι τα πλεονεκτή΅ατα ενός τέτοιου τρόπου διδασκαλίας καθώς και τρόπους σχεδιασ΅ού τέτοιου είδους προγρα΅΅άτων; Οι δεξιότητες ζωής αποτελούν ξεχωριστό ΅οντέλο φυσικής αγωγής ή ΅πορούν να ενταχθούν και να ε΅πλουτίσουν τη φυσική αγωγή; Επιπλέον ΅έσα από την εργασία επιχειρείται να δοθεί το ε΅πειρικό και θεωρητικό πλαίσιο ΅έσα από το οποίο ΅πορούν να αναπτυχθούν οι δεξιότητες ζωής.

Ηθική ανάπτυξη και Φυσική Αγωγή

Στο άρθρο ΅ε θέ΅α το «Η ανάπτυξη του ευ αγωνίζεσθαι στη Φυσική Αγωγή», προβάλλονται οι θεωρίες της ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και έρευνες που έχουν βασιστεί πάνω σ’ αυτές τις θεωρίες ΅εέ΅φαση σε όσες έχουν υλοποιηθεί στη φυσική αγωγή (π.χ. Gibbons, Ebbeck, & Weiss, 1995). Υπάρχουν ΅οντέλα φυσικής αγωγής ΅ε κυρίαρχο στόχο την ηθική και κοινωνική ανάπτυξη; Τι αποτελέσ΅ατα είχαν προηγού΅ενες εφαρ΅ογές των ΅οντέλων στο σχολείο; Ποιες πρακτικές εφαρ΅ογές που θα ΅πορούσαν να φανούν χρήσι΅ες σε εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής σύ΅φωνα ΅ε όσα έχουν ΅έχρι τώρα τουλάχιστον διερευνηθεί; Τι ΅εθοδολογικά προβλή΅ατα αντι΅ετωπίζει και σε ποιους το΅είς υστερεί η έρευνα στον χώρο της ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης ΅έσα από τα σπορ και τη φυσική αγωγή; Αυτοί είναι ΅ερικοί προβλη΅ατισ΅οί που θέτονται ΅έσα στην παραπάνω ανασκόπηση.

Στο άρθρο ΅ε θέ΅α «Ηθική ανάπτυξη και φυσικές δραστηριότητες» επιχειρείται ΅ια εισαγωγή σε ΅ια περιοχή που σχετίζεται ΅ε την ηθική ανάπτυξη των παιδιών ΅εέ΅φαση κυρίως στα σπορ, στον αθλητισ΅ό (Hansen, Stoll, Beller, 2000) και στις φυσικές δραστηριότητες (Shields, & Bredemeier, 1995). Τονίζεται ότι η περιοχή αυτή αποτελεί στόχο των προγρα΅΅άτων σπουδών της φυσικής αγωγής στα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθ΅ιας και δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα αναφέρονται τα θεωρητικά ΅οντέλα στα οποία στηρίχτηκε η ΅ελέτη για την ηθική ανάπτυξη και παρουσιάζεται ΅ια σύντο΅η ανασκόπηση σχετικών ερευνών κυρίως σε προγρά΅΅ατα παρέ΅βασης φυσικής αγωγής στα σχολεία. Τέλος, συζητείται ότι ο αθλητισ΅ός και η φυσική αγωγή δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον ηθικό χαρακτήρα, εάν δεν λειτουργήσουν παράλληλα καλοσχεδιασ΅ένα προγρά΅΅ατα παρέ΅βασης φυσικής αγωγής από εκπαιδευ΅ένους διδάσκοντες, καθώς η ανάπτυξη του ηθικού χαρακτήρα δεν είναι ΅ια αυτό΅ατη διαδικασία.

Αξιολόγηση και τεστ στη Φυσική Αγωγή

Στο άρθρο ΅ε τίτλο «Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγρα΅΅άτων» παρουσιάζονται οι διεθνείς πρακτικές στον το΅έα αυτό και ΅ια ανάλυση των ση΅αντικότερων ΅οντέλων αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Η παράθεση των ΅οντέλων γίνεται ΅έσα από ΅ία σύγχρονη ταξινό΅ηση που στηρίζεται βασικά στους στόχους των αξιολογήσεων. Σε ΅ία νέα επιστη΅ονική περιοχή όπως αυτή της αξιολόγησης, η γνώση των βασικών δο΅ών που διέπουν την οργάνωση και εφαρ΅ογή των αξιολογήσεων είναι ση΅αντική καθώς το ενδιαφέρον και η συζήτηση στην Ελλάδα για θέ΅ατα αξιολόγησης κρίνεται ολοένα και πιο αναγκαία (∆η΅ητρόπουλος, 1998). Αυτή η γνώση θεωρείται ότι θα δώσει ώθηση στην ε΅περιστατω΅ένη εφαρ΅ογή αξιολογήσεων ΅ε αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσ΅ατα.

Η προαγωγή της φυσικής κατάστασης (physical fitness) συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους πολλών προγρα΅΅άτων φυσικής αγωγής. Η αξιολόγησή της στο χώρο του σχολείου πραγ΅ατοποιείται συνήθως ΅ε κινητικές δοκι΅ασίες πεδίου (field tests), οι οποίες δεν απαιτούν ακριβό εξοπλισ΅ό ούτε και υψηλά εξειδικευ΅ένο προσωπικό. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ΅ε τίτλο «Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ΅ε την χρήση του Eurofit. Κριτική ανάλυση και ΅ελλοντικές προτάσεις» εξετάζει δύο δοκι΅ασίες που περιλα΅βάνονται στην πιο δη΅οφιλή Ευρωπαϊκή δέσ΅η ΅ετρήσεων Eurofit (1988) και χρησι΅οποιούνται ευρέως: τη «δίπλωση από την εδραία θέση» και τις «αναδιπλώσεις από την κατάκλιση». Η επίδοση στις δοκι΅ασίες αυτές πιστεύεται ότι συνδέεται ΅ε την ε΅φάνιση πόνου στην οσφυϊκή ΅οίρα της σπονδυλικής στήλης. Τα ερωτή΅ατα που τίθεται προς διερεύνηση ΅έσω της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι: (α) ποιο κινητικό χαρακτηριστικό αξιολογείται και σε τι βαθ΅ό, ΅ε την εφαρ΅ογή των δύο αυτών δοκι΅ασιών, (β) πόσο χρήσι΅η πληροφορία σχετικά την ε΅φάνιση πόνου στην οσφυϊκή ΅οίρα της σπονδυλικής στήλης παρέχουν οι επιδόσεις στις δύο αυτές δοκι΅ασίες και (γ) τι εναλλακτικές, τροποποιη΅ένες οι καινούργιες δοκι΅ασίες υπάρχουν και τι γνωρίζου΅ε για αυτές.

Στο άρθρο αυτό ΅ε θέ΅α την αξιολόγηση στη φυσική αγωγή αναπτύσσεται ΅ια ανασκόπηση ΅ελετών και θεωρητικών απόψεων και ιδεών σχετικά ΅ε το ζήτη΅α της αξιολόγησης και της βαθ΅ολόγησης των ΅αθητών στο ΅άθη΅α της φυσικής αγωγής (∆η΅ητρόπουλος, 1999). Ποιες είναι οι θεωρίες και οι απόψεις των παιδαγωγών στις οποίες στηρίχτηκαν οι ερευνητές στο συγκεκρι΅ένο πεδίο; Ποια είναι τα κριτήρια βαθ΅ολόγησης των ΅αθητών στη φυσική αγωγή; Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν συναντάται συχνά η χρήση τυπικής αξιολόγησης στη φυσική αγωγή και ποια είναι τα ΅οντέλα εναλλακτικών ΅ορφών αξιολόγησης; Αυτά είναι κάποια ερωτή΅ατα που προσπάθησε να απαντήσει η ανασκόπηση ΅ε θέ΅α «Η αξιολόγηση των ΅αθητών στη Φυσική Αγωγή»

’σκηση και υγεία στην παιδική κι εφηβική ηλικία

Η τακτική φυσική δραστηριότητα έχει συνδεθεί ΅ε συγκεκρι΅ένα σω΅ατικά και ψυχολογικά οφέλη σε όλες τις ηλικίες (Sallis & Owen, 1999), ενώ η ση΅ασία της φυσικής αγωγής στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας έχει τονιστεί πολλές φορές τα τελευταία 20 χρόνια (π.χ. Morrow, 1991). Στο άρθρο ΅ε τίτλο «Τα αποτελέσ΅ατα των παρε΅βάσεων στο σχολείο για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε νεαρά άτο΅α: Ανασκόπηση και σύνθεση» ο αναγνώστης θα πληροφορηθεί για τη διεθνή πρακτική στον το΅έα αυτό και θα βρει ΅ια εκτετα΅ένη κριτική ανάλυση στις ση΅αντικότερες προσπάθειες που επιχειρήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι προσπάθειες αυτές υλοποιήθηκαν σε διάφορα κράτη ανά τον κόσ΅ο και βασίστηκαν σε διαφορετικές θεωρίες που σχετίζονται ΅ε την ερ΅ηνεία της ανθρώπινης συ΅περιφοράς. Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή συ΅περιφοράς των ανθρώπων αποτελεί ένα κεντρικό ση΅είο της έρευνας, φαίνεται ότι υπάρχουν ακό΅α πολλά που δεν γνωρίζου΅ε. Η κατανόηση του ΅ηχανισ΅ού που εδραιώνει και ελέγχει τη συ΅περιφορά ως προς τη φυσική δραστηριότητα θα ΅ας βοηθήσει να δη΅ιουργήσου΅ε αποτελεσ΅ατικά προγρά΅΅ατα πρόληψης για τα νέα άτο΅α ενώ παράλληλα θα ΅πορέσου΅ε να βοηθήσου΅ε τους ενήλικες να γίνουν πιο δραστήριοι και να τροποποιήσουν συγκεκρι΅ένες αρνητικές συ΅περιφορές.

Η θετική επίδραση της Φυσικής Αγωγής και του αθλητισ΅ού στην ο΅αλή και αρ΅ονική φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού είναι τεκ΅ηριω΅ένη (Sallis & Owen, 1999; Twisk, 2001). Κοινά αποδεκτή πλέον ό΅ως είναι και η συνεισφορά της στην ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού, συντελώντας στη δια΅όρφωση ΅ιας πολύπλευρης και αρ΅ονικής προσωπικότητας (Fox, 1997; Whitehead & Corbin, 1997). Στο άρθρο ΅ε τίτλο «Ο ρόλος της άσκησης και της Φυσικής Αγωγής στη δια΅όρφωση της αυτοαντίληψης στην παιδική και εφηβική ηλικία» ο αναγνώστης θα ενη΅ερωθεί για τις πιο πρόσφατες διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και τα αποτελέσ΅ατα σχετικών ερευνών, τα οποία τεκ΅ηριώνουν τη ση΅αντικότητα του ρόλου της άσκησης και της Φυσικής Αγωγής, στη δια΅όρφωση ΅ιας θετικής αυτοαντίληψης του παιδιού. Η συ΅΅ετοχή σε κατάλληλα δια΅ορφω΅ένα προγρά΅΅ατα άσκησης και Φυσικής Αγωγής, στη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, ΅πορεί να βοηθήσει τα παιδιά να δια΅ορφώσουν ΅ια αντικει΅ενική εικόνα του σω΅ατικού εαυτού τους, να αποκτήσουν σω΅ατική αυτοεκτί΅ηση και υψηλή αντιλα΅βανό΅ενη ικανότητα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν θετικές στάσεις προς την άσκηση και να βιώσουν τα ευεργετικά αποτελέσ΅ατα της, υιοθετώντας ένα φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής δια βίου.

Οι νέες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή

Από την δεκαετία του ’80 η ευρεία κυκλοφορία και η εύκολη απόκτηση προσωπικού υπολογιστή ουσιαστικά έδωσε ΅ια διαφορετική ώθηση σε όλες τις βαθ΅ίδες της εκπαίδευσης, επηρεάζοντας ΅εταξύ άλλων και το εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Martens, 1997). Στο άρθρο ΅ε θέ΅α τις εφαρ΅ογές των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ΅ια ανασκόπηση σχετικών ερευνών οι οποίες παρατίθενται ΅ε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή κάθε πτυχή της εξέλιξης των τεχνολογιών και της επίδρασης τους στο χώρο της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής. Σαφώς ο αναγνώστης θα έχει την δυνατότητα να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη και να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά έναντι της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή. Σε αυτή τη διαδικασία βοηθούν και οι απαντήσεις που δίνονται σε ερωτή΅ατα όπως τι είναι οι Νέες Τεχνολογίες, πως επηρεάζουν τον κοινωνικό ιστό και κατ’ επέκταση την εκπαίδευση. Επίσης, πως και γιατί η φυσική αγωγή ΅πορεί να ενσω΅ατώσει στη διδασκαλία της τις τεχνολογικές λύσεις χωρίς να αλλοιωθεί ο σκοπός και η φυσιογνω΅ία του ΅αθή΅ατος. Σε γενικές γρα΅΅ές η ανάπτυξη αυτής της κριτικής σκέψης που στηρίζεται στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και οι απαντήσεις στους προβλη΅ατισ΅ούς πουτέθηκαν προσπάθησε να ολοκληρώσει η ανασκόπηση ΅ε θέ΅α «Οι Νέες Τεχνολογίες και η διδασκαλία της φυσικής αγωγής».

H διδασκαλία ΅ε πολυ΅έσα παρέχει κάποια πλεονεκτή΅ατα σε σύγκριση ΅ε την παραδοσιακή διδασκαλία; Η υπάρχουσα βιβλιογραφία απαντά ΅άλλον θετικά (Haggerty, 2000; Wiemeyer, 2000). Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία αλλάζει κάθε ΅έρα τη ζωή ΅ας, παρα΅ένει το ερώτη΅α πιθανόν σε πολλούς κατά πόσο αυτό είναι ΅ύθος και κατά πόσο είναι αλήθεια; Σκοπός της ανασκόπησης ΅ε τίτλο «Μαθαίνοντας ΅ε την Τεχνολογία των Πολυ΅έσων – Υπόσχεση ή Πραγ΅ατικότητα;» ήταν η ανίχνευση και η κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών και ΅αθησιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η διδασκαλία ΅ε πολυ΅έσα στην εκπαίδευση και τη Φυσική Αγωγή. Ειδικότερα, η εργασία ξεκινά ΅ε ΅ια απόπειρα αναγνώρισης των πλεονεκτη΅άτων και ΅ειονεκτη΅άτων της διδασκαλίας ΅ε πολυ΅έσα. Στη συνέχεια αναφέρει αποτελέσ΅ατα ερευνών που αφορούν την επίδραση της διδασκαλίας ΅ε πολυ΅έσα στη ΅άθηση και προτείνει ένα ΅οντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρ΅ογών. Τέλος αναλύει και σχολιάζει τη χρησι΅ότητα και αξία της εν λόγω διδασκαλίας και επιση΅αίνει ΅ια σειρά από προβλη΅ατισ΅ούς, εκ των οποίων πολλοί εντοπίζονται στο επίπεδο της έ΅πρακτης χρήσης αυτών των εφαρ΅ογών και της αποτελεσ΅ατικής ενσω΅άτωσής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Αποτελεσ΅ατική διδασκαλία

Σύ΅φωνα ΅ε έναν ορισ΅ό, αποτελεσ΅ατική είναι η διδασκαλία που οδηγεί γρηγορότερα και για ΅εγαλύτερη διάρκεια σε στοχευ΅ένη ΅άθηση (Rink, 1996). Στο άρθρο ΅ε τίτλο «Αποτελεσ΅ατικότητα στη φυσική αγωγή» παρουσιάζονται διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις στον το΅έα αυτό από τη δεκαετία του ’70. Την πιο ολοκληρω΅ένη εικόνα σχετικά ΅ε τον αποτελεσ΅ατικό διδάσκοντα και την αποτελεσ΅ατική διδασκαλία στη φυσική αγωγή φαίνεται ότι παρέχει το οικολογικό ΅οντέλο έρευνας. Η κατανόηση όλων των παρα΅έτρων που απαρτίζουν την αποτελεσ΅ατικότητα θα ΅ας βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασ΅ό της εκπαίδευσης των υποψηφίων καθηγητών φυσικής αγωγής στα πανεπιστη΅ιακά τ΅ή΅ατα αλλά και στην ανάπτυξη προγρα΅΅άτων επι΅όρφωσης για το διδακτικό προσωπικό.

Αν ΅πορούσε κανείς να συνοψίσει όλες τις παραπάνω ανασκοπήσεις ΅ε λίγα λόγια, θα έλεγε ότι οι παραπάνω εργασίες: α) αναδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερη έρευνα στο χώρο των ΅εθόδων διδασκαλίας, τόσο αυτών που ήδη γνωρίζου΅ε αλλά και περαιτέρω, β) υποστηρίζουν τη χρησι΅ότητα των νέων τεχνολογιών στη φυσική αγωγή, γ) δίνουν άφθονα ερεθίσ΅ατα για νέες έρευνες ιδιαίτερα όσον αφορά τις νεότερες προσεγγίσεις στο σχεδιασ΅ό αναλυτικών προγρα΅΅άτων, ε) αναδεικνύουν τη ση΅ασία της άσκησης και της φυσικής αγωγής για την υγεία των νέων γενικότερα, στ) τονίζουν τη ση΅ασία της έρευνας στο σχεδιασ΅ό προγρα΅΅άτων σπουδών των υποψήφιων καθηγητών φυσικής αγωγής από τα αντίστοιχα τ΅ή΅ατα και ζ) φωτίζουν το χώρο της αξιολόγησης στη φυσική αγωγή. νέβαλαν σ’ αυτή την προσπάθεια είναι ΅ια ΅ικρή

Οι εργασίες που περιλα΅βάνονται στο παρόν αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς που επιτέλεειδικό τεύχος προέρχονται από ΅ια εξαντλητική δια-σαν, του χρόνου και του κόπου που επένδυσαν δικασία κρίσης την οποία ακολουθεί η Επιστη΅ο-προκει΅ένου να συνεισφέρουν το έργο τους στην νική Επιτροπή του περιοδικού. Η ευθύνη για τη δια-επιστη΅ονική κοινότητα της χώρας ΅ας. Εί΅αι σίσφάλιση των κριτηρίων αυτών εναπόκειται στον γουρος ότι το παρόν τεύχος, αλλά και όσα ακολουυπεύθυνο σύνταξης, στη διαχείριση κι επι΅έλεια της θήσουν ΅ελλοντικά, θα αποτελέσουν ση΅αντικό σηέκδοσης, στον επι΅ελητή του ειδικού τεύχους, των ΅είο αναφοράς για τους ερευνητές, τους φοιτητές κριτών και προπάντων στους ίδιους τους συγγρα-κάθε επιπέδου καθώς και τους εκπαιδευτικούς της φείς. Οι θερ΅ές ευχαριστίες προς όλους όσους συ-χώρας ΅ας στα χρόνια που έρχονται.

Βιβλιογραφία

Danish, S. J. (1996). Learning life skills through sports. The APA Monitor, 27, 10.

Danish, S. J., & Nellen, C. V. (1997). New roles for sport psychologist: Teaching life skills through sport. Quest, 49, 100-113.

Danish, S. J., & Hale, B. D. (1983). Sport psychology: Teaching skills to athletes and to at-risk youth. Quest, 49, 100-113.

∆η΅ητρόπουλος, Ε. (1998). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

∆η΅ητρόπουλος, Ε. (1999). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση του Μαθητή. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Eurofit (1988). European Tests of Physical Fitness. Rome, Italy: Council of Europe, Committee for the Development of Sport.

Gibbons, S., Ebbeck, V., & Weiss, M. (1995). Fair play for kids: Effects on the moral development of children in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport Physical Education, Recreation and Dance, 66, 247-255.

Goleman, D. (1998). Η συναισθη΅ατική νοη΅οσύνη. (΅ετάφραση: Α. Παπασταύρου). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γρά΅΅ατα.

Fox, K.R. (1997). The physical self and processes in self-esteem development. In K.R. Fox (Εd)., The Physical Self: From Motivation to Well-Being, (pp. 111 - 139). Champaign, IL: Human Kinetics.

Haggerty, T. (2000). Is multimedia learning good exercise for the mind? In A. Baca (Ed.), Computer Science in Sport II (pp. 13 - 33). Vienna: Verlagsgmbh.

Hansen, D., Stoll, S. K., Beller, J. (2000). Fair play everyday: A sportsmanship training program for coaches. Research Quartely for Exercise and Sport Supplement, 71, A-101.

Martens, R. (1997). Introduction to Technology in Kinesiology and Physical Education. Quest, 49, 251-253.

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθε΅ατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοικεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Morrow, J. (1991). Physical education’s role in the public health: Review and commentary. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, 123-162.

Mosston M. (1966). Teaching Physical Education from Command to Discovery. Columbus, OH: Charles

E. Merrill Publishers.

Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching Physical Education (5th edition). San Fransisco: Benjamin Cummings.

Rink, J.E. (1996). Effective instruction in Physical Education. In S.J. Silverman & C.D. Ennis (Eds.), Student learning in Physical Education. Applying research to enhance instruction (pp. 171-198). Champaign, IL: Human Kinetics.

Sallis, F. J., & Owen, N. (1999). Physical Activity and Behavioral Medicine. London: Sage Publications.

Shields, D., & Bredemeier, B. (1995). Character development and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.

Taylor, C. (1993). Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt/M.: Fischer.

Twisk, J. W. R. (2001). Physical activity guidelines for children and adolescents. A critical review. Sports Medicine, 31, 617-627.

Weinert F. & Kluwe R. (1987). Metacognition, Motivation, and Understanding. Hillsdate, NJ: Erlbaum.

Whitehead, J.R., and Corbin, C.B. (1997). Self-esteem in children and youth: The role of sport and Physical Education. In The physical self: From motivation to well-being, (Εd). K.R. Fox, (pp175-203). Champaign, IL: Human Kinetics.

Wiemeyer, J. (2000). Animation and simulation in sport science education – examples and evaluation. In A. Baca (Ed.), Computer Science in Sport (pp308-314). Vienna: Verlagsgmbh.

Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδη΅ία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Θεοδωράκης Γιάννης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θω΅άς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλ΅πανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συ΅εών, Γούδας Μάριος, ∆έρρη Βασιλική, ∆ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιου΅ουρτζόγλου Ευθύ΅ης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κί΅ων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ∆ιαχείριση και επι΅έλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Επι΅έλεια ειδικού τεύχους: ∆ιγγελίδης Νίκος

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Α.

ΣΧΟΛΙΚΗ Φ.Α.
Γιατί η Φ.Α. στην Ελλάδα τείνει να μετατραπεί από μέσο σωματικής άσκησης σε μέσο θεωρητικής μάθησης
Ιστορική Ανασκόπηση της Φυσικής Αγωγής στην Ελληνική Εκπαίδευση
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Οι λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγήν
Η Φυσική Αγωγή Σή΅ερα
Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου
Η Φ.Α. στο Γυμνάσιο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
ΑΘΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Παρατήρηση Μοντέλου και Μάθηση Κινητικών Δεξιοτήτων
ΣΩΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προπόνηση Δύναμης
Πλήρης Αναπνοή
Εκγύμναση Κοιλιακών
Εκγύμναση Ραχιαίων
Ασκήσεις στη θάλασσα
Λάθη στην Εκγύμναση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & Φ.Α.
Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή
Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων.
Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής
Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πλήρεις τροφές, Βιταμίνες
Πυραμίδα τροφίμων, Γενικές αρχές
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Παιδική παχυσαρκία
Ο ρόλος του Καθ. Φ. Α.
Παιδική παχυσαρκία και TV
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡ. Φ.Α.
Σεπτέμβρης του 2011 τα νέα αναλυτικά προγράμματα
Φυσική Αγωγή - Αναλυτικά Προγράμματα, Γουναρίδης Χ.
Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή
Ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων Φ.Α.
H Διαθεματική Μέθοδος Διδασκαλίας
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Φυσιολογία
English-Greek Medical Glossary (Muscles) - Αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο ιατρικών όρων (μυϊκό σύστημα)
Ο Σαμψών, Ο Πύρρος και το μυικό σύστημα
Η βιολογική μηχανή που λέγεται μυς
Το λογιστήριο του σώματος
Η φυσιολογία και οι συναφείς επιστήμες
Αερόμπικ
Παχυσαρκία (1)
Παχυσαρκία (2)
ΑΣΚΗΣΗ κ' ΥΓΕΙΑ
Συμβολή της Σχολ. Φ.Α.
Φ.Α. κ΄ "Δια Βίου Ασκηση"
Αεροβική Γυμναστική
Αερόβια Ασκηση
Σύγχρονος Ανθρωπος κ΄ Ασκηση
Φυσική αγωγή και οστική πυκνότητα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προτάσεις Γραφείου Φ.Α. Β'Αθήνας
Ελληνικός Αθλητισμός – Ώρα Μηδέν
(Προτάσεις Προέδρου ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλη Σεβαστή)
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ
Αξίες του Ολυμπισμού
---------------------------
ΔΕΙΚΤΕΣ του ΟΟΣΑ
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2003 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2004 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2005 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2006 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2007 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2008 (στα Ελληνικά)
Μια ΅ατιά στην εκπαίδευση, Εκδοση 2009 (στα Ελληνικά)
Επίσης στα Αγγλικά
:
Education at a Glance 2010
Education at a Glance 2009
Education at a Glance 2008
Education at a Glance 2007
Education at a Glance 2006
---------------------------
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Φτώχεια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
(
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)
Οικονομική διάσταση της παιδείας στην Eλλάδα
Είδη Ευφυίας
Έρευνα: Οι μαθητές διψούν για ελεύθερο χρόνο
Οδηγός επιβίωσης στην τάξη για το νέο εκπαιδευτικό
Εμπόδια κ΄δυσκολίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας
Κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας
---------------------------
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαθε΅ατικότητα και Ευέλικτη Ζώνη, Σ. Αλαχιώτης
Τί είναι η Διαθεματικότητα;, Λόγοι μετάβασης στη νέα διδακτική πρακτική, Παράδειγμα «διαθεματικής» διδασκαλίας, Τι είναι η μέθοδος Project και πώς εφαρμόζεται
Θεμελίωση, στοχοθεσία και διαθεματικότητα στο νέο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, Γ. Γρόλλιος
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και η σύγχυση γύρω από τη διαθεματικότητα, Γ. Γρόλλιος
Η «Διαθεματικότητα» στην Εκπαίδευση:
Μπορούν να αλλάξουν το σχολείο τα ΔΕΠΣΣ και η Ευέλικτη Ζώνη
αν δεν καταργηθούν οι εξετάσεις και οι βαθμοί;
Η Διαθε΅ατική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.
 Δρ. Δη΅ήτρης Μυλώσης
---------------------------
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ναι ή όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών; Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
ΠΟΝΗΜΑΤΑ:
Δρ.Ολγα Βασιλειάδου
Δρ.Νικόλαος Τριπόδης