Αθ. Διονυσόπουλος, Σχ. Σύμβουλος Φ.Α. Πελοποννήσου